- LimMemoriam.be -Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg-
LimMemoriam.be
- Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg -
- Deze website bevat info over 44987 overledenen, waarvan 18304 rouwprentjes en 3361 rouwbrieven in mijn bezit. Ze werd voor het laatst bijgewerkt op 17/05/2024 15:32:05. -

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam en voornamenº Datumº Plaats†Datum† Plaats Nr
Maas Anna º16/01/1917 Dessel †26/11/1998 Maaseik 23650
ex-medezaakvoerster van ijsroom Mio Rotem
weduwe van de heer Jaak Van de Broeck sinds 1943
echtgenote van de heer Giel Vrolix
geboren te Dessel op 16 januari 1917 en godvruchtig overleden te Maaseik op 26 november 1998, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Maas, Mertens, Vrolix en Boonen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van de Broeck Jaak
gehuwd met Vrolix Wilhelmus
Maas Eduard º1860 onbekend onbekend 62336
overleden vóór 1932
gehuwd met Pelzers Catharina
Maasen André º1913 onbekend onbekend 34542
overleden vóór 2006
gehuwd met Palmans Ursula
Maas Frans Herbert º01/06/1921 Stolberg (D) †17/08/2003 Maaseik 14045
geboren te Stolberg op 1 juni 1921 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 17 augustus 2003, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Maas en Jeurissen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Jeurissen-Better Marie-José op 13/09/1946 te Maaseik
Maas Harrie º11/12/1924 Sint-Huibrechts-Lille †18/07/2009 Neerpelt 45106
geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 11 december 1924 en zachtjes ingeslapen in het rusthuis Sint-Jozef te Neerpelt op 18 juli 2009, voorzien van de Sacramenten der zieken
de families Maas en Agten
gehuwd met Agten Madeleine
Maas Jan º16/01/1936 Erp (NL) †19/03/2008 Maaseik 40760
levenspartner van Jeanne Boogert
oprichter van Wetron Internationale Transporten bv te Weert
geboren te Erp op 16 januari 1936 en overleden te Maseik op 19 maart 2008
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Boogert Jeanne te levenspartner
Maas Joannes Matheus º16/01/1846 Neeroeteren †18/02/1923 Weelde 20791
koster, organist en begrafenisondernemer in de kerk Sint-Michiel
oprichter in 1904 van de Nicolaus Poppeliusfanfare te Weelde
-x-x-x-x-
gedurende bijna 50 jaren koster-organist der kerk van Weelde
lid der Derde Orde van den Heilige Franciscus van Assisië, der Eerewacht van 't Heilig Sacrament, der broederschappen van den Heilige Franciscus Salesius, van den Heilige Nicolaus Poppelius en van anderen;
lid van den Bond van het Heilig Hart van Jesus en van den wekelijkschen Kruisweg
geboren te Neeroeteren den 16 Januari 1846 en godvruchtig overleden te Weelde den 18 Februari 1923, voorzien van de laatste hulpmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
Gansch de gemeente roemt dien man van godsvrucht en diep geloof ! Hoe ieverig en stipt, in zijne bediening, hoe bereidwillig en zelfopofferend in 't vervullen van zijn ambt; hoe zorgvol in het sieren van den tempel en het opluisteren der diensten ! Hij leefde voor zijne kerk, en de schoonheid van zijne kerk was de schoonheid van zijn leven. De bloemekens door zijne hand dagelijks op het altaar en voor het beeld van Jesus Heilig Hart geplaatst zal Jesus thans hem vlechten tot eeuwige gloriekroon.
Beminde broerders, zuster, familie en Louise, weest mij gedachtig en bidt voor mij.
Heilig Hart van Jesus, maak dat ik u meer en meer beminne.
Mijn Jesus Barmhartigheid.
R.I.P.
-x-x-x-
huwelijksakte nummer 21 dd. 30/04/1888 - burgerlijke stand Weelde
zoon van Joannes Petrus Maas, overleden te Neeroeteren op 19/01/1858 en van Catharina Elisabeth Claessens, insgelijks overleden te Neeroeteren op 17/12/1872
 
  
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Bondt 'Joanna' Catharina op 30/04/1888 te Weelde
Maas Lisette º08/07/1954 Eijsden (NL) †16/08/2008 Genk 41809
mama van Mario
vriendin van de heer Ronny Donders
geboren te Eijsden (NL) op 8 juli 1954 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 16 augustus 2008, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken
gehuwd met Donders Ronny te partners
Maas Maarten º27/04/1944 Neerpelt †19/02/2005 Neerpelt 23766
lid van de Landelijke Gilde
godvruchtig overleden in het Mariaziekenhuis te  Neerpelt
gehuwd met Weltens Mariette
Maas Michel º18/02/1930 Sint-Huibrechts-Lille †24/03/2005 Bree 25370
onverwacht overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree op Witte Donderdag 24 maart 2005
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vangerven Mia
Maassen Jan Hubert º23/11/1872 Ohť en Laak (Ned.) †30/03/1953 Antwerpen 54387
geboren te Ohé en Laak (Nederland) op 23 November 1872, schielijk overleden te Antwerpen op 30 Maart 1953, gesterkt door de Heilige Olie
de families Maassen en De Houwer
… Door zijn innemende goedheid steeds een voorbeeld en een steun voor zijn geliefden was een trouw echtgenoot en liefdevolle vader, die het geluk van zijn huisgezin ijverig betrachtte: niets was hem te veel. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Houwer Anna
Maassen Maria Gertrudis º01/04/1844 onbekend †20/03/1924 Geulle (NL) 44887
Tot onze groote droefheid overleed heden, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden, Gods wil in blijdschap volbrengend, in den ouderdom van bijna 80 jaren, onze dierbare zuster, tante en groottante, Mejuffrouw Maria Gertrudis Maassen.
Geulle, 20 Maart 1924.
De bedroefde familie:
Wed. J. Kubben, geboren Rosalie Maassen, Lutterade
Leo Hauben en kinderen, Uyckhoven
Michel Janssen - Marie Hauben, kinderen en kleinzoon, Uyckhoven
E.H. J. Hauben, Pastoor te Neerhaeren
Jules Hauben - Lizette Janssen, Grimberghen
Louis Col - Rosalie Hauben en kinderen, Reckheim
Eugène Hauben - Lucie Lyna en kinderen, Uyckhoven
Burgemeester Leo Meertens - Marie Kubben en kinderen, Jabeek
Joseph Schols - Josephine Kubben en kinderen, Lutterade
Johan Crombach - Pauline Kubben en kinderen, Epen
Wij bevelen hare ziel in uwe godvruchtige gebeden aan.
De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis zal plaats hebben in de parochiekerk van Geulle, op Maandag 24 Maart a.s. om 10 uur v.m.
Bijeenkomst ten sterfhuize ten 9 1/2 uur.
rouwbrief in mijn bezit
Machiels Anna Maria Elisabeth º26/07/1863 Bree †09/02/1919 Brugge 47343
geboren te Bree (Limburg) den 26 Juli 1863 en overleden te Brugge den 9 Februari 1919
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Cuyper August
Machiels Elisabeth º22/11/1895 Hees †25/12/1987 Maaseik 6953
lid van Ziekenzorg Maaseik
op Kerstavond 1987 zacht ontslapen te Maaseik
de families Machiels en Vranken
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Machielsen Catharina Anna º1907 onbekend 25529
overleden vóór 1980
gehuwd met Loomans Wilhelmus
Machiels Gerard º11/03/1928 Rosmeer †21/04/2001 Lanaken (ziekenhuis) 4367
Machiels Josephine Christine º07/11/1894 Hasselt †16/12/1981 Maaseik 1066
weduwe sinds 08/02/1950
geboren te Hasselt op 7 november 1894 en overleden te Maaseik op 16 december 1981, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Schoofs en Machiels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schoofs Auguste Jules
Machiels Jozef º21/12/1921 Diepenbeek †28/03/1991 Diepenbeek 14564
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Kooken Alice
Machiels Paula º23/04/1928 Diepenbeek †11/06/2004 Genk 37419
MACHIELS, Paula, geboren op 23-04-1928 te Diepenbeek, overleden op 11-06-2004 te Genk (ziekenhuis) op 76-jarige leeftijd, gehuwd met Michels Gust.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Michels Gust
Machiels Thomas º1910 onbekend onbekend 11238
gehuwd met Hoho Maria
Machiels Victor º1897 onbekend onbekend 42740
overleden vóór 1985
gehuwd met Vanhoof Lucie
Machon Henri º1905 onbekend onbekend 38845
overleden vóór 1998
gehuwd met Winten Lucie
Machon Mathieu º1902 onbekend †26/05/1970 onbekend 9962
gehuwd met Luysmans Wilhelmina
Mackelberghe Julien º31/03/1914 La Coulonche (F) †11/04/1944 Hasselt 36281
soldaat bij de Grenswacht
geboren te La Coulonche, den 31 Maart 1914 en gefusilleerd te Hasselt, den 11 April 1944

godvruchtig aandenken der 24 samen terechtgestelde Limburgsche partisanen
begrafenis op 20 December te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Macri Maria Assunta º1933 onbekend onbekend 53656
gehuwd met Wieërs Martinus
Madtson Julia º19/03/1919 Antwerpen onbekend 47735
dochter van Pierre Madtson en van Bertha Hoftskudar
gehuwd met Daemen Joannes (Jan) te Antwerpen ?
Maelbrancke Gabriëlle º13/07/1922 Torhout †11/01/2007 Maaseik 34548
weduwe sinds ?
godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 11 januari 2007
gehuwd met Clevers François
Maenen Alphons Jacob º17/04/1902 Hamont †15/11/1985 Genk 59892
beroep: boekhouder op de Mijn
gehuwd met Truyens Germaine Françoise Emerence op 01/05/1926 te Bree
Maenen Angelina Gerardina 'Anna' º17/10/1899 Hamont †14/05/1962 Maaseik 59772
dochter van Gerardus Maenen, luitenant der douanen, en van Suzanna Elisabeth Bierkens
-x-x-x-x-
zie tijdschrift De Rode Leeuw, jaargang 53 nummer 4, jan febr maart 2022, pagina's 10 t/m 19 een uitgebreid artikel met foto's uit de hand van Jean Maenen "In dienst van de Heilige Kerk: religieuzen uit de Limburgse familie Maenen"
gehuwd met Leenders Pieter Joannes 'Jacobus' (Jaak) op 07/05/1927 te Bocholt
Maenen Anna Maria º26/10/1843 As †09/08/1919 As 59938
overlijdensakte nummer 9 dd. 10/08/1919 - burgerlijke stand As
dochter van Joannes Maenen en van Maria Gertrude Ghijsen
aangifte van het overlijden door Denis Daenen, 38 jaar (°1881), landbouwer, haar zoon
gehuwd met Daenen Hendrik Joseph Clemens te As ?
Maenen Anna Maria Gertrudis (Zuster Elisabeth) º07/09/1883 As †02/07/1963 Munsterbilzen 56243
lid van de Congregatie van de Zusters van Sint-Jozef te Munsterbilzen
ingetreden op 21 september 1911 (noviciaat)
geprofest te Clermont-Ferrand op 25 maart 1914
eeuwige gelofte te Munsterbilzen op 21 mei 1919
uit De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 152
Maenen Anna Maria Mechtildis º02/05/1912 As †07/11/1918 As 56237
Maenen Antonius Felix º31/01/1905 Hamont †06/07/1973 Bocholt 59893
beroep: onderwijzer, schoolhoofd
dirigent van de Harmonie Sint-Laurentius Bocholt en van de Fanfare Sint-Cecilia Grote-Brogel
gehuwd met Dreesen Maria Leonia op 23/04/1930 te Bocholt
Maenen Antoon º30/01/1917 As †15/11/1918 As 56238
Maenen Arnoldus Josephus (Jozef) º07/05/1886 As †30/11/1918 Budel Dorplein (NL) 56254
Arnoldus Josephus Maenen ligt begraven op het Ereveld van geïnterneerde Begische militairen te Harderwijk, vak C, rij 3, graf 5
één dochter
uit De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 152
zie tijdschrift De Rode Leeuw, jaargang 53 nummer 4, 2022, pagina's 10-19, "In dienst van de Heilige Kerk: religieuzen uit de Limburgse familie Maenen"
gehuwd met Lantin Joanna op 20/06/1913 te Dilsen
Maenen Christiaan 'Albert' º21/07/1915 Niel-bij-As †28/06/1985 Lanaken 24067
MAENEN, Albert, geboren op 21-07-1915 te Niel-bij-As, overleden op 28-06-1985 te Lanaken op 69-jarige leeftijd, begraven op 02-07-1985 te Niel-bij-As, echtgenoot van Coolen Melanie.
(bron: Het Belang van Limburg, 1985-06-29)
gehuwd met Coolen Maria Barbara 'Melanie' op 09/01/1948 te Niel-bij-As
Maenen Cornelius º21/09/1849 As ?? onbekend 62889
gehuwd met Wouters Elisabeth in 1882
Maenen Denis Jozef º21/09/1919 As †11/04/1944 Breendonk 59910
Maenen Denis Jozef †12/01/1944  ° As 21/09/1919 11/04/1944 gefusilleerd te Breendonk - begraven te Asch - lid van PA 035 ( Tarzan ) - Oudstrijder 40 - 45
Maenen George Albert (Pater Joris) º23/06/1915 Beerse †14/05/1992 Antwerpen 59768
Maenen Georgette º22/08/1947 As †02/09/2001 Zutendaal 39475
MAENEN, Georgette, geboren op 22-08-1947 te As, overleden op 02-09-2001 te Zutendaal op 54-jarige leeftijd, begraven op 06-09-2001 te Zutendaal, echtgenote van Brouns Jaak.
(bron: Het Belang van Limburg, 2001-09-04)
gehuwd met Brouns Jaak
Maenen Gerardus º13/07/1850 As †01/01/1927 Bocholt 59885
luitenant der douanen
hij werd geboren te As op 13 juli 1850 en overleed te Bocholt op 1 januari 1927
-x-x-x-x-
MAENEN, Gerard, geboren op 13-07-1850 te Asch, overleden op 01-01-1927 te Bocholt op 76-jarige leeftijd, echtgenoot van Bierkens Suzanna Elisabeth.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
-x-x-x-x-x-
zie tijdschrift De Rode Leeuw, jaargang 53 nummer 4, 2022, pagina's 10-19, "In dienst van de Heilige Kerk: religieuzen uit de Limburgse familie Maenen"
gehuwd met Bierkens Suzanna Elisabeth op 17/04/1884 te Bocholt
Maenen Hendrika Aldegonda (Zuster Marie Noemi) º11/07/1913 Niel-bij-As †26/10/1946 Munsterbilzen 59901
Maenen Hendrik Herman (Henri) º22/05/1910 As †08/04/1995 Rekem 37704
beroep: bovengronds werktuigkundige op de mijn
weduwnaar sinds 06/10/1991
5 kinderen
uit De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 152
gehuwd met Martens Elisa Bertha op 13/01/1939 te As
Maenen Hendrik 'Theodoor' º24/04/1905 As †21/01/1977 Waterschei 19100
beroep: bovengronds werktuigkundig paswerker in de mijn van Waterschei, later opzichter
4 kinderen, een zoontje en drie dochters
uit De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 152
gehuwd met Vandermeulen Maria 'Theresia' op 27/02/1933 te Bree
Maenen Henricus Hermanus º19/09/1877 As †11/11/1951 Lanaken 56251
dienstknecht, landbouwer
gehuwd met Geraerts Maria Margaretha op 31/10/1901 te Lanaken
Maenen Jacques (Broeder Leon Pascal) º19/05/1888 Bree †24/11/1972 Mont-Saint-Guibert (Waals-Brabant) 59887
gewijd in de Orde van de Broeders Maristen te Aarlen op 10/05/1903
in mei 1963 vierde hij zijn diamanten kloosterjubileum in het klooster van Habay-la-Vieille in de provincie Luxemburg
hij overleed in het klooster te Mont-Saint-Guibert op 24/11/1972, 84 jaar oud
-x-x-x-
zie tijdschrift De Rode Leeuw, jaargang 53 nummer 4, 2022, pagina's 10-19, "In dienst van de Heilige Kerk: religieuzen uit de Limburgse familie Maenen"
Maenen Joannes Hubertus º12/10/1879 As †01/03/1964 As 56252
MAENEN, Jan Hubert, geboren op 12-10-1879 te As, overleden op 01-03-1964 te As op 84-jarige leeftijd, begraven op 04-03-1964 te As, echtgenoot van Kiggen Elisabeth.
(bron: Het Belang van Limburg, 1964-03-03)
gehuwd met Kiggen Elisabeth Aldegondis op 22/06/1908 te Niel-bij-As
Maenen Joannes Hubertus º02/06/1914 As †23/12/1977 Waterschei 56240
uit De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 153
gehuwd met Geebelen Anna Maria op 18/09/1944 te As
Maenen Joannes (Jean) º18/01/1869 Zutendaal †28/11/1949 Niel-bij-As 56258
beroep in 1918: landbouwer
Joannes Maenen, mijnwerker in de mijn van Seraing, zoon van Hermanus Maenen en Anna Maria Kellens (° Zutendaal, 18/01/1869 - † Niel-bij-As 28/11/1949)
uit De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 151
8 kinderen, vijf meisjes en drie jongens
zie tijdschrift De Rode Leeuw, jaargang 53 nummer 4, 2022, pagina's 10-19, "In dienst van de Heilige Kerk: religieuzen uit de Limburgse familie Maenen"
gehuwd met Maenen Maria Aldegondis op 14/11/1900 te As
Maenen Joannes 'Michiel' º14/07/1875 As †04/04/1958 Genk 56233
laatste postiljon op de lijn As-Gruitrode-Bree-Bocholt-Weert
weduwnaar sinds 06/11/1918
geboren te As op 14 juli 1875 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 4 april 1958
uit De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 152/154 met foto's en rouwprentje
zie tijdschrift De Rode Leeuw, jaargang 53 nummer 4, 2022, pagina's 10-19, "In dienst van de Heilige Kerk: religieuzen uit de Limburgse familie Maenen"
gehuwd met Dirckx Anna Margaretha op 25/11/1901 te As
Maenen Joseph º1897 onbekend onbekend 20608
overleden vóór 1993
gehuwd met Vastmans Anna
Maenen Julia Christina º24/07/1896 Achel †25/11/1983 Deurne 59891
gehuwd met Van Nooten Petrus Johannes op 13/06/1925 te Bocholt
Maenen Leonie º23/04/1892 Achel †14/05/1963 Luik 59889
gehuwd met Ieven Lambert
Maenen Maria Aldegondis º03/03/1874 As †03/05/1948 Niel-bij-As 56250
Op 14/11/1900 huwde zij in As met haar neef langs moederszijde, Joannes Maenen, mijnwerker in de mijn van Seraing, zoon van Hermanus Maenen en Anna Maria Kellens (° Zutendaal, 18/01/1869 - † Niel-bij-As 28/11/1949). Zij hebben heel zeker kerkelijke toestemming moeten krijgen voor dit huwelijk. In dit huisgezin werden negen kinderen geboren, vijf meisjes en vier jongens.
uit De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 151
zie tijdschrift De Rode Leeuw, jaargang 53 nummer 4, 2022, pagina's 10-19, "In dienst van de Heilige Kerk: religieuzen uit de Limburgse familie Maenen"
gehuwd met Maenen Joannes (Jean) op 14/11/1900 te As
Maenen Maria Catharina º27/11/1905 Genk †09/08/2000 Lanaken 59903
gehuwd met Eertmans Hubertus Paulus op 12/08/1949 te Lanaken
Maenen Maria Catharina º30/06/1872 As †22/04/1946 Waterschei 56249
vijf kinderen
gehuwd met Schrijvers Christiaan op 10/06/1901 te As
Maenen Maria Catharina º02/06/1868 As †22/06/1868 As 56246
Maenen Maria Elisabeth º23/02/1904 Niel-bij-As †16/02/1976 Genk 4889
MAENEN, Maria Elisabeth, geboren op 23-02-1904 te Niel-As, overleden op 16-02-1976 te Genk op 71-jarige leeftijd, begraven op 19-02-1976 te Niel-As, echtgenote van Eerdekens Martinus.
(bron: Het Belang van Limburg, 1976-02-18)
-x-x-x-x-
zie tijdschrift De Rode Leeuw, jaargang 53 nummer 4, 2022, pagina's 10-19, "In dienst van de Heilige Kerk: religieuzen uit de Limburgse familie Maenen"
gehuwd met Eerdekens Gerard Joseph 'Martinus' op 13/09/1933 te Niel-bij-As
Maenen Maria Gertrudis º05/09/1881 As †28/11/1881 As 56253
Maenen 'Maria' Mechtildis º10/12/1889 Achel †26/10/1985 Genk 59888
MAENEN, Maria, geboren op 10-12-1889 te Achel, overleden op 26-10-1985 te Genk op 95-jarige leeftijd, weduwe van Ieven Frans.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
-x-x-x-x-
zie tijdschrift De Rode Leeuw, jaargang 53 nummer 4, 2022, pagina's 10-19, "In dienst van de Heilige Kerk: religieuzen uit de Limburgse familie Maenen"
gehuwd met Ieven Franciscus Wilhelmus (Frans) op 19/10/1920 te Bocholt
Maenen Maria Mechtildis (Zuster) º24/09/1903 As †31/07/1980 Gooreind Wuustwezel 56235
Zuster Maria van Sint-Evermar
op 13/06/1932 geprofest in de Congregatie van de Franciscaner Missionarissen van Maria
gedurende 41 jaar werkzaam in Belgisch Congo (Zaïre)
Maenen Mathijs Joseph (Mathieu) º03/01/1909 Genk †26/12/1977 Genk 59904
MAENEN, Mathieu, geboren op 03-01-1909 te Genk, overleden op 26-12-1977 te Genk op 68-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1977 te Meeuwen, echtgenoot van Ferson Anna.
(bron: Het Belang van Limburg, 1977-12-29)
gehuwd met Ferson Maria 'Anna' op 27/06/1947 te Opglabbeek
Maenen Mathilde º17/09/1909 As †22/03/2001 Genk 18730
weduwe sinds 14/07/1988
MAENEN, Mathilde, geboren op 17-09-1909 te As, overleden op 22-03-2001 te Genk op 91-jarige leeftijd, begraven op 28-03-2001 te As, weduwe van Vanheinsberg Albert.
(bron: Het Belang van Limburg, 2001-03-31)
gehuwd met Vanheinsbergen Albert
Maenen 'Mathilde' Maria º01/01/1902 Seraing †27/10/1999 As 40091
weduwe sinds 23/02/1967
MAENEN, Mathilde, geboren op 01-01-1902 te Seraing, overleden op 27-10-1999 te As op 97-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1999 te As, weduwe van Eerdekens PieterJan.
(bron: Het Belang van Limburg, 1999-10-28)
gehuwd met Eerdekens Pieter Jan op 10/10/1930 te Niel-bij-As
Maenen 'Michiel' Joannes (Michel) º26/12/1910 Niel-bij-As †07/09/1978 Niel-bij-As 59905
weduwnaar sinds 12/03/1964
beroep: veeteler
MAENEN, Michel, geboren op 26-12-1919 te Niel-bij-As, overleden op 07-09-1978 te Niel-bij-As op 58-jarige leeftijd, begraven op 11-09-1978 te Niel-bij-As, weduwnaar van Veestraten Johanna.
(bron: Het Belang van Limburg, 1978-09-09)
gehuwd met Veestraeten Maria Christina 'Johanna' op 10/11/1945 te Wijshagen
Maenen Nico º03/02/1940 Lanaken †17/11/2023 Genk 63819
weduwnaar sinds 26/04/2020
geboren te Lanaken op 3 februari 1940 en overleden te Genk op 17 november 2023
de families Maenen en Beckers
 
gehuwd met Beckers Corry
Maenen NN levenloos jongen º27/07/1869 As †27/07/1869 As 56247
Maenen NN (levenloos meisje) º01/11/1918 As †01/11/1918 As 56239
Maenen Petrus Joannes º29/07/1870 As †15/05/1950 As 56248
beroep: landbouwer en mijnwerker
8 kinderen: vier jongens en vier meisjes
gehuwd met Schrijvers Catharina op 09/04/1907 te Zutendaal
Maenen Petrus Joannes º21/08/1840 As †02/02/1915 As 56244
elf kinderen: vijf meisjes en zes jongens
uit De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 150/152
zoon van Joannes Maenen en van Maria Gertrudis Gijsen
zie tijdschrift De Rode Leeuw, jaargang 53 nummer 4, 2022, pagina's 10-19, "In dienst van de Heilige Kerk: religieuzen uit de Limburgse familie Maenen"
gehuwd met Kellens Anna Mechtildis op 02/03/1868 te As
Maenen Pieter Jan º09/02/1887 Bree †25/09/1975 Hoogstraten 59766
luitenant der douanen
weduwnaar sinds 05/06/1975
zie tijdschrift De Rode Leeuw 2022/1 pagina's 10 t/m 19
-x-x-x-
geboorteakte nummer 6 dd. 09/02/1887 - burgerlijke stand Bree
gehuwd met Halin Maria Pascalina op 11/10/1913 te Noville Fex-le-Haut
Maenen Pieter Joannes º15/03/1908 As †17/02/1994 Waterschei 56236
beroep: mijnwerker
uit De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 152
gehuwd met Bergmans Maria Bertha op 13/04/1944 te As
Maenen Raymond Jospeh (Pater Raymond) º23/12/1922 Beerse †21/01/2016 Lier 59770
Maenen Rozalie º25/09/1918 Niel-bij-As onbekend 59906
Maenen Trudo Gerard Fernand (Pater Trudo) º24/03/1919 Beerse †13/02/2001 Lier 59769
Maenen Trudo Peter º14/11/1894 Achel †17/04/1918 Merkem (Houthulst) 59890
sergeant bij het Elfde Linieregiment
hij werd geboren te Achel op 14 november 1894 en sneuvelde te Merkem op 17 april 1918, slechts 23 jaar oud, hij is begraven op het militair kerkhof te West-Vleteren, graf nummer 232.
Zijn naam staat ook vermeld op het oorlogsmonument te Bocholt.
Maeren Anna Elisabeth º27/12/1790 Maaseik †03/09/1859 Maaseik 57669
gehuwd op 21‑06‑1823 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 22‑06‑1823 te Maaseik (getuige(n): Joannes Gerardus Coelen, Anna Maria Doemen) met MAEREN (Maar), Anna Elisabeth, 32 jaar oud, gedoopt op 27‑12‑1790 te Maaseik (getuige(n): Petrus Jacobus Des'andrez, Anna Elisabeth Stassen), overleden op 03‑09‑1859 om 20.00 uur te Maaseik op 68-jarige leeftijd, dochter van MAEREN (Maar), Antonius en DESANDRE (De Zandrez, Des'andrez, De Sandré), Joanna Christina.
gehuwd met Daemen Jan Willem op 21/06/1823 te Maaseik
Maertens Alfons º1906 onbekend onbekend 7856
overleden vóór 1955
gehuwd met Douven 'Gertrudis' Maria Odilia in 1930 te Maaseik
Maertens Gerard º1923 onbekend onbekend 37828
overleden vóór 2007
gehuwd met Gielen Maria
Maertens 'Roger' Walter Georges º02/04/1931 Maaseik †09/07/2003 Maaseik 1494
gepensioneerd haarkapper
stichter van nv Feestartikelen Salon Roger
geboren te Maaseik op 2 april 1931 en plots (in zijn slaap) overleden te Maaseik op 9 juli 2003
de families Maertens, Vosters, Douven en Bosmans
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Douven 'Gertrudis' Maria Odilia
gehuwd met Vosters Victorine Cornelia Catharina op 24/10/1955 te Maaseik
Maes Agnes º1910 onbekend onbekend 57211
weduwe sinds 12/12/1963
gehuwd met Vandewal Jan
Maes Agnes º07/02/1854 Hulsberg (NL) †08/11/1927 Rotem 38930
weduwe sinds 25/01/1911
lid van de Heilige Familie
geboren te Hulsberg (Hollandsch Limburg) den 7 Februari 1854, godvruchtig overleden te Rothem, den 8 November 1927, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Leyen Nicolas
Maes Albert º24/07/1923 Peer †16/02/1984 Peer 52245
MAES, Albert, geboren op 24-07-1923 te Peer, overleden op 16-02-1984 te Peer op 60-jarige leeftijd, begraven op 21-02-1984 te Peer, echtgenoot van Schepers Bertha.
bron: Het Belang van Limburg, 1984-02-18
gehuwd met Schepers Bertha
Maes Alda º10/05/1934 Hasselt †10/08/2016 Maaseik 62517
geboren te Hasselt op 10 mei 1934 en overleden te Maaseik op 10 augustus 2016, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Maes en Hendriks
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hendriks Jan
Maes Alfred º1905 onbekend onbekend 20415
overleden vóór 1988
gehuwd met Hinoul Maria
Maes Alice º19/04/1925 Dilsen †13/07/2011 Maaseik 48141
zij werd geboren te Dilsen op 19 april 1925 en is overleden te Maaseik op 13 juli 2011
de families Maes en Venken
gehuwd met Venken Leopold
Maes André º10/10/1932 Kemzeke †06/11/2021 Sint-Gillis-Waas 58583
André Maes
° 10 oktober 1932 – † 6 november 2021
weduwnaar van Maria Rabensberger
papa en opa van
Rony en Rosie Maes – Vogel, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Geert en Pascale Houben – Maes, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Johan en Manuela Clauwaert – Maes, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De as van papa en mama worden samen, in intieme kring, verstrooid op de begraafplaats te Kemzeke.
gehuwd met Rabensberger Maria
Maes Anna Catharina º20/11/1846 Weert (NL) †18/12/1918 Molenbeersel 4453
dochter van Joannes Matheus MAES, landbouwer, en Joanna Maria STEEVENS
gehuwd met Dirckx Peter Jan op 25/04/1872 te Molenbeersel
Maes Anna Maria Elisabeth º1782 Limbricht (NL) Maaseik ? 58231
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10‑01‑1800 te Maaseik met Wilhelmus RUTTEN, 20 jaar oud. {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 27‑10‑1825 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 30‑10‑1825 te Maaseik (getuige(n): Lambertus Gerardus Rutten, Anna Maria Huijdts) met Anna Maria Elisabeth MAES, dienstmeid, geboren circa 1782 te Limbricht, dochter van Petrus MAES en Anna NOTERMANS.}
gehuwd met Rutten Wilhelmus op 27/10/1825 te Maaseik
Maes Antoine º17/08/1939 Rotem †09/01/1994 Leuven 30524
in de Heer overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Grita
Maes Antonius Franciscus º10/05/1873 Opglabbeek †23/05/1923 Neeroeteren 56226
Antoon werd op 28 november 1916 weggevoerd op de controolzitting te Maaseik en naar het kamp van Kassel gevoerd. Deze zitting had plaats te Maaseik en werd bevolen door Herr van Rosen, Kreischef te Maaseik. De weggevoerden werden aangewezen door Engelbrecht, hauptmann van het meldeambt te Maaseik. Antoon keerde terug op 18 maart 1917 (volgens de lijst uit de onderzoekscommissie was het zelfs 18 maart 1918 maar dat is wellicht fout). Antoon keerde terug met longtering …
uit het tijdschrift De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 142
6 kinderen: Anna Maria (°1907), Ferdinand (°1909), Maria Agnes (°1912), Pieter Lodewijck (°1914), Elisabeth Hubertina (° 1915) en Helena (°1918)
gehuwd met Konings Marie Catherine
Maes August º21/07/1919 Tessenderlo †05/01/1999 Mol 17900
MAES, August, geboren op 21-07-1919 te Tessenderlo, overleden op 05-01-1999 te Mol op 79-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1999 te Kwaadmechelen-Ham, weduwnaar van Cuypers Paula, is levensgezel van Michiels Tho.
(bron: Het Belang van Limburg, 1999-01-07)
gehuwd met Michels Catharina (Catho) te partners
Maes Bernadette º16/01/1951 Opglabbeek †18/04/2005 Genk 24417
lid van K.A.V.
omringd door ons allen overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Stinkens Albert
Maes Catharina º24/07/1934 Neeroeteren †20/07/2013 Genk 50841
weduwe sinds 1973
geboren te Neeroeteren op 24 juli 1934 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 20 juli 2013
de families Maes en Verheyen
gehuwd met Verheyen Jozef
Maes Elisabeth º22/11/1915 Reppel †17/06/2007 Bree 36560
weduwe sinds 2002
lid van OKRA, de Derde Leeftijd en Ziekenzorg
zij werd geboren te Reppel op 22 november 1915 en is thuis te Bree overleden op 17 juni 2007, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Maes, Brebels, Bergmans, Thijs en Hontis
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Brebels Josephus
Maes Elisabeth Henrica Maria Catharina º08/09/1911 Turnhout †16/05/1987 Leut 3513
MAES, Elisabeth Henrica Maria Catharina, geboren op 08-09-1911 te Turnhout, overleden op 16-05-1987 te Leut op 75-jarige leeftijd, begraven op 21-05-1987 te Leut-Maasmechelen, echtgenote van Stevens Joannes Arnoldus.
(bron: Het Belang van Limburg, 1987-05-19)
gehuwd met Stevens Jan Arnold
Maes Elisa Joanna Margaretha º16/03/1924 Houthalen onbekend 38592
gehuwd met Vijfeyken Jospehus Marcellus op 12/05/1956 te Houthalen
Maesen Agnes º01/01/1825 onbekend †24/10/1887 As 58297
gehuwd met Dirkx Henricus
Maesen Agnes Catharina Maria º1912 Bree onbekend 49017
gedoopt te Bree op ?
getuigen: Arnoldus Meyssen en Catharina Winters
gehuwd met Geelen Albertus te Bree
Maesen Alda º 50444
weduwe sinds
gehuwd met Willems Jozef
Maesen Alda º14/07/1923 Hamont †11/12/1985 Neerpelt 52123
MAESEN, Alda, geboren op 14-07-1923 te Hamont, overleden op 11-12-1985 te Neerpelt op 62-jarige leeftijd, begraven op 14-12-1985 te Hamont, echtgenote van Paesen Henrie.
(bron: Het Belang van Limburg, 1985-12-12)
gehuwd met Paesen Henri
Maesen Aldegonda (Alda) º06/10/1917 Bree †27/06/2009 Bree 42709
weduwe sinds 22/11/2008
MAESEN, Alda, geboren op 06-10-1917 te Bree, overleden op 27-06-2009 te Bree op 91-jarige leeftijd, gecremeerd te Hasselt - De Tesch, as verstrooid, weduwe van Kerhofs Jan.
(bron: Het Belang van Limburg, 2009-06-29)
gehuwd met Kerkhofs Jan
Maesen Aldegonda (Alda) º08/06/1895 Gerdingen †27/10/1977 Zonhoven 20058
weduwe sinds 29/10/1960
geboren te Gerdingen op 8 juni 1895 en zachtjes in de Heer ontslapen in het rusthuis te Zonhoven op 27 oktober 1977
de families Brusten en Maesen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Brusten Joannes Lambertus
Maesen Aldegondis Lucia Herlindis º08/07/1921 Maaseik †19/08/1923 Maaseik 54751
Moeder Segers Lucia Maria
Maesen Anna Christina º14/05/1886 Bree †02/02/1955 Hasselt 28419
lid van verschillende govruchtige genootschappen
geboren te Bree, de 14 Mei 1886, en godvruchtig in de Heer overleden te Hasselt, op 2 Februari 1955, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de families Doultremont, Maesen, Rutten en Kenens
… Mijn lieve kinderen, moeder verlaat u, vergeet haar niet in uw gebeden. Blijft vader hartelijk beminnen, wees er goed voor. Mijn goede echtgenoot, heb dank voor uw trouwe liefde, in de Hemel zien we elkander weder. Zuster Bernarda, die u aan de Heer hebt toegewijd, bid veel voor mij. Heb dank voor uw goede zorgen. Vaarwel tot in de Hemel.
De plechtige lijkdienst, gevolgd van de bijzetting in de familiegrafkelder, heeft plaats gehad in de parochiekerk van Sint-Hubertus te Runkst-Hasselt op Zaterdag 5 Februari 1955, te 10u30.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Doultremont Leon Jozef
Maesen Anna Elisabeth º1910 onbekend onbekend 46262
weduwe sinds 15/11/1950
gehuwd met Brusten Jozef Hendrik
Maesen Anna 'Helena' º15/09/1913 Bree †22/08/2005 Neeroeteren 49019
weduwe sinds 28/04/1954
gedoopt op 16 september 1913 te Bree
getuigen: Bartholomeus Winters & Maria Helena Noots
gehuwd met Creemers 'Laurents' Jan Lambert op 23/04/1938 te Neeroeteren
Maesen Anna Maria º1879 onbekend onbekend 12877
weduwe sinds 26/04/1929
gehuwd met Mussen Jan
Maesen Annie º01/11/1935 Bree †01/05/2022 Bree 60246
weduwe sinds 13/09/2012
zij werd geboren te Bree op 1 november 1935 en is omringd door haar gezin zachtjes van ons heengegaan in het woonzorgcentrum Gerkenberg te Bree op 1 mei 2022
de families Maesen en Vandormael
gehuwd met Vandormael Rik te Bree
Maesen Annie º1944 onbekend onbekend 34555
overleden vóór 2006
gehuwd met Kelchtermans Willy
Maesen Antoon º05/02/1879 Bree Bree ? 58799
gehuwd met Brebels Maria Helena te Bree ?
Maesen Antoon Hendrik º14/09/1879 Opoeteren †21/12/1942 Neeroeteren 15609
overleden te Neeroeteren op 21 december 1908
gehuwd met Segers Lucia Maria op 10/01/1908 te Neeroeteren
Maesen Catharina Elisa º11/09/1946 Neeroeteren †15/09/1946 Neeroeteren 54766
Maesen Catharina Maria Elisabeth º15/03/1903 Bocholt †05/04/1947 Hasselt 10278
gehuwd met Dreesen Mathieu
Maesen Christina º13/09/1901 Bree †07/03/1972 Bree 446
weduwe sinds 11/05/1940
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vrancken 'Michel' Jacob
Maesen Dorothea º02/04/1912 Lanaken †18/05/2005 Genk 24959
weduwe van de heer Desiré Janssen sinds 1940
weduwe van de heer Martin Brebels sinds 1970
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Brebels Martin
gehuwd met Janssen Desiré
Maesen Elisabeth º1891 onbekend †1938 onbekend 38317
gehuwd met Simons Pierre Michel
Maesen 'Elisabeth' Maria Christina (Elisa) º05/03/1918 Bree †05/08/1957 Tongerlo? 25158
geboorteakte nummer 14 dd. 07/03/1918 - burgerlijke stand Bree - Elisabeth Christina Maesen
geboren te Bree   gedoopt te Bree
getuigen: Wilhelmus Weytjens en Christina Winters
vroegtijdig overleden
gehuwd met Raemen 'Louis' Albert (Lodewijk Albert) te Bree
Maesen Elly º20/07/1933 Bree †12/05/2022 Overpelt 60316
weduwe sinds 17/10/2016
geboren te Bree op 20 juli 1933 en overleden te Overpelt op 12 mei 2022
de families Maesen en Van Vlierden
gehuwd met Van Vlierden Arnold
Maesen Frans º06/05/1943 Wijshagen †11/11/2020 Genk 21796
lid van Tuinhier Grote-Brogel
geboren te Wijshagen op 6 mei 1943 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 11 november 2020
de families Maesen en Winters
gehuwd met Winters Henriëtte
Maesen Frederik (Pater Ewald) º19/05/1910 Gellik †21/03/1982 Brugge 51905
geboren te Gellik op 19 mei 1910
trad in de Orde van de Minderbroeders-Kapucijnen op 15 september 1928
werd priester gewijd op 9 juni 1935
gesterkt door het Sacrament van de zieken overleed hij te Brugge op 21 maart 1982
de families Maesen en Florens
bidprentje in mijn bezit
Maesen Hendrik º29/02/1916 Opglabbeek †03/03/1966 Maaseik 3253
lid van de Bond van het Heilig Hart en van andere godvruchtige genootschappen
bestuurslid van het Kristen Syndikaat
oudstrijder 1940 - 1945
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Catharina te Kinrooi
Maesen Hendrik º22/01/1911 Bree †11/04/1996 Bree 3726
weduwnaar van mevrouw Maria Smits sinds 1954
echtgenoot van mevrouw Helena Das sinds ?
krijgsgevangene - weggevoerde 1940-1945
lid N.S.B. - afdeling Bree, van Ziekenzorg, de bond van de derde leeftijd en van de beugelclub De Boneput
de families Maesen-Smits en Bloemen-Das
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Das Helena
gehuwd met Smits Maria
Maesen Hendrik º30/05/1900 Lintorf bij Angermund †25/06/1967 Hasselt 24822
oudstrijder 1940-1945
geboren te Lintorf bij Angermund op 30 mei 1900 en overleden te Hasselt op 25 juni 1967
gehuwd met Joosten Anna Maria Margaretha
Maesen Henri º07/09/1909 Bree †23/07/1979 Bree 49205
lid van de bond van oudstrijders, de bond van gepensioneerden en van de derde leeftijd
vereerd met het Nijverheidsereteken 1ste en 2de klas en met de gouden palmen der Kroonorde
geboren te Bree op 7 september 1909 en godvruchtig in de Heer overleden te Bree op 23 juli 1979, voorzien van de Sakramenten der zieken
de families Maesen en Kwaspen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kwaspen Anna Catharina
Maesen Henri º02/09/1936 Rotem †03/04/1984 Maaseik 35595
gepensioneerd mijnwerker
plotseling overleden te Maaseik op 3 april 1984
de families Maesen en Mucher
bidprentje in mijn bezit
Moeder Dieker Martha
gehuwd met Mucher Simone
Maesen Henricus º02/08/1891 Opoeteren †23/12/1915 Calais (F) 34029
overleden te Calais den 23 December 1915
uit dankbaarheid vanwege het gemeentebestuur van Opoeteren
plechtige lijkdienst opgedragen in de parochiale kerk van Opoeteren, op Dinsdag 11 November 1919, om 10 uren, tot zielerust der gesneuvelde soldaten zijner gemeente
bidprentje in mijn bezit
Maesen Hermanus º21/02/1872 Grote-Brogel †15/10/1916 Bocholt 56228
Herman heeft op 15 oktober1916 de dood gevonden door aanraking met de elektrische draad die door de Duitsers gespannen was om het verkeer met Nederland te beletten. …
4 minderjarige kinderen: Catherine Marie Elisabeth (°1903), Pieter Joannes Jacobus (°1905), Maria Catherina Philomina (°1908) en Joannes Jacobus (°1912)
uit het tijdschrift De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 143
gehuwd met Theunissen Maria Elisabeth
Maesen Hubertus º09/11/1882 Bree onbekend 49011
beroep: fabriekwerker
gehuwd met Winters Maria Helena op 09/01/1909 te Bree
Maesen Jaak º02/12/1931 Opoeteren †18/09/1989 Genk 27938
werknemer Foresco Genk
lid van verschillende genootschappen
onverwacht overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
de families Maesen-Neyens en Geebelen-Vandeurzen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geebelen Hélène
Maesen Jaak º1907 onbekend onbekend 28078
gehuwd met Avermate Aldegonda
Maesen Jacoba Hubertina Elisabeth º01/08/1915 Bree †23/08/1925 Bree 49021
gedoopt te Bree op 2 augustus 1915
getuigen: Mattheus Winters en Maria Jacoba Coonen
Maesen Jacobus Hubertus º28/05/1911 Bocholt †05/04/1984 Gruitrode 18233
geboren te Bocholt op 28 mei 1911 en op 72-jarige leeftijd overleden te Gruitrode op 5 april 1984, begraven te Bree op 9 april 1984
gehuwd met Sodermans Agnes Antoinette Josephina
Maesen Jan º1916 onbekend onbekend 28156
vroegtijdig overleden
gehuwd met Brebels Bertha
Maesen Jan º14/05/1925 Bree †24/02/1978 Deurne 55600
MAESEN, Jan, geboren op 14-05-1925 te Bree, overleden op 24-02-1978 te Deurne op 52-jarige leeftijd, begraven op 01-03-1978 te Lozen-Bocholt, echtgenoot van Truyen Alice.
(bron: Het Belang van Limburg, 1978-02-28)
gehuwd met Truyen Alice
Maesen Jan º1917 onbekend †1955 onbekend 41211
gehuwd met Gerits Anna
Maesen Jan º1914 onbekend onbekend 62975
overleden vóór 1993
 
gehuwd met Gerits Jeanne
Maesen Jan º15/04/1914 Neeroeteren †08/11/1917 Neeroeteren 54750
Moeder Segers Lucia Maria
Maesen Jan º14/05/1925 Bree †24/02/1978 Deurne 28697
geboren te Bree op 14 mei 1925 en vrij plots van ons heengegaan te Deurne op 24 februari 1978, gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken
de families Maesen en Truyen
2 kinderen: Eddy en Benny Maesen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Truijen (Truyen) Alice
Maesen Jan Hendrik º18/02/1845 Gruitrode †26/06/1918 Bree 58801
overlijdensakte nummer 48 dd. 26/06/1918 - burgerlijke stand Bree
weduwenaar van Joanna Maria Baeten
gehuwd met Baeten Joanna Maria
Maesen Jan Lambert º10/01/1942 Neeroeteren †23/02/1959 Genk 54763
Maesen Jean º12/08/1953 Bree †04/11/2006 Genk 35102
lid van de Roestrappers van Gruitrode
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 4 november 2006, gesterkt door het sacrament van de zieken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kenis Marina
Maesen Joannes Hubertus º1870 onbekend 59925
Maesen Joannes Hubertus
gehuwd met Kicken Maria Victorina
Maesen Joannes Jacobus º07/02/1912 Bocholt †31/08/1977 Bocholt 10282
godvruchtig overleden te Bocholt
de families Maesen, Moors, Theunissen en Cuppens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Moors Mathilde
Maesen Joannes Josephus (Jozef) º17/07/1909 Bree †01/11/1971 Bree 23208
gedoopt te Bree op 17/07/1909
getuigen: Joannes Henricus Maesen en Maria Agnes Lemmens
MAESEN, Jan Jozef, geboren op 17-07-1909 te Bree, overleden op 01-11-1971 te Bree (Ziekenhuis) op 62-jarige leeftijd, gehuwd met Lemmens Maria Anna.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Lemmens Anna Maria op 30/09/1933 te Bree
Maesen Joannes Leonardus (Leo) º29/07/1920 Bree †12/02/2002 Waterschei 23195
oudstrijder 1940-1945, N.S.B. afdeling Bree
lid van het nationaal verbond der veteranen van Koning Leopold III
lid van de bond van gepensioneerden, de wandelclub, Ziekenzorg en van de mijnwerkersbond
geboren te Bree op 29 juli 1920 en overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei op 12 februari 2002
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Donné Maria Cecilia te 't Hasselt Bree
Maesen Johann Wilhelm º19/09/1902 Munchen-Gladbach †15/05/1968 Reppel 43041
lid van de bond van het Heilig Hart en lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Munchen-Gladbach de 19 september 1902 en na een langdurige ziekte overleden te Reppel op 15 mei 1968, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Maesen, Kremer, Jonckers en Ritters
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kremer Sibilla Catharina
Maesen Jozef º25/04/1919 Hamont †14/07/1988 Neerpelt 52213
MAESEN, Jozef, geboren op 25-04-1919 te Hamont, overleden op 14-07-1988 te Neerpelt op 69-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1988 te Achel, echtgenoot van Reynders Elza.
(bron: Het Belang van Limburg, 1988-07-15)
gehuwd met Reynders Elza
Maesen Jozefina Hubertina (Henrica Albertina) º20/09/1916 Bree †24/11/1917 Bree 49022
gedoopt te Bree op 21 september 1916
getuigen: Henricus Maesen en Josephina Winters
Maesen Lambert º1945 Neeroeteren 24198
broer van Mathieu
overleden vóór 2004
Maesen Lambert º11/07/1939 Hamont †12/04/2001 Lozen 46794
hij werd geboren te Hamont op 11 juli 1939 en is onverwacht thuis overleden te Lozen op 12 april 2001, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Maesen en Heynickx
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Heynickx Ida
Maesen Laurentius º05/03/1883 Grote-Brogel †04/03/1962 Lanaken 25041
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart, van het Sint-Jozefswerk van het Priesterschap en van verschillende andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden te Lanaken
de families Maesen, Nijs, Meeuwissen en Winten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Meeuwissen Maria Christina
Maesen Leonardus º02/07/1877 Bree †11/01/1906 Bree 49013
overlijdensakte nummer 1 dd. 11/01/1906 - burgerlijke stand Bree
gehuwd met Winters Maria Helena in 1900 te Bree
Maesen Louis º04/09/1939 Bocholt †01/10/2010 Bocholt 10283
postbode op rust
mede-oprichter en erevoorzitterVolkstuin Bocholt
lid van de provinciale werkgroep Volkstuin
voorzitter kerkfabriek Bocholt
lid van het parochieteam, gebedsleider en lector
lid van Okra, het Seniorenkoor en van het Davidsfonds
geboren te Bocholt op 4 september 1939 en in huiselijke kring overleden te Bocholt op 1 oktober 2010, gesterkt door de ziekenzalving
de families Maesen en Kessels
bidprentje in mijn bezit
Vader Maesen Joannes Jacobus
Moeder Moors Mathilde
gehuwd met Kessels Mia
Maesen Margaretha Lucia Godfrieda º11/09/1946 Neeroeteren †16/09/1946 Neeroeteren 54767
Maesen Maria º13/04/1920 onbekend †25/12/1984 onbekend 25500
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Croimans Willem
Maesen Maria º25/08/1905 Gerdingen †23/09/2001 Hasselt, Virga Jesse 4667
gehuwd met de Baan Jan
Maesen Maria º02/02/1940 Wijshagen †28/12/2013 Linde - Peer 51453
bestuurslid van OKRA
lid van A.L.S.-Liga
geboren te Wijshagen op 2 februari 1940 en thuis te Linde-Peer overleden, omringd door haar gezin, op 28 december 2013, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Maesen, Scheelen, Schrijvers en Kelchtermans
4 kinderen: Greta, Veerle, Marita en Steven Scheelen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Scheelen Jef
Maesen Maria º13/03/1922 Neeroeteren †21/04/2003 Genk 35742
weduwe sinds ?
lid en ijveraarster van het Paterke van Hasselt
lid van Ziekenzorg
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op paasmaandag 21 april 2003, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Truyen en Maesen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Truyen Albert
Maesen Maria Catharina º05/11/1872 Bree †07/01/1949 Bree 54929
weduwe sinds 10/07/1935
Bree stadskerkhof (Bree centrum) grafconcessie vervallen 2020/2021
gehuwd met Vrancken Wilhelmus Seperinaus (Cypriaan)
Maesen Maria Catharina Philomina º08/07/1908 Bocholt †11/06/1975 Bocholt 10367
MAESEN, Maria Catharina Philomina, geboren op 08-07-1908 te Bocholt, overleden op 11-06-1975 te Bocholt op 66-jarige leeftijd, begraven op 14-06-1975 te Bocholt, echtgenote van Boonen Petrus Leonardus.
(bron: Het Belang van Limburg, 1975-06-13)
gehuwd met Boonen 'Petrus' Leonardus (Pieter)
Maesen Maria Christina º29/12/1908 Neeroeteren †01/01/1989 Genk 13183
godvruchtig in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Genk
lid van K.V.L.V., van de Derde Leeftijd en van de bond van gepensioneerden
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Segers Lucia Maria
gehuwd met Coolen Godfried op 11/01/1935 te Neeroeteren
Maesen Maria Gertrudis º03/12/1850 Neeroeteren †13/01/1922 Neeroeteren 45733
geboren te Neeroeteren den 3 December 1850, en aldaar, na eene langdurige ziekte, godvruchtig in den Heer overleden, den 13 Januari 1922, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
de families Maesen en Vastmans
 
geboortedatum 27-12-1850 ?? te Neeroeteren
dochter van Wilhelmus Hubertus Maesen en van Ida Hubertina Van Nuijs (Vannys, Vannes)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vastmans Petrus Joannes (Pieter) op 01/08/1876 te Neeroeteren
Maesen Maria Helena º16/12/1910 Bree †03/07/1911 Bree 49016
gedoopt te Bree op 16 december 1910
getuigen: Mathias Winters en Maria Helena Boutsen
Maesen Maria Hubertina º29/09/1864 Bree †13/05/1931 Bocholt 27785
weduwe sinds ?
zacht in den Heer ontslapen te Bocholt
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Gerardus
Maesen Maria Mechtildis º21/09/1890 Ellikom Bree ? 63398
gehuwd met Weytjens Willem
Maesen Mathieu º06/03/1936 Bocholt †17/02/1996 Bocholt 10342
van ons heengegaan tijdens de uitoefening van zijn beroep op 17 februari 1996
de families Maesen, Broekx, Clauwers en Plessers
bidprentje in mijn bezit
Vader Maesen Pieter Joannes Jacobus
gehuwd met Broekx Magda
Maesen Mathieu º12/06/1945 Neeroeteren †16/11/2004 Bree 24197
gepensioneerd 1ste korporaal-chef medische dienst 10e WTAC
rust zacht lieve papa en broer, bij je moeder, vader en bij je broer Lambert
bidprentje in mijn bezit
Maesen Michel º1920 onbekend †1983 onbekend 46788
gehuwd met Fraussen Elisabeth
Maesen Miet º06/10/1958 Bree †07/11/1976 Bree 49421
geboren te Bree op 6 oktober 1958 en aldaar in de Heer ontslapen op 7 november 1976, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Maesen, Custers en Trippas
MAESEN, Miet, geboren op 06-10-1958 te Bree, overleden op 07-11-1976 te Bree op 18-jarige leeftijd, begraven op 13-11-1976 te Bree.
(bron: Het Belang van Limburg, 1976-11-10)
bidprentje in mijn bezit
Maesen Petrus Joannes Arnold º17/10/1868 Peer †15/08/1952 Gerdingen 22523
weduwnaar sinds 04/07/1951
gehuwd met Paredis Maria Beatrix Adriana op 05/04/1891 te Gerdingen
Maesen Petrus Leonardus Franciscus (Frans) º23/09/1897 Gerdingen †27/11/1920 Leopoldsburg 57474
Petrus Leonardus Franciscus Maesen werd te Gerdingen geboren op 23 september 1897. Zijn ouders waren Petrus Joannes Arnoldus Maesen, dagloner, en Maria Beatrix Adriana Paredis. Over het frontleven van Frans Maesen zijn geen gegevens bekend. Enkel de vermelding op zijn rouwprentje wijst erop dat hij soldaat is geweest. Het feit dat hij op 27 november 1920 te Leopoldsburg overleed, wijst erop dat hij hoogstwaarschijnlijk tijdens de oorlog als krijgsgevangene werd geïnterneerd in een Duits gevangenenkamp en na de oorlog ziek terugkeerde. In het hospitaal van het kamp te Beverlo werden na de Wapenstilstand vele krijgsgevangenen verzorgd, nadat ze ziek en verzwakt waren teruggekeerd. Binnen onze gemeente wordt de naam van Frans Maesen op geen enkele gedenksteen vermeld.
Uit "Wij herdenken onze helden van de eerste wereldoorlog uit Groot-Bree 1914-1918"
Moeder Paredis Maria Beatrix Adriana
Maesen Pieter º30/03/1891 Gellik †21/02/1965 Gellik 44821
jonkman
rustend professor
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godsdienstige genootschappen
geboren te Gellik op 30 maart 1891 en godvruchtig overleden te Gellik op 21 februari 1965, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Maesen, Martens en Bijnens
rouwbrief in mijn bezit
Maesen Pieter Joannes Jacobus º11/03/1905 Bocholt †06/05/1980 Bocholt 10280
lid van de bond van gepensioneerden
godvruchtig en in stilte thuis overleden te Bocholt
de families Maesen, Clauwers, Theunissen en Hendrix
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Clauwers Elisa te Bocholt
Maesen Pieter Jozef º1901 onbekend onbekend 8080
overleden vóór 1995
meer dan 50 jaar getrouwd geweest
gehuwd met Dieker Martha
Maesen Pieter Mathijs º03/05/1910 Neeroeteren †29/03/1988 Neeroeteren 9250
weduwnaar sinds 14/12/1986
bidprentje in mijn bezit
Moeder Segers Lucia Maria
gehuwd met Driessen Catharina Maria op 24/02/1938 te Neeroeteren
Maesen René º06/08/1947 Genk †26/03/2005 Niel-bij-As 24051
voorzitter van schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As
ondervoorzitter van de Schuttersbond Maas en Kempen
voorzitter van de schietcommissie van het O.L.S.
lid van de schietcommissie van het L.D.S.
officier in de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg
werknemer H.B.S. Opglabbeek
thuis overleden op Paaszaterdag 26 maart 2005
de families Maesen-Roex en Schreurs-Cuppens
gehuwd met Schreurs Emma
Maesen Renier º20/10/1912 Neeroeteren †27/07/2002 Waterschei 54749
MAESEN, René, geboren op 22-10-1912 te Neeroeteren, overleden op 27-07-2002 te Waterschei op 89-jarige leeftijd, begraven op 02-08-2002 te Neeroeteren, weduwnaar van Jeunen Gertrude.
(bron: Het Belang van Limburg, 2002-07-31)
Moeder Segers Lucia Maria
gehuwd met Jeunen Maria Anna Gertrudis op 30/12/1940 te Neeroeteren
Maesen Theo º16/07/1946 Kinrooi †22/12/2009 Kinrooi 3254
beroep: Fordarbeider
medewerker van Radio Monza vzw
geboren te Kinrooi op 16 juli 1946 en plots overleden te Kinrooi op 22 december 2009
de families Maesen en Janssen
Vader Maesen Hendrik
Moeder Janssen Catharina
Maesen Theodoor º1913 onbekend †1981 onbekend 43697
gehuwd met Gorissen Albertine
Maesen Thomas º29/11/1984 Neerpelt †15/10/2005 Meeuwen 27171
onverwacht overleden te Meeuwen
Maesen Willy º26/07/1942 Bree †02/05/1995 Genk 43505
lesgever V.D.A.B. Peer
geboren te Bree op 26 juli 1942 en godvruchtig overleden te Genk op 2 mei 1995, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Maesen, Van Litsenborg, Kwaspen en Mooren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Litsenborg Sonia
Maes Felix º1930 onbekend onbekend 45089
overleden vóór 2009
gehuwd met Keil Gertrude
Maes Felix º1835 onbekend onbekend 62378
overleden vóór 1914
gehuwd met Vandervoort Philomena
Maes Felix (Z.E.H.) (Frater Siardus) º08/03/1901 Bree †12/04/1983 Heverlee 17645
overleden in de abdij van 't Park te Heverlee op 12/04/1983
zie het èzendröpke, nummer 79, mei 2021, pagina's 22 t/m 30 - Bartholomeus Jan Meus, witheer van Averbode, een onbekende schrijver uit Bree (door Jan Gerits)
… Tijdens het lager onderwijs in zijn geboorteplaats Bree had Jan Meus les van o.a. meester Louis Maes, waarover hij steeds met veel waardering sprak. Onderwijzer Maes was afkomstig van Bolderberg-Zolder, waar hij op 7 september 1866 werd geboren. In 1884 had hij aan de normaalschool van Sint-Truiden het onderwijzersdiploma behaald en gedurende 35 jaar wijdde hij zijn beste krachten aan de schoolgaande mannelijke jeugd te Bree. Hij overleed te Bree in 1927. …
Zijn oudste zoon, Felix Maes (1901-1983), werd kloosterling van de witherenabdij van 't Park te Heverlee (frater Siardus) en missionaris in Brazilië. Hij maakte ook naam als geschiedschrijver en archivaris. Volgens B. Stoffels, In memoriam Pater Felix Maes, 1901-1983, in het èzendröpke nummer 4 - 1983, pagina' 70-76.
Maes Ferdinand º16/11/1909 Neeroeteren †22/03/1974 Lanaken 23823
MAES, Ferdinand, geboren op 16-11-1909 te Neeroeteren, overleden op 22-03-1974 te Lanaken op 64-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1974 te Rotem, echtgenoot van Luyten Anna Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1974-03-25/1974-03-26)
gehuwd met Luyten Anna Maria
Maes Frans º01/04/1905 Bree †09/06/1977 Bree 42262
lid van de mijnwerkers-brankardiers, de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Bree, op 1 april 1905 en aldaar in het ziekenhuis, zachtjes in de Heer ontslapen, op 9 juni 1977, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Maes en Vandael
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandael Dora
Maes Helena º1922 onbekend onbekend 36507
weduwe sinds 08/03/2003
gehuwd met Peymen Christiaan
Maes Helena º12/07/1918 Neeroeteren †19/12/1988 Opoeteren 35404
weduwe sinds 20/07/1981
MAES, Helena, geboren op 12-07-1918 te Neeroeteren, overleden op 19-12-1988 te Opoeteren op 70-jarige leeftijd, begraven op 22-12-1988 te Opoeteren, weduwe van Stinkens Hendrik.
(bron: Het Belang van Limburg, 1988-12-21)
gehuwd met Stinkens Hendrik
Maes Helena º17/02/1918 Peer †05/12/2005 Overpelt 28655
weduwe sinds 23/02/1991
lid van het Genootschap van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën
lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg
overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt
de families Maes, Haex, Verschakelen en Ceyssens
gehuwd met Haex Jozef
Maes Hendrik Jozef º18/02/1899 Bree †15/04/1971 Bree 10859
weduwnaar sinds 18/10/1964
MAES, Hendrik Jozef, geboren op 18-02-1899 te Bree, overleden op 15-04-1971 te Bree op 72-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1971 te Bree, weduwnaar van Kleutgen Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1971-04-17)
gehuwd met Kleutghen Martha
Maes Henri º14/02/1920 Hamont †15/06/2005 Genk 60979
MAES, Henri, geboren op 14-02-1920 te Hamont, overleden op 15-06-2005 te Genk op 85-jarige leeftijd, begraven op 21-06-2005 te Opglabbeek, weduwnaar (1) van Schreurs Rosalie, echtgenoot (2) van De Backer Philippine.
(bron: Het Belang van Limburg, 2005-06-18)
gehuwd met De Backer Philippina (Philippine)
gehuwd met Schreurs Rosalie
Maes Henri º1901 onbekend onbekend 41717
overleden vóór 1998
gehuwd met Timmers Lisa
Maes Hubertina º13/11/1915 Neeroeteren †18/10/2003 Maaseik 4915
weduwe sinds 08/09/2001
MAES, Hubertina, geboren op 13-11-1915 te Neeroeteren, overleden op 18-10-2003 te Maaseik op 87-jarige leeftijd, begraven op 24-10-2003 te Neeroeteren, weduwe van Drijkoningen Pierre.
(bron: Het Belang van Limburg, 2003-10-21)
gehuwd met Drijkoningen Pieter (Pierre)
Maes Jack º04/04/1955 Stramproy (NL) †03/02/2021 Ophoven 57051
geboren te Stramproy (NL) op 4 april 1955 en thuis overleden te Ophoven op 3 februari 2021
de families Maes en Dirkx
2 kinderen: Sarah en Roy Maes
gehuwd met Dirkx Thea
Maes Jacobus º1887 Stramproy (NL) onbekend 42637
overleden vóór 1977
zoon van MAES Petrus Joannes en THIERIUM Petronella
gehuwd met Schepers Maria Gertrudis
Maes Jan º04/03/1928 Bree †22/02/1982 Brussel 50164
MAES, Jan, geboren op 04-03-1928 te Bree, overleden op 22-02-1982 te Brussel op 53-jarige leeftijd, begraven op 27-02-1982 te Bree, echtgenoot van Daemen Lisa.
(bron: Het Belang van Limburg, 1982-02-24)
gehuwd met Daemen Elisa
Maes Jan Jacob Antoon Maria º10/07/1902 Bree †17/10/1954 Heist-aan-zee 22517
weduwnaar van Mevrouw Marie Madeleine Van Isacker sinds ?
echtgenoot van Mevrouw Fernande Nuytemans
… Liefste moeder, beminde broer-priester, teerbeminde zuster en alle verwanten, leven wij verder in gebed verenigd. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Nuytemans Fernande
gehuwd met Van Isacker Marie Madeleine
Maes Jean º01/08/1929 Heppen †12/06/1998 Lommel 56824
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Heppen op 1 augustus 1929 en godvruchtig overleden in het Maria Ziekenhuis Noord-Limburg te Lommel op 12 juni 1998, gezalfd met de Heilige Olie van de zieken
de families Maes, Vandevoort, Pauwels en Huybreckx
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Vandevoort Marie-Louise
Maes Jeanne º18/07/1918 Reppel †06/06/1999 Bree 36712
weduwe sinds 06/03/1981
lid van de bond van gepensioneerden, derde leeftijd, Ziekenzorg, diabetische liga en broederschap van Sint-Isidoor
zij werd geboren te Reppel op 18 juli 1918 en is overleden in het ziekenhuis te Bree op 6 juni 1999, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Maes en Brebels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Brebels Leonard
Maes Joanna º1872 onbekend onbekend 53236
weduwe sinds 22/09/1934
gehuwd met Florens Eugenius
Maes Joanna Melanie º1895 onbekend †03/11/1965 onbekend 13152
gehuwd met Scheers Leopold
Maes Joannes º22/12/1879 Dilsen onbekend 59902
beroep: fabrieksarbeider
zoon van Julianus Maes en van Maria Anna Hoolmans (†Dilsen 23/03/1919)
gehuwd met Lantin Joanna op 30/07/1920 te Dilsen
Maes Joannes Hubertus º1855 onbekend onbekend 53283
overleden vóór 1949
gehuwd met Indenkleef Cornelia Hubertina
Maes Jozef º05/02/1912 Overpelt †02/06/1996 Neerpelt 20436
weduwnaar sinds ?
overleden in het ziekenhuis te Neerpelt
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kellen Germaine
Maes Jules º1905 onbekend †1934 onbekend 54968
gehuwd met Janssen Anna 'Maria' Aldegonda in 1927
Maes Julia º16/10/1919 Vorst †30/08/1987 Hasselt 3461
na een landurige ziekte zacht ingeslapen in het Salvatorziekenhuis te Hasselt
families Maes, Mebis, Oyen en Smeets
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Mebis Jean 'August'
Maes Julianus º1897 onbekend 15500
weduwnaar sinds 05/06/1971
gehuwd met Klerkx Maria Gertrudis
Maes Leo º01/06/1924 Neeroeteren †15/06/1954 Eisden 62788
lid van de broederschap van Sint-Barbara
geboren te Neeroeteren, 1 Juni 1924, en smartelijk verongelukt in de koolmijn te Eisden, 15 juni 1954, voorzien van de Heilige Olie in extremis
de families Maes en Vossen
2 kinderen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vossen Gertrudis te Neeroeteren
Maes Leontine º19/02/1932 Boorsem †21/10/2008 Maaseik 50123
geboren te Boorsem op 19 februari 1932 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 21 oktober 2008, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Maes en Ulrichts
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ulrichts Mathieu
Maes Lisette º03/04/1937 Bree †08/12/2005 Maaseik 28649
bewoonster van "Ter Eycke"
lid van KVG, gehandicaptenwerking en Ziekenzorg
onverwachts thuis overleden te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Maes Louis º01/04/1922 Houthalen †24/04/2011 Hasselt 45059
weduwnaar sinds 24/01/2009
MAES, Louis, geboren op 01-04-1922 te Houthalen, overleden op 24-04-2011 te Hasselt op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 30-04-2011, weduwnaar van Stinckens Emilie.
(bron: Het Belang van Limburg, 2011-04-28)
gehuwd met Stinckens Emelie
Maes Ludovicus (Louis) º07/09/1866 Zolder (Bolderberg) †1927 Bree 13504
geboren te Zolder op 07/09/1876 volgens de geboorte-akte van pater Felix Maes
bij huwelijk woonachtig te Bree
vader van Pater Felix Maes
-x-x-x-x-
zie het èzendröpke, nummer 79, mei 2021, pagina's 22 t/m 30 - Bartholomeus Jan Meus, witheer van Averbode, een onbekende schrijver uit Bree (door Jan Gerits)
… Tijdens het lager onderwijs in zijn geboorteplaats Bree had Jan Meus les van o.a. meester Louis Maes, waarover hij steeds met veel waardering sprak. Onderwijzer Maes was afkomstig van Bolderberg-Zolder, waar hij op 7 september 1866 werd geboren. In 1884 had hij aan de normaalschool van Sint-Truiden het onderwijzersdiploma behaald en gedurende 35 jaar wijdde hij zijn beste krachten aan de schoolgaande mannelijke jeugd te Bree. Hij overleed te Bree in 1927. …
gehuwd met Langens Maria Elisabeth op 22/04/1900 te Gruitrode
Maes Maria º12/11/1937 Kleine-Brogel †16/04/2008 Peer 43683
lid van Ziekenzorg
zij werd geboren te Kleine-Brogel op 12 november 1937 en is thuis overleden te Peer op 16 april 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Maes en Cuypers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Cuypers Jan
Maes Maria º1872 onbekend onbekend 38054
weduwe sinds 10/12/1950
gehuwd met Verschueren Georges Jules Jean-Marie
Maes Maria º21/01/1933 Bree †31/01/2006 Achel 28587
weduwe sinds ?
omring door ons allen onverwacht overleden in het rusthuis Aan de Beverdijk te Hamont-Achel
gehuwd met Snoekx Antoon
Maes Maria º1900 onbekend onbekend 44235
weduwe sinds 25/04/1945
gehuwd met Peters Jacques
Maes Maria Catharina º16/09/1868 Zolder †25/06/1957 Elen 16748
weduwe sinds ?
lid van de Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Rust
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Snykers Lodewijk
Maes Maria Petronella Elisabeth º15/03/1918 Weert (NL) †03/11/2001 Achel 45589
weduwe sinds 26/01/1965
MAES, Mia, geboren op 15-03-1918 te Weert (Nl), overleden op 03-11-2001 te Achel op 83-jarige leeftijd, begraven op 07-11-2001 te Lommel, weduwe van Sleven Jan.
(bron: Het Belang van Limburg, 2001-11-05)
gehuwd met Sleven Johannes
Maes Mariette º10/06/1942 Mechelen a/d Maas †15/01/1975 Maasmechelen 34415
in de Heer overleden te Maasmechelen op 15 januari 1975
de families Maes en Opsteyn
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Opsteyn Gilbert
Maes Mathieu º02/03/1924 Peer †25/08/2010 Meeuwen 29411
weduwnaar sinds 28/03/2006
geboren te Peer op 2 maart 1924 en overleden te Meeuwen op 25 augustus 2010
de families Maes en Reumers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Reumers Anna
Maes Mathilde º20/10/1919 Reppel †16/09/2001 Neerpelt 4899
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden, van Ziekenzorg en van het Heilig Paterke van Hasselt
in de Heer overleden in het Mariaziekenhuis te Neerpelt
de families Maes, Janssen, Bergmans, Berben en Thijs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Hubert
Maes Mia º08/06/1918 Bree †17/09/2012 Bree 17629
weduwe sinds 27/04/2000
zij werd geboren te Bree op 8 juni 1918 en is zachtjes van ons heengegaan in het woon- en zorgcentrum Gerkenberg te Bree op 17 september 2012, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Maes en Drieskens
kinderen Luc, Jan, Marc en Patrick Drieskens
gehuwd met Drieskens Michel
Maes Mia º19/02/1917 Reppel †30/01/2009 Genk 42989
weduwe sinds ?
geboren te Reppel op 19 februari 1917 en zachtjes overleden in het rustoord Herfstvreugde te Genk op 30 januari 2009, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Maes en Coninx
gehuwd met Coninx Jan
Maes Odilia º26/01/1925 Mechelen a/d Maas †30/01/1981 Maasmechelen 34689
lid van de K.A.V., van de kristelijke bond van gepensioneerden en van K.V. De Denneknoppen
in de Heer overleden te Maasmechelen op 30 januari 1981
de families Conaert, Maes, Terwingen en Herckenbach
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Conaert Mathieu
Maes Petronella º21/03/1915 Stramproy (NL) †19/08/2001 Genk 5029
weduwe sinds 26/09/1999
geboren te Stramproy (NL) op 21 maart 1915 en overleden te Genk op 19 augustus 2001, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Maes, Bullen, Schepers en Lemmens
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Bullen Arnoldus Henricus
Maes Pierre º22/12/1949 Genk †13/07/2010 Grote-Brogel 51874
levenspartner van mevrouw Vera Bogaert
geboren te Genk op 22 december 1949 en overleden te Grote-Brogel op 13 juli 2010
de families Maes en Bogaert
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bogaert Vera te partners
Maes Pieter Louis º03/03/1914 Neeroeteren †22/03/1979 Neeroeteren 61816
-> rouwprentje heemkundekring Neeroeteren
gehuwd met Drijkoningen Maria Elisabeth 'Helena'
Maes Pol (Z.E.H.) º10/05/1941 Mechelen a/d Maas †13/09/2009 Hasselt 7095
priester van het Bisdom Hasselt
leraar Sint-Barbara Instituut Eisden
leraar Sint-Lambertuscollege Bilzen
leraar Technisch Instituut Sint-Lodewijk Genk
godsdienstleraar Amandinacollege Herk-de-Stad en Sint-Jozefcollege Hasselt
priester in de parochie Opgrimbie en Proosterbos (Maasmechelen)
aalmoezenier van het Sint-Martinusziekenhuis Bilzen
pastoor van Waltwilder en in de federatie Bilzen-Oost
hij werd geboren te Mechelen-aan-de-Maas op 10 mei 1941 en is overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 13 september 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Maes-Diels
Maes Reinhilde Rosa (Zuster) º11/09/1941 Schoten †08/01/1993 Genk 20333
dominikanes van Bethanië
vredig overleden te Genk op vrijdag 8 januari 1993
werd dominikanes van Bethanië van Venlo op 1 februari 1962
deed geloften voor het leven op 24 augustus 1969
bidprentje in mijn bezit
Maes René Benedictus º05/09/1933 Rotem †21/06/2011 Maaseik 48137
hij werd geboren te Rotem op 5 september 1933 en is overleden te Maaseik op 21 juni 2011
gehuwd met Bex Jeanne te partners
Maesseele Edmondus º1866 onbekend onbekend 40486
weduwnaar sinds 07/09/1891
gehuwd met Peymen Maria
Maessen Andreas º09/08/1907 Molenbeersel †30/12/1993 Maaseik 20049
weduwnaar sinds 27/02/1989
MAESSEN, Andreas, geboren op 09-08-1907 te Molenbeersel, overleden op 30-12-1993 te Maaseik op 86-jarige leeftijd, begraven op 05-01-1994 te Molenbeersel, weduwnaar van Baens Helena.
(bron: Het Belang van Limburg, 1994-01-03)
gehuwd met Baens Helena
Maessen Henri º1912 onbekend onbekend 7643
overleden vóór 2002
gehuwd met Verkennis To
Maessen Joseph º05/05/1936 Lanaken †02/04/2005 Waterschei 27357
lid van meerdere godsdienstige genootschappen
overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei
gehuwd met Daemen Anna
Maessen Leo º05/10/1936 Beek Bree †19/03/2005 Genk 23965
vereerder van het Heilig Paterke van Hasselt
lid van de bond van gepensioneerden
omringd door ons allen overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wouters Thoke
Maessen Maria Cornelia º1878 onbekend 17047
overleden vóór 1960
gehuwd met Peters Wilhelmus
Maessen Mechtildis Maria º02/01/1905 Echt (NL) †17/03/1990 Maaseik 940
bidprentje geeft als geboortedatum: 02/02/1905
geboren te Echt(NL) op 2 februari 1905 en overleden te Maaseik op 17 maart 1990, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Maessen en Boonen
Zonder veel te zeggen, stil luisterend, genietend van de anderen, vreugde vindend in kleine dingen, bekommerd om haar gezin, zo leefde zij. En op dezelfde wijze, zonder woorden, liet zij ons alleen achter. Zij die altijd thuis was, heeft nu haar thuis gevonden bij de Heer.
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Boonen Marcel Joseph op 18/05/1934 te Echt (NL)
Maessen Mia º1926 onbekend onbekend 63000
geen overlijdensbericht of rouwprentje terug te vinden
gehuwd met Gelenne Sylvain
Maessen Nelly º31/12/1946 Beek †19/10/2020 Overpelt 56011
moederke van Veerle Kerkhofs
zij werd geboren te Beek op 31 december 1946 en is zachtjes van ons heengegaan in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 19 oktober 2020
de families Maessen en Kerkhofs
gehuwd met Kerkhofs Jaak
Maessen Pierre º09/04/1926 Lanaken †13/08/2006 Genk 32827
gewezen zaakvoerder Maessen Bouwmaterialen
stichter en gedelegeerd bestuurder Maessen Couture nv
eerste prins carnaval der stad Genk
overleden temidden van zijn familie in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
de families Maessen, Stevens, Geraerts en Loix
gehuwd met Stevens Angèle
Maessen Sophie º22/06/1910 Rotem †27/01/1990 Bree 44591
weduwe sinds 24/12/1987
lid van de bond van gepensioneerden
lid van K.A.V. Bree
geboren te Rotem op 22 juni 1910 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree op 27 januari 1990, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Maessen en Hermans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hermans Leopold
Maes Theo º28/04/1931 Mechelen a/d Maas †09/04/1983 Maasmechelen 33422
leraar P.T.S. Eisden
lid van kerkfabriek Proosterbos en van verschillende godvruchtige genootschappen
in de Heer overleden te Maasmechelen
de families Maes, Maes, Wevers en Weustenraad
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Maes Louise
Maes Tony º01/02/1944 Hasselt †13/11/1988 Hechtel 6958
plotseling overleden te Hechtel
rouwbrief in mijn bezit
Maestripieri Pieter Joseph º05/01/1908 Hasselt †02/07/1959 Hasselt 49275
lid van de Bond van het Heilig Hart
geboren te Hasselt, de 5 januari 1908 en aldaar in de Salvatorkliniek godvruchtig in de Heer overleden, de 2 juli 1959, voorzien van de Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen in Articulo Mortis
de familiën Maestripieri, Jans, Rouma en Reenaers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jans Maria
Maes Willem º19/03/1927 Peer †13/01/2009 Overpelt 45016
geboren te Peer op 19 maart 1927 en overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 13 januari 2009
de families Maes en Linden
gehuwd met Linden Rosa
Magchiels Gilbert º17/08/1958 Helchteren †03/04/2022 Neeroeteren 60033
secretaris en official Cycling Vlaanderen, afdeling Limburg
geboren te Helchteren op 17 augustus 1958 en thuis te Neeroeteren plots overleden op 3 april 2022
de families Magchiels en Bertjens
2 dochters: Kathy en Vicky Magchiels
gehuwd met Bertjens Noëlla
Magchiels Jef º16/08/1932 Meeuwen †25/08/2009 Heusden 43980
geboren te Meeuwen op 16 augustus 1932 en overleden te Heusden op 25 augustus 2009
de families Magchiels en Vaneygen
gehuwd met Vaneygen Maria
Magdeleyns Henri º03/02/1905 Hasselt †10/05/2001 Hasselt 4419
gehuwd met Vandebroek Irma
Magdeleyns Victoire º08/11/1922 Hasselt †27/02/2008 Hasselt 40553
weduwe sinds 07/10/1974
lid van het broederschap van Pater Valentinus en van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Hasselt op 8 november 1922 en aldaar overleden in het Salvatorziekenhuis op 27 februari 2008, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
de families Magdeleyns, Budé, Bellefroid, Leers en Vandereyt
gehuwd met Budé Pierre Ernest
Magel Maria Louise º27/03/1918 Sittard (NL) †14/10/1982 Maaseik 13906
in de Heer overleden te Maaseik
Goed was ons leven, samen hebben we gebouwd aan ons geluk. Voor mij waart ge een stimulans om vol te houden in alles waaraan we samen werkten. Deze grote steun zal ik zeer missen. Maar in uw geest tracht ik op de ingeslagen weg verder te werken. Haar huis was een thuis voor velen. Uw inzet voor het jeugdtoneel dee vele kinderen van u houden. God wij danken U voor dit alles.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Reulens 'Leon' Jean Jacques op 24/11/1955 te Eisden
Magel Marie-Louise º09/02/1922 Elsene †18/04/2007 Rekem 40352
lid van OKRA en van K.A.V. Rekem
zij werd geboren te Elsene op 9 februari 1922 en is plots thuis overleden te Rekem op 18 april 2007, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Magel en Thoné
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Thoné Albert
Maggen Albert º1919 onbekend onbekend 28071
vroegtijdig overleden
gehuwd met Maggen Gertrude
Maggen Albert º1918 onbekend onbekend 56129
weduwnaar sinds 25/06/1943
gehuwd met Pouders Hendrina Maria
Maggen Alfons º05/05/1941 Meeuwen †11/07/2011 Wijshagen 48191
geboren te Meeuwen op 5 mei 1941 en overleden te Wijshagen op 11 juli 2011
de families Maggen en Achten
gehuwd met Achten Wies
Maggen Barbara º1902 onbekend onbekend 57213
weduwe sinds 14/08/1977
gehuwd met Vandewal Maximiliaan
Maggen Catharina º03/03/1912 Neeroeteren †08/11/1965 Genk 42588
biddend lid van het Marialegioen, lid van de Vrouwengilde, lid van de bond van het Heilig Hart, lid van de bond van grote en jonge gezinnen en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Neeroeteren op 3 maart 1912 en godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 8 november 1965, bediend met de laatste Heilige Sacramenten
de families Maggen, Lemmens, Teppers en Pareyn
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lemmens Frans
Maggen Elisa º onbekend 11752
gehuwd met Vrolix Gerard
Maggen Elisa (Lieske) º27/10/1913 Gruitrode †01/10/2002 Bree 10761
weduwe sinds 30/01/1986
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandermeulen Theodoor Hendrik (Henri)
Maggen Gertrude º10/02/1921 Bree †19/12/2005 Bocholt 15508
weduwe van de heer Wilhelmus Lemmens sinds 07/03/2002
overleden in het rusthuis De Voorzienigheid te Bocholt
gehuwd met Maggen Albert
gehuwd met Lemmens Wilhelmus
Maggen Herman º1895 onbekend onbekend 43841
overleden vóór 1986
gehuwd met Michels Maria
Maggen Jaak º05/10/1925 Neeroeteren †18/03/1986 Maaseik 59299
MAGGEN, Jaak, geboren op 05-10-1925 te Neeroeteren, overleden op 18-03-1986 te Maaseik op 60-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1986 te Rotem, echtgenoot van Broeckx Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1986-03-20)
gehuwd met Broeckx Maria
Maggen Jan º10/08/1926 Bree †18/11/1992 Genk 22929
lid van de Katholieke Breeër Turnkring, lid W.T.C. Pedaalridders Bree
lid van de bond van gepensioneerden
plots overleden te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jonckers Alice
Maggen Jo º23/05/1959 Genk †08/10/1998 Genk 59025
MAGGEN, Jo, geboren op 23-05-1959 te Genk, overleden op 08-10-1998 te Genk op 39-jarige leeftijd, begraven op 13-10-1998 te Opglabbeek, echtgenoot van Berghs Margriet.
(bron: Het Belang van Limburg, 1998-10-10)
gehuwd met Berghs Margriet
Maggen Lieske º21/07/1921 Bree †28/09/1987 Genk 20505
overleden vóór 1995
MAGGEN, Lieske, geboren op 21-07-1921 te Bree, overleden op 28-09-1987 te Genk op 66-jarige leeftijd, begraven op 03-10-1987 te Bree, echtgenote van Nouwen Albert.
(bron: Het Belang van Limburg, 1987-09-30)
gehuwd met Nouwen Albert
Maggen Maria Catharina º24/12/1923 Bree †06/12/1994 Bree 54974
MAGGEN, Toke, geboren op 24-12-1923 te Bree, overleden op 06-12-1994 te Bree op 70-jarige leeftijd, begraven op 10-12-1994 te Bree, weduwe van Janssen Leo.
(bron: Het Belang van Limburg, 1994-12-08)
gehuwd met Janssen Leopold Arnold in 1949 te Bree
Maggen Mathieu º26/01/1915 Opoeteren †10/12/1988 Waterschei 27864
godvruchtig overleden in de André Dumontkliniek te Waterschei op zaterdag 10 december 1988
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Reyskens Jeanne
Maggen Mia º14/05/1931 Bree †07/08/1995 Bree 8832
weduwe sinds 13/08/1975
geboren te Bree op 14 mei 1931 en overleden te Bree op 7 augustus 1995 gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Maggen en Vanhout
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanhout Louis
Maggen Michel º09/02/1920 Neeroeteren †11/06/1998 Maaseik 50115
MAGGEN, Michel, geboren op 09-02-1920 te Neeroeteren, overleden op 11-06-1998 te Maaseik op 78-jarige leeftijd, begraven op 17-06-1998 te Rotem, echtgenoot van Lemmens Gertrude.
(bron: Het Belang van Limburg, 1998-06-15)
gehuwd met Lemmens Gertrude
Maggen Theo º13/07/1929 Genk †12/06/2005 Opglabbeek 25398
lid van visclub vzw 't Snoekbaarsje
thuis in familiekring overleden te Opglabbeek
gehuwd met Vandeurzen Julia
Maghiels Anna Maria º01/06/1890 Eksel †25/12/1965 Peer 17243
weduwe sinds ?
lid van de Sint-Lutgardisbond, het Werk van Don Bosco en andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig uit dit aardse bestaan de eeuwige vreugde binnengegaan te Peer op Kerstdag 1965
… Haar vreugde vond ze in de overgave aan Gods Heilige Wil en in de zorg voor haar talrijk gezin. Gods zegen rustte zichtbaar op dit gezin, waaruit Hij twee dochters riep om Hem geheel toe te behoren als kloosterlingen. Zij mocht nog op aarde de vreugde smaken hen na vele angsten welvarend weer te zien. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gielen Joannes Hendrikus
Maghiels Jan Baptist º1913 onbekend onbekend 37492
overleden vóór 2007
gehuwd met Op 't Eynde Bertha
Magnée Jacobina Theresia Ludovica (Louise) º14/12/1813 Maaseik (Aldeneik) †06/07/1898 Maaseik (Aldeneik) 24653
'Het adellijk Huis van Aldeneik' door Martin Boonen, zie De Maaseikenaar, jaargang XXXVI, 2005, nr. 2, pagina 105
-x-x-x-
MAGNÉE, Jacobina Theresia Ludovica, geboren te Aldeneik, dochter van MAGNÉE, Joannes Arnoldus Hermanus en CLAESSEN (Claessens), Maria Helena (Catharina Helena).
-x-x-x-
overlijdensakte nummer 54 dd. 07/07/1898 - burgerlijke stand Maaseik
aangifte van het overlijden door Hippolyte Lejeune, grondeigenaar, 42 jaar, woonachtig te Aldeneyck
overleden op 06/07/1898 om 05u00 Jacqueline Thérèse Louise Magnée, 84 jaar, weduwe van Petrus Ludovicus Hubertus Lejeune
gehuwd met Lejeune Pierre Ludovic Hubert op 09/10/1849 te Maaseik / Aldeneik
Magnée Joannes Arnoldus Hermanus (Arnold) º31/08/1759 Maaseik (Aldeneik) †12/09/1838 Maaseik (Aldeneik) 24652
'Het adellijk Huis van Aldeneik' door Martin Boonen, zie De Maaseikenaar, jaargang XXXVI, 2005, nr. 2, pagina 105
in de volksmond heette het huis Het Geudje
-x-x-x-
MAGNÉE, Joannes Arnoldus Hermanus, rentenier, geboren te Maaseik, gedoopt op 31081759 te Maaseik (getuige(n): Joes Nicolaus Magnée, Agnes Bormans), overleden op 12091838 te Aldeneik op 79-jarige leeftijd (aangifte door: zoon Clemens Magnée 21 j. zonder beroep), zoon van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 06051812 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 06051812 te Aldeneik (getuige(n): Joannes Walterus Claessens, Maria Helena Nilbock) met CLAESSEN (Claessens), Maria Helena (Catharina Helena), 21 jaar oud, naaister, geboren op 01081790 te Maaseik, gedoopt op 01081790 (getuige(n): Joannes Franciscus Rolla, Catharina Helena Binjé), overleden op 27051882 te Aldeneik op 91-jarige leeftijd (aangifte door: kleinzoon Hipolyte Lejeune 27 j. rentenier), dochter van CLAESSENS (Claessen Claren Klaassens), Franciscus en SALDEN, Anna Catharina.
Uit dit huwelijk:
1.
MAGNÉE, Jacoba Theresia Ludovica, geboren op 14121813 te Maaseik, gedoopt op 14121813 te Aldeneik (getuige(n): Antonius Josephus Moors, Anna Catharina Salden), dochter van MAGNÉE, Joannes Arnoldus Hermanus en CLAESSEN (Claessens), Maria Helena (Catharina Helena).
 
 
2.
MAGNÉE, Arnoldus Clemens Joseph, molenaar te Lanklaar (1867), geboren op 19031817 te Aldeneik, gedoopt op 19031817 te Aldeneik (getuige(n): Jois Godefridus Krawinkels nam. Domini Ludovicus Clementis Magnée, M.Mechtildis Verstappen), overleden op 15051872 te Lanklaar op 55-jarige leeftijd (aangifte door: Jean Hubert Vanholsaets 47 j. landbouwer en nabuur van de overledene en Pieter Jan Janssen 23 j. landbouwer en goede bekende van de overledene), zoon van MAGNÉE, Joannes Arnoldus Hermanus en CLAESSEN (Claessens), Maria Helena (Catharina Helena).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25101848 te Maaseik (getuige(n): Jean Jacques Gruyters, 35j. commissaris buurtwagen Stokkem, broer en Egide Keber, 48j. ontvanger, schoonbroer, Pierre Lambert Keber, 53j. gepensioneerde en Ferdinand Giele, 24j. rentenier), gehuwd voor de kerk op 25101848 te Maaseik (getuige(n): Joannes Jacobus Gruijters, Helena van Vinckenraij) met GRUYTERS (Gruijters), Sibilla Elisabeth, 31 jaar oud, huishoudster te Lanklaar (1867), geboren op 04121816 te Stokkem, overleden op 14031867 te Lanklaar op 50-jarige leeftijd (aangifte door: Arnold Clement Magneé 50 j. molenaar en echtgenoot van de overledene en Georges Heijligers 46 j. postbode en nabuur van de overledene), dochter van GRUYTERS, Joannes Jacobus en NELIS, Maria Catharina.
 
 
3.
MAGNÉE, Jacobina Theresia Ludovica, geboren te Aldeneik, dochter van MAGNÉE, Joannes Arnoldus Hermanus en CLAESSEN (Claessens), Maria Helena (Catharina Helena).
Gehuwd voor de kerk op 09101849 te Aldeneik (getuige(n): Henricus Lejeune (Stokkem), Antonetta Virginia Mathei (Maaseik)) met LEJEUNE, Petrus Ludovicus Hubertus, 29 jaar oud.
 
 
 
 
 
gehuwd met Claessens Maria Helena (Catharina Helena) op 06/05/1812 te Maaseik / Aldeneik
Magnée Ludovicus Josephus Clemens (Louis) (Z.E.H.) º23/01/1761 Maaseik (Aldeneik) onbekend 24651
kanunnik te Maaseik en later pastoor in Lanklaar
'Het adellijk Huis van Aldeneik' door Martin Boonen, zie De Maaseikenaar, jaargang XXXVI, 2005, nr. 2, pagina 105
-x-x-x-
MAGNÉE, Ludovicus Josephus Clemens, gedoopt op 23011761 te Maaseik (getuige(n): Ludovicus Josephus Clemens Magnée, Maria Joanna Bormans), zoon van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia.
Magnée Maria Elisabeth Lambertina º01/03/1780 onbekend †06/10/1872 Maaseik 8779
weduwe sinds ?
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gelders Johannes Jacobus Josephus
Magnée Simon º11/01/1725 Luik †30/05/1780 Maaseik (Aldeneik) 24649
rentmeester van de prins-bisschop
ontvanger der Staaten deses Landts
stamvader van de Aldeneiker tak
'Het adellijk Huis van Aldeneik' door Martin Boonen, zie De Maaseikenaar, jaargang XXXVI, 2005, nr. 2, pagina 105
-x-x-x-
MAGNÉE (Margnée), Simon, staatsontvanger, overleden op 30051780 te Maaseik.
Gehuwd voor de kerk te Luik met BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia, gedoopt op 11101734 (getuige(n): Henrixus Arnoldus Smets, Agnes Theresia Alexandria Bormans), overleden op 16111810 te Aldeneik op 76-jarige leeftijd (aangifte door: Bon Joseph magniet, schoonzoon, Antonius Simon Magnée, zoon), dochter van BORMANS, Gerardus Edmundus en SMETS (Smeets), Maria Jacoba.
Uit dit huwelijk:
1.
MAGNÉE, Gerardus Josephus, gedoopt op 16051758 te Maaseik (getuige(n): Josephus Franciscus Jaetsen, Catarina Magnée), zoon van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia.
 
2.
MAGNÉE, Joannes Arnoldus Hermanus, rentenier, geboren te Maaseik, gedoopt op 31081759 te Maaseik (getuige(n): Joes Nicolaus Magnée, Agnes Bormans), overleden op 12091838 te Aldeneik op 79-jarige leeftijd (aangifte door: zoon Clemens Magnée 21 j. zonder beroep), zoon van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 06051812 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 06051812 te Aldeneik (getuige(n): Joannes Walterus Claessens, Maria Helena Nilbock) met CLAESSEN (Claessens), Maria Helena (Catharina Helena), 21 jaar oud, naaister, geboren op 01081790 te Maaseik, gedoopt op 01081790 te Maaseik (getuige(n): Joannes Franciscus Rolla, Catharina Helena Binjé), overleden op 27051882 te Aldeneik op 91-jarige leeftijd (aangifte door: kleinzoon Hipolyte Lejeune 27 j. rentenier), dochter van CLAESSENS (Claessen Claren Klaassens), Franciscus en SALDEN, Anna Catharina.
 
3.
MAGNÉE, Ludovicus Josephus Clemens, gedoopt op 23011761 te Maaseik (getuige(n): Ludovicus Josephus Clemens Magnée, Maria Joanna Bormans), zoon van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia.
 
4.
MAGNÉE, Maria Rosa Gerardina, gedoopt op 13101762 te Maaseik (getuige(n): Marcellus Gerardus Magnée, Maria Rosa Bormans), dochter van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia.
 
5.
MAGNÉE, Franciscus Lambertus Josephus, gedoopt op 28061765 te Maaseik (getuige(n): Franciscus Lambertus Baron de Stockhem, Anna Joseph Ponselet).
24-06-1765?
 
6.
MAGNÉE, Maria Jacoba Francisca, rentenier, geboren te Maaseik, gedoopt op 20071767 te Maaseik (getuige(n): E.H. Franciscus Reijnders, Maria Jacoba Smeets wed. Bormans), overleden op 16041848 te Maaseik op 80-jarige leeftijd (aangifte door: Henri Karbach,51j. wijn koopman, schoonzoon en Jan Willem Leenders, 61j. winkelier), dochter van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 24031810 te Maaseik.
Ze wettigen ook door het huw hun kinderen, levenden en overledenen.
Gehuwd voor de kerk op 24011797 te Maaseik (getuige(n): Antonius Simon Magnée, Theresia Francisca Magnée) met MATHEIJ (Mathaei, Mathei, Matthei), Nicolaes Assuerus, 35 jaar oud.
 
7.
MAGNÉE, Antonius Simonis, postmeester, geboren te Maaseik, gedoopt op 15101769 te Maaseik (getuige(n): Jacobus Anthonius vander Vreekhen, Maria Jacoba Smeedts), overleden op 01021824 te Tilburg op 54-jarige leeftijd, zoon van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia, woonde op 01021824 Kerk 1260 te Tilburg.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 17061811 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 18061811 te Aldeneik met MAGNÉE, Maria Ernestina, 37 jaar oud, geboren te Maaseik, gedoopt op 06061774 te Maaseik (getuige(n): Arnoldus Nicolaus Magnée, Ernestina Magnée), dochter van MAGNÉE, Joannes Nicolas en SCHERPENZEEL (Scherpenziel), Maria Catharina.
 
8.
MAGNÉE, Antonetta Maria (Maria Antonia), geboren circa 1772 te Maaseik, overleden op 04021845 te Maaseik, dochter van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia, woonde te Maaseik.
Gehuwd voor de kerk op 21041795 te Maaseik (getuige(n): Simon Magnée, Jacoba Magnée) met MAGNIET (Magneet), Josephus (Bon Josephus).
 
9.
MAGNÉE, Maria Anna Gertrudis, geboren op 29021772 te Maaseik, gedoopt op 01031772 te Maaseik (getuige(n): Emanuel Joseph De Smackers med. doct, Anna Gertrudis Smets), dochter van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia.
 
10.
MAGNÉE, Maria Therèse Francisca, geboren op 20111778 te Maaseik, gedoopt op 20111778 te Maaseik (getuige(n): E.H. Ludovicus Carolus de Mesnil, Maria Francisca Bormans).
21-11-1778?21-11-1778.
Dochter van MAGNÉE (Margnée), Simon en BORMANS (Cormans, Debormans,Borman), Maria Theresia.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01081802 te Maaseik met BIESTA, Joannes Maria Philippus, 30 jaar oud, geboren op 26061772 te Parijs, zoon van BIESTA, Joannes en PILON, Maria.
 
 

gehuwd met de Bormans Maria Theresia (Thérèse) in 1755 te Maaseik / Luik
Magniet Victoria Louisa Antoinetta º07/07/1795 Maaseik (St.-Jansberg) †01/03/1886 Hasselt 6181
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Naus Jozef Regnier Hubertus
Mahieu Victor º05/08/1931 Etterbeek †19/07/2004 Eisden 29690
partner van Elisabeth Budé
adjudant bij de Luchtmacht
gehuwd met Budé Elisabeth te partners
Mähler Willem º1873 onbekend onbekend 30005
overleden vóór 1953
gehuwd met Hermans de Heel Louise Marie Joséphine Hubertine Paule
Malcolm Grisella Helen Adeline º19/07/1903 Norfolk (Engeland) onbekend 46638
gehuwd met Galdermans Willem Jozef Hubert Antonius op 14/08/1944 te Ponthierville (Kongo)
Malcors Auguste Charles º04/10/1849 Tongeren onbekend 35627
huwelijksakte nummer 2 dd. 05/02/1887 - burgerlijke stand Maaseik
zoon van Joseph Malcors, overleden te Piringen op 16/07/1882, en van Elisabeth Rosalie Herman, wonende te Tongeren
beroep: percepteur der post
weduwnaar sinds 11/08/1918
Flore Offergelt trouwde op 5 februari 1887 te Maaseik met August Charles Malcors, postontvanger te Maaseik en geboren op 4 oktober 1849 te Tongeren. Flore was de dochter van Leonardus Christianus Offergelt en Elisabeth Mouwens. Ze werd geboren op 10 oktober 1858 te Maaseik en kreeg als doopnamen Florentine Sophie Elisabeth. Het echtpaar moest verhuizen toen haar man later postdirekteur werd in Meenen (bij Kortrijk). In juni 1918, wanneer Flore enkele stukken land in Stevensweert van de hand doet, wordt als woonadres vermeld: "Ixelles Brussel, Chaussee de Waterloo 430". Enkele weken later, op 11 augustus 1918, overlijdt Flore te Brussel op 59-jarige leeftijd.
gehuwd met Offergelt 'Florentine' Sophie Elisabeth (Flore) op 05/02/1887 te Maaseik
Malfait André º24/04/1930 Zedelgem †05/06/2012 Dilsen-Stokkem 49738
landbouwer op rust
geboren te Zedelgem op 24 april 1930 en overleden te Dilsen-Stokkem op 5 juni 2012
de families Malfait en Bousson
Vader Malfait Maurits
Moeder Bousson Lucie
Malfait Gerard º10/07/1936 Zedelgem †24/07/2007 Maaseik 37307
geboren te Zedelgem op 10 juli 1936 en thuis in familiekring overleden te Maaseik op 24 juli 2007, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Malfait, Swenters, Bousson en Vanderlinden
Vader Malfait Maurits
Moeder Bousson Lucie
gehuwd met Swenters Mariette
Malfait Maurits º21/06/1898 Aartrijke †25/02/1990 Kinrooi 20266
weduwnaar sinds 05/08/1981
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Aartrijke op 21 juni 1898 en overleden te Kinrooi op 25 februari 1990, voorzien van het sakrament der stervenden
de families Malfait en Bousson
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bousson Lucie
Malfait Surma Maria Cornelia º27/11/1894 Dikkelbush onbekend 18363
overleden vóór 1974
gehuwd met Joosten Jacobus in 1920 te Ophoven
Mallants Lydie º13/04/1925 Hamont †23/12/2012 Overpelt 50278
weduwe sinds 09/01/2000
geboren te Hamont op 13 april 1925 en overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 23 december 2012, voorzien van de Sacramenten der zieken
de families Mallants en Jutten
gehuwd met Jutten Gerard
Mallet Jan (Z.E.H.) º1870 Hechtel †13/08/1900 China, Koei-Hoa-Tch'eng 15378
gezamelijke gedachtenisprentje van de Martelaars der Congregatie van Scheut
Missionaris van Scheut in China
in 1896 vertrokken naar Midden-Mongolië en den 13 Augustus 1900 vermoord te Koei-Hoa-Tch'eng
Mallet Leon º1908 onbekend onbekend 31424
vroegtijdig overleden
gehuwd met Vannijlen Gusta
Mallien Constant º1881 onbekend onbekend 33216
overleden vóór 1977
gehuwd met Bouchet Anna
Mampay Anna º15/09/1907 Viersel †25/10/1987 Lier 34438
erelid van de bond van het Heilig Hart
biddend lid van het Marialegioen
propagandiste van het Wit-Geel Kruis
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Lier op 25 oktober 1987
de families Mampay en Frenssen
bidprentje in mijn bezit
Mampay Gerardina º24/04/1900 Viersel †08/12/1975 Borgerhout 34385
weduwe sinds ?
lid van de kristelijke bond voor ouderdomsgepensioneerden, de Vrouwengilde en verschillende genootschappen
zacht en vroom in de Heer ontslapen te Borgerhout op 8 december 1975
de families Mampay, Meeusen, Frensen en Poels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Meeusen Louis
Mampay Jozef º1908 onbekend onbekend 34425
weduwnaar sinds 19/10/1977
gehuwd met Faes Rosa
Manderfeld Catho º08/04/1918 Maaseik †30/03/1971 Munsterbilzen 9252
in de Heer overleden te Munsterbilzen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hanoulle Marcel
Manders Jan Mathieu º1851 onbekend onbekend 38934
overleden vóór 1940
POUKENS, Maria Elisabeth, zonder te Maaseik (1880), landbouwster te Dilsen (1914), geboren op 07‑06‑1857 te Maaseik, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑06‑1880 te Maaseik met MANDERS, Joannes Mathijs, 29 jaar oud.
gehuwd met Poukens Maria Elisabeth op 22/06/1880 te Maaseik
Manders Jan N. º08/06/1891 Dilsen †25/03/1918 onbekend 37114
begraven op de Belgische militaire begraafplaats van West-Vleteren
sergeant 2de linieregiment
geboren te Dilsen den 8 Juni 1891
stierf voor België den 25 Maart 1918
V., Y., 14 (twee medailles)
Manders Leny º22/01/1951 Roermond †17/11/2013 Roermond 57164
geboren te Roermond op 22 januari 1951 en overleden te Roermond op 17 november 2013
Wij hebben op 21 november 2013 afscheid van haar genomen tijdens de crematieplechtigheid in de aula van het crematorium Peusen te Echt.
André van Dort
Roy en Nathalie
Chantal en Bart
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met van Dort André
Manders Maria º29/05/1917 Neerharen †13/05/2007 Leut 40408
weduwe sinds 22/09/1985
geboren te Neerharen op 29 mei 1917 en overleden in het rust- en verzorgingstehuis Vilain XIIII te Leut op 13 mei 2007, gesterkt door de Ziekenzalving
de families Manders, Gerets, Thevissen en Vanderhoven
6 kinderen: Marie-Thérèse, Jos, Lydia, Anita, Wies en Josine Gerets
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Gerets Henri
Manders Maria Josephe º1809 onbekend 25074
weduwe sinds 03/10/1887
gehuwd met Dreessens Joannes Matheus
Manders Nelly º27/05/1927 Waalre (NL) †21/12/1997 Neerpelt 9585
weduwe van de heer Jules Hoogsteyns sinds 16/02/1987
geboren te Waalre (NL) op 27 mei 1927 en godvruchtig overleden in het Mariaziekenhuis te Neerpelt op 21 december 1997, voorzien van het Sakrament der zieken
de families Manders en Hoogsteyns
gehuwd met Hoogsteyns Jules
Manderveld Catharina º27/10/1829 Opoeteren onbekend 31311
zie het tijdschrift "Dao raostj get" van 15/06/2000 (jaargang 19, nr. 2), pagina 69
gehuwd met Jaeken Joannes Mathijs op 20/02/1854 te Opoeteren
Manderveld Claudia º17/04/1987 Leut †06/10/2007 Hasselt 38335
dochter van Theo Manderveld en Catharina Schmitz
geboren te Leut op 17 april 1987 en plots overleden te Hasselt op 6 oktober 2007
Manderveld Josephina º20/12/1886 Gerdingen †01/11/1949 onbekend 26586
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Gerdingen de 20 December 1886 en godvruchtig in de Heer overleden op Allerheiligen 1949, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Manderveld en Bosmans
… Beste kinderen, bemint elkaar en zorgt goed voor vader. Hij heeft altijd samen met mij gezwoegd voor uw aller welzijn. Hij moge bij u steeds een warme, liefdevolle thuis vinden. Mijn dierbare priesterzoon, wees steeds een goed en heilig missionaris. Redt veel arme zielen. Ik heb er voor geleefd en ik ben God dankbaar. Dierbare familie en kennissen, dat niemand treure, maar dat allen bidden. Het leven is zo kort en we zullen zo rap weer samen zijn voor eeuwig bij God. Vaartwel en tot ziens.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bosmans Jan
Manderveld Pieter º22/08/1888 Kinrooi †30/07/1963 Kinrooi 27705
lid van de bond van het Heilig Hart en van de Heilige Familie
godvruchtig overleden te Kinrooi
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Henkens Maria Gertrudis op 11/02/1924 te Kinrooi
Mandervelt Antoon º06/06/1884 Gerdingen †12/02/1970 Rotem 46398
weduwnaar sinds ?
lid van de kristene bond van gepensioneerden
geboren te Gerdingen de 6 juni 1884 en overleden in het rusthuis Sint-Jozef te Rotem de 12 februari 1970, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Mandervelt en Bervoets
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bervoets Maria
Mandervelt Carina (Karin) º24/12/1964 Elen †10/10/1969 Elen 62317
dochtertje van Louis Mandervelt en Aldegonda Kalders
geboren te Elen, de 24 december 1964 en na een smartelijk ongeluk aan de liefde van haar ouders ontrukt te Elen, de 10 oktober 1969
de families Mandervelt en Kalders
bidprentje in mijn bezit
Vader Mandervelt Louis
Mandervelt Christiaan º31/01/1828 Opoeteren †04/08/1898 Opoeteren 14305
gepensioneerd onderwijzer, vereerd met het Burgerkruis van eerste Klas
oud lid van het Armenbestuur
eerelid van het genootschap van Sint-Vincentius à Paulo
na een kortstondige ziekte godvruchtig overleden te Opoeteren
Hij was een man van edel karakter, vol goedheid en gedienstigheid, eenvoudig en oprecht; hij bezat het vertrouwen van allen die hem kenden, en men was gewoon de wijze raadgevingen zijner rijpe ondervinding na te volgen. Ook zal zijne gedachtenis blijven leven onder zoo velen, welke hij gedurende tal van jaren in godsvrucht, in wijsheid en wetenschap, met zooveel ijver en opoffering onderwees; onder zoo velen, welke hij met raad en daad heeft bijgestaan. Hij was een geliefde en voorbeeldige echtgenoot, die God vreesde, en de beproevingen met engelachtige verduldigheid onderstond. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Martens Maria
Mandervelt Henricus º16/04/1846 Opoeteren †12/10/1927 Opoeteren 12870
weduwnaar sinds ?
lid van de derde Orde, van den wekelijksche Kruisweg
gemeenteraadslid en schepene der gemeente Opoeteren vanaf 1872
vereerd met de burgerlijke medalie van Leopold II en het Kruis van 1e Klas van Koning Albert
ridder der Leopoldsorde
… Dierbare dochter, zoon en beminde broeder en bloedverwanten de dood scheidt ons van elkander doch de liefde houdt ons vereenigd. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schrooten Gertrudis in 1870
Mandervelt Jacqueline º1941 onbekend onbekend 36652
overleden vóór 2007
gehuwd met Olaerts Willy
Mandervelt Lambertus Leonardus º17/09/1849 Opoeteren †25/02/1930 Opoeteren 12873
weduwnaar sinds 20/11/1904
ontvanger der Kerkfabriek
prefect van de Derde Orde
godvruchtig overleden te Opoeteren
Hij was eenvoudig, godvreezend, een oprechte en welmeenende Christen, van jongs af in de deugd geoefend en wegens zijn minzamen omgang, door allen die hem kenden, hooggeacht en bemind. Hij stierf bekroond met jaren en verliet dit leven, aan jong en oud een voorbeeldig aandenken van deugd en gemoedskracht nalatende. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bergmans Elisabeth
Mandervelt Louis º14/12/1921 Maaseik †02/11/1997 Elen 23873
lid van Ziekenzorg
geboren te Maaseik op 14 december 1921 en zacht overleden in familiekring te Elen op 2 november 1997, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Mandervelt-Bervoets en Kalders-Vanderhoven
9 kinderen: Antoine, Jaak, François, Marleen, Leon, Jo, Karin (†), Els en Christel Mandervelt
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Kalders Hubertina Alda
Mandervelt Maria º25/01/1910 Molenbeersel †30/04/1970 Gerdingen 26891
lid van het Marialegioen en van de Haardgilde
in Gods oneindige liefde opgenomen te Gerdingen
Een brave en diep kristelijke moeder is heengegaan. Zij mocht roemen op een rijkgevuld leven van gebed en offer, van vriendelijke bezorgdheid en omgang met de anderen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lipkens Henri
Mandervelt Maria º14/02/1921 Meeuwen †27/06/1948 Hasselt 23779
geboren te Meeuwen op 14 februari 1921 en overleden te Hasselt op 7 juni 1948
CREEMERS, Joannes Michiel (Michel), geboren op 28-01-1917 te Gerdingen, overleden op 19-12-2003 te Neeroeteren op 86-jarige leeftijd, begraven op 24-12-2003 te Meeuwen.
Gehuwd met MANDERVELT, Maria, geboren op 14-02-1921 te Meeuwen, overleden op 27-06-1948 te Hasselt op 27-jarige leeftijd, begraven ??-07-1948 te Meeuwen.
gehuwd met Creemers Joannes Michiel
Mandervelt Maria Gertrudis º1840 Bree †06/01/1894 Gerdingen 49437
gehuwd met Paredis Joannes Mathias op 12/01/1864 te Bree
Mandervelt Mathilda Maria Louisa º16/03/1914 Maaseik †19/03/2009 Maaseik 23800
weduwe sinds 10/08/2002
geboren te Maaseik op 16 maart 1914 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 19 maart 2009, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Mandervelt en van Helden
gehuwd met van Helden Karel Frans
Mandervelt Philip º15/12/1918 Opoeteren †06/09/1989 Lanaken 14503
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geerkens Godelieve
Mandervelt Severina Josée º25/06/1923 Maaseik †07/08/2008 Maaseik 30469
weduwe sinds 28/06/1989
geboren te Maaseik op 25 juni 1923 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 7 augustus 2008, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Mandervelt en Kalders
Vader Mandervelt Antoon
gehuwd met Kalders Leon
Mandervelt Thoke º23/10/1912 Opoeteren †27/01/1983 Genk 17777
lid van de Derde Leeftijd en van de K.A.V.
godvruchtig in de Heer overleden te Genk
de families Mandervelt en Bosmans
bidprentje in mijn bezit
Mangelschots Jozefa Clementia A. º19/06/1932 Meerhout †23/07/2021 Maasmechelen 1643
weduwe sinds 10/01/2016
geboren te Meerhout op 19 juni 1932 en overleden te Maasmechelen op 23 juli 2021
de families Mangelschots, Wouters, Mariën en Engelen
5 kinderen: Hilde, Han, Veerle, Katleen en Els Wouters
gehuwd met Wouters Karel Louis Eugeen op 24/04/1954 te Meerhout
Manifior Alfons º1935 onbekend †2018 onbekend 63716
gehuwd met Broens Marie-Louise
Mannaerts Aldegondis º1854 onbekend onbekend 40033
vroegtijdig overleden
gehuwd met Simons Hendrik
Mannaerts Catharina º24/12/1920 Lommel †22/01/2011 Overpelt 47301
lid van Ziekenzorg
zij werd geboren te Lommel op 24 december 1920 en is overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 22 januari 2011, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Mannaerts en Weltens
gehuwd met Weltens Gust
Mannens Lucie (Lucia) º08/05/1855 Amstenrade (NL) †01/09/1913 Bree 47599
weduwe sinds 24/09/1912
geboren te Amstenrade (Hollands Limburg) den 8 Mei 1855, godvruchtig overleden te Bree, na eene smartelijke ziekte, den 1 September 1913, gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Drieskens Michiel Hubertus Alphonsus (Michel) in 1880
Manshoven Jean º30/09/1907 Hasselt †22/10/1991 Hasselt 36158
godvruchtig in de Heer overleden op 22 oktober 1991, voorzien van de laatste H. Sakramenten
de families Manshoven en Clauwers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Clauwers Jeanne
Mans Josephus º1835 onbekend onbekend 52524
overleden vóór 1920
gehuwd met Heymans Hendrina Antonia
Manteleers Albert º02/05/1915 Rekem †14/06/2005 Genk 25893
gewezen ziekenoppasser in het O.P.Z. Rekem
lid van KBG
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
de families Manteleers, Lootens, Van Eyck en Verbiest
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Lootens Bertha
Manteleers Frans Hubert º1878 onbekend onbekend 52059
weduwnaar sinds 01/06/1933
gehuwd met Engelen Maria Gertrudis
Manteleers Jan º30/09/1927 Bree †09/03/2019 Hasselt 55119
gewezen bestuurssecretaris van de Regie der Gebouwen
geboren te Bree op 30 september 1927 en zachtjes ingeslapen in het Jessaziekenhuis te Hasselt op 9 maart 2019
de families Manteleers en Stevens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Stevens Maike
Manteleers Jean º01/06/1933 Rekem †21/01/1991 Rekem 51131
MANTELEERS, Jean, geboren op 01-06-1933 te Rekem, overleden op 21-01-1991 te Rekem op 57-jarige leeftijd, begraven op 26-01-1991 te Rekem, parochiekerk, echtgenoot van Coenen Hélène.
(bron: Het Belang van Limburg, 1991-12-24)
gehuwd met Coenen Hélène
Manteleers Louis º12/11/1893 Rekem †02/06/1983 Genk 34384
weduwnaar sinds 10/04/1982
MANTELEERS, Louis, geboren op 12-11-1893 te Rekem, overleden op 02-06-1983 te Genk op 89-jarige leeftijd, begraven op 08-06-1983 te Kiewit-Hasselt, weduwnaar van Vankan Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1983-06-04/1983-06-07)
gehuwd met Vankan Maria
Manteleers Willy º15/08/1961 Genk †21/10/2013 Bree 51130
hij werd geboren te Genk op 15 augustus 1961 en is thuis van ons heengegaan te Bree op 21 oktober 2013
de familis Manteleers-Coenen en Clijsters-Martens
gehuwd met Clijsters Marleen
Mantels Frans º02/12/1882 onbekend †13/02/1966 Eisden 40430
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
geboren op 2 december 1882 en godvruchtig overleden te Eisden op 13 februari 1966, tijdig voorzien van de Heilige Sacramenten en de Pauselijke zegen
de families Mantels en Luts
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Luts Octavie
Mantels Germaine º04/03/1915 Dilsen †30/12/1972 Maaseik 24763
lid van de KVLV en Bij de Haard
schielijk overleden te Maaseik
de families Mantels, Roex, Bosmans en Keymis
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Roex Jan
Marchal Edward (Z.E.H.) º29/11/1902 Mechelen †17/04/1950 Sint-Joris-Weert 33355
pastoor van Sint-Joris-Weert
priester gewijd te Mechelen op 18 April 1927
oud-leraar aan het Sint-Norbertusgesticht te Antwerpen
pastoor te Sint-Joris-Weert op 1 September 1947
zacht in de Heer ontslapen te Sint-Joris-Weert op 17 April 1950, gesterkt door de Troostmiddelen van Onze Moeder de Heilige Kerk en de apostolische zegen in Articulo Mortis
de families Marchal en Andries
bidprentje in mijn bezit
Marchal Michel º14/10/1930 Genk †19/03/1992 Seal Beach California USA 61121
MARCHAL, Michel, geboren op 14-10-1930 te Genk, overleden op 19-03-1992 te Seal Beach California USA op 61-jarige leeftijd, begraven op 04-04-1992 te Genk, echtgenoot van Tielen Madeleine.
(bron: Het Belang van Limburg, 1992-04-02)
gehuwd met Tielen Madeleine
Marchal Theresia º1899 onbekend onbekend 42581
weduwe sinds 04/05/1964
gehuwd met Tilmans Henri
Marchot Marthe º1863 onbekend onbekend 42115
overleden vóór 1938
gehuwd met Indekeu Joseph Philippe Mathieu Martin Guillaume
Mardaga Pol º1913 onbekend 16507
gehuwd met Boeckx Regina
Mardaga Wilhelmina º1905 onbekend onbekend 43002
weduwe sinds 08/12/1966
gehuwd met Craeghs Joseph
Maréchal Marguerite Martha Nathalie º08/10/1887 Brussel onbekend 2195
gehuwd met Verstappen Mathieu Joseph Hubert op 03/01/1955 te Maaseik
Maréchal René º1856 onbekend onbekend 10775
overleden vóór 1943
gehuwd met Nijsten Mathilde
Marechal René Joseph Marie º08/12/1894 Maaseik †23/08/1914 …mines (Namen) 62156
beenhouwersgast
René Joseph Marie Marechal, geboren te Maaseik op 8 december 1894 en overleden te Émines op 23 augustus 1914;
zoon van René Joseph Henri Marechal en van Mathilda Agnes Nysten
Margiela Simon º01/01/1924 onbekend †09/06/1999 Genk 16468
Pa, waarom vonden we hetleven met jou zo normaal,
toen alles mocht en alles kon.
Pa, waarom vonden we het lven zo intens
toen niets meer mocht en niets meer kon.
(Luc, 8 juni 1.30 uur)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bouchet Lea
Mariën Marguerita º1901 onbekend onbekend 17874
weduwe sinds 06/12/1986
gehuwd met Mouling Antoon
Marinus Maria º1880 onbekend onbekend 53435
overleden vóór 1961
gehuwd met Janssen Leonardus Hubertus
Marique Marie º25/07/1883 Bergen onbekend 9748
uitgeschreven te Luik, Rue des Meuniers 19, op 16/05/1961
kunstschilder
gehuwd met Van Venckenray Charles
Maris Anna º1912 onbekend onbekend 10810
weduwe sinds 11/05/1940
gehuwd met Könings Paul Henri Joseph Romain
Marissen Elisabeth º05/12/1888 Opoeteren †14/04/1964 Maaseik 44753
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden
lid van de Sint-Lutgardisbond en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Opoeteren, de 5 december 1888 en zeer godvruchtig overleden in het hospitaal te Maaseik, de 14 april 1964, voorzien van de laatste HH. Sakramenten der stervenden
de families Marissen, Jaeken, Hendrix en Simons
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jaeken Petrus Wilhelmus
Maroten José René º11/10/1926 Ukkel †25/03/1999 Maaseik 18361
geboren te Ukkel op 11 oktober 1926 en overleden te Maaseik op 25 maart 1999, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Maroten en Peeters
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Maria Henriette op 31/12/1947 te Rotem
Marot 'Joseph' Ghislain º10/11/1907 BossiŤre †17/12/1983 Maaseik 1407
weduwnaar van mevrouw Anna Peymen sinds 28/07/1965
echtgenoot van mevrouw Antoinette Peymen
oudstrijder en lid van de weerstand 1940-1945
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Bossière de 10 november 1907 en in de Heer overleden te Maaseik op 17 december 1983, voorzien van het sakrament der zieken
de families Marot en Peymen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peymen 'Anna' Marie Antoinette te Maaseik
gehuwd met Peymen 'Antoinette' Maria Albertina op 22/10/1965 te Maaseik
Marres Catharina Sophia Hubertina º04/05/1833 Oud-Vroenhoven †07/11/1893 Maaseik 21601
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 21-25
gehuwd met Pernot Theodoor Hubert in 1855
Marres Maria Ida º20/05/1873 Vlijtingen †03/06/1947 Elen 62111
Marres Ida Maria, geboren te Vlijtingen op 20-05-1873 en overleden te Elen op 03-06-1947, weduwe van Dezeure Leopold
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Dezeure Leopoldus Alphonsius Maria in 1895
Marteau Jan Baptist º1875 onbekend 15427
weduwnaar sinds 01/03/1957
gehuwd met Braeken Maria Aldegonda
Martelez Henricus Josephus º24/09/1832 Meenen (West-Vl.) †17/11/1908 Antwerpen 52001
rustend luitenant van den Teldienst
vereerd met het Burgerkruis van 2de klas en met de herinneringsmedaille van Z.M. Leopold II
lid der maatschappij La Prévoyance en de Verbroedering der Vlaamsche Tolbeambten
lid van den eeredienst van den H. Gerardus Majella (Hopland) en van verscheidene Broederschappen in de Sint-Amandusparochie
geboren te Meenen (West-Vlaanderen) op 24 September 1832, en overleden te Antwerpen, op 17 November 1908, na bediend te zijn van de laatste H.H. Sakramenten
de families Martelez en Paumen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Paumen Joanna Charlotta
Martens 'Adrienne' Eugene Elise Marie º21/07/1907 Bocholt †21/11/2001 Neerpelt 5629
geboren te Bocholt op 21 juli 1907 en overleden in het Heilig Hartziekenhuis te Neerpelt op 21 november 2001
de families Martens en Brausch
Moeder Kenens Angelina Elisabeth Celine
gehuwd met Brausch Mathieu
Martens Albert º31/05/1915 Bree †07/12/2004 Hasselt 40015
geboren te Bree, 31 mei 1915 en overleden te Hasselt, 7 december 2004
de families Martens en Vanstraelen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanstraelen Maria
Martens Albert (broeder Silvester) º04/08/1915 Maaseik †01/08/1974 Maaseik 6080
ingetreden op maandag 02/02/1931 !
bidprentje in mijn bezit
Martens Alfons º21/05/1898 Bocholt †28/02/1990 Neerpelt 25587
weduwnaar sinds 23/01/1980
MARTENS, Alfons, geboren op 21-05-1898 te Bocholt, overleden op 28-02-1990 te Neerpelt ziekenhuis op 92-jarige leeftijd, weduwnaar van Baeten Maria.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Baeten Maria (Mia)
Martens Alfons º1891 Beek onbekend 14437
hoofdonderwijzer te Beek
overleden vóór 1984
foto zie 't Ezendröpke, nr. 50, jaargang 25, november 2006, pagina 60
gehuwd met Geusens Anna
Martens Alfons º23/02/1957 Bree †05/05/1979 Leuven 33436
heeft zijn veelbelovend en rijke jonge leven aan de Heer teruggeschonken
overleden in de Sint-Rafaëlkliniek te Leuven op 5 mei 1979, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Martens en Segers
bidprentje in mijn bezit
Martens Anna º22/05/1936 Opglabbeek †29/08/2009 Opglabbeek 40623
weduwe sinds 04/03/2008
medestichtster van Bouwmaterialen Creyns nv
gewezen voorzitster KAV Louwel
geboren te Opglabbeek op 22 mei 1936 en overleden in het rusthuis Kimpenhof te Opglabbeek op 29 augustus 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Martens-Wevers en Creyns-Cuppens
Moeder Wevers Maria Christina
gehuwd met Creyns Mat
Martens Anna Aldegonda º12/11/1858 Maaseik (Aldeneik) †10/05/1888 Bocholt 51764
gehuwd met Goossens Lambert op 02/07/1881 te Opitter
Martens 'Anna' Catharina º20/01/1877 Neeroeteren †21/04/1968 Eisden 60121
weduwe sinds 13/09/1929
lid van de bond van het Heilig Hart, van de kristelijke bond van gepensioneerden en van verschillende andere godvruchtige genootschappen
geboren te Neeroeteren op 20 januari 1877 en naar het eeuwig Vaderhuis weergekeerd te Eisden-Dorp op 21 april 1968, gesterkt door het Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen
de families Martens, Prikken, Coenen, Cuppens en Dumoulin
-x-x-x-x-x-x-
Martens Anna Catharina x Prikken Theodoor °Neeroeteren 20/01/1877 †Eisden 21/04/1968
-> digitaal rouwprentje heemkundekring Neeroeteren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Prikken 'Theodoor' Dominique in 1905
Martens Anna Gertrudis º15/06/1900 Maaseik †06/04/1978 Maaseik 14101
MARTENS, Gertrudis, geboren op 15-06-1900 te Maaseik, overleden op 06-04-1978 te Maaseik op 77-jarige leeftijd, begraven op 11-04-1978 te Maaseik, echtgenote van Prikken Joannes.
(bron: Het Belang van Limburg, 1978-04-08)
Vader Martens Willem
gehuwd met Prikken 'Joannes' Hubertus (Jan) op 27/10/1923 te Maaseik
Martens Anna Gertrudis º17/03/1872 Opglabbeek †13/05/1959 Opglabbeek 40154
weduwe sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart, de wekelijkse Kruisweg, de Voortplanting van het geloof en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Opglabbeek de 17 maart 1872 en aldaar godvruchtig overleden de 13 mei 1959, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten
de families Geebelen, Martens, Hendrikx en Neyens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geebelen Pieter Jacob
Martens Anna Margaretha (Margarita) º27/05/1867 Molenbeersel †08/07/1867 Molenbeersel 60707
MARTENS, Anna Margaretha (Margarita), geboren op 27‑05‑1867 om 1 uur te Molenbeersel (aangifte door: Raemaekers Jan Hendrik 49j. Onderwijzer en Arits Renier 28j. Kuiper), overleden op 08‑07‑1867 om 3 uur te Molenbeersel, 42 dagen oud (aangifte door: Smeets Jan Mathijs 51j. En Renette Pieter Hubert 31j. buren en landbouwers), begraven op 09‑07‑1867 te Molenbeersel.
Martens Anna Maria º1882 onbekend onbekend 44229
overleden vóór 1971
gehuwd met Heymans Hendrik
Martens Anna Maria Agnes º09/01/1858 Molenbeersel †27/01/1858 Molenbeersel 60703
MARTENS, Anna Maria Agnes, geboren op 09‑01‑1858 om 9 uur te Molenbeersel (aangifte door: Arits Peter Jacob 33j. Kuiper en Janssen Jan 55j. Landbouwer), gedoopt op 09‑01‑1858 te Molenbeersel (getuige(n): Peters Christianus (Ophoven) en Martens Maria Agnes (Aldeneik)). Stokmans pastoor, overleden op 27‑01‑1858 om 4 uur te Molenbeersel, 18 dagen oud (aangifte door: Martens Gerardus 38j. Vader van de overledene en Kuppens Theodorus 33j. Buur, beide landbouwers wonend op het gehucht Grootbeersel), 28-01-1858? Begraven op 29‑01‑1858 te Molenbeersel.
Martens Anna Maria Catharina (Anna) º10/06/1905 Maaseik (Aldeneik) †07/04/1992 Maasmechelen 51442
gedoopt te Aldeneik op 10/06/1905
getuigen: Petrus Leyen, Anna Steyven
-x-x-x-x-
MARTENS, Anna, geboren op 10-06-1905 te Maaseik, overleden op 07-04-1992 te Maasmechelen op 86-jarige leeftijd, begraven op 11-04-1992 te Maasmechelen, weduwe van Vanderlee Albert.
(bron: Het Belang van Limburg, 1992-04-09)
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
gehuwd met Vanderlee Albert te Maaseik ?
Martens Anna Maria Josephina (Annie) º21/03/1891 Bocholt †11/10/1947 Bocholt 38686
weduwe sinds 24/09/1937
lid van de bond van Sint-Lutgardis
geboren te Bocholt, de 21 Maart 1891 en aldaar zeer godvruchtig overleden de 11 October 1947, voorzien van de Troostmiddelen der Heilige Kerk en de Pauselijke zegen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bijvoet 'Camille' Marie Joseph Eugène (Dr.)
Martens Anne Maria º11/01/1924 Beek †29/12/1975 Leuven 13628
na een lange en pijnlijke ziekte, gebalsemd met Heilige Olie, overleden te Leuven
mamske van Erik, Linda, Lieve, Carlo en Veva
mammie van Sandrine, Kristof, Gaëtan en Patrik
… Tijdens haar 26 jaren verblijf in Afrika stond haar huis steeds open als de zoete inval voor vrienden en kennissen; ze was de gulle gastvrouw, de copain, altijd er op bedacht anderen gelukkig te maken. …
bidprentje in mijn bezit
Moeder Geusens Anna
gehuwd met Segers Lode
Martens Annie º10/03/1921 Bocholt †06/06/1990 Antwerpen 64681
Moeder Vandermeulen 'Augusta' Maria Eliza Hubertina
gehuwd met van Eupen John
Martens Antoinette Anne Suzanne º26/05/1926 Maaseik †07/10/2007 Maaseik 2196
ere-lerares
geboren te Maaseik op 26 mei 1926 en overleden te Maaseik op 7 oktober 2007, gesterkt door het Sacrament der zieken
de familie Martens
Martens Antonia º01/01/1929 Bree †13/04/2022 Hasselt 11905
weduwe sinds 30/11/1986
moeder was een dochter van Nicolas Theelen, uitgever
Frans Theelen was haar peetoom
eerste twee kinderen moeten afgeven, eentje op 7 maanden en het tweede na 8 maanden zwangerschap; deze tegenspoed wordt afgesloten met een rijtje van 3 gezonde zonen en bekroond met een dochter.
Vader Martens Jan
gehuwd met Baert 'Jan' Frans Peter Paul in 1952 te Bree
Martens Antonia º25/11/1913 Bilzen †26/07/1995 Hasselt 35354
weduwe sinds ?
erelid van de Koninklijke Fanfare Sint-Jozef, oprichtster van restaurant-traiteur Reigershof, lid van meerdere godvruchtige genootschappen
overleden te Hasselt op 26 juli 1995, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Martens-Broux en Haesen-Jans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Haesen Jan
Martens Antonia Maria Catharina º26/07/1868 Bree †30/11/1922 Koninksem (Tongeren) 40867
geboren te Bree den 26 Juli 1868 en schielijk overleden te Coninxheim, den 30 November 1922
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Meyers Ferdinand
Martens Antoon Louis º11/12/1874 Peer onbekend 64243
beroep in 1903: tramgeleider
 
gehuwd met Heyen Maria Catharina Hubertina
Martens Antoon (Toine) º09/10/1914 Peer †14/03/1999 Peer 11149
MARTENS, Toine, geboren op 09-10-1914 te Peer, overleden op 14-03-1999 te Peer op 84-jarige leeftijd, begraven op 18-03-1999 te Peer, weduwnaar (1) van Peeters Elisa, echtgenoot (2) van Broeckmans Alda.
(bron: Het Belang van Limburg, 1999-03-16)
gehuwd met Broeckmans Alda te Peer
gehuwd met Peeters Maria 'Elisabeth' (Elisa)
Martens August (ir.) º02/07/1931 Bocholt †04/02/2020 thuis 64682
Lions Melvin Jones Fellow
geboren te Bocholt op 2 juli 1931 en onverwacht thuis overleden op 4 februari 2020
de families Martens, Vandermeulen, Lepoutre en Torfs
4 kinderen: Caroline, Francis, Mike en Bob Martens
 
Moeder Vandermeulen 'Augusta' Maria Eliza Hubertina
gehuwd met Lepoutre Marguerite
Martens Betsy º01/02/1904 Bree †27/11/1972 Halle 40340
geboren te Bree op 1 februari 1904 en overleden te Halle op 27 november 1972
de families Martens en Van Baelen
bidprentje in mijn bezit
Martens Betsy º18/08/1938 Dilsen †08/05/2011 Neeroeteren 50118
geboren te Dilsen op 18 augustus 1938 en overleden in het rusthuis Het Park te Neeroeteren op 8 mei 2011, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Martens en Vossen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vossen Leopold (Pol)
Martens Christ º16/01/1910 Meeuwen †26/01/2003 Bree 14539
omringd door ons allen overleden in de seniorenresidentie "De Boneput" te Bree
de families Martens, Hinoul, Plessers en Slangen
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Hinoul Mia
Martens Christa º22/02/1965 Bree †20/10/1999 Overpelt 17897
in de liefdevolle geborgenheid van Sint-Oda onverwacht naar de hemel gegaan in Overpelt
bidprentje in mijn bezit
Martens Christiaan º19/08/1863 Molenbeersel onbekend 49909
overleden vóór 1955
uit het parochieregister van Aldeneik
Anno Domini 1887 mensis Maii die vigesima quarta factis hic tribus proclamationibus nulloque impedimento detecto Coram infra Scripto parocho matrimonium contraxerunt Martens Christianus natus in Molenbeersel 19 Augustus 1863 legitimus Gerardi et Peeters Mariae; et Leyen Anna Maria Margaretha hic nata 16 Septembris 1864 legitima Pauli Leyen et Corstjens Mariae Corneliae; testibus Hubertina Leyen et Lambertus Martens ambo ex hac parochia. Quod attestor C. Willems
-x-x-x-x-x-
Martens Christiaen, geboren op 19-08-1863 om 4 uur te Molenbeersel (aangifte door: Raemaekers Jan Hendrik 46j. Onderwijzer en Arits Renier 24j. Kuiper).
gehuwd met Leyen Anna Maria Margaretha op 24/05/1887 te onbekend / Aldeneik
Martens Christianus Gerardus Paulus º04/08/1903 Maaseik (Aldeneik) onbekend 51441
gedoopt te Aldeneik op 05/08/1903
getuigen: Lambertus Martens, Catharina Leyen
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
Martens Christina º10/11/1902 Overpelt †07/04/2005 Overpelt 13444
in het rusthuis Immaculata is Stieneke Bloemen-Martens woensdag door haar kinderen gevierd op haar 102de verjaardag. De oudste inwoner van Overpelt snoepte mee van taart en gebak. Haar buurman in het rustoord was ook van de partij: broer Jan Martens, precies 10 jaar jonger. "En die moet dus naar zijn oudere zus luisteren", vertelden de kinderen. Uit het Belang van Limburg van vrijdag 12 november 2004
ereburger van de gemeente Overpelt
lid van Ziekenzorg
godvruchtig overleden in het rusthuis Immaculata te Overpelt
MARTENS, Stieneke, geboren op 10-11-1902 te Overpelt, overleden op 07-04-2005 te Overpelt op 102-jarige leeftijd, begraven op 13-04-2005 te Overpelt, weduwe van Bloemen Jaak.
(bron: Het Belang van Limburg, 2005-04-11)
gehuwd met Bloemen Jaak
Martens Christine (Zuster M. Walburgis) º12/10/1904 Bree †03/08/1978 Kessel-Lo 43247
Zuster-missionaris van het Onbevlekt Hart van Maria
geboren te Bree op 12 oktober 1904
religieuse professie op 12 maart 1935
missionaris op de Caraïben en V.S. van 1935 tot 1968
overleden te Kessel-Lo op 3 augustus 1978
bidprentje in mijn bezit
Martens Cornelia Maria Catharina º09/02/1895 Maaseik (Aldeneik) onbekend 51435
gedoopt te Aldeneik op 10/02/1895
getuigen: Petrus Martens, Catharina Leyen
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
Martens Cornelis Mathijs º21/03/1911 Maaseik †25/02/1986 Genk 13910
na een langdurige ziekte (hersentrombose) in de Heer overleden in het ziekenhuis te Genk
… Tien maanden waarin zijn zorgvuldig onderhouden conditie aftakelde, zwevend tussen hoop en ontgoocheling. Gedaan met wandelen, tuinieren, vriendenbezoekjes en al de andere plannen die hij nog had. … Vijftig jaar samen met ma
de families Martens en Weytjens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Weytjens Elisabeth Maria op 23/11/1935 te Kinrooi
Martens Elisa Bertha º21/02/1915 As †06/10/1991 Hasselt 37703
lid van de hartpatiëntenvereniging Zutendaal
lid van de K.A.V. en van de bond van gepensioneerden
geboren te As op 21 februari 1915 en godvruchtig overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 6 oktober 1991, gesterkt doo het sacrament van de zieken
de families Martens-Brokken en Maenen-Dirckx
5 kinderen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Maenen Hendrik Herman (Henri) op 13/01/1939 te As
Martens Elisabeth º1838 onbekend Opoeteren ? 64156
gehuwd met Spreuwers Philippus (Philippe)
Martens Elisabeth º1879 onbekend onbekend 61213
weduwe sinds 04/06/1947
gehuwd met Brouns Lambert
Martens Elisabeth º18/09/1894 Neeroeteren †20/06/1940 Maaseik 506
dienstmeid van een priester
bidprentje in mijn bezit
Martens Elisabeth º1913 onbekend onbekend 37644
vroegtijdig overleden
gehuwd met Truyen Jaak
Martens Elisabeth º01/09/1890 Molenbeersel onbekend 2198
gehuwd met Dubois Jacques
Martens Elisabeth Lucia º13/12/1850 Bree onbekend 58795
dochter van Jan Lambert Martens en van Helena Hulsbosch, overleden te Maaseik op 19/06/1865
gehuwd met Verheyen Christiaan op 16/02/1878 te Grote-Brogel
Martens Elly º23/05/1926 Bree †22/06/2017 Jumet 56662
MARTENS, Elly, geboren op 23-05-1926 te Bree, overleden op 22-06-2017 te Jumet op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-06-2017 te Gilly, weduwe van Vanderstukken Antoon.
(bron: Het Belang van Limburg, 2017-06-24)
Vader Martens Jan
gehuwd met Vanderstukken Antoon te Bree?
Martens Fons º18/03/1934 Bree †31/01/1986 Genk 22947
zachtjes in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Marthe
Martens Franciscus Albertus Jacobus (Frans) º07/07/1889 Bocholt †24/07/1965 Bocholt 11197
MARTENS, Frans, geboren op 07-07-1889 te Bocholt, overleden op 24-07-1965 te Bocholt op 76-jarige leeftijd, begraven op 29-07-1965 te Bocholt, echtgenoot van Vandermeulen Augusta.
(bron: Het Belang van Limburg, 1965-07-24/1965-07-26)
gehuwd met Vandermeulen 'Augusta' Maria Eliza Hubertina op 29/06/1918 te Bree
Martens Frans º1914 onbekend onbekend 5597
gehuwd met Hendrix Anna
Martens Gerard º31/10/1926 Bocholt †01/07/2008 Bocholt 12000
geboren te Bocholt op 31 oktober 1926 en thuis overleden op dinsdag 1 juli 2008, omringd door zijn familie
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Vandermeulen 'Augusta' Maria Eliza Hubertina
gehuwd met Heylen Bie
Martens Gerardus º02/04/1819 Opglabbeek †03/01/1875 Maaseik (Gremelso) 60701
bij de geboorte van zijn jongste dochter Maria Barbara is hij landbouwer, wonende in het gehucht Gremelslo te Maaseik
overlijdensakte nummer 1 dd. 04/01/1875 - burgerlijke stand Maaseik
Gerardus MARTENS, landbouwer, geboren ± 1820; gehuwd met Maria PEETERS.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Agnes, geboren op 09-01-1858 om 9 uur te Molenbeersel (aangifte door: Arits Peter Jacob 33j. Kuiper en Janssen Jan 55j. Landbouwer), overleden op 28-01-1858 om 4 uur te Molenbeersel, 19 dagen oud (aangifte door: Martens Gerardus 38j. Vader van de overledene en Kuppens Theodorus 33j. Buur, beide landbouwers wonend op het gehucht Grootbeersel).
2. Maria Agnes, geboren op 14-07-1859 om 5 uur te Molenbeersel (aangifte door: Arits Peter Jacob 35j. Kuiper en Janssen Jan 57j. Landbouwer).
3. Jakob Hubert, geboren op 09-10-1861 om 12 uur te Molenbeersel (aangifte door: Raemaekers Jan Hendrik 44j. Onderwijzer en Arits Peter Jacob 37j. Kuiper).
4. Christiaen, geboren op 19-08-1863 om 4 uur te Molenbeersel (aangifte door: Raemaekers Jan Hendrik 46j. Onderwijzer en Arits Renier 24j. Kuiper).
5. Anna Margaretha, geboren op 27-05-1867 om 1 uur te Molenbeersel (aangifte door: Raemaekers Jan Hendrik 49j. Onderwijzer en Arits Renier 28j. Kuiper), overleden op 08-07-1867 om 3 uur te Molenbeersel, 42 dagen oud (aangifte door: Smeets Jan Mathijs 51j. En Renette Pieter Hubert 31j. Buren en landbouwers).
-x-x-x-x-x-
Gerardus MARTENS, gehuwd voor de kerk te Ophoven Aldeneik met Maria PETERS.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Agnes, gedoopt op 09-01-1858 te Molenbeersel (getuige(n): Peters Christianus (Ophoven) en Martens Maria Agnes (Aldeneik)). Stokmans pastoor, overleden op 27-01-1858 te Molenbeersel, 18 dagen oud, begraven op 29-01-1858 te Molenbeersel.
2. Maria Agnes, gedoopt op 14-07-1859 te Molenbeersel (getuige(n): Peters Christianus (Ophoven) en Martens Agnes (Aldeneik)). Stokmans pastoor.
3. Jacobus Hubertus, gedoopt op 09-10-1861 te Molenbeersel (getuige(n): Martens Kacobus (Aldeneik^) en Peters Joanna (Kinrooi)). Stockmans pastoor.
4. Christianus, gedoopt op 19-08-1863 te Molenbeersel (getuige(n): Peters Joannes en Schrijvers Sophia (beide van Aldeneik)).
5. Margarita, geboren circa 1867, overleden op 08-07-1867 te Molenbeersel, begraven op 09-07-1867 te Molenbeersel.
gehuwd met Peeters Anna 'Maria' op 16/10/1854 te Ophoven / Aldeneik
Martens Gerardus Joannes Antonius Cornelius º13/02/1894 Bree †01/12/1894 Bree 64084
akte van geboorte dd. 14/02/1894 - burgerlijke stand Bree
akte van overlijden dd.01/12/1894 - burgerlijke stand Bree
Vader Martens 'Jan' Arnold
Martens Gerardus Wilhelmus º02/09/1893 Maaseik (Aldeneik Ven) †06/10/1894 Maaseik (Aldeneik) 51434
gedoopt te Aldeneik op 01/09/1893
getuigen: Wilhelmus Martens, Hubertina Leyen
-x-x-x-x-
geboorteakte nummer 104 dd. 02/09/1893 - burgerlijke stand Maaseik
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
Martens Gertrude º10/11/1921 Bree †13/01/2006 Bree 29159
lid van meerdere genootschappen
zachtjes ingeslapen te Bree
de families Martens, Coenen, Meewis en Coninx
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Martens Hubert
Moeder Meewis Anna
gehuwd met Coenen Louis
Martens Gertrudis Elisabeth º23/10/1902 Molenbeersel †17/02/1927 Molenbeersel 37728
de diepbetreurde overledene werd geboren te Molenbeersel den 23 October 1902 en is aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 17 Februari 1927, gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten, na eene kortstondige en pijnlijke ziekte met de grootste verduldigheid en volle overgeving aan Gods aanbiddelijke Wil te hebben verdragen.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kuypers Leonardus
Martens Gijsbertus º12/02/1844 Opglabbeek †27/04/1930 Maaseik (Aldeneik) 49910
Gysbertus MARTENS, geboren op 12-02-1844 te Opglabbeek, zoon van Jacobus MARTENS en Maria Sophia SCHRIJVERS, gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 17-04-1888 te Aldeneik (getuige(n): Theodorus Leyen, Agnes Martens (Kessenich)) met Petronella Hubertina LEYEN, 28 jaar oud, geboren op 08-03-1860 te Eelen, dochter van Paulus LEYEN en Maria Cornelia CORSTJENS.
Petronella Hubertina LEYEN, geboren op 08-03-1860 te Eelen, dochter van Paulus LEYEN en Maria Cornelia CORSTJENS; gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 17-04-1888 te Aldeneik (getuige(n): Theodorus Leyen, Agnes Martens (Kessenich)) met Gysbertus MARTENS, 44 jaar oud, geboren op 12-02-1844 te Opglabbeek, zoon van Jacobus MARTENS en Maria Sophia SCHRIJVERS.
 
Jacobus MARTENS, gehuwd met Maria Sophia SCHRIJVERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Gysbertus, geboren op 12-02-1844 te Opglabbeek.
Gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 17-04-1888 te Aldeneik (getuige(n): Theodorus Leyen, Agnes Martens (Kessenich)) met Petronella Hubertina LEYEN, 28 jaar oud, geboren op 08-03-1860 te Eelen, dochter van Paulus LEYEN en Maria Cornelia CORSTJENS.
 
Maria Sophia SCHRIJVERS, gehuwd met Jacobus MARTENS.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
-x-x-x-x-
burgerlijke stand Maaseik - huwelijksakte nummer 12 dd. 12/04/1888
-x-x-x-x-
MARTENS, Gisbertus, geboren op 12-02-1844 te Opglabbeek, overleden op 27-04-1930 te Aldeneik op 86-jarige leeftijd, gehuwd met Leyen Hubertina.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Leyen Petronella Hubertina op 12/04/1888 te Maaseik / Aldeneik
Martens Gisbert º11/02/1936 Opglabbeek †17/08/1997 Maaseik 33836
penningmeester van de Schuttersgilde Sint-Amandus Ophoven-Opglabbeek
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
de families Martens en Casters
bidprentje in mijn bezit
Martens Godelieve(ke) º02/09/1951 Maaseik †23/09/1951 Maaseik 38376
Vader Martens 'Jean' Hubert Joseph Henri
Moeder Claessen Maria Eugenia Lucia
Martens Harlindis º13/06/1945 Maaseik †21/03/1946 Maaseik? 38370
Vader Martens 'Jean' Hubert Joseph Henri
Moeder Claessen Maria Eugenia Lucia
Martens Heinrich º12/08/1929 Butgenbach †29/06/2013 Maaseik 50777
geboren te Butgenbach op 12 augustus 1929 en thuis te Maaseik overleden op 29 juni 2013
de families Martens-Onclinx en Slangen-Vanderlinden
gehuwd met Slangen Anneke
Martens Helena º30/07/1918 Genk †03/05/2004 Sint-Truiden 20100
weduwe sinds 03/01/1996
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Smeulders Albert
Martens Helena º15/06/1913 Kinrooi †22/01/1999 Genk 30582
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden en van de Seniorenraad
geboren te Kinrooi op 15 juni 1913 en overleden te Genk op 22 januari 1999
de families Martens en Baert
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Baert Alfons
Martens Helena º06/02/1930 Opglabbeek †10/02/1993 Opglabbeek 39853
geboren te Opglabbeek op 6 februari 1930 en er na een langdurige ziekte in huiskring overleden op 10 februari 1993, gesterkt door de ziekenzalving
bidprentje in mijn bezit
Martens Helena º15/12/1924 Opglabbeek †10/02/2008 Waterschei 40164
weduwe sinds ?
lid van de gebedsgroep "Eucharistie en Naastenliefde"
geboren te Opglabbeek op 15 december 1924 en overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei op 10 februari 2008, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Martens en Janssen
gehuwd met Janssen Albert
Martens Hendrik º21/02/1868 Molenbeersel †21/03/1950 Molenbeersel 22628
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart, van de genootschappen Voortplanting des Geloofs, Sint-Jozef en Sint-Franciscus
godvruchtig in de Heer overleden te Molenbeersel 21 Maart 1950
de families Martens, Linsen en Kuipers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Linsen Anna Maria
Martens Hendrik º11/07/1858 Opglabbeek †03/10/1913 Opglabbeek 50889
gehuwd met Jansen Maria Elisabeth op 29/10/1882 te Opglabbeek
Martens Henri º06/02/1928 Bree †05/09/2014 Bree 51735
hij werd geboren te Bree op 6 februari 1928 en is zachtjes van ons heengegaan in het woon- en zorgcentrum Gerkenberg te Bree op 5 september 2014, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de familie Martens
bidprentje in mijn bezit
Martens Henri º28/12/1926 Opglabbeek †03/09/2002 Maaseik 12916
godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Vader, zacht ben je van ons heengegaan, zo zacht dat we het bijna niet hoorden. Met muziek in je hart ben je geboren, en dat is heel je leven bij je gebleven.Je onvergetelijke goedheid heb je erbij gekregen. Die muziek en jouw goedheid is in onze harten gekomen. …
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Thijs Gertrudis
Martens Henri º1924 onbekend †1970 onbekend 52973
gehuwd met Hoedemakers Mia
Martens Henri º15/10/1900 Meeuwen †29/03/1977 Genk 22789
overleden vóór 1986
gehuwd met Smeets Catho
Martens Henricus Gerardus º06/09/1934 Molenbeersel †12/03/1958 Maaseik 22630
lid van de bond van het Heilig Hart
geboren te Molenbeersel de 6 september 1934 en na een smartelijk ongeval in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Maaseik de 12 maart 1958, voorzien van het Heilig Oliesel en de Pauselijke zegen; begraven te Molenbeersel de 15 maart 1958
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Jacobus
Moeder Doumen Joanna Christina
Martens Henriette º02/08/1898 Bree †30/07/1991 Brecht 8148
weduwe sinds 04/01/1982
uit ons midden ontnomen in het Sint-Jozefziekenhuis te Brecht op 30 juli 1991, gesterkt dor het sacrament van de zieken
de families Spaas en Martens
geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van bomma
weduwe sinds ?
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Spaas Gerard Theodoor
Martens Henriëtte º01/11/1912 Maaseik †24/05/2004 Neeroeteren 29569
zij werd geboren te Maaseik op 1 november 1912 en is in familiekring overleden te Neeroeteren op 24 mei 2004, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Martens en Van Holen
6 kinderen: Christine, Josée, Jan, Annie, Rik en Gerard Van Holen
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Van Holen Albert
Martens Henriette (Zuster Josephine) º11/02/1914 Maaseik †12/01/2006 Herk-de-Stad 28305
Ursuline van het Bisdom Hasselt
begon haar kloosterleven te Maaseik op 24 september 1939
gesterkt door het ziekensacrament overleden op 12 januari 2006 in het ziekenhuis Sint-Ursula te Herk-de-Stad
Martens Hilda º13/05/1950 Maaseik †07/05/1992 Maaseik 3496
geboren te Maaseik op 13 mei 1950 en in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 7 mei 1992, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Martens, Claessen en Christis
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Martens 'Jean' Hubert Joseph Henri
Moeder Claessen Maria Eugenia Lucia
Martens Hubert º28/04/1893 Bree †27/10/1985 Bree 22547
weduwnaar sinds 26/03/1976
gewezen burgemeester en schepen van Bree
lid van de Kerkfabriek Sint-Michiel
erevoorzitter en medestichter Middenstand Bree
vereerd met de gouden palmen van de Kroonorde, burgerlijk kruis eerste klasse, ereteken van Onze-Lieve-Vrouw oorzaak onzer blijdschap, bisdom Hasselt
geboren te Bree op 28 april 1893 en er overleden op 27 oktober 1985
de families Martens, Meewis, Bouts en Waelbers
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Jan Willem Hendrik
gehuwd met Meewis Anna
Martens Hubertina Elisabeth Petronella º04/08/1903 Maaseik (Aldeneik) onbekend 51440
gedoopt te Aldeneik op 05/08/1903
getuigen: Petrus Marcellus Leyen, Hubertina Clooten (Ophoven)
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
Martens Hubertine º07/09/1910 Peer †04/12/1993 Elen 34358
weduwe sinds 22/01/1991
MARTENS, Hubertine, geboren op 07-09-1910 te Peer, overleden op 04-12-1993 te Elen op 83-jarige leeftijd, gehuwd met Crijns Antoine.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Crijns Antoine
Martens Hubert Jan Theodoor º25/10/1875 Bocholt †26/02/1957 Bocholt 30297
beroep : bierbrouwer
gehuwd met Kenens Angelina Elisabeth Celine op 31/05/1904 te Peer
Martens Hubert Jean Joseph º14/01/1911 Maaseik †08/12/1983 Maaseik 11507
oudstrijder 1940-1945 en krijgsgevangene
na een pijnlijke ziekte overleden te Maaseik
kleinkinderen: Steve en Frank
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schols Elisabeth Maria op 20/10/1943 te Elen
Martens 'Hubert' Lambert º10/06/1877 Maaseik †03/11/1956 Maaseik (Aldeneik) 40509
weduwnaar sinds 25/04/1943
MARTENS, Hubert, geboren op 10-06-1877 te Maaseik, overleden op 03-11-1956 te Aldeneik Maaseik op 79-jarige leeftijd, gehuwd met Verstegen Josephine.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Verstegen Josephine op 15/09/1906 te Maaseik
Martens Hubert Martinus º09/11/1906 Molenbeersel †29/04/1989 Neeroeteren 45243
weduwnaar sinds ?
krijgsgevangene 1940-1945
lid van de bond van gepensioneerden, K.W.B. en Ziekenzorg
geboren te Molenbeersel op 9 november 1906 en overleden te Neeroeteren op 29 april 1989, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Martens, Doumen, Linssen en Verheyen
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Hendrik
gehuwd met Doumen Maria
Martens Hubertus º1838 onbekend †08/12/1909 Genk 40494
weduwnaar van Katharina Nijs sinds ?
echtgenoot van Maria Elisabeth Blokken
lid der Boerengilde
godvruchtig in den Heer overleden te Genck, den 8 December 1909, bediend met de laatste HH. Sakramenten, in den ouderdom van 71 jaren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Blokken Maria Elisabeth
gehuwd met Nijs Catharina
Martens Hubertus Cornelis º11/03/1893 Maaseik †08/01/1952 Maaseik 18347
gehuwd met Paredis Theresia Anna Catharina
Martens Ida Maria º1863 onbekend onbekend 45164
weduwe sinds 15/06/1926
gehuwd met Tillie Mathijs Hubertus
Martens Jaak º22/03/1935 Gruitrode †04/06/2012 Opglabbeek 60927
weduwnaar sinds 14/09/1977
MARTENS, Jaak, geboren op 22-03-1935 te Gruitrode, overleden op 04-06-2012 te Opglabbeek op 77-jarige leeftijd, begraven op 08-06-2012 te Opglabbeek, weduwnaar van Teuwissen Helena, is levensgezel van Berx Simonne.
(bron: Het Belang van Limburg, 2012-06-06)
gehuwd met Theuwissen Helena
Martens Jaak º06/07/1925 Opglabbeek †02/04/1984 Genk 16220
godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
… 31 jaar lang maakte hij die lange weg naar het Luikse industriebekken om er als metaalarbeider te werken bij Phoenix Works in Flémalle. 31 jaar lang bleef hij op zijn zelfde post, 'n groot deel van een mensenleven. En na zijn diensturen zocht hij soms nog bezigheid als schoenmaker. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Grosemans Philomène
Martens Jaak º17/09/1888 Kinrooi †02/02/1974 Bree 20488
weduwnaar sinds ?
imker, lid van verschillende godvruchtige genootschappen
vereerd met de gouden medaille der Kroonorde, de gouden medaille der orde van Leopold II en het bijzonder landbouwereteken 1ste klas
erevoorzitter van de Bijenbond Sint-Ambrosius, ondervoorzitter van de Boerengilde, afdeling Bree
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Kinrooi op 17 september 1888 en zachtjes in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Bree op 2 februari 1974, gesterkt door het sakrament der zieken
de families Martens, Vandermeulen en Dreezen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dreezen Ida
Martens Jacob (Jaak) º09/03/1907 Opglabbeek †04/04/1990 As 50888
MARTENS, Jaak, geboren op 09-03-1907 te Opglabbeek, overleden op 04-04-1990 te As op 83-jarige leeftijd, gehuwd met Geussens Elisabeth.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Geussens Margaretha Maria 'Elisabeth' op 27/08/1935 te Opglabbeek
Martens Jacobus º11/05/1901 Molenbeersel †20/02/1973 Bree 26757
overleden in het ziekenhuis te Bree
… Hij stond altijd klaar om andere mensen plezier te doen, maar hij voelde zich het gelukkigst in zijn gezin. Daar waren vele, vele vreugdevolle zorgen, maar ook diepe droefheid, zoals in '58 bij het dodelijk ongeval van zijn oudste zoon Henri. Bijna veertig jaren mocht hij samen leven, werken, zorgen en bidden met zijn lieve echtgenote. …
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Hendrik
gehuwd met Doumen Joanna Christina
Martens Jacobus Hubertus º10/09/1907 Maaseik †12/01/1949 Eisden 3848
geboren te Maaseik op 10 September 1907 en schielijk overleden op zijn werk in de mijn op 12 Januari 1949, gesterkt door de Sacramenten der Stervenden
Hij is gestorven op zijn post, in de diepten der mijn, doende zijn plicht in stilte tot op de laatste minuut. … En gij, broer priester, zult offeren voor hem het offer zelf van God, dat zin geeft en beteekenis aan alle menschenoffer, en vooral aan het grootste menschenoffer: het mijnwerkersleven.
...
de families Martens en Beysen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beysen Maria Dymphna
Martens Jakob Hubert º09/10/1861 Molenbeersel onbekend 60705
Martens Jakob Hubert, geboren op 09-10-1861 om 12 uur te Molenbeersel (aangifte door: Raemaekers Jan Hendrik 44j. Onderwijzer en Arits Peter Jacob 37j. Kuiper).
-x-x-x-
MARTENS, Jacobus Hubertus, geboren op 09‑10‑1861 om 12 uur te Molenbeersel (aangifte door: Raemaekers Jan Hendrik 44j. onderwijzer en Arits Peter Jacob 37j. kuiper), gedoopt op 09‑10‑1861 te Molenbeersel (getuige(n): Martens Kacobus (Aldeneik^) en Peters Joanna (Kinrooi)). Stockmans pastoor.
Martens Jan º16/09/1929 Beek †07/01/2007 onbekend 34574
technisch ingenieur
na een verkeersongeval onverwacht overleden op zondag 7 januari 2007
papa van Marianne, Peter, Liesbet, Katelijne, Kristien en Frieda
opa van Daniele, Lorenzo, Bo, Tom, Jo en Ines
Moeder Geusens Anna
gehuwd met Pijls Edith
Martens Jan º1912 onbekend †08/04/2005 Overpelt 21862
verblijft in het rusthuis Immaculata te Overpelt
zijn zus Stieneke Bloemen-Martens is met haar 102 jaar de oudste inwoner van Overpelt
overleden in het rusthuis Immaculata te Overpelt
Martens Jan º05/04/1918 Neerharen †23/03/2008 Zutendaal 45063
geboren te Neerharen op 5 april 1918 en overleden in residentie Oosterzonne te Zutendaal op 23 maart 2008, gesterkt door het Sacrament der zieken
De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Lambertus te Neerharen op zaterdag 29 maart 2008 om 10.30 uur. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 10 uur. Gebedswake in de voornoemde kerk vrijdag a.s. om 19.00 uur, waarna begroeting in het funerarium Roger Barthels, Stationsstraat 117 te Lanaken, van 19.45 tot 20.45 uur.

Dit melden u: Mieke Martens-Coun zijn echtgenote, Anne Martens Jan + Marie-Lou Martens Palmino en Yvettte Cassetto-Martens Angelique en Raul Michel en Ann, Nathalie, Gregory Roberto en Tsing Loe, Hope Leon en Rina Martens-Stegen Marleen en Johan Raymond en Marie-Paul Willems-Martens Tim en Inge zijn kinderen, kleinkinderen en achter-kleinkinderen, De families Martens, Coun, Janssen en Paruys.
gehuwd met Coun Mieke
Martens Jan º17/03/1897 Bree †30/11/1952 Bree 22423
lid van de Kerkfabriek en van het Schoolcomité van het Lager Onderwijs, voorzitter van het bestuurscomité der Ambachtsschool, bestuurslid van het Davidsfonds en lid van de Broederschap van het Allerheiligste Sacrament
de dierbare overledene werd geboren te Bree op 17 Maart 1897 en de Meester over leven en dood riep hem tot zich in het eeuwig leven te Bree in de morgen van 30 November 1952, gesterkt door de genademiddelen der Heilige Kerk
de families Martens en Theelen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Theelen Antonia
Martens Jan º1842 onbekend onbekend 45160
overleden vóór 1930
gehuwd met Hustinx Maria
Martens Jan º1919 onbekend onbekend 25603
weduwnaar sinds 04/10/1980
gehuwd met Snellens Nelly
Martens Jan º23/08/1941 Neeroeteren †08/10/1997 Neeroeteren 45260
lid van de K.W.B., gehandicaptenwerking Maaseik en van het Heilig Paterke van Hasselt
geboren te Neeroeteren op 23 augustus 1941 en plots in de Heer overleden te Neeroeteren op 8 oktober 1997, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Martens-Doumen en Moonen-Stieners en Verheyen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Moonen Gertrudis Leonia
gehuwd met Verheyen Mia
Martens Jan º06/08/1918 Opglabbeek †10/03/1944 Lemberg (Rusland) 4841
afdruk rouwprentje in het Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters, deel II pagina 42
Kd. Jan Martens
Unterscharführer bij SS Stormbrigade Langemark
lid van V.N.V. afdeeling Eelen
geboren te Opglabbeek den 6 Oogst 1918
zwaar verwond te Jampol den 2 Maart 1944 en overleden te Lemberg de, 10 Maart 1944, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
… Lieve vader, pleegouders, broers en zusters, met mijn lieve moeder in de eeuwige vreugde vereenigd, zal ik u blijven helpen op den moeilijken weg naar het einddoel. Voor God, voor de Katholieke Kerk, voor ons brave Vlaamsche Volk, dat blijve het ideaal, daardoor zult gij ondanks alle offers, lijden en strijd eenmaal met ons in eeuwige vreugde bij God leven. …
Martens 'Jan' Antoon Henri º08/10/1897 Opglabbeek †14/09/1965 Opglabbeek 24685
MARTENS, Jan Antoon Henri, geboren op 08-10-1897 te Opglabbeek, overleden op 14-09-1965 te Opglabbeek op 67-jarige leeftijd, begraven op 17-09-1965 te Opglabbeek, echtgenoot van Jennen Anna Elisa Rosalie.
(bron: Het Belang van Limburg, 1965-09-16)
gehuwd met Jennen Anna Elisa 'Rosalie' (Rosa)
Martens 'Jan' Arnold º28/07/1862 Meeuwen †10/02/1933 Bree 10788
weduwnaar sinds ?
godvruchtig in den Heer overleden te Bree
Burgemeester van Bree, Oud-Provinciaal Raadslid, Commandeur van de Orde van St.-Sylvester, Ridder van de Orde van Leopold II, vereerd met het burgerlijk eereteken van eerste klas, voorzitter van het nationaal werk der invalieden, voorzitter van de beheerraad der vakschool, eere-voorzitter van het Davidsfonds, afdeling Bree, eere-voorzitter der Katholieke Vlaamsche Harmonie " De Verenigde Vrienden"
Ijveraar van den Bond van het Heilig Hart, lid van het Kerkfabriek, lid van de Derde Orde, lid van 't Broederschap van het Heilig Sacrament
… gedurende 31 jaren was hij voor Bree een goede Burgemeester, die de belangen der gemeente en der ingezetenen behartigde met wijs beleid en offervaardige bezorgdheid.
kinderen: o.a. Jo Martens, fotograaf te Bree en echtgenote van Jo Baert (B.v.L.)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Roothans Maria
Martens 'Jan' Gerard Theodoor (Jean) º27/01/1861 Bocholt †25/02/1938 Bocholt 59374
MARTENS, Jean Gerard Theodoor, geboren op 27-01-1861 te Bocholt, overleden op 25-02-1938 te Bocholt op 77-jarige leeftijd, begraven op 28-02-1938 te Bocholt, weduwnaar van Knoedgen Constance.
(bron: Het Belang van Limburg, 1938-02-27/1938-02-28/1938-03-01)
gehuwd met Knödgen Hubertina Constantia (Constance) op 04/09/1888 te Bree
Martens Jan Pieter º01/01/1788 Beek 22238
Jan Pieter Martens was weduwnaar van Catharina Krawinkels
uit het parenteel van Gerardus Vanwijck (°1655) - pagina 7 & 8
gehuwd met Krawinkels Catharina
gehuwd met Vanwijck Maria Christina op 17/10/1837 te Maaseik
Martens Jan Willem Hendrik º22/09/1860 Bree †17/11/1948 Bree 28575
weduwnaar sinds ?
lid van de Bond van het Heilig Hart, het Werk van Sint-Jozef en van het Ziekenapostolaat
vereerd met het Pauselijk ereteken "Pro Ecclesia et Pontifice", het Sancti Lamberti ereteken en het ereteken van Onderlingen Bijstand "Werken en Sparen"
godvruchtig in de Heer overleden te Bree de 17 November 1948
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bouts Maria Hubertina Gertrudis
Martens Jean º26/06/1930 Meeuwen †11/04/1996 Meeuwen 58474
MARTENS, Jean, geboren op 26-06-1930 te Meeuwen, overleden op 11-04-1996 te Meeuwen op 65-jarige leeftijd, begraven op 16-04-1996 te Meeuwen, parochiekerk, echtgenoot van Geerkens Clara.
(bron: Het Belang van Limburg, 1996-04-13)
gehuwd met Geerkens Clara
Martens 'Jean' Hubert Joseph Henri º03/03/1911 Maaseik †19/04/1991 Maaseik 984
ere-schoolhoofd, lid van Ziekenzorg en lid van de bond van gepensioneerden
lid van het C.O.V.
geboren te Maaseik op 3 maart 1911 en aldaar overleden op 19 april 1991, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Martens, Claessen, Verstegen en Van Leemput
10 kinderen
bidprentje in mijn bezit
Moeder Verstegen Josephine
gehuwd met Claessen Maria Eugenia Lucia op 04/06/1935 te Lommel
Martens 'Jean' Leon Frans º24/06/1919 Bocholt †21/10/2008 Bocholt 42206
geboorteakte nummer 34 dd. 24/06/1919 - burgerlijke stand Bocholt
gewezen afgevaardigde bestuurder van Brouwerij Martens nv
stichter en bezieler van het Bocholter Brouwerijmuseum
stichtend lid van Lions Club Overpelt
ere-gouverneur Lions Belgium multidistrict 112
gewezen voorzitter Confederatie der Belgische Brouwers
bestuurslid "Gesellschaft für die Geschichte des Brauwesens"
ereburger van de gemeente Bocholt
houder van de eremedaille van de provincie Limburg
geboren te Bocholt op 24 juni 1919 en thuis overleden op dinsdag 21 oktober 2008, omringd door zijn familie en gesterkt door de Ziekenzalving
de families Martens, Spaas, Vandermeulen en Leers
4 kinderen: Edith, Frans, Paul en Stefan Martens
bidprentje in mijn bezit
Moeder Vandermeulen 'Augusta' Maria Eliza Hubertina
gehuwd met Spaas Simone
Martens Jean (Pater Michel) º09/03/1905 Peer †27/12/1979 Achel 42727
priester - monnik - Trappist
geboren te Peer op 9 maart 1905
ingetreden te Rochefort 10 september 1921
priester gewijd op 25 maart 1931
sinds 1967 was zijn verlangen vervuld te mogen leven in de abdij van zijn geboortestreek, de Achelse Kluis, hij overleed 27 december 1979, feest van Sint-Jan
de familie Martens
bidprentje in mijn bezit
Martens Jean-Pierre º21/06/1947 Eigenbilzen †05/09/2006 Hasselt 33078
thuis in familiekring overleden te Hasselt
gehuwd met Machiels Isabella
Martens Jef º15/03/1929 Meeuwen †30/06/2005 Waterschei 27544
gehuwd met Verdonck Drika
Martens Jef º19/08/1932 Bree †05/01/2013 Bree 50376
medeoprichter van nv Martens Bree
hij werd geboren te Bree op 19 augustus 1932 en is aldaar plotseling overleden op 5 januari 2013
de families Martens en Maesen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Maesen Simonne
Martens Joannes º20/05/1843 Maaseik Maaseik ? 63448
MARTENS (Verbeek), Joannes, metselaar te Maaseik (1869), meester-metselaar te Maaseik (1910), geboren op 20051843 te Maaseik, gedoopt op 20051843 te Maaseik (getuige(n): Joannes Verbeek, Margaritha de Droog).
Ill. zoon, gewettigd door huwelijk ouders, zoon van MARTENS, Joannes Michael en VERBEEK, Catharina;
gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16061869 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 23061869 te Maaseik (getuige(n): Theodorus Dirkx, Sophia Martens) met DIRKX (Dirckx), Helena Gertrudis, 27 jaar oud, geboren op 27041842 te Maaseik (aangifte door: de vader), gedoopt op 27041842 (getuige(n): Josephus Strijckers, Maria Helena Hakken), dochter van DIRCKX (Dirks, Dirkx, Dirijcks), Petrus en STRIJCKERS (Strijkers, Streyckers), Catharina Helena (Maria Catharina).
gehuwd met Dirkx Helena Gertrudis op 16/06/1869 te Maaseik
Martens Joannes Henricus º18/04/1834 Nuth (NL) †28/01/1907 Bree 47290
weduwnaar sinds ?
lid van het Broederschap van het Heilig Sacrament, lid van de Heilige Familie
eerelid van Sint-Vincentius a Paulo
Pro aris et focis (voor haard en altaar)
geboren te Nuth (Holland) den 18 April 1834, godvruchtig overleden te Bree den 28 Januari 1907, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Rasquin Catharina Elisabeth
Martens Joannes Josephus (Joseph) º20/09/1875 Maaseik †22/07/1946 Maaseik 2005
lid van den Bond van het Heilig Hart en van het ambt van Sint-Jozef
godvruchtig overleden te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Luysmans Maria 'Christina' op 21/06/1919 te Maaseik
gehuwd met Geyen Elisabeth op 24/11/1905 te Born (NL)
Martens Joannes Josephus L. (Jef) (Z.E.H.) º06/04/1925 Beek †21/12/2009 Genk 14436
Missinaris van Afrika - Witte Pater
geboren te Beek op 6 april 1925
priester gewijd te Heverlee op 24 maart 1951
vertrokken naar Congo in 1952
overleden te Genk op maandag 21 december 2009, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de Witte Paters en de families Martens en Geusens
na zijn studies aan het Sint-Michielscollege te Bree, het Klein-Seminarie te Sint-Truiden en filosofie in Boechout werd hij in maart 1951 als Witte Pater gewijd in Heverlee door Mgr. Desmedt. Na zijn eremis in Beek op 02/04/1951 deed hij zijn legerdienst en in 1952 reisde hij naar Congo. Daar was hij kapelaan voor een drietal parochies tot hij van 1958 tot 1966 algemeen econoom werd. In 1964 sloten de rebellen hem elf maanden op. Hij moest verzorgd worden in een Antwerps ziekenhuis, maar herstelde dusdanig dat hij in 1967 econoom werd in Varsenare. Ondanks alles vertrok hij in 1968 andermaal naar Zaïre, waar hij in 1969 professor was aan het Groot Seminarie te Murhesa in Bukavu. Wegens zijn wankele gezondheid moest hij terugkeren naar zijn geboorteland. Hij was een tijdje kapelaan te Bree en in juni 1976 ging hij met rust in het klooster te Genk, waar hij nog een tijd econoom was en in 1985 overste werd.
bron: Beek aan de Aa, Rik Schoofs
bidprentje in mijn bezit
Moeder Geusens Anna
Martens Joannes Theodorus º29/12/1896 Maaseik (Aldeneik) onbekend 51436
gedoopt te Aldeneik op 30/12/1896
getuigen: Joannes Theodorus Leyen, Maria Catharina Snijders
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
Martens Johan Nicolaas º18/07/1921 Bree †23/12/1988 Bree 13908
godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Jan
gehuwd met Stessens Julia Maria (Julienne) te Bree
Martens Josée º08/05/1929 Bree †09/09/1996 Genk 25066
zij werd geboren te Bree op 8 mei 1929 en is overleden in de palliatieve zorgeenheid te Genk op 9 september 1996, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de familie Martens
bidprentje in mijn bezit
Martens Josephina Catharina º07/08/1887 Genk †25/09/1979 Hasselt 41129
weduwe sinds 01/03/1973
MARTENS, Josephina Catharina, geboren op 07-08-1887 te Genk, overleden op 25-09-1979 te Hasselt op 92-jarige leeftijd, begraven op 29-09-1979 te Hasselt, weduwe van Snijckers Pieter.
(bron: Het Belang van Limburg, 1979-09-26/1979-09-27)
gehuwd met Snijckers Pieter
Martens Joseph Jan Maurice º21/12/1938 Maaseik †10/09/2006 Maaseik 33119
beroep: technicus
secretaris van Den-Alden-Eyck
geboren te Maaseik op 21 december 1938 en overleden te Maaseik op 10 september 2006, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Martens en Voorpijls
In memoriam, De Maaseikenaar, jaargang XXXVII, 2006 nr. 4, pagina 161
… Het boeiend levensboek van Jos Martens werd definitief gesloten. Velen zullen het nog dikwijls herlezen op ogenblikken die doen terugdenken aan hem. Jos was een geëngageerd iemand. Naast zijn gezin waren ook zijn roots hem heilig, zeker Aldeneik. Hij was erg actief in het verenigingsleven, trouwens ook in Maaseik. Wij denken dan aan zijn gewaardeerde inbreng in het koor van Aldeneik, het carnavalgebeuren in de Pelserstraat en Den-Alden-Eyck in "zijn" Aldeneik. Hij bemande er ook jaren traditioneel de tap op de jaarlijkse kermis- en andere feesten. De vogels fluiten verder, de zon komt gewoon weer op maar ons gevoel is nu helemaal anders om wat er was en nooit meer zal zijn. (Jaak Bergers)
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens 'Jean' Hubert Joseph Henri
Moeder Claessen Maria Eugenia Lucia
gehuwd met Voorpijls Leonie Virginie Hubertine A. te Maaseik
Martens Josephus (Jef) º07/02/1899 Elen †08/06/1984 Maaseik 15513
MARTENS, Jozef, geboren op 07-02-1899 te Elen, overleden op 08-06-1984 te Maaseik op 85-jarige leeftijd, gehuwd met Onclinx Theresia.
 ->
rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Onclinx Theresia op 24/12/1919 te Maaseik
Martens Josephus Theodorus Hubertus º01/02/1902 Maaseik (Aldeneik) onbekend 51439
gedoopt te Aldeneik op 02/02/1902
getuigen: Theodorus Coolen, Hubertina Leyen (Geistingen)
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
Martens Jozef º15/08/1921 Opglabbeek †22/07/2000 Genk 25804
weduwnaar sinds 16/11/1977
lid van de mijnwerkers-brancardiers en van de bond van gepensioneerden
geboren te Opglabbeek op 15 augustus 1921 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 22 juli 2000, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Martens en Steyven
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Steyven Theresia
Martens Jozef º06/08/1911 Meeuwen †15/05/1996 Hasselt 32520
weduwnaar van Catharina Camps sinds ?
Marieke hertrouwde in 1944 met haar schoonbroer, Jozef Martens, ook weduwnaar nadat zijn echtgenote en zijn kind in het kinderbed waren overleden.
-x-x-x-x-x-x-
MARTENS, Jozef, geboren op 06-08-1911 te Meeuwen, overleden op 15-05-1996 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis op 84-jarige leeftijd, begraven op 21-05-1996 te Meeuwen, parochiekerk St-Martinus, weduwnaar (1) van Camps Catharina, echtgenoot (2) van Camps (wed.Swinnen) Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1996-05-18)
gehuwd met Camps Maria in 1944
Martens Jozef º29/10/1892 Bree †10/02/1930 Brussel 33026
licentiaat in de handelswetenschappen
oudstrijder van het Belgisch Leger in Oost-Afrika
vereerd met het koloniaal kruis
in den Heer ontslapen te Brussel, den 10 Februari 1930
bidprentje in mijn bezit
Martens Jozef º1892 onbekend onbekend 40179
overleden vóór 1959
gehuwd met Wevers Maria Christina
Martens Jozef º11/12/1912 Opglabbeek †22/03/1989 Waterschei 23940
MARTENS, Jozef, geboren op 11-12-1912 te Opglabbeek, overleden op 22-03-1989 te Waterschei op 76-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1989 te Hoevezavel-Waterschei, echtgenoot van Leekens Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1989-03-25)
gehuwd met Leekens Anna Maria (Mia)
Martens Jules º25/08/1937 Maaseik †07/04/2011 Maaseik 13307
weduwnaar sinds 21/06/2003
onderwijzer in de lagere school te Kinrooi, gewezen schoolhoofd gemeentelijke basisschool Kinrooi
geboren te Maaseik op 25 augustus 1937 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 7 april 2011, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Martens en Claessen
4 kinderen: Jo, Lieve, Daan en Els
foto dd. 14/09/1958 met Jules in voetbalplunje in De Maaseikenaar, jaargang XLVII, 2016, nr. 2 pagina 98
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Martens 'Jean' Hubert Joseph Henri
Moeder Claessen Maria Eugenia Lucia
gehuwd met Lintermans Mieke
Martens Julienne 'Madeleine' Helene º02/08/1912 Bocholt †24/07/1987 Neerpelt 63589
Moeder Kenens Angelina Elisabeth Celine
gehuwd met Termonia Albert te Bocholt
Martens Julien (Pater) º06/06/1923 Dudzele †17/02/2012 Varsenare 49128
Missionaris van Afrika (Witte Pater)
geboren te Dudzele o 6 juni 1923
priester gewijd te Heverlee op 29 maart 1948
missionaris in DR Kongo van 1953 tot 1988
zachtjes in de Heer ontslapen in "Avondrust" te Varsenare op 17 februari 2012
bidprentje in mijn bezit
Martens Kaat º13/07/1920 Opglabbeek †14/12/2008 Opglabbeek 45129
weduwe sinds 1983
ma van Jan, Jaak, †Jos, Gerta, †Maria, Leon en Valentine Peeters
geboren te Opglabbeek op 13 juli 1920 en omringd door haar geliefden overleden in het rusthuis Kimpenhof te Opglabbeek op 14 december 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Martens en Peeters
gehuwd met Peeters Mathieu
Martens Karel º30/09/1915 Opglabbeek †10/05/1992 Opglabbeek 20490
weduwnaar sinds 04/07/1980
oudstrijder 1940-1945
lid van de bond van oudstrijders, afdeling Opglabbeek
lid van de bond van gepensioneerden
in familiekring onverwacht overleden te Opglabbeek
de families Martens-Janssen en Geebelen-Spreeuwers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geebelen Elisa
Martens Lambert º14/04/1840 Oglabbeek onbekend 49402
gehuwd met Vrolijkx Philomena op 25/10/1871 te Ellikom
Martens Lambert º13/04/1926 Membruggen †24/05/2008 Maasmechelen 29508
uit de rubriek "Van harte" van het Belang van Limburg dd. 08/04/2006
Op donderdag 13 april 2006 wordt Lambert, de koster van Eisden, 80 jaar. Wie stuurt de kranige man die in zijn eentje 11 kinderen grootbracht en nooit de moed liet zakken een kaartje?  Lambert Martens, Natiënlaan 36, 3630 Eisden (Maasmechelen)
weduwnaar sinds 1969
gewezen voorzitter van de mijnwerkers-brancardiers
gewezen koster van de parochie Sint-Barbara
gewezen bestuurslid van duivenbond De Valk Eisden
oud-lid A.V.T. Maasmechelen
hij werd geboren te Membruggen op 13 april 1926 en is in de Heer overleden te Maasmechelen op 24 mei 2008, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
gehuwd met Langers Jacqueline
Martens Lambert º21/09/1935 Molenbeersel †25/10/2007 Waterschei 44131
weduwnaar sinds ?
geboren te Molenbeersel op 21 september 1935 en overleden op de palliatieve zorgeenheid te Waterschei op 25 oktober 2007, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Martens en van de Ven
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met van de Ven Truus
Martens 'Lambert' Henri Guillaume º25/09/1912 Maaseik onbekend 2199
overleden vóór 2003
Vader Martens Pieter Hendrikus (Henri)
gehuwd met Hacken 'Antoinetta' Lambertine Josephine op 17/07/1946 te Eisden
Martens Lambertus º11/04/1888 Maaseik (Aldeneik) †04/04/1944 Eisden 40510
jonkman
geboren te Maaseik, den 11 April 1888 en zachtjes overleden te Eisden, den 4 April 1944, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
de families Martens en Leyen
gedoop te Aldeneik op 12/04/1888
getuigen: Lambertus Henckens (Tongelroy), Maria Cornelia Corstjens
bidprentje in mijn bezit
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
Martens Leon Antoine Hubert º15/10/1918 Maaseik †07/02/1995 Maaseik 986
beroep: bouwkundig tekenaar
oudstrijder 1940-1945, krijgsgevangene en weggevoerde
ei zo na 50 jaar getrouwd geweest
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Pieter Hendrikus (Henri)
gehuwd met Cornelissen Josée Marie Cathérine op 29/06/1946 te Maaseik
Martens Leonard º15/01/1881 onbekend †13/06/1950 Opglabbeek 48090
burgemeester van Opglabbeek
geboren op 15 januari 1881 en overleden op 13 juni 1950
gehuwd met Willems Helena
Martens Leonardus º23/02/1896 Opglabbeek †15/07/1963 Opglabbeek 64076
Anno 1932.
Rekening van 36 BEF ingediend door "Aanemer & Mekanieke Schrijnwerkerij Martens-Vandeurzen" bij de gemeente. Dit voor werken uitgevoerd aan de "Kaplanie in 1930 en 1931" en het maken van een "Plank verboden standplaats". Dit was de handelszaak van Leonardus Martens °Opglabbeek 23-02-1896 †Opglabbeek 15-07-1963.
Hij huwde te Opglabbeek op 02-05-1920 met Maria Gertrude Vandeurzen °Opglabbeek 28-08-1889 †Opglabbeek 21-12-1973. Het gezin werd gezegend met 11 kinderen 5 jongens en  6 meisjes.
Zij waren de ouders van ere-ondervoorzitter van Heemkring Glatbeke wijlen "Pieter Michel Martens alias Geel Schas" Salesiaan-coadjutor °1921 - †2011.
 
gehuwd met Vandeurzen Maria Gertrude op 02/05/1920 te Opglabbeek
Martens Lieve º06/11/1966 Maaseik †01/04/2013 Maaseik 50764
vrijwilligster Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Met hart en ziel heb ik geleefd, met hart en ziel kies ik nu om naar de andere kant te gaan.
MEVROUW Lieve MARTENS
Mama van Daan Martens
Geboren te Maaseik op 6 november 1966 en overleden te Maaseik op 1 april 2013.
De afscheidsplechtigheid met de urne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in Aula Vita Humana, Prinsenhoflaan 29 te Maaseik op WOENSDAG 10 APRIL 2013 om 14.00 uur.Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in de aula om 13.45 uur.
De asverstrooiing zal later plaatsvinden op zee in St.-Idesbald.
Begroeting: Uitvaartcentrum Vancleef, Mgr. Koningsstraat 4, 3680 Maaseik, maandag 8 april 2013 van 17.00 tot 18.00 uur.
Vader Martens Jules
Martens Lisa º1905 onbekend onbekend 28868
vroegtijdig overleden
gehuwd met Kuypers Leonardus Jacobus Hubertus
Martens Liza º14/07/1929 Ellikom †06/09/1994 Genk 22782
godvruchtig overleden te Genk
-x-x-x-
MARTENS, Liza, geboren op 14-07-1929 te Ellikom, overleden op 06-09-1994 te Genk op 65-jarige leeftijd, begraven op 09-09-1994 te Bree, echtgenote van Molemans Giel.
(bron: Het Belang van Limburg, 1994-09-07)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Molemans Giel
Martens Lucia (Zuster Maria Michella) º18/12/1889 Opglabbeek †22/05/1962 Leuven 23927
Zusters Dienstmaagden van Maria
in 't klooster getreden de 31 maart 1913
gekleed de 30 juni 1913
eeuwige geloften uitgesproken de 9 november 1915
overleden te Leuven de 22 mei 1962
bidprentje in mijn bezit
Martens Lutgart º28/11/1955 Maaseik †29/01/2015 Kinrooi 41628
MARTENS, Lutgard, geboren op 28-11-1955 te Maaseik, overleden op 29-01-2015 te Kinrooi op 59-jarige leeftijd, echtgenote van Christis Robert.
 ->
rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Vader Martens 'Jean' Hubert Joseph Henri
Moeder Claessen Maria Eugenia Lucia
gehuwd met Christis Robert
Martens Madeleine º11/07/1939 Neeroeteren †04/03/2008 Waterschei 40558
lid van KVLV, KAV en KWB
geboren te Neeroeteren op 11 juli 1939 en overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei op 4 maart 2008, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Martens en Schabon
gehuwd met Schabon Albert
Martens Magdalena º23/04/1936 Maaseik †16/08/2017 Maaseik 32566
voormalig voorzitster Singhet ende Weset vro
lid van Okra en Samana
geboren te Maaseik op 23 april 1936 en overleden te Maaseik op 16 augustus 2017
de families Martens, Vandeweerdt, Claessen en Heymans
2 kinderen: Mariet en Doniniek Vandeweerdt
Vader Martens 'Jean' Hubert Joseph Henri
Moeder Claessen Maria Eugenia Lucia
gehuwd met Vandeweerdt Piet
Martens Maithe º23/09/2005 Maaseik †23/09/2005 Maaseik 26953
ze is stilletjes van ons heengegaan en geboren op vrijdag 23 september 2005
Liesbet Dirckx, haar meter
David Sieborgs, haar peter
Martens Marcel º10/09/1931 Beek †27/12/1996 Leuven 23500
gekend als "de bakker van Beek"
lid van het Heilig Paterke van Hasselt en van de kristelijke bond van gepensioneerden
godvruchtig overleden in Gasthuisberg te Leuven
bidprentje in mijn bezit
Moeder Geusens Anna
gehuwd met Segers Laura
Martens Margaretha º27/10/1891 Opglabbeek †19/06/1973 Genk 40186
weduwe sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart, de Erewacht van het Heilig Sacrament, de Unie der moeders van priesters en de bond van gepensioneerden
zij zag het levenslicht te Opglabbeek op 27 oktober 1891 en ontsliep in de Heer in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 19 juni 1973, tijdig voorzien van het sacrament der zieken
de families Spreeuwers, Martens, Roex en Leen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Spreeuwers Jaak
Martens Maria º1908 Peer †10/05/2004 onbekend 32533
artikel in het Belang van Limburg dd. 13/05/2006: "Adjudant-chef Henri Uleners viert hondertste verjaardag".
kinderen: vijf jongens en twee meisjes; tien kleinkinderen; één achterkleinkind
Henri en Maria vierden hun gouden, diamanten en briljanten bruiloft maar op 10 mei 2004 overleed Maria na bijna 67 jaar huwelijk.
gehuwd met Uleners Henri in 1937
Martens Maria º20/08/1946 Dilsen †04/05/2005 Genk 24976
levensgezellin van wijlen de heer Guido Prils
in de Heer overleden te Genk
gehuwd met Prils Guido
Martens Maria º1830 onbekend 14306
weduwe sinds 04/08/1898
gehuwd met Mandervelt Christiaan
Martens Maria º1898 onbekend onbekend 62397
overleden vóór 1985
gehuwd met Dreesen Andreas (Drees)
Martens Maria º19/01/1884 Opglabbeek †01/05/1950 Opglabbeek 61603
gehuwd te Oplabbeek op 21-06-1905 met: Maria Martens °Opgl. 19-01-1884 +Opgl. 01-05-1950;
hun gezin werd gezegend met 12 kinderen 7 jongens en 5 meisjes.
gehuwd met Cardeynaels Ludovicus (Louis) op 21/06/1905 te Opglabbeek
Martens Maria º09/07/1909 Maaseik †24/01/1977 Bree 9182
lid van de K.A.V. en van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Maaseik op 9 juli 1909 en zachtjes in de Heer ontslapen te Bree op 24 januari 1977, gesterkt door het sakrament der zieken en de Pauselijke zegen "In articulo mortis"
de families Martens en Droshout
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Droshout Jean
Martens Maria Agnes º14/07/1859 Molenbeersel onbekend 60704
Martens Maria Agnes, geboren op 14-07-1859 om 5 uur te Molenbeersel (aangifte door: Arits Peter Jacob 35j. Kuiper en Janssen Jan 57j. Landbouwer).
-x-x-x-
MARTENS, Maria Agnes, dienstmeid, geboren op 14‑07‑1859 om 5 uur te Molenbeersel (aangifte door: Arits Peter Jacob 35j. kuiper en Janssen Jan 57j. landbouwer), gedoopt op 14‑07‑1859 te Molenbeersel (getuige(n): Peters Christianus (Ophoven) en Martens Agnes (Aldeneik)). Stokmans pastoor; gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19‑04‑1884 te Kinrooi (getuige(n): Renier Smeets, 49 jaar, herbergier, Jan Mathijs Theijbers, 25 jaar, mandenmaker, Jacob Theijbers, 60 jaar, veldwachter en Joannes Lemmens, 64 jaar, landbouwer; allen vrienden van de hwuenden. Bruid kan niet schrijven. Fr. Scheijmans, burgemeester.) met HENKENS, Lambertus, 33 jaar oud, dienstknecht, geboren op 14‑07‑1850 om 10 uur te Molenbeersel, getuigen: Arits PeterJacob 26j. En Janssen Joannes 48j. Landbouwers te Molenbeersel, zoon van HENKENS, Hendricus en VERWIJLEN (Verwielen), Maria Elisabeth.
gehuwd met Henkens Lambertus op 19/04/1884 te Kinrooi
Martens Maria Barbara (Joanna Barbara) º31/08/1868 Maaseik (Gremelslo) †01/07/1875 Maaseik (Gremelslo) 60708
MARTENS, Joanna Barbara, gedoopt op 01‑09‑1868 te Aldeneik (getuige(n): Laurentius ...hmel, Catharina Peters).
-x-x-x-
geboorteakte nummer 86 dd. 31/08/1868 - burgerlijke stand Maaseik
overlijdensakte nummer 66 dd. 02/07/1875 - burgerlijke stand Maaseik
Martens Maria Catharina º20/03/1872 Maaseik Maaseik ? 63453
MARTENS, Maria Catharina, geboren op 20031872 te Maaseik, gedoopt op 20031872 te Maaseik (getuige(n): Petrus Dirkx, Maria Martens), dochter van MARTENS (Verbeek), Joannes en DIRKX (Dirckx), Helena Gertrudis.
Martens Maria Catharina º11/08/1911 Maaseik †27/02/1991 Deurne 28199
lid van de kristelijke bond van gepensioneerden en van de K.A.V.
van ons heengegaan te Deurne
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Heurck Frans
Martens Maria Catharina º22/04/1870 Maaseik †27/01/1871 Maaseik 63452
MARTENS (Mertens), Maria Catharina, geboren op 22041870 te Maaseik, gedoopt op 22041870 te Maaseik (getuige(n): Joannes Martens, Maria Catharina Strijckers), overleden op 27011871 te Maaseik, 280 dagen oud, dochter van MARTENS (Verbeek), Joannes en DIRKX (Dirckx), Helena Gertrudis.
Martens Maria Catharina Hubertina º16/10/1873 Maaseik Maaseik 63454
MARTENS, Maria Catharina Hubertina, geboren op 16101873 te Maaseik, gedoopt op 17101873 te Maaseik (getuige(n): Theodorus Dirx, Catharina Verbeek), dochter van MARTENS (Verbeek), Joannes en DIRKX (Dirckx), Helena Gertrudis; gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10091898 te Maaseik (getuige(n): Henri Droeshoudt 28 j. dagloner en neef van de bruidegom, Joseph Theelen 34 j. schaliedekker en neef van de bruid, Lambert Dochez 35 j. schrijnwerker en neef van de bruid, Pierre Thijs 24 j. dagloner) met DROESHOUDT (Droushoudt), Franciscus Leopoldus, 29 jaar oud, werktuigkundige te Maaseik (1898), geboren op 15111868 te Maaseik, gedoopt op 16111868 te Maaseik (getuige(n): Franciscus Droeshoudt, Elisabeth Goijens), zoon van DROUSHOUDT (Droeshoud, Droshoudt), Andreas en VERBEEK, Helena Hubertina.
gehuwd met Droeshoudt Franciscus Leopoldus op 10/09/1898 te Maaseik
Martens Maria Cornelia Josephina º06/11/1891 Maaseik (Aldeneik) †22/05/1974 Bilzen 51431
gedoopt te Aldeneik op 07/11/1891
getuigen: Maria Joanna Leyen, Lambertus Martens
weduwe sinds 21/10/1959
MARTENS, Maria, geboren op 06-11-1891 te Maaseik, overleden op 22-05-1974 te Bilzen RH op 82-jarige leeftijd, gehuwd met Beertens Jaak.
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
gehuwd met Beertens Jacob Alphons Hubert
Martens Maria 'Cornelia' Wilhelmina (Nelly) º16/02/1904 Bocholt †05/05/1983 Hasselt 10983
geboorteakte nummer  dd. 17/02/1904 - burgerlijke stand Bocholt
weduwe sinds 16/05/1971
geboren te Bocholt op 16 februari 1904 en overleden te Hasselt op 5 mei 1983
45 jaar lang getrouwd, zeven zonen
oud-voorzitster van de K.A.V.
Stamt af van de brouwersfamilie Martens van Bocholt
Mama leefde altijd intens mee met wie ze in kontakt kwam. Ze kende de ganse familie tot in de verste vertakkingen. Ze was fier op haar zeven zonen, haar schoondochters en kleinkinderen. Haar gedachten gingen dikwijls uit naar papa die haar 12 jaar geleden ontviel en met wie ze 45 jaar van haar leven had gedeeld.  …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandermeulen Lodewijk Marie Josef Hubert (Louis)
Martens Maria Dominicus Jacobus (Jaak) (Z.E.H.) º05/04/1903 Bree †14/05/1991 Hasselt 6090
geboorteakte nummer 32 dd. 07/04/1903 - burgerlijke stand Bree
priester gewijd te Luik op zondag 01 juli 1928
leraar college Sint-Truiden vanaf 1928
pastoor te Wijer vanaf 1946
pastoor te Heusden Centrum vanaf 1958
aalmoezenier in het Sint-Jacobusziekenhuis te Tongeren vanaf 1971
rector van het Sint-Jacobusrusthuis van 1978 tot 1990
emeritus rector sinds 18 april 1971, de Schiervellaan 6, 3700 Tongeren
bidprentje in mijn bezit
Martens Maria Elisabeth º14/03/1876 Molenbeersel †25/08/1965 Molenbeersel 56081
weduwe sinds 04/06/1947
geboren te Molenbeersel de 14 maart 1876 en er overleden de 25 augustus 1965, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden
de families Martens en Broens
gehuwd met Broens Peter Hubert (Lambert)
Martens Maria Elisabeth º16/08/1880 Bree †22/01/1928 Tongerlo 61036
MARTENS, Maria Elisabeth, geboren op 16-08-1880 te Bree, overleden op 22-01-1928 te Tongerlo op 47-jarige leeftijd, gehuwd met Ceyssens Jan Michiel.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Ceyssens Joannes Michael (Jan Michiel) te Bree ?
Martens Maria Gertrudis º06/06/1882 Opglabbeek †19/02/1960 Opglabbeek 33155
lid van de bond van het Heilig Hart, de wekelijkse Kruisweg en andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden te Opglabbeek de 19 februari 1960
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Moors Wilhelmus
Martens Maria Gertrudis Aldegonda º02/06/1865 Bree †11/08/1944 Bree 33027
eere-prefecte van de Maria-Congregatie
lid der Derde Orde, van den bond van het Heilig Hart en van andere godvruchtige genootschappen
zeer godvruchtig overleden te Bree den 11 Augustus 1944
bidprentje in mijn bezit
Martens Maria Helena º17/11/1872 Molenbeersel †18/04/1936 Kessenich 57458
MARTENS, Helena Maria, geboren op 17-11-1872 te Molenbeersel, overleden op 18-04-1936 te Kessenich op 63-jarige leeftijd, gehuwd met Knippenberg Hubert.
-> rouwprentje heemkring Kinrooi
-x-x-x-x-
Mathijs Hubertus, landbouwer, geboren op 21-08-1869 te Kessenich.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-04-1901 te Molenbeersel (getuige(n): Swennen Joannes 46j. Onderwijzer, Rodigas Albert 74j. Schepen, Truijen Godfried 48j. Gemeente-ontvanger en Janssen Joannes 50j. Veldwachter) met Maria Helena MARTENS, 28 jaar oud, landbouwster, geboren op 17-11-1872 om 18 uur te Molenbeersel (aangifte door: Raemaekers Jan Hendrik 55j. Onderwijzer en Arits Renier 34j. Kuiper), dochter van Peter Jan MARTENS, landbouwer, en Maria Helena BAENTS, landbouwster.
gehuwd met Knippenberg Mathijs Hubertus op 10/04/1901 te Molenbeersel
Martens Maria Hendrika (Henriette) º02/02/1875 Opitter †02/09/1951 Opitter 60334
weduwe sinds 22/07/1950
MARTENS, Henriette, geboren op 02-02-1875 te Opitter, overleden op 02-09-1951 te Opitter op 76-jarige leeftijd, gehuwd met Vaesen Frans.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Vaessen Francis
Martens Maria Joanna º14/11/1863 Rekem †24/05/1935 Rekem 45335
bij huwelijk rondleurster van beroep en wonachtig te Reckheim
10 kinderen
gehuwd met Slootmaekers Hubertus Nicolaas op 23/04/1887
Martens Maria Josephina 'Theresia' º17/03/1877 Bree †19/04/1949 Bree 17567
lid van de Bond van het Heilig Hart, Priesteruurgebed en K.A.V.
Geboren te Bree op 17 Maart 1877 en aldaar zeer godvruchtig in de Heer overleden op 19 April 1949, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
de families Martens en Peeters
… Die liefde tot God heeft ze in de harten van haar talrijke kinderen geplant en ze mocht de fiere vreugde smaken haar oudste zoon als priester en een tweeling als Zusters Benediktinessen aan God te schenken. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Juliaan (Jules)
Martens Maria Josephina (zuster Madeleine) º21/01/1913 Peer †14/01/2002 Zonhoven, rusthuis 6388
ingetreden op 00/00/1935 !
Martens Maria Louisa º13/10/1950 Bree †10/05/2002 Bree 7628
fotowinkel in de Hoogstraat te Bree
24 jaar getrouwd
ze was een lieve mama, zoals ze geleefd heeft, zo is ze van ons heengegaan, vredig en kalm is ze van ons gescheiden
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Johan Nicolaas
Moeder Stessens Julia Maria (Julienne)
gehuwd met Molenaers 'Luc' Etienne
Martens Maria Louisa Catharina (Mia) º10/10/1930 Maaseik †22/08/2011 Neeroeteren 41633
geboren te Maaseik op 10 oktober 1930 en overleden in het woonzorgcentrum Het Park te Neeroeteren op 22 augustus 2011, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Martens en Paredis
bidprentje in mijn bezit
Moeder Paredis Theresia Anna Catharina
Martens Maria Mechtildis º18/08/1884 Maaseik onbekend 63451
MARTENS, Maria Mechtildis, geboren op 18081884 te Maaseik, dochter van MARTENS (Verbeek) Joannes en DIRKX (Dirckx) Helena Gertrudis
Martens Maria Mechtildis º1845 onbekend onbekend 45810
overleden vóór 1898
gehuwd met Waeben Arnoldus
Martens Maria Petronilla º31/10/1874 Molenbeersel †30/09/1957 Molenbeersel 56048
weduwe sinds 28/11/1935
MARTENS, Maria Petronilla, geboren op 31-10-1874 te Molenbeersel, overleden op 30-09-1957 te Molenbeersel op 82-jarige leeftijd, gehuwd met Vanlaer Joannes Jacobus.
rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Vanlaer Joannes
Martens Maria Sophia º25/12/1880 Molenbeersel †25/02/1952 Molenbeersel 22631
lid van de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw en van andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden te Molenbeersel
bidprentje in mijn bezit
Martens Maria (zuster Beatrijs) º10/11/1920 Bree †14/08/2001 Hasselt 5080
ingetreden te Gent op zondag 02/02/1947
Martens Marie-José º09/02/1924 Bree †11/12/1987 Bree 56663
MARTENS, Marie José, geboren op 09-02-1924 te Bree, overleden op 11-12-1987 te Bree op 63-jarige leeftijd, begraven op 12-1987.
(bron: Het Belang van Limburg, 1987-12-18)
Vader Martens Jan
Martens Marie Lucie º17/12/1905 Hasselt †03/07/1995 Maaseik 1716
weduwe sinds 28/04/1965
overleden te Maaseik op 3 juli 1995
de families Beelen en Martens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beelen Henri Alphonse (Alfons Henri)
Martens Marinus º21/05/1934 Hoensbroek (NL) †22/04/2007 Genk 14820
weduwnaar sinds 18/01/2003
gepensioneerd mijnwerker
lid van de geschied- en heemkundige kring Dilsen
in de Heer overleden te Genk op 22 april 2007, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
gehuwd met Smeets Margaretha
Martens Maritake º1950 Maaseik †1951 Maaseik 43104
Vader Martens Leon Antoine Hubert
Martens Marleen º31/01/1970 Maaseik †12/11/1988 Neeroeteren 15509
geboren te Maaseik op 31 januari 1970 en overleden te Neeroeteren op 12 november 1988
de families Martens en Cremers
Rustig, stil, attentievol. Altijd bereid om te helpen, een zon voor haar ouders, vol levensvreugde: Marleen.
Inzet, werklust, dynamisme, dienstvaardig, vol optimisme, spontaan en eerlijk, vol levensvreugde: Wim
Verliefd, teder, blij om elkaar, barstend van levensvreugde: Marleen en Wim
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Martens Martinus º04/07/1923 Opglabbeek †19/06/2011 Opglabbeek (Louwel) 48102
weduwnaar sinds ?
geboren te Opglabbeek op 4 juli 1923 en er thuis in familiekring overleden op 19 juni 2011, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Martens en Knoops
gehuwd met Knoops Helena
Martens Martinus º08/10/1924 Opglabbeek †25/06/1997 Louwel Opglabbeek 40532
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Opglabbeek op 8 oktober 1924 en onverwacht thuis overleden te Louwel-Opglabbeek op 25 juni 1997, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Martens-Wevers en Creemers-Steyven-Oosterbos
bidprentje in mijn bezit
Moeder Wevers Maria Christina
gehuwd met Creemers Maria
Martens Mathieu º1935 onbekend †15/11/2004 onbekend 21863
herinnering in het Belang van Limburg van 13/11/2004
gehuwd met Creijns Yyyyy
Martens Mathieu º1895 onbekend onbekend 23489
overleden vóór 1963
gehuwd met Zwakhoven Gertrudis
Martens Mathieu º1906 onbekend onbekend 45585
weduwnaar sinds 23/11/1992
gehuwd met Moors Eliza
Martens Mathieu (Pater) º04/09/1922 Opglabbeek †31/03/1979 Jenda (Burundi) 33138
Witte Pater sinds 17 april 1949
missionaris in Burundi sinds september 1949
godvruchtig overleden in Jenda, Burundi op 31 maart 1979, voorzien van de sacramenten der zieken
de families Martens en Geebelen
bidprentje in mijn bezit
Martens Mathijs º13/08/1851 Opglabbeek †05/04/1932 Godsheide 47846
weduwnaar sinds ?
geboren te Op-Glabbeek, den 13 Oogst 1851, en godvruchtig in den Heer overleden te Godscheid, den 5 April 1932, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiekerk van Godscheid, op Donderdag 7 april, om 9 uur. Vergadering aan het sterfhuis, Boschstraat 1 om 8 1/2 uur. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Willems Lucie
Martens Mechtildis (Mathilda) º05/03/1862 Maaseik †14/10/1931 Maaseik 442
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Drieskens Jean Mathieu
Martens Mia º1936 onbekend onbekend 24771
weduwe sinds 16/12/1998
Moeder Jennen Anna Elisa 'Rosalie' (Rosa)
gehuwd met Vliegen Jozef
Martens Mia º20/08/1945 Opglabbeek †17/04/2006 Opglabbeek 29786
thuis te Opglabbeek plots overleden
gehuwd met Baeten Jef
Martens Michel º16/11/1914 Opglabbeek †19/03/1985 Waterschei 39908
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden en van het A.C.V.
geboren te Opglabbeek op 16 november 1914 en godvruchtig in de Heer overleden te Waterschei op 19 maart 1985, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Martens, Damiaens, Smeets, Schreurs en Avermate
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Damiaens Lucia
Martens Michel º30/03/1940 Peer †03/06/2013 Overpelt 11150
MARTENS, Michel, geboren op 30-03-1940 te Peer, overleden op 03-06-2013 te Overpelt op 73-jarige leeftijd, begraven op 05-06-2013 te Peer, echtgenoot van Creemers Jeannine.
(bron: Het Belang van Limburg, 2013-06-06)
gehuwd met Cremers Jeannine
Martens Nol º1919 onbekend onbekend 27377
overleden vóór 2005
gehuwd met Moonen Kaat
Martens Paul º18/03/1925 Bocholt †25/07/1937 Genk 41770
student in het Sint-Hubertus College te Neerpelt
geboren te Bocholt den 18 Maart 1925, en na een kortstondige ziekte overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk, den 25 Juli 1937, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
Martens Paul º07/01/1923 Bree †25/04/1963 Tongeren 37914
beroep: advocaat
geboren te Bree, 7 januari 1923, en overleden te Tongeren, 25 april 1963
-x-x-x-x-
MARTENS, Paul, geboren op 07-01-1923 te Bree, overleden op 25-04-1963 te Tongeren op 40-jarige leeftijd, begraven op 29-04-1963 te Hasselt, echtgenoot van Moons Anna Marie.
(bron: Het Belang van Limburg, 1963-04-27/1963-04-28/1963-04-29)
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Jan
gehuwd met Moons Anne-Marie
Martens Peter º1891 onbekend onbekend 33667
overleden vóór 1986
gehuwd met Niessen Lambertine
Martens Peter Joannes º17/10/1899 Molenbeersel †11/03/1977 Maaseik 56443
weduwnaar sinds 15/11/1976
MARTENS, Peter Joannes, geboren op 17-10-1899 te Molenbeersel, overleden op 11-03-1977 te Maaseik Hosp op 77-jarige leeftijd, gehuwd met Janssen Gertrudis.
-> rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Janssen Gertrudis Elisabeth te Molenbeersel
Martens Petronella º05/03/1877 Molenbeersel †29/06/1950 Molenbeersel 17296
lid van de Voortplanting des Geloofs, de Derde Orde van Sint-Franciscus, het Priesteruurgebed en andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer ontslapen te Molenbeersel
… En gij, mijn kind-Priester, gedenk mij aan 't heilig altaar.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanlaer Theodoor te Molenbeersel
Martens Petronella Josephina Maria Margaretha º21/06/1900 Maaseik (Aldeneik) onbekend 51438
geboorteakte nummer 69 dd. 22/06/1900 - burgerlijke stand Maaseik
gedoopt te Aldeneik op 22/06/1900
getuigen: Henricus Schreurs, Petronella Dreessens
Petronella Josephina Margaretha MARTENS, gedoopt op 22-06-1900 te Aldeneik (getuige(n): Henricus Schreurs, Petronella Dreessens), dochter van Christianus MARTENS en Anna Maria Margaritha LEYEN.
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
Martens Petrus 'Alfons' º1877 onbekend As ?? 64051
gehuwd met Brokken Catharina
Martens Petrus Joannes (Jan) º31/07/1913 As †24/02/1945 Ellrich - Buchenwald (D) 34044
geboorteakte nummer 20 dd. 01/08/1913 - burgerlijke stand As
politiek gevangene
overleden in het concentratiekamp te Ellrich-Buchenwald, den 24 Februari 1945
… in den nacht van 8 Juni 1944 weggesleurd door de beruchte Gestapo en naar het concentratiekamp van Ellrich-Buchenwald gevoerd
(gezamenlijk bidprentje van alle weggevoerden met 4 foto's)
Deze werden ons ontrukt door onze vijanden en hun onwaardige handlangers in den onvergetelijken nacht van 9 Juni 1944, en een wreeden dood ingejaagd. Moge hun totaal offer en al te bitter lijden, omwille van hun verknochtheid aan vrijheid, recht en vaderland de kiem weze eener betere en schoonere toekomst voor ons duurbaar stadje Bree.
Door de zorgen der Harmonie Sint-Michiel zal ieder jaar telkens op 9 Juni een plechtigen dienst plaats vinden in onze parochiekerk ter nagedachtenis en lafenis der zielen van deze slachtoffers en van AL onze medeburgers, gevallen tijdens den oorlog.
Zij die vroom en fier voor 't vaderland sneefden hebben recht op erkentelijkheid en vurige beden.
Onze-Lieve-Vrouw van VII Weeën bescherme ons.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geelen Bertha
Martens Petrus Paulus º06/11/1898 Maaseik (Aldeneik) onbekend 51437
gedoopt te Aldeneik op 07/11/1898
getuigen: Petrus Leyen, Hubertina Clooten
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
Martens Petrus Paulus Gerardus º25/10/1906 Maaseik (Aldeneik) onbekend 51444
gedoopt te Aldeneik op 26/10/1906
getuigen: Maria Martens, Lambertus Martens
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
Martens Petrus Silvester º08/01/1882 Maaseik †22/12/1896 Maaseik 63450
MARTENS, Petrus Silvester, geboren op 08011882 te Maaseik, gedoopt op 08011882 te Maaseik (getuige(n): Silvester Petrus N., Catharina Severiens), overleden op 22121896 te Maaseik op 14-jarige leeftijd, zoon van MARTENS (Verbeek), Joannes en DIRKX (Dirckx), Helena Gertrudis.
Martens Pierre º1921 onbekend onbekend 48533
overleden vóór 2011
gehuwd met Hoogmartens Maria
Martens Pierre (Z.E.H.) º06/03/1931 Hees (Bilzen) †27/08/2022 Hasselt 61205
salesiaan-priester van Don Bosco
geboren te Hees op 6 maart 1931
hij deed zijn eerste professie te Groot-Bijgaarden op 2 september 1952 en de eeuwige geloften te Groot-Bijgaarden op 9 augustus 1958
hij werd tot priester gewijd te Oud-Heverlee op 6 mei 1962
zijn leven heeft hij gewijd aan de Salesiaanse zending in Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, Hechtel en Helchteren
hij is overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt op 27 augustus 2022, gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken en het gebed van de kerk
de families Martens en Moors
bidprentje in mijn bezit
Martens Pieter Hendrik º17/07/1859 Bree onbekend 59329
gehuwd met Breemans Maria Elisabeth op 01/08/1878 te Bree
Martens Pieter Hendrikus (Henri) º30/07/1879 Maaseik †08/02/1956 Maaseik 17838
weduwnaar sinds 01/1956
lid van de Bond van het Heilig Hart, van het Ambt van Sint-Jozef en andere godvruchtige genootschappen
vroom en zacht in de Heer ontslapen te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dirkx 'Maria' Christina op 16/04/1910 te Maaseik
Martens Pieter Johannes (Piet) (Z.E.H.) º11/12/1903 Maaseik †15/08/1977 Maaseik 11279
priester gewijd te Luik op 18 januari 1931
ere-leraar Sint-Jansberg Maaseik sinds 15 oktober 1964
vol blij vertrouwen in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op het feest van O.-L.-Vrouw ten Hemelopneming
de families Martens en Laveaux
bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Willem
Martens Pieter Michel (Z.EH.) º15/03/1921 Opglabbeek †16/08/2011 Helchteren 64078
ere-ondervoorzitter van Heemkring Glatbeke wijlen "Pieter Michel Martens alias "Geel Schas" Salesiaan-coadjutor °1921 - †2011.
-x-x-x-
Salesiaan-coadjutor van Don Bosco
geboren te Opglabbeek op 15 maart 1921 en onverwacht, maar heel rustig overleden in het woonhuis van Don-Bosco te Helchteren op 16 augustus 2011
de familie Martens en Vandeurzen
Martens Renier º1890 onbekend 17341
weduwnaar sinds 24/07/1931
gehuwd met Snijckers Anna Maria
Martens Rik º18/04/1941 Dilsen †13/03/2006 Zoutleeuw 29537
gewezen beroepsmilitair
gans onverwacht is van ons heengegaan te Zoutleeuw
gehuwd met Olislagers Marie-Jeanne
Martens Rochus º09/02/1857 Bree †23/03/1938 Bree 33028
lid van den bond van het Heilig Hart en den Heilige Rozenkrans
zeer godvruchtig in den Heer overleden te Bree den 23 Maart 1938
Heel mijn leven door, van het begin tot het einde, heb ik menigvuldige dagen van lijden en ziekte gekend. Doch ik heb ze verduldig doorgebracht in de vaste hoop dat ze de voorbode zijn van onvergankelijke vreugde. Daarbij, in m'n jeugdjaren, heb ik met grooten tegenspoed te kampen gehad en verloor mijne dierbare ouders. Doch op lateren leeftijd heeft God aan dit alles verandering gebracht en mijne ondernemingen gezegend. …
bidprentje in mijn bezit
Martens Rosa º07/02/1905 Opglabbeek †05/03/1990 Genk 14637
weduwe sinds ?
zacht overleden in het verpleeghuis Heiderust te Genk
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Geussens Hubert op 21/07/1928 te Opglabbeek
Martens 'Rosa' Catharina º27/04/1844 Opoeteren †28/10/1920 Opoeteren 61484
weduwe sinds 09/10/1897
overlijdensakte nummer 16 dd. 30/10/1920 - burgerlijke stand Opoeteren
dochter van Hendricus Martens en van Maria Cornelia Schreurs
gehuwd met Roex Hubert in 1870 te Opoeteren
Martens Rosalie º12/03/1905 Maaseik †28/03/1971 Maaseik 15511
geboren te Maaseik, 12 maart 1905 en aldaar godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis op 28 maart 1971, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Onclinx en Martens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Onclinx Jean
Martens Rosalie º27/10/1922 Beek Bree †08/01/1965 Maaseik 3443
lid van de bond van het Heilig Hart
geboren te Beek, op 27 october 1922 en na een pijnlijk verkeersongeval zachtjes in de Heer ontslapen in het hospitaal te Maaseik op 8 januari 1965, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke zegen "In articulo mortis"
Beek, klasfoto uit 1930 in het èzendröpke, jaargang 28, nr. 58, november 2010, pagina 64
bidprentje in mijn bezit
Moeder Geusens Anna
gehuwd met Clijsters Jan Albert op 28/03/1951 te Beek
Martens Severinus º29/03/1895 Maaseik †14/04/1976 Maaseik 1045
weduwnaar sinds 31/03/1975
oorlogsvrijwilliger, vuurkruiser, oorlogsinvalide 1914-1918
vereremerkt met: Kruis van Officier in de Leopoldsorde met Gulden Zwaarden, Kruis van Officier in de Kroonorde met Zwaarden, Kruis van Officier in de orde van Leopold II met Zwaarden,Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden, Ridder in de Kroonorde met Zwaarden, Ridder in de Orde van Leopold II met Palm, Oorlogskruis met 2 Palmen, Herinneringsmedaille, Medaille strijder-Vrijwilliger, Zegenmedaille
geboren te Maaseik, 29 maart 1895 en aldaar in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis, 14 april 1976, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Martens, Leduc, Vereyken en Damen
… Hij stapte dapper door het leven, meer dan vijftig jaar langs zijn tere echtgenote, waarvan het verlies hem meer pijn deed dan al het oorlogsgeweld hem ooit  kon aandoen. …
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Willem
gehuwd met Leduc Susanna Wilhelmina Hubertina op 04/06/1921 te Maaseik
Martens Severinus Jacobus Hubertus M. º02/10/1929 Maaseik †25/06/2005 Maaseik 27476
broer van Mia Martens
geboren te Maaseik op 2 oktober 1929 en aldaar plots overleden op 25 juni 2005, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Martens en Paredis
crematie te Hasselt
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Paredis Theresia Anna Catharina
Martens Simone º21/09/1923 Bree †23/05/2009 Bree 11259
weduwe sinds 09/11/1969
geboren te Bree op 21 september 1923 en thuis te Bree overleden op 23 mei 2009, gesterkt door gebeden van de Heilige Kerk
de families Martens-Meewis en Bongaerts-Nysen
Vader Martens Hubert
Moeder Meewis Anna
gehuwd met Bongaerts Mathieu
Martens Theodoor (E.H.) º12/01/1883 Sint-Huibrechts-Lille †19/04/1969 Mechelen 40892
minderbroeder, portier
brankardier tijdens wereldoorlog 1914-1918
geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 12 januari 1883
tertiaris op 4 januari 1910
noviciaat voor de 1ste Orde op 18 mei 1919
plechtig geprofest op 21 mei 1923
zacht ontslapen te Mechelen op zaterdag 19 april 1969
de familie Martens en de Minderbroeders
… Lange jaren stond hij in Tielt, woonde ook te Heusden, Rekem, Diksmuide, Gent en Mechelen.
bidprentje in mijn bezit
Martens Theodorus º02/09/1889 Maaseik (Aldeneik) onbekend 51433
gedoopt te Aldeneik op 03/09/1889
getuigen: Theodorus Peeters, Agnes Martens (Tongelroy)
gehuwd voor de kerk te Urmond op 26/02/1921
Moeder Leyen Anna Maria Margaretha
gehuwd met Leisten Theresia op 26/02/1921 te Urmond (NL)
Martens Trinette Gerardina J.G.H. º03/03/1923 Maaseik †27/08/2000 Maaseik 1067
erevoorzitster van K.A.V. en K.B.G.
oud-lid van het A Capellakoor
geboren te Maaseik op 3 maart 1923 en overleden te Maaseik op 27 augustus 2000, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Martens, Creemers, Dirkx en Steyvers
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Martens Pieter Hendrikus (Henri)
gehuwd met Creemers Jacobus Joannes op 01/09/1950 te Maaseik
Martens Valentine º27/10/1946 Bilzen †28/09/2007 Genk 56082
MARTENS, Valentine, geboren op 27-10-1946 te Bilzen, overleden op 28-09-2007 te Genk op 60-jarige leeftijd, begraven op 04-10-2007 te Bilzen, is levensgezellin van Brouns Emiel.
(bron: Het Belang van Limburg, 2007-10-02)
gehuwd met Brouns Maximiliaan Aemilius Franciscus Joannes (Z.E.H.) te levensgezel
Martens 'Victor' Alain º23/06/1895 Bree †06/10/1971 Bree 49203
hij werd geboren te Bree op 23 juni 1895 en is godvruchtig overleden te Bree op 6 oktober 1971, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Martens, Spaas, Bouts en Arts
MARTENS, Victor Alain, geboren op 23-06-1895 te Bree, overleden op 06-10-1971 te Bree op 76-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1971 te Bree, echtgenoot van Spaas Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1971-10-07/1971-10-08)
bidprentje in mijn bezit
Vader Martens Jan Willem Hendrik
gehuwd met Spaas Maria
Martens Wilfried º19/04/1936 Sleidinge †09/10/2013 Lokeren 52526
Minister van Staat
geboren te Sleidinge op 19 april 1936 en thuis overleden te Lokeren op 9 oktober 2013, gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving
9 regeringen, maar ook 3 huwelijken en 5 kinderen. Ook het liefdesleven van oud-premier Wilfried Martens was niet onbesproken.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Smet Miet in 2008 te Lokeren/Daknam
Martens Willem º15/06/1851 Maaseik †07/01/1940 Maaseik 26698
weduwnaar in het 1ste huwelijk van Mejuffrouw Anna Vereyken en in het 2de huwelijk van Mejuffrouw Catharina Laveaux
godvruchtig overleden te Maeseyck den 7 Januari 1940
… In den hemel zullen wij elkander weerzien om nooit meer te scheiden. Bidt voor mij en gij, mijn zoon, gedenkt u mijner aan het altaar des Heeren. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Laveaux Catharina
gehuwd met Vereyken Anna
Martens 'Willy' Henricus Hubert º25/07/1938 Maaseik †28/02/1980 Maaseik 13912
lid van de K.V.G., gewest Maaseik
plotseling in de Heer overleden te Maaseik
… Zijn grootste genoegen waren echter de feestjes van de K.V.G en Wijkwerk, en meer nog zijn herhaald verblijf in Lourdes of Banneux, waar zijn kinderlijk eenvoudig geloof een zalige voldoening vond. …
bidprentje in mijn bezit
Martens Winand º21/02/1914 Gellik †27/12/1999 Eigenbilzen 6966
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Vangronsveld Gertrude
Martinant Georges º18/05/1917 Waasmont Landen †17/04/2002 Herk-de-Stad 7200
priester gewijd te Luik op zondag 05/07/1942 !
ere-leraar
leraar te Maasmechelen van 1942 - 1950
leraar te Saint-Laurent, Luik van 1950 - 1960
directeur Sint-Gertrudiscollege Landen van 1960 - 1961
directeur Teen- en Rietvlechtschool Stokken van 1961 - 1968
econoom van Technisch Amandina Instituut Herk-de-Stad van 1968 - 1982
Marting Gisbert º1875 onbekend onbekend 57189
weduwnaar sinds 28/02/1965
gehuwd met Janssen Helena
Marting Martin º17/09/1933 Lanaken †23/02/2013 Lanaken 61995
weduwnaar sinds 15/01/2013
MARTING, Martin, geboren op 17-09-1933 te Lanaken, overleden op 23-02-2013 te Lanaken op 79-jarige leeftijd, begraven op 01-03-2013 te Lanaken, weduwnaar van Vincken Lidia.
(bron: Het Belang van Limburg, 2013-02-27)
gehuwd met Vincken Lidia
Martini Therese º23/03/1903 Keulen (D) †16/01/1997 Maaseik 37970
weduwe sinds ?
geboren te Keulen op 23 maart 1903 en overleden te Maaseik op 16 januari 1997, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Haselier en Martini
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Haselier Willy
Martin Jozef Maria Emmanuel (Pater Raymundus-M.) º24/09/1878 Neerpelt †28/08/1949 Etiolles (F) 23467
Dominicaan
Magister in de Godgeleerdheid
professor aan het Theologisch Studiehuis te Leuven
ex-prior van het klooster te Leuven
geboren te Neerpelt (Limburg) op 24 september 1878
geprofest te Düsseldorf op 15 september 1897
priester gewijd te Keulen op 15 maart 1902
overleden te Etiolles (Frankrijk) op 28 augustus 1949
bidprentje in mijn bezit
Martin Thérèse (Zuster) º02/01/1873 onbekend †30/09/1897 onbekend 20429
Thérèse Martin, gekend als de Heilige Teresia van Lisieux, geboren op 2 januari 1873, treedt op vijftienjarige leeftijd in de Orde van Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel als Zuster Thérèse van het Kind Jezus. "In het hart van de Kerk zal ik de Liefde zijn", schrijft ze. Zij wijst een weg van stille trouw en grenzeloos vertrouwen. Ze sterft op 30 september 1897, gelouterd in haar geloof en met een hart dat wereldwijd bemint. "Ik sterf niet, ik ga het leven binnen". Ze wordt universele Missiepatrones, op gelijke voet met de H. Franciscus Xaverius.
Marx Marcel Leon Maria º06/05/1907 Paal †25/04/1962 Bonheiden 1958
vrederechter van de kantons Maaseik en Bree
ridder in de Kroonorde en in de Leopoldsorde
erevoorzitter van het N.V.I. Maaseik en van het Ambt van Sint-Jozef
lid van het Ambt Sint-Elooi
bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Concordia
drager van de Herinneringsmedaille 1940-1945 met zwaarden
medaille van de Weerstand
medaille Patria-Grata 1940-1945
zilveren medaille N.V.I.
Burgerlijke medaille 1940-1945
geboren te Paal op 6 mei 1907 en godvruchtig in de Heer overleden te Bonheiden de 24 april 1962, voorzien van de laatste HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen
de families Marx en Fraiponts
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Fraiponts Maria Catharina Leontine
Mascaria Jaspari º1927 onbekend onbekend 63323
overleden vóór 2018
gehuwd met Vastmans Maria Catho
Mas Marie Victorine º1845 onbekend onbekend 41472
weduwe sinds 05/09/1917
gehuwd met Kuppens Baptiste Mathieu
Massa Christiane º18/06/1936 Boekhout †31/05/1988 Hasselt 25561
in de Heer overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met von Stritzky Werner
Masscheleyn Daniël º1922 onbekend onbekend 37245
gehuwd met Klerkx Francine
Masson Julienne º01/08/1895 Lapscheure onbekend 43907
bron: "Gezinnen uit Bocholt"
gehuwd met Ballings Henricus Jacobus Cornelius op 22/11/1924 te Brussel
Massot Adeline º1926 onbekend onbekend 58466
vroegtijdig overleden
gehuwd met Vancampenhout Hubert
Massot Henri º1920 onbekend onbekend 56723
weduwnaar sinds 19/01/1964
gehuwd met Thomas Maria Hubertina Josephina
Massotte Jeannine º30/12/1929 Lanaken †24/09/2007 onbekend 39735
weduwe sinds ?
bestuurslid Ziekenzorg, lid van zangkoor "Lentekoor", K.A.V. en van de bond van gepensioneerden
geboren te Lanaken op 30 december 1929 en thuis overleden op 24 september 2007
de families Massotte en Weerts
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Weerts Hubert
Massy Etienne Mathieu Joseph Ant. º02/08/1901 Maaseik †16/11/1980 Maaseik 2148
beroep: tekenaar
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
vereerd met verschillende eretekens
bijna vijftig gelukkige huwelijksjaren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Leenders Elisabeth Maria Sibilla op 09/09/1931 te Maaseik
Massy Jean º1916 onbekend †1989 onbekend 16973
gehuwd met Janssen Agnes
Massy Jean Mathieu º06/05/1875 Maaseik †30/11/1942 Hasselt (Runkst) 13558
rustend machinist, vereerd met het burgerlijk ereteken van 1ste en 2de klas
godvruchtig in den Heer overleden te Hasselt
De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de Sint-Hubertuskerk te Runkst-Hasselt, op Donderdag 3 December 1942 om 9.30 uur.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Giots Marie Elisabeth
Massy Jeanne Christine Mathilde º25/12/1910 Maaseik †05/08/1977 Maaseik 1633
lid van de Bond van de Kristelijke Gepensioneerden
lid van de Aartsbroederschap O.-L.-Vrouw van Rust
geboren te Maaseik op 25 december 1910 en aldaar in de Heer overleden op 5 augustus 1977, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Massy en Bogaert
… Ze was een moedige vrouw, die zeer jong haar vader verloor en door hard werken en ver van huis op jeugdige leeftijd in haar onderhoud moest voorzien. Eenmaal gehuwd moest ze de moeilijke oorlogsjaren alleen door met haar enige zoon, omdat haar man zijn land moest dienen. … haar kleinkind Veerleke en haar petekind Linda waren haar trots
bidprentje in mijn bezit
Vader Massy Jozef
gehuwd met Bogaert Sidoine Joseph op 28/10/1936 te Zele
Massy Jozef º11/04/1883 Maaseik †09/11/1979 Bilzen 6814
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Castro Philomena te ?
Massy Louis º1882 onbekend onbekend 34499
vroegtijdig overleden
gehuwd met Borkelmans Anna Maria
Massy Marguerite º1910 onbekend †1983 ? 10591
gehuwd met Fabry Eugène
Massy Maria º15/08/1893 Maaseik †09/01/1962 Maaseik 641
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Massy Maria Gertrudis Mechtildis º03/07/1891 Maaseik 2237
weduwe sinds 04/10/1957
gehuwd met Wolfs Jan Baptiste te Maaseik
Massy Maria Gertrudis Philippina º25/06/1844 Maaseik Maaseik ? 64788
MASSIJ, Maria Gertrudis Philippina, 28 jaar oud, dienstmeid te Maaseik (1872), zonder te Maaseik (1912), geboren op 25061844 te Maaseik (bron: Search.arch.be BS Maaseik, aktenummer: 70), gedoopt op 25061844 te Maaseik (getuige(n): Philippus Hubertus Massij, Maria Gertrudis van Deuren) (bron: Drost Maaseik MNQR M 025), dochter van MASSIJ (Massij), Joannes Mathias en RAMAKERS (Raemakers), Helena.
gehuwd met Polfliet Petrus Mathias (Pierre) op 09/10/1872 te Maaseik
Massy Maria Helena º06/03/1850 Maaseik onbekend 60527
gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02‑10‑1871 te Maaseik (getuige(n): Willem Lintermans 31 j. commis griffier broer van de bruidegom, Theodoor Massy 24 j. dienstknecht broer van de bruid, Frans Cuijpers 28 j. beeldhouwer neef van de bruidegom, Hendrik Jongen 23 j. kuiper vriend), gehuwd voor de kerk op 02‑10‑1871 te Maaseik (getuige(n): Franciscus Kuijpers, Maria Philippina Massij) met MASSIJ (Massy), Maria Helena, 21 jaar oud, dienstmeid te Maaseik (1871), geboren op 06‑03‑1850 om 24.00 uur te Maaseik, gedoopt op 06‑03‑1850 te Maaseik (getuige(n): Lambertus Massij, Helena Strijckers), dochter van MASSIJ (Massij), Joannes Mathias en RAMAKERS (Raemakers), Helena.
gehuwd met Lintermans Joannes Hubertus Franciscus op 02/10/1871 te Maaseik
Massy Marie Gertrude º1897 onbekend 16396
zie De Maaseikenaar, jaargang XXXV, 2004, nr.1, pagina 42-43
gehuwd met Vancleef Lambert op 06/03/1922
Massy Petrus Joannes Mathias of 'Pierre' Jean Mathieu º14/08/1846 Maaseik onbekend 56572
Mechtildis TRIPS, geboren op 05‑06‑1851 om 12.00 uur te Maaseik, overleden op 02‑12‑1913 om 07.00 uur te Maaseik op 62-jarige leeftijd (aangifte door: zoon Louis Massy 34 j. metselaar en Mathieu Leenders 38 j. kleermaker, kennis).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑08‑1874 te Maaseik met Petrus Joannes Mathias MASSIJ (Massy), 28 jaar oud, metselaar, geboren op 14‑08‑1846 om 13.00 uur te Maaseik, zoon van Petrus Lambertus MASSY (Massij) en Maria Gertrudis FRENSEN (Frentzen).
gehuwd met Trips Mechtildis (Mathilda) op 26/08/1874 te Maaseik
Massy Pierre Mathieu Henri º24/12/1896 Maaseik †31/10/1918 Maldegem 62160
beroep: handelsbediende/bureelbediende
Pierre Mathieu Henri Massy, geboren te Maaseik op 24 december 1896 en overleden te Maldegem op 31 oktober 1918;
zoon van Pierre Jean Mathieu Massy, metselaar, en van Mathilda Trips
Massy Theresia º1856 onbekend †1915 onbekend 39041
gehuwd met Kuipers Hendrik
Matheï Alfons º09/02/1910 Bilzen †20/06/1995 Bilzen 34070
MATHEI, Alfons, geboren op 09-02-1910 te Bilzen, overleden op 20-06-1995 te Bilzen op 85-jarige leeftijd, begraven op 24-06-1995 te Bilzen, echtgenoot van Huysmans Alberte.
(bron: Het Belang van Limburg, 1995-06-23)
gehuwd met Huysmans Alberta Elisabeth Victoria (Alberte)
Matheus Emerantia Louisa º08/06/1934 Mechelen †24/06/2004 Rijmenam 21884
weduwe sinds ?
hoeksteen, de drijfveer en steun van de Groep Dits Delikatessen
bestuurder Meiboom Immobiliën
idealiste in Belgisch Kongo van 1956 tot 1960
voorstander van recht, gelijkheid en rechtvaardigheid
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Dits Pol
Mathijs Carolus Ludovicus º06/01/1820 Eeklo onbekend 58195
zij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 19‑07‑1860 te Maaseik met Carolus Ludovicus MATHIJS, 40 jaar oud, douaan, geboren op 06‑01‑1820 te Eeklo, zoon van Bernardus Petrus Carolus MATHIJS en Rosalie Francisca MARTENS
gehuwd met Thijs Joanna Catharina op 19/07/1860 te Maaseik
Mathijs Christel º06/12/1963 Bree †07/05/2006 Maaseik 30084
mama van Jakke
maatschappelijk werkster Sociale Dienst OCMW Maaseik
omringd door ons allen overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Mathijs Emelie º30/07/1916 Lanklaar †28/09/2001 Genk 30960
weduwe sinds ?
lid van de K.N.S.B., afdeling Lanklaar, van de bond van gepensioneerden, van het genootschap van het Heilig Paterke, van de K.A.V. en van Ziekenzorg
in de Heer overleden te Genk
de families Tielens, Mathijs, Steegmans en Emmers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Tielens Henri
Mathijsen Antonius (Dr.) º01/01/1805 Budel (NL) †15/06/1878 Hamont 16315
krantenknipsel B.v.L. 12/2003
Dokter Mathijsen, geboren in Budel in 1805 als zoon van een chirurgijn, verkreeg vele nationale en internationale onderscheidingen als uitvinder van het gipsverband. Als militaire arts was het op de militaire slagvelden  tot 1851 behelpen met spalken en windels om gebroken ledematen weer aan elkaar te laten groeien. Dokter Antonius Mathijsen, bijgenaamd de majoor of oom gips, was in 1851 uitvinder van het gipsverband. Zijn militaire carrière eindigde op 01/04/1860 als luitenant-kolonel van het Nederlandse leger. Hij was vrijgezel en keerde terug naar zijn geboortedorp Budel, grensgemeente van Hamont. In 1875 trok de dokter in bij zijn zuster die in Hamont woonde. Hij stierf er op 15 juni 1878 en werd in Hamont begraven. Zijn grafsteen bevindt zich nu tegen de buitenmuur van het koor van de decanale Sint-Laurentiuskerk. In zijn geboortedorp Budel kreeg de uitvinder van het gipsverband een monument dat onthuld werd op 24 december 1946. In Hamont is er ook een Dr. Mathijsenstraat.
Mathijs Joannes Gerardus º06/03/1870 Lanklaar †05/06/1953 Lanklaar 36110
weduwnaar sinds ?
godvruchtig in de Heer overleden te Lanklaar, 5 Juni 1953, gesterkt door al de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Mertens Maria
Mathijs Marie Josephine º1895 onbekend onbekend 46288
weduwe sinds 28/04/1931
gehuwd met Booten Joseph Arnold Hubert
Mathijs Peter º26/10/1964 Bree †13/07/2010 Maaseik 47440
papa en pluspapa van Andrea, Dietrich, Hannah, Silvy en Jannick
bediende bij nv Gijbels te Opglabbeek
geboren te Bree op 26 oktober 1964 en overleden te Maaseik op 13 juli 2010
de families Mathijs en Boonen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Boonen Annemie
Mathijssen Anouk º02/08/1993 Genk †20/05/2002 Dilsen 7983
kind van De Schommel, Ter Engelen Siemkensheuvel
Mathijssen Mathieu º1921 onbekend †1990 onbekend 38627
gehuwd met Gijsen Annie
Mathot Lucy º14/02/1911 Antwerpen †21/01/2013 Stokkem 58496
MATHOT, Lucy, geboren op 14-02-1911 te Antwerpen, overleden op 21-01-2013 te Stokkem op 101-jarige leeftijd, begraven op 26-01-2013 te Stokkem, weduwe van Roex (1977) Charles.
(bron: Het Belang van Limburg, 2013-01-24)
gehuwd met Roex Charles
Matienko Adam º24/07/1894 Moskou †01/11/1964 Maaseik 41139
weduwnaar sinds 18/09/1958
geboren te Moskou op 24 juli 1894 en door God geroepen tot het eeuwig leven te Maaseik op Allerheiligenavond 1964, gesterkt en getroost door de genademiddelen der Heilige Kerk
de families Matienko en Wijnen
… Dierbare kinderen, vergeet uw vader niet. Ik dank u voor uw genegenheid en liefde en vooral gij, mijn goede dochter Paula, heb dank voor de zorgen en opofferingen tijdens mijn laatste ziekte. Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wijnen Maria Anna Hubertina
Matienko Antoine Jaak Agnes Marie J.A. º06/05/1922 Maaseik †25/04/2009 Maaseik 1074
beroep: stichter en bioscoopuitbater van de "Vita") in Maaseik
geboren te Maaseik op 6 mei 1922 en thuis in familiekring overleden te Maaseik op 25 april 2009
de families Matienko en Peeters
5 kinderen: Willem, Leen, Lieven, Maarten en Vital Matienko
bidprentje in mijn bezit
Vader Matienko Adam
Moeder Wijnen Maria Anna Hubertina
gehuwd met Peeters Alice Catharina Helena J. op 12/07/1957 te Maaseik
Mattelaer Mieke º19/07/1940 Kortrijk †17/04/2012 Leuven 28698
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Theo
Mattheeussen Justina Angelina (Zuster Anastasia) º22/05/1912 Kasterlee †26/01/2006 Rillaar 37099
lid van Ziekenzorg en van de Lourdeskring
zij werd geboren te Kasterlee op 22 mei 1912
begon haar leven als Grauwzuster-Franciscanes van Aarschot-Rillaar op 16 oktober 1933
zij werd aan de Heer toegewijd door haar kloostergeloften op 22 mei 1935
jubilaris 1985, 1995 en 2005
zij ging naar het Vaderhuis terug te Rillaar op 26 januari 2006, gesterkt door het sacrament van de zieken, omringd door haar biddende gemeenschap en familie
de families Mattheeussen en Van Pelt
rouwbrief in mijn bezit
Matthey Elisabeth º21/02/1921 Vucht †06/01/2005 Maaseik 23016
weduwe sinds ?
lid van Ziekenzorg, van de bond van gepensioneerden en van de K.A.V.
in de Heer overleden te Maaseik
gehuwd met Verstegen Michel
Matthey Helena Maria º04/11/1928 Lanklaar †01/11/2006 Bree 33684
weduwe sinds ?
plotseling overleden in het rusthuis "Residentie de Boneput" te Bree op 1 november 2006
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schurgers Hans Hendrik
Matthijs Jan º21/05/1923 Overpelt †21/02/2005 Neerpelt 23768
weduwnaar sinds 27/05/1998
oudstrijder 1940-1945
lid van de petanqueclub 'Pelt' en de hartpatiëntenvereniging Overpelt
onverwacht overleden in het Mariaziekenhuis te Neerpelt
gehuwd met Donders Maria
Matthijs Margaretha Stephania Cecilia º22/01/1902 Knesselare †10/05/1980 Maaseik 1076
overleden te Maaseik op 10 mei 1980
de families Beelen en Daniels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wassenberg Pierre Lambert André 'François' (Frans) op 25/04/1931 te Knesselare
Matthyssen Julia (Zuster Marie-Loisa) º28/01/1937 Wildert †06/12/2007 Kessel-Lo 39897
Zuster Missionaris van het Onbevlekt Hart van Maria
zij ontving de gave van het leven te Wildert op 28 januari 1937
sprak haar religieuze beloften uit op 15 mei 1961
was missionaris in Europa van 1961 tot 1968 en van 1971 tot 1975, in Hong-Kong van 1968 tot 1971 en op de Caraïben van 1976 tot 1998
sinds 1998 verbleef zij in de gemeenschap van Kessel-Lo waar zij rustig overleed
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Maurer Michel º1933 onbekend †09/07/2011 onbekend 48588
gehuwd met Opdelocht Agnes
Maurissen Anna Maria º10/01/1865 Waltwilder †11/12/1956 onbekend 26136
stamde uit een brouwersfamilie
zie pagina 's 25 en 26 van het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht" van de hand van J.H. Strijkers
gehuwd met Pernot Albert Nicolaas François op 07/01/1885 te Bilzen
Maurissen Jan (Pater) º11/12/1928 Hees †20/02/2011 Leut 51848
Priester van het Heilig Hart
geboren te Hees op 11 december 1928
geprofest te Loppem op 17 oktober 1948
priester gewijd te Leuven op 11 juli 1954
missionaris-leraar te Kisangani van 1959 tot 1964
leraar aan het Heilig Hartcollege te Lanaken van 1965 tot 1987
pastoor te Membruggen van 1988 tot 1998
overleden in het rust- en verzorgingstehuis te Leut op zondag 20 februari 2011, gesterkt door de Ziekenzalving
de familie Maurissen
bidprentje in mijn bezit
Maurissen Joanna Elisabeth º13/03/1817 Opoeteren †1907 Gerdingen 41859
overleden tussen 1894 en 1907 te Gerdingen (?)
bron: burgerlijke stand Gerdingen
bron: "Gezinnen uit Bocholt"
gehuwd met Breemans Pieter Jan op 03/02/1869 te Gerdingen
Maurissen Jozef º1890 onbekend 14029
gehuwd met Peeters Elisabeth
Maurissen Mathieu º1906 onbekend 20439
overleden vóór 1998
gehuwd met Smets Maria
Maurits Catharina Lucia º25/01/1902 Maaseik †28/08/1978 Horn (NL) 39336
zij werd geboren te Maaseik (B.), 25 januari 1902, na gesterkt te zijn door de Heilige Sakramenten der zieken is zij overleden 28 augustus 1978 te Horn. Zij werd begraven op het r.-k. kerkhof Sint-Martinus te Weert 31 augustus d.o.v.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hendrix Joannes Henricus
Max Brigitte º1917 onbekend 60958
weduwe sinds 12/07/1974
gehuwd met Bomans Jozef
Max Hendrika º1915 onbekend onbekend 13111
overleden vóór 1990
gehuwd met Janssen Giel
Max Louis º1888 onbekend onbekend 27771
weduwnaar sinds 11/04/1945
gehuwd met Donné Christina
Max Mathieu º16/04/1921 Neerglabbeek †18/06/1998 Genk 50510
MAX, Mathieu, geboren op 16-04-1921 te Neerglabbeek, overleden op 18-06-1998 te Genk op 77-jarige leeftijd, begraven op 24-06-1998 te Genk, echtgenote van Geusens Leonie.
(bron: Het Belang van Limburg, 1998-06-20)
Moeder Donnť Christina
gehuwd met Geusens Leonie
Mayelle Anna 'Maria' Francisca º13/03/1920 Meeuwen †15/11/1992 Hasselt 9012
Maria Mayelle °1920 -†1992
erevoorzitster van Kind en Gezin te Bree
ondervoorzitster Prenatale Raadpleging Bree
lid van de bond van gepensioneerden, K.A.V. en V.V.V.G.
geboren te Meeuwen op 13 maart 1920 en overleden te Hasselt op 15 november 1992, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Mayelle en Feys
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Feys 'Albert' Rachel
Mayelle Jan º01/01/1881 Millen 58663
Mayelle Jan Francus º1860 Millen Millen 58657
weduwnaar sinds 06/12/1908
overleden nà 1918
gehuwd met Moors Suzanna Catharina in 1880
Mayelle Joseph Lambert º19/03/1885 Millen †10/07/1968 Millen 58661
MAYELLE, Jozef Lambert, geboren op 19-03-1885 te Millen, overleden op 10-07-1968 te Millen op 83-jarige leeftijd, begraven op 13-07-1968 te Millen, weduwnaar van Missotten Clemence.
(bron: Het Belang van Limburg, 1968-07-12)
gehuwd met Missotten Clemence
Mayelle Maria Suzanna (Anna) º08/06/1921 Meeuwen †22/07/1994 Genk 57059
MAYELLE, Anna, geboren op 08-06-1921 te Meeuwen, overleden op 22-07-1994 te Genk op 73-jarige leeftijd, begraven op 27-07-1994 te Bree.
(bron: Het Belang van Limburg, 1994-07-23)
Mayelle Nicolas º09/05/1892 Millen †11/02/1965 Overpelt 58655
weduwnaar sinds 04/11/1950
MAYELLE, Nicolas, geboren op 09-05-1892 te Millen, overleden op 11-02-1965 te Overpelt op 72-jarige leeftijd, begraven op 15-02-1965 te Bree, weduwnaar van Truyen Elizabeth.
(bron: Het Belang van Limburg, 1965-02-12)
-x-x-x-x-x-
huwelijksakte nummer 1 dd. 14/09/1918 - burgerlijke stand Wijshagen
gehuwd met Truyen Maria 'Elisabeth' op 14/09/1918 te Wijshagen
Mayrou Katharina º1939 onbekend †1980 onbekend 13035
weduwe sinds 19/10/1976
gehuwd met Leunissen Nico
Mc Namara Tom º15/01/1923 Stone (Gr.-BrittanniŽ) †09/07/1996 Dilsen-Stokkem 43053
oudstrijder en oorlogsinvalide 1940-1945
vereerd met de volgende eretekens: The Star off France, The Star off Germany, The Oakleaves (invasie Normandië 1944), The Reward off Bravery (bevrijder van het concentratiekamp Bergen-Belsen)
geboren te Stone (Groot-Brittannië) op 15 januari 1923 en overleden te Dilsen-Stokkem op 9 juli 1996
de families Mc Namara en Krawinckel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Krawinckel Albertine
Mebis Jean º10/03/1933 Sint-Lambrechts-Herk †13/12/1995 Hasselt 63018
MEBIS, Jean, geboren op 10-03-1933 te Sint-Lambrechts-Herk, overleden op 13-12-1995 te Hasselt op 62-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1995 te Hasselt, weduwnaar (1) van Reynders Armanda, echtgenoot (2) van Vandamme Josée.
(bron: Het Belang van Limburg, 1995-12-16)
gehuwd met Vandamme Josée
gehuwd met Reynders Armanda
Mebis Jean 'August' º15/01/1913 Hasselt †15/04/1998 Hasselt 3167
weduwnaar sinds 30/08/1987
geboren te Hasselt op 15 januari 1913 en overleden te Hasselt op 15 april 1998, gesterkt door de Ziekenzalving
de familie Mebis-Bruggen
 
grenswachter te Maaseik (kazerne), leerde in Maaseik zijn toekomstige vrouw kennen, Julia Maes, die is grootgebracht bij een tante in Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Maes Julia
Mechels Maria Hubertine º1916 onbekend onbekend 40275
overleden vóór 1991
gehuwd met Dexters Guillaume Lambert
Medaer Christiane º08/11/1925 Leut †03/03/2011 Maasmechelen 33367
weduwe sinds 15/06/1987
MEDAER, Christiane, geboren op 08-11-1925 te Leut, overleden op 03-03-2011 te Maasmechelen op 85-jarige leeftijd, begraven op 10-03-2011 te Eisden, weduwe van Hermans Harry.
(bron: Het Belang van Limburg, 2011-03-08)
gehuwd met Hermans Harry
Medaer Henri º21/12/1894 Stokkem †13/07/1973 Hasselt 59332
MEDAER, Henri, geboren op 21-12-1894 te Stokkem, overleden op 13-07-1973 te Hasselt op 78-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1973 te Leut, weduwnaar (1) van Schreurs Jeannette, weduwnaar (2) van Herkens Josephine.
(bron: Het Belang van Limburg, 1973-07-16)
gehuwd met Herkens Josephine
gehuwd met Schreurs Jeannette
Medaer Hubert º1903 onbekend onbekend 33308
overleden vóór 1999
gehuwd met De Ridder Paula
Medaer Jozef Marie Victor Jean º22/06/1902 Stokkem †24/02/1966 Genk 59335
MEDAER, Jozef Marie Victor Jean, geboren op 22-06-1902 te Stokkem, overleden op 24-02-1966 te Genk op 63-jarige leeftijd, begraven op 28-02-1966 te Bokrijk, echtgenoot van Stassen Helena Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1966-02-25)
gehuwd met Stassen Helena Maria
Medaer Maria Cornelia Theodora º27/12/1895 Stokkem †17/04/1950 Lanklaar 35812
Jonge Dochter
lid van de bond van het Heilig Hart, van de Erewacht van het Heilig Sacrament, van de wekelijkse Kruisweg en van meerdere godvruchtige genootschappen
overleden te Lanklaar op 17 April 1950, meermaals gesterkt door de laatste H. Sacramenten, tijdens een langdurige pijnlijke ziekte, met bewonderenswaardige zielesterkte gedragen in volle overgave aan de Goddelijke Wil
de families Medaer, Dillen, Claessens, Schreurs, Sauwen, Kaes, Doumen, Brabants en Colla
bidprentje in mijn bezit
Medaer Martin º02/02/1908 Stokkem †17/02/1966 Genk 59337
MEDAER, Martin, geboren op 02-02-1908 te Stokkem, overleden op 17-02-1966 te Genk op 58-jarige leeftijd, begraven op 21-02-1966 te Lanklaar, weduwnaar van Verdeyen Paula.
(bron: Het Belang van Limburg, 1966-02-19)
gehuwd met Verdeyen Paula
Medaer Michèle º19/07/1948 Dilsen-Stokkem †30/06/2021 Genk 57843
geliefde zus van Henri, Jeanine en Huberte†
geboren te Dilsen-Stokkem op 19 juli 1948 en overleden in woonzorgcentrum Mandana te Genk op 30 juni 2021
de families Medaer en Leys
2 kinderen: Maryse en Anouk Leys
Medaer Pierre º25/10/1906 Stokkem †09/11/1987 Bree 37500
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945
ere-onderwijzer van de Jongensschool Eisden-Tuinwijk
eredirigent Zangkoor Sint-Paulus, Lanklaar
stichter en erevoorzitter Rode Kruis, afdeling Lanklaar
oud-directeur Koninklijke Fanfare De Vlaamsche Jongens Lanklaar
oud-muziekleraar en oud-directeur Harmonie Normaalschool Maasmechelen
erelid G.H.K. De Vreedsel Lanklaar
lid van de bond van gepensioneerden
vereerd met het ereteken en diploma 1ste klasse Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak onze Blijdschap en verscheidene andere kerkelijke, burgerlijke en militaire eretekens
geboren te Stokkem op 25 oktober 1906 en overleden te Bree op 9 november 1987, voorzien van het Sakrament der zieken
de families Medaer, Peeters en van de Boel
3 kinderen: Frans, Nico en Pol Medaer
-x-x-x-x-
MEDAER, Pierre, geboren op 25-10-1906 te Stokkem, overleden op 09-11-1987 te Bree op 81-jarige leeftijd, begraven op 14-11-1987 te Lanklaar, weduwnaar (1) van Peeters Hubertine, echtgenoot (2) van Van de Boel Hélène.
(bron: Het Belang van Limburg, 1987-11-12/1987-11-13)
-x-x-x-x-
MEDAER, Pierre, geboren op 25-10-1906 te Stokkem, overleden op 09-11-1987 te Bree op 81-jarige leeftijd, gehuwd (1) met Peeters Hubertine, gehuwd (2) met van de Boel Hélène.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met van de Boel Hélène
gehuwd met Peeters Hubertine
Medaer Pierre º28/12/1885 onbekend †09/05/1916 onbekend 37129
Pierre Medaer
begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Adinkerke
adjudant 8ste linieregiment
geboren te  ??  Den 28 December 1885
stierf voor België den 9 Mei 1916
(twee medailles)
Medaer Pierre Joseph Hubert (Dr.) º01/04/1905 Stokkem †05/03/1957 Genk 38071
dokter in de genees-, heel- en verloskunde
raadslid van de Kerkfabriek van Stokkem
medisch adviseur der christene ziekenkassen
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945
reserve-officier, ridder in de Kroonorde
geboren te Stokkem, de 1 april 1905, en in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk, de 5 maart 1957, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Medaer en Ramakers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ramakers Hélène
Medaer René º03/07/1923 Hasselt †24/10/2010 Bree 13291
opzichter mijnschade Eisden (1946-1953)
bijenteelt , Kahemba, Belgisch-Congo (1953-1961)
grondbeleid Agrotechnic Brussel (1961-1973)
diensthoofd grondbeleid IML Hasselt (1973-1987)
erevoorzitter imkersbond Maasbie Maasmechelen
hij werd geboren te Hasselt op 3 juli 1923 en is overleden te Bree op 24 oktober 2010
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de teraardebestelling heeft, volgens de wens van de familie, in intieme kring plaatsgevonden.
de families Medaer en Gorissen
5 kinderen: Robert, Anne-Marie, Guy, Jan en Jeanine Medaer
klasfoto van juni 1943 in De Maaseikenaar, jaargang XXXIV, 2003 - nr.3, pagina's 152-153
rethorica H.-Kruiscollege Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gorissen Jenny in 1950
Medaer Robert º05/09/1924 Leut †11/06/1930 Stokkem 33932
geboren te Leuth, den 5 September 1924, en na een kortstondige ziekte, aan de liefde der zijnen ontrukt te Stockheim, den 11 Juni 1930
bidprentje in mijn bezit
Medaerts François º30/10/1934 Guigoven †03/07/1998 Bilzen 58392
MEDAERTS, François, geboren op 30-10-1934 te Guigoven, overleden op 03-07-1998 te Bilzen op 63-jarige leeftijd, begraven op 09-07-1998 te Bilzen, echtgenoot van Neyens Joanna.
(bron: Het Belang van Limburg, 1998-07-07)
gehuwd met Neyens Joanna
Medaer Victor º1890 onbekend †1939 onbekend 10585
gehuwd met Dillen Josephien te Lanklaar
Medaer Victorine º27/01/1901 Stokkem †04/06/1987 Eisden 59339
MEDAER, Victorine, geboren op 27-01-1901 te Stokkem, overleden op 04-06-1987 te Eisden op 86-jarige leeftijd, begraven op 08-06-1987 te Stokkem, weduwe van Prevot Eduard.
(bron: Het Belang van Limburg, 1987-06-05)
gehuwd met Prevot Eduard
Medaer Viktorine Josefine Hubertine º23/06/1898 Stokkem †22/09/1966 Stokkem 59341
MEDAER, Viktorine Josefine Hubertine, geboren op 23-06-1898 te Stokkem, overleden op 22-09-1966 te Stokkem op 68-jarige leeftijd, begraven op 27-09-1966 te Stokkem, echtgenote van Claessens Theo.
(bron: Het Belang van Limburg, 1966-09-24/1966-09-25)
gehuwd met Claessens Theo
Medaer Yasmine º09/10/1979 Maaseik †28/09/1994 Genk 13913
Studente aan het Instituut Maria Opdracht Maasmechelen
na een tragisch ongeval overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
Meeckels Ferdinand º19/04/1840 Ophoven †04/02/1921 Maaseik (Aldeneik) 40479
gehuwd met Raedschelders Anna Catharina
Meekels Anna º23/10/1881 Maaseik †06/04/1969 Maaseik 9963
weduwe sinds 29/10/1950
lid van de christelijke bond van gepensioneerden
in de Heer overleden in het oud hospitaal te Maaseik op 6 april 1969
de families Meekels en Pernot
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Pernot Franciscus in 1914
Meekels Anna 'Catharina' º22/05/1805 Maaseik (Aldeneik) †29/07/1870 Maaseik (Aldeneik) 58241
gehuwd op 07‑09‑1826 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 10‑09‑1826 te Aldeneik (getuige(n): Petrus Mekels, Theodorus Raedschelders) met MEEKELS, Anna Catharina, 21 jaar oud, geboren op 22‑05‑1805 om 17.30 uur te Aldeneik, gedoopt op 23‑05‑1805 te Aldeneik (getuige(n): Gerrardus Naegels, Albertina Meekels), overleden op 29‑07‑1870 om 16 uur te Aldeneik op 65-jarige leeftijd, dochter van MEEKELS (Mekels), Mathias en NAGELS, Maria Elisabeth.
gehuwd met Raedschelders Mathias op 07/09/1826 te Maaseik / Aldeneik
Meekels Anna Maria Elisabeth º28/03/1879 Maaseik †08/03/1960 Maaseik 735
Anna Maria Elisabeth Jeannette Meekels, geboren te Maaseik op 28 maart 1879 en op 80-jarige leeftijd overleden te Maaseik op 8 maart 1960.
gehuwd met Theelen Mathijs op 27/11/1909 te Maaseik/Aldeneik
Meekels 'Anna' Maria Hubertina (Annie) º11/02/1921 Maaseik (Aldeneik) †27/04/2000 Maaseik 1972
weduwe sinds 18/03/1997
lid van Ziekenzorg en van de bond van gepensioneerden
geboren te Aldeneik op 11 februari 1921 en overleden te Maaseik op 27 april 2000, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Meekels, Frenssen, Leduc en Neyens
2 kinderen: Tonny en Willy Frenssen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Meekels Joseph Hubert
gehuwd met Frenssen 'Jean' Karel Lambert op 02/04/1948 te Maaseik/Aldeneik
Meekels Elisabeth º16/08/1814 Maaseik †09/01/1848 Maaseik 40475
vroegtijdig overleden
geboren 16 augustus 1814 - Maaseik, overleden 9 januari 1848 - Maaseik leeftijd bij overlijden: 33 jaar oud
gehuwd met Raedschelders Josephus (Joseph) op 16/01/1839 te Maaseik (Aldeneik)
Meekels Ferdinand (Nand) º26/11/1930 Maaseik †04/05/2024 Maaseik 64805
weduwnaar sinds 27/01/2012
gewezen stichter Bouwbedrijf Meekels
gewezen voorzitter van Waterskiclub Lanklaar
geboren te Maaseik op 26 november 1930 en zachtjes ingeslapen in het ziekenhuis Maas en Kempen te Maaseik op 4 mei 2024
de families Meekels en Beuten
2 dochters Lisette en Monique Meekels
gehuwd met Beuten Jacqueline
Meekels Hubertus º23/08/1832 Maaseik onbekend 59566
gehuwd voor de kerk op 07-06-1870 te Heppeneert (getuige(n): Ferdinandus Meekels ex Aldeneik et Helena Claessens) met Hubertus MEEKELS, 37 jaar oud, geboren te Maaseik, gedoopt op 23-08-1832 te Maaseik.
-x-x-x-
zoon van Petrus Joannes MEEKELS (Meckels), landbouwer, en Maria Gertrudis RAETSCHELDERS (Raadschelders, Raedschelders)
gehuwd met Claessens 'Joanna' Catharina op 07/06/1870 te Maaseik/Heppeneert
Meekels Joseph Hubert º29/03/1884 Maaseik †18/01/1966 Maaseik 1042
lid van de kristene bond van gepensioneerden
godvruchtig in de Heer overleden te Aldeneik
vader van een groot gezin
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Leduc Sibilla Barbara Harlindis op 04/04/1920 te Aldeneik
Meekels Maria Elisabeth º01/01/1765 Neeritter (NL) †1805 Neeritter (?) 21562
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 7
gehuwd met Purnot Willem op 24/01/1791 te Neeritter
Meekels Maria Elisabeth º1864 Maaseik ? Maaseik ? 62147
gehuwd met Crasborn Joseph Jan Godfried te Maaseik ?
Meekels Mathilde º24/04/1924 Maaseik (Aldeneik) †29/03/1987 Leuven 22657
weduwe van de heer Martinus Timmermans
levensgezellin vande heer Jean Bartels
lid van de bond van gepensioneerden, K.A.V. en de hobbyclub
geboren te Maaseik op 24 april 1924 en overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 29 maart 1987, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Meekels, Timmermans, Leduc, Deuss en Bartels
bidprentje in mijn bezit
Vader Meekels Joseph Hubert
gehuwd met Timmermans Martinus
gehuwd met Bartels Jean te partners
Meekels Mechtildis º03/03/1876 Maaseik (Aldeneik) †25/02/1960 Maaseik 597
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Aendekerk Jan
Meekels Pierre (Bèr) º23/12/1935 Maaseik †17/11/2021 Genk 58642
geboren te Maaseik op 23 december 1935 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 17 november 2021
de familie Meekels
2 kinderen: Jos en Jacky Meekels
Meekels Pieter Jan º1800 Ohť en Laak (NL) onbekend 55140
beroep: landbouwer en herbergier
zie Dao Raostj Get, jaargang 39, nummer 2, juni 2020, pagina 59
Meekels - Hij was de huurder van het huis langs de Steenweg (huidig huisnummer 153). Pieter Jan Meekels kwam uit Ohé en Laak en trouwde in 1828 te Maaseik met Gertrudis Raedschelders. Hun vijf oudste kinderen werden in Maaseik geboren. Hij is een voorvader van Suzanne Meekels, de vrouw van Geistingenaar Jef Franssen. Hij moest ze in Aldeneik gaan halen. Pieter Jan staat geboekt als landbouwer en herbergier. Het echtpaar Renier Rutten en Sijbilla Vangeneijgen liet de boerderij bouwen in 1836 zoals de arduinen steen boven de deur aangeeft. Nu huisnummer 153. Ze hebben er zelf nooit gewoond. Blijkbaar was de ligging langs de nieuwe Venlosesteenweg aanlokkelijk door het langstrekkend verkeer. Achteraf werd de woning uitgebreid met twee extra woningen, nu de huisnummers 155 en 157. Deze werden later genoemd: bij Fieena, de echtgenote van Mathieu Rutten. Het linkergedeelte bleef altijd herberg en is nu het lokaal van De Tuimelaar, de duivenbond.
-x-x-x-x-x-
gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25‑10‑1828 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 28‑10‑1828 te Aldeneik (getuige(n): Mechtildis Meekels, Josephus Raadschelders) met Petrus Joannes MEEKELS (Meckels).
gehuwd met Raetschelders Maria 'Gertrudis' op 25/10/1828 te Maaseik/Aldeneik
Meekels Suzanne Wilhelmina Josephina º28/12/1926 Maaseik (Aldeneik) †06/05/2016 Molenbeersel 31294
zie het tijdschrift "Dao raostj get" van 15/12/2000 (jaargang 19, nr. 4), pagina 162
vijf kinderen, zes kleinkinderen
lid van OKRA en van Ziekenzorg.
geboren te Maaseik op 28 december 1926 en overleden in het WZC Zorgvlied te Molenbeersel op 6 mei 2016, gesterkt door het sacrament der zieken
zie Dao Raostj Get, jaargang 39, nummer 2, juni 2020, pagina 59
Vader Meekels Joseph Hubert
gehuwd met Franssen Joseph Gabriel Antoon op 30/10/1950 te Maaseik/Aldeneik
Meekers Christina º25/11/1894 Bree †01/08/1917 Bree 42241
lid der Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw
de diepbetreurde overledene werd geboren te Bree, den 25 November 1894 en overleed aldaar, na eene langdurige en pijnlijke ziekte met het treffendst-blijmoedig geduld verdragen te hebben in de schoonste gevoelens van godvruchtige overgeving aan Gods Heilige Wil, met de laatste H. H. Sacramenten gesterkt den 1 Augustus 1917
bidprentje in mijn bezit
Meekers Jeannette º13/02/1929 Overpelt †27/01/2007 Overpelt 50256
We melden U het overlijden van Mevrouw Jeannette MEEKERS, echtgenote van de Heer Nand HURKMANS
* Overpelt, 13 februari 1929  † Overpelt, 27 januari 2007
De plechtige eucharistieviering waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden in de parochiekerk St.-Trudo te Eksel op donderdag 1 februari 2007 om 10.30 uur, gevolgd door de teraardebestelling op de gemeentelijke begraafplaats te Hechtel-Eksel. Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in het funerarium Witters, Hoofdstraat 34 - 3941 Eksel vanaf 9.45 uur. Gebedswake in voornoemde kerk, woensdag 31 januari 2007 om 19.00 uur, waarna gelegenheid tot groeten in voornoemd funerarium.
schriftelijk rouwbeklag: Schansdijkstraat 12 - 3941 Eksel.
Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.
gehuwd met Hurkmans Nand
Meekers Liliane º16/04/1944 Koersel †26/06/2010 Overpelt 51880
geboren te Koersel op 16 april 1944 en overleden te Overpelt op 26 juni 2010
de families Meekers en Schepers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schepers Henri
Meekers Maria Catharina Aldegonda º26/10/1885 Bree †13/09/1959 Bree 33202
weduwe sinds 12/04/1952
lid van de bond van het Heilig Hart, van de Kristene Vrouwenbeweging, het Priesteruurgebed en van verschillende govruchtige genootschappen
zij werd geboren te Bree, de 26 oktober 1885 en is er zachtjes in de Heer overleden de 13 september 1959, gesterkt dor de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke zegen In Articulo Mortis
de families Meekers en De Ceulaer
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Ceulaer Henricus Benedictus
Meekers Mathilde (Zuster) º28/02/1892 Bree †25/12/1937 Peer 3334
bidprentje in mijn bezit
Meekers Mina º05/03/1910 Overpelt †20/05/1988 Neerpelt 9257
zij werd geboren te Overpelt op 5 maart 1910 en is godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt op 20 mei 1988, voorzien van de Sacramenten der zieken
de families Meekers, Stinissen, Snoekx en Verkoyen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Stinissen Hubert
Meermans Catho º1907 onbekend onbekend 44313
weduwe sinds 27/06/1986
gehuwd met Kerkhofs Jaak
Meermans Jef º04/01/1928 As †17/09/2009 Genk 42064
gepensioneerde postbode
liefhebber van de mensport
geboren te As op 4 januari 1928 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 17 september 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meermans-Willems en Vandyck-Loos
2 zonen: Jean en Chris Meermans
gehuwd met Vandyck Mina
Meermans Maria Helena º09/01/1870 Gerdingen †11/12/1950 Meeuwen 39174
weduwe sinds ?
geboren te Gerdingen, de 9 Januari 1870, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Meeuwen, de 11 December 1950, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Plessers, Meermans, Schrooten en Hillen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Plessers Petrus Joannes
Meermans Maria Helena º1906 onbekend onbekend 27751
weduwe sinds 10/01/1975
gehuwd met Vanhees Jacob Hubert
Meermans Virginie º20/11/1904 As †12/01/1998 Maaseik 23720
weduwe sinds 1956
zacht in familiekring overleden te Maaseik op 12 januari 1998
de families Meermans en Meyers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Meyers Louis
Meers Leonardus º1861 onbekend onbekend 45905
overleden vóór 1947
gehuwd met Nelissen Elisabeth
Meert Betty º23/01/1916 Baasrode †13/02/2006 Overpelt 28798
weduwe sinds ?
overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt
de families Meert, Van Orshoven, Pieters en Nelissen
gehuwd met Van Orshoven Henri
Meerten Catharina º27/08/1894 Geistingen †29/07/1931 Leuven 35347
bid voor de ziel van zaliger mejuffrouw Catharina Meerten
echtgenoote van den heer Lambert Snyders
lid der Boerinnengilde, den Levenden Rozenkrans, de Wekelijkschen Kruisweg, het Werk van Sint-Jozef en Sint-Franciscus Salesius
geboren te Geystingen den 27 Augustus 1894 en godvruchtig overleden in het hospitaal te Leuven den 29 Juli 1931 voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Snijders Peter Lambert
Meerten Christine º22/06/1927 Maaseik †04/06/2003 Hasselt 18291
weduwe sinds 1997
geboren te Maaseik op 22 juni 1927 en overleden te Hasselt op 4 juni 2003
de families Meerten en Vandewijer
Zoals zij geleefd heeft, zo is zij gestorven, eenvoudig, goed, tevreden, al biddend.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandewijer Chretien
Meerten Elisabeth º1875 onbekend onbekend 45979
weduwe sinds 05/04/1925
gehuwd met Braekers Bartholomeus
Meerten Elisabeth º30/05/1900 Ophoven †22/04/1986 Hasselt 10617
weduwe sinds 02/12/1976
gouden bruiloft gevierd in november 1975
lid van verschillende godvruchtige genootschappen, van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg
geboren te Ophoven op 30 mei 1900 en godvruchtig in de Heer overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 22 april 1986, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meerten, Janssen, Dirkx en Smeets
6 kinderen: Theo, Bertine, Jacqueline, Jan, Astrid en Pol Janssen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Janssen Louis in 1925
Meerten Elisabeth (Lis) º23/03/1934 Hasselt †28/10/2009 Bree 58646
MEERTEN, Lis, geboren op 23-03-1934 te Hasselt, overleden op 28-10-2009 te Bree op 75-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
-x-x-x-
MEERTEN, Elisabeth, geboren op 23-03-1934 te Hasselt, overleden op 28-10-2009 te Bree op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-11-2009.
(bron: Het Belang van Limburg, 2009-10-31)
Vader Meerten Jan
Moeder Theybers Anna
Meerten Elise Marie Sophie º05/01/1919 Maaseik (Heppeneert) †26/10/1996 Hasselt 23425
weduwe sinds 28/12/1976
geboren te Heppeneert op 5 januari 1919 en overleden in het Virga-Jesseziekenhuis te Hasselt op 26 oktober 1996, gesterkt door het sakrament der zieken
de families Dalemans en Meerten
bidprentje in mijn bezit
Moeder Gielen Louisa Maria Sophia
gehuwd met Dalemans Jean Henri Albert op 01/04/1944 te Maaseik
Meerten Gerda º23/03/1934 Hasselt †07/01/2018 Molenbeersel 52788
onderwijzeres op rust
geboren te Hasselt op 23 maart 1934 en overleden in het woonzorgcentrum Zorgvlied te Molenbeersel op 7 januari 2018, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meerten en Theijbers
rouwbrief in mijn bezit
Vader Meerten Jan
Moeder Theybers Anna
Meerten Gertrude º02/02/1924 Maaseik †21/05/2016 Genk 44168
weduwe sinds 31/01/1987
MEERTEN, Gertrude, geboren op 02-02-1924 te Maaseik, overleden op 21-05-2016 te Genk op 92-jarige leeftijd, begraven op 26-05-2016 te Rotem, weduwe van Doumen Michel.
(bron: Het Belang van Limburg, 2016-05-24)
Moeder Gielen Louisa Maria Sophia
gehuwd met Doumen Michel
Meerten 'Gertrudis' Hubertina º04/07/1896 Geistingen †26/08/1956 Geistingen 33717
lid van de Voortplanting des Geloofs, het Sint-Jozefswerk, de Levende Rozenkrans, de Wekelijkse Kruisweg en van de Boerinnengilde
godvruchtig in de Heer ontslapen te Geistingen
de families Silkens en Meerten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Silkens Joannes Hubertus (Jean of Jan) in 1925 te Geistingen
Meerten Henri º08/12/1919 Maaseik †24/01/1989 Leuven 34691
weduwnaar sinds 13/09/1973
ere-direkteur Bijzonder Technisch Onderwijs
geboren te Maaseik op 8 december 1919 en overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 24 januari 1989, gesterkt met de Sakramenten van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Meerten en Snyers
MEERTEN, Henri, geboren op 08-12-1919 te Maaseik, overleden op 24-01-1989 te Leuven op 69-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1989 te Hasseelt, Casterwijk, weduwnaar van Snyers MarieLouise.
(bron: Het Belang van Limburg, 1989-01-26/1989-01-27)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Snyers Marie-Louise
Meerten Hubertina Maria Cornelia º16/05/1923 Ophoven †08/05/2009 Maaseik 29558
weduwe sinds 25/01/1985
geboren te Ophoven op 16 mei 1923 en overleden in het rusthuis te Maaseik op 8 mei 2009, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Silkens-Meerten en Van Esser-Curvers
9 kinderen: Lia, Maria, Pierre, Christiane (†), Lisette, Willy, Swa, Rita en Jos Silkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Silkens Peter Jacobus op 14/04/1948 te Ophoven
Meerten Jaak º03/08/1933 Ophoven †12/01/1982 Ophoven 9259
erelid van de Koninklijke Fanfare "De Ophoverzonen"
geboren te Ophoven op 3 augustus 1933 en aldaar overleden op 12 januari 1982, gesterkt door het sakrament der zieken
de families Meerten en Wieërs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wieërs Mèneke
Meerten Jan º06/06/1898 Geistingen †07/01/1980 Geistingen 20921
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
voorzitter van de bond van gepensioneerden
oud-voorzitter van de Koninklijke Harmonie Vreugd in Deugd Geistingen
geboren te Geistingen op 6 juni 1898 en godvruchtig in de Heer overleden te Geistingen op 7 januari 1980, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Meerten, Theybers, Dirkx en Schroyen
8 kinderen: Willy, Mia†, Louis, Toke, Thieu†, Bèr, Lis† en Jan Meerten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Theybers Anna
Meerten Jean Hubert Antoine Jacques º01/11/1922 Maaseik (Heppeneert) †14/09/1944 Gangelt (D) 9037
laffelijk vermoord door een vuige moordenaarsbende te Gangelt (Duitschland) !
bidprentje in mijn bezit
Meerten 'Jean' Mathieu º18/10/1925 Ophoven †01/07/1974 Ophoven 52713
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
lid van de vissersclub Hoop en Geduld
geboren te Ophoven op 18 oktober 1925 en aldaar plotseling overleden op 1 juli 1974
de families Meerten, Curvers, Jame en Coolen
x-x-x-
MEERTEN, Jean Mathieu, geboren op 18-10-1925 te Ophoven, overleden op 01-07-1974 te Ophoven op 48-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1974 te Ophoven, echtgenoot van Jame Margerethe.
(bron: Het Belang van Limburg, 1974-07-02)
bidprentje in mijn bezit
Vader Meerten Joannes Mathijs
gehuwd met Jame Margaretha (Margriet)
Meerten Joannes Mathijs º24/12/1889 Ophoven †30/09/1957 Ophoven 45778
weduwnaar sinds 08/05/1952
lid van de Voortplanting des Geloofs, het Werk der Verlaten Zielen en de Levende Rozenkrans
geboren te Ophoven, de 24 december 1889 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden, de 30 september 1957, voorzien van het Heilig Oliesel
de families Meerten en Curvers
… Het vrij plotse overlijden van deze goede huisvader en vriend heeft ons allen getroffen en diep ontroerd. Het woord van de Zaligmaker: "Ik zal komen als een dief in de nacht, als gij er het minst aan denkt.", is eens te meer in vervulling gegaan. Op het ogenblik dat de dierbare overledene in een kring van vrienden en goede geburen de avond doorbracht in gezellig gekout, kwam de dood nader getreden. Hij wist dat het de laatste tijd niet meer zo goed ging met zijn gezondheid, hij voelde dat zijn krachten afnamen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Curvers Maria Cornelia
Meerten Maria Catharina Amanda E. (Mia) º20/09/1921 Maaseik †12/12/2011 Maaseik 9173
weduwe sinds 07/01/2005
geboren te Maaseik op 20 september 1921 en in stilte van ons heengegaan te Maaseik op 12 december 2011, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meerten, Smeulders, Gielen en Hinoul
Moeder Gielen Louisa Maria Sophia
gehuwd met Smeulders Franciscus Albertus (Frans) op 09/05/1947 te Maaseik
Meerten Maria (Mia) º18/11/1927 Geistingen †28/12/1942 Geistingen 24023
dochter van Jan Meerten en Anna Teybers
lid van de Congregatie, de Heilige Kindsheid en den Eucharistische Kruistocht
godvruchtig overleden op 't feest van de Heilige Onnoozele Kinderen, den 28 December 1942, tijdig voorzien van de Heilige Sacramenten der Stervenden.
bidprentje in mijn bezit
Vader Meerten Jan
Moeder Theybers Anna
Meerten Maria (Wies) º04/01/1954 Maaseik †25/08/2021 Elen 58119
geboren te Maaseik op 4 januari 1954 en thuis te Elen zachtjes heengegaan op 25 augustus 2021
de families Meerten en Weijtjens
dochter Inge Weijtjens
gehuwd met Weijtjens Willy
Meerten Mathieu (Thieu) º14/07/1931 Geistingen †30/03/2003 Genk 30689
weduwnaar sinds 16/11/1989
geboren te Geistingen op 14 juli 1931 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 30 maart 2003, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meerten en Rutten
bidprentje in mijn bezit
Vader Meerten Jan
Moeder Theybers Anna
gehuwd met Rutten Bertha
Meerten Peter Johannes º1812 onbekend onbekend 29185
weduwnaar sinds 15/03/1894
gehuwd met Beesmans Maria Elisabeth
Meerten René º09/05/1921 Ophoven †20/04/1978 Hasselt 4746
veldwachter van de gemeente Kuringen - Hasselt
hij werd geboren te Ophoven-Kinrooi op 9 mei 1921, en ten gevolge van een smartelijk ongeval in de Heer ontslapen in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 20 april 1978, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Meerten, Gabriëls, Curvers en Fiddelaers
bidprentje in mijn bezit
Vader Meerten Joannes Mathijs
gehuwd met Gabriëls Elisabeth (Eliza)
Meerten Romain º19/12/1949 Hasselt †15/08/2023 Hasselt 41727
weduwnaar sinds 08/08/2008
geboren te Hasselt op 19 december 1949 en van ons heengegaan te Hasselt op 15 augustus 2023
de families Meerten, Christis en Wagemakers
gehuwd met Christis Mia
Meertens Anna º1875 onbekend onbekend 45173
overleden vóór 1937
gehuwd met Niesten Mathieu Hubert
Meertens Maria º08/11/1925 Lanaken †22/11/2023 Lanaken 64743
weduwe sinds 1969
geboren te Lanaken op 8 november 1925 en zachtjes ingeslapen in woonzorgcentrum Bessemerberg te Lanaken op 22 november 2023
de families Meertens en Schellingen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schellingen Jean
Meertens Maria (Mère Marie Imelda) º16/02/1901 Vroenhoven †14/01/1953 onbekend 45921
directrice van de Normaalscholen der Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver
lid van de Kloosterraad
geboren te Vroenhoven op 16 Februari 1901
trad zij in het klooster op 18 October 1921
werd geprofest op 21 Juli 1924
en ontsliep zeer vredig in de Heer op 14 Januari 1953, gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
… Teergeliefde moeder, lieve familieleden, van uit de hemel blijf ik u met vader, broertjes en zusje, liefhebben. Eerwaarde oversten en duurbare medezusters, hebt dank voor uw liefde en genegenheid. Ik blijf u helpen. Lieve kinderen, bereidt u, door ernstige studie en vertrouwvol gebed voor, op de schone levenstaak, die gij gekozen hebt. Mijn goede tante religieuze en vooral gij, Heerbroer, blijft mij gedenken. Mijn vele trouwe vrienden, bidt ook gij voor mij.  R.I.P.
bidprentje in mijn bezit
Meertens Maria Petronella (Zuster Augustine) º10/03/1913 Heerlen (NL) †03/04/2006 Herk-de-Stad 29501
Ursuline van het Bisdom Hasselt
begon haar kloosterleven te Wellen op 2 februari 1930
overleden op 3 april 2006 in de Residentie te Herk-de-Stad
de kloostergemeenschappen van Residentie en Hamont
Meerten Truike º09/07/1935 Ophoven †19/11/2023 Maaseik 64004
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Droushoudt Mathieu
Meerten Willem º08/05/1891 Ophoven-Geistingen †16/02/1970 Maaseik 23424
weduwnaar sinds 30/12/1962
MEERTEN, Willem, geboren op 08-05-1891 te Ophoven-Geistingen, overleden op 16-02-1970 te Maaseik op 78-jarige leeftijd, begraven op 19-02-1970 te Heppeneert, weduwnaar van Gielen Louiza.
(bron: Het Belang van Limburg, 1970-02-17/1970-02-18)
gehuwd met Gielen Louisa Maria Sophia
Meerten Willy º23/11/1927 Ophoven †09/06/2012 Rotem 58647
MEERTEN, Willy, geboren op 23-11-1927 te Ophoven, overleden op 09-06-2012 te Rotem op 84-jarige leeftijd, begraven op 14-06-2012 te Rotem, echtgenoot van Blom Alice.
(bron: Het Belang van Limburg, 2012-06-12)
Moeder Gielen Louisa Maria Sophia
gehuwd met Blom Alice
Meese Charles Frédéric Louis º12/08/1854 Barmen (D) onbekend 64382
huwelijksakte nummer 13 dd. 25/09/1886 - burgerlijke stand Maaseik
zoon van Frederic Ferdinand Henri Meese, rentenier, en van Marie Helene Frederique Asteroth, rentenierster
gehuwd met Voets Marie Christine Marguerite op 25/09/1886 te Maaseik
Meesens Stephanie º07/08/1882 Wellen †17/01/1941 Hasselt 450
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ketels Juul
Mees Karel º03/03/1871 Wijgmaal (Leuven) †24/12/1942 Wijgmaal 44828
weduwnaar sinds ?
oud-bediende der fabrieken Remy
vereerd met de Nijverheids Medalies van 1ste en 2de klas
geboren te Wijgmaal, den 3 Maart 1871, en aldaar zeer godvruchtig overleden, den 24 December 1942, gesterkt door de Rechten onzer Moeder de Heilige Kerk
de familiën Mees, Segers, Evers en Van Gorp
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Evers Rosalie
Meesters Bart º1916 onbekend onbekend 4937
gehuwd met Steyvers Petronella Hendrika (Nelly)
Meesters Gerda º1888 onbekend onbekend 44763
weduwe sinds 16/05/1953
gehuwd met Janssen Wilhelmus Josephus Lambertus (Dr.)
Meesters Pieter-Jan º onbekend onbekend 24830
Meetz Anna 'Louisa' º26/07/1876 Viersen (D) †28/11/1957 Maaseik 589
weduwe sinds 07/09/1931
lid van de Derde Orde, van het Marialegioen en van andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden te Maaseik
… Hoe treffend was de godsvrucht waarmee ze de laatste heilige Sacramenten ontving en dat bij een zeer pijnlijke en aanhoudende hartaanval. … Als zij nog een vurige wens koesterde dan was het de priesterwijding van haar kleinzoon René nog te mogen beleven. Onze-Lieve-Heer heeft haar gevraagd  van deze vreude af te zien, en ook dit offer heeft ze gelaten aanvaard. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vinken Renier
Meeus Eddy º23/11/1951 Leut †24/04/2009 Lanaken 43320
weduwnaar sinds 30/10/2008
werknemer op rust bij het OPZ Daelwezeth te Rekem
geboren te Leut op 23 november 1951 en overleden in het Sint-Barbaraziekenhuis te Lanaken op 24 april 2009
gehuwd met Wouters Anja
Meeusen Louis º1898 onbekend onbekend 34386
overleden vóór 1975
gehuwd met Mampay Gerardina
Meeûs Ludovicus º1924 onbekend 23963
vroegtijdig overleden
gehuwd met Voets Josephine
Meeûs Marie José º12/05/1954 Opglabbeek †30/10/2013 Turkije 60345
MEEûS, Marie José, geboren op 12-05-1954 te Opglabbeek, overleden op 30-10-2013 te Turkije op 59-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-11-2013, as te Kaulille.
(bron: Het Belang van Limburg, 2013-11-04)
gehuwd met Custers Paul te partners
Meeuvis Johanna Maria Petronella º28/02/1921 NL †23/11/2003 Weert (NL) 33394
onze lieve Nelly is na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis Sint-Martinus te Weert, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, rustig ingeslapen
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Franssen Anna Maria Elisabeth
Meeuvis Peter Henicus º1891 onbekend onbekend 33582
overleden vóór 1968
gehuwd met Franssen Anna Maria Elisabeth
Meeuwis Jan Gerard Theofiel º27/04/1858 Bree †23/12/1907 Bree 25082
godvruchtig in den Heer ontslapen te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Waelbers Maria Coleta
Meeuwissen Anna Hendrika º18/05/1892 Hamont †21/08/1974 Hamont 18252
na een langdurig lijden, gesterkt door het sacrament van de zieken, overleden te Hamont
de families Meeuwissen, Braeken, Van Bree en Braeken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Braeken Johannes Josephus in 1915
Meeuwissen Antoinette Mechtildis º16/04/1892 Sint-OdiliŽnberg (NL) †02/05/1965 Kinrooi 27697
MEEUWISSEN, Antoinette Mechtildis, geboren op 16-04-1892 te St Odiliênberg Nl, overleden op 02-05-1965 te Kinrooi op 73-jarige leeftijd, gehuwd met Van Esser Cornelis Franciscus.
Rouwprentje Heemkring Kinrooi
gehuwd met Van Esser Cornelis Franciscus
Meeuwissen Antoon º1903 onbekend 23594
overleden vóór 1973
gehuwd met Geusens Maria Mathilda
Meeuwissen Coenraad Joseph (Frater Egfried) º15/11/1919 Lanaken †14/01/1992 Hasselt 34871
directeur van de Sint-Jan Berchmans humaniora te (?) Zonhoven
ingetreden in de Congregatie van de Fraters van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, te Tilburg op 19 maart 1936
eeuwige professie op 10 augustus 1941
overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt op 14 januari 1992
bidprentje in mijn bezit
Meeuwissen Harry º1905 onbekend 17233
overleden vóór 1998
gehuwd met Bollen Henriëtte
Meeuwissen Jaak º1913 onbekend †19/07/1985 ? 15492
gehuwd met Hertogs Fia
Meeuwissen Maria º20/09/1916 As †03/09/2002 Genk 50834
weduwe sinds 27/10/1995
MEUWISSEN, Maria, geboren op 20-09-1916 te As, overleden op 03-09-2002 te Genk op 85-jarige leeftijd, gehuwd met Knoops Henri.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Knoops Henri op 01/10/1937 te As
Meeuwissen Maria Christina º1885 onbekend 25042
overleden vóór 1962
gehuwd met Maesen Laurentius
Meewis André º27/01/1884 Bree †25/03/1929 Bree 34796
geboren te Bree, den 27 Januari 1884, en aldaar door een smartelijk ongeluk overleden, den 25 Maart 1929, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
de families Meewis en Eyckens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Eyckens Elisa
Meewis André º26/07/1939 Bree †16/11/1993 Bree 44164
onderwijzer gemeenschapsonderwijs Bree
voorzitter pedagogisch college
geboren te Bree op 26 juli 1939 en plotseling overleden te Bree op 16 november 1993, voorzien van de Heilige Sacramenten van de zieken
de families Meewis, Nulens, Janssen en Vrancken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Nulens Josette
Meewis Anna º31/03/1893 Bree †26/03/1976 Bree 22548
geboren te Bree op 31 maart 1893 en aldaar overleden op 26 maart 1976, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Meewis en Martens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Martens Hubert
Meewis Florent Karel Aloïs º02/03/1887 Bree †18/02/1931 Bree 34798
godvruchtig overleden te Bree, den 18 Februari 1931, voorzien van de Genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gilaer Joanna Elisabeth (Jeanne Elise)
Meewis Jan º1912 onbekend †1959 onbekend 33083
of Meeuwis
gehuwd met Brouwers Anna Maria Mathea Joanna
Meewis 'Leo' Gabriël Egidius º02/08/1941 Bree †10/05/1973 Waterschei 25906
MEEWIS, Leo Gabriël Egidius, geboren op 02-08-1941 te Bree, overleden op 10-05-1973 te Waterschei op 31-jarige leeftijd, gehuwd met Snyders Gaby.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Snyders Gaby
Meewis Lieve º24/11/1935 Bree †19/03/2022 Bree 59723
stichter-eigenaar van Boetiek Yukka 1975-2007
geboren te Bree op 24 november 1935 en overleden te Bree op 19 maart 2022
de families Meewis en Coonen
3 kinderen: Peter, Daisy en Frank Coonen
gehuwd met Coonen Bert
Meewis Maria Clotildis Petronella º03/06/1846 Bree †30/03/1907 Bree 43175
geboren te Bree den 3 Juni 1846 en aldaar na eene kortstondige ziekte godvruchtig overleden den 30 Maart 1907
De diepbetreurde overledene bracht onvermoeibaar vijf maanden aan het ziekbed van haren zoon door. Zij leed er meer dan den dood: maar hare zorgen, gebeden en tranen konden de beschikkingen des Allerhoogsten niet veranderen. En helaas, drie weken later werd zij het slachtoffer harer heldhaftige moederliefde. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vlecken Hubert Jan Theodoor Hendrik
Meewis Paula º1902 onbekend onbekend 13064
gehuwd met Tijskens Louis
Meewis Petrus º1871 onbekend onbekend 36540
vroegtijdig overleden
gehuwd met Smeulders Catharina Paulina
Meewis Theo º29/07/1910 Bree †19/04/1982 Waterschei 51204
ere-voorzitter van de handboogmaatschappij Recht naar 't Doel
geboren te Bree op 29 juli 1910 en in de Heer overleden te Waterschei op 19 april 1982
de families Meewis, Eyckens, Janssen en Veugen
-x-x-x-x-
MEEWIS, Theo, geboren op 29-07-1910 te Bree, overleden op 19-04-1982 te Waterschei op 71-jarige leeftijd, begraven op 24-04-1982 te Bree, echtgenoot van Janssen Gabriëlle.
(bron: Het Belang van Limburg, 1982-04-22)
bidprentje in mijn bezit
Vader Meewis Andrť
gehuwd met Janssen Gabriëlle
Meewis Theophiel Jan Baptist (Jean) º31/05/1891 Bree †31/10/1918 Adinkerke 58798
vrijwilliger bij den technischen dienst van het Belgisch veldleger
geboren te Bree den 31 Mei 1891 en door een onverbiddelijken kwaal aan de liefde der zijnen ontrukt op den vooravond van Allerheiligen ten jare 1918, na versterkt te zijn geweest door al de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de familie Meewis
bidprentje in mijn bezit
Meex Agnes º1875 onbekend onbekend 12452
gehuwd met Engelen Johannes
Meex Agnes º onbekend †25/03/1957 Bree ? 54933
Bree stadskerkhof (Bree centrum) grafconcessie vervallen 2020/2021
Meex Mathieu º31/10/1951 Meeuwen †18/02/1996 Meeuwen 53054
leraar aan het Technisch Instituut Sint-Jansberg Maaseik
geboren te Meeuwen op 31 oktober 1951 en in naaste familiekring godvruchtig overleden te Meeuwen op 18 februari 1996
de families Meex en Hendrikx
2 dochters: Ellen en Ingrid Meex
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hendrikx Rita
Meex Peter Jan º onbekend †21/03/1938 Bree 54932
Bree stadskerkhof (Bree centrum) grafconcessie vervallen 2020/2021
Meganck Irena Henrietta Aimée º1881 onbekend onbekend 61067
gehuwd met Huysmans Petrus Josephus Ferdinandus
Meganck Lucien Bernard º05/06/1895 Gent †27/11/1944 Neuengamme 31712
adjudant 1ste klas van de Rijkswacht, commandant van de brigade Genk
vereerd met de gulden medaille der Orde van Leopold II en het militair eereteken van 1ste klas
hoofdagent van de inlichtingendienst (SRA), lid van de weerstand
geboren te Gent den 5 juni 1895 en in den Heer ontslapen den 27 November 1944 in het kamp van Neuengamme.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Boerewaard Clemence
Megens Joannes Wilhelmus (Z.E.H.) (osc) º08/11/1902 Schayk (NL) †25/09/1982 Maaseik 300
gouden klooster- en priesterjubilaris
oud-kapelaan te Roosteren van 1938 tot 1939 en van 1946 tot 1978
geboren te Schayk (Ned.) op 8 november 1902
geprofest bij de Kruisheren te Sint-Agatha-Cuyck op 28 augustus 1923
priester gewijd te ? op zondag 29 juli 1928
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 25 september 1982, gesterkt door het Sacrament der zieken
de familie Megens en de Kruisheren
bidprentje in mijn bezit
Meheus Hilda º26/02/1932 Kortrijk †04/07/2021 Genk 43166
weduwe sinds 28/03/2009
moeder van Marie-Anne†, Jan en Patrick, Jef en Mieke, Greta
geboren te Kortrijk op 26 februari 1932 en overleden te Genk op 4 juli 2021, gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken
de families Meheus en Smits
gehuwd met Smits Frans
Meier Erwin º25/05/1978 Maaseik †22/10/2010 Maasmechelen 46481
papa van Amy, Jordy en Yana
lid van volleybalclub Warsco Units Volharding Eisden Maasmechelen
geboren te Maaseik op 25 mei 1978 en overleden te Maasmechelen op 22 oktober 2010, begeleid door het gebed van de Heilige Kerk
de families Meier en Hermans
gehuwd met Hermans Elke
Meijers Helena º01/02/1764 Geistingen †20/12/1812 Ophoven 48396
gehuwd met Leyen Leonardus op 07/05/1810 te Ophoven
Meijers Maria º1855 onbekend onbekend 55446
gehuwd met Geraedts Gerardus Hubertus
Meijers Mariette º onbekend 11758
gehuwd met Janssen Albert
Meijssen Aldegonda º25/03/1910 Neeroeteren †10/03/1997 Maaseik 48497
weduwe sinds 18/08/1975
geboren te Neeroeteren op 25 maart 1910 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 10 maart 1997, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meijssen en Wirix
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Wirix Michel
Meijssen Arnold Mathias º1866 Gruitrode onbekend 59964
beroep: fabriekwerker
gehuwd met Descourouez Maria Philomena
Meijssen Catharina Elisabeth º1888 Gerdingen onbekend 56010
weduwe sinds 14/03/1948
gehuwd met Straetemans Franciscus
Meijssen Catho º12/03/1924 Gerdingen †22/01/2003 Bree 11212
weduwe sinds 17/10/1981
vereerster van het Heilig Paterke van Hasselt
lid van Ziekenzorg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Stoffels Mathieu te Bree
Meijssen Jan º11/11/1922 Stramproy (NL) †11/06/1995 Bree 38506
weerstander 1940-1945
oprustgesteld hoofddouanebeambte vereerd met de medaille 25 jaar trouwe dienst
vereerd met militaire eretekens
geboren te Stramproy (NL) op 11 november 1922 en overleden te Bree, op 11 juni 1995, voorzien van de Sakramenten der zieken
de families Meijssen en Baens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Baens Elisa
Meijssen 'Jan' Mathijs º17/12/1937 Bree †28/04/2022 Bree 55738
beroep: glassnijder
hij werd geboren te Gerdingen op 17 december 1937 en is thuis te Bree zachtjes van ons heengegaan op 28 april 2022, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de families Meijssen en Lemkens
2 dochters: Arlette en Sonja Meijssen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lemkens 'Philomène' Jacqueline te Bree
Meijssen José º06/12/1941 Gerdingen †09/02/2002 Genk 23525
gehuwd met Biets Jonny
Meijssen Leon º18/02/1927 Neeroeteren †03/12/1992 Maaseik (ziekenhuis) 6865
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beenders Louisa
Meijssen Maria Elisabeth º20/10/1882 Bree †02/12/1963 Genk 12395
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Bree op 20 oktober 1882 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk, op 2 december 1963, voorzien van de Heilige Sakramenten der stervenden
de families Meijssen en Didden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Didden Petrus te Bree
Meijssen Mathijs 'Louis' º22/05/1921 Gerdingen †08/01/2002 Maaseik 6413
lid van Ziekenzorg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Arckens 'Ida' Alphonsina
Meijssen Michiel Josephus (Michel) º05/01/1904 Gerdingen †25/09/1995 Bree 3265
beroep: pijpenmaker
oorlogsvrijwilliger & oudstrijder 1940-1945
lid van de brigade Piron
onverwacht overleden te Bree
de families Meijssen en Descourouez
bidprentje in mijn bezit
Meijssen Petrus 'Joannes' (Jan) º12/01/1902 Gerdingen †30/04/1982 Gerdingen 3251
… In alle eenvoud leefde hij voor zijn huisgezin, geen uiterlijk en werelds vertoon, maar een stil huiselijk leven was zijn genoegen. Zijn ziekte heeft hij in alle stilte aanvaard. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hollanders Maria Elisabeth (Elisa)
Meijssen Tilke º08/01/1909 Maaseik †22/01/1995 Heerlen (NL) 40289
weduwe sinds ?
geboren te Maaseik op 8 januari 1909 en overleden te Heerlen op 22 januari 1995
Geboren en getogen in Maaseik is Tilke op 37-jarige leeftijd getrouwd met Hub van den Bosch en heeft zij haar intrek genomen in het ouderlijk huis van haar man op de Heksenberg.  …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met van den Bosch Hub
Meijssen Wilhelmus Martinus º19/10/1922 Gerdingen †06/02/2009 Bree 42969
hij werd geboren te Gerdingen op 19 oktober 1922 en is overleden op de Welzijnscampus Gerkenberg te Bree op 7 februari 2009
Meisen Adolphe º18/08/1914 Nieuwstadt (NL) †09/04/1981 Maaseik 9261
na een vrij lang ziekbed overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Na een leven van harde arbeid voor zijn groot gezin, kende deze goede man, bezorgde vader en lieve grootvader, gelukkig nog jaren van welverdiende rust. Hij was eenvoudig en goed en zijn levensoptimisme en humor maakten vele mensen tot zijn vrienden. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gielen Elisabeth
Meisen Frans º22/01/1924 Nieuwstadt (NL) †03/10/2008 Geleen (NL) 47559
hij werd 22 januari 1924 te Nieuwstadt geboren en overleed, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, 3 oktober 2008 te Geleen; na een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk van de Heilige Johannes de Doper te Nieuwstadt, hebben wij 8 oktober 2008 in het crematorium te Geleen afscheid van hem genomen.
de families Meisen en Brouwers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Brouwers Tilly in 1952
Meisen Marita º12/01/1948 Maaseik †01/11/1994 Maaseik 47571
geboren te Maaseik op 12 januari 1948 en overleden te Maaseik op 1 november 1994, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meisen, Röder, Müller en Daniel
rouwbrief in mijn bezit
Vader Meisen Adolphe
Moeder Gielen Elisabeth
gehuwd met Röder Uwe
Meisen Nanny º01/03/1956 Maaseik †01/08/1999 Alderney (GB) 47570
geboren te Maaseik op 1 maart 1956 en overleden te Alderney (G.B.) op 1 augustus 1999 en aldaar in intieme kring gecremeerd;
een herdenkingsviering wordt gehouden in de kerk van Sint-Anna te Aldeneik op zaterdag 7 augustus 1999 om 19u00.
groepsfoto Melchtal Zwitserland juli 1970
Vader Meisen Adolphe
Moeder Gielen Elisabeth
Meisters Jef º28/01/1921 Munsterbilzen †10/05/2001 Heusden 33397
oud-leraar P.T.S. Eisden
overleden in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden
de families Meisters, Ramakers, Dello en Deville
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Ramakers Lea
Meisters Leopold º02/03/1913 Munsterbilzen †13/03/1987 Eigenbilzen 33622
ereburgemeester, schepen en raadslid van de gemeente Eigenbilzen
bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "Recht door zee", van de schutterij "Onze-Lieve-Vrouw Presentatie" en van de mijnwerkers-brancardiers
godvruchtig in de Heer ontslapen te Eigenbilzen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Steegen Rosa
Mekers Remi º1922 onbekend †1981 onbekend 57443
gehuwd met Vandendijk Maria
Melchior Jeanne º20/11/1903 Antwerpen †15/11/1911 Calonne (Antoing - Henegouwen) 47521
erg beschadigd rouwprentje
dochterje van ?  Melchior en Maria Hiroux, geboren te Antwerpen den 20 November 1903 en overleden te Calonne, den 15 November 1911,   … van de Heilige Sacramenten der stervenden
bidprentje in mijn bezit
Melchior Petrus Josephus º21/09/1811 Sart-en-Fagne †28/05/1889 Maaseik 11337
godvruchtig overleden te Maeseyck, den 28 Mei 1889
weduwnaar sinds ?
Lijkdienst en begrafenis hebben plaats gehad den 31 Mei in de hoofdkerk van Maeseyck.
Een tweede lijkdienst zal geschieden in de kerk der Eerw. Kruisheeren, Maandag, 3 Juni 1889, te 8 uren.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Troye Maria Theresia
Melgers Harrie º16/02/1955 Luycksgestel (NL) †07/10/1974 Neerpelt 19797
na een smartelijk ongeval overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt
bidprentje in mijn bezit
Melgers Jo º09/02/1918 Luyksgestel (NL) †14/10/2002 onbekend 19795
plotseling overleden op 14 oktober 2002
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Tutelaers Driek
Melgers Willemien º02/07/1916 Gelderland (NL) †02/04/2003 Bergeijk (NL) 19778
weduwe sinds ?
Omdat wij dankbaar zijn voor al haar liefde en zorgen gedurende een lang leven, zijn wij nu verdrietig dat van ons is heengegaan ons mam en onze lieve oma Willemien Melgers weduwe van Frans Sengers. Ze is 86 jaar mogen worden.
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Sengers Frans
Melis Ludovicus º1905 onbekend onbekend 44148
overleden vóór 1985
gehuwd met Moonen Maria
Mellemans Albert º29/09/1924 Sint-Truiden †24/06/2008 Bree 41261
mede-oprichter van Basketbalclub Bree
hij werd geboren te Sint-Truiden op 29 september 1924 en is rustig van ons heengegaan in het ziekenhuis Maas en Kempen campus Bree op 24 juni 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Mellemans en Peels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peels Blondine
Mellen Maria Leonie º10/10/1882 Wijchmaal †01/07/1950 Wijchmaal 57285
weduwe sinds ?
lid van alle godvruchtige genootschappen
geboren te Wijchmaal, de 10 October 1882 en aldaar zeer godvruchtig overleden, de 1 Juli 1950, meermaals versterkt door de H. H. Sacramenten
de families Mellen en Meurs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Meurs Louis
Mélon Maria Lucia Constantia º1850 onbekend onbekend 62130
weduwe sinds 22/12/1915
gehuwd met Driane Joannes Christianus (Dr.)
Melotte Jacobus Stanislas (Frater Florent) º13/11/1911 Houthalen (Laak) †20/06/1988 Hasselt 39798
ere-schoolhoofd van de Lagere Jongensschool in Maaseik (Bleumerstraat) en in Zonhoven (Centrum)
lid van het schoolcomité Sint-Quintinus in Zonhoven
Jacques Melotte werd geboren in Houthalen-Laak op 13 november 1911. Hij begon zijn kloosterleven als frater Florent in de Congregatie der Fraters van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg op 8 september 1928. Hij overleed ten gevolge van een verkeersongeval in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 20 juni 1988, in extremis gesterkt door het Sacrament der zieken.
de familie Melotte
foto "Krasse knarren" Bond Oud-Leerlingen Sint-Jozefsschool van de Fraters in 1962
zie De Maaseikenaar, jaargang XXXI, 2000 nr. 4, pagina 185
bidprentje in mijn bezit
Mengelmans Anna Maria Elisabeth º02/04/1802 Roermond (NL) †24/01/1880 Neeroeteren 5756
Mingelmans of Mengelmans
volgens burgerlijke stand Opitter: Mengelmans Maria Elisabeth
overlijdensakte nummer 5 dd. 26/01/1880 - burgerlijke stand Neeroeteren
digitale pagina 1068 van 1187 - rijksarchief
Het jaar achttien honderd tachtig, den zes en twintigsten der maand Januari, ten negen ure voormiddag, zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Neeroeteren, provincie Limburg, verschenen Joannes Everts, woonachtig te Neeroeteren, veldwachter van beroep, oud vier en dertig jaren, die gezegd heeft de zoon van de overledene te wezen en Henricus Trips, woonachtig te Maeseyck, metselaar van beroep, oud negen en dertig jaren, die gezegd heeft de neef van de overledene te wezen, dewelke ons verklaard hebben dat op vier en twintigsten dezer, ten een ure namiddag, alhier overleden is Maria Elisabeth Mengelmans, zonder beroep, weduwe van Henricus Everts, oud zeven en zeventig jaren, geboren te Roermond, woonachtig te Neeroeteren, dochter van Joannes Mengelmans en van Christina Hendrikx, beide overleden; in het huis gelegen in deze gemeente ………de hoeven nummer 3 en na gedane voorlezing aan de deklaranten, hebben dezen den tegenwoordige akte met ons geteekend.
De Burgemeester voornoemd, ? Peeters
J. Everts
H. Trips
gehuwd met Everts Hendrikus of Hendrik op 09/05/1825 te Roermond (NL)
Mengelmans Joannes Martinus º22/01/1767 Roermond (NL) Roermond (NL) 5757
gehuwd met Henderickx Joanna Maria Christina te Roermond (NL)
Mengels Edmond º14/10/1916 Vlijtingen †12/01/2011 Genk 47251
weduwnaar sinds 07/11/1995
majoor bij het Geheim lLeger, sectie Bilzen-Genk-Kortessem
erevoorzitter Koninklijke Verbroedering Geheim Leger
officier in de orde van Leopold II
gewezen bestuurslid van Ziekenzorg
gewezen lid van de mijnwerkers-brancardiers
douanier op rust
geboren te Vlijtingen op 14 oktober 1916 en thuis overleden te Genk op 12 januari 2011, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Mengels en Reggers
6 kinderen: José, Mariette, Wilma, Els, Erik en Guido Mengels
gehuwd met Reggers Maria
Mengels Elisabeth º23/05/1884 Vlijtingen †22/09/1975 Peer (rustoord) 404
bidprentje in mijn bezit
Mengels Hubert (Pater) º09/11/1919 Vlijtingen †04/12/1984 onbekend 51856
overste van de scj communiteit van Loppem
oud-provinciaal van de Priesters van het Heilig Hart
hij werd geboren te Vlijtingen op 9 november 1919
werd lid van de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart op 24 september 1941 en priester gewijd op 13 juli 1947
hij is naar het Nieuwe Leven overgegaan op 4 december 1984
bidprentje in mijn bezit
Mengels Willem º17/09/1909 Vlijtingen †31/03/1989 Vlijtingen 43854
weduwnaar sinds ?
ere-burgemeester van Vlijtingen
ere-gemeenteraadslid van gemeente Riemst
bestuurslid O.C.M.W.
ere-afgevaardigde Kerkfabriek Vlijtingen
ere-bestuurslid Koninklijke Harmonie Concordia Vlijtingen
voorzitter heemkundige kring Vlijtingen
erelid van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen
medestichter hoofdbestuur Hout en Bouw Limburg
medestichter van de bond van gehandicapten
vereremerkt met de gouden palmen in de Kroonorde, eerste en tweede Nijverheidsereteken
gouden, zilveren en bronzen ereteken A.C.V., zilveren ereteken Fedekam en B.G.J.G.
lid van de bond van gepensioneerden en van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Vlijtingen op 17 september 1909 en aldaar plotseling in de Heer overleden op 31 maart 1989, voorzien van het Sakrament der zieken
de families Mengels, Thijs, Nelissen en Cleuren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Nelissen Margaretha
Mennens Ingrid º16/12/1967 Maaseik †16/03/1987 Genk 34693
godvruchtig in de Heer overleden te Genk op 16 maart 1987
de families Mennens, Aerts en Thorez
bidprentje in mijn bezit
Mennens Lambert º1911 onbekend †1981 onbekend 25890
gehuwd met Colley Cornelia
Mennens Lena º01/12/1899 Rekem †15/08/2005 Dilsen-Stokkem 26087
jongste zoon Piet Peereboom
zachtjes ingeslapen in het rusthuis Lieven Moenssens in Dilsen-Stokkem
begrafenis in Opgrimbie op donderdag 18/08/2005 om 10.30 uur
gehuwd met Peereboom Mathieu
Mensink Egbert (Broeder) (osc) º18/09/1895 Zwolle (NL) †26/02/1969 Bondo (Kongo) 49777
Missionaris Kruisheer te Bondo (Kongo)
geboren te Zwolle (NL) op 18 september 1895
geprofest in de Kruisherengemeenschap op 6 mei 1919
vertrok een eerste maal als missionaris naar Kongo op 26 maart 1929
overleden te Bondo (Kongo) op 26 februari 1969
bidprentje in mijn bezit
Menten Edie Gilliaume º18/06/1933 Heerlen (NL) †11/03/2009 Maaseik 2243
geboren op 18 juni 1933 en in familiekring overleden op 11 maart 2009 in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
de families Menten-Paspont en Vanderkerken-Vandebosch
4 kinderen: Paul, Katrien, Ingrid en Anne-Marie Menten
gehuwd met Paspont Josephina Maria Wilhelmina op 04/09/1954 te Maaseik
Menten Franciscus Josephus º1845 Roermond (NL) 59560
Zijn dochter Johanna Maria Luchtmans, geboren te Roermond in 1849, was toen pas zeven jaar oud. Zij zou mijn betovergrootmoeder worden: in 1868 stapte zij te Roermond in het huwelijksbootje met de eveneens in Roermond geboren Franciscus Josephus Menten, een rondreizend muzikant. Zij werden in 1887 de ouders van Petrus Hubertus Menten, mijn overgrootvader die slechts 35 jaar oud zou worden (hij overleed te Maastricht in 1922), en die vanaf zijn huwelijk in 1909 in de Kattenstraat in Wyck zou wonen.
gehuwd met Luchtmans Johanna Maria in 1868 te Roermond (NL)
Menten Jeanne Therese Gertrudis Hubertus º31/08/1914 Antwerpen †14/03/1974 Hasselt 11521
zie Familiekroniek "De stam Reulens" van Mathieu Daemen, o.a. pagina 114
gehuwd met Reulens 'Antoine' Joseph Henri op 15/04/1941 te Bekkevoort
Menten 'Louis' Paul Alphons º31/05/1934 Bree †27/12/2011 Opoeteren 63971
gepensioneerd maintenance engeneer DSM Geleen
lid van de Scouts VOSOG Bree, struisvogels patrouille
geboren te Bree op 31 mei 1934 en thuis te Opoeteren overleden op 27 december 2011
de families Menten-Vanhees en Rosvelds-Spreuwers
2 kinderen: Marleen en Linda Menten
gehuwd met Rosvelds Maria Elisabeth Gertrudis (Mia) op 04/08/1958 te Bree / 't Hasselt
Menten Louis (Z.E.H.) º06/02/1902 Sint-Truiden †30/08/1979 Sint-Truiden 29914
pastoor te Voorshoven, Neeroeteren
geboren te Sint-Truiden op 6 februari 1902 en overleden te Sint-Truiden op 30 augustus 1979, gesterkt door het sakrament van de zieken
de families Menten en Aussen
moge zijn eenvoud, zijn werklust en zijn godsvrucht voor ons allen een voorbeeld blijven
bidprentje in mijn bezit
Menten Maria º25/03/1913 Herk-de-Stad †15/02/2002 Maaseik 48834
weduwe sinds 07/10/1974
MENTEN, Maria, geboren op 25-03-1913 te Herk-de-Stad, overleden op 15-02-2002 te Maaseik op 88-jarige leeftijd, begraven op 20-02-2002 te Neeroeteren, weduwe van Winters Jozef.
(bron: Het Belang van Limburg, 2002-02-18)
gehuwd met Winters Jozef
Menten 'Monique' Maria Elisa º13/01/1939 Bree †27/03/2022 Maaseik 2246
geboren te Bree op 13 januari 1939 en overleden te Maaseik op 27 maart 2022
de families Menten en Brouns
2 kinderen: Sabine en Chris Brouns
gehuwd met Brouns Renier Jan Hubert op 17/07/1963 te Bree
Menten Pauline º04/02/1919 Bree †31/07/2002 Bree 17007
weduwe sinds 30/12/2001
bij ons thuis te Bree overleden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bergmans Albert te Bree
Mentens Alexander º1921 onbekend onbekend 24077
overleden vóór 2005
gehuwd met Dreesen Maria
Mentens Alice º26/04/1941 Peer †29/01/2009 Leuven 43820
vereerster van het Heilig Paterke van Hasselt
lid van KVLV en OKRA
zij werd geboren te Peer op 26 april 1941 en is zachtjes ingeslapen in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 29 januari 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Mentens, Kwanten, Luys en Hendriks
4 kinderen: Christa, Rudi, Erwin en Annick Kwanten
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Luys Louisa
gehuwd met Kwanten Martin
Mentens Louis º1902 onbekend onbekend 26918
weduwnaar sinds 27/10/1983
gehuwd met Luys Louisa
Mentens Maria Theresia Ferdinanda º25/03/1880 Koersel †01/05/1935 Balen 44883
geboren te Coursel, den 25 Maart 1880, en te Baelen godvruchtig in den Heer overleden, den 1 Mei 1935, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden
De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiale kerk van den Heilige Andreas te Baelen, op Vrijdag 3 Mei te 9,30 ure.
Zij bevelen hare ziel in uwe godvruchtige gebeden.
Baelen, den 1 Mei 1935.
de familie Dierckx-Mentens
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Dierckx Petrus
Mercier Desideratus (Kardinaal) º22/11/1851 Eigen-Brakel †23/01/1926 Brussel 16053
zestiende Aartsbisschop van Mechelen en Primaat van België
priester gewijd den 4 April 1874
leeraar benoemd bij het Klein Seminarie te Mechelen den 19 Januari 1873, Hoogeschool van Leuven in 1873, leeraar van Wijsbegeerte in 't Klein Seminarie den 10 Oktober 1877, leraar van Hoogere Wijsbegeerte volgens Sint-Thomas bij de Hoogeschool van Leuven den 31 Juli 1882
eerekanunnik den 12 Augustus 1882
bestuurder van het Hooger Gesticht van Wijsbegeerte bij de Hoogeschool te Leuven in 1891
president van het Seminarie Leo XIII aldaar in 1892
aangeduid den 7 Februari 1906, verheven den 21 Februari 1906, gewijd te Mechelen den 25 Maart 1906. Tot Kardinaal verheven met den titel van Sint-Pieters Banden den 15 April 1907
geboren te Eigen-Brakel, 22 November 1851
in de heiligste gevoelens van Godsvrucht en onderwerping, gestorven op 23 Januari 1926, ten 3 uur
bidprentje in mijn bezit
Mercken Anna º01/10/1912 Tongeren †28/01/2006 Bree 17868
weduwe sinds 21/01/1994
lid van Ziekenzorg
zij werd geboren te Tongeren op 1 oktober 1912 en is onverwacht in huiselijke kring, omringd door ons allen, overleden te Bree op 28 januari 2006, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de families Mercken en Quicken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Quicken Jozef in 1933
Mercken Emilie 'Micheline' Lambertine Charlotte º03/02/1897 Bilzen †01/05/1934 Maaseik 35441
ter gedachtenis van Micheline Mercken, echtgenoote van Joseph Plusquin
geboorteakte nummer 7 dd. 04/02/1897 - burgerlijke stand Bilzen
dochter van Herman Joseph 'Hyacynthe' Mercken, 38 jaar, molenaar te Bilzen en van Maria Elisabeth Hubrechts, zijne huisvrouw
gehuwd met Plusquin Herman Joseph (Jef)
Mercken Lodewijk º1877 onbekend onbekend 49458
gehuwd met Dirks Brigitta
Merckx Engelbrecht º07/11/1886 Winksele †02/01/1922 Rekem 56230
Zowel Engelbert als zijn echtgenote Jeannetta werden op 31 mei 1916 in Brussel aangehouden. Engelbert werd opgesloten in Rheinbach in Duitsland en kwam terug vrij op 28 november 1918. Maria Jeannetta werd opgesloten in Siegburg in Duitsland en kwam op dezelfde dag vrij. …
uit het tijdschrift De Rode Leeuw - 2020/4 - pagina 145
gehuwd met Kusters Maria Jeannetta te Rekem?
Merckx Maria Sophia º31/10/1894 Halen †03/09/1962 Zelk Halen 36162
weduwe van de heer Louis Dekeyser sinds 28/06/1949
oorlogsweduwe 1914-1918
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden te Zelk, de 3 september 1962, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten
de families Merckx, Dekeyser, Vancauwenbergh en Jarta
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dekeyser Ludovicus
Merckx Sylvia º1900 onbekend onbekend 36161
weduwe sinds 26/01/1958
gehuwd met Baens Guillaume
Mergeay François 'Joseph' º29/08/1864 Waillet (Namen) †04/03/1937 Neeroeteren 61305
weduwnaar sinds 08/08/1915
geboren te Waillet den 29 Augustus 1864 en schielijk maar niet onvoorbereid overleden te Neeroeteren den 4 Maart 1937
de families Mergeay en Soors
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Soors 'Maria' Catharina Elisabeth
Mergeay Hélène º22/04/1920 Neeroeteren †18/10/1996 Palma Mallorca 20700
weduwe sinds ?
godvruchtig in de Heer overleden in het ziekenhuis te Palma Mallorca
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Mathieu
Mergeay Jos º17/05/1926 Neeroeteren †23/09/2000 Neeroeteren 16470
ere-gemeentesecretaris van Neeroeteren
ere-voorzitter cultuurkring Neeroeteren
lid van de C.R.M.
in 1978 onderscheiden met de Gouden Palmen der Kroonorde en in 1981 onderscheiden met het Burgerlijk Kruis 1ste Klasse
geboren te Neeroeteren op 17 mei 1926 en thuis godvruchtig overleden omringd door zijn familie op 23 september 2000, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Mergeay en Kurzweil
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kurzweil Gertrude
Mergeay Louis Constant Albert º27/02/1889 Neeroeteren †16/04/1951 Neeroeteren 56695
MERGEAY, Louis Constant Albert, geboren op 27-02-1889 te Neeroeteren, overleden op 16-04-1951 te Neeroeteren op 62-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1951 te Neeroeteren, echtgenoot van Van Aken Maria Elisabeth.
(bron: Het Belang van Limburg, 1951-04-18)
gehuwd met Van Aken Maria Elisabeth
Merges Anna º16/07/1892 Heinsch (Aarlen) †03/10/1967 Beringen-Mijn 44903
weduwe sinds ?
geboren te Heinsch, op 16 juli 1892, en tot de God de Vader geroepen te Beringen-Mijn op 3 oktober 1967, gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken
de families Merges en De Block
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Block Jean
Merken Anna Catharina º15/10/1837 Opoeteren 12851
bron: burgerlijke stand Opitter
gehuwd met Verslegers Paulus op 16/11/1863 te Opitter
Merken Guido º01/08/1945 Rotem †21/11/2023 Stokkem 63875
beroep: medewerker op rust van de Generale Bank
lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Stokkem
geboren te Rotem op 1 augustus 1945 en thuis te Stokkem, omringd door zijn geliefden, rustig ingeslapen op 21 november 2023
de families Merken en Kaes
 
gehuwd met Kaes Maria
Merken Harie º29/01/1923 Dilsen †17/01/2007 Maaseik 34750
weduwnaar van mevrouw Alda Van Lomm sinds ?
levenspartner van mevrouw Rina Gabriëls
lid van de christlijke bond van gepensioneerden
gewezen boekhouder van Houthandel Baeten
lid van het genootschap van broeder Isidoor
gehuwd met Gabriëls Rina
gehuwd met Van Lomm Alda
Merken Helena º20/03/1914 Rotem †08/09/2000 Maaseik 10666
lid van Ziekenzorg
zacht ontslapen in het ziekenhuis te Maaseik
weduwe sinds 19/10/1991
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Beenders Louis
Merken Hubert º15/04/1899 Stokkem †06/04/1972 Stokkem 34412
lid van de bond van gepensioneerden
lid van de V.O.S., afdeling Stokkem
overleden te Stokkem op 06/04/1972
de families Merken-Kees
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kees Bertha
Merken Jean º08/08/1925 Rotem †29/05/2009 Maaseik 43272
adjudant op rust, weerstander, oorlogsvrijwilliger, strijder 1940-1945
ere-voorzitter K.N.S.B. Neeroeteren, vereerd met meerdere Belgische eretekens
geboren te Rotem op 8 augustus 1925 en overleden in het rusthuis te Maaseik op 29 mei 2009, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Merken en Bauduin
gehuwd met Bauduin Helena
Merken Leonard º21/04/1898 Dilsen †25/06/1979 Lanaken 62565
MERKEN, Leonard, geboren op 21-04-1898 te Dilsen, overleden op 25-06-1979 te Lanaken op 81-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Heuten Aldegonda, weduwnaar (2) van Franssen Gertrudis.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Franssen Gertrudis
gehuwd met Heuten Aldegonda
Merken Madeleine º10/05/1930 Rotem †31/03/2004 Genk 40329
geboren te Rotem op 10 mei 1930 en overleden te Genk op 31 maart 2004
de families Merken en Bongers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bongers Jean
Merken Maria Ida º1855 onbekend onbekend 63656
gehuwd met Plusquin Philippe Joseph
Merks Helena Maria º26/04/1864 Maaseik †17/06/1948 Meerssen (NL) 52044
weduwe sinds ?
lid van de Heilige Familie, van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand en der Derde Orde van den Heilige Franciscus
geboren te Maeseyck, den 26 April 1864, meermalen voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden overleden in het Sint-Josephpension te Meerssen 17 Juni 1948
de families Merks en Van Loon
… Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, en gij mijn dochter, die u bijzonder aan God hebt toegewijd, ik dank u voor uw liefde en goede zorgen. Blijf voor mij bidden. In de hemel bemin ik u met groter liefde en vergeet u niet bij God. Eens zullen wij allen weer verenigd zijn voor eeuwig. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Loon Theodorus Marinus
Merkx Katho º1845 onbekend onbekend 35291
weduwe sinds 30/09/1930
gehuwd met Kleynjans François
Mertens Adriaan º11/05/1928 Hamont †04/06/2001 Leuven 37183
geboren te Hamont op 11 mei 1928 en onverwacht overleden in het gasthuisbergziekenhuis te Leuven op 4 juni 2001, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Mertens en Duysters
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Duysters Mia
Mertens Albert Victor Jan Marie (Z.E.H.) º13/08/1916 Linde Peer †23/05/2006 Hasselt 12055
geboren te Linde-Peer op 13 augustus 1916
ingetreden in de Minderbroedersorde op 18 september 1935
tot priester gewijd op 6 april 1942
overleden te Hasselt in het Salvatorrusthuis op 23 mei 2006
derde kind in een molenaarsgezin
werkte 18 jaar lang als bibliothecaris van de franciscaanse bijbelschool in Jeruzalem
hielp Oscar Schindler begraven op het franciscaanse kerkhof in Jeruzalem
voordien missieprocurator in Mortsel
bidprentje in mijn bezit
Mertens Cato º18/02/1919 Sittard (NL) †21/12/1986 Maaseik 41196
weduwe sinds ?
geboren te Sittard op 18 februari 1919 en overleden te Maaseik op 21 december 1986, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Decrae, Mertens, Mols en Krawinckel
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Decrae Christiaan op 20/12/1941 te Maaseik
Mertens Drika º1928 onbekend †2001 onbekend 19789
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Smolders Jan
Mertens Emmanuël º25/12/1878 Peer †25/08/1966 Bree 16911
weduwnaar sinds ?
ere-schoolhoofd
lid van de Kerkfabriek en van het Parochiaal Schoolkomitee
lid van de Broederschap van het Heilig Sacrament
ere-voorzitter van het Christen Onderwijzersverbond Kring Bree
drager van verscheidene Kerkelijke en Burgerlijke eretekens
lid van de Bond van het Heilig Hart, de bond van gepensioneerden
biddend lid van het Marialegioen
godvruchtig in de Heer overleden te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Braekers Catharina
Mertens Emmanuel º01/01/1912 Peer †14/06/2004 Bree 19291
in huiselijke kring overleden te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Boutsen Suzanne
Mertens Henriette º1885 onbekend onbekend 41481
weduwe sinds 27/10/1945
gehuwd met Van Hees Jean Mathieu
Mertens Jan º11/12/1923 Haacht †09/11/1993 Lanaken 11426
oudstrijder - weerstander 1940 - 1945
vaandeldrager N.S.B., afdeling Lanklaar-Stokkem
lid van het Rode Kruis
hij werd geboren te Haacht op 11 december 1923 en is overleden in het Sint-Barbaraziekenhuis te Lanaken op 9 november 1993, gesterkt door de Ziekenzalving
de families Mertens, Trips, Vanhorenbeeck en Klüft
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Trips Jenny
Mertens 'Joannes' Henricus (Jan) º13/03/1909 Hamont †12/06/1968 Neerpelt 38288
geboren te Hamont, 13 maart 1909 en zeer godvruchtig in de Heer overleden in de Heilig Hart-kliniek te Neerpelt, 12 juni 1968, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
de families Mertens, Drieskens, Martens en Booms
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Drieskens Maria 'Elisabeth'
Mertens Jos º23/11/1903 Oevel †06/04/1986 Ophoven 36221
oudstrijder van de oorlog 1940-1945
lid van de bond van gepensioneerden
erelid van de Koninklijke Fanfare "De Ophverzonen" Ophoven
lid van de duivenbond De Tuimelaar Ophoven
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
de families Mertens en Janssen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Maria
Mertens Josephina Elisabeth º13/08/1916 Sittard (NL) onbekend 8112
weduwe sinds 20/05/1995
gehuwd met Hinoul Christiaan op 07/02/1936 te Sittard (NL)
Mertens Jozef º1881 onbekend onbekend 39375
weduwnaar sinds 10/12/1953
gehuwd met Boonen Henriette Maria Josephina
Mertens Jozef º24/11/1931 Hamont †30/11/1987 Hasselt 22169
jonkman
oud-leerling van Don Bosco
godvruchtig in de Heer overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt
de familie Mertens-Deckers
bidprentje in mijn bezit
Mertens Jules º31/05/1882 Tessenderlo †17/12/1957 Leopoldsburg 35732
overleden te Leopoldsburg de 17 december 1957, voorzien van de genademiddelen der Heilige Kerk
de families Mertens en Vanthienen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanthienen Céline
Mertens Jules º1915 onbekend onbekend 26665
vroegtijdig overleden
gehuwd met Braekers Dora
Mertens Julius Ludovicus º19/12/1893 Wommelgem onbekend 48763
gehuwd met Mondelaers Maria Philomena op 17/05/1920 te Bree
Mertens Lambert º1934 onbekend onbekend 26047
overleden vóór 2005
gehuwd met Vrolix Gerda
Mertens Maria º1858 onbekend †1940 Tessenderlo 13462
elf kinderen !
gehuwd met Aldelhofs Ludovicus (Louis)
Mertens Maria º1872 onbekend onbekend 36111
overleden vóór 1953
gehuwd met Mathijs Joannes Gerardus
Mertens Maria º28/11/1912 Peer †05/04/1988 Peer 16937
weduwe sinds 20/01/1972
MERTENS, Maria, geboren op 28-11-1912 te Peer, overleden op 05-04-1988 te Peer op 75-jarige leeftijd, begraven op 09-04-1988 te Bree, weduwe van Leurs Alfons.
(bron: Het Belang van Limburg, 1988-04-07)
gehuwd met Leurs Alfons
Mertens Marie Charlotte º21/07/1915 Harderwijk (NL) †03/12/1938 Hasselt 16750
godvruchtig overleden te Hasselt
Haar leven is als een sprookje geweest, zoo eenvoudig en zoo schoon. …
Terwijl haar kindje zijn hart en zijn oogen opende voor het leven, moest haar hart breken en moesten hare oogen zich sluiten. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bouveroux Paul
Mertens Robert º onbekend onbekend 54891
gehuwd met Bousse Lut
Mertens Roger (Z.E.H.) (osc) º27/09/1935 Wilrijk †26/03/1995 Bandung (IndonesiŽ) 31583
Kruisheer-missionaris te Bandung Indonesië
in de Heer overleden op zijn missiepost te Bandung in Indonesië op 26 maart 1995
de families Mertens en Glorieux en de Paters-Kruisheren van België en Nederland
bidprentje in mijn bezit
Mertens Sjaak º06/03/1952 NL †23/02/1991 Heel (NL) 22924
Na een bewonderenswaardig gedragen lijden overleed hij op 23 februari 1991 in Huize Sint-Joseph te Heel. We hebben afscheid van hem genomen in een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk De Verrezen Christus te Weert-Moesel op 27 februari 1991 en hem ter ruste gelegd op de RK begraafplaats van Sint-Oda, Boshoven-Weert.
de familie A.M. Mertens-Creemers
bidprentje in mijn bezit
Merveille Leonie º1880 onbekend onbekend 36273
overleden vóór 1967
gehuwd met De Scheemaecker Jos
Mesorten Yyyyyyyy º1890 onbekend onbekend 46269
weduwe sinds 07/09/1952
gehuwd met Cools Josephus
Mestdagh 'Camille' Alphonse Robert º29/09/1899 Rekem †13/02/1963 Schoten ? 63669
geboorteakte nummer 44 dd. 30/09/1899 - burgerlijke stand Rekem
zoon van Achille Auguste Mestdagh, van beroep wachtmeester der gendarmerie, oud drie-en-dertig jaren, geboren te Assenede, in deze gemeente (Rekem) gestationeerd, en van Clémence Willekens, zijne wettige huisvrouw
directie-secretaris van de Firma Griffin te Merksem
geboren te Rekem op 29 september 1899 en godvruchtig in de Heer ontslapen op 13 februari 1963, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken
de families Mestdagh en Yperman
 
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Yperman Cecile
Mets Marie º1905 onbekend onbekend 34809
vroegtijdig overleden
gehuwd met Kenis Jean Martin
Metten Albert º22/07/1916 Genk †08/07/1998 Niel-bij-As 19750
weduwnaar van mevrouw Jeanne Paulussen sinds 21/11/1962
levensgezel van mevrouw Maria Weytjens
oudstrijder 1940-1945
lid van de bond van gepensioneerden
in huiselijke kring overleden te Niel-bij-As
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Weytjens Maria te levensgezel
gehuwd met Paulussen Anna Catharina
Metten Anna (An) º12/03/1921 Ospel (NL) †06/02/2005 Stramproy 21261
weduwe sinds ?
METTEN, An, geboren op 12-03-1921 te Ospel, overleden op 06-02-2005 te Stramproy op 83-jarige leeftijd, weduwe van Henderikx Thei.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Henderikx Theo
Metten Anna Maria Elisabeth º01/01/1886 Maaseik †20/11/1962 Maaseik 356
weduwe sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart, Katholieke Vrouwengilde, de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Maaseik op 1 januari 1886 en aldaar godvruchtig overleden op 20 november 1962, meermaals gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke Zegen in Articulo Mortis
de families Metten en Vanderkruys
-x-x-x-x-
METTEN, Anna Maria Elisabeth, geboren op 01‑01‑1886 om 03.00 uur te Maaseik.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15‑09‑1905 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 15‑09‑1905 te Maaseik (getuige(n): Arnoldus Laumen, Helena Metten) met VANDERKRUYS (van der Kruijs), Franciscus, 24 jaar oud
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanderkruys Franciscus (Frans) op 15/09/1905 te Maaseik
Metten Catharina Maria Agnes º1900 onbekend onbekend 45435
weduwe sinds 26/06/1965
gehuwd met Reumers Joannes Cornelius
Metten Catharina Maria Agnes (Antoinette) º02/01/1896 Maaseik onbekend 11299
weduwe sinds 07/05/1922
-x-x-x-
METTEN, Catharina Maria Agnes, 24 jaar oud, geboren op 02‑01‑1896 om 23.30 uur te Maaseik, dochter van METTEN, Joannes en FREDRIX, Helena Hubertina.
gehuwd met Trips Joannes Mathijs (Mathieu) op 11/09/1920 te Maaseik
Metten Cathérine º1885 onbekend 16394
zie De Maaseikenaar, jaargang XXXV, 2004, nr.1, pagina 42-43
gehuwd met Dirkx Lambert
Metten Elisa Helena Maria º01/02/1884 Maaseik †31/08/1966 Bocholt 2249
weduwe sinds 21/03/1945
godvruchtig overleden te Bocholt
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schadiek Theodorus
Metten Gertrudis º01/02/1853 Maaseik †16/11/1923 Rekem 42837
weduwe sinds ?
lid van den Bond van het Heilig Hart
geboren te Maeseyck, den 1 Februari 1853, en zeer godvruchtig overleden te Reckheim, den 16 November 1923, getroost en gesterkt door al de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Goevers Mathijs
Metten Helena º1860 onbekend ? 6501
gehuwd met Dalemans Hendricus Joannes
Metten Hubert º22/07/1847 Maaseik †13/07/1933 Maaseik 62599
METTEN, Hubert, geboren op 22-07-1847 te Maaseik, overleden op 13-07-1933 te Maaseik hospitaal op 85-jarige leeftijd, gehuwd met Isabella Vanhelden & Maria Wilmotte.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
-x-x-x-x-
Zij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 17‑12‑1890 te Maaseik met METTEN, Hubertus, 43 jaar oud, dagloner te Maaseik (1879), landbouwer te Maaseik (1912), geboren op 22‑07‑1847 om 13.00 uur te Maaseik, gedoopt op 22‑07‑1847 te Maaseik (getuige(n): Gabriel Albers, Anna Cornelia van de Vorst), zoon van METTEN, Mathias en ALBERS, Joanna Maria.
gehuwd met Vanhelden Hubertina Sibilla of Sibilla Hubertina op 17/12/1890 te Maaseik
gehuwd met Wilmotte 'Maria' Elisabeth op 26/05/1879 te Maaseik
Metten Jacobus 'Franciscus' º21/10/1843 Maaseik †22/07/1905 Maaseik 62591
METTEN, Jacobus Franciscus, schrijnwerker, geboren op 21‑10‑1843 om 09.00 uur te Maaseik, gedoopt op 31‑10‑1843 te Maaseik (getuige(n): Jacobus Franciscus Kummel, Elisabeth Metten), overleden op 22‑07‑1905 om 04.00 uur te Maaseik op 61-jarige leeftijd (aangifte door: zoon Lambert Metten 28 j. schrijnwerker wonende te Brussel en Mathieu Droushoudt 34 j. brouwersgast, schoonzoon van de overledene wonende te Brussel), zoon van METTEN, Joannes Henricus en KUMMEL, Maria Wilhelmina Theresia; gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑10‑1869 te Maaseik (getuige(n): Antoine Maissin 48 j. schoenmaker, oom van de bruid; Albert Janssen 24 j. dienstknecht neef van de bruid, Hendrik Hamakers 25 j. landbouwersknecht, Francis Cuijpers 27 j. beeldhouwer, kennissen), gehuwd voor de kerk op 20‑10‑1869 te Maaseik (getuige(n): Alphonsus Severijns, Catharina Metten) met JANSSEN, Maria Helena, 22 jaar oud, geboren op 05‑03‑1847 te Lanaken, overleden op 07‑02‑1916 om 03.00 uur te Maaseik op 68-jarige leeftijd, dochter van JANSSEN, Balthazar en MAISIN (Maissing), Maria Elisabeth Josephina.
Uit dit huwelijk:
1.
METTEN, Elisabeth, geboren op 29‑12‑1869 om 09.00 uur te Maaseik, gedoopt op 29‑12‑1869 te Maaseik (getuige(n): Joannes Metten, Elisabeth Craens).
2.
METTEN, Maria Helena, geboren op 23‑02‑1871 om 09.00 uur te Maaseik, gedoopt op 23‑02‑1871 te Maaseik (getuige(n): Balthazar Janssen, Maria Helna Severijns).
3.
METTEN, Maria Ludovica Henrietta, geboren op 14‑11‑1872 om 01.00 uur te Maaseik, gedoopt op 14‑11‑1872 te Maaseik (getuige(n): Antonius Massin, Elisabeth Severijns), overleden op 30‑11‑1872 om 23.00 uur te Maaseik, 16 dagen oud.
4.
METTEN, Maria Theresia, geboren op 15‑02‑1874 om 15.00 uur te Maaseik, gedoopt op 16‑02‑1874 te Maaseik (getuige(n): Ludovicus Strijckers, Maria Janssen).
5.
METTEN, Lambertus Antonius, geboren op 25‑03‑1876 om 06.00 uur te Maaseik, gedoopt op 25‑03‑1876 te Maaseik (getuige(n): Lambertus Janssens, Maria Villen).
6.
METTEN, Maria Hendrica, geboren op 16‑11‑1877 om 06.00 uur te Maaseik, gedoopt op 16‑11‑1877 te Maaseik (getuige(n): Matheus Metten, Maria Jeurissen).
7.
METTEN, Hubertus Antonius Franciscus, geboren op 02‑12‑1879 om 15.00 uur te Maaseik, gedoopt op 02‑12‑1879 te Maaseik (getuige(n): Antonius Massij, Elisabeth Metten), overleden op 28‑10‑1880 om 16.00 uur te Maaseik, 331 dagen oud.
8.
METTEN, Maria Malvina, geboren op 08‑05‑1881 om 02.00 uur te Maaseik, gedoopt op 08‑05‑1881 te Maaseik (getuige(n): Hubertus Metten, Malvina Ridderbeeks).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑09‑1907 te Maaseik (getuige(n): Theophile Schaeken 26 j. electriekbewerker en broer van de bruidegom wonende te Balen-Nete, Joseph Windelschmidt 34 j. landmeter en schoonbroer van de bruidegom wonende te Battice, Jean Metten 22 j. kleermakersgast en broer van de bruid wonende te Brussel, Joseph Droushoudt 34 j. brouwersgast en schoonbroer van de bruid wonende te Elsene), gehuwd voor de kerk op 17‑09‑1907 te Maaseik (getuige(n): Josephus Windelsmit, Maria Metten) met SCHAEKEN, Josephus Gerardus, 30 jaar oud.
9.
METTEN, Joannes Nicolaus Hubertus, geboren op 26‑10‑1884 om 11.00 uur te Maaseik.
gehuwd met Janssen Maria Helena op 20/10/1869 te Maaseik
Metten Joannes º04/09/1858 Maaseik Maaseik ? 62604
METTEN, Joannes, sigarenmaker te Maaseik (1881), sigarenmakersgast te Maaseik (1905), sigarenmaker te Maaseik (1912), geboren op 04‑09‑1858 om 19.00 uur te Maaseik, gedoopt op 05‑09‑1858 te Maaseik (getuige(n): Joannes Metten, Maria Catharina Wilmott), zoon van METTEN, Petrus Leonardus en Van CLEEF, Helena; gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑09‑1881 te Maaseik met FREDRIX, Helena Hubertina, 22 jaar oud, geboren op 28‑03‑1859 om 01.00 uur te Maaseik, gedoopt op 28‑03‑1859 te Maaseik (getuige(n): Petrus Dalemans, Helena Hubertina Grüls), dochter van FREDRIX, Henricus en WINTHAGEN, Anna Maria Hubertina. Uit dit huwelijk:
1.
METTEN, Petrus Leonardus, geboren op 02‑02‑1882 om 22.00 uur te Maaseik, gedoopt op 02‑02‑1882 te Maaseik (getuige(n): Petrus Metten, Maria Winthagen).
2.
METTEN, Elisabeth Helena Maria, geboren op 01‑02‑1884 om 01.00 uur te Maaseik.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28‑04‑1908 te Maaseik (getuige(n): Jean Schadick 29 j. metselaarsgast en broer van de bruidegom, Frans Vanderkruys 26 j. sigarenmakersgast en schoonbroer van de bruidegom, Jean Vanwijck 71 j. herbergier, Jacques Graux 44 j. politieagent), gehuwd voor de kerk op 28‑04‑1908 te Maaseik (getuige(n): Joannes Schadick, Helena Metten) met SCHADICK, Theodorus, 27 jaar oud.
3.
METTEN, Anna Maria Elisabeth, geboren op 01‑01‑1886 om 03.00 uur te Maaseik.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15‑09‑1905 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 15‑09‑1905 te Maaseik (getuige(n): Arnoldus Laumen, Helena Metten) met VANDERKRUYS (van der Kruijs), Franciscus, 24 jaar oud.
4.
METTEN, Helena Agnes, dienstmeid te Maaseik (1910), geboren op 14‑01‑1888 om 01.00 uur te Maaseik, overleden op 24‑01‑1910 om 22.00 uur te Maaseik op 22-jarige leeftijd.
5.
METTEN, Mathias Joannes Lambertus, geboren op 31‑01‑1890 om 06.00 uur te Maaseik, overleden op 06‑01‑1891 om 10.00 uur te Maaseik, 340 dagen oud (aangifte door: de vader).
6.
METTEN, Maria Josephina Hubertina, geboren op 26‑11‑1893 om 16.00 uur te Maaseik.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19‑04‑1912 te Maaseik (getuige(n): Henri Meyssen 24 j. sigarenmaker en broeder van de bruidegom en Lambert Dirkx 34 j. schoenmaker en kennis) met MEYSSEN, Theodorus, 24 jaar oud.
7.
METTEN, Catharina Maria Agnes, geboren op 02‑01‑1896 om 23.30 uur te Maaseik.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11‑09‑1920 te Maaseik (getuige(n): Theodoor Meyssen 32 j. kleermaker schoonbroer van de bruid en Pierre Metten 38 j. sigarenmaker broer van de bruid wonende te Berchem) met TRIPS, Joannes Mathias, 27 jaar oud, huisschilder te Maaseik (1920), geboren op 18‑05‑1893 om 20.00 uur te Maaseik, zoon van TRIPS, Hendricus en VERHEIJEN (Verheyen), Gertrudis (Anna Catharina).
gehuwd met Fredrix Helena Hubertina op 17/09/1881 te Maaseik
Metten Josephine º05/12/1894 Maaseik †15/12/1964 Genk 7362
jongste van elf kinderen van Mathieu Metten en Anna Vos
in 1926 van Maaseik naar Genk gegaan om daar een handelszaak op te richten
biddend lid van het Marialegioen
lid van de bond van het Heilig Hart
lid van de Heilige Sacramentswacht
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Meuwissen Gerard
Metten Josephine Helena º09/01/1899 Maaseik †07/01/1971 Maaseik 2257
weduwe sinds 20/09/1963
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Peter 'Jan'
Metten Jozef º12/11/1891 Maaseik †15/10/1968 Maaseik 11961
godvruchtig overleden te Maaseik
De dierbare overledene was een wijs en bedachtzaam man, spaarzaam met woorden maar diepgevoelig van hart. …
bidprentje in mijn bezit
Metten Lambert Pierre º10/06/1880 Niel-bij-As †22/08/1957 Genk 34811
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden te Genk op 22 augustus 1957 gesterkt door de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Reyskens Elisabeth
Metten Lambertus Antonius of 'Lambert' Antoine º25/03/1876 Maaseik onbekend 40339
geboorteakte nummer 31 dd. 25/03/1876 - burgerlijke stand Maaseik
zoon van Jacobus Franciscus Metten en van Maria Helena Janssen
overleden vóór 1962
gehuwd met Hendrikx 'Maria' Catharina
Metten Lambertus Johannes Jacobus º20/12/1898 Maaseik †10/08/1950 Eisden 1392
bestuurslid van de Christelijke Werkliedenbond
tengevolge van een smartelijk ongeval overleden te Eisden
dierbare broeder (vermeld op gedachtenisprentje)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandenheuvel Anna Maria Catharina te Maaseik
Metten Louis º10/03/1887 Maaseik †13/02/1955 Maaseik 62597
METTEN, Louis, geboren op 10-03-1887 te Maaseik, overleden op 13-02-1955 te Maaseik op 67-jarige leeftijd, gehuwd met De Meyer Elodie.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met De Meyer Elodie
Metten 'Maria' Helena Hubertina º11/07/1888 Maaseik †05/08/1972 Maaseik 9965
godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Metten 'Maria' Josephina Hubertina º26/11/1893 Maaseik †09/02/1988 Maaseik 2255
weduwe sinds ?
overleden te Maaseik op 9 februari 1988
de families Meyssen en Metten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Meyssen Theodore (Theo) op 19/04/1912 te Maaseik
Metten Maria Malvina º08/05/1881 Maaseik Maaseik ? 2251
METTEN, Maria Malvina, geboren op 08‑05‑1881 om 02.00 uur te Maaseik, gedoopt op 08‑05‑1881 te Maaseik (getuige(n): Hubertus Metten, Malvina Ridderbeeks), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑09‑1907 te Maaseik (getuige(n): Theophile Schaeken 26 j. electriekbewerker en broer van de bruidegom wonende te Balen-Nete, Joseph Windelschmidt 34 j. landmeter en schoonbroer van de bruidegom wonende te Battice, Jean Metten 22 j. kleermakersgast en broer van de bruid wonende te Brussel, Joseph Droushoudt 34 j. brouwersgast en schoonbroer van de bruid wonende te Elsene), gehuwd voor de kerk op 17‑09‑1907 te Maaseik (getuige(n): Josephus Windelsmit, Maria Metten) met SCHAEKEN, Josephus Gerardus, 30 jaar oud.
gehuwd met Schaeken Joseph Gerard op 17/09/1907 te Maaseik
Metten Marie Hélène º23/02/1871 Maaseik †17/11/1943 Maaseik 8781
weduwe sinds ?
geboren te Maaseik den 23 Februari 1871 en aldaar overleden in het Stedelijk Hospitaal den 17 November 1943, voorzien van de H.H. Sacramenten
de families Metten en Lambert
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lambert Gustave
Metten Mathieu º07/10/1848 Maaseik †27/07/1927 Maaseik 62595
METTEN, Mathieu, geboren op 07-10-1848 te Maaseik, overleden op 27-07-1927 te Maaseik op 78-jarige leeftijd, gehuwd met Vos Anna.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Vos Anna
Metten Omer Ernest Paul Charles Louis A. º06/03/1922 Stokkem †02/10/1998 Maaseik 25223
lid van het Nationaal Verbond van Weggevoerden 1940-1945
gewezen hoofd van de Plantsoendienst stad Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Palmaers Maria Theresia Joanna Elisabeth op 20/04/1949 te Meeuwen
Metten Pierre º14/01/1868 onbekend †06/11/1930 onbekend 27085
gehuwd met Thyssen Elisa
Metten Pierre Joseph Leon º12/03/1933 Maaseik †05/08/1992 Maaseik 2247
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Stockbroekx Maria Hubertina (May) op 18/08/1959 te Maaseik
Metten Tilly Lambertine Ghislaine º02/09/1924 Maaseik †13/11/2003 Maaseik 1078
weduwe sinds 10/11/1985
in de Heer ontslapen te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Boonen François Jacques op 03/05/1946 te Maaseik
Metzen Catharina º10/04/1897 Maastricht (NL) †09/07/1960 Maaseik 44698
geboren te Maastricht de 10 april 1897 en overleden te Maaseik de 9 juli 1960, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten
de families Metzen en Conard
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Conard Charles
Meuffels Elisabeth º1896 onbekend onbekend 46615
gehuwd met Gilissen Jan Anton op 07/10/1922 te As
Meuffels Godfried º1918 onbekend onbekend 8157
overleden vóór 10/02/1994
gehuwd met Nulens Maria
Meuffels Helena º24/04/1913 Bree †14/11/2007 Maaseik 7359
weduwe sinds 06/04/1990
zij werd geboren te Bree op 24 april 1913 en is overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 14 november 2007, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de familie Meuffels en Luysmans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Luysmans Albert
Meuffels Jaak º16/10/1910 Bree †01/12/1994 Bree 11387
krijgsgevangene 1940-1945
veteraan van Leopold III
bestuurslid van de Koninklijke Harmonie "De Verenigde Vrienden" Bree
lid van de bond van gepensioneerden
vereerd met het ereteken Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap 1ste klas en met meerdere burgerlijke en militaire eretekens
godvruchtig overleden te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Joanna Hubertina
Meuffels Maria º1863 onbekend onbekend 33030
weduwe sinds 23/05/1940
gehuwd met Nouwen Gerardus
Meuffels Maria Agnes º1882 onbekend onbekend 62080
weduwe sinds 15/12/1946
gehuwd met Reynders Jan 'Christiaan' Hubert
Meulders Andy º30/08/1967 Maaseik †01/04/1990 Maaseik 23863
overleden te Maaseik op 1 april 1990
Geheel onverwacht ging je heen zonder afscheid te nemen …
de families Meulders en Aendekerk
bidprentje in mijn bezit
Meulders Josianne º30/07/1946 Maaseik †18/05/2007 Maastricht (NL) 44213
weduwe sinds ?
geboren te Maaseik op 30 juli 1946 en overleden te Maastricht op 18 mei 2007
de families Meulders en Ruijters
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ruijters Pierre
Meulders Leo º20/02/1952 Maaseik †09/07/2011 Maaseik 48112
de raad van bestuur, dirigenten, muzikanten en medewerkers van Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik melden u het plotse overlijden van hun bestuurslid en muzikant de heer Leo Meulders
geboren te Maaseik op 20 februari 1952 en overleden te Maaseik op 9 juli 2011
Meulemans Emilienne Louise Marie Françoise º18/07/1897 Luik 64840
gehuwd met Lenders Josephus Johannes Wilhelmus
Meulenaars 'Agnes' Hendrina Maria º07/02/1893 Maaseik †19/06/1972 Peer 34694
weduwe sinds 18/04/1967
tot het eeuwig leven geroepen te Peer op 19 juni 1972
de families Cuppens en Meulenaars
-x-x-x-x-x-
MEULENAARS, Agnes, geboren op 07-02-1893 te Maaseik, overleden op 19-06-1972 te Peer op 79-jarige leeftijd, begraven op 22-06-1972 te Hamont, weduwe van Cuppens Johannes.
(bron: Het Belang van Limburg, 1972-06-21)
-x-x-x-x-x-
geboorteakte nummer 13 dd. 08/02/1893 - burgerlijke stand Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Moeder Janssen Maria 'Agnes'
gehuwd met Cuppens Joannes Franciscus
Meulenaars Antoinette º06/12/1928 Maaseik †05/08/1994 Mortsel 28179
plots van ons heengegaan te Mortsel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Coppenolle Paul
Meulenaars 'Hendrik' Jacob Hubert (Henri) º17/12/1895 Maaseik †01/01/1921 Maaseik 5973
geboorteakte nummer 141 dd. 18/12/1895 - burgerlijke stand Maaseik
-x-x-x-x-
MEULENAARS, Henri, geboren op 19-12-1895 te Maaseik, overleden op 01-01-1921 te Maaseik op 25-jarige leeftijd, gehuwd met Daelemans Antoinetta.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Moeder Janssen Maria 'Agnes'
gehuwd met Daelemans 'Antoinetta' Maria Josephina (Antoinette) op 06/11/1920 te Maaseik
Meulenaars Henricus Hubertus º27/12/1890 Maaseik †24/06/1891 Maaseik 59110
geboorteakte nummer 120 dd. 29/12/1890 - burgerlijke stand Maaseik
overlijdensakte nummer 89 dd. 27/06/1891 - burgerlijke stand Maaseik
Moeder Janssen Maria 'Agnes'
Meulenaars Jacobus º1830 onbekend onbekend 59115
Jacobus Meulenaars,dagloner, en Catharina Tissens, zijne huisvrouw
gehuwd met Tissens of Tessens Catharina
Meulenaars Jacques Pierre 'Mathieu' º14/08/1886 Maaseik Maaseik ?? 23422
overleden vóór 1972
Moeder Janssen Maria 'Agnes'
gehuwd met Paredis Mechtildes
Meulenaars Jeanne º15/07/1923 Maaseik †01/01/2010 Maaseik 20273
weduwe sinds 28/07/1987
zij werd geboren te Maaseik op 15 juli 1923 en is overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 1 januari 2010, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meulenaars en Brouns
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Brouns Jan
Meulenaars Joannes Wilhelmus Mathys º16/08/1888 Maaseik onbekend 59112
Moeder Janssen Maria 'Agnes'
gehuwd met Paradis Anna Catharina te Maaseik?
Meulenaars Joseph Pierre Hubert Marie º03/11/1920 Maaseik onbekend 59113
geboorteakte nummer 115 dd. 04/11/1920 - burgerlijke stand Maaseik
Meulenaars (Meulenaers) Hubert Jean 'Mathieu' º05/07/1860 Maaseik onbekend 38552
beroep in 1884 : sigarenmaker vanaf 1890 : winkelier
weduwnaar sinds 14/02/1927
huwelijksakte nummer 23 dd. 02/10/1884 - burgerlijke stand Maaseik
zoon van Jacobus Meulenaars,dagloner, en van Catharina Tissens, zijne huisvrouw
gehuwd met Janssen Maria 'Agnes' op 02/10/1884 te Maaseik
Meulenaars Nicolas Karel º08/01/1892 Maaseik onbekend 45661
geboorteakte nummer 5 dd. 09/01/1892 - burgerlijke stand Maaseik
huwelijksakte nummer 37 dd. 13/09/1920 - burgerlijke stand Maaseik
gescheiden bij vonnis van de burgerlijke rechtbank eerste aanleg Tongeren dd. 28/11/1957
huwelijk ontbonden op 26/04/1958 - burgerlijke stand Lanklaar
Moeder Janssen Maria 'Agnes'
gehuwd met Erismann Anna Maria op 13/09/1920 te Maaseik
Meulenaars 'Pieter' Mathijs Hendrikus (Pierre) º30/10/1889 Maaseik ? 5974
Pierre of Pieter Meulenaers, geboren te Maaseik op 30/10/1889
-x-x-x-x-
geboorteakte nummer 134 dd. 31/10/1889 - burgerlijke stand Maaseik
Moeder Janssen Maria 'Agnes'
gehuwd met
gehuwd met Daelemans 'Antoinetta' Maria Josephina (Antoinette) te Maaseik
Meulenaers 'Gertrude' Wilhelmina (Zuster M. Huberta) º26/08/1894 Maaseik †04/01/1969 Borgloon 23413
geboorteakte nummer 90 dd. 27/08/1894 - burgerlijke stand Maaseik
Zuster van Liefde van de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
in het 58ste jaar van haar kloosterleven overleden te Borgloon op 4 januari 1969 om eeuwig te gaan leven in de Liefde van God
… Tientallen jaren heeft zij zich gegeven aan de zorg en de opvoeding van de kleuters zowel in Borgloon als in Tessenderlo. …
bidprentje in mijn bezit
Moeder Janssen Maria 'Agnes'
Meulenaers Johanna Maria Catharina º12/06/1885 Maaseik †26/04/1959 Borgloon 38720
geboren te Maaseik de 12 juni 1885 en godvruchtig overleden te Borgloon de 26 april 1959, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de families Meulenaers, Bonneux, Boonen en Jansen
-x-x-x-x-
geboorteakte nummer 60 dd. 13/06/1885 - burgerlijke stand Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Moeder Janssen Maria 'Agnes'
gehuwd met Bonneux Frans
Meulenaers 'Maria' Elisabeth º27/02/1857 Maaseik †18/07/1943 Eisden 11962
weduwe in het eerste huwelijk van Jan Trips sinds 22/08/1891
weduwe in het tweede huwelijk van Louis Paradijs sinds 09/12/1939
godvruchtig in den Heer overleden te Eisden, Sint-Willibrordus den 18 Juli 1943
-x-x-x-x-x-x-x-x-
dochter van MEULENAARS (Mulleners), Jacobus en THIJSSEN (Tissens), Catharina. Zij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 19‑10‑1895 te Maaseik (getuige(n): Jan Hubert Paradijs 34 j. dienstknecht en broer van de bruidegom, Mathieu Vandesande 51 j. smid, Louis Neel 22 j. statieoverste van de tram, Jacques Graux 32 j. agent van politie) met PARADIJS, Paulus Henricus, 31 jaar oud.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Paradijs Paul 'Louis' op 19/10/1895 te Maaseik
gehuwd met Trips Jan Willem op 22/06/1882 te Maaseik
Meulenaers Maria Elisabeth Joanna º11/09/1887 Maaseik onbekend 59111
geboorteakte nummer 101 dd. 13/09/1887 - burgerlijke stand Maaseik
Moeder Janssen Maria 'Agnes'
Meulen Anna Gertrudis º26/10/1898 Molenbeersel †12/02/1969 Kinrooi 19746
godvruchtig overleden te Kinrooi
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schaekers Peter Jacobus
Meulenberg Albertina º1852 Maaseik ? onbekend 62205
gehuwd met Vanfloorop Pieter Hubert
Meulenbergs Anna-Maria º01/01/1924 onbekend †19/12/2014 onbekend 51961
Met grote droefnis melden wij u het heengaan van ons mama, mevrouw Anna-Maria Meulenbergs, echtgenote van Ir. Ludovic Gysemans, op vrijdag 19 december 2014 in de mooie leeftijd van 90 jaar
de families Meulenbergs en Gysemans
4 kinderen: Patrick, Beatrice, Katelijne en Ingrid Gysemans
gehuwd met Gysemans Ludovic (Ir.)
Meulen Bert º08/08/1922 onbekend †02/11/2005 onbekend 36503
gehuwd met Verwielen Nel
Meuleneers Elisabeth º02/02/1880 Maaseik (Wurfeld) †30/03/1929 Ophoven 42593
MEULENERS, Elisabeth, 26 jaar oud, dagloonster, geboren op 02‑02‑1880 om 11.00 uur te Wurfeld, gedoopt op 02‑02‑1880 te Aldeneik (getuige(n): Joseph Reemers (Neeroeteren), Elisabeth Reemers (Ophoven)), dochter van MEULENERS (Meuleneers), Joannes en REEMERS (Remers), Maria Elisabeth.
-x-x-x-
MEULENEERS, Elisabeth, geboren op 02-02-1880 te Ophoven, overleden op 30-03-1929 te Ophoven op 49-jarige leeftijd, gehuwd met Sleven Joannes.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Sleven Pieter 'Jan' op 30/01/1907
Meuleneers Hubert º25/02/1889 Neeritter (NL) †24/11/1968 Geistingen 9265
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
na een langdurige ziekte godvruchtig in de Heer overleden te Geistingen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanmontfort Maria Catharina Elisabeth
Meuleneers Leo º1922 onbekend †1990 onbekend 50722
gehuwd met Suylen Mia
Meuleneers Maria º21/10/1919 Molenbeersel †22/04/1987 Molenbeersel 24570
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Molenbeersel op 21 oktober 1919 en godvruchtig in de Heer overleden te Molenbeersel op 22 april 1987, voorzien van de Sakramenten der zieken
de families Meuleneers, van Hees, Royakkers en Kunnen
3 kinderen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met van Hees Hendrik
Meuleneers Mathieu º02/12/1924 Molenbeersel †02/09/2000 Maaseik 16472
bestuurslid van de bond van gepensioneerden
godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik op 2 september 2000, gesterkt door het Sacrament van de Zieken
de families Meuleneers en Prikken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Prikken Maria
Meuleners Harlindis Relindis (Lin) º03/07/1923 Ophoven †08/01/2006 Ophoven 9671
weduwe sinds 29/06/1981
lid van de kristelijke bond van gepensioneerden, van de K.V.L.V. en van Ziekenzorg
geboren te Ophoven op 3 juli 1923 en zachtjes ingeslapen in huiselijke kring te Ophoven op 8 januari 2006, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Aengeveld en Meuleners
-x-x-x-x-x-
Hermanus AENGEVELD, gehuwd voor de kerk op 14-02-1942 te Ophoven met Harlindis Relindis MEULENEERS, 18 jaar oud, gedoopt op 03-07-1923 te Ophoven (getuige(n): Luys Petrus Joannes uit Grathem en Herlindis Meuleneers uit Benrath (Crefeld Borussia)), dochter van Mathias MEULENEERS en Anna Maria LUYS.
bidprentje in mijn bezit
Vader Meuleners Mathijs
Moeder Luys Anna Maria
gehuwd met Aengeveld 'Herman' Mathijs Hubert op 14/02/1942 te Ophoven
Meuleners Henri º15/07/1925 Ophoven †09/10/2004 Elen 23876
weduwnaar sinds 01/04/1998
lid van het A.C.V.
onverwacht van ons heengegaan te Elen op 9 oktober 2004
de families Meuleners-Silkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Silkens Elisabeth op 01/04/1949
Meuleners Maria Cornelia (Mia) º16/08/1921 Ophoven †14/06/2007 Maaseik 1924
weduwe sinds 02/12/1989
lid van Ziekenzorg
geboren te Ophoven op 16 augustus 1921 en overleden in het rusthuis te Maaseik op 14 juni 2007, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Meuleners, De la Haye, Luys en Perebooms
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Meuleners Mathijs
Moeder Luys Anna Maria
gehuwd met De la Haye Pierre Hubert 'Antoine' op 21/04/1954 te Ophoven
Meuleners Maria 'Odilia' º22/03/1920 Ophoven †06/07/1997 Maaseik 16994
weduwe sinds 23/11/1985
gehuwd met Vanhoef 'Pierre' Jean Joseph Jacques op 16/05/1942 te Ophoven
Meuleners Mathijs º07/08/1877 Maaseik †22/11/1952 Ophoven 8927
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
na een langdurige ziekte zeer godvruchtig in de Heer ontslapen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Luys Anna Maria
Meuleners Peter Albert º18/04/1918 Ophoven †03/02/1949 Leopoldsburg 9648
geboorteakte nummer 8 dd. 19/04/1918 - burgerlijke stand Ophoven
rijkswachter te Leopoldsburg
schielijk overleden te Leopoldsburg
bidprentje in mijn bezit
Vader Meuleners Mathijs
Moeder Luys Anna Maria
Meulen Gertruda º13/02/1925 Stramproy (NL) †12/07/2003 Gruitrode 17332
weduwe sinds 02/09/1977 van de heer Jaak Heymans
weduwe sinds  1988 (?) van de heer Jozef Kerkhofs
Haar jeugd werd sterk getekend door het op zeer jonge leeftijd verliezen van haar moeder. Een deel van haar jeugd verbracht ze dan ook bij de zusters te Stramproy. Als jong meisje ging ze werken in het ziekenhuis te Maaseik, en daar ontmoette zij haar eerste man Jaak Heymans. Na een gelukkig huwelijk van 15 jaar moest zij volkomen onverwacht  en veel te vroeg afscheid van hem nemen. Na enige tijd hertrouwde zij met haar tweede man Jozef Kerkhofs, maar opnieuw sloeg het noodlot toe en moest zij na en huwelijk van 6 jaar opnieuw te vroeg afscheid nemen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kerkhofs Jozef
gehuwd met Heymans Jaak in 1962
Meulen Henri º12/02/1922 Molenbeersel †22/08/1991 Houthalen 36984
plotseling overleden te Houthalen op 22 augustus 1991
de families Meulen-Kampers en Grosjean-Van de Ven
bidprentje in mijn bezit
Vader Meulen Peter Joannes
gehuwd met Grosjean Hubertine
Meulen Joanna º22/12/1813 Stramproy (NL) †11/07/1861 Stramproy (NL) 31468
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
gehuwd met Ament Cornelis op 25/04/1833 te Stramproy (NL)
Meulen Margaretha º29/09/1909 Molenbeersel †02/01/1989 Maaseik 20492
weduwe sinds 26/05/1975
lid van Ziekenzorg en van de bond van gepensioneerden
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
zachtjes in de Heer ontslapen in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peerlings Theodoor
Meulen Maria Helena º12/10/1906 Molenbeersel †12/01/1976 Maaseik 55143
MEULEN, Maria Helena, geboren op 12-10-1906 te Molenbeersel, overleden op 12-01-1976 te Maaseik Hosp op 69-jarige leeftijd, gehuwd met Bruckers Theodoor.
rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Bruckers Theodoor te Molenbeersel
Meulen Peter Jacobus º25/01/1896 Molenbeersel †27/05/1960 Haler Hunsel (NL) 23367
de dierbare overledene werd geboren te Molenbeersel op 25 Januari 1896 en is gestorven na een langdurige ziekte, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden te Haler-Hunsel op 27 Mei 1960 en is begraven op 31 Mei 1960 te Haler
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Christis Petronella
Meulen Peter Joannes º25/04/1893 Molenbeersel †05/04/1958 Molenbeersel 22633
lid van de Voortplanting des Geloofs
oudstrijder, ridder in de Leopoldsorde
godvruchtig in de Heer overleden te ?
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kampers Jacomina
Meulen Theodoor º15/12/1901 Molenbeersel †01/08/1986 Molenbeersel 56906
weduwnaar sinds 24/09/1979
MEULEN, Theodoor, geboren op 15-12-1901 te Molenbeersel, overleden op 01-08-1986 te Molenbeersel op 84-jarige leeftijd, gehuwd met Creemers Anna.
-> rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Creemers 'Anna' Maria in 1928
Meuris 'Anna' Maria º24/05/1898 Bocholt †23/05/1980 Bocholt 38349
weduwe sinds 01/06/1967
MEURIS, Anna, geboren op 24-05-1898 te Bocholt, overleden op 23-05-1980 te Bocholt op 81-jarige leeftijd, begraven op 28-05-1980 te Lozen, weduwe van Clauwers Arnold.
(bron: Het Belang van Limburg, 1980-05-27)
gehuwd met Clauwers Arnoldus
Meuris Catharina º17/09/1872 Maaseik †29/09/1872 Maaseik 60521
MEURIS, Catharina, geboren op 17‑09‑1872 om 08.00 uur te Maaseik, gedoopt op 17‑09‑1872 te Maaseik (getuige(n): Petrus Meuris, Catharina Janssen), overleden op 29‑09‑1872 om 14.00 uur te Maaseik, 12 dagen oud (aangifte door: de vader).
Meuris Elisabeth º05/09/1932 Bocholt †20/02/2016 Bocholt 57158
weduwe sinds 2002
geboren te Bocholt op 5 september 1932 en thuis te Bocholt in het bijzijn van haar naasten zachtjes ingeslapen op 20 februari 2016, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken
de families Meuris en Wetzels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wetzels Louis
Meuris Gerardus º22/11/1879 Maaseik †27/12/1913 Maaseik 50086
lid van het Zangkoor der groote kerk en van de Erewacht van het Heilig Hart
geboren te Maeseyck, den 22 November 1879, en aldaar overleden den 27 December 1913, voorzien van de laatste HH. Sakramenten
-x-x-x-x-x-x-
MEURIS, Gerardus, machinist op de buurtspoorweg en ongehuwd te Maaseik (1913), geboren op 20‑11‑1879 om 09.00 uur te Maaseik, gedoopt op 20‑11‑1879 te Maaseik (getuige(n): Gerardus Bervboets, Ida Maria Lintermans), overleden op 27‑12‑1913 om 20.00 uur te Maaseik op 34-jarige leeftijd (aangifte door: de broers Theodore Meuris 32 j. werkman en Henri Meuris 30 j. werkman).
bidprentje in mijn bezit
Meuris Hendrik Nicolaas (Henri) º05/05/1884 Maaseik †19/07/1948 Maaseik 500
MEURIS, Hendricus Nicolaas, stoker-ijzerenweg te Maaseik (1913), geboren op 05‑05‑1884 om 17.00 uur te Maaseik, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06‑05‑1913 te Maaseik (getuige(n): Jean Cornips 28 j. werkman en broer van de bruid en Gerard Meuris 33 j. werkman en broer van de bruidegom) met CORNIPS, Maria Helena, 23 jaar oud, geboren op 27‑01‑1890 om 09.00 uur te Maaseik, dochter van CORNIPS, Henricus en SCHULPEN, Maria Elisabeth.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Cornips Helena Maria op 06/05/1913 te Maaseik
Meuris Hendrik Theodoor René Lambert º27/09/1926 Genk †07/05/2014 Maaseik 2259
weduwnaar sinds 15/04/2011
geboren te Genk op 27 september 1926 en overleden te Maaseik op 7 mei 2014
de families Meuris-Dreesen en Borkelmans-Thijssen
kinderen en kleinkinderen
Theo en Rita Paradis-Meuris, Bert en Anja
Ludo en Tinneke Weetjens-Meuris, Ann, Rik, Wim en Leen, Cleo
René en Anne Meuris-Verbruggen, Martine, Greetje
Zijn zwijgen was zilver, zijn uitspraken waren goud, ontlokken een lach die hem voor eeuwig bij ons houdt.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Borkelmans Marguerite Maria op 02/09/1950 te Maaseik
Meuris Jaak º19/08/1910 Kaulille †13/02/1998 Neerpelt 42749
MEURIS, Jaak, geboren op 19-08-1910 te Kaulille, overleden op 13-02-1998 te Neerpelt op 87-jarige leeftijd, begraven op 18-02-1998 te Bocholt, echtgenoot van Custers Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1998-02-16)
gehuwd met Custers Maria
Meuris Joseph º21/09/1927 Lanaken †05/05/1986 Neerharen 56815
weduwnaar sinds ?
lid van de veteranen van Koning Leopold III
lid van de bond van gepensioneerden
hij werd geboren te Lanaken op 21 september 1927 en is in de Heer overleden te Neerharen op 5 mei 1986, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Meuris, Bormans, Gijbels en Wevers
2 kinderen: Jean en Willy Meuris
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Bormans Hubertina
Meuris Jozef º19/03/1895 Lanaken †14/03/1975 Hasselt 39910
weduwnaar sinds ?
gepensioneerde van de N.M.B.S.
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
vereerd met verschillende eretekens
geboren te Lanaken op 19 maart 1895 en godvruchtig overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 14 maart 1975, voorzien van al de troostmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Meuris, Vaassen, Slootmaekers en Slangen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vaassen Catharina
Meuris Lambertus º16/03/1840 Maaseik †23/10/1887 Maaseik 16430
Lambertus MEURIS, geboren op 16‑03‑1840 te Maaseik, overleden op 23‑10‑1887 om 23.00 uur te Maaseik op 47-jarige leeftijd (aangifte door: broer Pieter Meuris 49 j. dagloner en Hendrik Trips 47 j. metselaar, schoonbroer), zoon van Christianus MEURIS en Petronella STEVENS; gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23‑11‑1871 te Maaseik (getuige(n): (11:00 uur) Jean Stephanus Lintermans 26 j. kleermaker te Bree broeder van de bruidegom, Hendrik Trips 31 j. metselaar zwager van de bruid, Pierre Meuris 34 j. dagloner, broer van de bruid, Jean Hinoul 21 j. daghuurder, vriend) met Maria Sibilla LINTERMANS, 20 jaar oud, geboren op 12‑06‑1851 om 20.00 uur te Maaseik, dochter van Wilhelmus (Guilielmus) LINTERMANS en Henrica (Henriette) JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Hubertus MEURIS, geboren op 20‑05‑1875 om 02.00 uur te Maaseik, overleden op 28‑06‑1874 om 06.00 uur te Maaseik.
-x-x-x-x-x-
Maria Sibilla LINTERMANS, geboren op 12‑06‑1851 om 20.00 uur te Maaseik, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑11‑1871 te Maaseik (getuige(n): (11:00 uur) Jean Stephanus Lintermans 26 j. kleermaker te Bree broeder van de bruidegom, Hendrik Trips 31 j. metselaar zwager van de bruid, Pierre Meuris 34 j. dagloner, broer van de bruid, Jean Hinoul 21 j. daghuurder, vriend) met Lambertus MEURIS, 31 jaar oud.
gehuwd met Lintermans Maria Sybilla op 23/11/1871 te Maaseik
Meuris Maria º29/12/1875 Maaseik †28/09/1951 Maaseik 415
MEURIS, Maria, geboren op 29‑12‑1875 om 07.00 uur te Maaseik, gedoopt op 29‑12‑1875 te Maaseik (getuige(n): Henricus Bervoets, Maria Lintermans).
bidprentje in mijn bezit
Meuris 'Maria' Anna º1855 onbekend onbekend 60840
gehuwd met Stinissen Jan Hubert
Meuris Maria Joanna º1894 onbekend 14691
gehuwd met Pepels Jan Hubertus
Meuris Mechtildis º17/01/1883 Maaseik †12/06/1883 Maaseik 60524
MEURIS, Mechtildis, geboren op 17‑01‑1883 om 14.00 uur te Maaseik, overleden op 12‑06‑1883 om 23.00 uur te Maaseik, 146 dagen oud (aangifte door: de vader).
Meuris Petronella º02/10/1877 Maaseik †14/02/1948 Maaseik 60523
MEURIS, Petronella, geboren op 02‑10‑1877 om 07.00 uur te Maaseik, gedoopt op 02‑10‑1877 te Maaseik (getuige(n): Jan Lintermans, Maria Gielen).
-x-x-x-x-x-
MEURIS, Petronella, geboren op 30-10-1877 te Maaseik, overleden op 14-02-1948 te Maaseik op 70-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Meuris 'René' Albert º09/02/1919 Maaseik †12/09/1978 Maaseik 10783
ook korte tijd gewerkt bij ATM (Tonnaer) Maaseik, voordien en nadien in de mijn te Eisden
-x-x-x-x-
MEURIS, Rene Albert, geboren op 09-02-1919 te Maaseik, overleden op 12-09-1978 te Maaseik op 59-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1978 te Maaseik, echtgenoot van Peeters Anna Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1978-09-13)
gehuwd met Peeters Maria
Meuris Theodorus Hubertus º12/10/1881 Maaseik †05/12/1951 Maaseik 1351
MEURIS, Theodorus Hubertus, geboren op 12‑10‑1881 om 10.00 uur te Maaseik, gedoopt op 12‑10‑1881 te Maaseik (getuige(n): Theodorus Hubertus Deckers, Helena Massij).
gehuwd met Dreesen Anna Helena Margaretha
Meuris Wilhelmus Hubertus º20/05/1874 Maaseik †28/06/1874 Maaseik 60522
MEURIS, Wilhelmus Hubertus, geboren op 20‑05‑1874 om 02.00 uur te Maaseik, gedoopt op 20‑05‑1874 te Maaseik (getuige(n): Wilhelmus Lintermans, Maria Gielen), overleden op 28‑06‑1874 om 06.00 uur te Maaseik, 39 dagen oud.
Meuris Wilhelmus Josephus º25/05/1886 Maaseik onbekend 60525
MEURIS, Wilhelmus Josephus (Guilielmus), geboren op 25‑05‑1886 om 09.00 uur te Maaseik.
Meurkens Francis Joseph º04/05/1908 Hamont †16/08/1976 Neeroeteren 41437
MEURKENS, Francis Joseph, geboren op 04-05-1908 te Hamont, overleden op 16-08-1976 te Neeroeteren op 68-jarige leeftijd, begraven op 19-08-1976 te Neeroeteren, echtgenoot van Claessens Elisa.
(bron: Het Belang van Limburg, 1976-08-18)
gehuwd met Claessens Elisa Maria
Meurkens Jacobus º16/04/1932 Budel (NL) †11/03/2005 Peer 25366
overleden in het rusthuis Sint-Antonius te Peer
de families Bové, Meurkens, Boonen en Pepels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bové Clara
Meurkens Mieke º1946 onbekend onbekend 55220
gehuwd met Smeets Mathieu
Meurs Alfons º16/11/1919 Peer †25/10/2006 Overpelt 33731
wielrenner, mijnwerker op rust
lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en van de Verbroedering Mijnwerkers
geboren te Peer op 16 november 1919 en overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 25 oktober 2006
de families Meurs, Creemers, Vanbuel en Leekens
In liefde nemen we afscheid van de heer Fons MEURS, echtgenoot van mevrouw Lies Creemers
mijnwerker op rust; lid van de bond van gepensioneerden, van Ziekenzorg en van de Verbroedering Mijnwerkers.
Geboren te Peer op 16 november 1919 en overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 25 oktober 2006, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.
De plechtige Eucharistieviering, waartoe u wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden in de dekenale kerk Sint-Trudo te Peer-centrum op dinsdag 31 oktober 2006 om 10.30 uur. De crematie in het crematorium te Hasselt en de asverspreiding op de strooiweide van de begraafplaats te Peer zal nadien in familiekring plaatsvinden. Samenkomst en mogelijkheid tot een laatste groet in het funeraruim Jaeken, Kerkstraat 3, Peer vanaf 9.45 uur. Er wordt voor hem gebeden tijdens de avondwake in genoemde kerk op maandag 30 oktober om 19 uur. Aansluitend begroeting, in bijzijn van familie in het funerarium.
Familie, vrienden en kennissen die geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Creemers Lies in 1943 te Peer
Meurs Alice º21/09/1922 Bree †17/03/2014 Bree 35385
weduwe sinds 14/03/1996
lid van Okra
zij werd geboren te Bree op 21 september 1922 en is zachtjes van ons heengegaan op de Welzijnscampus Gerkenberg te Bree op 17 maart 2014
de families Meurs en Eyckmans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Eyckmans François
Meurs Anna º1910 onbekend onbekend 44540
weduwe sinds 20/09/1984
gehuwd met Duysters Henri
Meurs Christina Carolina Antonia Josephina º05/03/1918 Maaseik onbekend 61652
-> geboorteakte nummer 17 dd. 07/03/1918 - burgerlijke stand Maaseik
Meurs Gerard º26/02/1931 Bocholt †31/01/2009 Bree 42985
lid van OKRA en het Heilig Paterke
hij werd geboren te Bocholt op 26 februari 1931 en is overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree op 31 januari 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meurs en Drieskens
gehuwd met Drieskens Lieske
Meurs Gerard º07/06/1934 Hamont †26/05/2003 Hamont 50145
MEURS, Gerard, geboren op 07-06-1934 te Hamont, overleden op 26-05-2003 te Hamont op 68-jarige leeftijd, begraven op 30-05-2003 te Hamont, echtgenoot van Driesen Julienne.
(Bron: Het Belang van Limburg, 2003-05-28)
gehuwd met Driesen Julienne
Meurs Gertrude º13/03/1939 Kleine-Brogel †05/03/2008 Kaulille 40562
lid van Anders Jong, Okra en Wandelclub Breugel
zij werd geboren te Kleine-Brogel op 13 maart 1939 en is thuis zachtjes overleden te Kaulille op 5 maart 2008, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Meurs en Kwanten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kwanten Pierre
Meurs 'Helena' Jospehina º27/03/1889 Bree †05/12/1960 Bree (?) 10834
geboorteakte nummer 47 dd. 27/03/1889 - burgerlijke stand Bree
gehuwd met Schoofs Jan Mathys (Mathieu) in 1915 te Bree
Meurs Jan Jacob º1850 Bree onbekend 61851
gehuwd met Weytjens Gertrudis Elisabeth
Meurs Jan Louis º1846 onbekend onbekend 61847
gehuwd met Vanhoef Maria Carolina
Meurs Jan Michel º25/02/1891 Hechtel †10/09/1944 Hechtel 61849
geboorteakte nummer 12 dd. 26/02/1891 - burgerlijke stand Hechtel
zoon van Jan Theodoor Meurs, landbouwer, 43 jaar, wonende den Hoenrik, en van Maria Josephina Tielens, 40 jaar, zijne huisvrouw
-x-x-x-
Weggevoerde 1914-1918
geboren te Hechtel den 25 Februari 1891 en beiden te Hechtel, door een pijnlijk ongeval uit het leven grukt, den 10 September 1944, gedurende de bloedige dagen van barbaarsch verzet van den vijand.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Crits Maria Clementia
Meurs Jeanne º20/09/1901 Bree †28/02/1981 Maaseik 11172
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden en van meerder godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden in het rusthuis te Maaseik
de families Meurs, Daniels, Meuffels en Bokken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Daniels Louis
Meurs Joannes 'Martinus' (Martin) º23/04/1905 Stokkem †23/04/1983 Ophoven 35406
erelid van de fanfare De Ophoverzonen
gepensioneerd mijnwerker
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Stokkem op 23 april 1905 en godvruchtig overleden te Ophoven op 23 april 1983, voorzien van de Heilige Sakramenten
de families Meurs en Deckers
geen kinderen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Deckers Maria 'Elisa'
Meurs José º31/08/1937 Peer †16/08/2007 Hasselt 37711
geboren te Peer op 31 augustus 1937 en overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op donderdag 16 augustus 2007, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken
de families Meurs en Molemans
gehuwd met Molemans Frans
Meurs Josephus Ludovicus (Jozef) º29/09/1878 Hechtel onbekend 11443
beroep: boekhouder
overleden vóór 1953
vermeld op de rouwbrief van Trinette Marie Hubertine Monsieur
zoon van Jan Michiel Meurs, overleden te Hechtel op 28/04/1898 en van Josephina Catharina Hendrikx, overleden te Hechtel op 17/02/1895
gehuwd met Claessens 'Anna' Laurentia Francisca Hubertina (Annette) op 13/05/1913 te Maaseik
Meurs Lena º04/06/1910 Peer †17/06/1999 Neerpelt 39306
weduwe van de heer Jozef Keppens sinds 1945
weduwe van de heer Jozef Crijns sinds 1976
geboren te Peer op 4 juni 1910 en overleden te Neerpelt op 17 juni 1999
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Crijns Jozef
gehuwd met Keppens Jozef
Meurs Louis º1880 onbekend onbekend 57286
overleden vóór 1950
gehuwd met Mellen Maria Leonie
Meurs Louise Maria º15/01/1897 Peer †13/12/1988 Zwartberg 39706
weduwe sinds 13/05/1978
geboren te Peer op 15 januari 1897 en overleden te Zwartberg op 13 december 1988, voorzien van de sakramenten der zieken
de families Meurs, Winters, Evens, Tielens en Langers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Winters Emmanuel
Meurs Maria Bertilia º1865 onbekend onbekend 33951
overleden vóór 1936
gehuwd met Snykers Martin
Meurs Maria Catharina º05/06/1922 Rotem †14/07/1980 Maaseik 59277
weduwe sinds ??
Lid van de bond van gepensioneerden en van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Rotem op 5 juni 1922 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 14 juli 1980, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Vanderlinden, Meurs, De Langhe, Gijzen en Opdenakker
2 kinderen: Gerard en Annie Vanderlinden
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Vanderlinden Jaak
Meurs Maria Christina º20/06/1890 Bree †11/03/1963 Bree 33210
weduwe sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Veestraeten Leonard
Meurs Maria 'Christina' Helena º14/01/1899 Bree †27/01/1977 Genk 23103
weduwe sinds 19/03/1961
lid van het Marialegioen en van verschillende godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden in Heiderust, Sint-Jansziekenhuis te Genk
-x-x-x-x-
MEURS, Marie Christina Helena, geboren op 14-01-1899 te Bree, overleden op 27-01-1977 te Genk op 78-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1977 te Bree, weduwe van Vandewal Henrie.
(bron: Het Belang van Limburg, 1977-01-29)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandewal Henricus (Henri)
Meurs Maria (Mia) º24/01/1934 Ophoven †28/02/2012 Bree 49194
weduwe sinds 07/04/2009
zij werd geboren te Ophoven op 24 januari 1934 en is overleden in Residentie Boneput te Bree op 28 februari 2012, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meurs en Evens
gehuwd met Evens Mathieu
Meurs Maria Theresia º10/10/1888 Hechtel 61846
geboorteakte nummer 33 dd. 10/10/1888 - burgerlijke stand Hechtel
dochter van Jan Louis Meurs, landbouwer, 42 jaar, en van Maria Carolina Vanhoef, 30 jaar, zijne huisvrouw
Meurs Marie Louise (Wies) º08/03/1929 Peer †12/09/1976 onbekend 48590
MEURS, Marie Louise, geboren op 08-03-1929 te Peer, overleden op 12-09-1976 op 47-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1976 te Peer, echtgenote van Van Mierlo Richard.
(bron: Het Belang van Limburg, 1976-09-14/1976-09-15)
gehuwd met Van Mierlo Richard
Meurs Mia (zuster Marie Dominique) º07/08/1925 Peer †22/12/2001 Bilzen 5841
geprofest op zondag 15/08/1948
Meurs Michel º31/01/1895 Bree †02/04/1945 Bree 42875
oudstrijder en invalide 1914-1918
vereerd met de medalie van Luik, van den IJzer, van de Overwinning, de herinneringsmedalie en het Vuurkruis
geboren te Bree, den 31 Januari 1895 en aldaar plotseling overleden den 2 April 1945, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
de families Meurs en Bogaerts
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bogaerts Elisa
Meurs Pierre º12/02/1931 Maaseik †22/04/2022 Ophoven 60143
geboren te Maaseik op 12 februari 1931 en thuis zachtjes ingeslapen te Ophoven op 22 april 2022
de families Meurs en Vandeweert
5 kinderen: Martin, Willy, Mariet, Jean en Anita Meurs
gehuwd met Vandeweert Gertrudis
Meurs Stina º22/01/1905 Peer †08/11/1995 Bree 15674
weduwe sinds 11/09/1987
MEURS, Stiena, geboren op 22-01-1905 te Peer, overleden op 08-11-1995 te Bree op 90-jarige leeftijd, begraven op 14-11-1995 te Peer, weduwe van Smeets Jozef.
(bron: Het Belang van Limburg, 1995-11-10)
gehuwd met Smeets Jozef
Meus Albert º14/07/1915 onbekend †09/10/1960 onbekend 59156
Meus Alfons º15/07/1904 Zonhoven †22/06/1975 Genk 36597
47 jaar in trouw en liefde gehuwd met Bertha Vanrunxt
ijveraar van de bond van het Heilig Hart en lid van de bond van gepensioneerden
op 15 juli 1904 zag hij het levenslicht in Zonhoven en dit licht doofde uit op 22 juni 1975 in het ziekenhuis in Genk, gesterkt door het sakrament der zieken
op 26 juni hielden wij zijn uitvaart en legden hem te rusten op ons kerkhof, wachtend op de eeuwige opstanding
de families Meus en Vanrunxt
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanrunxt Bertha in 1928
Meus Alfons Elisa Albert (Fons) º23/05/1919 Bree †05/07/2009 Peer 58358
geboorteakte nummer 29 dd. 24/05/1919 - burgerlijke stand Bree
MEUS, Fons, geboren op 23-05-1919 te Bree, overleden op 05-07-2009 te Peer op 90-jarige leeftijd, gecremeerd te Hasselt - De Tesch, urne begraven te Kleine-Brogel, echtgenoot van Coninckx Josee.
(bron: Het Belang van Limburg, 2009-07-08)
Vader Meus Hendrik Egidius (Henri)
gehuwd met Coninckx Josée
Meus Anna 'Maria' º19/04/1898 Beek †22/01/1992 Beek 58672
weduwe sinds 08/09/1982
MEUS, Maria, geboren op 19-04-1895 te Beek, overleden op 22-01-1992 te Beek op 96-jarige leeftijd, begraven op 27-01-1992 te Beek, weduwe van Swinnen Mathieu.
(bron: Het Belang van Limburg, 1992-01-25)
gehuwd met Swinnen Mathieu
Meus Anna Maria Elisabeth º02/09/1882 Beek †11/03/1971 Gerdingen 30314
weduwe sinds ?
MEUS, Maria, geboren op 02-09-1882 te Bree (Beek), overleden op 11-03-1971 te Gerdingen op 88-jarige leeftijd, begraven op 16-03-1971 te Gerdingen, weduwe van Brouwers Mathieu.
(bron: Het Belang van Limburg, 1971-03-13)
gehuwd met Brouwers Jan 'Mathijs'
Meus Catharina Maria º18/04/1893 Bree †03/06/1961 Bree 38342
weduwe sinds 09/01/1937
lid van de bond van het Heilig Hart
biddend lid van het Marialegioen en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Bree, op 18 april 1893, en is plotseling in de Heer ontslapen te Bree, op 3 juni 1961, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en door de pauselijke zegen "In articulo mortis"
de families Meus en Quintens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Quintens Johannes Franciscus Ernest
Meus Elisa º02/02/1922 Bree †09/04/2015 Waterschei 34338
weduwe sinds 28/11/1985
MEUS, Lieske, geboren op 02-02-1922 te Bree, overleden op 09-04-2015 te Waterschei op 93-jarige leeftijd, begraven op 15-04-2015 te Gruitrode, weduwe van Creemers Theo.
(bron: Het Belang van Limburg, 2015-04-13)
gehuwd met Creemers Theodoor Albert (Theo)
Meus Gerard 'Willem' º1873 onbekend onbekend 53248
weduwnaar sinds 13/02/1960
gehuwd met Neyens Anna Maria
Meus Helena º13/04/1929 Bree †03/11/2016 Hasselt 40231
weduwe sinds 02/11/2006
geboren te Bree op 13 april 1929 en overleden in woonzorgcentrum Gaerveld te Hasselt op 3 november 2016, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meus, Gorssen, Coenen en Coninx
MEUS, Helena, geboren op 13-04-1929 te Bree, overleden op 03-11-2016 te Hasselt op 87-jarige leeftijd, begraven op 09-11-2016 te Kuringen, weduwe van Coenen Frans.
(bron: Het Belang van Limburg, 2016-11-05)
gehuwd met Coenen Frans
Meus Hendrik Egidius (Henri) º03/12/1884 Beek †10/07/1961 Bree 45812
lid van de Bond van het Heilig Hart en van het Marialegioen
mederwerker van Don Bosco
geboren te Beek, de 3 december 1884, en godvruchtig overleden te Bree, de 10 juli 1961, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten en de Pauselijke zegen
de families Meus en Corstjens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Corstjens Maria Anna
Meus Hendrik Elisa Mathieu (Mathieu) º09/05/1918 Bree †08/04/1995 Bree 45480
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945
lid van de nationale strijdersbond N.S.B. - Bree
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Bree op 9 mei 1918 en zachtjes in de Heer ontslapen te Bree op 8 april 1995, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meus en Wetsels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wetsels Joanna Maria Hermandine
Meus Hubertina º12/11/1896 Bree †04/10/1979 Kinrooi 20843
weduwe sinds 04/01/1937
lid van de bond van gepensioneerden en van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Bree op 12 november 1896 en overleden te Kinrooi op 4 oktober 1979, gesterkt door het sakrament der zieken
de families Smeets en Meus
… Haar levenstaak was een strijd, een zeer moeilijke opgave. Door het jong wegvallen van haar echtgenoot stond zij alleen voor de opvoeding van een talrijk gezin en voor de leiding van het bedrijf. Het afgeven van een zoon in volle leven sloeg een diepe wonde in haar leven. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Smeets Jan in 1925
Meus Jaak º09/10/1924 Bree †14/12/2001 Genk 5867
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Symkens Maria
Meus Jacqueline º18/09/1944 Bree †30/07/2006 Meeuwen 32552
plotseling thuis overleden te Meeuwen op 30 juli 2006
Meus Jan º31/01/1932 Beek †12/12/2023 Beek 63902
weduwnaar sinds 26/07/2017
hij werd geboren te Beek op 31 januari 1932 en is aldaar thuis zachtjes van ons heengegaan op 12 december 2023
de families Meus en Swinnen
gehuwd met Swinnen Bertha
Meus Jan º20/02/1941 Bree †14/04/2020 Oudsbergen 57434
lid van duivenbond Recht voor allen Meeuwen
lid van Samana
geboren te Bree op 20 februari 1941 en overleden te Oudsbergen op 14 april 2020
de familie Meus
Meus Jan Joseph º25/09/1934 Bree †01/01/2017 Genk 53119
MEUS, Jan, geboren op 25-09-1934 te Bree, overleden op 01-01-2017 te Genk op 82-jarige leeftijd, gecremeerd te Hasselt, urne begraven te Bree, echtgenoot van Kerckhofs Alice.
(bron: Het Belang van Limburg, 2017-01-04/2017-01-05)
Vader Meus Mathys Hendrik Henri
Moeder Swennen Maria Catharina
gehuwd met Kerckhofs Aldegonda Alice
Meus Jan Willem º11/11/1900 Bree †01/12/1916 Tongerlo 61346
beroep: kleermakersgast
overlijdensakte nummer 15 dd. 02/12/1916 - burgerlijke stand Tongerlo
Moeder Neyens Anna Maria
Meus Joseph Julien (Jos) º04/04/1935 Helchteren †23/09/2021 Bree 8689
weduwnaar sinds 09/05/2021
hij werd geboren te Helchteren op 4 april 1935 en is zachtjes van ons heengegaan in Residentie Boneput te Bree op 23 september 2021
de families Meus en Hinoul
-x-x-x-x-
Uit de rubriek 'Van harte' in het Belang van Limburg dd. 30/03/2021
Jos Meus (85) en Alice Hinoul (85) delen al vijftig jaar lief en leed met elkaar. Ze leerden elkaar destijds kennen in het park Boneput te Bree en zijn getrouwd bij de paters (Gerkenberg). Jos is jarenlang beroepsmilitair geweest. Alice was naaister. De gouden jubilarissen genieten van hun oude dagen in Residentie Boneput, weer op de plek waar ze elkaar leren kennen hebben.
gehuwd met Hinoul Maria Elisabeth Alice (Lies) op 25/03/1971 te Bree?
Meus Karel º11/11/1904 Bree †20/06/1984 Neerpelt 23199
lid van de bond van gepensioneerden, van Ziekenzorg en van de K.W.B.
bestuurslid van het "Spaarkaske"
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Raemaekers Christina in 1930
Meus Louisa º06/10/1928 Houthalen †08/01/2004 Bree 16770
lid van verschillende godvruchtige genootschappen, de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg
zij werd geboren te Houthalen op 6 oktober 1928 en is in huiselijke kring overleden te Bree op 8 januari 2004, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meus en Beynsberger
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beynsberger Leo
Meus Louisa º24/03/1909 Wijchmaal †10/09/1990 Neerpelt 41366
lid van de bond van gepensioneerden, van Ziekenzorg en van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Wijchmaal op 24 maart 1909 en godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt op 10 september 1990, voorzien van de Sacramenten der zieken
de families Meus, Steensels, Vangeneugden en Pinxten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Steensels Jan
Meus Maria º24/01/1896 Bree †05/03/1971 Bree 49506
MEUS, Maria, geboren op 24-01-1896 te Bree, overleden op 05-03-1971 te Bree (Ziekenhuis) op 75-jarige leeftijd, gehuwd met Stessens Frans.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Stessens Frans
Meus Maria A. Elisabeth º12/03/1887 Beek †29/01/1969 Gerdingen 13914
weduwe sinds ?
afkomstig van Steyvenhof op de Steenberg in Bree
godvruchtig overleden te Gerdingen Bree
… Bij vader en Hubert zaliger zijt ge nu voor altijd gelukkig. Bid daar voor ons en gans de wereld. Uw zoon priester, waar gij zo fier op waart, zal nooit vergeten wat gij, moeder, gezegd hebt: "Zorg als priester, dat de kinderen bij elkaar blijven". Hij blijft u dagelijks gedenken aan 't altaar. …
familiefoto Doumen ter gelegenheid van huwelijk schoonbroer Jan Doumen op 05/04/1918
zie 't Èzendröpke nr. 37 van mei 2000, pagina 62
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Coninx Antoon
Meus Maria Anna º1885 Bree onbekend 51651
geboren op Steyvenhof op de Steenberg in Bree
overleden vóór 1969
familiefoto ter gelegenheid van hun huwelijk op 05/04/1918
zie 't Èzendröpke nr. 37 van mei 2000, pagina 62
gehuwd met Doumen Jan op 05/04/1918 te Bree
Meus Mathieu º06/02/1921 Bree †21/09/1993 Opglabbeek 40111
gepensioneerd mijnwerker
oudstrijder 1940-1945
lid van de bond van oudstrijders van Opglabbeek
geboren te Bree op 6 februari 1921 en godvruchtig overleden te Opglabbeek op 21 september 1993, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Meus en Symkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Symkens Roza
Meus Mathys Hendrik Henri º21/11/1902 Bree †12/09/1999 Bree 9424
weduwnaar sinds 02/08/1988
lid van de derde leeftijd en van Ziekenzorg
Hij werd geboren te Bree op 21 november 1902 en is aldaar plotseling thuis overleden op 12 september 1999, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meus, Conings, Swennen en Neyens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Swennen Maria Catharina te Bree
Meus Petrus Hendrikus º02/08/1914 Gerdingen †03/08/1966 Genk 17293
jonkman
lid van de bond van het Heilig Hart
ten gevolge van een ongeval zachtjes overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
de families Meus en Schrooten
bidprentje in mijn bezit
Meus Petrus Joannes Michaël (Jan) (Z.E.H.) º24/03/1884 Bree †28/10/1967 Duffel 57798
succesrijk auteur van geestelijke werken
Bartholomeus Jan Meus, Norbertijner kanunnik van de Abdij Averbode (witheer van Averbode)
geboren te Bree (Eetseveld) op 24 maart 1884
ontving het wit habijt op 11 october 1903
legde de geloften af op 11 october 1905
werd priester gewijd op 16 augustus 1908
vertrok naar Brazilië op 16 september 1908
keerde in 1912 terug en werd redacteur van meerdere tijdschriften van Averbode en predikant
van 1915 tot 1918 was hij onderpastoor te Larum (Geel)
overleed vroom, gesterkt door de sacramenten van de zieken, in de Sint-Norbertuskliniek te Duffel op 28 october 1967
de families Meus, Bloemen en Gorssen
-x-x-x-x-
zie het èzendröpke, nummer 79, mei 2021, pagina's 22 t/m 30 - Bartholomeus Jan Meus, witheer van Averbode, een onbekende schrijver uit Bree (door Jan Gerits)
Meus Rikske º27/08/1921 Meeuwen †11/04/2003 Genk 12053
lid van het Heilig Paterke te Hasselt
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
weduwnaar sinds 21/10/2000
gehuwd met Franssen Mieke
Meus Theo º26/12/1912 Tongerlo †17/02/1987 Bree 5033
MEUS, Theo, geboren op 26-12-1912 te Tongerlo, overleden op 17-02-1987 te Bree op 74-jarige leeftijd, begraven op 21-02-1987 te Beek, echtgenoot van Tummers Josephina.
(bron: Het Belang van Limburg, 1987-02-19)
gehuwd met Tummers Josephina
Meus Walterus º30/09/1839 Bree †25/09/1913 Bree 57799
zie het èzendröpke, nummer 79, mei 2021, pagina's 22 t/m 30 - Bartholomeus Jan Meus, witheer van Averbode, een onbekende schrijver uit Bree (door Jan Gerits)
gehuwd met Gorssen Maria Elisabeth op 16/06/1888 te Gruitrode
gehuwd met Bloemen Anna Catharina in 1883 te Meeuwen
Meuwis Aleida º19/09/1932 Neeroeteren †03/01/2020 Neeroeteren 53693
weduwe sinds 02/01/1998
geboren te Neeroeteren op 19 september 1932 en thuis overleden te Neeroeteren op 3 januari 2020, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meuwis en Indemans
4 kinderen: Henri, Irène, Jos en Christa Indemans
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Indemans Hubert
Meuwis Alfons º09/05/1942 Zonhoven †22/02/2008 Hasselt 40501
hij werd geboren te Zonhoven op 9 mei 1942 en is, omringd door ons allen, overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 22 februari 2008, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Meuwis en Braeken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Braeken Catho
Meuwis Alfons Lodewijk º27/09/1899 Hasselt †31/03/1969 Hasselt 56800
geboren te Hasselt op 27 september 1899 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden op 31 maart 1969, voorzien van de laatste H. H. Sakramenten der stervenden en Pauselijke zegen In Articulo Mortis
de families Meuwis, Simons, Smeets en Hermans
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Simons Eugenie
Meuwis Alfons (Z.E.H.) º24/08/1929 Zonhoven †06/07/2013 Heusden 51616
Salesiaan van Don Bosco
Fonske werd geboren te Zonhoven op 24 augustus 1929; op 2 september 1949 deed hij te Groot-Bijgaarden zijn religieuze professie als Salesiaan van Don Bosco; op 12 april 1959 werd hij te Oud-Heverlee tot priester gewijd.
Hij was achtereenvolgens werkzaam in de Salesiaanse huizen van Hechtel, Heverlee, Oud-Heverlee, Heverleen en Helchteren.
Op 6 juli 2013 is hij in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden naar zijn Schepper en Vader weergekeerd.
de familie Meuwis en de salesiaanse gemeenschap
bidprentje in mijn bezit
Meuwis Annemie º10/06/1965 Maaseik †15/09/2013 Waterschei 51052
licentiaat ziekenhuiswetenschappen
verpleegkundige in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
geboren te Maaseik op 10 september 1965 en in het bijzijn van haar geliefden overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei op 15 september 2013, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meuwis-Moors
2 kinderen: Elise en Pieter-Jan Wyndaele
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wyndaele Dirk
Meuwis Arnoldus º26/02/1832 Neeroeteren †17/03/1909 Bree 25168
weduwnaar sinds ?
geboren te Neeroeteren den 26 Februari 1832, na een kortstondig lijden, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, geheel overgegeven aan Gods aanbiddelijken wil, overleden te Bree den 17 Maart 1909
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ramaekers Dorotea
Meuwis Carla º20/08/1974 Maaseik †04/03/1978 Maaseik 47856
blijvende herinnering aan ons lief meisje Carla, dochtertje van Henri Meuwis en Maria Coolen, geboren te Maaseik op 20 augustus 1974 en als engeltje naar de hemel weergekeerd te Maaseik, Sint-Jozefziekenhuis, op 4 maart 1978
bidprentje in mijn bezit
Meuwis Helena º02/03/1941 Neeroeteren †19/03/2006 Neeroeteren 29335
lid van het Heilig Paterke van Hasselt
in familiekring overleden te Neeroeteren
gehuwd met Cuppens Christ
Meuwis Helena º14/08/1916 Neeroeteren †07/01/2007 Maaseik 34561
lid van KAV, KVLV, en Ziekenzorg
overleden in het rusthuis te Maaseik op 7 januari 2007
gehuwd met Ponsen 'Peter' Lambertus Nicolaes (Pierre)
Meuwis Jan º1908 onbekend onbekend 37443
overleden vóór 1994
gehuwd met Vastmans Anna
Meuwis Jean º1942 onbekend †2006 onbekend 48156
overleden in 2006
gehuwd met Eerlings Lisette
Meuwis Joanna Agnes º11/05/1882 Bocholt Bree ? 63252
gehuwd met Michels Joannes Jacobus
Meuwis Josephina º13/01/1902 Neeroeteren †02/05/1973 Neeroeteren 35918
weduwe sinds ?
godvruchtig overleden te Neeroeteren op 2 mei 1973 voorzien van de Heilige Olie
de families Geusens, Meuwis, Linmans en Vandeven
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Geusens Jan
Meuwis Juliana 'Carolina' º08/05/1860 Zonhoven †03/08/1918 Bree 26479
godvruchtig in den Heer ontslapen te Bree den 3 Augustus 1918
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bouts Pieter 'Hubert' in 1890
Meuwis Maria º28/06/1897 Hasselt †21/03/1971 Hasselt 56798
lid van het priestergebed en van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Hasselt op 28 juni 1897 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden op zondag 21 maart 1971, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen In Articulo Mortis
de families Meuwis en Graindor
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Graindor Herman
Meuwis Maria Aldegonda º28/10/1854 Gruitrode †17/11/1901 Antwerpen 54349
Bid voor de ziel van zaliger Jufvrouw Maria Aldegonda Meuwis, geboren te Gruitrode, op 28 October 1854, godvruchtig overleden te Antwerpen, op 17 November 1901, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.
bidprentje in mijn bezit
Meuwis Maria Anna º30/11/1890 Neeroeteren Bree ? 63248
gehuwd met Vanderstraten Pieter Hendrik
Meuwis Maria Hubertina º03/11/1900 Neeroeteren †04/09/1991 Maaseik 20325
weduwe sinds ?
geboren te Neeroeteren op 3 november 1900 en overleden te Maaseik op 4 september 1991
de families Meuwis, Hendrikx, Vandeven en Vandenberk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hendrikx Jaak
Meuwis Mathieu º19/04/1949 Dilsen-Stokkem †27/09/2009 Dilsen 44965
klusjesman O.C.M.W. Maaseik
lid van het Genker Mijnwerkerskoor, de K.W.B. en fietsclub de Fietsvrienden
geboren te Dilsen-Stokkem op 19 april 1949 en na een tragisch ongeval overleden te Dilsen op 27 september 2009
de families Meuwis en Vissers
2 kinderen: Marc en Claire Meuwis
gehuwd met Vissers Christiane
Meuwis Mathieu º20/05/1931 Neeroeteren †31/05/2009 Rotem 43270
erkend aannemer op rust
lid van Ziekenzorg
geboren te Neeroeteren op 20 mei 1931 en thuis in familiekring overleden te Rotem op 31 mei 2009, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meuwis en Billen
gehuwd met Billen Odilia
Meuwis Rosalie º1845 onbekend onbekend 62254
gehuwd met Bouchet Leonard
Meuwissen Agnes Maria º20/05/1911 Maaseik †22/01/1997 Beek (NL) 40296
ze werd geboren te Maaseik op 20 mei 1911 en overleed te Beek op 22 januari 1997
Jes, zoals we haar allemaal noemden, verloor als klein kind haar beide ouders. Ze werd opgenomen in het gezin van opa en oma Meuwissen in Sint-Odiliënberg en als hun eigen kind opgevoed. Toen vader en moeder trouwden ging Jes bij hen wonen. Ze kreeg al gauw een groot aandeel in de verzorging en opvoeding van de kinderen. ….
bidprentje in mijn bezit
Meuwissen André º1911 onbekend onbekend 40295
overleden vóór 2002
gehuwd met Tilmans Mariette
Meuwissen Anna Catharina º08/04/1899 Sint-OdiliŽnberg(NL) †27/06/1982 Kinrooi 15506
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
zij werd geboren te Sint-Odiliënberg (Nederland) op 8 april 1899 en is, gezalfd met het teken van de christelijke hoop, onverwacht overleden te Kinrooi op 27 juni 1982
de families Meuwissen, Lemmens, Drenters en Verbeek
11 kinderen
xxx
de naober of het buurtschap van de Lemmensmolen (Kessenichersteenweg, Dorpsplein en Maaseikersteenweg)
uit Dao Raostj Get - 12/2020 - pagina 129
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Lemmens Pieter Joseph (Pierre) op 19/02/1925 te Kinrooi
Meuwissen Anna Maria º1899 onbekend onbekend 38261
weduwe sinds 30/12/1962
gehuwd met Janssen Franciscus Hubertus
Meuwissen Cornelis Albertus º07/11/1916 Kinrooi †11/07/1995 Genk 39480
lid van het Heilig Paterke van Hasselt
geboren te Kinrooi op 7 november 1916 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 11 juli 1995, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meuwissen-Peeters en Craeghs-Nelissen
5 kinderen: Lea, Nestor, Maria, Henri en Elsa Meuwissen
MEUWISSEN, Cornelis Albertus, geboren op 07-11-1916 te Kinrooi, overleden op 11-07-1995 te Genk op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-07-1995 te Hasselt - de Tesch, echtgenoot van Craeghs Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1995-07-13)
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Meuwissen Dominicus Peter Henri Urbanus
Moeder Peeters Maria Elisabeth
gehuwd met Craeghs Maria
Meuwissen Dominicus Peter Henri Urbanus º13/03/1888 Montfort (NL) †27/07/1957 Kinrooi 27455
lid van de bond van het Heilig Hart en van de Heilige Familie
kalm en gelaten in de Heer overleden te Kinrooi de 27 juli 1957, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Meuwissen, Frenken, Peeters en Verwielen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Maria Elisabeth op 20/04/1914 te Kinrooi
Meuwissen Dominique º19/01/1942 Neeroeteren †04/07/1986 Waterschei 3217
MEUWISSEN, Dominique, geboren op 19-01-1942 te Neeroeteren, overleden op 04-07-1986 te Waterschei op 44-jarige leeftijd, begraven op 08-07-1986 te Nieuwe Kempen, Opglabbeek, echtgenoot van Bellafronte Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1986-07-05)
Moeder Stieners Maria Elisabeth
gehuwd met Bellafronte Maria
Meuwissen Elisabeth º1868 onbekend Maaseik ? 64532
gehuwd met Verstappen Martinus
Meuwissen Gerard º1892 onbekend onbekend 7363
gehuwd met Metten Josephine
Meuwissen Gerardine º25/01/1937 Kinrooi †13/07/2013 Kinrooi 50783
geboren te Kinrooi op 25 januari 1937 en thuis overleden te Kinrooi op 13 juli 2013, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meuwissen en Op 't Roodt
Vader Meuwissen Pierre
Moeder Slangen Helena
gehuwd met Op 't Roodt Gerard
Meuwissen Hendrikus Wilhelmus Dominicus º1917 onbekend onbekend 46596
vroegtijdig overleden
gehuwd met Stieners Maria Elisabeth in 1940
Meuwissen Jozef º1842 onbekend onbekend 26628
weduwnaar sinds 25/05/1911
gehuwd met Schoolmeesters Joanna Maria Hubertina in 1867
Meuwissen Leo º26/10/1927 Kinrooi †12/12/2004 Hasselt 22673
de uitvaartliturgie zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Lambertus te Kiewit-Hasselt op zaterdag 18 december 2004 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en plaatsing van de asurne in het columbarium op de begraafplaats aldaar.
Vader Meuwissen Pierre
Moeder Slangen Helena
Meuwissen Madeleine º23/01/1932 Kinrooi †08/11/2018 Tongeren 53040
geboren te Kinrooi op 23 januari 1932 en overleden te Tongeren op 8 november 2018
zus van Mia, Leo, Piet, Gerardine, Robert
graag gezien door velen
de familie Meuwissen
rouwbrief in mijn bezit
Vader Meuwissen Pierre
Moeder Slangen Helena
Meuwissen Maria º22/07/1926 Kinrooi †11/05/2006 Molenbeersel 31577
weduwe sinds 17/05/1981
geboren te Kinrooi op 22 juli 1926 en overleden in Huize Zorgvlied te Molenbeersel op donderdag 11 mei 2006
de families Meuwissen en Claessens
bidprentje in mijn bezit
Vader Meuwissen Pierre
Moeder Slangen Helena
gehuwd met Claessens Michel
Meuwissen Maria Agnes º20/01/1841 Maaseik †03/02/1864 Maaseik 39033
gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger Mejuffrouw Maria Agnes Meuwissen, geboren te Maeseyck, den 20 January 1841
zy gaf , al glimlachende, haren geest in de handen van haren Schepper, op den 3 February 1864
bidprentje in mijn bezit
Meuwissen Maria Catharina Emilia º16/05/1873 Maaseik †02/02/1951 Ninove 13917
weduwe sinds ?
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Fransman Leon
Meuwissen Maria Helena º1850 onbekend onbekend 59166
gehuwd met Looffen Theodorus op 29/04/1879 te ?? / Heppeneert
Meuwissen Maria Petronella º17/03/1901 St.-OdiliŽnberg (NL) †11/06/1993 Maaseik 20865
weduwe sinds 10/09/1977
geboren te Sint-Odiliënberg (Ned.) op 17 maart 1901 en overleden te Maaseik op vrijdag 11 juni 1993
Ons bumke werd als boerin geboren. De liefde tot de natuur met haar dieren en haar bloemen heeft zij altijd meegedragen. …
de families Van Eygen en Meuwissen
MEUWISSEN, Maria, geboren op 17-03-1901 te Sint-Odiliënberg (Nl), overleden op 11-06-1993 op 92-jarige leeftijd, begraven op 16-06-1993 te Kinrooi, weduwe van Van Eygen Christ.
(bron: Het Belang van Limburg, 1993-06-14)
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Van Eygen Christiaan op 03/09/1920 te Kinrooi
Meuwissen Marie 'Antoinette' Adèle º17/11/1874 Antwerpen †24/10/1941 Maaseik 6183
dochter van Joannes Antonius Meuwissen uit Echt en van Maria Sophia Bemelmans uit Maastricht
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Stiels Marie Eugène Henri Jules Hubert op 18/04/1912 te Maastricht (NL)
Meuwissen Pierre º16/12/1897 Sint-OdiliŽnberg (NL) †14/03/1986 Bree 15654
weduwnaar sinds 06/12/1979
oud-spelend lid van de fanfare De Vrijheidszonen Kinrooi
weldoener van Don Bosco
geboren te Sint-Odiliënberg (Nederland) op 16 december 1897 en overleden te Bree op 14 maart 1986
de families Meuwissen en Slangen
MEUWISSEN, Pierre, geboren op 16-12-1897 te Sint-Odiliënberg (NL), overleden op 14-03-1986 te Bree op 88-jarige leeftijd, begraven op 19-03-1986 te Kinrooi, weduwnaar van Slangen Helena.
(bron: Het Belang van Limburg, 1986-03-17)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Slangen Helena
Meuwissen Piet º27/04/1929 Kinrooi †06/07/2012 Maaseik 49878
weduwnaar sinds 08/12/2008
ere-voorzitter Koninklijke Harmonie de Voortgang Sint-Cecilia Neeroeteren
Paul Harris Fellow
gouden medaille der Kroonorde
hij werd geboren te Kinrooi op 27 april 1929 en is zachtjes van ons heengegaan in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 6 juli 2012, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meuwissen-Slangen en Diliën-Verschelden
4 kinderen: Marleen, Vera, Jeanine en Dirk Meuwissen
bidprentje in mijn bezit
Vader Meuwissen Pierre
Moeder Slangen Helena
gehuwd met Diliën Jeannette
Meuwissen Pieter Hendrik Hubert º29/08/1856 Montfort (NL) †01/08/1958 Kinrooi 27438
weduwnaar in het eerste huwelijk van M. C. Frencken
weduwnaar in het tweede huwelijk van Petronilla Drenters
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 144
gehuwd met Drenters Petronilla
gehuwd met Frencken M. C.
Mevis Emma º03/10/1891 Bree †30/04/1958 Hamme 22685
weduwe sinds 29/12/1956
MEVIS, Emma, geboren op 03-10-1891 te Bree, overleden op 30-04-1958 te Hamme op 66-jarige leeftijd, weduwe van Truyen Jaak.
gehuwd met Truyen Jaak
Mevis Gertrudis º16/05/1894 Gerdingen †27/01/1977 Bree 23486
weduwe sinds 25/04/1974
de families Mevis, Corstjens, Paredis en Pinxten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Corstjens Laurent in 1920
Mevis Jaak º20/02/1915 Bree †19/01/1984 Bree 38929
MEVIS, Jaak, geboren op 20-02-1915 te Bree, overleden op 19-01-1984 te Bree op 68-jarige leeftijd, echtgenoot van Schreurs Betsy.
Vader Mevis Joannes Josephus
Moeder Engelen Maria Hubertina
gehuwd met Schreurs Betsy
Mevis Jeanne º06/02/1920 Bree †12/10/1989 Genk 41335
lid van K.V.Z., lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Bree op 6 februari 1920 en in de Heer overleden te Genk in het verpleegtehuis Heiderust op 12 oktober 1989, gesterkt met de Sacramenten der zieken
de families Mevis, Geusens en Engelen
bidprentje in mijn bezit
Vader Mevis Joannes Josephus
Moeder Engelen Maria Hubertina
Mevis Joannes Josephus º22/03/1883 Bree †26/11/1955 Bree 22178
stiefvader van de Gebroeders Arnold & Lambert Geusens
geboren te Bree, de 22 Maart 1883 en aldaar zeer godvruchtig in de Heer overleden, de 26 November 1955, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen in articulo mortis
de families Mevis en Engelen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Engelen Maria Hubertina op 25/07/1914 te Bree
Mevis Joannes Lambertus º20/06/1875 Bree onbekend 49443
gehuwd met Paredis Maria Elisabeth op 10/06/1912 te Bree
Mevis Martin (Z.E.H.) º20/11/1916 Bree †24/12/1982 Sint-Pieters-Leeuw 52169
MEVIS, Martin (priester/pater), geboren op 20-11-1916 te Bree, overleden op 24-12-1982 te Sint-Pieters-Leeuw (Wilgenhof) op 66-jarige leeftijd.
Vader Mevis Joannes Josephus
Moeder Engelen Maria Hubertina
Mevisschen Mechtildis º24/01/1737 Roermond (NL) †12/03/1803 Roermond (NL) 5758
gehuwd met Evers Joannes Antonius op 20/05/1764 te Roermond (NL)
Mevissen Elisabeth º11/03/1859 Opoeteren †14/01/1949 Hasselt 62376
Derde Ordelinge van Sint-Franciscus en lid van meerdere broederschappen
geboren te Opoeteren den 11 Maart 1859 en godvruchtig overleden te Hasselt, Hemelrijk, den 14 Januari 1949
… Derde ordelinge, dat was haar eretitel, een dochter als kloosterzuster haar rechtmatige fierheid, bidden en zich onderwerpen aan Gods wil, dat was haar leven.
Zij heeft het geluk gehad een groot deel van haar leven in het klooster door te brengen. Daarvoor dankte zij God en al degenen die haar met zorgen en genegenheid omringden. Zacht is zij gestorven onder den bijstand van Maria, hare en onze moeder. Hare gedachtenis en stichtend voorbeeld blijft bij ons. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Henricus
Mevissen Hubert º11/02/1913 onbekend †11/10/1969 onbekend 30022
Denket in Liebe an Hubert Mevissen * am 11. Februar 1913, der am 11. Oktober 1969 durch einen tragischer Unglücksfall für immer von uns gegangen ist.
Gedenken wir in christlicher Liebe seiner Seelenruhe im Gebete.
bidprentje in mijn bezit
Meyer Anna º1920 onbekend onbekend 26850
gehuwd met Franken Jacobus Henricus Josephus te Bree
Meyer Gertrude º05/05/1898 Eigenbilzen †27/04/1948 Mechelen a/d Maas 16076
uit het parenteel van Gerardus van Wijck (°1655)
gehuwd met Vanwijck Lambert in 1922 te Maastricht (NL)
Meyers Elisabeth Josephina º22/05/1895 Opgrimbie †17/06/1958 Genk 33595
MEYERS, Elisabeth, geboren op 22-05-1895 te Opgrimbie, overleden op 17-06-1958 te Genk op 63-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1958 te Opgrimbie, echtgenote van Welkenhuyzen Henri.
(bron: Het Belang van Limburg, 1958-06-19)
gehuwd met Welkenhuyzen Jan Henri Hubert
Meyers Ferdinand º1865 onbekend onbekend 40868
weduwnaar sinds 30/11/1922
gehuwd met Martens Antonia Maria Catharina
Meyers Ferdinandus º01/01/1790 Berg onbekend 45846
9 kinderen uit dit huwelijk
Maria Elisabeth LEYEN (Anna Maria).
Gehuwd voor de kerk op 26-01-1815 te Aldeneik (getuige(n): Wilhelmus Ubachs, Lambertus Leyen, Maria Anna Leyen, Anna Maria Hendrix) met Ferdinandus MEYERS, geboren te Berg.
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
gehuwd met Leyen Maria Elisabeth (Anna Maria) op 26/01/1815 te Aldeneik
Meyers Frans º19/10/1907 Eisden †10/08/1964 Eisden 41028
werkleider bij de Kolenmijn Limburg-Maas te Eisden
lid van de K.W.B., lid van het bestuurscomité van de Sint-Willibrordusschool
ondervoorzitter van de toneelkring Nieuw Leven
secretaris-penningmeester van de plaatselijke oudstrijdersbond
oudstrijder 1940-1945
vereerd met het Nijverheidsereteken 2de klasse, het ereteken van de Arbeid 1ste klasse, de medaille van Koning Albert, de medaille van krijgsgevangene, de herinneringsmedaille van de Tweede Wereldoorlog
geboren te Eisden, 19 oktober 1907 en aldaar plotseling overleden op 10 augustus 1964, in extremis voorzien van de Genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Meyers en Carpentier
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Carpentier Constance
Meyers Helena Elisa º27/07/1832 Geistingen †05/08/1870 Ophoven 37448
vroegtijdig overleden
gehuwd met Segers Gerardus op 02/06/1858 te Ophoven
Meyers Helena Hubertina º29/05/1829 Maaseik (Aldeneik) onbekend 45848
Anno Domini millesimo octigentesimo vigesimo nono vigesima nona Maji baptizata est Helena Hubertina hodie nata filia legitimata Ferdinandi Meijers et Mariae Leijen conjugum hujus parochiae susceperunt Petrus Matthias Leyen ex Kinroij et Helena Hubertina Fabri mosecana, parentes matrimonium contraxerunt in hac parochia.
Quod Attestor ph. Jac. Kueltgens parochy
Meyers Hubert º16/10/1897 As †09/12/1971 Genk 56804
weduwnaar sinds 06/10/1970
landmeter en oud-bediende van het Kadaster
geboren te As op 16 oktober 1897 en godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 9 december 1971, omringd van zijn dankbare kinderen en voorzien van Gods genademiddelen
de families Meyers, Roex, Hoogmartens en Plessers
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Roex Anna Elisabeth Appolonia
Meyers Josephine º09/05/1939 Uikhoven †30/12/2010 Overpelt 47232
lid van de MS-Liga
zij werd geboren te Uikhoven op 9 mei 1939 en is overleden in de MS-kliniek te Overpelt op 30 december 2010, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meyers en Beckers
gehuwd met Beckers Marcel
Meyers Leon º25/09/1920 Opgrimbie †29/11/1987 Opgrimbie 64034
gehuwd met Loenders Maria Catharina (Mieke)
Meyers Leonora (Zuster Elvira) º22/06/1930 Opgrimbie †29/03/2006 Genk 29500
Na een gegeven leven in dienst van God en van zovelen heeft heden, vrij plotseling haar leven op aarde voltooid onze lieve, moedige medezuster, zus, schoonzus en tante Zuster Elvira, Leonora Meyers
geprofest in de congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph te Heerlen op 19 maart 1959
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Meyers Louis º1902 onbekend †1956 onbekend 23721
gehuwd met Meermans Virginie
Meyers Louise º20/05/1911 Neerharen †14/06/2009 Leut 43356
weduwe sinds ?
geboren te Neerharen op 20 mei 1911 en overleden te Leut, Vilain XIIII, op 14 juni 2009, gesterkt door de Ziekenzalving
de families Meyers en Gerets
gehuwd met Gerets Lambert
Meyers Louise (Zuster) º28/02/1912 Opgrimbie †15/03/1996 Neerpelt 17140
godvruchtig overleden te Neerpelt
families Meyers-Vanhengel
bidprentje in mijn bezit
Meyers Maria Helena Catharina º22/04/1920 Mopertingen †12/02/1997 Maaseik 4299
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Smits Lambert Joseph Armand op 04/06/1949 te Schaarbeek
Meyers Petrus Theodorus º20/03/1826 Maaseik (Aldeneik) onbekend 45842
Anno Domini millesimo octigentesimo vigesimo sexto vigesima Martii baptisatus est Petrus Theodorus hodie natus, filius legitimus Ferdinandi Meyers et Mariae Leijen conjugum hujus parochiae. Susceperunt Petrus Theodorus Hubas ex Obicht et Petronella Segers ex hac parochia parentes matrimonium contraxerunt in hac parochia.
Quod Attestor ph. Jac. Kueltgens, pastory
Meyers Pierre º1908 onbekend onbekend 30949
overleden vóór 1995
gehuwd met Dreesen Maria Anna
Meylaers Anna Margaretha º01/01/1823 Wijchmaal †15/07/1885 Wijchmaal 47993
weduwe van Martinus Schoofs sinds ?
echtgenoote van Petrus Gerardus Goyaerts
geboren te Wychmael, en voorzien van de HH. Sacramenten, aldaar godvruchtig overleden den 15 Juli 1885, in den ouderdom van ruim 62 jaren
gehuwd met Goyaerts Petrus Gerardus
gehuwd met Schoofs Martinus
Meylaers Jet º06/10/1941 Achel †22/04/2019 Achel 57995
MEYLAERS, Jet, geboren op 06-10-1941 te Achel, overleden op 22-04-2019 te Achel op 77-jarige leeftijd, urne in columbarium geplaatst te Achel, echtgenote van Luys Leo.
(bron: Het Belang van Limburg, 2019-04-24)
gehuwd met Luys Leo
Meylaerts Catharina º1899 onbekend onbekend 49513
overleden vóór 1974
gehuwd met Keenen Jaak
Meylaerts Martin º1930 onbekend onbekend 26874
gehuwd met Bosmans Lena
Meylaerts Pierre º15/01/1908 Bree †14/10/1985 Bree 64664
MEYLAERTS, Pierre, geboren op 15-01-1908 te Bree, overleden op 14-10-1985 te Bree op 77-jarige leeftijd, echtgenoot van Rijken Elisa.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Rijken 'Elisa' Maria Josephina
Meylemans Madeleine º30/03/1915 onbekend onbekend 22067
uit het parenteel van Gerardus van Wijck (°1655) - pagina 29
gehuwd met Vanwijck Charles
Meynen André º07/08/1927 onbekend †10/11/1997 onbekend 33814
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Deckx Lisette
Meynen Jean Baptist º02/12/1904 Hasselt †10/07/1962 Hasselt 56719
MEYNEN, Jean Baptist, geboren op 02-12-1904 te Hasselt, overleden op 10-07-1962 te Hasselt op 57-jarige leeftijd, begraven op 13-07-1962 te Zonhoven, echtgenoot van Smeets Helena.
(bron: Het Belang van Limburg, 1962-07-12/1962-07-13)
gehuwd met Smeets Helena
Meynen Magda º08/05/1954 Balen †05/06/2003 Tienen 5479
weduwe sinds 15/11/2001
op 5 juni 2003 ontsliep godvruchtig in het A.Z. Heilig Hart "campus Sint-Jan" te Tienen gesterkt door de Heilige Sacramenten
gehuwd met Paumen Jacques
Meynen Maria Elisabeth º1883 onbekend onbekend 38284
overleden vóór 1960
gehuwd met Ruttens Charles
Meysen Antoon º15/11/1837 Bree †09/09/1921 Maaseik 36556
geboren te Bree den 15 November 1837 en te Maeseyck, na eene landurige ziekte, versterkt door de Heilige Sacramenten, zachtjes in den Heer ontslapen, den 9 September 1921, na eene gelukkige echtverbintenis van 60 jaren.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vlemelinx Anna Mechtildis in 1861
Meysen Clement º27/11/1927 Niel-bij-As †12/09/1940 Niel-bij-As 47845
leerling der gemeenteschool van Niel-Asch
geboren te Niel-Asch, den 27 November 1927 en aldaar in kinderlijke godsvrucht overleden den 12 September 1940
… Het heengaan van den lieven kleinen doet hard aan, aan ouders, broertje, familieleden, meesters en makkers, maar allen onderwerpen zich en weten dat de grootte kindervriend hem een beter plaats uitgezocht heeft tusschen de reien der engelen. Dierbare ouders, broertje en weldoeners, ik dank u voor 't goede dat gij mij gedaan hebt. Weest verzekerd, ik ook zal voor u bidden in den schoonen hemel, waar ik nu ben. Vaartwel, vaartwel !
bidprentje in mijn bezit
Meysen Filip º23/05/1964 Maaseik †16/01/1972 Bree 38948
zoontje van Remy en Jeanne Meysen-Aerts
geboren te Maaseik op 23 mei 1964, gevormd en zacht ontslapen in de Heer, te Bree op 16 januari 1972
bidprentje in mijn bezit
Meysen Jacobus º1880 onbekend onbekend 61881
gehuwd met Geebelen Maria Elisabeth
Meysen Jan º20/05/1920 Niel-bij-As †16/11/1990 Genk 20150
weduwnaar sinds 20/02/1984
MEYSEN, Jan, geboren op 20-05-1920 te Niel-bij-As, overleden op 16-11-1990 te Genk op 70-jarige leeftijd, begraven op 22-11-1990 te Opglabbeek, weduwnaar van Wertelaers Lies.
(bron: Het Belang van Limburg, 1990-11-20)
gehuwd met Wertelaers Lies
Meysen Jos º04/01/1947 Opglabbeek †07/09/1974 Gruitrode 40128
ondervoorzitter van de ruitersclub Kempenridders
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Opglabbeek op 4 januari 1947 en godvruchtig in de Heer overleden te Gruitrode op 7 september 1974, gestertk door de genademiddelen der Heilige Kerk
de families Meysen-Cardeynaels en Brebels-Mulders
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Brebels Rosa
Meysen Lena º30/03/1929 Niel-bij-As †06/02/2009 Neerglabbeek 42965
weduwe sinds 17/01/1991
geboren te Niel-bij-As op 30 maart 1929 en overleden te Neerglabbeek op 6 februari 2009, gesterkt door het Sacament van de zieken
de families Meysen-Nijs en Vandersteegen-Aerts
6 kinderen: Mathijs, Anneke, Mia, Lutgarde, Veerle en Bart Vandersteegen
gehuwd met Vandersteegen Lambert
Meysen Maria Anna º19/05/1885 Niel-bij-As †14/08/1968 Niel-bij-As 40124
MEYSEN, Anna Gertrudis, geboren op 19-05-1885 te Niel-bij-As, overleden op 14-08-1968 te Niel-bij-As op 83-jarige leeftijd, begraven op 17-08-1968 te Niel-bij-As, weduwe van Geebelen Jan Christiaan.
(bron: Het Belang van Limburg, 1968-08-16)
gehuwd met Geebelen Joannes (Jan) Christiaan
Meysen Mathieu º28/08/1931 Niel-bij-As †30/11/2008 Niel-bij-As 42527
lid van de schutterij Sint-Martinus te Niel-bij-As
geboren te Niel-bij-As op 28 augustus 1931 en thuis overleden te Niel-bij-As op 30 november 2008, gesterkt door het gebed van de Kerk
de families Meysen-Roex en Vaesen-Gijzen
dochter Ria Meysen
gehuwd met Vaesen Helena
Meysen Remy º18/05/1933 Niel-bij-As †16/09/2009 Niel-bij-As 44266
lid van meerdere godsdienstige genootschappen
geboren te Niel-bij-As op 18 mei 1933 en liefdevol omringd door zijn gezin overleden te Niel-bij-As op 16 september 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meysen-Schoenmakers en Aerts-Crooimans
gehuwd met Aerts Jeanne
Meysen Willy (Z.E.H.) º13/04/1927 Niel-bij-As †03/12/1988 Haacht 38855
Salesiaan van Don Bosco
geboren te Niel-bij-As op 13 april 1927
Salesiaan geworden op 2 september 1950
priester gewijd op 12 april 1959
plots overleden te Haacht op 3 december 1988
de families Meysen en Schoenmakers
bidprentje in mijn bezit
Meys Hendrik Pieter º15/08/1901 Lanaken †20/04/1945 Duitsland 46253
politiek gevangene 1940-1945
gehuwd met Vandersmissen Maria
Meys Jean º1883 onbekend onbekend 32485
overleden vóór 1962
gehuwd met Segers Joanna Margaretha Elisabeth
Meyssen Albert (Z.E.H.) º27/12/1917 Achel †11/11/1983 Leut 33140
pater van de Congregatie der Priesters van het Heilig Hart
pastoor te Leut
geboren te Achel op 27 december 1917
in de Congregatie getreden op 24 september 1937
priester gewijd op 11 juli 1943
oud-missionaris in Zaïre
in tragische omstandigheden overleden te Leut op 11 november 1983, gezalfd met de Heilige Olie in Articulo Mortis
bidprentje in mijn bezit
Meyssen Aldegonda Christina º02/10/1887 Bree Bree 46519
gehuwd met Gysen Petrus Theodorus op 21/12/1911 te Bree
Meyssen André º21/10/1956 onbekend †19/06/2009 onbekend 43528
papa van Kenny, Jessy en Nicky
gehuwd met Yyyyyyyyy Diana
Meyssen Anna º1905 onbekend 19760
gehuwd met Biesmans Joannes
Meyssen Anna Christina º1873 onbekend onbekend 3332
overleden vóór 1942
gehuwd met Smeets Jaak
Meyssen Anna Elisabeth º31/03/1868 Gerdingen onbekend 52969
dochter van Arnold Meyssen en van Maria Helena Nijsen, echtlieden wonende te Gerdingen
Meyssen Anna 'Maria' º27/06/1895 Bree †04/11/1987 Gerdingen 44256
weduwe sinds 11/12/1963
MEYSSEN, Maria, geboren op 27-06-1895 te Bree, overleden op 04-11-1987 te Gerdingen op 92-jarige leeftijd, begraven op 07-11-1987 te Gerdingen, weduwe van Bouchet Leo.
(bron: Het Belang van Limburg, 1987-11-06)
-x-x-x-x-
geboorteakte nummer 86 dd. 27/06/1895 - burgerlijke stand Bree
Vader Meyssen Mathijs Arnold
gehuwd met Bouchet Leonard (Leo)
Meyssen Arnold Lodewijk º19/09/1921 Bree †23/02/1929 Bree 26517
teeder aandenken aan onze dierbare kinderen Jan Leonard Meyssen, geboren te Bree, den 7 November 1922 en aldaar aan onze liefde ontrukt, den 22 Februari 1929 en Arnold Lodewijk Meyssen, geboren te Bree, den 19 September 1921, en aldaar aan onze liefde ontrukt den 23 Februari 1929
bidprentje in mijn bezit
Meyssen Arnoldus º1814 Meeuwen ? †29/08/1872 Maaseik 52970
zoon van Jacobus Meijssen en van Maria Helena Driesen, beiden overleden
gehuwd met Nijsen Maria Helena
Meyssen Bertha º12/03/1907 Bree †22/12/1970 Bree 25064
bestuurslid van de K.A.V., verantwoordelijke practische school K.A.V.
ondervoorzitster A.C.W.
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden in het ziekenhuis te Bree
de families Meyssen, Bergmans, Bussers en Dreesen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bergmans Henri
Meyssen Catho º26/06/1919 Bree †14/12/2004 Hasselt 22669
weduwe sinds 02/08/1979
geboren te Bree op 26 juni 1919 en overleden te Hasselt op 14 december 2004
de families Meyssen-Neyens en Timmermans-Erkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Timmermans Louis
Meyssen Christina º27/06/1904 Bree †26/07/1980 Maaseik 48831
weduwe sinds ?
lid van de vrouwenbond K.A.V., afdeling Rotem en de K.V.L.V. te Elen
lid van de bond van gepensioneerden te Rotem
lid van de mijnwerkersbond
geboren te Bree op 27 juni 1904 en in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 26 juli 1980, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Meyssen, Thijs, Gijsen en Reeks
6 kinderen: Louis, Jan, Frans, Michel, Y en Pierre Thijs
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Thijs Henri
Meyssen Elisa º30/03/1907 Bree †13/09/1989 Maaseik 30827
Wij danken U, Heer, voor deze sterke en diepgelovige vrouw. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Coolen Jaak
Meyssen Elisabeth º1890 onbekend onbekend 41121
overleden vóór 1973
gehuwd met Daelemans Guillaume
Meyssen Elisabeth º04/03/1864 Neeroeteren onbekend 28559
vroegtijdig overleden
MEYSSEN, Elisabeth, 26 jaar oud, gedoopt op 04‑03‑1864 te Neeroeteren (getuige(n): Vlemelinx Joannes Mathias en Vlemelinx Maria voor Meyssen Maria Elisabeth), overleden voor 1900, dochter van MEYSSEN, Henricus Antonius en VLEMELINX, Anna Mechtildis.
gehuwd met Raets 'Pieter' Joannes (Pierre) op 03/05/1890 te Neeroeteren?
Meyssen Elisabeth 'Cornelia' º16/10/1900 Bree †06/10/1985 Waterschei 44250
geboorteakte nummer 80 dd. 18/10/1900 - burgerlijke stand Bree
aangifte van de geboorte door Jan Cornelis Meyssen, daglooner, 40 jaar, wonende te Gerdingen, oom van het kind, bij afwezigheid van de vader, Joseph Meyssen, 38 jaar, handwerker, tijdelijk werkzaam in Frankrijk, en van zijne echtgenoote Maria Catharina Roemers
weduwe sinds 09/03/1970
lid van de bond van ACV-gepensioneerden, van de bond Derde Leeftijd en van Ziekenzorg
geboren te Bree op 16 oktober 1900 en godvruchtig overleden in de André Dumontkliniek te Waterschei op 6 oktober 1985, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Meyssen, Roosen, Roemers en Bergmans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Roosen Emiel
Meyssen Frits º19/06/1943 Opglabbeek †02/06/2012 Genk 49751
geboren te Opglabbeek op 19 juni 1943 en onverwacht overleden te Genk op 2 juni 2012
de familie Meyssen
Meyssen Gerard Leonard Mathieu º13/11/1913 Maaseik †30/03/1966 Maaseik 8091
secretaris C.O.O.
secretaris-zaakvoerder van "Mijn Huis"
godvruchtig overleden te Maaseik
Rustig, bijna onopgemerkt is hij gestorven in het mooie ziekenhuis, dat hij met onvermoeibare toewijding hielp opbouwen en inrichten. Zijn dood weerspiegelde zijn leven, stil en onopvallend, maar toch hoe rijk gevuld. Een diepe verantwoordelijkheidszin, een onuitputtelijke werkijver, een stipte nauwgezetheid en onkreukbare eerlijkheid, maar bovenal een gouden hart, steeds hulpvaardig, steeds met de glimlach en steeds bescheiden. Zo hebben we hem gekend, zo zagen we hem keurig, netjes, met de regelmaat van een klok, voorbijstappen voor zijn zondagsbezoek aan zijn ouders. En zo betreuren we zijn vroegtijdig heengaan naar waar zijn moeke hem verleden jaar voorafging. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Droushoudt Gertrudis Margaretha
Meyssen Gertrude º31/07/1911 Bree †27/07/1994 Bree 11239
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden
lid van K.A.V.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kwaspen Leo
Meyssen Henri º27/05/1936 Brussel †03/07/1996 Genk 3753
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Mulders Francine
Meyssen Henri º16/02/1930 Molenbeersel †18/07/2008 Molenbeersel 47651
geboren te Molenbeersel op 16 februari 1930 en thuis in familiekring overleden te Molenbeersel op 18 juli 2008
de families Meyssen, Timmermans, Kalders en Vleeschouwers
3 kinderen: Jom †, Ghisi en Jos Meyssen
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Timmermans Toke
Meyssen Hubertina º09/12/1882 Bree onbekend 61460
ingeschreven in de burgerlijke stand als Hubertina Fiten
erkenning en wettiging door vader Jacques Meyssen bij diens huwelijk
Meyssen Hubertine º15/09/1902 Bree †31/08/1996 Bilzen 63154
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Bree op 15 september 1902 en in familiekring overleden te Bilzen op 31 augustus 1996, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meyssen, Wijnants, Bouduin en Scheepers
zoon priester
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wijnants Leopold
Meyssen Jaak º1891 onbekend 6659
overleden vóór 1979
gehuwd met Driesen Maria
Meyssen Jacob Jozef º22/11/1908 Bree †22/03/1961 Waterschei 25163
na een smartelijk ongeval godvruchtig overleden in de kliniek André Dumont te Waterschei, de 22 maart 1961, voorzien van de laatste heilige sacramenten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lemmens Maria Anna
Meyssen Jacobus 'Henricus' º29/12/1875 Bree †14/06/1942 Bree 63796
beroep: leiendekker, winkelier (leien, pannen, karton bitumé, kalk, bouwmaterialen
Jacobus 'Henricus' Meyssen trad in de voetsporen van zijn vader Joannes Nicolaas (°1834 †1890) die de kost verdiende als strodekker
6 kinderen: 4 meisjes en 2 jongens
gehuwd met Bussers Anna Gertrudis op 11/09/1903 te Roosteren (NLį
Meyssen Jacqueline º11/04/1913 Bree †09/12/1997 Bree 45263
lid van de bond van de derde leeftijd
geboren te Bree op 11 april 1913 en aldaar overleden op 9 december 1997, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken
de families Meyssen en Pareyn
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Pareyn Jan
Meyssen Jan º1913 onbekend onbekend 49168
gehuwd met Geelen Elisa
Meyssen Jan 'Cornelis' º1860 onbekend onbekend 63845
getuige bij de geboorte van Cornelia Meyssen op 16/10/1900 te Bree, burgerlijke stand
Jan Cornelis Meyssen, daglooner, 40 jaar, wonende te Gerdingen, oom van het kind, bij afwezigheid van de vader, Joseph Meyssen, 38 jaar, handwerker, tijdelijk werkzaam in Frankrijk, en van zijne echtgenoote Maria Catharina Roemers
Meyssen Jan Leonard º07/11/1922 Bree †22/02/1929 Bree 26516
teeder aandenken aan onze dierbare kinderen Jan Leonard Meyssen, geboren te Bree, den 7 November 1922 en aldaar aan onze liefde ontrukt, den 22 Februari 1929 en Arnold Lodewijk Meyssen, geboren te Bree, den 19 September 1921, en aldaar aan onze liefde ontrukt den 23 Februari 1929
bidprentje in mijn bezit
Meyssen Jean-Marie º27/05/1954 Molenbeersel †16/03/1998 Leuven 41240
geboren te Molenbeersel op 27 mei 1954 en overleden te Leuven op 16 maart 1998
de familie Meyssen
Viëtnamees of Cambodjaan, elk kind dat je door de moederschoot hielp, kreeg een kus en ook een naam; Rwandees of Afghaan, elke gevangene, die je in zijn cel bezocht, had een nummer en kreeg een naam; Sri-Lankees of Marokkaan, elke gewonde die je in zijn pijnen bijstond, kreeg je zorgen en hoorde z'n naam; ieder kind, mens en sterveling, die jou ooit ontmoette, kent ondanks alles, je lach en ook je naam.
bidprentje in mijn bezit
Meyssen 'Joannes' Ludovicus of Jean Louis º26/09/1890 Gerdingen †24/12/1918 LŲssewitz (Brunswijck) 48212
soldaat bij het 11e Linie Regiment
geboren te Gerdingen, den 26 September 1890 en na een kortstondige ziekte overleden te Lössewitz (Brunswijck) den 24 December 1918
Hij was een voorbeeldige, diep godsdienstige jongeling; de goedheid zijns harten en de rechtzinnighied zijner inborst maakten hem vele vrienden. Als soldaat vervulde hij heldhaftig zijn plicht jegens het vaderland totdat hij, den 30 September 1914, als krijgsgevangene naar Duitschland werd gevoerd waar hij zijn hard lot meer dan 4 jaren met onderwerping en gelatenheid heeft verdragen. Blijmoedig wachtte hij zijne beurt af om naar zijnen geliefden geboortegrond en zijne dierbare ouders, broeders en zusters terug te keeren. Helaas ! de goede God had er anders over beschikt; door ene onverbiddelijke ziekte aangetast, stierf hij, den 24 December 1918, ver van hen, die hij zoo zeer beminde en die hem zoo innig betreuren. Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied, de naam des Heeren zij gezegend.
bidprentje in mijn bezit
Meyssen Joseph º1862 onbekend onbekend 63846
beroep in 1900: handwerker
getuige bij de geboorte van Cornelia Meyssen op 16/10/1900 te Bree, burgerlijke stand
Jan Cornelis Meyssen, daglooner, 40 jaar, wonende te Gerdingen, oom van het kind, bij afwezigheid van de vader, Joseph Meyssen, 38 jaar, handwerker, tijdelijk werkzaam in Frankrijk, en van zijne echtgenoote Maria Catharina Roemers
gehuwd met Roemers Maria Catharina
Meyssen Josephus º23/10/1884 Dilsen †05/11/1971 Maaseik 2265
weduwnaar sinds 27/09/1965
MEYSSEN, Joseph, geboren op 23-10-1884 te Bilzen, overleden op 05-11-1971 te Maaseik op 87-jarige leeftijd, begraven op 10-11-1971 te Maaseik, weduwnaar van Dirks Hubertine.
(bron: Het Belang van Limburg, 1971-11-09)
gehuwd met Dirks Elisabeth Hubertine Gertrude
Meyssen Jozef º15/08/1910 Gerdingen †23/06/2000 Bree 7416
weduwnaar sinds 11/11/1988
veteraan van de vrijwillige brandweer Bree, vereerder van het Heilig Paterke
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Gerdingen op 15 augustus 1910 en overleden te Bree op 23 juni 2000
de families Meyssen en Vancluysen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vancluysen Maria
Meyssen Karel º1937 onbekend onbekend 34141
overleden vóór 1999
gehuwd met Dautzenberg Yvonne
Meyssen Leo º17/09/1922 Bree †12/03/2002 Genk 49356
MEYSSEN, Leo, geboren op 17-09-1922 te Bree, overleden op 12-03-2002 te Genk op 79-jarige leeftijd, begraven op 16-03-2002 te As, echtgenoot van Brouns Mia.
(bron: Het Belang van Limburg, 2002-03-14/2002-03-15)
gehuwd met Brouns Mia
Meyssen Madeleine Marie Catherine º09/02/1913 Maaseik †17/08/1994 Dilsen 2263
lid van het nationaal verbond der oorlogsinvaliden
zij werd geboren te Maaseik op 9 februari 1913 en is in de Heer overleden te Dilsen op 17 augustus 1994, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Flossy, Meyssen, Metten en Beelen
bidprentje in mijn bezit
Moeder Metten 'Maria' Josephina Hubertina
gehuwd met Flossy Emile Gaspard
Meyssen Margriet º09/03/1912 Bree †02/04/1998 Evere 5880
weduwe sinds 05/01/1995
MEYSSEN, Margriet, geboren op 09-03-1912 te Bree, overleden op 02-04-1998 te Evere op 86-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1998 te Neerpelt, weduwe van Haels Frans.
(bron: Het Belang van Limburg, 1998-04-04)
gehuwd met Haels 'Frans' Gerard Antoon
Meyssen Maria º25/01/1906 Bree †08/05/1988 Hasselt 13919
weduwe sinds 31/10/1981
lid van Familiebond, biddend lid van het Marialegioen, oud-bestuurslid van K.V.L.V., bestuurslid van K.B.G. en lid van meerdere godvruchtige genootschappen
zacht overleden in het Virga Jesse Ziekenhuis te Hasselt
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jacobs Mathieu
Meyssen Maria Catharina º22/01/1890 Bree †27/11/1966 Maaseik 43021
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Bree, de 22 januari 1890 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik, de 27 november 1966, gesterkt door de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk
de families Gabriëls en Meyssen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gabriëls Laurentius Hubertus (Hubert)
Meyssen Maria Christina º01/12/1927 Bree †28/01/1995 Bree 3166
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Bree op 1 december 1927 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree op 28 januari 1995, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meyssen en Ginis
bidprentje in mijn bezit
Vader Meyssen Nicolaas
gehuwd met Ginis Josephus Eduardus te Bree
Meyssen Maria 'Christina' º08/02/1890 Bree †10/01/1973 Bree 44023
weduwe sinds 31/01/1952
lid van de bond van het Heilig Hart en medewerkster van Don Bosco
geboren te Bree op 8 februari 1890 en godvruchtig overleden te Bree op 10 januari 1973, gesterkt door het Sacrament van de zieken en de Pauselijke zegen
de families Beckers en Meyssen
bidprentje in mijn bezit
Vader Meyssen Mathijs Arnold
gehuwd met Beckers Alfons
Meyssen Maria Elisabeth º1830 onbekend onbekend 58586
weduwe sinds 15/07/1903
gehuwd met Engelen Jacob
Meyssen 'Maria' Elisabeth º29/12/1875 Bree Bree ? 58827
weduwe sinds 13/09/1956
gehuwd met Roosen Pieter Jan te Bree
Meyssen Maria Helena º1846 onbekend 13927
gehuwd met Kerkhofs Henricus in 1883
Meyssen Marie Josée Hélène Louise º28/04/1940 Maaseik †22/06/2013 Hasselt 19289
licentiate klassieke filologie
ere-lerares Koninklijk Atheneum I
geboren te Maaseik op 28 april 1940 en zachtjes van ons heengegaan in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 22 juni 2013
de families Meyssen-Droushoudt en Ghysen-Robben
Vader Meyssen Gerard Leonard Mathieu
Moeder Droushoudt Gertrudis Margaretha
gehuwd met Ghysen Jean
Meyssen Martin º26/07/1925 Bree †13/07/2009 Maaseik 28296
weduwnaar sinds 09/12/2005
hij werd geboren te Bree op 26 juli 1925 en is onverwacht overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 3 juli 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meyssen en Straetemans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Straetemans Mia
Meyssen Mathieu º01/12/1891 Maaseik †22/11/1975 Tienen 5551
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kalders Maria Elisabeth
Meyssen Mathieu º04/09/1931 Neeroeteren †23/04/2011 Genk 47834
lid van de mijnwerkers-brancardiers
ondergronds mijnwerker
geboren te Neeroeteren op 4 september 1931 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 23 april 2011, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meyssen en Boutsen
gehuwd met Boutsen Lis
Meyssen Mathijs Arnold º24/10/1855 Gerdingen †17/02/1947 Gerdingen 43095
weduwnaar sinds ?
geboren te Gerdingen den 24 October 1855 en voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de heilige Kerk, aldaar godvruchtig overleden, den 17 Februari 1947
de families Meyssen en Anthonissen
De hooge jaren op den weg der gerechtigheid doorgebracht zijn de bekroning van een deugdzaam leven. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Anthonissen Maria 'Catharina'
Meyssen Mathilde º29/10/1931 Bree †15/10/2008 Bree 42518
zij werd geboren te Bree op 29 oktober 1931 en is, omringd door ons allen, overleden in de Welzijnscampus Gerkenberg te Bree op 15 oktober 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Meyssen en Neyens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Neyens Leo
Meyssen Nicolaas º30/09/1888 Opitter †08/03/1981 Bree 28606
lid van de bond van gepensioneerden en van verschillende godvruchtige genootschappen
genoren te Opitter op 30 september 1888 en zachtjes in de Heer ontslapen te Bree op 8 maart 1981, gesterkt door het Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen
de families Meyssen, Kerkhofs, Eerlingen en Maggen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kerkhofs Christina
Meyssen Philomena º16/04/1892 Bree onbekend 60022
gehuwd met Hilkens Jan Lambert te Bree
Meyssen Pierre º03/05/1933 Opglabbeek †12/06/2007 Maaseik 36394
geboren te Opglabbeek op 3 mei 1933 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op dinsdag 12 juni 2007, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Meyssen, Vleeschouwers, Cardeynaels en Moonen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vleeschouwers José
Meyssen Pieter Jacobus (Jacques) º24/07/1866 Bree onbekend 61459
huwelijksakte nummer 99 dd. 31/07/1890 - burgerlijke stand Bree
zoon van Hendrik Meyssen, verver, en van Anna Maria Vaesen, huishoudster, echtlieden wonende te Bree
gehuwd met Fiten 'Anna' Maria Christina op 31/07/1890 te Bree
Meyssen Rik º20/06/1944 Bree †30/03/2000 Bree 7279
bedankt voor alles
mams, Ingrid en Mario
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verslegers Simonne
Meyssen Roel º06/03/1963 Bree †29/04/2006 onbekend 29897
de crematieplechtigheid heeft in beperkte familiekring plaats in het crematorium De Tesch te Hasselt, waarna de as wordt uitgestrooid op de begraafplaats te Gerdingen
Meyssen Theodore (Theo) º02/04/1888 Dilsen onbekend 2256
overleden vóór 09/02/1988
gehuwd met Metten 'Maria' Josephina Hubertina op 19/04/1912 te Maaseik
Meyssen Toke º14/10/1924 Bocholt †22/01/2011 Neerpelt 47299
geboren te Bocholt op 14 oktober 1924 en zachtjes ingeslapen in het rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef te Neerpelt op 22 januari 2011, voorzien van het Sacrament der zieken
de families Meyssen en Alders
5 kinderen: Betty, Jos †, Rik, Bart en Lieve Alders
gehuwd met Alders Lei
Meyssen Wilhelmina 'Helena' Hubertina º01/07/1863 Bree †20/03/1928 Bree 46460
zij was de dochter van een schoenmaker uit Gerdingen
geboren te Bree op 1 juli 1863 en overleden te Bree op 20 maart 1928 en aldaar begraven op 23 maart
foto in het Èzendröpke nr. 57 (mei 2010), pagina 54
-x-x-x-
geboren te Bree, den 1 Juli 1863, en aldaar zacht en kalm in den Heer ontslapen den 20 Maart 1928, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gysen Joannes Josephus Ludovicus (Louis) op 24/02/1886 te Bree
Michalik Jozef º12/12/1968 Bree †29/08/1989 Genk 43638
leerling I.R. Hoger Instituut der Kempen te Geel
hij werd geboren te Bree, op 12 december 1968 en is na een pijnlijk ongeval godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk, op 29 augustus 1989, gesterkt door de Sakramenten der zieken
de families Michalik en Heylen
bidprentje in mijn bezit
Michel Jean º1920 onbekend †1989 onbekend 33680
gehuwd met Buteneers Jeanne
Michels Anna Maria Aldegonda (Alda) º15/03/1913 Bree †02/12/1987 Lommel 37663
geboorteakte nummer 29 dd. 17/03/1913 - burgerlijke stand Bree
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Bree op 15 maart 1913 en godvruchtig overleden in het Maria Middelaresziekenhuis te Lommel op 2 december 1987, gesterkt door het Heilig Sakrament der zieken
de families Michels en Nouwen
met dank aan de directie, het personeel en de medebewoners van de verzorginsgdienst Hoevezavel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Nouwen Leo
Michels Annie º17/03/1942 Kaulille †31/05/2012 Waterschei 51920
geboren te Kaulille op 17 maart 1942 en overleden op de palliatieve zorgeenheid van het André Dumontziekenhuis te Waterschei op 31 mei 2012
de familie Michels
bidprentje in mijn bezit
Michels Arthur º1905 onbekend onbekend 55286
gehuwd met Dejong Lieske
Michels Catharina (Catho) º25/04/1917 Bree †21/01/2001 Bree 17898
weduwe van de heer Albert Gerits
levensgezellin van wijlen de heer August Maes
overleden in het R.V.T. 2 te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Maes August te partners
gehuwd met Gerits Albert
Michels Gerard º19/07/1926 Bree †24/09/2008 Bree 42520
lid van OKRA
hij werd geboren te Bree op 19 juli 1926 en is onverwacht overleden te Bree op 24 september 2008, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de families Michels en Gielissen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gielissen Joanna
Michels Gerard º21/12/1899 Bree †05/07/1982 Bree 45707
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden en van de mijnwerkers-brancardiers
geboren te Bree op 21 december 1899 en aldaar in de Heer ontslapen op 5 juli 1982, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Michels en Dreesen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dreesen Catharina
Michels Gertrude º1927 onbekend onbekend 3164
vroegtijdig overleden
gehuwd met Goossens Jan
Michels Gust º23/05/1926 Bree †29/07/2007 Bree 37418
weduwnaar sinds 11/06/2004
geboren te Bree op 23 mei 1926 en omringd door ons allen overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree op 29 juli 2007, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Michels, Machiels, Peters en Bynens
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Peters Gertrude
gehuwd met Machiels Paula
Michels Helena Catharina Rosalia º11/07/1929 Bree †22/03/2007 Lanaken 4399
omringd door ons allen overleden in het ziekenhuis Sint-Barbara te Lanaken op donderdag 22 maart 2007
naar wens van Lèneke heeft de crematie in alle intimiteit plaatsgevonden
gehuwd met Janssen Leo Jan Matthias in 1951 te Bree
Michels Jaak º30/10/1924 Bree †18/07/1987 Bree 22975
lid van de bond van gepensioneerden
gepensioneerd werknemer der stad Bree
geboren te Bree op 30 oktober 1924 en aldaar in de Heer ontslapen op 18 juli 1987, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Michels en Peters
bidprentje in mijn bezit
Vader Michels 'Jozef' Jacob Andries
Moeder Peeters Catharina Aldegonda 'Josephina'
Michels Jacobus º26/06/1877 Bree †11/09/1960 Weert (NL) 26438
weduwnaar van mevrouw Josephina Schoofs sinds 04/03/1938
echtgenoot van mevrouw Elisabeth Rodder
lid van de bond van het Heilig Hart en het Marialegioen
lid van het brandweerkorps Bree
zeer godvruchtig overleden te Weert, op 11 september 1960, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke Zegen "In articulo mortis"
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Rodder Elisabeth
gehuwd met Schoofs Maria Josephina Dimphina
Michels Jan º1922 onbekend †1994 onbekend 28749
gehuwd met Achten Catharina
Michels Jan º20/05/1923 Bree †31/08/2003 Bree 15753
lid van de bond van gepensioneerden
hij werd geboren te Bree op 20 mei 1923 en is rustig overleden in naaste familiekring te Bree op 31 augustus 2003, voorzien van het Heilig Sacrament van de zieken
de families Michels en Neyens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Neyens Elisa (Lisa)
Michels 'Jan' Michiel º13/08/1875 Bree Bree ? 63365
gehuwd met Philippens Maria Elisabeth te Bree
Michels Joanna Maria Josephina º1909 onbekend onbekend 37762
weduwe sinds 28/05/1950
gehuwd met Vandeberg Joseph Hubert Hendrik
Michels Joannes Jacobus º05/01/1882 Bree Bree ? 63251
gehuwd met Meuwis Joanna Agnes
Michels 'Jozef' Jacob Andries º18/10/1888 Bree †15/08/1944 Ellrich (D) 11523
bezweken in het concentratiekamp van Ellrich op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartdag 1944
… Wij betreuren het heengaan van dezen rechtschapen en vredelievende man. Hij was een voorbeeldige huisvader. Zijn kinderen leidde hij op in eer en deugd. In 't bijzonder hield hij ze in woord en voorbeeld de beginselen der ware vaderlandsliefde voor. Voor zijn Vaderland zou hij zelf zijn leven geven. Door slechte menschen bij den vijand aangeklaagd werd hij in 't midden van den nacht van hun weggehaald. Weken gingen voorbij en geen bericht kwam de verschrikkellijke onzekerheid ophelderen, totdat, de oorlog geëindigd zijnde, het wreede nieuws doordrong: gestorven in het concentratiekamp. …
(gezamenlijk bidprentje van alle weggevoerden met 4 foto's)
Deze werden ons ontrukt door onze vijanden en hun onwaardige handlangers in den onvergetelijken nacht van 9 Juni 1944, en een wreeden dood ingejaagd. Moge hun totaal offer en al te bitter lijden, omwille van hun verknochtheid aan vrijheid, recht en vaderland de kiem weze eener betere en schoonere toekomst voor ons duurbaar stadje Bree.
Door de zorgen der Harmonie Sint-Michiel zal ieder jaar telkens op 9 Juni een plechtigen dienst plaats vinden in onze parochiekerk ter nagedachtenis en lafenis der zielen van deze slachtoffers en van AL onze medeburgers, gevallen tijdens den oorlog.
Zij die vroom en fier voor 't vaderland sneefden hebben recht op erkentelijkheid en vurige beden.
Onze-Lieve-Vrouw van VII Weeën bescherme ons.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Catharina Aldegonda 'Josephina' te Bree
Michels Leonard º06/01/1897 Bree †13/10/1978 Bree 34048
weduwnaar sinds 17/04/1945
MICHELS, Leonard, geboren op 06-01-1897 te Bree, overleden op 13-10-1978 te Bree op 81-jarige leeftijd, gehuwd met Peters Gertrudis.
-> rouwprentje heemkundekring Bree 
gehuwd met Peters Gertrude
Michels 'Leonardus' Franciscus (Lei) º30/06/1925 Gerdingen †06/10/2018 Bree 60102
MICHELS, Lei, geboren op 30-06-1925 te Gerdingen, overleden op 06-10-2018 te Bree op 93-jarige leeftijd.
(bron: Het Belang van Limburg, 2018-10-13)
Michels Lodewijk Jacob Jan (Louis) º11/05/1919 Bree †23/08/1995 Bree 9267
geboorteakte nummer 26 dd. 12/05/1919 - burgerlijke stand Bree
oorlogsvrijwilliger 1940-1945 - Brigade Piron
ere-voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sint-Michiel Bree
lid van de bond van oudstrijders N.S.B., afdeling Bree en van de Veteranen van Z.M. Koning Leopold III, Gewest Bree
vereerd met meerdere burgerlijke en militaire eretekens
godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree op 23 augustus 1995, gesterkt door het Sacament van de zieken
de families Michels en Theelen
bidprentje in mijn bezit
Vader Michels 'Jozef' Jacob Andries
Moeder Peeters Catharina Aldegonda 'Josephina'
gehuwd met Theelen Joanna Maria 'Mariette'
Michels Maria º04/06/1896 Beek †01/10/1986 Genk 43840
weduwe sinds ?
lid van K.A.V. Waterschei
geboren te Beek (Bree) op 4 juni 1896 en godvruchtig overleden in het verpleegtehuis Heiderust te Genk op woensdag 1 oktober 1986, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Michels, Maggen, Van Eygen, Meeks en Paredis
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Maggen Herman
Michels Maria Catharina º1853 Bree Bree ? 61161
gehuwd met Thora 'Frans' Urbanus in 1880 te Bree
Michels Maria Gertrudis (Gertrude) º24/09/1911 Bree †07/10/1996 Bree 9966
geboorteakte nummer 107 dd. 26/09/1911 - burgerlijke stand Bree
weduwe sinds 19/06/1995
lid van de bond van gepensioneerden
godvruchtig overleden te Bree
ons "mo" is niet meer …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Savelkoul Matheus Hubert Christiaan (Mathieu)
Michels Maria Philomina Gertrudis º1883 Bree onbekend 63576
gehuwd met Neijens Wilhelmus
Michels Mia º1925 onbekend onbekend 29850
weduwe sinds 22/02/2006
Vader Michels 'Jozef' Jacob Andries
Moeder Peeters Catharina Aldegonda 'Josephina'
gehuwd met Brusten Clement
Michels Rosa º17/12/1932 Bree †06/11/1990 Bree 49655
lid van de KAV en vereerster van het Heilig Paterke
geboren te Bree op 17 december 1932 en in het ziekenhuis aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen op 6 november 1990, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Michels en Crommen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Crommen Jean
Michiels Albert º04/09/1938 Sint-Huibrechts-Lille †31/08/2023 Meeuwen 63786
geboren te Lille op 4 september 1938 en overleden te Meeuwen op 31 augustus 2023
de families Michiels en Braekers
gehuwd met Braekers Rosalie
Michiels Albert º24/03/1909 Bree †31/01/1953 Fleurus 27794
geboren te Bree, op 24 Maart 1909 en godvruchtig in de Heer overleden te Fleurus, op 31 Januari 1953, gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de families Michiels en Neyens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Neyens Gertrude
Michiels Amelie (Zuster Benita) º05/07/1910 Putte †15/09/2005 Neerpelt 27373
Zuster van het Heilig Hart van Maria (Berlaar)
zij sprak haar kloostergeloften uit op 28 augustus 1934
Michiels Anna Elisabeth º31/08/1856 Opoeteren †21/12/1927 Maaseik 12868
weduwe sinds ?
te Maeseyck overleden den 21 December 1927, voorzien van de laatste H. Sacramenten
… Vaartwel, gij allen die mij bemint, en bidt voor mij, gij vooral mijne twee dochters in de stilte des kloosters. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Nysen Joannes Mattheus
Michiels Anna Josepha Louisa º01/01/1820 onbekend †02/02/1902 Algiers (Algerije) 57314
bid voor de rust van mevrouw Eduardus Wauters geboren Anna Josepha Louisa Michiels, in Isly-Mustapha bij Algiers den 2 Februari 1902 godvruchtig in den Heer ontslapen in den ouderdom van 82 jaren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wauters Eduardus
Michiels Anna Maria 'Catharina' º12/12/1907 Thorn (NL) †28/06/1994 Geistingen 23437
weduwe sinds 29/09/1979
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Thorn (Ned.) op 12 december 1907 en overleden te Geistingen op 28 juni 1994, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Michiels en Gielen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gielen Joannes Hubertus (Jan)
Michiels Catharina º1878 onbekend onbekend 29925
overleden vóór 1964
gehuwd met Koolen Christiaan
Michiels Catherine Hubertina º1885 onbekend onbekend 44818
weduwe sinds 03/01/1955
gehuwd met Peeters Jean Rodolphe Antoine
Michiels Celina º22/08/1882 Boom †19/06/1937 Bree 12412
lid van het Ziekenapostolaat
zeer godvruchtig in den Heer overleden te Bree, den 19 Juni 1937, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
Bree stadskerkhof (Bree centrum) grafconcessie vervallen 2020/2021
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Drees Jan Peter Wilhelmus
Michiels Celine º16/12/1915 Leopoldsburg †06/03/1992 Gerdingen 22954
weduwe sinds 06/07/1989
lid van de bond van gepensioneerden en lid van de K.V.L.V.
zij werd geboren te Leopoldsburg op 16 december 1915 en is overleden te Gerdingen op 6 maart 1992, voorzien van de Heilige Sacramenten
de families Michiels en Ramaekers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ramaekers Jozef
Michiels Christine º16/02/1923 Bree †28/07/2009 Bree 43648
zij werd geboren te Bree op 16 februari 1923 en is zachtjes van ons heengegaan in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree op 28 juli 2009, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Michiels en Vandistel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandistel Henri
Michiels Claire º11/03/1955 Maaseik †06/08/2009 Maaseik 57890
geboren te Maaseik op 11 maart 1955 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 6 augustus 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Michiels en Kubben
bidprentje in mijn bezit
Michiels 'Cornelia' Gertrudis º26/08/1874 Kessenich †14/06/1949 Kessenich 59800
MICHIELS, Cornelia, geboren op 26-08-1876 te Kessenich, overleden op 14-06-1949 te Kessenich op 72-jarige leeftijd, gehuwd met Dieben Renier Hubertus.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
-x-x-x-x-x-
gehuwd op 03-07-1896 te Kessenich (getuige(n): Snijkers Joannes, 49j. Landbouwer, Deben Jacobus, 50j. Landbouwer, Roosée Antoon, 63j. Veldwachter en schoonbroer van de bruidegom en Vandevin Hubert, 41j. Landbouwer en oom van de bruid) met Cornelia Gertrudis MICHIELS, 21 jaar oud, geboren op 26-08-1874 om 18 uur te Kessenich (aangifte door: de vader kan niet tekenen; Deben Leonard, 59j. Veldwachter en Borgerhoff J. Louis, 25j. Onderwijzer), dochter van Hendrikus Hubertus MICHIELS, daghuurder, landbouwer, en Catharina Regina HAEMERS, zonder.
gehuwd met Dieben 'Renier' Hubertus op 03/07/1896 te Kessenich
Michiels Elisabeth º1840 onbekend onbekend 42753
vroegtijdig overleden
gehuwd met Simons Michiel
Michiels Elisabeth º23/08/1910 Kessenich †17/08/2002 Molenbeersel 36619
weduwe sinds 10/04/1980
geboren te Kessenich op 23 augustus 1910 en overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel op 17 augustus 2002, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Michiels en Lamberigts
zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina 91
gehuwd met Lamberigts Joannes
Michiels Emmanuel Ludovicus º1866 onbekend onbekend 33949
weduwnaar sinds 19/03/1935
gehuwd met Ceulemans Theresia Constantia
Michielsen Frans (Z.E.H.) º03/01/1910 Antwerpen †02/09/1982 Asse 23931
Pater Frans, Missionaris van het Heilig Hart
zijn kloostergeloften legde hij af te Bree op 21 september 1928
hij werd priester gewijd te Heverlee op 13 augustus 1933
hij stierf na een langdurige ziekte in de Heilig Hartkliniek te Asse
de families Michielsen-Keppens
bidprentje in mijn bezit
Michiels Eugène º19/07/1909 Flemalle-Grande †01/01/2001 Bree 695
Michiels Eugenia Maria Catharina Hubertina º1850 Tongeren ? onbekend 56655
Op 6 december 1879 geeft Nicolaas Theelen in Tongeren het eerste nummer uit van de lokale, wekelijks verschijnende krant Het Algemeen Belang der Provincie Limburg. Theelen is uitgever en journalist en heeft samen met zijn echtgenote Eugenie Michiels een winkel in teken- en bureelmateriaal en een handelsdrukkerij, Sint-Maternus.
gehuwd met Theelen Jean Nicolas Adolphe te Tongeren ?
Michiels Hortense º05/01/1897 Boom †17/06/1985 Reet 3497
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lauriks Gaston
Michiels Hubert º06/06/1864 Opoeteren †20/06/1935 Bree 17344
beroep in 1900: graankoopman
lid van de Bond van het Heilig Hart, van het Zieken-Apostolaat en van het Sint-Jozefsgenootschap
na een langdurige ziekte zeer godvruchtig in de Heer overleden te Bree
… Dierbare echtgenoote en kinderen, ik verlaat dit aardsch tranendal waar mijn leven een marteling was geworden, hetgene gij door uwe liefderijke zorgen zoo goed hebt weten te lenigen. Hebt er dank voor. Bidt veel voor mij, en gij, mijn zoon-priester, wees mij indachtig aan 't altaar des Heeren. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Bruyn Philomena
Michiels Jan º26/01/1908 Hasselt †29/03/1960 Maaseik 30769
geboren te Hasselt op 26 januari 1908 en zijn door een lang lijden gerijpte ziel aan zijn Schepper en Verlosser weergegeven te Maaseik op 29 maart 1960
de families Michiels, Kubben, Rijckalts, Vanderhallen en Lemaire
bidprentje in mijn bezit
Moeder Ryckalts Elisabeth
gehuwd met Kubben Antoinette
Michiels Janine º09/05/1941 Hasselt †23/12/2004 Hasselt 36167
kernlid van K.A.V. Banneuxwijk
in familiekring overleden te Hasselt op 23 december 2004
de families Michiels en Cuppens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Cuppens Ferdinand
Michiels Jan (uitbater De Luysen) º02/04/1926 Lommel †31/07/2011 Neeroeteren 16743
weduwnaar sinds 03/12/1995
uitbater van 'recreatieoord De Luysen'
MICHIELS, Jan, geboren op 02-04-1926 te Lommel, overleden op 31-07-2011 te Neeroeteren op 85-jarige leeftijd, begraven op 06-08-2011 te Bocholt, weduwnaar van Valkenaars Mien.
(bron: Het Belang van Limburg, 2011-08-03)
gehuwd met Valkenaars Mien
Michiels Jean Antoine 'Paul' (Z.E.H.) º29/12/1902 Bree †05/05/1984 Bree 13341
geboorteakte nummer 101 dd. 31/12/1902 - burgerlijke stand Bree
broer van Adrien Michiels
priester gewijd te Luik in 1928
kapelaan te Lamay tot 1930
kapelaan te Zwartberg tot 1950
pastoor te Bats-Heers tot 1952
… hij was een vlijtig kapelaan, een bezorgd pastoor, een toegewijd rector.
pastoor te Leut tot 1971
rector van het rusthuis Sint-Jozef te Rotem
de families Michiels en De Bruyn
bidprentje in mijn bezit
Vader Michiels Hubert
Moeder De Bruyn Philomena
Michiels Jeanneke º1930 onbekend onbekend 33894
overleden vóór 1999
gehuwd met Swillens Abert
Michiels Jeanne (Moeder Maria Berchmans van St.-Jozef) º10/02/1852 Maaseik †01/10/1908 Maastricht (NL) 47258
geboren te Maeseyck, den 10 Februari 1852
zij deed hare professie in 't klooster der Ursilinnen te Maeseyck, den 23 November 1875
voorzien van al de Heilige Sacramenten der stervenden, overleed zij godvruchtig in het hospitaal van Calvarie te Maestricht, den 1 October 1908
bidprentje in mijn bezit
Michiels Josephus º10/12/1881 Borgerhout †25/03/1901 Borgerhout 44896
lid van de patronage van den Heiligen Jozef te Antwerpen
geboren te Borgerhout op 10 December 1881, en aldaar overleden in het Sint-Erasmus Gasthuis, op 25 Maart 1901, om 4 ure namiddag. Bediend van de H.H. Sacramenten.
bidprentje in mijn bezit
Michiels Jozef º22/08/1913 Bree †28/01/1983 Hasselt 46299
oudstrijder 1940-1945
gehuwd met Van Meensel Catharina
Michiels Louis º1882 onbekend 19698
overleden tijdens of juist na de eerste werdeldoorlog
gehuwd met Ryckalts Elisabeth
Michiels Louis Jean Albert Joseph º10/03/1938 Hasselt †19/04/2009 Ophoven 2126
regisseur "De Toneel Vrienden" Kessenich en regisseur "Helim" Elen
geboren te Hasselt op 10 maart 1938 en in een sfeer die hij koesterde is hij zachtjes in familiekring overleden te Ophoven op 19 april 2009, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Michiels en Koolen
gehuwd met Koolen Gertrude Hubertine Jeanne op 10/05/1963 te Maaseik
Michiels Maria º25/07/1910 Kessenich †22/08/1978 Kessenich 29933
bestuurslid van de bond van gepensioneerden
lid van de erewacht van het Heilig Sacrament
geboren te Kessenich op 25 juli 1910 en op 22 augustus 1978 plots overleden te Kessenich, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Michiles en Aengeveld
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Aengeveld Joseph Joannes Hubertus (Jan)
Michiels Maria º12/05/1912 Begijnendijk †17/07/1997 Maaseik 18338
geboren te Begijnendijk op 12 mei 1912 en godvruchtig overleden te Maaseik op 17 juli 1997, gesterkt door de Heilige Sacramenten
de families Michiels en Gysemans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gysemans Jules
Michiels Maria Helena Jacquelina (Mieke) º16/02/1935 Maaseik †27/03/2023 Maaseik 40088
weduwe sinds 04/10/1983
geboren te Maaseik op 16 februari 1935 en zachtjes ingeslapen te Kermt op 27 maart 2023
de families Michiels-Smeulders en Pareyn-Luiten
Vader Michiels Pierre
Moeder Smeulders Gertrudis Christina (Gertrude)
gehuwd met Pareyn 'Hendrik' Jacobus (Rik) op 06/04/1956 te Maaseik
Michiels Maria Jacobus Elisabeth Hubertus 'Adriaan' º16/10/1900 Bree †01/03/1985 Maaseik 63848
geboorteakte nummer 78 dd. 17/10/1900 - burgerlijke stand Bree
MICHIELS, Adrien, geboren op 16-10-1900 te Bree, overleden op 01-03-1985 te Maaseik (ziekenhuis) op 84-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
Vader Michiels Hubert
Moeder De Bruyn Philomena
Michiels Paul º13/05/1946 Maaseik †11/12/2000 Neeroeteren 12195
lid van Vrije Radio Monza en lid van K.W.B.
geboren te Maaseik op 13 mei 1946 en plots overleden te Neeroeteren op 11 december 2000, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Michiels en Arits
3 kinderen: Ivet, Dirk en Margot Michiels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Arits Maria
Michiels Pierre º17/04/1904 Neeritter (NL) †24/01/1973 Maaseik 7093
werknemer steenbakkerij gedurende 35 jaar
lid van de kristene bond van gepensioneerden
lid van de bond van het Heilig Hart
geboren te Neeritter op 17 april 1904 en vroom in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 24 januari 1973, gesterkt door de Sakramenten der zieken
de families Michiels en Smeulders
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Smeulders Gertrudis Christina (Gertrude) in 1930 te Maaseik ?
Michiels Renier º21/08/1913 Kessenich †28/12/1975 Kessenich 38175
krijgsgevangene 1940-1945
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Kessenich op 21 augustus 1913 en plotseling overleden te Kessenich op 28 december 1975, gesterkt door het sakrament der zieken
de families Michiels en Koolen
bidprentje in mijn bezit
Moeder Koolen Mechtildis Hubertina
Michiels Renier º1870 onbekend onbekend 36035
overleden vóór 1958
gehuwd met Koolen Mechtildis Hubertina
Michiels Renier º29/10/1915 Kessenich †18/08/1970 Leuven 19345
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Kessenich de 29 oktober 1915 en overleden in de Sint-Rafaëlkliniek te Leuven de 18 augustus 1970, voorzien van het Sacrament der zieken
de families Michiels, Parren, Silkens en Verstraeten
3 kinderen: Gerard, Antoine en Marie-Louise Michiels
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Parren Maria
Michiels Simonne º07/07/1942 Maaseik †20/09/2002 Gerdingen 9576
lid van Ziekenzorg
zij werd geboren te Maaseik op 7 juli 1942 en is omringd door ons allen thuis overleden op 20 september 2002, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Michiels, Smits, Kubben en Engelen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Michiels Jan
gehuwd met Smits Jean
Michiels Theodoor (Z.E.H.) ? º01/01/1860 Borgloon †1932 Bree 57802
tweede directeur van het diocesane Sint-Michielscollege te Bree van 1893 tot 1901
Michiels Theophile º03/03/1910 Overpelt †02/06/1984 Hamont 34864
overleden vóór 2000
gehuwd met Tijskens Catharina Elisabeth (Catho)
Michiels van Kessenich Willem Joseph Hendrik Hubert (baron) º03/04/1826 Brussel †17/09/1910 Kessenich 58588
van Frans Parren op Facebook
Mensen met veel tijd en veel geduld kunnen via de site "delpher.nl" o.a. oude kranten raadplegen waarin je soms leuke dingen over bijv. Kessenich kan vinden. Nu, de zoekterm "Kessenich" levert ook een massa artikels op die verwijzen naar de familie "Michiels van Kessenich" waarvan heel wat leden belangrijke functies uitoefenden zoals burgemeester van Maastricht en kamerlid. Daardoor moet je wel moeite doen om berichtjes over eigen dorp te vinden maar soms vind je er wel een zoals het bijgaande uit een krant, De Tijd, van 16 juli 1915, meer dan 100 jaar geleden dus, tijdens WO I.
Ja Wies, dat is de volledige naam. Oorspronkelijk heette de familie “Michiels”. In 1804 kocht Hendrik  Michiels, rentmeester van Monfort, kasteel Borgitter en heel wat daarbij horende gronden en boerderijen. Koning Willem I verleende hem in 1822 de erfelijke titel van “baron” en het recht “van Kessenich” aan de naam “Michiels” toe te voegen. Sindsdien is het dus “Michiels van Kessenich”. De familie is vooral in Nederland bekend. Een andere familietak van de familie Michiels kreeg ook de titel “baron” en heet “Michiels van Verduynen”.
Miermans Albert º1917 onbekend †1996 onbekend 40749
gehuwd met van Vlierberghe Martha
Miermans Michel º24/08/1929 Lanaken †15/02/2005 Lanaken 23639
lid van Ziekenzorg
lid van oudstrijdersvereniging V.O.V. 1940-1945 Lanaken
thuis overleden te Lanaken
gehuwd met Brebels Elza
Miermans Pierre º16/11/1922 Lanaken †07/09/1991 Lanaken 33368
lid van Ziekenzorg
lid van de kristene bond van gepensioneerden
overleden in het Sint-Barbaraziekenhuis te Lanaken
de families Miermans, Maesen, Maesen en Massot
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Maesen Gertrudis
Migchels Maria º03/02/1929 Helchteren †16/05/2013 Helchteren 50680
geboren te Helchteren op 3 februari 1929 en overleden te Helchteren op 16 mei 2013
de families Migchels en Meekers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Meekers Georges
Mignolet Maria (Zuster Hubertine) º11/06/1916 Klein-Gelmen †08/09/1951 Gent 43641
geboren te Klein-Gelmen op 11 Juni 1916
ingetreden bij de Zusters van de HH. Engelen te Lokeren op 21 Mei 1938
geprofest te Lokeren op 6 Januari 1940
overleden te Gent op 8 September 1951, voorzien van de HH. Sacramenten
Op Maria's geboortefeest, terwijl de Kerk het Ave maris stella zong, heeft onze goede Zuster Hubertine haar offerleven mogen beeindigen. …
bidprentje in mijn bezit
Mignon Albert º26/08/1919 onbekend †29/08/1986 onbekend 39861
geboren op 26 augustus 1919 en overleden op 29 augustus 1986
de families Mignon, Vandevelde, Reynders en Missotten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandevelde Octavie
Milissen Gerard º02/01/1919 Boorsem †10/08/1991 Lanaken 9968
stichter bakkerij Milissen
lid van de duivenbond "De Grensduif" Boorsem
overleden in het ziekenhuis te Lanaken
weduwnaar sinds ?
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Delille Emerence
Milissen Jeanne º1926 onbekend onbekend 7288
overleden vóór 1999
gehuwd met Aendekerk Theo
Milissen Leon º20/10/1942 Stokkem †22/02/2002 Stokkem 19916
overleden in het Maaslands Instituut
rouwbrief in mijn bezit
Milleck Agnes º1885 onbekend onbekend 50015
weduwe sinds 08/09/1942
gehuwd met Indekeu 'Charles' Ferdinand (Karel)
Millen Anna º04/03/1924 Beek †27/06/2000 Maaseik 45297
weduwe sinds ?
lid van het Heilig Paterke van Hasselt
geboren te Beek op 4 maart 1924 en overleden te Maaseik op 27 juni 2000, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Millen en Moonen
Beek, klasfoto uit 1930 in het èzendröpke, jaargang 28, nr. 58, november 2010, pagina 64
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Moonen Engelbert
Millen Jaak º10/09/1918 Beek †17/06/2005 Maaseik 13031
weduwnaar sinds 25/09/1986
gehuwd met Kerkhofs Helena
Millen Jacobus º1853 onbekend onbekend 34786
weduwnaar sinds 07/01/1917
gehuwd met Berger Joanna
Millen Sofie º16/04/1925 Houthalen †18/03/2008 Overpelt 40720
weduwe sinds 2004
lid van het Sint-Cecilia zangkoor van Linde-Peer
lid van de broederschap van het Heilig Paterke en van Ziekenzorg
geboren te Houthalen op 16 april 1925 en overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 18 maart 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
gehuwd met Gielen Jules
Miné Martinus Henricus Hubertus (Henri) º06/01/1867 Maaseik †1948 onbekend 17832
overleden vóór 1955
MINÉ, Martinus Henricus Hubertus, 41 jaar oud, huisschilder te Maaseik (1908), geboren op 06011867 te Maaseik, gedoopt op 06011867 (getuige(n): Martinus Claessens, Catharina Buks), zoon van MINE, Wilhelmus Bernardus Hubertus en CLAESSENS, Catharina.
gehuwd met Vandooren Anna Maria Theodora op 18/09/1908 te Maaseik / Aldeneik
Miné Willem Bernard Hubert º1835 onbekend Maaseik ? 64586
gehuwd met Claessens Catharina
Minke Martinus º onbekend onbekend 39785
overleden vóór 2000
3 kinderen: Guus, Marie-Christine en Annemarie Minke
gehuwd met Timmermans Annelies
Minkenberg Josephine º01/05/1941 Karken (D) †22/03/2013 Maaseik 1559
geboren te Karken op 1 mei 1941 en plots overleden te Maaseik op 22 maart 2013, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Minkenberg en Paumen
-x-x-x-
MINKENBERG, Finie, geboren op 01-05-1941, overleden op 22-03-2013 te Maaseik op 71-jarige leeftijd, echtgenote van Paumen Jean.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Moeder Janssen Alida
gehuwd met Paumen 'Jean' Theodore Dulys Elisabeth M. op 22/10/1963 te Maaseik
Minkenberg Willy º1915 Geilenkirchen (D) onbekend 17827
vroegtijdig overleden
gehuwd met Janssen Alida in 1940 te Maaseik ?
Minnebo Jeanne º1917 onbekend onbekend 13666
gehuwd met Vinken Albert
Minnoye Flora º15/10/1899 Bierbeek †28/10/1978 Hasselt 56633
weduwe sinds 14/06/1966
MINNOYE, Flora, geboren op 15-10-1899 te Bierbeek, overleden op 28-10-1978 te Hasselt op 79-jarige leeftijd, begraven op 02-11-1978 te Houthalen, weduwe van Franssens Clemens.
(bron: Het Belang van Limburg, 1978-10-30/1978-10-31)
gehuwd met Franssens Clemens (Dr.)
Minten Jozef Sylvain º15/05/1901 Linkhout †18/08/1980 Herk-de-Stad 34458
weduwnaar van Azella Vaes sinds ?
echtgenoot van Maria Verstegen sinds ?
overleden te Herk-de-Stad op 18 augustus 1980
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verstegen Maria
gehuwd met Vaes Azella
Mispelbooms Catharina º1859 onbekend onbekend 37857
weduwe sinds 12/02/1943
gehuwd met Borgouns Lambert
Mispoulier Willy º12/06/1950 Neerpelt †03/07/2001 Neerpelt 39270
weduwnaar van mevrouw Josephina Hoesen sinds ?
vriend van mevrouw Lea Vanhaeren
geboren te Neerpelt op 12 juni 1950 en is aldaar, omringd door ons allen, overleden in het Mariaziekenhuis op 3 juli 2001, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Mispoulier en Hoesen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanhaeren Lea te levenspartner
gehuwd met Hoesen Josephina
Missotten Charlotte º1861 onbekend onbekend 34035
weduwe sinds 25/05/1939
gehuwd met Vanden Bosch Octave
Missotten Clemence º1890 onbekend onbekend 58662
gehuwd met Mayelle Joseph Lambert
Missotten Jef º05/12/1933 onbekend †08/01/2004 onbekend 34773
lid van Overpelt B.C. (biljartclub)
rustig heengegaan op 8 januari 2004
bidprentje in mijn bezit
Missotten Lucia º1892 Overpelt onbekend 54916
in 1920 huwde hij met de Overpeltse Lucia Missotten.
gehuwd met Deumens Marie Jan Joseph in 1920 te Overpelt ?
Missotten Maria Antonia º15/12/1891 Bree onbekend 49010
huwelijksakte nummer 50 dd. 28/09/1920 - burgerlijke stand Bree
dochter van Lambert Emile Missotten, gepensioneerd ontvanger der belastingen, wonende te Bree, en van zijne echtgenoote, Josephina Margaretha Hubertina Chenaux, zonder beroep, wonende te Bree
gehuwd met Raadschelders Paulus Ludovicus Julianus Maria op 28/09/1920 te Bree
Missotten 'Mathilde' Cathérine º1850 onbekend †08/03/1900 Antwerpen 64148
Mathilde Cathérine Missotten, overleden te Antwerpen op 08/03/1900
gehuwd met Ingenbleek Franciscus
Missotten Pierre º1925 onbekend onbekend 26653
overleden vóór 2001
gehuwd met Schraepen Clementine
Misterie Man º01/01/1840 onbekend †19/02/1902 Maaseik (Aldeneik) 59102
overlijdensakte nummer 13 dd. 22/02/1901 - burgerlijke stand Maaseik
digitale pagina 484 van 948 - rijksarchief
Het jaar duizend negen honderd en een, den twee en twintigsten der maand Februari, ten elf ure voormiddag, zijn voor ons Verkissen Ferdinand, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Maeseyck, provincie Limburg, verschenen Graux Jacques, woonachtig te Maeseyck, veldwachter van beroep, oud zeven en dertig jaren, die gezegd heeft het lijk gezien te hebben en Jeurissen Joseph, woonachtig te Maeseyck, veldwachter van beroep, oud zeven en dertig jaren, die gezegd heeft het lijk gezien te hebben, dewelke ons verklaard hebben dat op negentienden dezer maand ten vier uren namiddag, alhier overleden is gevonden in de waters der Maas, tegenover de pachthoeve genaamd "De Heerenlaek" het lijk van een onbekend persoon van het mannelijk geslacht, oud van zestig tot vijf en zestig jaren, geboren te -----, woonachtig ---------
Kleeding: grijsbruin gestreepte broek; zwarte gilet met verschillende knoopen; zwarten dikken veston.
In zijnen zak bevondt zich een Fransch Kerkboek.
En na gedane voorlezing aan de deklaranten, hebben zij beiden dezen tegenwoordigen akt met ons geteekend, De ambtenaar voornoemd, Ferd. Verkissen
J. Graux - Jeurissen J.
-x-x-x-x-
Jean Jacques Graux, geboren te Maaseik op 20/05/1863 en 85 jaar oud overleden te Elsene op 05/03/1949, gehuwd met Maria De Ridder, geboren te Elst (Brakel, Oost-Vlaanderen) op 23/11/1858 en overleden te Maaseik op 06/11/1926;
Joseph Jeurissen, geboren te Maaseik op 30/03/1863, gehuwd te Maaseik op 06/04/1891 met Hendrina Hubertina Hinoul, geboren te Maaseik op 12/11/1865
beroep: metselaar en vanaf plusminus 1898 veldwachter
Misterie Vrouw º01/01/1874 onbekend †21/02/1904 Maaseik (Aldeneik) 59101
overlijdensakte nummer 10 dd. 23/02/1904 - burgerlijke stand Maaseik
digitale pagina 814 van 948 - rijksarchief
Het jaar duizend negen honderd en vier, den drie en twintigsten der maand Februari, ten twee ure namiddag, zijn voor ons Verkissen Ferdinand, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Maeseyck, provincie Limburg, verschenen Graux Jacques, woonachtig te Maeseyck, politieagent van beroep, oud veertig jaren, die gezegd heeft het lijk gezien te hebben en Van Caester Leon, woonachtig te Maeseyck, gendarme te paard van beroep, oud drie en dertig jaren, die gezegd heeft het lijk gezien te hebben, dewelke ons verklaard hebben dat op een en twintigster dezer maand ten een ure namiddag, alhier overleden is gevonden in de waters der Maas, tegenover de pachthoeve genaamd "De Heerenlaek" het lijk van een onbekend vrouwspersoon, aangezicht onkennelijk tengevolge van den gevorderden staat van ontbinding, oud ongeveer dertig jaren, geboren te onbekend -----, woonachtig te onbekend ---------; kleederen : kleed van blauwen cheviotte; zwarten onderrok; gestreepte roodwitte broek; corset van grijzen contil; wit hemd; neusdoek geteekend J.M.; zwarte kousen; zonder schoenen; droeg breukband met opschrift - vincent Liège -; gouden ring, gouden oorbellen en eene ronde gouden broche.
En na gedane voorlezing aan de deklaranten, hebben zij beiden dezen tegenwoordigen akt met ons geteekend, De ambtenaar voornoemd, Ferd. Verkissen
J. Graux - L. Van Caester
-x-x-x-x-
Jean Jacques Graux, geboren te Maaseik op 20/05/1863 en 85 jaar oud overleden te Elsene op 05/03/1949, gehuwd met Maria De Ridder, geboren te Elst (Brakel, Oost-Vlaanderen) op 23/11/1858 en overleden te Maaseik op 06/11/1926;
Mobers Anna Catharina º07/11/1843 Maaseik (Aldeneik) †10/02/1917 Maaseik 27149
gehuwd met Corstjens Petrus 'Winandus' op 09/01/1872 te Maaseik
Mobers Henri º1885 onbekend †1960 onbekend 27115
weduwnaar sinds 18/03/1958
gehuwd met Deluyker Isabella Elisa
Mobers Henri Mathilde Jean º27/05/1943 Hasselt †01/06/1964 Bachte-Maria-Leerne 49715
MOBERS, Henri Mathilde Jean, geboren op 27-05-1943 te Hasselt, overleden op 01-06-1964 te Bachte-Maria-Leerne (O.Vl) op 21-jarige leeftijd, begraven op 05-06-1964 te Maaseik.
(bron: Het Belang van Limburg, 1964-06-04)
Vader Mobers Jean Joseph Henri
Mobers Jean Joseph Henri º14/10/1914 Maaseik †19/04/1944 Ludwigsburg 1686
oudstrijder 1940-1945
sectie-overste van de Weerstand, Inlichting- en Actieagent
politiek gevangene
ridder in de Orde van Leopold II met palm
oorlogskruis 1940-1945 met palm
herinneringsmedaille 1940-1945, medaille van de Weerstand, erekruis van politiek gevangene
medal of freedom
gefusilleerd in dienst van het Vaderland te Ludwigsburg, de 19 April 1944, en begraven op het erepark van het kerkhof te Maaseik op 5 December 1949
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bervoets Elisabeth Wilhelmina Maria
Mobers Maria Mechtildis º28/08/1883 Maaseik †04/11/1940 Opitter 7902
weduwe sinds ?
lid van den Wekelijkschen Kruisweg, van 't Werk van Sint-Jozef, van de Voortplanting des Geloofs en andere godvruchtige genootschappen
na een pijnlijke ziekte overleden te Opitter
kinderen kloosterlingen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Arnold Jozef
Mockers Bernard º28/07/1921 Gerdingen †21/10/2007 Bree 38634
beroep: monteerder
weggevoerde Wereldoorlog II
hij werd geboren te Gerdingen op 28 juli 1921 en is onverwacht overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree op 21 oktober 2007, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de families Mockers en Hensen
2 kinderen
Bernard Mockers en de boksclub van Bree, artikel met foto's in het èzendröpke, jaargang 29, nr. 60 (nov. 2011), pagina's 52 t/m 54
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hensen Maria
Mockers Henri º18/06/1918 Gerdingen †05/04/1970 Mechelen a/d Maas 29119
agent van de civiele bescherming
in de Heer overleden te Mechelen aan de Maas
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hendrikx Maria
Mockers Jacobus º16/04/1923 Gerdingen †30/10/1971 Bree 38636
MOCKERS, Jaak, geboren op 16-04-1923 te Gerdingen, overleden op 30-10-1971 te Bree op 48-jarige leeftijd, begraven op 03-11-1971 te Gerdingen, echtgenoot van Beckers Anna.
(bron: Het Belang van Limburg, 1971-11-02)
gehuwd met Beckers Anna
Moederscheim Hubert º1922 onbekend onbekend 37303
gehuwd met Smeets Maria
Moelans Anna Maria º1907 onbekend onbekend 63606
weduwe sinds ?
gehuwd met Scheelen Hendrik Gerard
Moens Emiel º09/10/1954 Merchtem †22/01/2014 Leuven 51384
partner van mevrouw Lea Peeters
geboren te Merchtem op 9 oktober 1954 en overleden te Leuven op 22 januari 2014, gesterkt door het Sacrament van de zieken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Lea te partners
Moens Frans (Pater) º22/04/1927 Mortsel †15/11/2013 Jette 51242
Missionaris van Afrika - Witte Pater
geboren te Mortsel op 22 april 1927
priester gewijd te Heverlee op 12 april 1952
missionaris in Burundi van 1953 tot 1972
missionaris in Rwanda van 1972 tot 1992
medepastoor in de parochie Sint-Engelbertus te Wemmel van 1993 tot 2013
overleden te Jette op 15 november 2013
bidprentje in mijn bezit
Moens Gabriel Frans º1900 onbekend onbekend 8110
overleden vóór 29/10/1989
gehuwd met Hendrickx Joanna Ludovica
Moens Jef (Z.E.H.) º21/05/1917 Sint-Huibrechts-Hern †25/07/2006 Hasselt 34701
Op 25 juli overleed te Hasselt Jef Moens. Hij werd geboren te Sint-Huibrecht-Hern op 21 mei 1917 en priester gewijd te Luik op 16 november 1941. Hij was leraar te Stavelot van 1941 tot 1961 en in het Heilig Hartcollege te Maasmechelen van 1961 tot 1977.
… Zelfs na zijn pensioen bleef hij dan ook tot vier jaar geleden meeleven op het ritme van het schooljaar. In de weekends en vakanties in Hern, maar als het school was, steevast in Maasmechelen.
uit Kerk en Leven dd. 10/01/2007
Moens Maurice º1920 onbekend †2006 onbekend 52208
gehuwd met De Clerck Paula
Moens Rob (Pater) º02/09/1930 Gent †18/01/2013 Genk 50451
Dominicaan
hij werd geboren te Gent op 2 september 1930, werd geprofest in de dominicanenorde op 9 september 1950, werd priester gewijd op 11 september 1956 en overleed in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 18 januari 2013
de families Moens en Stragier
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moerinckx Maria º1889 onbekend onbekend 27799
overleden vóór 1977
gehuwd met De Vocht Lodewijk
Moermans Clothilde º1920 onbekende 8306
gehuwd met Diris Theo
Moermans Gerard º29/03/1931 Vlijtingen †05/01/2020 Genk 55121
gepensioneerd onderwijzer
gewezen huismeester-opvoeder van T.I. Sparrendal
gewezen secretaris en medebezieler Academie Lanaken
stichter en ex-dirigent koor Jubilate Lanaken en koor Oosterster Veldwezelt
geboren te Vlijtingen op 29 maart 1931 en overleden te Genk op 5 januari 2020
de families Moermans en Caenen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Caenen Germaine
Moermans Theodoor º1926 onbekend 24431
overleden vóór 2005
gehuwd met Stevens Jeanne
Moers Hilde º1923 onbekend 46542
weduwe sinds 10/10/2012
gehuwd met Vermiert Gaston
Moesen Anna º25/11/1931 Ophoven †03/08/1990 Kinrooi 11927
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
in familiekring zacht overleden te Kinrooi
de families Moesen, Latinne, Kwaspen en Van Esser
zie het boek "De Maaslandse familie Colson", pagina 48
bidprentje in mijn bezit
Moeder Latinne 'Maria' Hubertina Odilia
gehuwd met Kwaspen Jef
Moesen Christina Anna º1907 onbekend onbekend 42643
weduwe sinds 09/01/1977
gehuwd met Krawinckel Mathieu Jozef
Moesen Jaak º27/10/1926 Vroenhoven †26/08/1996 Genk 30385
MOESEN, Jaak, geboren op 27-10-1926 te Vroenhoven, overleden op 26-08-1996 te Genk op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-1996 te (in familiekring), echtgenoot van Raetschelders Josée.
(bron: Het Belang van Limburg, 1996-08-29)
gehuwd met Raetschelders Josée
Moesen Joanna Maria Martina º06/07/1924 Vroenhoven †15/09/1970 Maaseik 7116
lid van de K.A.V.
godvruchtig overleden te Maaseik
de families Moesen, Coenen, Huskens, Lefèvre en Stulens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lefèvre René Albert Ernest Hubert op 13/08/1954 te Maaseik
Moesen Jos º31/05/1954 Tongerlo †01/04/2012 Maaseik 49498
postbode op rust
papa van Gert en vriendin Femke
hij werd geboren te Tongerlo Bree op 31 mei 1954 en is, omringd door zijn naasten, overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 1 april 2012
de families Moesen en Gabriëls
gehuwd met Gabriëls Suzanne
Moesen Martin º10/12/1932 Tongerlo †02/05/2012 Maaseik 51133
postbode op rust
hij werd geboren te Tongerlo op 10 december 1932 en is omringd door zijn familie overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 2 mei 2012, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Moesen en Janssen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Lieske
Moesen Mathijs Hubertus º23/05/1898 Dilsen †28/10/1976 Tongeren 17252
beroep: douanier
zie het boek "De Maaslandse familie Colson", pagina 49
gehuwd met Latinne 'Maria' Hubertina Odilia op 26/08/1931 te Ophoven
Moesen Piet (Z.E.H.) º07/02/1925 Hasselt †31/05/2006 Hasselt 30998
priester gewijd te Luik op 4 juli 1948
leraar aan het college te Tongeren
pastoor in Sluizen, Val-Meer, Binderveld
deken te Heusden-Zolder
archivaris bisdom
de families Moesen en Knaepen
pastoor Sint-Willibrordus te Heusden sinds 19 april 1971
bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
Mofers Beatrix º02/02/1860 Ohť en Laak (NL) †12/05/1954 Maaseik 418
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Binjé Hubert
Molemans Alda º04/01/1922 Bocholt †07/04/2005 Lommel 24350
creatief bestuurslid van Ziekenzorg
in familiekring onverwacht zachtjes heengegaan in het Maria Middelaresziekenhuis te Lommel
Moeder Thijs Catharina
gehuwd met Dreesen Paul
Molemans Anna º22/09/1920 Bocholt †07/04/2005 Sint-Truiden 27595
weduwe sinds 1991
zacht in de Heer ontslapen in het R.Z. Sint-Trudo, campus Sint-Anna, te Sint-Truiden
de families Vanstipelen, Molemans, Thijs en Leenders
bidprentje in mijn bezit
Moeder Thijs Catharina
gehuwd met Vanstipelen Martin
Molemans Carine º02/09/1962 Bree †24/10/2020 Genk 56003
zij werd geboren te Bree op 2 september 1962 en is zachtjes van ons heengegaan in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 24 oktober 2020
de families Molemans en Martens
Vader Molemans Giel
Moeder Martens Liza
Molemans Frans º10/03/1913 Neerpelt †06/05/1995 Neerpelt 63027
geboren te Neerpelt op 10 maart 1913 en aldaar godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek op 6 mei 1995
de families Molemans en Tielemans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Tielemans Gertruda
Molemans Gerardus (Gerard) º20/09/1891 Bocholt †14/07/1970 Smeermaas 41986
MOLEMANS, Gerardus, geboren op 20-09-1891 te Bocholt, overleden op 14-07-1970 te Smeermaas op 78-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1970 te Smeermaas, echtgenoot van Thijs Catharina.
(bron: Het Belang van Limburg, 1970-07-15/1970-07-16)
gehuwd met Thijs Catharina
Molemans Giel º13/09/1928 Meeuwen †02/02/2015 Overpelt 22783
weduwnaar sinds 06/09/1994
geboren op 13 september 1928 en overleden op 2 februari 2015
-x-x-x-x-x-
MOLEMANS, Giel, geboren op 13-09-1928 te Meeuwen, overleden op 02-02-2015 te Overpelt op 86-jarige leeftijd, begraven op 06-02-2015 te Bree, weduwnaar van Martens Liza.
(bron: Het Belang van Limburg, 2015-02-04)
-x-x-x-x-
zie artikel over de Gezinsbond in 'het èzendröpke' jaargang 40 nummer 80 novemer 2021 pagina 16 met foto (Het gezin Molemans-Martens wint de auto in 1986)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Martens Liza
Molemans Henri º31/03/1902 Neerpelt †23/12/1992 Genk 15014
MOLEMANS, Henri, geboren op 31-03-1902 te Neerpelt, overleden op 23-12-1992 te Genk op 90-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1992 te Borgloon, weduwnaar (1) van Vanistendael Adela, echtgenoot (2) van Kuypers Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1992-12-28)
gehuwd met Kuypers Maria
Molemans Henri º20/12/1896 Helchteren †31/08/1984 Genk 22210
weduwnaar sinds 04/05/1983
biddend lid van het Marialegioen
lid van andere godsdienstige genootschappen en van de bond van gepensioneerden
godvruchtig in de Heer overleden te Genk
de families Molemans, Boutsen, Jansen en Roebben
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Boutsen Elisabeth
Molemans Jaak º14/12/1908 Neerpelt †14/03/2005 Achel 37817
beroep: bediende op Overpelt Fabriek
weduwnaar sinds 25/11/1983
geboren te Neerpelt op 14 december 1908 en overleden te Achel op 14 maart 2005
4 kinderen: Ria, Willy, Nicole en Eddy Molemans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Cuyvers Paulina Hendrika in 1950
Molemans Maria Hendrika º23/02/1889 Bocholt †29/04/1929 Bocholt 45962
geboren te Bocholt den 23 Februari 1889 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 29 April 1929, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden
Om de bewonderenswaardige verduldigheid, waarmede de betreurde overledene hare langdurige en pijnlijke ziekte verdragen heeft, om hare algeheele overgeving aan Gods heiligen wil, om hare teedere godsvrucht bij het ontvangen der H.H. Sacramenten en de volle gerustheid, waarmede zij haar einde zag naderen, mag men terecht op haar de woorden van het H. Schrift toepassen: "Kostbaar is in Gods oogen de dood zijner heiligen." Dierbare echtgenoot en kinderen, een zware slag heeft u getroffen. Weest echter niet ontroostbaar; ik ben u voorgegaan naar den hemel, waar ik voor u bij Jezus en Maria zal ten beste spreken …  Dierbare ouders en familie, vaartwel en tot wederziens hiernamaals.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wetzels Jan
Molemans Mathieu º17/11/1925 Meeuwen †21/09/1999 Bree 22780
voorzitter van de filmclub Blitz Meeuwen
lid van het Heilig Paterke van Hasselt
godvruchtig overleden in het ziekenhuis te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Weevers Bertha
Molemans Philomena Catharina Maria (Mieke) º21/02/1909 Bocholt †23/02/1991 Neerpelt 62401
weduwe sinds 08/10/1969
lid van de bond van gepensioneerden
lid van KAV
zij werd geboren te Bocholt op 21 februari 1909 en is godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt op 23 februari 1991, voorzien van de Heilige Sacramenten en de Pauselijke zegen
de families Molemans en Knevels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Knevels Martinus te Bocholt
Molemans Ria º27/08/1951 Neerpelt †21/09/2007 Houthalen 38124
bibliothecaris aan de KHLim, departement HB en IWT
studente aan de muziekacademie te Genk
geboren te Neerpelt op 27 augustus 1951 en na een lange strijd tegen kanker, weergekeerd naar het Vaderhuis en naar moeke en pa op 21 september 2007
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Molemans Jaak
gehuwd met Brouwers Michel te partners
Molenaers Albert º23/11/1928 Opglabbeek †17/05/2005 Waterschei 24655
lid van Schutterij Sint-Lambertus Louwel en van de Jagersbond
overleden op de palliatieve zorgeenheid van het André Dumontziekenhuis te Waterschei
Molenaers Albert Theodore Auguste J. (Theo) º10/09/1915 Tongeren †11/04/1955 Ophoven 1449
beroep: veearts, staatsveearts
die op 10 September 1915 te Tongeren geboren werd en op Paasmaandag, 11 April 1955, te Maaseik zijn ziel aan zijn Schepper en Verlosser weergaf, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
'n Knak, 'n pijnlijk ongeval en 'n leven nog in volle kracht werd afgesneden. ...
de families Molenaers en Diepers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Diepers Jeanne Marie Antoinette
Molenaers Rosalie º21/08/1933 Opglabbeek †14/03/2006 Genk 29535
weduwe sinds 1994
in de Heer overleden te Genk
gehuwd met Thielens Jozef
Molenbroeck Jozef º15/01/1914 Neerharen †12/11/1983 Genk 33065
voorzitter van de Kerkfabriek van Neerharen
bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Sint-Lambertus Neerharen
oudvoorzitter (27 jaar) van het ACV
oudstrijder en krijgsgevangene van de oorlog 1940-1945
lid van de broederschap van de Heilige Rozenkrans en van meerdere godvruchtige genootschappen
lid van de kristene bond van gepensioneerden
godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanderhallen Catharina
Moll Friedrich Wilhelm º12/03/1900 DŁsseldorf (D) †03/07/1969 Lanaken 44218
geboren te Düsseldorf op 12 maart 1900 en godvruchtig overleden in het Sint-Barbare Instituut te Lanaken op 3 juli 1969, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
de families Moll en Strijkers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Strijkers Laura Mathilde Juliane op 20/09/1919 te Dusseldorf (D)
Mols Elisabeth º06/01/1895 Maaseik †07/03/1980 Maaseik 1749
weduwe sinds 08/08/1972
Na een leven van zorgzaamheid, samen met vader, die reeds acht jaar geleden stierf, ging moeder na een kortstondige ziekte van ons heen. …
de families Abbate en Mols
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Abbate Jean-Baptiste op 21/02/1920 te Schaarbeek
Mols Henri º25/10/1920 Maaseik onbekend 64525
geboorteakte nummer 112 dd. 25/10/1920 - burgerlijke stand Maaseik
 
Mols Joanna Margaretha º03/03/1893 Hechtel †17/07/1974 Maaseik 6203
vrachtvoerster
weduwe sinds 24/11/1941
MOLS, Johanna Margareta, geboren op 03-03-1893 te Hechtel, overleden op 17-07-1974 te Maaseik op 81-jarige leeftijd, begraven op 07-1974 te Maaseik, weduwe van Vanfloorop Mathieu.
(bron: Het Belang van Limburg, 1974-07-19/1974-07-20)
gehuwd met Vanfloorop Jan Mathijs te ?
Mols Johanna º03/03/1881 Maaseik †27/02/1969 Maaseik 36039
weduwe sinds ?
godvruchtig overleden te Maaseik op 27 februari 1969, voorzien van de laatste J. Sakramenten
de families Mols, Slegers, Deckx en Wolfs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Slegers Arnold
Mols Marguerite º14/03/1933 Maaseik †22/12/1997 Maaseik 6681
overleden te Maaseik op 22 december 1997
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dubois Guillaume te Maaseik
Mols Maria (Marie) º08/04/1882 Maaseik Maaseik ? 62203
huwelijksakte nummer 9 dd. 21/04/1906 - burgerlijke stand Maaseik
dochter van Adolphe Mols en van Anna Rosalia Deckx, rondleurders, wonende te Maaseik
weduwe van Johannes Theodore Van Floorop sedert 18/06/1915
gehuwd met Erna Joseph Casimir op 12/06/1919 te Maaseik
gehuwd met Vanfloorop Johannes Theodorus op 21/04/1906 te Maaseik
Mols Marie-José º23/11/1928 Dilsen †26/08/1994 Maaseik 19506
Gerard en Jacqueline Schaekers-Mols, haar kinderen
de families Mols, Deckx en Schaekers
rouwbrief in mijn bezit
Mols Mathieu º22/06/1885 Maaseik †23/01/1946 Maaseik 2934
gehuwd met Deckx Eugenie
Mols Sophia Hubertina º01/08/1873 Maasbracht (NL) †15/06/1957 Berchem 51869
weduwe sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart en de parochiale Vrouwengilde
geboren te Maasbracht (Nederland) op 1 augustus 1873 en godvruchtig overleden te Berchem op 15 juni 1957, na gesterkt te zijn door de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen in Articulo Mortis
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Leysen Louis
Mombers Elza º15/01/1931 Heusden †28/02/2001 Heusden (ziekenhuis) 2641
Mombers Theo º onbekend 9947
oud-koloniaal
hoofd van de dienst administratieve inspecteurs bij de verzekeringsmaatschappij Winterthur Eendracht en Voorzorg
Mommaerts Maria º1877 onbekend onbekend 33813
weduwe sinds 4 februari 1961
gehuwd met De Baerdemaeker Joost Lodewijk
Mommen Casimir º25/04/1903 Zepperen †04/12/1973 Zonhoven 16925
geneesheer, huisarts
godvruchtig overleden te Zonhoven
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bouveroux Maria
Mommen Gudula º06/11/1942 Genk †19/09/1963 Hasselt 16927
bidprentje in mijn bezit
Vader Mommen Casimir
Monard Sylvain (Z.E.H.) º09/09/1920 Val-Meer †04/03/2002 Hasselt 19507
priester van het Bisdom Hasselt
priester gewijd te Luik op 15 juli 1945
leraar aan het Sint-Michielscollege te Bree van 1947 tot 1967
pastoor van de Sint-Martinusparochie te Montenaken van 1967 tot 1973
pastoor van de Sint-Laurentiusparochie te Bocholt van 1973 tot 1990

sinds 1990 verblijvend in de Sint-Catharinaparochie te Hasselt en proost van de K.B.G. aldaar
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Mondelaers Albertus Maria Benedictus Josephus º29/05/1908 Bree †05/03/1967 Bree 6355
MONDELAERS, Albert, geboren op 29-05-1908 te Bree, overleden op 05-03-1967 op 58-jarige leeftijd, echtgenoot van Paredis Jeanne.
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
gehuwd met Paredis Catharina Maria Joanna op 25/04/1932 te Bree
Mondelaers 'Alphonse' Joseph (Alfons) º17/04/1906 Tessenderlo †03/09/1988 Maaseik 13921
douanebeambte
in familiekring overleden te Maaseik
vader en schoonvader van :
Marie-Louise en Jaak; Jenny en Gaston; Ria en Wim
grootvader van Jo, Alexander en Ludo; Karla; Tom en Vik
overgrootvader van Jenny
-x-x-x-x-
MONDELAERS, Alfons, geboren op 17-04-1906 te Tessenderlo, overleden op 03-09-1988 te Maaseik op 82-jarige leeftijd, begraven op 08-09-1988 te Wurfeld-Maaseik, echtgenoot van Geboes Victoire.
(bron: Het Belang van Limburg, 1988-09-05)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geboes Maria Victoria (Victoire) op 17/11/1934 te Tessenderlo
Mondelaers Anna Maria º25/06/1868 Bree †04/03/1960 Brasschaat 48771
MONDELAERS, Anna Maria, geboren op 25-06-1868 te Bree, overleden op 04-03-1960 te Brasschaat op 91-jarige leeftijd, begraven op 07-03-1960 te Schoten, weduwe van Cillen Frans Jozef.
(bron: Het Belang van Limburg, 1960-03-06)
gehuwd met Cillen Franciscus Josephus op 07/01/1891 te Bree
Mondelaers Anna 'Maria' º12/10/1899 Gerdingen †13/01/1976 Bilzen 48750
weduwe sinds 21/12/1975
MONDELAERS, Maria, geboren op 12-10-1899 te Bree, overleden op 13-01-1976 te Bilzen op 76-jarige leeftijd, begraven op 17-01-1976 te Bilzen, weduwe van Smets Alfons.
(bron: Het Belang van Limburg, 1976-01-15)
Vader Mondelaers Bernardus
gehuwd met Smets Joannes Alphonsus (Alfons) op 07/01/1920 te Bree
Mondelaers Anna Maria Gertrudis º06/10/1904 Gerdingen †26/10/1972 Bree 38638
Vader Mondelaers Bernardus
gehuwd met Peeters Joseph 'Albert' op 21/05/1927 te Gerdingen
Mondelaers 'Anna' Maria Hubertina Leonia (Zuster) º10/12/1900 Bree onbekend 48780
geboorteakte nummer 100 dd. 11/12/1900 - burgerlijke stand Bree
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
Mondelaers Bernard Marc º10/12/1943 Antwerpen †21/05/2002 Antwerpen 48718
handelsingenieur
Mondelaers Bernardus º09/05/1859 Bree †18/12/1942 Peer 46955
weduwnaar sinds 17/09/1916
geboren te Bree den 9 Mei 1859, en godvruchtig in den Heer overleden te Peer, den 18 December 1942, voorzien van al de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de families Mondelaers-Simons en Clijsters-Vandilsen
-x-x-x-
MONDELAERS, Bernard, geboren op 09-05-1859 te Bree, overleden op 18-12-1942 te Peer op 83-jarige leeftijd, gehuwd met Clijsters Maria.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Clijsters 'Maria' Aldegonda Hubertina op 29/10/1887 te Bree
Mondelaers Bernardus Frans 'Albert' Louis º31/12/1914 Bree †05/05/1979 Reet 48710
geboren te Bree op 31/12/1914 en overleden in de kliniek Heilige Familie op 05/05/1979
4 kinderen: Ludo, Hugo, Benny en Robert Mondelaers
Vader Mondelaers Jacob 'Louis'
gehuwd met Driesen Hendrica Gertrudis te Bocholt ?
Mondelaers Bryce º29/09/1994 onbekend †19/06/1998 onbekend 17147
zoontje van Danny en Joyce
broertje van Rowan
bidprentje in mijn bezit
Mondelaers Carolus º01/12/1872 Bree †30/03/1874 Bree 48773
Mondelaers Catharina º1858 Bree †19/12/1864 Bree 48772
Mondelaers Claudius (Z.E.H.) º01/01/1745 Veerle (Laakdal) †15/01/1815 Sint-Oedenrode (NL Noord-Brabant) 61643
digitaal oud rouwprentje
MONDELAERS (Claudius), norbertijn der abdij Averbode, geboren te Veerle 1745, geprofest in de abdij 1767, overleed te St. Oedenrode 15 Januari 1815.
-x-x-x-x-
50 jaren van Profesfie
Canonik van het order Premonstrijt in de Abdij van Averbode
36 jaren Rector der Religieuzen van Mariendaal tot Diest
overleden te St. Oederode den 15 Januarij 1815
Mondelaers Franciscus Joseph º31/03/1902 Gerdingen †21/04/1902 Gerdingen 48751
Vader Mondelaers Bernardus
Mondelaers Franciscus Joseph (Frans) º12/02/1903 Gerdingen †29/01/1974 Bree 48754
weduwnaar sinds 26/08/1965
erebestuurslid van de Kristen Middenstand Bree
vereerd met de Zilveren Palmen in de Kroonorde en het Beroepsereteken 1ste klas
geboren te Gerdingen op 12 februari 1903 en godvruchtig overleden te Bree op 29 januari 1974, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Mondelaers en Coolen
2 kinderen: Hélène en Mia Mondelaers
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Bernardus
gehuwd met Coolen Petra
Mondelaers Frans Benedictus Josephus J. º20/03/1902 Bree †20/02/1991 Maaseik 2268
weduwnaar sinds ?
ere-onderwijzer
Zo wandelde hij door 't leven
Een hart vol goedheid boordevol
Zijn grootste vreugde was te geven,
Hij heeft zichzelf gegeven liefdevol.
Hij was in eenvoud groot
Zijn naam blijft in ons hart geschreven
Zalig was zijn stille dood
Nu juicht zijn ziel in 't eeuwig leven.
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
gehuwd met Konix Anna Maria op 09/08/1944 te Maaseik
Mondelaers Gertrudis Louisa Theresia º04/08/1931 Bree †19/04/2003 Leuven 6316
weduwe sinds 18/01/2002
lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en van meerdere godvruchtige genootschappen
onverwacht, omringd door ons allen, overleden in het U.Z. te Leuven
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Joannes Ludovicus (Jan Louis)
Moeder Schraepen Henrica
gehuwd met Joosten Gerard Cornelis op 29/06/1957 te Bree
Mondelaers Gertrudis Ludovica Juliana º18/02/1898 Bree †04/04/1981 Bree 42484
weduwe sinds 18/11/1950
biddend lid van het Marialegioen
geboren te Bree op 18 februari 1898 en zachtjes in de Heer overleden te Bree op 4 april 1981, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Mondelaers en Housen
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
gehuwd met Housen Henricus Waltherus op 07/09/1943 te Bree
Mondelaers Hélène º09/09/1933 Bree †03/04/2024 Bree 55915
dochter van †Frans en †Petra Mondelaers-Coolen
zus van Mia Mondelaers
zij werd geboren te Bree op 9 september 1933 en is aldaar in huiselijke kring zachtjes van ons heengegaan op 3 april 2024
de families Mondelaers en Coolen
Vader Mondelaers Franciscus Joseph (Frans)
Mondelaers Jaak º13/07/1862 Bree †10/11/1929 Balen-Neet 19667
weduwnaar sinds ?
godvruchtig in den Heer ontslapen te Baelen-Neeth
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schroeyen Elisa
Mondelaers Jacob 'Louis' º03/03/1888 Gerdingen †24/04/1975 Bree 19669
weduwnaar sinds 10/05/1951
oudstrijder 1914-1918
voorzitter vuurkruisenbond
vereerd met het Oorlogskruis en Ijzerkruis, de Herinneringsmedaille
ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden
ridder in de Kroonorde met zwaarden
ridder in de Leopoldsorde met zwaarden
ere-gemeenteontvanger
geboren te Gerdingen, op 3 maart 1888 en godvruchtig in de Heer overleden in het ziekenhuis te Bree, op 24 april 1975, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Mondelaers en Cruysberghs
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Bernardus
gehuwd met Cruysberghs Maria Monica op 02/05/1914 te Bree
Mondelaers 'Jacobus' Maria Elisabeth (Jaak) º08/12/1913 Bree †05/06/1994 Bree 30053
MONDELAERS, Jaak, overleden op circa 1994, begraven op 09-06-1994 te Bree, echtgenoot van Coninckx Betsy.
(bron: Het Belang van Limburg, 1994-06-07)
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
gehuwd met Coninckx Elisabeth
Mondelaers Jacobus Mathias º06/05/1912 Bree †21/05/1912 Bree 48777
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
Mondelaers Jean-Martin º19/06/1958 Bree †05/05/1984 Leuven 25512
bediende Generale Bank Helchteren
bloedgever Rode Kruis Bree
lid Rallyclub Moustache, P.A.K. Limburg en Racingteam Watersnood-Gaban
geboren te Bree op 19 juni 1958 en na een auto-ongeval godvruchtig overleden te Leuven op 5 mei 1984, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Mondelaers en Lemmens
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Joanna Maria Victor
Moeder Lemmens Lucia Maria Theresia
Mondelaers Joanna Hubertina º28/10/1934 Bree †01/12/2006 Waterschei 48766
Vader Mondelaers Joannes Ludovicus (Jan Louis)
Moeder Schraepen Henrica
gehuwd met Das Matheus Peter Ghislain te Genk
Mondelaers Joanna Maria Victor º16/11/1924 Hasselt †11/06/1991 Leuven 43537
bestuurslid van de kristelijke bond van gepensioneerden
geboren te Hasselt op 16 november 1924 en godvruchtig in de Heer overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 11 juni 1991, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Mondelaers en Lemmens
Lucienne, Liliane, Pol, Karlien en Roosmarijn
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Joannes Ludovicus (Jan Louis)
Moeder Schraepen Henrica
gehuwd met Lemmens Lucia Maria Theresia
Mondelaers Joannes 'Benedictus' º03/12/1866 Bree †19/04/1946 Bree 17643
beroep in 1900: varkensslachter
weduwnaar sinds 29/08/1938
lid van den bond van het Heilig Hart
zeer godvruchtig overleden te Bree den 19 April 1946
de families Mondelaers en Van de Winkel
15 kinderen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina op 10/05/1893 te Bree
Mondelaers Joannes Benedictus º06/10/1891 Gerdingen onbekend 48745
Vader Mondelaers Bernardus
Mondelaers Joannes Bernardus Ludovicus Benedictus º04/11/1899 Bree †27/08/1900 Bree 48781
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
Mondelaers Joannes Ludovicus (Jan Louis) º10/04/1889 Gerdingen †16/07/1964 Bree 26570
weduwnaar sinds 18/02/1964
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
zachtjes in de Heer ontslapen te Bree
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Bernardus
gehuwd met Schraepen Henrica op 22/04/1922 te Hasselt
Mondelaers Josephus Bernardus Henricus Arthur º29/03/1911 Bree †19/08/1911 Bree 48776
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
Mondelaers Josephus Gertruda Louis Albert º07/04/1923 Gerdingen †24/01/1924 Gerdingen 48712
Vader Mondelaers Jacob 'Louis'
Mondelaers Lambertus Jacobus º27/03/1896 Gerdingen †01/08/1896 Gerdingen 48748
geboorteakte nummer 6 dd. 27/03/1896 - burgerlijke stand Gerdingen
Vader Mondelaers Bernardus
Mondelaers Lambertus Jacobus Joannes º01/07/1906 Bree onbekend 48774
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
gehuwd met Douchar Irena te Hasselt
Mondelaers Lisette Catharina Maria º18/04/1935 Bree †15/01/2002 Bree 6354
bidprentje in mijn bezit
Mondelaers Louis º10/07/1896 Bree †02/06/1982 Bree 8880
ere-senator, burgemeester
Burgerlijk Kruis 1ste klas
Grootofficier in de Leopoldsorde
Ridder in de Orde van Sint-Sylvester
Houder van de medaille "Pro Petri Sede"
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
gehuwd met Hoogmartens Anna Maria 'Eliza'
Mondelaers Ludovicus º13/04/1833 Vorst (Laakdal) †18/03/1874 Bree 46947
uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 165
beroep: hovenier, landbouwer
akte van huwelijk nummer 96 dd. 10/11/1856 - burgerlijke stand Bree
gehuwd met Simons Anna Catharina op 10/11/1856 te Bree
Mondelaers Magda º31/05/1941 Hasselt †03/03/2013 Bree 51135
gewezen lerares Sint-Augustinusinstituut Bree
geboren te Hasselt op 31 mei 1941 en overleden te Bree op 3 maart 2013
de families Mondelaers-Hoogmartens en Remans-Termonia
haar kinderen en kleinkinderen: Kathleen, Bernard, †Inge, Alexander, Helena en Ann-Sofie
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Louis
gehuwd met Remans Guy
Mondelaers Maria º28/03/1894 Bree †29/12/1989 Hamont 48782
Mondelaers Maria Catharina º14/12/1892 Gerdingen onbekend 48746
Vader Mondelaers Bernardus
gehuwd met Vallé Nicolaas Jacobus Ludovicus op 17/05/1920 te Bree
Mondelaers Maria Catharina Elisabeth º24/09/1890 Gerdingen †16/12/1890 Gerdingen 48744
Vader Mondelaers Bernardus
Mondelaers Maria Elisabeth Henrica º19/11/1905 Gerdingen †04/01/1906 Gerdingen 48752
Vader Mondelaers Bernardus
Mondelaers Maria Joseph (Mia) º24/04/1930 Gerdingen †10/11/1988 Genk 22864
geboren te Gerdingen op 24 april 1930 en na een kortstondige ziekte godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 10 november 1988, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Mondelaers en Gevers
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Jacob 'Louis'
gehuwd met Gevers 'Jozef' Lodewijk Jan Urbanus (Jos) op 11/08/1951 te Gerdingen (kerk)
Mondelaers Maria Mechtildis Gertrudis Gerardina º31/01/1904 Bree onbekend 31644
weduwe sinds 04/06/1984
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
gehuwd met Konix Pieter Jan te Bree
Mondelaers Maria Philomena º03/12/1894 Gerdingen onbekend 48747
Vader Mondelaers Bernardus
gehuwd met Mertens Julius Ludovicus op 17/05/1920 te Bree
Mondelaers Maria 'Philomena' º23/08/1864 Bree †10/10/1917 Bree 26493
lid van de Heilige Familie
geboren te Bree den 23 Augustus 1864 en aldaar na eene langdurige en pijnlijke ziekte, met moed en onderwerping aan Gods Heilige Wil verdragen, godvruchtig in den Heer ontslapen den 10 October 1917, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
… O moeder, wie kan zeggen wat al zorgen gij besteeddet, wat al offers gij bracht, om die uitgelezen opvoeding te bezorgen aan uwe vier zonen. Gij hadt ze zoogaarne alle vier den Heer toegewijd. En dat beleven ware uw hoogste geluk op aarde geweest. Helaas! Uwe Benjamin werd u onlangs ontnomen te midden zijner studiën. Twee hebben zich vrijwillig ten dienste van het Vaderland gesteld. God spaarde de zonen en riep de moeder ter belooning. Nog één priester bleef u over, moeder, om u te troosten in uw bitter lijden, om u te vergezellen op uw weg naar Calvarie. …

Bree stadskerkhof (Bree centrum) grafconcessie vervallen 2020/2021
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Clijsters Joannes 'Jacobus' (Jaak) op 16/11/1886 te Bree
Mondelaers Petrus Josephus Hubertus º19/05/1905 Bree †04/03/1994 Bree 25517
beroep: hoofdonderwijzer
weduwnaar sinds 27/06/1977
ereschoolhoofd, krijgsgevangene 1940-1945
stichter en eresecreatris Volkstuinen Gerdingen
zie "het èzendröpke" jaargang 35, nummer 71, mei 2017 , pagina 61 : foto
In het vroegere schooltje op de Gerkenberg overschouwt meester Mondelaers dicht bij de kachel rond het jaar 1950 zijn leerlingen uit het 3de, 4de en 5de leerjaar.
bidprentje in mijn bezit
Vader Mondelaers Joannes 'Benedictus'
Moeder Vandewinkel Maria 'Gertrudis' Hubertina
gehuwd met Tijskens Maria Aldegonda op 11/08/1956 te Stevoort
Mondelaers Robert Benedikt º27/04/1946 Gerdingen †17/04/1979 Reet 48719
Mondelaers Rosa º10/09/1937 Leopoldsburg †03/09/2006 Leuven 33095
lid van K.B.G., van het Rode Kruis, van H.O.W. en van N.B.B.
na een langdurige ziekte overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven
rouwadres: Kloosterstraat 15 bus 2, 3640 Kinrooi
gehuwd met Peeters Pierre
Mondelaers Victoria º11/09/1922 Gerdingen †05/03/2001 Brasschaat 2639
weduwe sinds ?
overleden in het A.Z. Klina te Brasschaat
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Winkel Jan Lambert
Monnens 'Anna' Maria Barbara º04/01/1895 Opitter †08/12/1985 Bree 33208
weduwe sinds 04/05/1945
geboren te Opitter op 4 januari 1895 en overleden te Bree op 8 december 1985
de families Clijsters en Monnens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Clijsters Maria 'Joannes' Christiaan (Jan) op 12/09/1923 te Opitter
Monnens Anna Maria Hubertina º03/11/1889 Opitter †03/05/1891 Opitter 7792
bron: burgerlijke stand Opitter
Zie ookParenteel van Fiten Damiaen
Monnens Catharina º1640 onbekend onbekend 29370
vroegtijdig overleden
(zie De Maaseikenaar, jaargang XXXVI, 2006, nr. 1, pagina 36)
gehuwd met Severijns Mathias
Monnens Catho º04/03/1910 Opitter †24/12/1993 Opitter 38647
weduwe sinds ?
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Opitter op 4 maart 1910 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Opitter op 24 december 1993, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Broekx en Monnens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Broekx Joannes
Monnens Elisabeth Anthonia º17/01/1911 Bocholt †04/11/1977 Waterschei 43822
geboren te Bocholt op 17 januari 1911 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Waterschei op 4 november 1977, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Monnens, Lemmens, Heynickx en Corstjens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lemmens Adriaan Laurens
Monnens Els º29/12/1940 Neeroeteren †24/07/1980 Sankt-Moritz (Zwitserland) 25773
monitrice aan het Hoger Instituut voor verpleegkunde Maria-Theresia te Genk
lid van K.A.V., K.V.L.V. en de Bond van Grote en Jonge Gezinnen
geboren te Neeroeteren op 29 december 1940 en godvruchtig in de Heer overleden te Sankt-Moritz (Zwitserland) op donderdag 24 juni 1980, voorzien van de Sacramenten der stervenden
de families Monnens en Jansen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jansen Jos
Monnens Hendrik Frans Joseph º01/03/1899 Opitter †19/09/1962 Waterschei 16914
weduwnaar van Mevrouw Anna Bongaerts
echtgenoot van Mevrouw Anna Stals
ere-schoolhoofd, beroepsadviseur, D.H.O.S.
lid van de Bond van het Heilig Hart
Op 19 september 1962 te Waterschei riep God, de Meester over leven en dood, zijn trouwe dienaar de heer Hendrik Monnens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Stals Anna
gehuwd met Bongaerts Anna Maria Barbara te Opitter
Zie ookParenteel van Fiten Damiaen
Monnens 'Henriette' Maria Theodora (Jet) º08/10/1901 Opitter †25/09/1973 onbekend 22426
weduwe sinds 03/10/1947
overleden in de ouderdom van 71 jaren
de families Monnens, Goossens, Fiten, Schouteden, Brouwers en Bongaerts
MONNENS, Henriette Maria Theodora, geboren op circa 1902, overleden op xx-09-1973 op 71-jarige leeftijd, begraven op 29-09-1973 te Opitter, weduwe van Goossens Lambert.
(Bron: Het Belang van Limburg, 1973-09-28)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Goossens Maria 'Lambert' Joseph in 1930 te Opitter
Monnens Irma º17/09/1930 Rotem †23/09/2021 Genk 23833
weduwe sinds 20/09/2002
geboren te Rotem op 17 september 1930 en van ons heengegaan in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 23 september 2021
de families Monnens-Boutsen en Flipkens-Domen
2 dochters: Lydia† en Ingrid Flipkens
gehuwd met Flipkens Willem Mathieu
Monnens Jacoba Helena (Jacqueline) º26/10/1912 Hamont †07/05/1996 Maaseik 8150
weduwe sinds 20/02/1974
lid van de bond van gepensioneerden en van ziekenzorg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Houben Paulus Martinus (Martin)
Monnens Joannes Hubertus º28/03/1907 Opitter †31/07/1992 Neeroeteren 16567
weduwnaar sinds 29/10/1983
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Opitter op 28 maart 1907 en zachtjes overleden in familiekring te Neeroeteren op 31 juli 1992, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Monnens en Doumen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Doumen Elisa
Monnens Joannes 'Leonard' (Leo) º08/02/1863 Echt (NL) Opitter ? 7764
8 kinderen
MONNENS, Joannes Leonard (Leo), schrijnwerker, geboren op 08-02-1863 te Echt(NL), zoon van MONNENS, Ludovicus (Louis), kleermaker, en DIRCKX, Maria Hubertina.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-01-1889 te Opitter met FITEN, Maria Christina (Stieneke), 26 jaar oud, herbergierster, geboren op 13-01-1863 te Opitter, dochter van FITEN, Jacobus Franciscus (Frans), schrijnwerker, en MOORS, Maria Anna Hubertina.
gehuwd met Fiten Maria 'Christina' (Christine) op 14/01/1889 te Opitter
Monnens 'Joseph' Gerardus Vincent º19/07/1897 Opitter †14/03/1940 Bree 15989
MONNENS, Joseph Gerardus Vincent, geboren op 19-07-1897 te Opitter
zeven kinderen
gehuwd met Van de Kerkhof Josephina op 24/08/1926 te Bree
Monnens Jozef º05/03/1876 Opitter †17/01/1961 Opitter 60338
weduwnaar sinds 12/09/1937
MONNENS, Jozef, geboren op 05-03-1876 te Opitter, overleden op 17-01-1961 te Opitter op 84-jarige leeftijd, gehuwd met Peeters Elisabeth.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Peeters Elisabeth
Monnens Marcel º15/04/1951 Eisden †27/09/2004 Bree (Beek) 27625
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Drees Lisette
Monnens Maria º09/11/1909 Bocholt †05/02/1987 Bocholt 17805
weduwe sinds 21/01/1983
lid van de KVLV en van de bond van gepensioneerden
godvruchtig in de Heer overleden te Bocholt
de families Monnens, Goossens, Heynickx, Vangompel en Clauwers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Goossens Jozef
Monnens Maria Anna Hubertina º12/02/1893 Opitter †09/08/1975 Maaseik 2271
weduwe sinds 30/10/1964
geboren te Opitter op 12 februari 1893 en overleden te Maaseik op 9 augustus 1975 in de leeftijd van 82 jaar, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Monnens, Clijsters, Fiten en Cuppens
7 kinderen: Jos, Leo, Richarde, Jan, Lisa, Josée en Mia Clijsters
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Clijsters Marie Peter 'Richardus' op 26/09/1921 te Opitter
Monnens Maria Elisabeth Joanna º24/06/1903 Opitter †28/07/1998 Zutendaal 49162
MONNENS, Maria Elisabeth Joanna, geboren op 24-06-1903 te Opitter
MONNENS, Lisa, geboren op 24-06-1903 te Opitter, overleden op 28-07-1998 te Zutendaal op 95-jarige leeftijd, begraven op 01-08-1998 te Opitter, weduwe van Straetemans Theodorus.
(bron: Het Belang van Limburg, 1998-07-30/1998-07-31)
gehuwd met Straetemans Theodorus
Monnens Maria 'Hubertina' º1872 onbekend †1958 Maaseik 49702
weduwe sinds 1940
grafsteen op oud kerkhof Maaseik
met kleindochter Lisette ° 1939  † 1940
gehuwd met Doumen Joannes Mathias (Mathieu)
Monnens Matheus Christiaan Jozef (Jef) º31/03/1911 Hamont †25/05/1993 Bree 5078
laureaat van de Arbeid
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Hamont op 31 maart 1911 en godvruchtig overleden te Bree op 25 mei 1993, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Monnens en Smits
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Smits Leonie Joanne
Monnens Mathieu Lambert º30/06/1951 Hamont †09/07/2012 Maaseik 49889
beroep: voeger
lid van de garçonclub
lid van Kreyel Sport
kaartliefhebber
geboren te Hamont op 30 juni 1951 en overleden te Maaseik op 9 juli 2012
de families Monnens, Segers, Kenis en Erlingen
3 kinderen: Wendy, Esther en Frank Monnens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Segers Annie Wilhelmina op 18/05/1973 te Bree
Monnens Sybilla º29/09/1920 Rotem †28/03/2001 Rotem (thuis) 3938
weduwe sinds 05/05/1990
gehuwd met Vandeweerd Henri
Monnens Theo º11/05/1963 Bree †23/09/1998 Opitter Bree 3974
papa van Ruben en Wouter
broer van Dirk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Domen Simonne
Monnens Theo º19/05/1927 Bree †13/12/2002 Genk 14651
landmeter bij het kadaster
weduwnaar sinds 09/05/1994

3 kinderen: Hubert, Kris en Peter Monnens
bidprentje in mijn bezit
Moeder Van de Kerkhof Josephina
gehuwd met Geussens Maria Henrica Antonia op 18/07/1957 te Opglabbeek
Monnens Theo (Mgr.) º13/04/1891 Opitter †14/10/1956 Addis-Abeba, EthiopiŽ 19966
Ridder in de Kroonorde
studies aan het bisschoppelijk college te Bree en het Klein Seminarie te Sint-Truiden van 1910 tot 1912; intrede bij de Orde der Jezuïten
legerdienst als brancardier aan het front tot in 1917
in 1917 vertrek naar Congo, vorming van catechisten en bestuur van de missiedrukkerij
studies theologie in Leuven waar hij priester gewijd wordt op 26/08/1923 met een plechtige eremis te Opitter op 11/09/1923
in 1936 benoemd tot deken van de Missiologische Faculteit aan de Gregoriana.
Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 vertrekt hij via Frankrijk, Spanje en Portugal naar Congo. Hij krijgt een bouwopdracht om een college te bouwen in Costermansstad (Kivu-missie).
Op 18/08/1946 wordt hij benoemd tot buitengewoon gezant van Z.H. de Paus bij zijne Keizerlijke Hoogheid Haile Selassie, met de waardigheid van Protonotarius Apostolicus.
Op 14/10/1956 is hij in Addis-Abeba na een spoedoperatie overleden.
Zie ookParenteel van Fiten Damiaen
Monnens Wilhelmus º11/02/1920 Opitter †10/10/2007 Maaseik 38501
weduwnaar sinds ?
lid van het Nationaal Verbond der Oud-Krijgsgevangenen 1940-1945 en lid van het Geheim Leger
geboren te Opitter op 20 februari 1911 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 10 oktober 2007, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Monnens en Vandebroek
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandebroek Maria Helena op 27/05/1944 te Elen
Monnens Wilhelmus º08/04/1911 Opitter †06/11/1918 Opitter 60329
uit het èzendröpke nummer 81, pagina 7

zoon van Joseph Monnens en van Elisabeth Peeters
Monnissen Carolina º07/06/1926 Mechelen a/d Maas †10/05/1989 Maaseik 33834
weduwe sinds ?
overleden in het rustoord Sint-Jozef te Maaseik
de families Geenen en Monnissen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geenen Jaak
Monnissen Pierre º08/04/1928 Mechelen a/d Maas †13/03/2007 Genk 35177
in de Heer overleden te Genk op 13 maart 2007, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
gehuwd met Biesmans Julia
Monnissen Wilhelmine º11/03/1899 Boorsem-Kotem †08/04/1965 Boorsem-Kotem 43608
weduwe sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Boorsem-Kotem, de 11 maart 1899 en aldaar overleden de 8 april 1965
de families Monnissen, Aerts, Janssen en Beckers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Aerts Jozef
Monsieur Anna Maria Catharina º31/12/1915 Maaseik †14/11/2007 Maaseik 2272
weduwe van de heer Jozef Vancleef sinds 11/05/1966
echtgenote van de heer Hubert Schulpen
geboren te Maaseik op 31 december 1915 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 14 november 2007, gesterkt door het sacrament der zieken
bidprentje in mijn bezit
Vader Monsieur Jacques Ignatius Wilhelmus
gehuwd met Schulpen Hubert Jacques Gerard
gehuwd met Vancleef 'Joseph' Jacques Michel Hubert
Monsieur Elisabeth Anna Gertrudis Leopoldina (Alice) º27/12/1913 Maaseik †22/08/1996 Lommel 18327
weduwe sinds 07/05/1971
geheel onverwacht ging je heen zonder afscheid te nemen …
overleden te Lommel op 22 augustus 1996
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandeschoor Pierre Henri Florent op 14/02/1939 te Maaseik
Monsieur Fin º23/05/1957 Maaseik †17/04/2021 Maaseik 57507
Fin MONSIEUR
geboren te Maaseik op 23/05/1957 en overleden te Maaseik op 17/04/2021
datum rouwplechtigheid: 21/04/2021
Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen maar door deze uitzonderlijke tijden zal de afscheidsdienst en crematie in intieme kring doorgaan.
Monsieur Florent º28/12/1921 Lebbeke †17/03/2005 Maaseik 2521
weduwnaar sinds 09/09/1998

geboren te Lebbeke op 28 december 1921 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 17 maart 2005
de families Monsieur, Hinoul, Verhofstadt en Schenkel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hinoul Agnes op 13/10/1943 te Maaseik
Monsieur Jacobus Hubertus Josephus (Jaakske) º22/07/1912 Maaseik †31/01/1978 Maaseik 2528
beroep: elektrieker
in de Heer overleden te Maaseik
Jaakske is plots gestorven
bidprentje in mijn bezit
Monsieur Jacques Ignatius Wilhelmus º27/04/1879 Maaseik †28/10/1967 Maaseik 9269
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart
lid van de kristelijke bond van gepensioneerden
uitgeput van krachten, in een gelukkige ouderdom, als waardige bekroning van een welbesteed leven, is hij naar het Vaderhuis teruggekeerd !
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Decrae Maria Hubertina
Monsieur Johannes Wilhelmus Jacobus º03/06/1911 Maaseik †02/05/1987 Maaseik 2273