- LimMemoriam.be -Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg-
LimMemoriam.be
- Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg -
- Deze website bevat info over 44987 overledenen, waarvan 18304 rouwprentjes en 3361 rouwbrieven in mijn bezit. Ze werd voor het laatst bijgewerkt op 17/05/2024 15:32:05. -

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam en voornamenº Datumº Plaats†Datum† Plaats Nr
Oberbach Maria Catharina Aldegonda º1873 onbekend onbekend 22513
vroegtijdig overleden
gehuwd met Janssen Arnoldus 'Jacobus' (Jaak)
Ochal Paulina Maria º1937 onbekend 58876
weduwe sinds 28/03/1959
gehuwd met Teuwissen Mathieu
Odekerken Jean º09/09/1917 Roermond (NL) †19/08/2001 Bree 4982
weduwnaar sinds 15/02/2001
overleden in het rusthuis "De Boneput" te Bree
gehuwd met Peeters Catharina
Odekerken Maria º1871 onbekend onbekend 45745
weduwe sinds 26/05/1925
gehuwd met Kessels Leon
Oei Hoa Nio º06/09/1961 Medan (Indonesië) †19/07/2001 Maaseik 37992
geboren te Medan (Indonesië) op 6 september 1961 en overleden te Maaseik op 19 juli 2001, gesterkt door het sacrament der zieken
de families De Roode en Oei
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Roode Alexander
Oenssels Bertha º16/08/1921 Meeswijk †12/03/2006 Houthalen 29257
weduwe sinds 21/12/1995
in familiekring overleden te Houthalen
gehuwd met Dillen Guillaume
Oenssels Maria º03/09/1906 Meeswijk †20/05/2006 Eisden 31005
weduwe sinds ?
lid van de K.A.V.
onverwacht thuis overleden
de families Op de Locht, Oenssels, Pannemans en Pannemans
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Op de Locht Christiaan
Oenssels Theodoor º20/12/1911 Meeswijk †15/07/1944 Hechtel 62774
geboren te Meeswijk op 20 december 1911 en gefusilleerd te Hechtel op 15 juli 1944
foto grafsteen op het kerkhof te Elen ?
gehuwd met Janssen Helena
Oeyen Elisabeth º13/06/1877 Maaseik (?) †16/09/1915 Maaseik (?) 4811
Oeyen Georgette º08/01/1921 Leopoldsburg †27/06/2004 Bree 19496
weduwe van de heer Jozef Rutten sinds 12/07/1994
geboren te Leopoldsburg op zaterdag 8 januari 1921 en overleden te Bree op zondag 27 juni 2004
de families Oeyen, Thues, Rutten en Houben
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Rutten Joseph
gehuwd met De Peuter Xxxxx (Dokter)
Oeyen Jacqueline º1917 onbekend onbekend 62918
weduwe sinds 16/01/1994
gehuwd met Geurts Albert
Oeyen Ludovicus º28/03/1841 Balen †18/05/1908 Antwerpen 38822
geboren te Baelen, den 28 Maart 1841, godvruchtig overleden te Antwerpen op 18 Mei 1908, voorzien van de HH. Sacramenten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gils Maria Theresia Leonia
Offergelt 'Florentine' Sophie Elisabeth (Flore) º10/10/1858 Maaseik †11/08/1918 Brussel 35626
bidt voor de ziel van zaliger mejufvrouw Florentine Sophie Elisabeth Offergelt, echtgenoote van den heer Auguste Charles Malcors, geboren te Maeseyck, den 10 October 1858 en, godvruchtig overleden te Brussel, den 11 Augustus 1918, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
-x-x-x-x-x-
Flore Offergelt trouwde op 5 februari 1887 te Maaseik met August Charles Malcors, postontvanger te Maaseik en geboren op 4 oktober 1849 te Tongeren. Flore was de dochter van Leonardus Christianus Offergelt en Elisabeth Mouwens. Ze werd geboren op 10 oktober 1858 te Maaseik en kreeg als doopnamen Florentine Sophie Elisabeth. Het echtpaar moest verhuizen toen haar man later postdirekteur werd in Meenen (bij Kortrijk). In juni 1918, wanneer Flore enkele stukken land in Stevensweert van de hand doet, wordt als woonadres vermeld: "Ixelles Brussel, Chaussee de Waterloo 430". Enkele weken later, op 11 augustus 1918, overlijdt Flore te Brussel op 59-jarige leeftijd.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Malcors Auguste Charles op 05/02/1887 te Maaseik
Offergelt Guillaume 'François' Albert (Frans) º19/08/1813 Maaseik †05/11/1883 Maaseik 45227
horlogemaker, rentenier
overlijdensakte nummer 91 dd. 07/11/1883 - burgerlijke stand Maaseik
Vader Offergelt Philippus
Moeder Mouwens Maria Sophia
gehuwd met Joosten Elisabeth Antonia Maria op 05/05/1841 te Maaseik
Offergelt Philippus º01/11/1776 onbekend †06/07/1829 Maaseik 35624
bid voor de ziel van den heere Philipp. Offergelt, echtgenoot van Sophia Mouwens, dewelke, na een langdurig verval van krachten, voorzien met de H. Sakramenten onzer Moeder de H. Kerk, te Maeseyck den 6 Julij 1829, in den ouderdom van 52 jaren en 9 maanden, in den Heere ontslapen is.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Mouwens Maria Sophia
Offermans Elisabeth Gertrude Marie Hubertine º09/08/1911 Warsage †23/01/2003 Bree 30926
eerste kind van het gezin Offermans-Kallen
geboren te Warsage (België) op 9 augustus 1911
overleden in het ziekenhuis van Bree (België) op 23 januari 2003
zij werd ter aarde besteld in de familiegrafkelder Houben gelegen naast de kerk te Stevensweert
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Houben Josephus Henricus Franciscus in 1944
Offermans Leopold º27/09/1912 Kanne †21/09/1996 Maaseik 34444
weduwnaar sinds ?
in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 21 september 1996
de families Offermans, Haenen, Walstock en Vanberg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Walstock Helena
Ohlenforst Martinus Hendrik º1876 onbekend onbekend 38257
overleden vóór 1960
gehuwd met Mulders Maria Elisabeth
Ohlert Maria º29/08/1919 Köln-Dellbrück (D) †20/12/1993 Lommel 17536
godvruchtig in de Heer overleden in het Maria Middelaresziekenhuis te Lommel
gehuwd met Reulens Godfried Antoine Joseph Albert op 10/04/1952 te Keulen-Mulheim
Oirbons Hendrik Maria º10/09/1901 Born (NL) †21/10/1951 Maaseik 2467
gehuwd met Peeters Joanna Maria Petronella
Olaerts Anna Maria º11/03/1889 Genk †14/10/1959 Maaseik (Ven) 12144
lid van de Voortplanting des Geloofs en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Genk, de 11 maart 1889, en zachtjes  in de Heer overleden te Ven - Maaseik, de 14 oktober 1959, voorzien van de genademiddelen onzer goede Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke Zegen
de families Jacobs en Olaerts
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jacobs Wilhelmus Hubertus
Olaerts Catharina º1900 Genk onbekend 63604
weduwe sinds 25/11/1952
gehuwd met Remans Gisbert
Olaerts Frans º31/12/1912 Genk †02/01/1969 Genk 19082
OLAERTS, Frans, geboren op 31-12-1912 te Genk, overleden op 02-01-1969 te Genk op 56-jarige leeftijd, begraven op 06-01-1969 te Genk-Termien, echtgenoot van Voets Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1969-01-03)
gehuwd met Voets Maria
Olaerts Gerard º1894 Genk? onbekend 56867
overleden vóór 1966
gehuwd met De Cleene Regina Maria in 1917 te Genk
Olaerts Ghislaine º04/01/1915 Genk †10/08/2009 Maaseik 43795
weduwe sinds ?
geboren te Genk op 4 januari 1915 en zacht in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 10 augustus 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Olaerts-Houben en Hamael-Van Herck
gehuwd met Hamael Albert
Olaerts Hilde º12/02/1969 Genk †08/05/1999 Hasselt 18038
… Hilde geloofde in het goddelijke van het leven, haar vriendschap en liefde voor iedereen, haar meeleven met de verdrukten, haar onvoorwaardelijke vergeving, Hildeke met haar zieke hart, ons hartekid, met haar sterke levenswil, vaarwel, vaarwel, vaarwel, tot weerzien in de hemel.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Awouters Stefan
Olaerts Hubertine (Zuster) º18/12/1917 Genk †10/11/1998 onbekend 42726
geboren te Genk op 18 december 1917
toegetreden tot de Congregatie Dochters van het Kruis in april 1943
gewezen diensthoofd heelkunde I Sint-Jansziekenhuis Genk
opgenomen in Gods Heerlijkheid op 10 november 1998
de families Olaerts en Hamal
bidprentje in mijn bezit
Olaerts Jeanne º15/02/1934 Genk †15/11/2021 Schoonbeek 60590
Zij werd geboren te Genk op 15 februari 1934 en is zachtjes thuis te Schoonbeek ingeslapen omringd door haar familie op 15 november 2021
de families Olaerts-Vanspauwen en Ceyssens-Truyen
2 kinderen: Juliette en Danie Ceyssens
gehuwd met Ceyssens Jean
Olaerts Lieve º30/04/1942 Dilsen †12/05/1997 Sint-Truiden 56645
OLAERTS, Lieve, geboren op 30-04-1942 te Dilsen, overleden op 12-05-1997 te Sint-Truiden op 55-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-05-1997 te Hasselt "de Tesch", urne begraven te Sint-Truiden, echtgenote van Franssens Justin.
(bron: Het Belang van Limburg, 1997-05-15)
gehuwd met Franssens Justin
Olaerts Maria º1883 Genk ? onbekend 61875
gehuwd met Geebelen Peter Jacobus (Pierre)
Olaerts Maria Rosalia (Zuster) º30/04/1910 Genk onbekend 2297
Olaerts Piet (Z.E.H.) º07/01/1918 Genk †07/11/1992 Maaseik 11278
priester gewijd te Luik op 05/07/1942
student te Leuven 1942
leraar Klein Seminarie Sint-Truiden, leraar College Beringen, leraar Herk-de-Stad
pastoor te Linkhout
pastoor-deken te Maaseik
godvruchtig overleden te Maaseik op 07 november 1992
bidprentje in mijn bezit
Olaerts Willy º18/08/1911 Kerkrade (NL) †17/03/1975 Eisden 38107
OLAERTS, Willy, geboren op 18-08-1911 te Kerkrade, overleden op 17-03-1975 te Eisden op 63-jarige leeftijd, begraven op 20-03-1975 te Eisden, echtgenoot van Trips Helene.
(bron: Het Belang van Limburg, 1975-03-19)
gehuwd met Trips Maria Helena Henrietta (Hélène)
Olaerts Willy º21/10/1939 Genk †23/06/2007 Lanaken 36651
weduwnaar van mevrouw Jacqueline Mandervelt
gewezen voorzitter van de Harmonie Waterschei-Zwartberg
geboren te Genk op 21 oktober 1939 en overleden in het Sint-Barbaraziekenhuis te Lanaken op zaterdag 23 juni 2007
de families Olaerts en Mandervelt
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Mandervelt Jacqueline
Olefs Camiel Paul Hubert º22/11/1929 Grote-Spouwen †26/06/1961 Ans 38183
beroepsmilitair
geboren te Grote-Spouwen, de 22 november 1929 en na een smartelijk ongeval in de Heer overleden te Ans, de 26 juni 1961, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de families Olefs en Beckers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beckers Maria
Olemans Fernand º1913 onbekend †1982 onbekend 18102
gehuwd met Peustjens 'Constance' Françoise Hélène Hubertine Elisabeth
Olijslagers Eugene º21/09/1906 Overpelt †03/08/1985 Neerpelt 56820
OLIJSLAGERS, Eugene, geboren op 21-09-1906 te Overpelt, overleden op 03-08-1985 te Neerpelt op 78-jarige leeftijd, begraven op 07-08-1985 te Overpelt, echtgenoot van Beckers Anna.
(bron: Het Belang van Limburg, 1985-08-05)
gehuwd met Beckers Anna
Olislagers Mathieu º1916 onbekend onbekend 44838
overleden vóór 2004
gehuwd met Vrancken Louisa
Ombelets Martha º1884 onbekend onbekend 48872
overleden vóór 1953
gehuwd met Broeders Gerard
Onclinx Clara º1932 onbekend onbekend 50034
overleden vóór 2012
gehuwd met Grondelaers Jaak
Onclinx Jean º1903 onbekend onbekend 15512
weduwnaar sinds 28/03/1971
gehuwd met Martens Rosalie
Onclinx Theresia º10/06/1900 Peer onbekend 15514
gehuwd met Martens Josephus (Jef) op 24/12/1919 te Maaseik
Onkelinx Jan º19/05/1911 Niel-Sint-Truiden †30/10/1969 Pellenberg 44872
apoteker - burgemeester en schepen der stad Landen
voorzitter van de lokale maatschappij voor Huisvesting
weerstander 1940-1945
ridder in de Orde van Leopold II
houder van verschillende eretekens
geboren te Niel-Sint-Truiden op 19 mei 1911 en godvruchtig overleden te Pellenberg op 30 oktober 1969, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Onkelinx, Moisse, Gijsbrechts en Vermeulen
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Gijsbrechts Yyyyyy
Onkelinx Romania º1910 onbekend †1968 onbekend 30187
gehuwd met Dreezen Jan (Z.E.H.)
Oomsels Henriette (Zuster Norbertine) º13/05/1895 Linde Peer †28/01/1989 onbekend 22711
trad in de Congregatie van de Zusters van Maria te Leuven op 5 juni 1913
geprofest op 7 november 1915
binnengegaan in het leven van God op 28 januari 1989
Eerwaarde Heer Kan. A. Van Roey, directeur
de familie Oomsels
bidprentje in mijn bezit
Oomsels Jacob º30/06/1892 Peer †06/07/1968 Hasselt 46251
geboren te Peer op 30 juni 1892 en overleden te Hasselt op 6 juli 1968
gehuwd met De Jong Maria
Oomsels Jan º17/01/1886 Peer †01/03/1918 onbekend 37116
begraven op de Belgische militaire begraafplaats van West-Vleteren
soldaat 12de linieregiment
geboren te Peer den 17 Januari 1886
overleden den 1 Maart 1918
grafsteen AVV-VVK
Oomsels Josephine (Zuster Verona) º08/05/1891 Linde Peer †07/09/1982 Betekom 25754
Zusters van Maria
opgenomen in Gods heerlijkheid te Betekom op 7 september 1982
bidprentje in mijn bezit
Oomsels Maria º1864 onbekend onbekend 26643
overleden vóór 1935
gehuwd met Gielen Johannes Jacobus
Oomsels Maria 'Sophia' Elisabeth º18/03/1894 Peer †19/07/1987 Bree 11548
weduwe sinds ?
lid van Ziekenzorg, de bond van gepensioneerden, K.A.V., Unie moeders Priesters en lid van meerdere godvruchtige genootschappen
… Dank ook aan zusters en personeel van het rusthuis "De Voorzienigheid" te Bocholt voor de goede zorgen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Paredis Joseph Antonius 'Gustaaf' te Linde-Peer
Ooms Frans º1910 onbekend onbekend 39717
overleden vóór 2001
gehuwd met Goossens Carolina
Ooms Germaine º1916 onbekend †1985 onbekend 28536
gehuwd met Goossens Gerard
Ooms Gertruda º12/09/1951 Bocholt †22/01/1952 Bocholt 42758
tot zoet aandenken van ons engeltje Gertruda Ooms
geboren te Bocholt, de 12 September 1951, en ten hemel weergekeerd, de 22 Januari 1952
bidprentje in mijn bezit
Ooms Jaak º09/02/1919 Peer †07/01/1986 Hasselt 39738
geboren te Peer op 9 februari 1919 en overleden te Hasselt op 7 januari 1986
de families Ooms en Wouters
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wouters Alice
Ooms Jozef º1923 onbekend onbekend 29251
overleden vóór 2001
gehuwd met Vrolix Bertha
Ooms Jules º04/08/1921 Beverlo †16/11/1993 Beverlo 3617
ere-gewestelijke ontvanger van de belastingen
lid van C.R.M. en van de bridgeclub
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Leekens Mia
Ooms Leonard º14/02/1798 Oostham †04/09/1847 Oostham 16273
werd begraven op het oude kerkhof achter de kerk van Oostham
zijn vader was drossaard van het Land van Ham
studeerde aan de Hogeschool in Luik en verwierf de titel van doctor in de rechten
hij werd niet alleen notaris maar ook benoemd tot (eerste) Procureur des Konings van Turnhout
tijdens de woelige dagen van het ontstaan van België werd hij lid van het Nationaal Congres, de instelling die de Belgische grondwet ontwierp.
Op zijn arduinen gedenksteen werd het volgend opschrift geplaatst: "Léonard Ooms, Procureur du Roi émérité, ancien membre du Congrès National, officier de l'ordre de Léopold et décoré de la Croix de Fer".
Ooms Lodewijk º14/03/1893 onbekend †18/07/1939 onbekend 46291
oudstrijder 1914-1918
geboren op 14 maart 1893 en overleden op 18 juli 1939
gehuwd met Reumers Yyyyyyy
Ooms Suzanne º1925 onbekend onbekend 53569
gehuwd met Gijsen Marinus
Ooms Theophiel º1931 onbekend onbekend 44446
vroegtijdig overleden
gehuwd met Cardinaels Mia
Oostenbrugge Jannie º21/11/1941 Renswoude (NL) †01/09/1991 Maaseik 34703
lid van O.M.A.-club
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 1 september 1991
de families Riepen, Oostenbrugge, Van den Brink en Van Eyck
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Riepen Ben
Oosterbos Albert Frans º12/02/1919 Opoeteren (Dorne) onbekend 64022
geboorteakte nummer 3 dd. 12/02/1919 - burgerlijke stand Opoeteren
Oosterbos Catharina º1885 onbekend onbekend 38174
overleden vóór 1973
gehuwd met Mooren Thomas
Oosterbos Catharina º1899 onbekend onbekend 15029
gehuwd met Steyven Jan
Oosterbos Catharina º16/11/1927 Opoeteren †05/04/2000 Opoeteren 11852
godvruchtig in familiekring overleden te Opoeteren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Avermate-Vranken Lambert
Oosterbos Catharina Elisabeth º18/01/1888 Opoeteren †19/12/1966 Opoeteren 43014
overleden vóór 1968
OOSTERBOSCH, Catharina Elisabeth, geboren op 18-01-1888 te Opoeteren, overleden op 19-12-1966 te Opoeteren op 78-jarige leeftijd, begraven op 22-12-1966 te Opoeteren, echtgenote van Damiaens Arnold.
(bron: Het Belang van Limburg, 1966-12-21)
gehuwd met Damiaens Pieter Arnold
Oosterbos Catharina Eliza º29/06/1895 Dorne - Opoeteren †11/02/1968 Opoeteren 13993
lid van de Erewacht van het Heilig Sacrament
… Lieve zuster (Maria), zovele jaren lang mochten wij rustig samen zijn. Onze betrachting om elkaar te helpen en te steunen kunnen ook nu nog verder gaan tot wij samen met heel de familie het eeuwig leven bereikt hebben. Beste familie en vooral gij, mijn nicht en neven, die uw leven hebt gewijd aan de dienst van de Heer, wees mij indachtig in uw gebed. …
bidprentje in mijn bezit
Oosterbosch Aldegondis º30/01/1814 Neeroeteren †01/04/1890 Neeroeteren 16415
Oosterbosch Aldegondis, gedoopt op 30-01-1814 te Neeroeteren, getuigen: Neijens Martinus en Coninx Aldegondis wed. Bokken Joannes
gehuwd met Vliegen Petrus Jacobus op 16/02/1841 te Neeroeteren
Oosterbosch Anna º01/01/1929 Neeroeteren †26/07/2005 Maaseik 38144
weduwe sinds 1993
geboren te Neeroeteren op 1 januari 1929 en overleden in het rusthuis te Maaseik op 26 juli 2005, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Oosterbosch en Neijens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Neijens Jaak
Oosterbosch Antoon 'Albert' º09/04/1934 Neeroeteren †02/04/1998 Leuven 19906
Oosterbosch Antoon Albert x Van der Stappen Maria °Neeroeteren 09/04/1934 †Leuven 02/04/1998
-> digitaal rouwprentje heemkundekring Neeroeteren
 
 
gehuwd met Van der Stappen Maria
Oosterbosch Godfried º09/07/1930 Neeroeteren †15/09/1996 Tienen 19904
Oosterbosch Godfried x Pittevils Alma °Neeroeteren 09/07/1930 †Tienen 15/09/1996
-> digitaal rouwprentje heemkundekring Neeroeteren
 
 
gehuwd met Pittevils Alma
Oosterbosch 'Jan' º1920 Neeroeteren onbekend 19901
overleden vóór 2002
??
Oosterbosch Jan Pieter °Opoeteren 17/04/1912 †Maaseik 09/08/1944
-> digitaal rouwprentje heemkundekring Neeroeteren
 
 
Oosterbosch Jan Mathijs º14/11/1887 Opoeteren †18/08/1940 Neeroeteren 63889
geboren te Opoeteren, 14 November 1887, en schielijk overleden te Neeroeteren, 18 Oogst 1940, voorzien van den Heilige Olie
de families Oosterbosch en Jeunen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jeunen Anna Maria
Oosterbosch Jan Pieter º17/04/1912 Opoeteren †09/08/1944 Maaseik 10799
schielijk overleden in het hospitaal van Maaseik, 9 Oogst 1944
bidprentje in mijn bezit
Oosterbosch Joannes Matheus º1850 onbekend onbekend 57503
Oosterbosch Joannes Matheus, gehuwd voor de kerk op 13-04-1885 te Neeroeteren (getuige(n): Oosterbosch Christianus en Reeskens Maria Helena) met Catharina Elisabeth REESKENS, 30 jaar oud, geboren op 08-11-1854, gedoopt op 08-11-1854 te Neeroeteren (getuige(n): Reeskens Mathias en Reeskens Anna Catharina), dochter van Lambertus REESKENS en Catharina Elisabeth (Anna Catharina) PENDERS.
Joannes Matheus OOSTERBOSCH, zoon van Joannes OOSTERBOSCH en Maria Catharina HENDRIX.
Gehuwd voor de kerk op 13-04-1885 te Neeroeteren (getuige(n): Oosterbosch Christianus en Reeskens Maria Helena) met Catharina Elisabeth REESKENS, 30 jaar oud, geboren op 08-11-1854, gedoopt op 08-11-1854 te Neeroeteren (getuige(n): Reeskens Mathias en Reeskens Anna Catharina), dochter van Lambertus REESKENS en Catharina Elisabeth (Anna Catharina) PENDERS.
gehuwd met Reeskens Catharina Elisabeth op 13/04/1885 te Neeroeteren
Oosterbosch Kaatje º1925 onbekend onbekend 43752
overleden vóór 2009
gehuwd met Stevens Albert
Oosterbosch Leonardus Wilhelmus º02/10/1780 Neeroeteren †31/01/1850 Neeroeteren 57501
Leonardus Wilhelmus OOSTERBOSCH (Osterbos), gedoopt op 02-10-1780 te Neeroeteren (getuige(n): Nijsen Mathias voor Crijns Wilhelmus en Goossens Maria Elisabeth), overleden op 31-01-1850 om 1 uur te Neeroeteren op 69-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1850 te Neeroeteren, zoon van Joannes OOSTERBOSCH (Osterbosch) en Maria Magdalena MONS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 29-06-1808 te Neeroeteren (getuige(n): Glaessens Petrus en Pendris Guilielmus) met Maria Aldegondis (Aleijdis) BOCKEN (Bokken), 22 jaar oud, gedoopt op 02-04-1786 te Neeroeteren (getuige(n): Bocken Jacobus en Rutten Joanna (Tongerlo)), overleden op 16-08-1847 om 4 uur te Neeroeteren op 61-jarige leeftijd (aangifte door: NN), begraven op 17-08-1847 te Neeroeteren, dochter van Joannes BOCKEN (Boecken) en Aldegondis KONINX.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina, geboren op 10-11-1807 te Neeroeteren (aangifte door: gewettigd door huw).
2. Maria Helena, gedoopt op 24-03-1809 te Neeroeteren (getuige(n): Bocken Hermanus en Oosterbos Cornelia).
3. Joannes, gedoopt op 02-04-1811 te Neeroeteren (getuige(n): Oosterbos Christianus en Conix Catharina).
4. Aldegondis, gedoopt op 30-01-1814 te Neeroeteren (getuige(n): Neijens Martinus en Coninx Aldegondis wed. Bokken Joannes).
5. Wilhelmus, gedoopt op 14-02-1816 te Neeroeteren (getuige(n): Van Es Wilhelmus en Mons Maria Magdalena), overleden op 24-10-1822 te Neeroeteren op 6-jarige leeftijd (aangifte door: NN), begraven op 26-10-1822 te Neeroeteren.
6. Lambertus, gedoopt op 15-12-1818 te Neeroeteren (getuige(n): Verheijen Lambertus en Koninx Maria Catharina echtgen. Bokken Hubertus), overleden op 02-11-1819 te Neeroeteren, 322 dagen oud (aangifte door: NN), begraven op 03-11-1819 te Neeroeteren.
7. Wilhelmus, gedoopt op 29-10-1820 te Neeroeteren (getuige(n): Bokken Wilhelmus en Ruttens Elisabeth echtgen Bokken Hermanus).
8. Petrus, gedoopt op 21-08-1823 te Neeroeteren (getuige(n): Meijlers Everardus en Mons Margareta), overleden op 04-12-1847 om 12 uur te Neeroeteren op 24-jarige leeftijd (aangifte door: NN), begraven op 06-12-1847 te Neeroeteren.
9. Maria Cornelia, gedoopt op 08-02-1827 te Neeroeteren (getuige(n): Bollen Michael en Donders Helena echtgen. Verheijen Lambertus), overleden op 09-11-1874 te Neeroeteren op 47-jarige leeftijd, begraven op 11-11-1874 te Neeroeteren.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 01-07-1856 te Gerdingen (getuige(n): Oosterbosch Christianus en Gabriels Maria; ondertekend door Past Indekeu) met Joannes Michael GABRIELS, geboren circa 1831, gedoopt te Beek, overleden op 14-08-1887 om 157 uur te Neeroeteren, begraven op 16-08-1887 te Neeroeteren.
10. Christianus, gedoopt op 02-08-1828 te Neeroeteren (getuige(n): Bokken Hubertus voor Koninx Henricus en Bokken Gertrudis).
gehuwd met Bocken of Bokken Maria Aldegondis op 29/06/1808 te Neeroeteren
Oosterbosch Lucia º19/10/1921 Neeroeteren †08/03/2002 Molenbeersel 19900
zij werd geboren te Neeroeteren op 19 oktober 1921 en is overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel op 8 maart 2002, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Oosterbosch en Jeunen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Oosterbosch Jan Mathijs
Oosterbosch Maria Aldegondis Dorothée º1846 Opoeteren †15/02/1893 Neeroeteren 38943
overleden vóór 1935
gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25-01-1876 te Opoeteren (getuige(n): Oosterbos Leonardus en Daemen Maria Elisabeth) met Maria Aldegondis Dorothée OOSTERBOS, gedoopt te Opoeteren, dochter van Joannes OOSTERBOSCH en Maria Catharina HENDRIX.
Joannes Arnoldus DAMEN (Daemen).
Gehuwd met Maria Dorothea OOSTERBOSCH, geboren circa 1846, overleden op 15-02-1893 te Neeroeteren, begraven op 17-02-1893 te Neeroeteren.
Uit dit huwelijk:
1.  Christina, geboren op 26-05-1888 te Neeroeteren, overleden voor 1919.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07-01-1914 te Neeroeteren met Theodorus JEUNEN, 33 jaar oud, gedoopt op 28-11-1880 te Neeroeteren (getuige(n): Jeunen Theodorus en Brouwers Maria Anna), zoon van Godefridus JEUNEN en Joanna Gertrudis FLIPKENS.
gehuwd met Daemen Joannes Arnoldus op 25/01/1876 te Opoeteren
Oosterbosch Maria Aldegondis Elisabeth º01/10/1892 Neeroeteren †04/01/1973 Neeroeteren 57193
weduwe sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart en van de Erewacht van het Heilig Sakrament
geboren te Neeroeteren op 1 oktober 1892 en aldaar godvruchtig overleden op 4 januari 1973, voorzien van het Sakrament der zieken
de families Oosterbosch, Henkens, Bosmans en Derkoningen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Henkens Hermaan
Oosterbosch Maria 'Helena' º15/09/1884 Neeroeteren †17/12/1963 Maaseik 24742
huwelijksakte nummer 14 dd. 25/11/1912 - burgerlijke stand Neeroeteren
weduwe sinds 29/03/1960
biddend lid van het Marialegioen en lid van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Neeroeteren, de 15e september 1884 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik, de 17e december 1963, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Oosterbosch, Bosmans, Paredis en Manderveld
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Paredis Joannes Jacobus (Jacob) op 25/11/1912 te Neeroeteren
Oosterbosch Mia º15/10/1917 Neeroeteren †08/08/1975 Maaseik 19902
Oosterbosch Mia x Bertjens Leonard °Neeroeteren 15/10/1917 †Maaseik 08/08/1975
-> digitaal rouwprentje heemkundekring Neeroeteren
 
 
gehuwd met Bertjens Leonard (Leo)
Oosterbosch Petrus Jean º1890 onbekend onbekend 9170
gehuwd met Dirkx Maria Anna Theresia
Oosterbosch Pieter Jan º1858 onbekend Neeroeteren ? 64618
weduwnaar sinds 13/01/1911
gehuwd met Bosmans Maria Lucia
Oosterbos Christiaan º03/01/1926 Opoeteren †15/01/2011 Genk 34473
weduwnaar sinds 18/10/1960
OOSTERBOS, Christ, geboren op 03-01-1926 te Opoeteren, overleden op 15-01-2011 te Genk op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-01-2011, weduwnaar (1) van Cardinaels Alda, echtgenoot (2) van Ulenaers Anna.
(bron: Het Belang van Limburg, 2011-01-18)
gehuwd met Cardinaels Alda
Oosterbos Christianus º10/09/1854 Opoeteren †01/05/1923 Opoeteren 60717
gehuwd voor de kerk op 11-01-1899 te Opoeteren (getuige(n): Styven Theodorus en Thaens Catharina) met Christianus OOSTERBOS (Osterbos), geboren circa 1855, gedoopt te Opoeteren, overleden op 01-05-1923 te Opoeteren, zoon van Joannes OOSTERBOS (Osterbos) en Maria Catharina HENDRIKS.
-x-x-x-x-x-x-x-
huwelijksakte nummer 1 dd. 08/01/1899 - burgerlijke stand Opoeteren
gehuwd met Verheyen Maria
gehuwd met Berghs Maria Elisabeth (Catharina) op 08/01/1899 te Opoeteren
Oosterbos Dora (Zuster Marie-Bernadette) º26/04/1931 Opoeteren †01/11/2002 Sint-Niklaas 23925
religieuze professie bij de Zusters Jozefienen te Sint-Niklaas op 12/08/1951
werkzaam in de parochie Sint-Huibrechts-Lille van januari 1956 tot september 1957 en van december 1960 tot januari 2001
geboren te Opoeteren op 26 april 1931 en overleden te Sint-Niklaas op 1 november 2002
de familie Oosterbos
bidprentje in mijn bezit
Oosterbos Elisa º16/11/1914 Opoeteren †08/03/1993 Genk 13995
weduwe sinds 11/02/1982
lid van de K.V.L.V, van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Creyns Pieter
Oosterbos Frans º11/02/1891 As †27/12/1976 Genk 9644
OOSTERBOS, Frans, geboren op 11-02-1891 te As, overleden op 27-12-1976 te Genk op 85-jarige leeftijd, begraven op 31-12-1976 te Opoeteren, echtgenoot van Geebels Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1976-12-29)
gehuwd met Geebels Maria
Oosterbos Guy º24/12/1972 Bree †30/06/1981 Maaseik 52645
OOSTERBOS, Guy, geboren op 24-12-1972 te Bree, overleden op 30-06-1981 te Maaseik op 8-jarige leeftijd, begraven op 04-07-1981 te Opoeteren.
(bron: Het Belang van Limburg, 1981-07-02)
Oosterbos Helena º26/10/1924 Opoeteren †17/06/2005 Opoeteren 5893
weduwe sinds 18/12/2001
omringd door haar familie zachtjes thuis ingeslapen te Opoeteren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Truyen Etienne
Oosterbos Helena º1917 onbekend onbekend 43979
weduwe sinds 01/11/1982
gehuwd met Achten Ferdinand
Oosterbos Henri º08/01/1954 Genk †11/11/2001 Gruitrode 5283
bij een verkeersongeval overleden te Gruitrode
gehuwd met Woelk Helga
Oosterbos Jaak º24/02/1930 Opoeteren †17/07/2011 Maaseik 48171
zoon van Paul Oosterbos & Maria Janssen
geboren te Opoeteren op 24 februari 1930 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 17 juli 2011, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Oosterbos en Janssen
Oosterbos Joannes º29/12/1889 As †17/08/1959 Dorne Opoeteren 33708
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige verenigingen
lid van het schoolcomiteit
zacht in de Heer overleden te Dorne Opoeteren
de families Oosterbos en Moors
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Moors Catharina Aldegonda
Oosterbos Joannes Hendrik º1879 As Opoeteren ? 64020
gehuwd met Reulens Maria Helena
Oosterbos Kaatje (Soeur Léonard) º22/05/1912 Dorne (Opoeteren) †13/06/2007 Saint-Ghislain 36391
Zuster van Liefde in het klooster van Saint-Ghislain
geprofest te Gent op 23 maart 1933
overleden te Saint-Ghislain op 13 juni 2007, gesterkt door het sacrament van de zieken
Oosterbos Maria º08/04/1893 Dorne - Opoeteren †08/11/1980 Genk 13994
godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
op woensdag 12 november 1980 werd zij begraven op het kerkhof te Opoeteren
voor uw gebed en deelname danken U de familie Oosterbos-Siborgs
bidprentje in mijn bezit
Oosterbos Maria Elisabeth º23/04/1887 Opoeteren †02/02/1963 Opoeteren 358
weduwe sinds 19/04/1945
lid van de bond van het Heilig Hart en van andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden te Opoeteren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Everts 'Joannes' Henricus (Jan) op 07/01/1911 te Opoeteren
Oosterbos Mathijs º1902 onbekend onbekend 36720
overleden vóór 1978
gehuwd met Peeters Maria
Oosterbos Mechtildis º14/09/1909 Dorne - Opoeteren †20/04/2000 Genk 13997
weduwe sinds 1979
lid van de kristene bond van gepensioneerden
godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vangehugten Hendrikus
Oosterbos René º31/12/1927 Opoeteren †26/07/2017 Opoeteren 52643
gewezen kantoorhouder Cera-KBC Opoeteren
gewezen schatbewaarder kerkfabriek Opoeteren
gewezen bestuurslid parochieraad en schoolcomité Opoeteren
gewezen schepen Opoeteren en Maaseik
geboren te Opoeteren op 31 december 1927 en thuis in familiekring overleden te Opoeteren op 26 juli 2017, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Oosterbos-Geebels en Stals-Colson
4 kinderen: Luc, Marijke, Monique en †Guy Oosterbos
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Geebels Maria
gehuwd met Stals Anna
Oosterlinck Marcel º19/03/1931 Brussel †23/02/2013 Maaseik 53738
OOSTERLINCK, Marcel, geboren op 19-03-1931 te Brussel, overleden op 23-02-2013 te Maaseik op 81-jarige leeftijd, begraven op 02-03-2013 te Waarloos-Neeroeteren, echtgenoot van Verheijen Elisa.
(bron: Het Belang van Limburg, 2013-02-28)
gehuwd met Verheijen Elisa
Oosterlinck Robert º15/11/1957 Sint-Agatha-Berchem †17/02/2014 Genk 53739
OOSTERLINCK, Robert, geboren op 15-11-1957 te Sint-Agatha-Berchem, overleden op 17-02-2014 te Genk op 56-jarige leeftijd, urne begraven te Neeroeteren.
(bron: Het Belang van Limburg, 2014-02-25)
Oosterlinck Simonne º24/10/1926 Etterbeek †13/04/2007 Genk 37477
geboren te Etterbeek op 24 oktober 1926 en overleden in Heiderust te Genk op 13 april 2007, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Oosterlinck en Verheijen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verheijen Jan
Opbroek Gertrudis º29/11/1829 Wessem (NL) †18/02/1890 onbekend 26928
weduwe sinds 21/06/1879
zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina 116
gehuwd met Verheijden Joannes op 30/05/1864 te Wessem (NL)
Opdebeeck Eduard º onbekend onbekend 27266
gehuwd met Aengevelt Maria Elisabeth
Op de Coul Franciscus Johannes Antonius º1860 onbekend onbekend 38248
overleden vóór 1943
gehuwd met Rademaekers Maria Louisa Josephina Hubertina
Opdekamp Anna º1916 Dilsen onbekend 55413
Vader Opdekamp Jan Nicolaas
gehuwd met Kubben Jan Michel
Op De Kamp Anna Antonia Hubertina º01/04/1892 Roosteren (NL) †18/10/1984 Maaseik 1112
weduwe sinds 25/03/1956
geboren te Roosteren, 1 april 1892 en zacht ontslapen te Maaseik op 18 oktober 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten
de families Op de Kamp, Philips, Wakkers en Broekmans
Make …
Zij was een bijzondere vrouw, beminnelijk en eenvoudig, een zachte echtgenote en moeder. Als vijftiende en laatste kind van de stam Op de Kamp van Schaesberg groeide zij op aan de oever van de Maas en was horizon Maaseik …
Zeer jong verloor ze haar moeder en werd door haar oudere zusters vertroeteld en opgevoed. Zij studeerde bij de Ursulinen en huwde een bijzonder man, haar jeugdvriend en enige liefde, Fernand Philips. Samen hebben ze 40 jaren in harmonie geleefd.
De dood van haar echtgenoot kon ze met moeite aanvaarden doch zij was een sterke vrouw. Omringd en verwend door haar kinderen en al die kleintjes besefte ze dat nog mooie jaren vóór haar lagen en straalde er een nieuwe levensvreugde van haar uit. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Philips Fernand Guillaume Corneille Hubert in 1915
Op de Kamp Anna Catharina Elisabeth º31/08/1881 Roosteren (NL) †05/06/1969 Maaseik 41108
weduwe sinds 22/08/1958
Op De KAMP, Anna Catharina, geboren op 28-12-1883 te Roosteren Nl, overleden op 04-07-1960 te Sittard Nl Hosp op 76-jarige leeftijd, gehuwd met Broekmans Franciscus.

Op De KAMP, Anna Catharina Elisabeth, geboren op 31-08-1881 te Roosteren Nl, overleden op 05-06-1969 te Maaseik hospitaal op 87-jarige leeftijd, gehuwd met Broekmans Frans.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Broekmans Frans
Op de Kamp Anna Maria º1878 onbekend onbekend 6098
gehuwd met Bohnen Martinus
Opdekamp Anna Maria º14/08/1915 Dilsen †13/10/1970 Dilsen 27829
de Heer riep haar plots tot Zich terug te Dilsen op 13 oktober 1970
Het plotse afsterven van haar schoonvader vóór haar deur heeft onze dierbare afgestorvene maar één dag kunnen overleven, na nog ijverig geholpen te hebben om het doodsbericht van haar geliefde schoonvader per brief bekend te maken, zodat haar zo dierbare echtgenoot op één dag én van vader én van echtgenote moest afscheid nemen. ...
de families Opdekamp, Gonnissen, Dreesen en Jacobs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dreesen Martin
Op De Kamp Beatrice º18/05/1879 Roosteren (NL) onbekend 640
gehuwd met Broekmans Henri
Opdekamp Drika º08/03/1936 Lanklaar †04/11/2008 Maasmechelen 42345
verpleegster op rust van Kind en Gezin Eisden Tuinwijk, Stokkem en Opgrimbie
zij werd geboren te Lanklaar op 8 maart 1936 en is in de Heer overleden te Maasmechelen op 4 november 2008, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Nelis, Opdekamp, Hurkens en Beuten
2 kinderen: Miet en Jos Nelis
gehuwd met Nelis Gerard
Opdekamp Frans º25/03/1932 Lanklaar †08/05/2005 Maaseik 24882
weduwnaar sinds 1997
gepensioneerd mijnwerker
lid van meerdere gepensioneerdenbonden en van Ziekenzorg
na een slepende ziekte overleden te Maaseik
paardenliefhebber en begraven met een authentieke lijkwagen getrokken door twee Friese paarden
gehuwd met Bertho Christine
Opdekamp Irène º25/04/1944 Lanklaar †06/01/2008 Bree 62455
weduwe sinds 01/07/2007
geboren te Lanklaar op 25 april 1944 en in het bijzijn van haar naaste familie overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree op 6 januari 2008
de families Opdekamp-Bertho en Schrooten-Vissers
3 kinderen: Frans, Melinda en Daniëlle Schrooten
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Schrooten Henri
Opdekamp Jan Nicolaas º23/10/1875 Dilsen †09/03/1943 Dilsen 47670
ieveraar van den Bond van het Heilig Hart
geboren te Dilsen, 23 October 1875 en aldaar schielijk overleden, 9 Maart 1943, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Opdekamp en Gonnissen
… Na volbrachten arbeid, op weg naar al zijn dierbaren werd zijn levensdraad afgesneden. Gezond en blij vertrokken; dood en leed brengend teruggekeerd. Zoo is het leven. … Dierbare echtgenoote en kinderen, familieleden, vrienden en kennissen; gij allen die mij lief hadt, weest niet bedroefd om mijn heengaan: Gods Heilige Wil geschiede. Samen met mijn broeder ben ik de voorspreker van u allen in den Hemel. Vaartwel en bidt voor mij.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gonnissen Maria Elisabeth
Op de Kamp Jean Louis Pascal º26/07/1968 Maaseik †31/08/2005 Rotterdam 36293
geboren te Maaseik op vrijdag 26 juli 1968 en op woensdag eenendertig augustus 2005 gaf Jean-Louis toch nog vrij onverwacht, in het ziekenhuis te Rotterdam, zijn leven aan zijn Schepper terug
de families op de Kamp en van Vlimmeren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met van Vlimmeren Anja op 26/08/2004
Opdekamp Joannes Hendrikus º06/04/1919 Dilsen †12/09/1977 Dilsen 51521
OPDEKAMP, Joannes Hendrikus, geboren op 06-04-1919 te Dilsen, overleden op 12-09-1977 te Dilsen op 58-jarige leeftijd, begraven op 16-09-1977 te Dilsen, echtgenoot van Paumen Mathilde.
(bron: Het Belang van Limburg, 1977-09-14)
gehuwd met Paumen Mathilde
Op De Kamp 'Joseph' Pierre Marie Hubert º22/08/1911 Maaseik †24/03/2005 Molenbeersel 1115
houthandelaar/houtzagerij
geboren te Maaseik op 22 augustus 1911 en overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel op 24 maart 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Op de Kamp, Ilsbroeckx, Cordie en Grosseels
In memoriam (met foto) in De Maaseikenaar, jaargang XXXVI, 2005, nr. 2, pagina 63
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Cordie Maria Hubertina Frederica
gehuwd met Ilsbroeckx Martha op 28/07/1941 te Brussel
Opdekamp Marcel º14/02/1925 Dilsen †19/02/1998 Lanaken 59344
OPDEKAMP, Marcel, geboren op 14-02-1925 te Dilsen, overleden op 19-02-1998 te Lanaken op 73-jarige leeftijd, begraven op 24-02-1998 te Eisden, echtgenoot van Hermans Marie Louise.
(bron: Het Belang van Limburg, 1998-02-21)
gehuwd met Hermans Marie-Louise
Opdekamp Maria º01/03/1903 Stokkem †01/12/1968 Genk 13999
in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Pijnlijk kwam op zondagmorgenhet bericht bij de familie aan dat moeder in het ziekenhuis overleden was. Het leek haast een vergissing zo onverwachts kwam de tijding van haar dood. … Wij zijn innig overtuigd dat de dierbare overledene bij de Heer reeds haar beloning in ontvangst mocht nemen want zij is 'n kranige, dappere vrouw geweest, een toegewijde echtgenote en een zorgzame moeder. Twaalf kinderen schonk zij het leven, waarvan er nu nog tien in leven zijn; met een ongekende werkkracht zorgde zij voor haar gezin en wanneer haar gehuwde dochter overleed haalde zij haar kleinkinderen naar haar om voor hen de plaats van hun moeder in te nemen. Doch ook bij deze zware beproeving liet zij het hhofd niet zakken, maar met een ongekende wilskracht zou zij met grote moederliefde die taak op haar nemen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Catsberg Albert
Op De Kamp Maria º1890 onbekend onbekend 5528
gehuwd met Cordie Robert Gilles Melchior te Maaseik
Opdekamp Martha Gertruda Elisa º19/06/1930 Lanklaar †26/12/1995 Maaseik 3104
weduwe sinds 30/09/1993
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Greven Raymond Denis André op 08/05/1954 te Lanklaar
Op de Kamp N.N. º24/11/1903 Maaseik †24/11/1903 Maaseik 30055
overlijdensakte nummer 91 dd. 25/11/1903 - burgerlijke stand Maaseik
Moeder Paumen 'Mathilde' Josephine Charlotte
Opdekamp Peter (Pierre) º26/10/1904 Urmond (NL) †21/08/1973 Maaseik 24755
weduwnaar sinds 14/04/1962
overleden te Maaseik
de families Opdekamp, Borkelmans, Gelissen en Tulkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Borkelmans Maria Helena Agnes
Op de Kamp Pierre º31/05/1846 Roosteren †03/05/1914 Antwerpen 33690
weduwnaar van dame Anna Catharina Elisa Driessen
nijveraar
lid van den gemeenteraad te Roosteren
overleden te Antwerpen den 3 Mei 1914
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Driessen Anna Catharina Elisa
Op de Kamp 'Pierre' Jacob º12/07/1876 Roosteren (NL) †01/01/1970 Maaseik 1117
beroep in 1902 en 1903: herbergier
veehandelaar
weduwnaar sinds 25/12/1928
grafmonument op het oud kerkhof te Maaseik
-x-x-x-
Op de KAMP, Pierre Jacques, geboren op 12-07-1876 te Roosteren (Nl), overleden op 01-01-1970 te Maaseik op 93-jarige leeftijd, weduwnaar van Paumen Mathilde Joséphine Charlotte.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Paumen 'Mathilde' Josephine Charlotte in 1900 te Brussel
Op de Kamp 'Pierre' Joseph Marie Theodore º14/03/1902 Maaseik onbekend 4001
geboorteakte nummer 30 dd. 15/03/1902 - burgerlijke stand Maaseik
zoon van Peter Jacob Op de Kamp, 25 jaar, herbergier, en van Mathilde Josephine Charlotte Paumen, 25 jaar, huisvrouw
getuigen: Paumen Theodoor, slachter, 30 jaar en Schoofs Mathieu, bakker, 42 jaar, beiden woonachtig te Maaseik
Moeder Paumen 'Mathilde' Josephine Charlotte
gehuwd met Schoofs 'Gertruda' Martina Maria op 30/07/1929 te Kinrooi
Op de Kamp Piet º15/05/1930 Diest †27/09/2006 Wilrijk 33451
lid van de nationale para-commando vriendenkring Antwerpen
lid van The Royal British legion Antwerp
overleden in het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk
de families Op de Kamp - Jacobs
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Schoofs 'Gertruda' Martina Maria
gehuwd met Jacobs Nadia
Opdekamp Pieter Theodoor º1888 onbekend onbekend 52275
weduwnaar sinds 08/03/1943
gehuwd met Hamers Elisabeth Josephina
Op De Kamp Renier Joseph Hubert º19/04/1885 Roosteren (NL) †07/05/1964 Maaseik 1691
gehuwd met Cordie Maria Hubertina Frederica te Maaseik
Op de Kamp Simone Marguerite Marie Roberte º22/04/1923 Maaseik †26/02/1930 Maaseik 58387
Op de KAMP, Simone Marguerite Marie Roberte, geboren op 22-04-1923 te Maaseik, overleden op 26-02-1930 op 6-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Opdekamp Tilke º01/10/1914 Dilsen †20/12/2012 Dilsen 50273
weduwe sinds 1972
lid van Ziekenzorg, Okra, de heemkundige kring en van het genootschap van Pater Valentinus en Broeder Isidoor
geboren te Dilsen op 1 oktober 1914 en overleden te Dilsen op 20 december 2012, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Opdekamp en Colson
gehuwd met Colson Lambert
Opdelocht Agnes º13/07/1935 Lanklaar †04/10/2011 Waterschei 48587
weduwe sinds 09/07/2011
zij werd geboren te Lanklaar op 13 juli 1935 en is overleden te Waterschei op 4 oktober 2011
de families Opdelocht en Maurer
gehuwd met Maurer Michel
Opdelocht Christiaan º09/01/1905 Lanklaar †24/05/1981 Heusden 56605
oprustgesteld rijkswachter
lid van de bond van gepensioneerden, de bond van Oudstrijders, van het nationaal syndicaat van het Rijkswachtpersoneel en van de Schuttersgilde Sint-Martinus
vereremerkt met de gouden medaille in de orde van Leopold II, de medailles van de Weerstand en van militair strijder 1940-1945 en de Herinneringsmedaille  van zijne Majesteit Albert I
geboren te Lanklaar op 9 januari 1905 en godvruchtig in de Heer overleden in de Sint-Franciscuskliniek te Heusden op 24 mei 1981, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken
de families Opdelocht, Dreesen, Didden en Vanden Eerenbeemd
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Didden Anna Elisa
Op de Locht Christiaan º1904 onbekend onbekend 31006
overleden vóór 2006
gehuwd met Oenssels Maria
Op de Locht Gillis Mathieu º14/02/1933 Dilsen †08/04/2015 Maaseik 58075
OP DE LOCHT, Mathieu, geboren op 14-02-1933 te Dilsen, overleden op 08-04-2015 te Maaseik op 82-jarige leeftijd, begraven op 15-04-2015 te Dilsen, echtgenoot van Styven Julia.
(bron: Het Belang van Limburg, 2015-04-11)
gehuwd met Styven Julia Maria
Op de Locht 'Guillaume' Hubert º06/09/1907 Lanklaar †09/07/1965 Eisden 33318
lid van de oudstrijdersbond, oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945
bestuurder en beheerraadslid der fanfare Vrij Vooruit Eisden
vereerd met de eretekens van de koolmijn Limburg-Maas voor zijn 25 jaar trouwe dienst
schielijk overleden te Eisden
de families Op de Locht, Jeurissen, Dreesen en Schurgers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jeurissen 'Elisabeth' Hubertina
Opdelocht Hendrika º20/02/1929 Dilsen †31/07/2009 Dilsen-Stokkem 35003
weduwe sinds 12/01/1981
lid van Okra Lanklaar
lid van KAV Dilsen en Lanklaar
lid van de Seniorenraad Dilsen-Stokkem
zij werd geboren te Dilsen op 20 februari 1929 en is overleden te Dilsen-Stokkem op 31 juli 2009, begeleid door het gebed van de Heilige Kerk
de families Opdelocht en Habets
gehuwd met Habets Godfried
Opde Locht Henri º11/08/1905 Dilsen †13/11/1961 Bree 16237
weduwnaar sinds 03/12/1958
bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Sint-Michiel en lid van de Kristene Middenstand
onverwachts godvruchtig in de Heer overleden te Bree
dochter Betty
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Boyen Eliza
Opdelocht Hubert º06/01/1912 Lanklaar †05/05/2008 Maaseik 40983
weduwnaar sinds 2004
lid van OKRA en van het genootschap van Pater Valentinus
hij werd geboren te Lanklaar op 6 januari 1912 en is in de Heer overleden te Maaseik op 5 mei 2008, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Opdelocht en Jacobs
gehuwd met Jacobs Rosalie
Op de Locht Maria Elisabeth º25/01/1925 Winterslag †20/08/1930 Rotem 52515
Aandenken van het overlijden van ons lief dochtertje Maria Elisabeth Op de Locht, geboren te Winterslag den 25 Januari 1925 en overleden te Rothem den 20 Augustus 1930.
bidprentje in mijn bezit
Opdenacker Bertha º20/09/1920 Beek †31/08/1996 Genk 49659
weduwe sinds 19/09/1979
lid van het broederschap van het Heilig Paterke, Ziekenzorg en meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Beek op 20 september 1920 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 31 augustus 1996, gesterkt door de genademiddelen van onze moeder de Heilige Kerk
de families Opdenacker-Dreesen en Spee-Spee
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Spee Albert
Opdenacker Leon º1912 onbekend onbekend 36604
overleden vóór 1990
gehuwd met Van Eyck Elisa
Opdenakker 'Anna' Catharina º05/01/1905 Dilsen †08/11/1967 Neeroeteren 10500
weduwe sinds 07/10/1964
Opdenakker  Anna Catharina x Everts  Jan Hendrik °Dilsen 05/01/1905  †Neeroeteren 08/11/1967
-> digitaal rouwprentje heemkundekring Neeroeteren
gehuwd met Everts 'Joannes' Henricus (Jan) in 1930
Op den Akker Anna Petronella º01/07/1848 Eisden †11/03/1928 Eisden 11497
weduwe sinds ?
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ramakers Joannes Niklaas
Opdenakker Gerardine º18/09/1921 Dilsen †21/12/1984 onbekend 38135
geboren te Dilsen op 18 september 1921 en onverwacht uit ons midden weggerukt op 21 december 1984, gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten
de families Severijns, Opdenakker, Moonen, Mathijssen en Creyns
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Severijns Jaak
Opdenakker Gertrude º1908 onbekend onbekend 30447
weduwe sinds 07/01/1988
gehuwd met Schols Jean
Opdenakker Guillaume º30/07/1907 Elen †23/07/1980 Elen 36099
lid van de bond van gepensioneerden
overleden te Elen op 23 juli 1980, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Opdenakker en Janssen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Christina
Opdenakker Helena º04/05/1909 Rotem †30/11/2001 Hasselt 5689
weduwe sinds 17/03/1957
overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt
gehuwd met Bocken Lambert
Opdenakker Hubertina Henriette º08/03/1916 Dilsen †20/10/1994 Maaseik 2142
weduwe van de heer Jaak Langers sinds ?
echtgenote van de heer Pierre Langers sinds 19/04/1947
geboren te Dilsen op 8 maart 1916 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 20 oktober 1994, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Opdenakker en Langers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Langers 'Pierre' Henri Renier op 19/04/1947 te Maaseik
Opdenakker Jacobus º27/08/1907 Dilsen †27/05/1943 Dilsen 47669
jonkman
geboren te Dilsen den 27 Augustus 1907 en aldaar godvruchtig overleden den 27 Mei 1943, voorzien van de Sacramenten der stervenden
de familie Opdenakker
… De dierbare overledene was een goed christen, toegenegen en voorbeeldige zoon, de zorg van het huisgezin. Zijn langdurige ziekte verdroeg hij met christelijk geduld, doch niemand had kunnen denken dat hij zoo vroegtijdig aan onze liefde zou ontrukt worden. Dierbare moeder, broeders en zuster, vrienden en kennissen, al te vroeg scheid ik van u, doch de Heer heeft het zoo gewild, zijn naam zij gezegend. Troost u en bidt voor mij.
bidprentje in mijn bezit
Opdenakker Jan º07/11/1912 Dilsen †14/04/1992 Genk 63771
lid van de kristelijke bond van gepensioneerden en van de duivenbond Vrij Vooruit
geboren te Dilsen op 7 november 1912 en in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 14 april 1992, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Opdenakker, Thevissen, Vranken, Otten en Thevissen
 
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Thevissen Hubertine
Opdenakker Jean º16/01/1920 Elen †20/12/1989 Elen 24513
lid van KBG, BGJG, Duivenbond "Olijftak" Maaseik
oudstrijder 1940-1945
De dood greep plotseling naar een sterk leven, rijk aan opoffering en edelmoedigheid in dienst van God en zijn medemensen. …
de families Opdenakker, Leenders, Hermans en Stukken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Leenders Maria
Opdenakker Koen º02/08/1983 Maaseik †11/04/1998 Gruitrode-Meeuwen 27964
student T.I.M. Maasmechelen
spelend lid van de Koninklijke Oude Fanfare Sint-Martnius Dilsen-Houtissen
lid van de K.S.A.
leerling aan de stedelijke muziekacademie Dilsen-Stokkem
na een smartelijk ongeval in de Heer overleden te Gruitrode-Meeuwen
de familie Opdenakker-Symkens
bidprentje in mijn bezit
Opdenakker Louis º09/03/1874 Elen †11/12/1940 Maaseik 38707
geboren te Eelen den 9 Maart 1874 en overleden in het hospitaal te Maaseik op Woensdag den 11 December 1940, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Coenen Maria
Opdenakker Maria º10/11/1910 Dilsen †27/04/2002 Maaseik 7659
weduwe sinds 08/08/1989
rouwadres:  Stokkemerbaan 43, 3650  Dilsen-Stokkem
gehuwd met Dillen Jan Albert
Opdenakker Maria Helena º1877 Elen 64560
gehuwd met Bosmans Joannes Mathias
Opdenakker Maria (Zuster Maria) º17/06/1920 Dilsen †07/12/1993 onbekend 39196
Zuster van Don Bosco
zij werd geboren te Dilsen op 17 juni 1920
zij gaf haar ja-woord aan de Heer op 5 augustus 1946
zij is naar de Heer teruggekeerd op 7 december 1993
de familie Opdenakker
bidprentje in mijn bezit
Opdenakker Mathieu º10/05/1928 Dilsen †24/02/1996 Genk 32564
lid van de Koninklijke Oude Fanfare Sint-Martinus Dilsen-Houtissen
lid van de kristelijke bond van gepensioneerden
medewerker van Don Bosco
in de Heer overleden te Genk
de families Opdenakker, Thevissen, Mathijssen en Jacobs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Thevissen Maria
Opdenakker Mathilde º26/03/1914 Neeroeteren †06/06/1994 Genk 14350
weduwe sinds 18/06/1971
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Neeroeteren op 26 maart 1914 en godvruchtig overleden in het Verpleegtehuis Heiderust te Genk op 6 juni 1994, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Opdenakker en Moors
2 kinderen: Mia en Pierre Moors
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Moors Michel
Opdenakker Nicola º20/09/1933 Dilsen †27/09/2006 Lanaken 36923
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 174
vader van Eric Opdenakker, directeur van Marec
gehuwd met Baens Alice
Opdenakker Pierre º05/02/1928 Dilsen †28/07/2007 Dilsen 37416
lid kegelclub "De Zigt" Dilsen
voormalig lid duivenbond De Meeuw Lanklaar
spelend lid Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Dilsen
geboren te Dilsen op 5 februari 1928 en aldaar overleden op 28 juli 2007
gehuwd met Jacobs Maria
Opdenakker Pieter Jan º1860 onbekend onbekend 57630
vroegtijdig overleden
gehuwd met Paumen Maria Christina te Dilsen ?
Opdenakker Theodoor º28/12/1918 Dilsen †09/05/2001 Maaseik 30464
overleden te Maaseik op 9 mei 2001
bidprentje in mijn bezit
Opdenakkker Lambert º03/12/1925 Dilsen †20/05/1994 Genk 63723
hij werd geboren te Dilsen op 3 december 1925 en is in de Heer overleden te Genk op 20 mei 1994, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Opdenakker en Vliegen
bidprentje in mijn bezit
Op den Heuvel Barbara º06/03/1774 Neeritter †07/11/1828 Kinrooi 36781
zie het tijdschrift Dao Raostj Get, jaargang 26, nummer 2 - 15 juni 2007, pagina's 74-79
gehuwd met Vleeshouwers Peter Joannes op 04/06/1801 te Kessenich
Opdenkamp Annie º20/07/1922 Dilsen †06/07/2019 Genk 14285
weduwe sinds 20/08/2003
verblijft in het rusthuis De Maaspoorte te Maaseik
OPDEKAMP, Annie, geboren op 20-07-1922 te Dilsen, overleden op 06-07-2019 te Genk op 96-jarige leeftijd, weduwe van Wijnen Mathieu.
(bron: Het Belang van Limburg, 2019-07-10)
4 kinderen: Elly, Marie-Jeanne, Theo en Lieve Wijnen
gehuwd met Wijnen Jan Mathijs (Mathieu) op 18/11/1943 te Maaseik
Opdenkamp Gerardus º08/03/1881 Dilsen 20463
gehuwd met Herweyers Maria
Opdenkamp Jean º18/01/1960 Maaseik †22/10/1981 Maaseik 6009
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Opdenkamp Joannes º1903 onbekend 15085
overleden vóór 1977
gehuwd met Savelkoul Angelina Hubertina Hendrika
Opdenkamp Leentje º03/11/1926 Dilsen †16/05/2011 Dilsen-Stokkem 47910
weduwe sinds ?
zij werd geboren te Dilsen op 3 november 1926 en is overleden te Dilsen-Stokkem op 16 mei 2011
de families Opdenkamp en Aerts
gehuwd met Aerts Jules
Op den Kamp Leonard º29/08/1802 Neeritter (NL) †04/01/1879 Kinrooi 41218
zie het tijdschrift "Dao Roastj get" van 15 juni 2008, pagina 48
de familie Rosvelds in Kinrooi, zie Dao Raostj get van 15 juni 2013, pagina's 72-73
gehuwd met Schoofs Helena op 05/05/1826
Op den Kamp Maria Elisabeth º13/05/1830 Kinrooi †09/10/1866 Kinrooi 41217
gehuwd met Rosvelds Jan Mathijs op 09/10/1862 te Kinrooi
Op den Kamp Wilhelmus º28/10/1770 Neeroeteren †19/10/1828 Kinrooi 50756
gehuwd met Symkens Helena in 1801
Opdewaerde Peter Jacob º1840 onbekend onbekend 40643
overleden vóór 1930
gehuwd met Tyskens Maria Catharina
Opdeweegh Albertine º16/07/1915 Ellikom †13/03/2006 Maaseik 29476
weduwe sinds 02/05/1979
lid van Ziekenzorg
zij werd geboren te Ellikom op 16 juli 1915 en is overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 13 maart 2006, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de familes Opdeweegh en Vandenbemden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandenbemden François
Opdeweegh Alda º27/04/1914 Ellikom †04/04/2015 Maaseik 56620
weduwe sinds 11/02/1969
OPDEWEEGH, Alda, geboren op 27-04-1914 te Ellikom, overleden op 04-04-2015 te Maaseik op 100-jarige leeftijd, begraven op 10-04-2015 te Ellikom, weduwe van Gijbels Louis.
(bron: Het Belang van Limburg, 2015-04-07/2015-04-08)
gehuwd met Gijbels Louis
Opdeweegh Anna Maria º27/05/1917 Ellikom †15/05/2017 Gruitrode 24085
weduwe sinds 31 maart 1957
OPDEWEEGH, Anna, geboren op 27-05-1917 te Ellikom, overleden op 15-05-2017 te Gruitrode op 99-jarige leeftijd, weduwe van Janssen Henri.
(bron: Het Belang van Limburg, 2017-05-17)
gehuwd met Janssen Jan Hendrik Albert
Opdeweegh Catherine º25/04/1905 Gerdingen †21/03/1985 Bree 22821
weduwe sinds 28/03/1978
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Gerdingen op 25 april 1905 en zachtjes in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Bree op 21 maart 1985, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Opdeweegh en Wetzels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wetzels Frans
Opdeweegh Christiaan (Z.E.H.) º06/09/1923 Grote-Brogel †12/10/2011 Helchteren 48605
Salesiaan-priester van Don Bosco
geboren te Grote-Brogel op 6 september 1923 en heel rustig overleden in het woonhuis van Don Bosco te Helchteren op 12 oktober 2011
de familie Opdeweegh
Opdeweegh Helena (Zuster Urbana) º21/08/1905 Ellikom †21/04/1975 Hasselt 44045
zij werd geboren te Ellikom op 21 augustus 1905 en werd voor altijd opgenomen in de vreugde van God in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 21 april 1975 in het 50ste jaar van haar kloosterleven
de familie Opdeweegh
Ze heeft lang tussen ons gewoond, glimlachend en zorgend. Ze hield van het leven. Ze was dankbaar voor de vele kleine vreugden en had een open oog voor alles wat mooi was. Haar handen waren altijd bezig en voor talloze bezoekers opende ze glimlachend de deur. Een onverwachte, zware ziekte dwong haar tot rust. Maar ook dan wist ze nog met veel humor dit lijden te dragen. Ze heeft haar naderende dood vermoed, maar ze voelde God te zeer nabij om angstig dit ogenblik tegemoet te zien.
bidprentje in mijn bezit
Opdeweegh Henri º25/02/1904 Ellikom †13/12/1999 Peer 56614
weduwnaar sinds 20/03/1989
OPDEWEEGH, Henri, geboren op 25-02-1904 te Ellikom, overleden op 13-12-1999 te Peer op 95-jarige leeftijd, begraven op 17-12-1999 te Ellikom, weduwnaar van Vandijck Virginie.
(bron: Het Belang van Limburg, 1999-12-15)
gehuwd met Vandijck Virginie
Opdeweegh Jaak º1913 Ellikom onbekend 16312
gehuwd met Hulsbosch Marie-Antoinette
Opdeweegh Joanna º21/09/1906 Ellikom †14/10/1986 Reppel 56618
OPDEWEEGH, Joanna, geboren op 21-09-1906 te Ellikom, overleden op 14-10-1986 te Reppel op 80-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1986 te Reppel, weduwe van Bomans Jan.
(bron: Het Belang van Limburg, 1986-10-16)
gehuwd met Bomans Jan
Opdeweegh Joanna º26/12/1907 Gerdingen †27/02/1982 Gerdingen 28183
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden te Gerdingen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Baeten Hendrik
Opdeweegh Joannes º18/06/1913 Gerdingen †13/06/2006 Evere 35874
weduwnaar sinds ?
rustig ontslapen te Evere op 13 juni 2006
de families Opdeweegh en Bormans
gehuwd met Bormans Aline
Opdeweegh Joseph º01/01/1924 Ellikom onbekend 56626
Joseph Opdeweegh-Savelkoul
gehuwd met Savelkoul Yyyyyy
Opdeweegh Julia º09/07/1920 Ellikom †07/03/2017 Overpelt 56622
weduwe sinds 02/09/1992
OPDEWEEGH, Julia, geboren op 09-07-1920 te Ellikom, overleden op 07-03-2017 te Overpelt op 96-jarige leeftijd, begraven te Bocholt, weduwe van Goossens Christ.
(bron: Het Belang van Limburg, 2017-03-09)
gehuwd met Goossens Christiaan
Opdeweegh Maria º25/01/1919 Ellikom †19/11/2012 Bree 50421
weduwe sinds 07/11/1977
geboren te Ellikom op 25 januari 1919 en overleden te Bree op 19 november 2012, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Opdeweegh en Grégoire
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Grégoire Gerard
Opdeweegh Mathieu º26/08/1901 Reppel †09/10/1974 Hasselt 56616
OPDEWEEGH, Mathieu, geboren op 26-08-1901 te Reppel, overleden op 09-10-1974 te Hasselt op 73-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1974 te Hasselt, echtgenoot van Van de Weyer Sophie.
(bron: Het Belang van Limburg, 1974-10-11)
gehuwd met Vandeweyer Sophie
Opdeweegh Petrus Johannes º16/11/1873 Ellikom †31/01/1957 Ellikom 50423
OPDEWEEGH, Petrus Johannes, geboren op 16-11-1873 te Ellikom, overleden op 31-01-1957 te Ellikom op 83-jarige leeftijd, begraven op 04-02-1957 te Ellikom, echtgenoot van Essers Elisabeth.
(bron: Het Belang van Limburg, 1957-02-03)
gehuwd met Essers Christina Elisabeth
Opgenaffen Caspar º04/02/1862 Ittervoort (NL) †24/01/1942 Geistingen 25617
weduwnaar sinds 20/12/1920
lid van den Bond van het Heilig Hart, de Eerewacht, de Levenden Rozenkrans en de Wekelijkschen Kruisweg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Snijders Cornelia
Opgenendt Anna Margarita º15/04/1794 Maaseik †28/07/1871 Maaseik 4508
beroep: naaister
Op't ENDT (Op gen Endt, Op Genendt), Anna Margaretha, 20 jaar oud, geboren op 15041794 te Maaseik, gedoopt op 15041794 te Maaseik (getuige(n): Urbanus Opgenendt, Anna Margarita Lijsen), overleden op 28071871 om 22.00 uur te Maaseik op 77-jarige leeftijd, dochter van Op het ENDT (Opgenenden, Opgenendt, Op Genendt), Michael en BOETSEN (Boutsen), Anna Catharina.
gehuwd met Leyen Theodorus op 02/07/1814 te Maaseik
Opgenhaffen Anna º18/06/1926 Genk †21/02/2008 Waterschei 40576
weduwe van de heer Carl Van den Hove
levensgezellin van wijlen de heer Lambert Poelmans
lid van de Koninklijke Unie der Verbroederingen van het Geheime Leger Limburg
lid van de Nationale Confederatie der politieke gevangenen van België
geboren te Genk op 18 juni 1926 en in huiselijke kring godvruchtig overleden te Waterschei op donderdag 21 februari 2008
de families Opgenhaffen, Van den Hove en Poelmans
gehuwd met Poelmans Lambert te levenspartners
gehuwd met Van den Hove Carl
Opgenhaffen Emilia º08/05/1890 Heel (NL) †25/01/1962 Geistingen 25616
OPGENHAFFEN, Emilia, geboren op 08-05-1890 te Heel Nl, overleden op 25-01-1962 te Geistingen op 71-jarige leeftijd, gehuwd met Snijders Mathieu.
-> rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Snijders Mathieu Peter Jan in 1918
Op Heij Thieu º22/06/1932 Nederweert (NL) †14/04/2020 Bree 57471
geboren te Nederweert (NL) op 22 juni 1932 en overleden te Bree op 14 april 2020
de families Op Heij en Zentjens
2 kinderen: Danny en Carla Op Heij
gehuwd met Zentjens Betsy
Op het Eijndt 'Jozef' Bartholomeus º06/03/1911 Meeswijk †04/04/1990 Genk 30502
OP HET EIJNDT, Jozef, geboren op 06-03-1911 te Meeswijk, overleden op 04-04-1990 te Genk op 79-jarige leeftijd, begraven op 09-04-1990 te Rotem, echtgenoot van Knooren Alice.
(bron: Het Belang van Limburg, 1990-04-07)
gehuwd met Knooren Alice
Op Hey Maria 'Gertrudis' º28/03/1856 Baexem (NL) †02/01/1933 Maaseik (Heppeneert) 41475
weduwe sinds 13/03/1921
geboren te Baexem (Holland), den 28 Maart 1856, en godvruchtig overleden in den Heer te Heppeneert, den 2 Januari 1933, voorzien van de H.H. Sacramenten
de families Op Hey en Heijmans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Heijmans 'Leonard' Hubert
Oprych Sophie º08/05/1949 Genk †07/01/2005 Genk 64748
geboren te Genk op 8 mei 1949 en overleden te Genk op 7 januari 2005
mama van Katia Lenaerts en vriend Willy
oma van Sasha, Ashley, Jalina en Emily
zus van Helena Oprych en Janek Oprych
 
bidprentje in mijn bezit
Opsteijn Gerard º19/01/1925 Genk †05/01/1963 Brussel 52252
rijkswachter
geboren te Genk de 19 januari 1925 en na een langdurige ziekte zacht in de Heer overleden te Brussel, militair ziekenhuis, de 5 januari 1963, voorzien van de Genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Opsteijn en Bongaers
… Mijn allerliefste echtgenote, dierbare moeder, broeders, zuster en familie, God vraagt u het grootste offer, doch stelt betrouwen in Hem. Onze-Lieve-Vrouw zal voor u zorgen en u steunen in de lastige uren van uw verder leven. Mijn teergeliefde kinderen, hard valt u dit scheiden. We waren zo gelukkig samen. Bidt dikwijls voor mij. Ik zal voor u allen zorgen van uit de hemel. Het enige wat ik u vraag is een blijvend aandenken in uw gebeden. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bongaers Louisa
Opsteijn Pierre Hubert º11/10/1883 Rotem †24/08/1957 Genk 52250
gepensioneerd rijkswachter
oudstrijder en oorlogsinvalide 1914-1918
drager van verschillende militaire eretekens
geboren te Rotem de 11 oktober 1883 en na een langdurige ziekte zacht ontslapen te Genk, de 24 augustus 1957, gesterkt door de Genademiddelen der Heilige Kerk
de familiën Opsteijn, Moors, Gustin en Delporte
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gustin Maria
Opstein Michel º24/10/1892 Rekem †03/04/1951 Rekem 60917
geboren te Rekem de 24 October 1892 en aldaar godvruchtig overleden de 3 April 1951 voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
de families Opstein en Trips
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Trips Maria Flora
Opsteyn Ernestine º07/09/1908 Rekem †04/12/1988 Duffel 12393
weduwe van de heer Pierre Welknhuysen sinds 1960
weduwe van de heer Nico Didden sinds 19/07/1987
geboren te Rekem op 7 september 1908 en overleden te Duffel op 4 december 1988, gesterkt door het Ziekensacrament
de families Opsteyn, Dreesen, Welkenhuysen, Coen, Didden, Meyssen, Thora en Hilkens
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Welkenhuysen Pierre
gehuwd met Didden Nico Jan
Opsteyn Jaak º29/09/1931 Stokkem †10/07/2011 Lanaken 48201
hij werd geboren te Stokkem op 29 september 1931 en is overleden te Lanaken op 10 juli 2011, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken
de familie Opsteyn
Opsteyn Jacqueline Maria Hubertina º04/09/1884 Boorsem †29/01/1957 Waterschei 52335
lid van verschillende godsdienstige genootschappen
geboren te Boorsem, de 4 september 1884, en zachtjes in de Heer ontslapen te Waterschei, de 29 januari 1957, meermalen gesterkt door de Heilige Sakramenten en de Pauselijke Zegen 'In articulo mortis'.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Reul Frans
Opsteyn Jeannette º25/01/1925 Rekem †27/08/2005 Genk 28131
weduwe sinds 14/09/1998
lid van het Lentekoor
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Notermans Alfred
Opsteyn Marcel º1913 onbekend onbekend 42402
weduwnaar sinds 09/02/1964
gehuwd met Niesten Pauline Maria Hubertine
Opsteyn Ronny º07/05/1970 Maaseik †27/01/1997 Lanaken 42665
verloofde van mejuffrouw Nicole Gorissen
lid van de Captain's Mess trefpunt voor amateurs
hij werd geboren te Maaseik op 7 mei 1970 en is na een smartelijk ongeval in de Heer overleden te Lanaken op 27 januari 1997, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Opsteyn en Lenssen
rouwbrief in mijn bezit
Opsteyn Victorine º23/11/1921 Rekem †11/05/2008 Mortsel 40886
zij werd geboren te Rekem op 23 november 1921 en is rustig van ons heengegaan te Morstel in het RVT Meerminne op 11 mei 2008
gehuwd met Yperman Etienne
Op 't Eijnde Maria º1907 onbekend onbekend 60123
x Godfried Bussels
weduwe sinds 1940
gehuwd met Bussels Hubertus 'Godefridus' Jacobus (Godfried)
Op 't Einde Maria 'Ida' º01/01/1863 Dilsen †28/09/1909 Rotem 50811
overlijdensakte nummer 18 dd. 29/09/1909 - burgerlijke stand Rotem
dochter van Joannes Op 't Einde en van Anna Catharina Jacobs
gehuwd met Budé Jean Jacobus (Jaak) in 1890
Op 't Eindt Maria Isabella º1770 onbekend onbekend 42111
overleden vóór 1848
gehuwd met Heyligers Hendricus
Op t' Endt Christiaan Thomas (Z.E.H.) º16/11/1772 Maaseik †24/07/1836 Maaseik 29280
Jezus, Maria, Franciscus
Bid voor de ziel van den zeer Eerwaarden Heer Christiaan Thomas Op 't Endt
geboren te Maeseyck, 16 November 1772
St.-Franciscus habijt ontvangen in 1789
zijne solemnele professie in 1790
priester gewijd in 1795
gesupprimeerd in 1797
onderpastoor te Maeseyck in 1800
pastoor te Ophoven in 1814
voorzien met de H. Sakramenten, 18 Juli 1836
overleden te Maeseyck, den 24 Juli 1836
Op 't Eynde Agnes Maria (Zuster Patricia) º12/02/1890 Opoeteren onbekend 39188
geboren te Opoeteren op 12 februari 1890
geprofest op 2 juli 1922 in de Congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Jozef te Heerlen
overleden te ??  op  ??
de familie Op 't Eynde
-x-x-x-x-
OP 'T EYNDE, Maria Agnes, gedoopt op 12 02 1890 te Opoeteren (getuige(n): Aengeveld Petrus Joannes (Neeroeteren) voor pastoor Op 't Eijnde Joannes (Loksbergen) en Telemans Maria Agnes (Neeroeteren)
bidprentje in mijn bezit
Moeder Aengeveld Maria Helena
Op 't Eynde Andreas º11/12/1884 Opoeteren onbekend 13080
OP 'T EYNDE, Andreas, gedoopt op 11 12 1884 te Opoeteren (getuige(n): Op 't Eijnde Hubertus voor Op 't Eijnde Andreas (Opoeteren) en Stieners Christina Neeroeteren), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20 05 1908 te Opoeteren (getuige(n): Op 't Eynde Joannes en Roex Matheus) met ROEX, Anna Catharina Odilia, dochter van ROEX, Moyses en VANDERSTEEGEN, Aldegondis.
Moeder Aengeveld Maria Helena
gehuwd met Roex Anna Catharina Odilia op 20/05/1908 te Opoeteren
Op 't Eynde Anna Elisabeth º22/06/1846 Dilsen †15/06/1880 Dilsen 59052
gehuwd met Op 't EIJNDE, Anna Elisabeth, huishoudster te Dilsen (1880), geboren op 22‑06‑1846 te Dilsen, overleden op 15‑06‑1880 om 11:00 uur te Dilsen op 33-jarige leeftijd, ill. Dochter. Erkend en gewettigd bij het huwelijk van haar vader en moeder, dochter van Op 't EIJNDE, Petrus Theodorus en ESSERS, Maria Elisabeth.
gehuwd met Budé Joannes 'Wilhelmus' te Dilsen ?
Op 't Eynde Anna Maria Emelia Jeannine º22/12/1920 Stokkem onbekend 2323
overleden vóór 04/07/1994
gehuwd met Aendekerk Jacques Henri Albert op 26/11/1952 te Stokkem
Op 't Eynde Bertha º12/04/1915 Meeswijk †04/08/2007 Waterschei 37490
weduwe van de heer Gerard Haerden en van de heer Jan-Baptist Maghiels
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Meeswijk op 12 april 1915 en overleden in het André-Dumontziekenhuis te Waterschei op 4 augustus 2007, gesterkt door de Ziekenzalving
gehuwd met Maghiels Jan Baptist
gehuwd met Haerden Gerard
Op 't Eynde Elisa º01/04/1913 Meeswijk †17/12/2006 Dilsen-Stokkem 34106
weduwe sinds 02/06/1992
overleden in het rustoord 't Kempken te Dilsen-Stokkem op zondag 17 december 2006
gehuwd met Venken Jozef
Op 't Eynde Gerard º1900 onbekend onbekend 40278
overleden vóór 1985
gehuwd met Peters Bertha
Op 't Eynde Hendrik Joseph (Jozef) º29/09/1906 Dilsen †22/06/1980 Maaseik 61772
weduwnaar sinds 24/06/1974
OP 'T EYNDE, Jozef, geboren op 29-09-1906 te Dilsen, overleden op 22-06-1980 te Maaseik op 73-jarige leeftijd, begraven op 26-06-1980 te Dilsen, weduwnaar van Drijkoningen Päulina.
(bron: Het Belang van Limburg, 1980-06-24)
gehuwd met Drijkoningen Helena 'Paulina'
Op 't Eynde Jaak º1907 onbekend †1971 onbekend 11417
gehuwd met Breuls Anna
Op 't Eynde Jan º15/04/1923 Stokkem †15/03/2003 Maaseik 11841
weduwnaar sinds 14/05/1993
in de Heer overleden te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Cremers Jeanne te Maaseik
Op 't Eynde Jean º05/11/1914 Stokkem †07/07/1994 Leut 62737
weduwnaar sinds 08/06/1988
Op 't EYNDE, Jan, geboren op 05-11-1914 te Stokkem, overleden op 07-07-1994 te Leut vilain XIV. op 80-jarige leeftijd, weduwnaar van Weetjens Jeanne.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Weetjens Jeanne
Op 't Eynde Louis º1911 onbekend 24192
gehuwd met Segers Jeanne
Op 't Eynde Maria º15/08/1903 Stokkem †12/09/1997 Stokkem 12028
weduwe sinds 12/05/1971
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
in de Heer overleden in het rusthuis 't Kempken te Stokkem
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bergers Felix
Op 't Eynde Maria º1938 onbekend onbekend 34589
vroegtijdig overleden
gehuwd met Steutelings Mathieu
Op 't Eynde Maria º02/09/1898 Dilsen †23/04/1964 Herk-de-Stad 12490
weduwe sinds 09/11/1944
Op 't EYNDE, Maria, geboren op 02-09-1898 te Dilsen, overleden op 23-04-1964 te Herk-de-Stad op 65-jarige leeftijd, weduwe van Gerits Renier.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Gerits Jan Renier (Jean)
Op 't Eynde Maria º1910 onbekend onbekend 14453
weduwe sinds 27/06/1981
gehuwd met Conings Victor
Op 't Eynde Maria Catharina º31/07/1887 Opoeteren onbekend 7364
OP 'T EYNDE, Maria Catharina, gedoopt op 31 07 1887 te Opoeteren (getuige(n): Aengeveld Petrus voor Aengeveld Leonardus (beide Neeroeteren) en Op 't Eijnde Maria Catharina (Opoeteren)).
Moeder Aengeveld Maria Helena
Op 't Eynde Maria Elisabeth º19/05/1893 Opoeteren onbekend 24141
OP 'T EYNDE, Maria Elisabeth, gedoopt op 19 05 1893 te Opoeteren (getuige(n): Aengeveld Petrus Joannes en Flipkens Maria Elisabeth (beide Neeroeteren), gehuwd met JENSEN?, Joannes.
Moeder Aengeveld Maria Helena
Op 't Eynde Maria Joanna Gertrudis º02/10/1895 Opoeteren onbekend 61935
OP 'T EYNDE, Maria Joanna Gertrudis, gedoopt op 02 10 1895 te Opoeteren (getuige(n): Stieners Jacobus (Neeroeteren) en Op't Eynde Gertrudis (Opoeteren)
Moeder Aengeveld Maria Helena
Op 't Eynde Maria 'Josephina' º24/02/1867 Stokkem Stokkem ? 64404
Op 't EIJNDE, Josephina, 22 jaar oud, geboren op 24021867 te Stokkem (aangifte door: de vader Joannes Bartholomeus Op 't Eijnde 39 j. landbouwer, Hubertus Croonenberghs 50 j. rentenier, Theodorus Van de Beek 37 j. veldwachter. Bij de geboorteaangifte werd zij verkeerdelijk ingeschreven als zijnde Joseph van het mannelijk geslacht. Dit werd bij vonnis rechtgezet, akte 36 van het jaar 1889).
De aangifte gebeurd op den 24-02-1867 om 11:00 uur;
dochter van Op 't EIJNDE, Joannes Bartholomeus Hubertus en Van de WAUW (van de Wauwe), Dimphina Elisabeth.
gehuwd met Van de Wauw Petrus Joannes of Pieter Jan op 02/11/1889 te Stokkem
Op 't Eynde Maria (Zuster Renée Elisa) º08/06/1910 Stokkem †09/05/1999 Neerpelt 34823
geprofest in de Congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid op 2 februari 1933
opgenomen in Gods eeuwige liefde te Neerpelt op 9 mei 1999
bidprentje in mijn bezit
Op 't Eynde Martin (Z.E. Pater Aloysius O.E.S. Aug. º26/03/1909 Stokkem †22/05/1960 Stokkem 16121
oud-definitor van de belgische Augustijnerprovincie
gekleed te Gent op 18/04/1929
geprofest te Gent op 15/05/1930
priester gewijd te Gent op 28/04/1935
rector van het Sinte-Ritacollege te Kontich van 1937 tot 1946
prior te Kontich van 1939 tot 1946
prior te Heverlee (Leuven) van 1946 tot 1949
subprior en novicenmeester te Bouge van 1949 tot 1952
prior te Marchienne-au-Pont van 1952 tot 1960
definitor van 1938 tot 1952
oprichter van de derde Orde te Kontich in 1940
bidprentje in mijn bezit
Op 't Eynde Michel º05/10/1933 Stokkem †01/01/1996 Genk 14508
in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Yvonne
Op 't Eynde Odilia º16/02/1927 Lanklaar †16/09/2009 Kraainem 44270
geboren te Lanklaar op 16 februari 1927 en godvruchtig overleden te Kraainem op 16 september 2009, gesterkt door het Heilige Sacrament der zieken
de families Op 't Eynde, Lantin, Klingels en Reulens
gehuwd met Lantin Guillaume
Op 't Eynde Pieter 'Jacobus' º24/02/1848 Opoeteren †17/10/1906 Opoeteren 9025
huwelijksakte nummer 9 dd. 25/08/1883 - burgerlijke stand Neeroeteren
zoon van Andreas Op 't Eynde, landbouwer, woonachtig te Neeroeteren, en van Maria Catharina Goossens, overleden te Opoeteren op 27/10/1852
gehuwd met Aengeveld Maria Helena op 25/08/1883 te Neeroeteren
Op 't Eynde Pieter Jan º04/11/1885 Opoeteren †17/12/1978 Neeroeteren 14001
ere-schoolhoofd
vereerd met het Pauselijk Ereteken 'Bene Merenti' en het Sint-Lambertusereteken
vereerd met de zilveren palmen van de Kroonorde en met meerdere burgerlijke eretekens
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Opoeteren op 4 november 1885 en godvruchtig overleden te Neeroeteren op 17 december 1978 gesterkt door de Zalving der zieken
de families Op 't Eynde, Cuppens, Aangeveld en Aandekerk
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Aengeveld Maria Helena
gehuwd met Cuppens Maria 'Magdalena' Everarda op 10/09/1930 te Neeroeteren
Op 't Eynde Theodoor º10/07/1929 Meeswijk †04/01/1996 Meeswijk 55164
OP 'T EYNDE, Theo, geboren op 10-07-1929 te Meeswijk, overleden op 04-01-1996 te Meeswijk op 66-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1996 te Meeswijk, parochiekerk St-Laurentius, echtgenoot van Dillen Josephine.
(bron: Het Belang van Limburg, 1996-01-06)
gehuwd met Dillen Josephine
Op 't Eynde Theodoor º02/05/1872 Dusseldorf (D) †11/06/1958 Kuringen 50568
OP 'T EYNDE, Theodoor, geboren op 02-05-1872 te Dusseldorf, overleden op 11-06-1958 te Kuringen op 86-jarige leeftijd, begraven op 14-06-1958 te Kuringen, weduwnaar van Claessens Thérèse.
(bron: Het Belang van Limburg, 1958-06-12)
gehuwd met Claessens Thérèse Pauline Alexandrine Hubertine
Op 't Eynde Thomas º1915 onbekend onbekend 42348
gehuwd met Peters Rosa
Op 't Eyndt Jaak º14/01/1954 Rotem †09/07/1967 Geel 38120
geboren te Rotem op 14 januari 1954, gedoopt tot kind van God op 17 januari 1954, gevormd tot volwaardig kristen op 9 mei 1965, gesterkt door het sakrament der zieken voor altijd in Gods liefde opgenomen te Geel op 9 juli 1967
bidprentje in mijn bezit
Vader Op 't Eyndt Nic
Op 't Eyndt Liliane º onbekend †11/12/2000 onbekend 28007
gehuwd met Peters Henri
Op 't Eyndt Nic º10/05/1927 Stokkem †19/03/1999 Genk 14511
bestuurlid C.V.P. Stokkem, lid van de K.B.G.
sympathiserend lid van de Verbroedering Geheim Leger Stokkem-Lanklaar-Meeswijk
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Na een kort ziekbed heeft pa onverwacht snel afscheid moeten nemen. Rustig en eenvoudig zoals hij steeds was in zijn grote liefde voor zijn familie, zijn vrienden en zijn werk. Op vele plaatsen zal zijn vrachtwagen nog lang in herinnering blijven. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Houben Mariette
Op 't Roodt Alda º22/01/1933 Neeritter (NL) †13/05/2014 Bree 51550
weduwe sinds 1999
geboren te Neeritter op 22 januari 1933 en overleden in woonzorgcentrum De Boneput te Bree op 13 mei 2014
de families Op 't Roodt en Styven
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Styven August
Op 't Roodt Aldegonde º01/07/1895 Molenbeersel †31/03/1975 Waterschei 36764
weduwe sinds ?
geboren te Molenbeersel op 1 juli 1895 en na een lange en pijnlijke ziekte godvruchtig overleden in de André Dumontkliniek te Genk-Waterschei op 31 maart 1975, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Van de Broek en Op 't Roodt
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van de Broek Frans
Op 't Roodt Aldegondis Hubertina º03/11/1886 Molenbeersel †11/10/1962 Molenbeersel 28290
Op 't ROODT, Aldegondis Hubertina, geboren op 03-11-1886 te Molenbeersel, overleden op 11-10-1962 te Molenbeersel op 75-jarige leeftijd, echtgenote van Janssen Jan.
rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Janssen Joannes
Op 't Roodt Bèr º19/11/1925 Neeritter (NL) †11/11/2012 Maaseik 50781
Veel fijne herinneringen verzachten onze smart, voorgoed uit ons midden voor altijd in ons hart.
DE HEER Bèr OP 'T ROODT, echtgenoot van mevrouw Truus Donders
lid van OKRA en de Mijnwerkers.
Geboren te Neeritter op 19 november 1925 en plots overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Maaseik op 11 november 2012, gesterkt door het Sacrament der Zieken.
De plechtige Eucharistieviering, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Martinus te Kessenich op VRIJDAG 16 NOVEMBER 2012, om 10.30 uur, gevolgd door de teraardebestelling.Samenkomst en gelegenheid tot condoleren : in de kerk, Kerkstraat te 3640 Kessenich, vanaf 10.00 uur.
Gebedswake in voornoemde kerk op donderdag 15 november 2012 om 19.00 uur, waarna de familie uw deelneming ontvangt in het uitvaartcentrum te Maaseik.
Begroeting : Uitvaartcentrum Vancleef, Mgr. Koningsstraat 4 te 3680 Maaseik. Dinsdag en woensdag van 17.00 tot 19.00 uur en donderdag na de gebedswake.
Familie, vrienden en kennissen die geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.
gehuwd met Donders Truus
Op 't Roodt Catharina º18/02/1854 Molenbeersel †14/05/1943 Molenbeersel 56058
weduwe sinds 05/10/1912
Op 't Roodt, Catharina, geboren op 18-02-1854 te Molenbeersel, overleden op 14-05-1943 te Molenbeersel op 89-jarige leeftijd, gehuwd met Verlaer Jozef.
rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Vanlaer Joseph
Op 't Roodt Catharina º05/05/1935 Neeritter (NL) †13/04/1995 Maaseik 16245
geboren te Neeritter op 5 mei 1935 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 13 april 1995, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Op 't Roodt en Kuypers
Na 33 jaar samen zal ik je missen. We wisten dat het afscheid naderde en toch is het allemaal te vlug gegaan. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kuypers Frans te partner
Op 't Roodt Catharine º28/09/1906 Molenbeersel †05/09/2003 Heusden 4351
zus van Leon Op 't Roodt-Gabriëls
weduwe sinds 29/08/1987
lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg, het Marialegioen, K.V.L.V. en het Heilig Paterke van Hasselt
godvruchtig overleden in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden
OP'T ROODT, Catho, geboren op 28-09-1906 te Molenbeersel, overleden op 05-09-2003 te Heusden op 96-jarige leeftijd, begraven op 10-09-2003 te Hechtel, weduwe van Dalemans Jan.
(bron: Het Belang van Limburg, 2003-09-08)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dalemans Jan
Op 't Roodt Eddy º30/05/1971 onbekend †27/09/1971 onbekend 48281
Op 't Roodt Elisabeth º16/01/1847 Molenbeersel †10/03/1939 Molenbeersel 56039
weduwe sinds 12/01/1918
Op 't ROODT, Elisabeth, geboren op 16-01-1847 te Molenbeersel, overleden op 10-03-1939 te Molenbeersel op 92-jarige leeftijd, gehuwd met Vanlaer Leonard.
rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Vanlaer Leonardus te Molenbeersel
Op 't Roodt Elisa (Zuster) º21/10/1888 Molenbeersel onbekend 2326
Op 't Roodt Gilbert º11/02/1946 Eisden †27/02/2007 Genk 35115
in de Heer overleden te Genk op dinsdag 27 februari 2007, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
Op 't Roodt Helena º18/04/1896 Grote-Brogel †05/02/1949 Hamont 37277
lid van het Sint-Jozefswerk en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Grote-Brogel op 18 April 1896 en overleden te Hamont op 5 Februari 1949, in extremis voorzien van het Heilig Oliesel
… Dierbare kinderen, weest haar lessen en voorbeeld steeds indachtig en troost uw diepbeproefde vader en grootvader door een ongerept leven en de eerbiedige minzaamheid van uw omgang. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Debacker Pierre
Op 't Roodt Henri º06/06/1912 Molenbeersel †04/10/1991 Zoutleeuw 25649
weduwnaar sinds 26/12/1964
lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg
godvruchtig in de Heer ontslapen in het rustoord Sint-Elisabethsdal te Zoutleeuw op 4 oktober 1991, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Op 't Roodt en Pouders
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Pouders Anna Mathilde te Molenbeersel
Op 't Roodt Henri º05/01/1940 Kessenich †13/03/2020 Maasmechelen 57426
geboren te Kessenich op 5 januari 1940 en overleden in woonzorgcentrum Maasmeander te Maasmechelen op 13 maart 2020
de familie Op t' Roodt
Op 't Roodt Henricus Hubertus (Harrie) º28/09/1929 onbekend †02/03/2011 onbekend 4020
weduwnaar van mevrouw Felomina Indencleef sinds 30/01/1958
echtgenoot van mevrouw Mia Rosvelds
geboren op 28 september 1929 en overleden op 2 maart 2011
kinderen Martin, Lieve, Guy, Hilde en Paul Op 't Roodt
bidprentje in mijn bezit
Vader Op 't Roodt Martinus
Moeder Peerlings Aldegonda
gehuwd met Rosvelds Maria Jacqueline Ghislena (Mia) op 06/12/1958 te Luisa (Congo)
gehuwd met Indencleef Philomène in 1955
Op 't Roodt Hilde º23/10/1962 Bree †23/03/2023 Ophoven 61726
geboren te Bree op 23 oktober 1962 en overleden te Ophoven op 23 maart 2023
de familie Op 't Roodt
Op 't Roodt Joannes Jacobus (Jaak) (Z.E.H.) º01/04/1885 Molenbeersel †26/03/1974 Maaseik 15009
geboorteakte nummer 6 dd. 01/04/1885 - burgerlijke stand Molenbeersel
geboren te Molenbeersel, 1 april 1885
priester gewijd te Luik, 5 juni 1909
leraar Sint-Remacluscollege te Stavelot, 1909
kapelaan te Voorshoven-Neeroeteren, 1913
politiek gevangene van de oorlog 1914-1918
aalmoezenier van het Engels hospitaal te Luik, 1917
pastoor te Overwinden, 1926
legeraalmoezenier te Elsenborn en Malmedy, 1930
pastoor te Leut, 1934
aalmoezenier van het Geheim Leger en politiek gevangene tijdens de oorlog 1940-1944
rustend pastoor, 1952
vereerd met talrijke hoge onderscheidingen
overleden te Maaseik op 26 maart 1974
op 't ROODT, Jaak, geboren op 01-04-1885 te Molenbeersel
rouwprentje heemkring Kinrooi
Op 't Roodt Jozef º23/11/1895 Molenbeersel †21/09/1961 Molenbeersel 45764
weduwnaar sinds 19/07/1954
OP'T ROODT, Jozef, overleden op xx-09-1961 te Molenbeersel, begraven op 23-09-1961 te Molenbeersel, weduwnaar van Segers Elisa.
(bron: Het Belang van Limburg, 1961-09-22)
op 't ROODT, Jozef, geboren op 23-11-1895 te Molenbeersel, overleden op 21-09-1961 te Molenbeersel op 65-jarige leeftijd, gehuwd met Segers Elisa.
rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Segers Maria Elisa
Op 't Roodt Leon º09/03/1904 Molenbeersel †02/05/2001 Maaseik 4348
weduwnaar van Josephine Gabriëls sinds ?
echtgenoot van Nelly Coelen
onderwijzer op rust
erevoorzitter C.O.V. afdeling Eisden
erevoorzitter Rode Kruis afdeling Stokkem
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 2 mei 2001, gesterkt door de Ziekenzalving
de families Op 't Roodt, Gabriëls en Coelen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Coelen Nelly
gehuwd met Gabriëls Josephine
Op 't Roodt Margriet º25/12/1940 Molenbeersel †12/08/2021 Molenbeersel 58072
geboren te Molenbeersel op 25 december 1940 en thuis zachtjes heengegaan te Molenbeersel op 12 augustus 2021
de families Op 't Roodt en Gielkens
gehuwd met Gielkens Jos
Op 't Roodt Maria º1904 onbekend onbekend 20820
overleden vóór 1975
gehuwd met Geusens Godfried
Op 't Roodt Maria Antoinetta º27/09/1899 Molenbeersel †15/02/1954 Molenbeersel 22632
onderwijzeres
lid van de bond van het Heilig Hart, van de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw, van de Derde Orde en van alle godvruchtige genootschappen
onverwacht en haastig in de Heer overleden te Molenbeersel
… De Heer schenke haar de eeuwige vreugde. Zij mag rekenen op het gebed van haar familieleden, bijzonder in het Heilig Misoffer van haar Heer-Broeder en Heer-Neef, van haar zuster-kloosterlinge en allen die haar kenden. ...
bidprentje in mijn bezit
Op 't Roodt Maria Catharina º09/04/1929 Molenbeersel †07/11/1944 Molenbeersel 37096
???
Op 't ROODT, Maria Catharina, geboren op 09-04-1929 te Molenbeersel, overleden op 07-11-1944 te Molenbeersel op 15-jarige leeftijd.
rouwprentje heemkring Kinrooi
Vader Op 't Roodt Mathijs
Moeder Janssen Maria Catharina
Op 't Roodt Maria Catharina (Mia) º13/11/1926 Molenbeersel †21/02/1997 Molenbeersel 39
onderwijzeres geweest bij de Kruisheren te Maaseik en in Bokrijk
ere-onderwijzeres van o.a. het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden, Hasselt
voorzitster van Ziekenzorg, Heilig Hartparochie Hasselt
voorzitster van Jonger dan je denkt
lid van K.A.V., K.B.G., Charismatische Beweging, Marialegioen en andere
geboren te Molenbeersel op 13 november 1926 en godvruchtig in de Heer overleden in familiekring te Molenbeersel op 21 februari 1997, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Op 't Roodt, Rosvelds, Janssen, Langens en Braekers
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Op 't Roodt Mathijs
Moeder Janssen Maria Catharina
gehuwd met Rosvelds Leonard Joseph Antoon M. op 19/08/1953 te Molenbeersel
Op 't Roodt Marie-José º17/02/1944 Molenbeersel †02/09/2020 Molenbeersel 55581
gewezen kleuterleidster
geboren te Molenbeersel op 17 februari 1944 en aldaar heengegaan, omringd door haar naaste familie, op 2 september 2020, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Op 't Roodt-Segers en Spreuwers-Breemans
2 kinderen: Bart en Liesbet Spreuwers
Moeder Segers Maria Elisa
gehuwd met Spreuwers Franciscus Marie Leopold (Pol)
Op 't Roodt Martinus º27/12/1892 Molenbeersel †05/08/1977 Opitter 7366
weduwnaar sinds 24/09/1968
lid van de Bond van het Heilig Hart
lid van de bond van gepensioneerden
vereerd met vele eretekens
geboren te Molenbeersel op 27 december 1892 en zachtjes in de Heer ontslapen te Opitter op 5 augustus 1977, gesterkt door het sakrament van de zieken
de families Op 't Roodt en Peerlings
negen kinderen
de families Op 't Roodt, Pleunis, Peerlings en Creemers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peerlings Aldegonda
Op 't Roodt Mathijs º29/12/1890 Molenbeersel †11/02/1984 Molenbeersel 7368
weduwnaar sinds 07/12/1980
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
overleden te Molenbeersel op 11 februari 1984, gesterkt door het sakrament der zieken
de families Op 't Roodt, Janssen, Pleunis en Ophey
Vader is 93 jaar geworden !  Ondanks de pijn van het scheiden zijn wij de Heer enorm dankbaar dat we onze goede ouders en voorals ons vader zolang in ons midden mochten hebben. De laatste drie jaren waren wel hard voor hem omdat moeder hem was voorgegaan. Toch was hij de Heer dankbaar voor zijn rijk gevuld leven. …
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Janssen Maria Catharina
Op 't Roodt Mia º21/07/1954 Molenbeersel †01/06/2011 Maaseik 48005
partner van Leo Van Eekert
werknemer van H. Essers Warehousing-Transport-Systems
lid van Schutterij Sint-Martinus te Groot-Beersel
geboren te Molenbeersel op 21 juli 1954 en in familiekring overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 1 juni 2011, gesterkt door het Sacrament der zieken
de familie Op 't Roodt
gehuwd met Van Eekert Leo te partners
Op 't Roodt Paul º17/11/1963 Hasselt †22/07/1984 Kasterlee 33498
lid van de Groene Kring
de families Op 't Roodt, Rosvelds, Peerlings en Langens
verloofde Monique
rouwbrief in mijn bezit
Vader Op 't Roodt Henricus Hubertus (Harrie)
Op 't Roodt Pieter º18/03/1924 Neeritter (NL) †27/02/1944 Leppessauka (Jampol) Rusland 54893
Legioensoldaat bij de SS Stormbrigade Langemark
lid van VNV, afdeling Kessenich
lid van D.M. Zwarte Brigade, Vlaamse Wachtbrigade
bediende van de NLVC
geboren te Neeritter den 18 Maart 1924, en gevallen te Leppessauka bij Jampol in Rusland den 27 Februari 1944
Op 't Roodt René º03/04/1944 Molenbeersel †15/07/2009 Leuven 43524
levenspartner van Toos Van Dael
geboren te Molenbeersel op 3 april 1944 en overleden in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 15 juli 2009, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Op 't Roodt en Van Dael
gehuwd met Van Dael Toos te partners
Op 't Roodt René º05/10/1930 Molenbeersel †08/04/2014 Maaseik 33336
weduwnaar sinds 21/07/1999
Op 't ROODT, René, geboren op 05-10-1930 te Molenbeersel, overleden op 08-04-2014 te Maaseik op 83-jarige leeftijd, weduwnaar van Segers Mia.
rouwprentje heemkring Kinrooi
kinderen Mia, Hilde en Inge Op 't Roodt
Vader Op 't Roodt Mathijs
Moeder Janssen Maria Catharina
gehuwd met Segers Mia
Op 't Roodt René º05/07/1924 Molenbeersel †21/06/2009 Rekem 37358
weduwnaar sinds 15/01/2006
lid van Ziekenzorg
geboren te Molenbeersel op 5 juli 1924 en godvruchtig overleden te Rekem op 21 juni 2009, gesterkt door het Sacrament van de ziekenµ
de families Op 't Roodt en Erlingen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Erlingen Gertrude
Op 't Roodt Renier º26/07/1908 Molenbeersel †02/02/1992 Maaseik 2798
weduwnaar sinds 22/11/1991
oudkerkmeester
oprichter van K.W.B. Wurfeld
lid van Ziekenzorg en van de kristelijke bond van gepensioneerden
zacht ontslapen te Maaseik
de families Op 't Roodt en Block
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Block Marie Henriette Angeline Julienne op 05/05/1934 te Maaseik
Op 't Roodt Renier º03/03/1858 Molenbeersel †14/08/1947 Molenbeersel 39722
beroep: hoefsmid
op 't ROODT, Renier, geboren op 03-03-1858 te Molenbeersel, overleden op 14-08-1947 te Molenbeersel op 89-jarige leeftijd, gehuwd met Pleunis Catharina.
-> rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Pleunis Maria Catharina te Molenbeersel
Op 't Roodt Winandus º06/12/1927 Molenbeersel †21/12/2015 Maaseik 33489
weduwnaar sinds 27/10/2010
geboren te Molenbeersel op 6 december 1927 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 21 december 2015, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Op 't Roodt, Leurs, Janssen en Aerts
3 kinderen Simonne, Paul en Carine Op 't Roodt
Vader Op 't Roodt Mathijs
Moeder Janssen Maria Catharina
gehuwd met Leurs Henriette
Op 't Velt Laurens º1795 onbekend onbekend 21568
gehuwd met Purnot Maria Elisabeth op 05/02/1820 te Neeritter (NL) ?
Orban Maria Marguerita Johan º03/04/1849 Herve †27/03/1885 Visé 56050
ORBAN, Maria Marguerita Johan, geboren op 03-04-1849 te Herve, overleden op 27-03-1885 te Vise op 35-jarige leeftijd, gehuwd met Van Esser Rutger.
rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met van Esser Rutgerus Franciscus
Orisius Elisabeth Margaretha º26/03/1899 Roermond (NL) †11/01/1976 Bilzen 1873
weduwe van Mathieu Daelemans sinds 13/02/1975
overleden te Bilzen
de families Orisius, Daelemans, Monnens, Stams en Indemans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Daelemans Jan Baptiste Lambert (Mathieu) op 06/11/1920 te Maaseik
Orisius 'Henriette' Hubertine º27/10/1904 Roermond (NL) †26/05/1986 Maaseik 1950
weduwe sinds 28/12/1974
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Roermond, de 27 oktober 1904 en in vrede met de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op dinsdag 27 mei 1986, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Orisius en Fabry
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Fabry 'André' Jean Hubert op 14/09/1925 te Maaseik
Oris Jean º30/04/1930 Achel †26/01/2020 Bocholt 57703
ORIS, Jean, geboren op 30-04-1930 te Achel, overleden op 26-01-2020 te Bocholt op 89-jarige leeftijd, urne begraven te Bocholt, echtgenoot van Goijens Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 2020-01-28)
gehuwd met Goijens Maria (Mia)
Orye Hugo º02/10/1933 Stevoort †24/11/2016 Hasselt 62519
gynaecoloog
weduwnaar sinds 15/04/1992
geboren te Stevoort op 2 oktober 1933 en omringd door zijn familie overleden te Hasselt op 24 november 2016
de families Orye en Schoemans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schoemans Ria
Ory Guillaume º24/09/1929 Broekom †17/08/2007 Tongeren 49548
‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.’
De heer Guillaume ORY, echtgenoot van Mevrouw Gaby THIJS
gewezen Adjudant bij de Luchtmacht   permanent Diaken Bisdom Hasselt
geboren te Broekom op 24 september 1929 en omringd door zijn familie zacht in de Heer ontslapen te Tongeren in het A.Z. Vesalius op 17 augustus 2007, gesterkt door de ziekenzalving.
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben in de Sint-Lambertuskerk van Broekom op ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2007 om 10.30 uur. Samenkomst aan het rouwhuis Broekomstraat 74, Broekom vanaf 9.45 uur. Gebedswake in voornoemde kerk op vrijdag 24 augustus om 18.30 uur. Gelegenheid tot groeten van de overledene in het rouwhuis vrijdag na de gebedswake tot 20 uur.
Dit melden U met diepe droefheid: Gaby ORY-THIJS zijn echtgenote, Marc en Sef LEJEUNE-ORY Daniel en Heidi ORY-DEWELF Dieter Thomas Carina ORY Steve en Kim KEIMES-BUTENEERS Raf en Lotje ROBBEN-ORY Lien Jean-Pierre en Lucrèce ORYE-ORY Willem zijn kinderen en kleinkinderen, Verder delen in hun verdriet: Zijn zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven, Mgr. P. Hoogmartens, Deken, Priesters en Diaken van de Federatie Borgloon. Met dank aan zijn huisdokter R. Lowette, Dr. F. Gielen en het verplegend personeel van het A.Z. Vesalius. De families ORY, THIJS, NULENS en SMEERS.

Rouwadres: Broekomstraat 74, 3840 Broekom - Borgloon
gehuwd met Thijs Gaby
Osselaer Alfred º15/10/1957 Aken (D) †03/08/2010 Genk 55278
adjudant van de medische dienst
partner van mevrouw Marleen Boels
vake van Roy
hij werd geboren te Aken op 15 oktober 1957 en is onverwachts van ons heengegaan in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 3 augustus 2010, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Boels Marleen te partners
Oste Alice º05/12/1867 Vloerzegem †26/02/1952 Vloerzegem 36171
weduwe sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
overleden te Vloerzegem de 26 Februari 1952
de families Oste, Linthout en Otte
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Linthout Frans
Oste August º10/11/1863 Sint-Lievens-Esse †12/12/1957 Maaseik 4817
rijkswachter te paard in Rekem en daarna in Maaseik
was bevriend met Philip Everts-Trips
-x-x-x-
OSTE, August, geboren op 10-10-1863 te Sint-Lievens-Esse, overleden op 12-12-1957 te Maaseik op 94-jarige leeftijd, begraven op 16-12-1957 te Maaseik, weduwnaar van Hacken Paulina.
(bron: Het Belang van Limburg, 1957-12-14/1957-12-15)
-x-x-x-x-
Sint-Lievens-Esse is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Herzele. De plaats ligt in de Denderstreek. Ten noorden loopt de Molenbeek-Ter Erpenbeek.
-x-x-x-x-
gehuwd op 38-jarige leeftijd op 28041893 te Maaseik (getuige(n): Gilles Hacken 32 j. touwslager en broer van de bruid, Mathieu Beertens 34 j. herbergier en zwager van de bruid, Jean Leyen 47 j. spekslager, Edouard De Bruycker 31 j. gendarme) met OSTE, Augustus, 29 jaar oud, gendarme te paard gestationeerd te Maaseik (1893), gepensioneerde gendarme te Maaseik (1920), geboren op 10101863 te Sint Lievens Esse (O-Vl), zoon van OSTE, Petrus en De PAUW, Petronella.
-x-x-x-
huwelijksakte nummer 11 dd. 28/04/1893 - burgerlijke stand Maaseik
gehuwd met Hacken Helena 'Paulina' op 28/04/1893 te Maaseik
Oste Eduard º1862 onbekend onbekend 33253
overleden vóór 1952
gehuwd met Vonck Florentina
Oste Jeanne Louise Marie º13/10/1894 Rekem †15/03/1977 Maaseik 1111
weduwe sinds 15/07/1957
OSTE, Jeanne, geboren op 13-10-1894 te Rekem, overleden op 15-03-1977 te Maaseik op 82-jarige leeftijd, begraven op 18-03-1977 te Maaseik, weduwe van Snijkers Henri.
(bron: Het Belang van Limburg, 1977-03-17)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Snijkers Joannes 'Henricus' (Henri) in 1920
Oste Maria º19/05/1921 Berchem †08/03/2002 Edegem 20313
weduwe sinds ?
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van den Nieuwenhof Petrus
Ost Jozef 'Albert' º21/08/1916 Anderlecht †05/04/1984 Maaseik 2328
weduwnaar van Marie-Thérèse Van Lier sinds ?
echtgenoot van Juliette Corstjens sinds 20/03/1964
geboren te Anderlecht op 21 augustus 1916 en overleden te Maaseik op 5 april 1984, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Ost, Corstjes, Mattens, Goyens en Van Lier
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Vanlier Marie-Thérèse
gehuwd met Corstjens 'Julienne' Christine Josephine M. op 20/03/1964 te Maaseik
Ost Madeleine º15/01/1915 Anderlecht †12/05/2013 Bocholt 12493
weduwe sinds 23/08/1976
geboren te Anderlecht op 15 januair 1915 en overleden te Bocholt op 12 mei 2013
de families Ost en Haeldermans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Haeldermans Leonardus
Otjens Jan Nicolaas º1805 Arcen (NL) onbekend 22263
uit het parenteel van Gerardus Vanwijck (°1655) - pagina 7
vader van de Maaseiker tekenleraar meester Otjens, die in 1868 de bekende tekeningen van de Maaseiker markt maakte.
zie ook De Maaseikenaar, jaargang XXXI - 2000 nr. 3 - pagina's 110 t/m114
beroep: tekenleraar aan de Maaseiker Rijksmiddelbare School (tot hij in 1881 met pensioen ging)
gehuwd met Vanwijck Maria Elisabeth op 06/02/1830 te Maaseik
Ots Roger º1914 onbekend onbekend 51065
geen kinderen
buschauffeur
gehuwd met Pernot Anna Mathilda
Otten Albert º1920 onbekend †1999 onbekend 46599
gehuwd met Gijsen Trizette
Otten Leon º30/09/1926 Visé †17/11/1993 Elen 33890
weduwnaar sinds ?
ondervoorzitter Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elen
oudbestuurslid B.W.P., gewest Bocholt
lid van verschillende landbouworganisaties
geboren te Visé op 30 september 1926 enoverleden te Elen op 17 november 1993, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Otten, Rutten, Collette en Buschheuer
… Het vroegtijdig heengaan van zijn goede echtgenote, zijn geliefde zoon en het afbranden van zijn boerderij hebben hem zwaar beproefd. Achter een schild van levensmoed en optimisme wist hij steeds zijn gevoelens te verbergen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Rutten Margaretha
Otten Mia º30/10/1927 Dilsen †24/01/2009 Dilsen 45060
lid van K.V.L.V., K.A.V., Okra en Ziekenzorg
zij werd geboren te Dilsen op 30 oktober 1927 en is in familiekring overleden te Dilsen-Stokkem op 24 januari 2009, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Otten en Brouns
gehuwd met Brouns René
Otten Michel º28/12/1929 Dilsen †17/03/2006 Dilsen 29356
in de Heer overleden te Dilsen-Stokkem
gehuwd met Luyten Maria
Otten Paula º29/06/1927 Dilsen †17/10/2005 Hasselt 27153
weduwe sinds 23/01/2004
lid van de Vrienden van het Heilig Paterke en lid van Don Bosco
overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt
Een begrijpende moeder, grootmoeder en overgrootmoeder
de families Otten-Jacobs en Brouwers-Meus
gehuwd met Brouwers Jaak
Oudhuis Theodoor (Z.E.H.) o.s.c. º21/04/1927 Monnickendam (NL) †27/07/2002 Diest 15958
opgenomen in de Kruisherengemeenschap op 28 augustus 1955
priester gewijd te Uden op 18 juli 1959
zachtjes overleden in de morgen van 27 juli 2002
leraar aan de humaniora voor meisjes te Overpelt
medepastoor in Achel-Dorp en als pastoor van Achel-Statie
onderpastoor Sint-Monulfus en Gondulfus, 3930 Achel, Kloosterlaan 25
bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
bidprentje in mijn bezit
Oudstein Elly º04/10/1939 Maaseik †29/12/2006 Genk 34519
in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Vader Oudstein Pieter
gehuwd met Derks Frederik
Oudstein Pieter º20/12/1908 Amsterdam †11/06/1977 Maaseik 528
in de Heer overleden te Maaseik
de families Oudstein en Koolen
Wielerclub van de Bleumerstraat, een foto omstreeks 1944 van de leden en koerscommissarissen, zie De Maaseikenaar, jaargang 51 - 2020 - uitgave 2 pagina 106
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Koolen Cornelia
Oudstein Wilhelmus Johannes Pieter º17/12/1934 Maaseik †17/11/2007 Maaseik 2331
beroep: elektrieker
vriend van Greta Van der Haar
geboren te Maaseik op 17 december 1934 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 17 november 2007
de families Oudstein, Koolen en Van der Haar
3 kinderen: Viviane, Christel en Peter Oudstein
Vader Oudstein Pieter
gehuwd met Colemont Anny Leonardina op 18/09/1963 te Maaseik
Overbeek Jan (Z.E.H.) (o.s.c.) º18/12/1927 Tilburg (NL) †08/03/2004 Diest 17160
ereleraar aan het Heilig Kruiscollege en de Humaniora Sint-Ursula te Maaseik
erepastoor van de Sint-Catharinakerk te Maaseik en de Heilig Kruiskerk te Hasselt Runkst
ereaalmoezenier van het ziekenhuis te Diest
ereprior van de gemeenschap van de Kruisheren te Diest
lid van De Brug Diest
professie bij de Kruisherengemeenschap op 28 augustus 1948
priester gewijd te Diest op 25 juli 1954
Na een lang actief leven was hij, moe door zorgen en verzwakking maar vervuld van dankbaarheid, opgenomen in het ziekenhuis waarvan hij enkele jaren aalmoezenier mocht zijn. …
de families Overbeek-Winkelman
onderpastoor Sint-Catharina Maaseik sinds 30 augustus 1964
bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
-x-x-x-
pastoor-dichter Jan Overbeek (1927-2004)
Johannes Gerhardus Overbeek werd in Tilburg geboren op 18 december 1927 als zoon van Johannes Antonius Overbeek en Hermanna Winkelman. Gedurende zijn lagere schooltijd bij de Fraters in Tilburg was hij misdienaar in de parochie. Toen al droomde hij ervan priester te worden.
Na de lagere school ging hij naar het Kruisherencollege in Uden en studeerde er van 1940 tot 1947. “Ik ontdekte daar al gauw dat ieder die écht in groep leeft, voelt wat een aantrekkingskracht en bezieling van dat leven kan uitgaan. Er zijn echter voorwaarden. Er moet luisterbereidheid zijn, uitwisseling van ideeën en ervaringen en ook gemeenschappelijke taken. Zo kun je groeien naar eenheid van hart en geest (…).”
Hij trad in bij de kruisheren en was in 1947-1948 novice in Neeritter, waar hij op 28 augustus 1948 de tijdelijke geloften deed. Hij studeerde filosofie in Zoeterwoude van 1948 tot 1950 en theologie in Diest van 1950 tot 1953. Mgr. Schoenmaekers wijdde hem in Diest tot priester op 25 mei 1954.
 
In augustus 1955 werd Jan benoemd voor het kruisherenklooster van Maaseik. Hij werd leraar van de zesde Latijnse van het H.-Kruiscollege. In het schooljaar 1955-1956 begonnen de kruisheren in Maaseik met de oude en moderne humaniora voor meisjes. Jan gaf er Latijn op de eerste klas en ging als godsdienstleraar mee tot op de hoogste klas. Vanaf het schooljaar 1963-1964 werd de Vrije Humaniora voor Meisjes een zelfstandige school, die niet meer afhing van het H.-Kruiscollege. Voor Jan betekende deze afsplitsing het einde van zijn leraarschap. Hij bewaarde fijne herinneringen aan de meisjesafdeling van het H.-Kruiscollege, “waar”, noteerde hij op bladzijde 83 van zijn in 1999 samengestelde dichtbundel, “er nogal streng de hand werd gehouden aan (soms in die tijd) voorbijgestreefde zaken. Zo mochten de meisjes geen lange broek dragen en zeker ’s zomers geen korte!” In 1965 dichtte hij daarover:
 
 
bidprentje in mijn bezit
Overman Alfons (Z.E.H.) º09/02/1868 Urmond (NL) †15/02/1950 Geistingen 19831
zalig aandenken aan Zeer Eerwaarden Heer Alfons Overman
geboren te Urmond (Holland) 9 Februari 1868
priester gewijd te Luik de 18 April 1892
professor te Hasselt de 1 September 1891
kapelaan te Neerpelt in Augustus 1892
pastoor te Geistingen sinds October 1903
en aldaar godvruchtig overleden, voorzien van de H.H. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen op 15 Februari 1950
zie het tijdschrift "Dao roastj get" van 15 juni 2012, pagina 78 (groepsfoto eremis Lambert Dieben osc in 1935)
bidprentje in mijn bezit
Overmans Elisabeth Maria Hubertina º28/02/1906 Neeritter (NL) †02/10/1972 Maaseik 19830
weduwe sinds 18/06/1969
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Denier Leonard Antoon Theodoor
Oversteyns Jos º1925 onbekend †2014 onbekend 64714
gehuwd met Spaas Mia
Oyen Agnes º19/03/1894 Peer †05/05/1991 Neerpelt 52311
OYEN, Agnes, geboren op 19-03-1894 te Peer, overleden op 05-05-1991 te Neerpelt op 97-jarige leeftijd, begraven op 10-05-1991 te Overpelt-Centrum, St-Martinuskerk, weduwe van Boonen Gerardus.
(bron: Het Belang van Limburg, 1991-05-08)
familiefoto briljanten bruiloft in 1939 - Kleine-Brogel - echtpaar Boonen-Leekens
gehuwd met Boonen Gerardus Hubertus
Oyen Dina º1911 onbekend 63722
gehuwd met Van Gompel Martinus
Oyen Hary º23/06/1942 Sint-Huibrechts-Lille †27/09/1947 Sint-Huibrechts-Lille 45512
ter engelachtige gedachtenis van Hary Oyen
lid der Heilige Kindsheid
geboren te Sint-Huibrechts-Lille den 23 Juni 1942 en aldaar overleden den 27 September 1947
bidprentje in mijn bezit
Oyen Helena º1915 onbekend †1972 onbekend 61531
overleden in 1972
gehuwd met Daenen Mathieu
Oyen Hendrik º01/09/1903 Sint-Huibrechts-Lille †03/02/1960 Neerpelt 33829
geboren te Sint-Huibrechts-Lille, de 1 september 1903 en godvruchtig overleden in de kliniek van 't Heilig Hart te Neerpelt, de 3 februari 1960, na gesterkt te zijn door de laatste H. Sacramenten en de Pauselijke zegen "in articulo mortis"
de families Oyen en Vanhove
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanhove Louisa
Oyen Henri º04/11/1928 Peer †13/03/1983 Neerpelt 12301
OYEN, Henri, geboren op 04-11-1928 te Peer, overleden op 13-03-1983 te Neerpelt op 54-jarige leeftijd, begraven op 17-03-1983 te Wijchmaal, echtgenoot van Deckers Albertine.
(bron: Het Belang van Limburg, 1983-03-14)
gehuwd met Deckers Albertine
Oyen Jeanne º1929 onbekend onbekend 38643
overleden vóór 2007
gehuwd met Peeters François
Oyen Josephine º06/03/1924 Peer †31/03/2009 Bocholt 43220
weduwe sinds 06/02/1977
geboren te Peer op 6 maart 1924 en overleden te Bocholt op 31 maart 2009
gehuwd met Soors Martin
Oyen Luc º30/06/1968 onbekend †24/08/1971 onbekend 45525
dit weze een aandenken aan ons lief zoontje Luc Oyen, dat plots aan onze liefde werd ontrukt door een smartelijk ongeval op dinsdag 24 augustus 1971
Onze Luc werd geboren op 30 juni 1968 en werd een kind van God door het doopsel op 3 juli 1968
de familie Oyen-Jansen
kinderen Ludo en Elly
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Oyen Maria º1888 onbekend onbekend 15671
weduwe sinds 20/06/1976
gehuwd met Smeets Jan
Oyen Maria Cornelia º24/10/1872 Elen †24/12/1959 Elen 43836
weduwe sinds ?
geboren te Elen de 24 october 1872 en aldaar godvruchtig overleden de 24 december 1959, voorzien van de laatste HH. Sacramenten
de families Prikken en Oyen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Prikken 'Theodorus' Hubertus
Oyen Michel º11/09/1895 Sint-Huibrechts-Lille †04/06/1949 Neerpelt 45532
lid van de bond van het Heilig Hart
geboren te Sint-Huibrechts-Lille de 11 September 1895, overleden in de Kliniek van het Heilig Hart te Neerpelt de 4 Juni 1949, gesterkt door de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk
de families Oyen en Aerts
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Aerts Elisabeth
Oyen Victor º1908 onbekend onbekend 27345
gehuwd met Plessers Catho
Namenindex
Oberbach
Maria Catharina Aldegonda 1873-0
Ochal
Paulina Maria 1937-0
Odekerken
Jean 1917-2001
Maria 1871-0
Oei
Hoa Nio 1961-2001
Oenssels
Bertha 1921-2006
Maria 1906-2006
Theodoor 1911-1944
Oeyen
Elisabeth 1877-1915
Georgette 1921-2004
Jacqueline 1917-0
Ludovicus 1841-1908
Offergelt
'Florentine' Sophie Elisabeth (Flore) 1858-1918
Guillaume 'François' Albert (Frans) 1813-1883
Philippus 1776-1829
Offermans
Elisabeth Gertrude Marie Hubertine 1911-2003
Leopold 1912-1996
Ohlenforst
Martinus Hendrik 1876-0
Ohlert
Maria 1919-1993
Oirbons
Hendrik Maria 1901-1951
Olaerts
Anna Maria 1889-1959
Catharina 1900-0
Frans 1912-1969
Gerard 1894-0
Ghislaine 1915-2009
Hilde 1969-1999
Hubertine (Zuster) 1917-1998
Jeanne 1934-2021
Lieve 1942-1997
Maria 1883-0
Maria Rosalia (Zuster) 1910-
Piet (Z.E.H.) 1918-1992
Willy 1939-2007
Willy 1911-1975
Olefs
Camiel Paul Hubert 1929-1961
Olemans
Fernand 1913-1982
Olijslagers
Eugene 1906-1985
Olislagers
Mathieu 1916-0
Ombelets
Martha 1884-0
Onclinx
Clara 1932-0
Jean 1903-0
Theresia 1900-0
Onkelinx
Jan 1911-1969
Romania 1910-1968
Ooms
Frans 1910-0
Germaine 1916-1985
Gertruda 1951-1952
Jaak 1919-1986
Jozef 1923-0
Jules 1921-1993
Leonard 1798-1847
Lodewijk 1893-1939
Suzanne 1925-0
Theophiel 1931-0
Oomsels
Henriette (Zuster Norbertine) 1895-1989
Jacob 1892-1968
Jan 1886-1918
Josephine (Zuster Verona) 1891-1982
Maria 1864-0
Maria 'Sophia' Elisabeth 1894-1987
Oostenbrugge
Jannie 1941-1991
Oosterbos
Albert Frans 1919-0
Catharina 1899-0
Catharina 1885-0
Catharina 1927-2000
Catharina Elisabeth 1888-1966
Catharina Eliza 1895-1968
Christiaan 1926-2011
Christianus 1854-1923
Dora (Zuster Marie-Bernadette) 1931-2002
Elisa 1914-1993
Frans 1891-1976
Guy 1972-1981
Helena 1924-2005
Helena 1917-0
Henri 1954-2001
Jaak 1930-2011
Joannes 1889-1959
Joannes Hendrik 1879-0
Kaatje (Soeur Léonard) 1912-2007
Maria 1893-1980
Maria Elisabeth 1887-1963
Mathijs 1902-0
Mechtildis 1909-2000
René 1927-2017
Oosterbosch
Aldegondis 1814-1890
Anna 1929-2005
Antoon 'Albert' 1934-1998
Godfried 1930-1996
'Jan' 1920-0
Jan Mathijs 1887-1940
Jan Pieter 1912-1944
Joannes Matheus 1850-0
Kaatje 1925-0
Leonardus Wilhelmus 1780-1850
Lucia 1921-2002
Maria Aldegondis Dorothée 1846-1893
Maria Aldegondis Elisabeth 1892-1973
Maria 'Helena' 1884-1963
Mia 1917-1975
Petrus Jean 1890-
Pieter Jan 1858-0
Oosterlinck
Marcel 1931-2013
Robert 1957-2014
Simonne 1926-2007
Opbroek
Gertrudis 1829-1890
Opdebeeck
Eduard 0-0
Op de Coul
Franciscus Johannes Antonius 1860-0
Opdekamp
Anna 1916-0
Op De Kamp
Anna Antonia Hubertina 1892-1984
Anna Catharina Elisabeth 1881-1969
Opdekamp
Anna Maria 1915-1970
Op de Kamp
Anna Maria 1878-
Beatrice 1879-
Opdekamp
Drika 1936-2008
Frans 1932-2005
Irène 1944-2008
Jan Nicolaas 1875-1943
Op de Kamp
Jean Louis Pascal 1968-2005
Opdekamp
Joannes Hendrikus 1919-1977
Op De Kamp
'Joseph' Pierre Marie Hubert 1911-2005
Opdekamp
Marcel 1925-1998
Maria 1903-1968
Op De Kamp
Maria 1890-
Opdekamp
Martha Gertruda Elisa 1930-1995
Op de Kamp
N.N. 1903-1903
Opdekamp
Peter (Pierre) 1904-1973
Op de Kamp
Pierre 1846-1914
'Pierre' Jacob 1876-1970
'Pierre' Joseph Marie Theodore 1902-
Piet 1930-2006
Opdekamp
Pieter Theodoor 1888-0
Op De Kamp
Renier Joseph Hubert 1885-1964
Simone Marguerite Marie Roberte 1923-1930
Opdekamp
Tilke 1914-2012
Opdelocht
Agnes 1935-2011
Christiaan 1905-1981
Op de Locht
Christiaan 1904-0
Gillis Mathieu 1933-2015
'Guillaume' Hubert 1907-1965
Opdelocht
Hendrika 1929-2009
Opde Locht
Henri 1905-1961
Opdelocht
Hubert 1912-2008
Op de Locht
Maria Elisabeth 1925-1930
Opdenacker
Bertha 1920-1996
Leon 1912-0
Opdenakker
'Anna' Catharina 1905-1967
Op den Akker
Anna Petronella 1848-1928
Opdenakker
Gerardine 1921-1984
Gertrude 1908-0
Guillaume 1907-1980
Helena 1909-2001
Hubertina Henriette 1916-1994
Jacobus 1907-1943
Jan 1912-1992
Jean 1920-1989
Koen 1983-1998
Louis 1874-1940
Maria 1910-2002
Maria Helena 1877-0
Maria (Zuster Maria) 1920-1993
Mathieu 1928-1996
Mathilde 1914-1994
Nicola 1933-2006
Pierre 1928-2007
Pieter Jan 1860-0
Theodoor 1918-2001
Opdenakkker
Lambert 1925-1994
Op den Heuvel
Barbara 1774-1828
Opdenkamp
Annie 1922-2019
Gerardus 1881-0
Jean 1960-1981
Joannes 1903-0
Leentje 1926-2011
Op den Kamp
Leonard 1802-1879
Maria Elisabeth 1830-1866
Wilhelmus 1770-1828
Opdewaerde
Peter Jacob 1840-0
Opdeweegh
Albertine 1915-2006
Alda 1914-2015
Anna Maria 1917-2017
Catherine 1905-1985
Christiaan (Z.E.H.) 1923-2011
Helena (Zuster Urbana) 1905-1975
Henri 1904-1999
Jaak 1913-
Joanna 1906-1986
Joanna 1907-1982
Joannes 1913-2006
Joseph 1924-0
Julia 1920-2017
Maria 1919-2012
Mathieu 1901-1974
Petrus Johannes 1873-1957
Opgenaffen
Caspar 1862-1942
Opgenendt
Anna Margarita 1794-1871
Opgenhaffen
Anna 1926-2008
Emilia 1890-1962
Op Heij
Thieu 1932-2020
Op het Eijndt
'Jozef' Bartholomeus 1911-1990
Op Hey
Maria 'Gertrudis' 1856-1933
Oprych
Sophie 1949-2005
Opsteijn
Gerard 1925-1963
Pierre Hubert 1883-1957
Opstein
Michel 1892-1951
Opsteyn
Ernestine 1908-1988
Jaak 1931-2011
Jacqueline Maria Hubertina 1884-1957
Jeannette 1925-2005
Marcel 1913-0
Ronny 1970-1997
Victorine 1921-2008
Op 't Eijnde
Maria 1907-0
Op 't Einde
Maria 'Ida' 1863-1909
Op 't Eindt
Maria Isabella 1770-0
Op t' Endt
Christiaan Thomas (Z.E.H.) 1772-1836
Op 't Eynde
Agnes Maria (Zuster Patricia) 1890-0
Andreas 1884-0
Anna Elisabeth 1846-1880
Anna Maria Emelia Jeannine 1920-
Bertha 1915-2007
Elisa 1913-2006
Gerard 1900-0
Hendrik Joseph (Jozef) 1906-1980
Jaak 1907-1971
Jan 1923-2003
Jean 1914-1994
Louis 1911-0
Maria 1938-0
Maria 1910-0
Maria 1903-1997
Maria 1898-1964
Maria Catharina 1887-
Maria Elisabeth 1893-0
Maria Joanna Gertrudis 1895-0
Maria 'Josephina' 1867-0
Maria (Zuster Renée Elisa) 1910-1999
Martin (Z.E. Pater Aloysius O.E.S. Aug. 1909-1960
Michel 1933-1996
Odilia 1927-2009
Pieter 'Jacobus' 1848-1906
Pieter Jan 1885-1978
Theodoor 1872-1958
Theodoor 1929-1996
Thomas 1915-0
Op 't Eyndt
Jaak 1954-1967
Liliane 0-2000
Nic 1927-1999
Op 't Roodt
Alda 1933-2014
Aldegonde 1895-1975
Aldegondis Hubertina 1886-1962
Bèr 1925-2012
Catharina 1935-1995
Catharina 1854-1943
Catharine 1906-2003
Eddy 1971-1971
Elisabeth 1847-1939
Elisa (Zuster) 1888-
Gilbert 1946-2007
Helena 1896-1949
Henri 1940-2020
Henri 1912-1991
Henricus Hubertus (Harrie) 1929-2011
Hilde 1962-2023
Joannes Jacobus (Jaak) (Z.E.H.) 1885-1974
Jozef 1895-1961
Leon 1904-2001
Margriet 1940-2021
Maria 1904-0
Maria Antoinetta 1899-1954
Maria Catharina 1929-1944
Maria Catharina (Mia) 1926-1997
Marie-José 1944-2020
Martinus 1892-1977
Mathijs 1890-1984
Mia 1954-2011
Paul 1963-1984
Pieter 1924-1944
René 1930-2014
René 1924-2009
René 1944-2009
Renier 1908-1992
Renier 1858-1947
Winandus 1927-2015
Op 't Velt
Laurens 1795-0
Orban
Maria Marguerita Johan 1849-1885
Oris
Jean 1930-2020
Orisius
Elisabeth Margaretha 1899-1976
'Henriette' Hubertine 1904-1986
Ory
Guillaume 1929-2007
Orye
Hugo 1933-2016
Osselaer
Alfred 1957-2010
Ost
Jozef 'Albert' 1916-1984
Madeleine 1915-2013
Oste
Alice 1867-1952
August 1863-1957
Eduard 1862-0
Jeanne Louise Marie 1894-1977
Maria 1921-2002
Otjens
Jan Nicolaas 1805-0
Ots
Roger 1914-0
Otten
Albert 1920-1999
Leon 1926-1993
Mia 1927-2009
Michel 1929-2006
Paula 1927-2005
Oudhuis
Theodoor (Z.E.H.) o.s.c. 1927-2002
Oudstein
Elly 1939-2006
Pieter 1908-1977
Wilhelmus Johannes Pieter 1934-2007
Overbeek
Jan (Z.E.H.) (o.s.c.) 1927-2004
Overman
Alfons (Z.E.H.) 1868-1950
Overmans
Elisabeth Maria Hubertina 1906-1972
Oversteyns
Jos 1925-2014
Oyen
Agnes 1894-1991
Dina 1911-0
Hary 1942-1947
Helena 1915-1972
Hendrik 1903-1960
Henri 1928-1983
Jeanne 1929-0
Josephine 1924-2009
Luc 1968-1971
Maria 1888-0
Maria Cornelia 1872-1959
Michel 1895-1949
Victor 1908-0