- LimMemoriam.be -Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg-
LimMemoriam.be
- Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg -
- Deze website bevat info over 44987 overledenen, waarvan 18304 rouwprentjes en 3361 rouwbrieven in mijn bezit. Ze werd voor het laatst bijgewerkt op 17/05/2024 15:32:05. -

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam en voornamenº Datumº Plaats†Datum† Plaats Nr
Vaassen Arnold º1922 onbekend onbekend 29876
overleden vóór 2005
gehuwd met Laumen Jeanne
Vaassen Catharina º1897 onbekend onbekend 39911
overleden vóór 1975
gehuwd met Meuris Jozef
Vaassen Peter º24/07/1927 Budel (NL) †23/08/1998 Hasselt 50634
VAASSEN, Peter, geboren op 24-07-1927 te Budel, overleden op 23-08-1998 te Hasselt op 71-jarige leeftijd, begraven op 27-08-1998 te Kiewit, echtgenoot van Drieskens Aselle.
(bron: Het Belang van Limburg, 1998-08-25)
gehuwd met Drieskens Aselle
Vaerewijck Adela Johanna Angelica º08/08/1844 Antwerpen †07/07/1880 Maaseik 47957
Vereenigd in het leven, ongescheiden in den dood. In de gebeden der geloovigen worden aanbevolen de zielen des Heeren Johannus Martinus Huysmans, geboren te Maeseyck, den 19 April 1824, zijner echtgenoote mejufvrouw Adela Johanna Angelica Vaerewyck, geboren te Antwerpen, den 8 Augusti 1844, hunner kinderen Charles Huysmans, geboren te Antwerpen, den 11 Februari 1872, Amédée Huysmans, geboren te Antwerpen, den 15 April 1873,
Eenpariglijk verongelukt in de wateren der Maas te Maeseyck, op 7 Juli 1880.
Het hulkje klinkt en ploft zijn'last in 't diep der baren. Een Vaderkreet: O ! Redt mijn kinderen, mijn'vrouw ! De Maas verzwelgt haar prooi en dompt de stad in rouw. Drie kleinen mochten slechts den schrikb'ren ramp ontvaren. Bij ginschen wilge ligt het killig grafgesteente, Dat twee paar lijken bergt in zijnen somb'ren schoot; Een leven leefden zij, ze stierven eener dood, en een viervuldig graf ontving hun dor gebeente. Loost eenen zucht en plengt een traan, o stervelingen ! Op 't graf, waar kerkhof'sdons zijn treurig groen reeds strekt; Vergt gij een bêe wen de aarde uw beend'ren overdekt. Aan u dan, knielt en bidt om wil der drenkelingen. Barmhartigen Jesus, schenk hun de eeuwige vrede. R.I.P.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Huysmans Johannes Martinus Hubertus
Vaerewijck Jozef Augustijn º12/12/1886 Vrasene †28/08/1955 Hemiksem 54403
lid van de bond van het Heilig Hart en verschillende broederschappen
geboren te Vrasene op 12 December 1886 en overleden te Hemiksem op 28 Augustus 1955, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
de families Vaerewijck, Baetens, Wouters en Poortmans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Baetens Maria Rosalia
Vaerewijck Maria Angelica 'Mathilde' º16/10/1854 Antwerpen †08/04/1939 Maaseik 5920
weduwe van de heer Karel Gessler sinds 17/04/1920
zacht in den Heer ontslapen te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gessler Karel Josephus Hubertus
Vaes Albrecht Hendrik (Albert) º02/02/1918 Bree †29/12/2016 Bree 50420
geboorteakte nummer 8 dd. 02/02/1918 - burgerlijke stand Bree
weduwnaar sinds 27/01/2013
VAES, Albert, geboren op 02-02-1918 te Bree, overleden op 29-12-2016 te Bree op 98-jarige leeftijd, begraven op 05-01-2017 te Bree, weduwnaar van De Nys Godelieve.
(bron: Het Belang van Limburg, 2017-01-02)
Vader Vaes Gerardus Edmondus (Gerard)
gehuwd met De Nys Godelieve Joanna
Vaes Alphonsine º05/09/1913 Zonhoven †28/02/2001 Zonhoven 33675
VAES, Alphonsine, geboren op 05-09-1913 te Zonhoven, overleden op 28-02-2001 te Zonhoven op 87-jarige leeftijd, begraven op 03-03-2001 te Zonhoven, echtgenote van Broux Alfons.
(bron: Het Belang van Limburg, 2001-03-02)
gehuwd met Broux Alfons
Vaes Azella º1903 onbekend onbekend 34459
vroegtijdig overleden
gehuwd met Minten Jozef Sylvain
Vaes Catharina Elisabeth (Zuster Leonarda) º16/04/1886 Houthalen †17/09/1918 Helchteren 63858
Zuster van den Heiligen Philippus-Nérius te Sint-Nikolaas
geboren te Houthaelen den 16 April 1886, doet hare kloosterlijke beloften den 20 April 1908
versterkt met de H.H. Sacramenten der stervenden, zeer godvruchtig overleden te Helcheren, den 17 September 1918
de familie Vaes
bidprentje in mijn bezit
Vaesen Albert º20/05/1916 Wijshagen †26/03/2005 Bree 45718
weduwnaar sinds 13/11/1989
lid van de bond van oudstrijders, de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg
hij werd geboren te Wijshagen op 20 mei 1916 en is thuis overleden te Bree op 26 maart 2005, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vaesen en Hulsbosch
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hulsbosch Josephina
Vaesen Alda º18/04/1936 Sint-Huibrechts-Lille †11/03/1985 Lommel 56839
lid van CMBV
geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 18 april 1936 en godvruchtig overleden in het Maria Middelaresziekenhuis te Lommel op 11 maart 1985, gesterkt door de Heilige Sacramenten
de families Vaesen, Mees, Eerdekens en Lenaert
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Mees Remy
Vaesen Alfons º22/06/1904 Peer †20/01/1988 Gent 45544
weduwnaar sinds 10/04/1978
VAESEN, Alfons, geboren op 22-06-1904 te Peer, overleden op 20-01-1988 te Gent op 83-jarige leeftijd, begraven op 23-01-1988 te Gent, weduwnaar van Eerdekens Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1988-01-22)
gehuwd met Eerdekens Maria
Vaesen Alice º25/07/1935 Sint-Huibrechts-Lille †25/01/2002 Sint-Huibrechts-Lille 38779
lid van K.V.L.V.
vereerster van het Heilig Paterke en van Broeder Isidoor
zij werd geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 25 juli 1935 en is aldaar, omringd door ons allen, thuis overleden op 25 januari 2002, gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken
de families Vaesen en Verberne
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verberne Jef
Vaesen Anna º1914 onbekend †1985 onbekend 31637
gehuwd met Gielen Joannes Jacobus
Vaesen Arnold º1925 onbekend onbekend 30330
overleden vóór 1998
gehuwd met Lantin Maria
Vaesen Eduard º06/03/1930 Wijshagen †19/12/1990 Leuven 10656
leraar Biotechnicum Bocholt
hij werd geboren te Wijshagen op 6 maart 1930 en is overleden te Leuven op 19 december 1990, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken
de families Vaesen, Van Daal, Gerits en Damen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Van Daal Ursula
Vaesen Elisa º1913 onbekend †1992 onbekend 44337
gehuwd met Plessers Louis
Vaesen Elisabeth º18/12/1901 Hamont †17/02/1996 Bree 16737
weduwe sinds 18/02/1989
gehuwd met Eerdekens Jan
Vaesen Elisabeth º1890 onbekend 25464
overleden vóór 1956
gehuwd met Casters Jan Mathys
Vaesen Frans º05/05/1910 Hamont †25/02/1997 Bree 3665
weduwnaar sinds 04/02/1983
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lemmens Ida
Vaesen Henri º1921 onbekend onbekend 35137
overleden vóór 2007
gehuwd met Dreesen Mariette
Vaesen Hubert º12/04/1899 Grote-Brogel †21/09/1978 Bree 18636
lid van de bond "Kerk en Wereld", van de bond van gepensioneerden en van andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden te Bree
… Bijna konden we danken voor 50 jaar gelukkig huwelijksleven. Plots komt nu de scheiding. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Voortmans Catho
Vaesen Isabella º1905 onbekend onbekend 40934
overleden vóór 1982
gehuwd met Tilmans Michel Pierre
Vaesen Jaak º27/08/1932 Sint-Huibrechts-Lille †18/05/1955 Neerpelt 45528
lid van de bond van het Heilig Hart en van 't Kerkelijk Zangkoor
geboren te Sint-Huibrechts-Lille, de 27 Augustus 1932 en smartelijk verongelukt te Neerpelt, de 18 Mei 1955, na versterkt te zijn door de laatste genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de familie Vaesen-Eerdekens
bidprentje in mijn bezit
Vaesen Jaak º07/06/1931 Sint-Huibrechts-Lille †03/01/2006 Sint-Huibrechts-Lille 28247
thuis in familiekring overleden te Sint-Huibrechts-Lille
de families Vaesen, Gielen, Simons en Simons
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Gielen Joanna
Vaesen Jan º30/03/1912 Wijshagen †27/02/1998 Genk 21899
weduwnaar sinds 1953
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945
lid N.S.B. afdeling Bree
erevoorzitter van e bond van gepensioneerden
lid van Ziekenzorg en van meerdere godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kenens Anna
Vaesen Jenny º04/04/1928 Bocholt †05/04/2005 Lanaken 24482
weduwe sinds 2001
daags na haar zevenenzeventigste verjaardag thuis ingeslapen te Lanaken
gehuwd met Pittoors Herman
Vaesen Johan º12/04/1950 Hamont †06/01/2000 Maaseik (Wurfeld) 20335
leraar-coördinator van het Sint-Augustinusinstituut te Bree
orgnanist-koorleider in de Sint-Laurentiusparochie van Wurfeld
secretaris van de parochiale animatiegroep van Wurfeld
voorzitter van de toeristische gidsenbond Maaseik
in familiekring overleden te Wurfeld
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beerts Sophie
Vaesen Jos º26/10/1951 Hasselt †16/09/2007 Kinrooi 41088
voorzitter M.C.K.
lid van de beheerraad melkerij Walhorn
geboren te Hasselt op 26 oktober 1951 en plots thuis overleden te Kinrooi op 16 september 2007
de families Vaesen en Janssen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Lisette
Vaesen Jozef º26/03/1923 Neerpelt †10/09/1999 onbekend 64453
gehuwd met Peeters Maria Philomena (Mina)
Vaesen Koen º21/12/1969 Genk †16/04/2006 Merksem 29793
zaakvoerder Privatra
papa van Robin en Bo
in de Heer overleden te Merksem
gehuwd met Prikken Viviane
Vaesen Krista º14/01/1967 Neerpelt †15/01/1967 Neerpelt 53939
Vaesen Lena º1912 onbekend onbekend 45394
overleden vóór 2006
gehuwd met Gielkens Mathieu
Vaesen Leon º1908 onbekend onbekend 37375
overleden vóór 1998
gehuwd met Peeters Elisa
Vaesen Leonardus º1710 onbekend onbekend 45355
gehuwd met Vrancken Mechtilde in 1750 te Opitter (?)
Vaesen Lisa º25/09/1921 Neerpelt †15/04/2011 Neerpelt 48480
weduwe sinds 1966
oprichtster en erevoorzitster vormingswerk weduwen Grote Heide
erebestuurslid KVLV
erelid gebedsgroep, volksdansgroep, volkstuin
lid van Ziekenzorg
geboren te Neerpelt op 25 september 1921 en overleden te Neerpelt op 15 april 2011, voorzien van het Sacrament van de zieken
de families Vaesen en Vanhoudt
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanhoudt Frans
Vaesen Louisa Maria º12/06/1931 Sint-Huibrechts-Lille †08/02/1983 Gent 47629
VAESEN, Louisa Maria, geboren op 12-06-1931 te Sint-Huibrechts-Lille, overleden op 08-02-1983 te Gent op 51-jarige leeftijd, begraven op 12-02-1983 te Gent, echtgenote van Aerts Lode.
(bron: Het Belang van Limburg, 1983-02-11)
gehuwd met Aerts Lodewijk
Vaesen Maria º1909 onbekend onbekend 35389
overleden vóór 1991
gehuwd met Boonen Jan
Vaesen Maria Catharina Helena º20/03/1889 Bree †17/08/1977 Bree 26671
huwelijksakte nummer 14 dd. 17/06/1911 - burgerlijke stand Bree
dochter van Godfried Vaesen, overleden te Bree op 07/05/1897 en van zijne echtgenoote Dorothea Margaretha Vallé, huishoudster, wonende te Bree
weduwe sinds 14/09/1967
lid van de bond van gepensioneerden
zachtjes in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandermeulen Jan 'Michiel' (Michel) op 17/06/1911 te Bree
Vaesen Maria Hubertina º18/07/1918 Lanklaar †31/07/1966 Lanklaar 63202
weduwe sinds ?
lid van de Vrouwengilde
geboren te Lanklaar op 18 juli 1918 en er in kristelijke hoop en liefdevolle overgave naar het eeuwig leven overgegaan op zondag 31 juli 1966, gesterkt door de Heilstekens van onze Godsdienst
de families Vaesen, Opsteyn, Voortmans en Brounenberg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Voortmans Leonard
Vaesen 'Maria' Judoca º02/06/1892 Hechtel †05/05/1974 Diest 3579
slechts 10 jaar getrouwd geweest
weduwe sinds 09/10/1934
godvruchtig overleden in het Begijnhof te Diest
medewerkster van Don Bosco en lid van meerdere godvruchtige genootschappen
in het rusthuis Vinkenhof te Houthalen en daarna bij de eerwaarde zusters van het Begijnhof te Diest waar ze haar laatste levensjaren doorbracht

VAESEN, Maria, geboren op 23-03-1888 te Grote-Brogel, overleden op 05-05-1974 te Diest op 86-jarige leeftijd, begraven op 09-05-1974 te Grote-Brogel, weduwe van Leekens Jozef.
(bron: Het Belang van Limburg, 1974-05-07)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Leekens Jan Joseph (Jef) op 16/07/1924 te Hechtel
Vaesen Mathieu º21/11/1940 Wijshagen †08/06/2018 Wijshagen 61832
gehuwd met Drees Jeanne
Vaesen Mathieu º20/02/1917 Stokkem †18/02/2007 Stokkem 35134
weduwnaar sinds ?
oudstrijder 1940-1945
lid van de Koninklijke Stockheimer Harmonie Sint-Elisabeth
lid van de bond van gepensioneerden
houder van het ereteken In Veterani Honorem van Fedekam
vereerd met meerdere eretekens
overleden in rustoord 't Kempken te Stokkem op 18 februari 2007, gesterkt door de Ziekenzalving
gehuwd met Steutelings Josephina
Vaesen Mathieu Jan Leopold º13/08/1931 Stokkem †25/12/2013 Waterschei 31259
zie het boek "De Maaslandse familie Colson", pagina 244
echtgenoot van wijlen Hélène Colson († 19/05/1999)
levensgezel van wijlen Nelly Lemmens († 2012)
geboren te Stokkem op 19 augustus 1931 en overleden te Waterschei op 25 december 2013
de families Vaesen en Colson
gehuwd met Colson Anna Helena op 19/04/1955 te Dilsen
Vaesen Mathilde º23/12/1907 Hechtel †08/04/1992 Neerpelt 41368
weduwe sinds 29/12/1991
medewerkster van Don Bosco
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
zij werd geboren te Hechtel op 23 december 1907 en godvruchtig overleden in het Heilig Hartziekenhuis te Neerpelt op 8 april 1992, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Moons en Vaesen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Moons Henri
Vaesen Mia º31/07/1939 Wijshagen †25/01/2018 Genk 52814
lid van Okra
zij werd geboren te Wijshagen op 31 juli 1939 en is omringd door ons allen zachtjes van ons heengegaan in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 25 januari 2018, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vaesen en Luys
gehuwd met Luys Zander
Vaesen Philomena º21/12/1915 Wijshagen †31/07/1992 Hasselt 25771
weduwe sinds ?
medewerkster Missiekring
lid van Ziekenzorg, Genootschap van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën, K.A.V., Heilig Paterke en van de bond van gepensioneerden
… Zij heeft een zwaar leven gehad, met een blinde man en negen kinderen, waarvan zij een kind moest afgeven. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schuljin Pieter
Vaesen Philomène Elisabeth º1850 onbekend Tongeren ? 61432
weduwe sinds 09/11/1918
gehuwd met Drappier Joseph Lambert
Vaesen Theo º21/10/1932 Eksel †16/06/1998 Erpekom Peer 18638
… Maria, ondanks de beproevingen die wij op onze weg zijn tegengekomen, kunnen wij fier zijn dat we 35 jaar lang met mekaar lief en leed gedeeld hebben, dat wij mekaar nooit verloochend hebben, maar dat we altijd in mekaar geloofd hebben en mekaar tot steun zijn geweest. Paula en Luc, Lydia en Ronny, we hebben niet altijd de juiste woorden om onze gevoelens te verwoorden. Maar wij wisten van mekaar hoezeer we aan mekaar gehecht waren. Blijf trouw aan de waarden die ma en ikzelf belangrijk hebben gevonden en hebben geprobeerd voor te leven. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ulenaers Maria
Vaesen Thieu º08/02/1948 Sint-Huibrechts-Lille †02/08/2005 Kaulille 26030
voorzitter van het ACV Kaulille
gehuwd met Vaes Miet
Vaes Gerardus Edmondus (Gerard) º13/07/1881 Genk †04/05/1957 Bree 28561
godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree, de 4 mei 1957
de families Vaes, Theunissen, Drieskens en Mannens
-x-x-x-
foto op pagina 103 van het tijdschrift De Zeven Torens, nummer 2021/4
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Drieskens Maria Josephina Clementina (Clemence) in 1910
Vaes Gertje º04/09/1930 Bree †23/01/2015 Bree 26611
weduwe sinds 03/09/2005
bestuurslid van Neos
lid van de Orde van den Prince, Limburgse Kempen
zij werd geboren te Bree op 4 september 1930 en is thuis, omringd door haar kinderen, zachtjes van ons heengegaan op 23 januari 2015, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vaes en Vandermeulen
bidprentje in mijn bezit
Vader Vaes Gerardus Edmondus (Gerard)
gehuwd met Vandermeulen Leon
Vaes Hugo º15/08/1927 Peer †02/02/2012 Eksel 50306
geboren te Peer op 15 augustus 1927 en omringd door zijn familie thuis te Eksel zachtjes ingeslapen op 2 februari 2012
de families Vaes en Dilissen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dilissen Martha
Vaes Joseph Martinus º18/05/1907 Helchteren †28/06/1961 Hasselt 51581
oud-koloniaal
geboren te Helchteren, de 18 mei 1907 en gidvruchtig overleden te Hasselt, de 28 juni 1961, gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de Pauselijke zegen In Articulo Mortis
de familiën Vaes, Houben, Eyckens en Vrijsen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Houben Alphonsine
Vaes Jules º04/02/1933 Peer †25/10/2016 Hasselt 59633
VAES, Jules, geboren op 04-02-1933 te Peer, overleden op 25-10-2016 te Hasselt op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-10-2016 te Hasselt, urne begraven te Linde-Peer, echtgenoot van Pex Fina.
(bron: Het Belang van Limburg, 2016-10-27)
gehuwd met Pex Fina
Vaes Lucia º30/03/1925 Houthalen †09/04/2009 Hasselt 52709
weduwe sinds 11/11/1979
VAES, Lucia, geboren op 30-03-1925 te Houthalen, overleden op 09-04-2009 te Hasselt op 84-jarige leeftijd, begraven op 15-04-2009 te Zonhoven, weduwe van Bynens Eugeen.
(bron: Het Belang van Limburg, 2009-04-11)
gehuwd met Bijnens Eugenius
Vaes Lucia Maria Josephina (Lucie) º08/09/1916 Bree †20/07/2008 Bree 26660
geboorteakte nummer 59 dd. 10/09/1916 - burgerlijke stand Bree
weduwe sinds 22/01/2005
gewezen lid van NEOS en de Limburgse Golf en Countryclub Houthalen
zij werd geboren te Bree op 8 september 1916 en is overleden te Bree op 20 juli 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vaes en Nouwkens
Je kwam uit een gezin van 10 en hebt zelf 5 kinderen opgevoed tot een hechte familie. Einde april bij stralend lenteweer, was je een laatste keer het middelpunt van je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op het jaarlijkse lentefeest dat we voor jou organiseerden. Ruim 67 jaar was je getrouwd toen opa plots overleed. Samen hebben jullie goed geleefd en veel gereisd, en telkens als je terug kwam uit het zuiden, was je niet alleen blij ons te zien, maar ook vol inspiratie om landschappen te schilderen. Door turnen, tennissen, skiën, golfen en zelfs yoga te beoefenen bleef je lang soepel en gezond. Het breken van en heup en toenemend reuma dwongen je de laatste jaren in een rolstoel, maar nooit heb je één woord geklaagd. In tegendeel, je waande je op de welzijnscampus dikwijls op vakantie. Door de grote ramen van het nieuwe verzorgingstehuis bestudeerde je de bomen, de variëteiten van het groen en het eindeloze spel van de wolken. Je broer Renaat en je neef Paul deelden een tijd je tafel in het rusthuis. Al waren je gedachten vaak niet te peilen, je herkende nog de nauwe familie en je genoot telkens weer van ons gezelschap. Maar tot op het einde miste je al die jaren opa / Jan. Nu zijn jullie eindelijk weer samen.
-x-x-x-x-
foto op pagina 103 van het tijdschrift De Zeven Torens, nummer 2021/4
bidprentje in mijn bezit
Vader Vaes Gerardus Edmondus (Gerard)
gehuwd met Nouwkens 'Jean' Henri Hubert (Jan) op 08/09/1937 te Bree
Vaes Maria º30/01/1929 Peer †19/09/2014 Genk 25344
weduwe sinds 14/06/2005
geboren te Peer op 30 januari 1929 en omringd door haar kinderen zachtjes ingeslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 19 september 2014
de families Vaes, Creemers, Paesen en Caymax
6 kinderen: Marc, Leen, Guido, Hildegard, Rudi en Katlijn Creemers
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Creemers Leonardus Jacobus (Leo)
Vaes Maria Gertrudis º1830 Zonhoven ? †30/05/1854 Zonhoven 64770
gehuwd met Lekens Casimirus Livinus in 1854 te Zonhoven ?
Vaes Mariette º14/04/1923 Bree †14/03/1995 Bree 9438
weduwe sinds 10/12/1975
geboren te Bree op 14 april 1923 en overleden te Bree op 14 maart 1995
de families Vaes en De Ceulaer
bidprentje in mijn bezit
Vader Vaes Gerardus Edmondus (Gerard)
gehuwd met De Ceulaer Jos te Bree
Vaes Martinus º08/07/1922 Genk †03/03/1942 Nerachowo (Rusland) 54894
soldaat bij het Vlaamsch Legioen
lid van het Joris van Severen-genootschap
geboren te Genk den 8 Juli 1922, gewond in den strijd tegen het goddelooze communisme, overleden in het Hospitaal na voorzien te zijn van de Heilige Sacramenten der stervenden den 3 Maart 1942 en begraven op het Heldenkerkhof te Nerachowo
Uit het boek rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters
Zoon uit een landbouwersgezin dat sedert jaren te Bree woonachtig is. Vanaf zijn 12de jaar stond Martien Vaes als Jong-Dinaso in den ontvoogdingsstrijds van Vlaanderen. Op zijn achttiende werd hij Dinaso-militant en gedroeg zich als een waar soldaat. Samen met zijn jongeren broeder Leonard vetrok Martien op 5-8-1941 naar het front om het zijne bij te dragen in den strijd van Europa tegen het Bolsjewisme. Na gekwetst te zijn geworden, is hij in het hospitaal aan zijn verwondingen overleden. …
De naam Vaes klinkt in Vlaanderen reeds sedert den vorigen wereldbrand als een symbool van dapperheid en trouw, van broederliefde en offergeest. In 1914-1918 waren de vader van Martien en twee ooms als vrijwilliger vertrokken. Door zijn dood heeft Martien Vaes deze faam bevestigd, zijn bloed is ons erfdeel …
Vaes Mathilde º1894 onbekend 17246
weduwe sinds 29/07/1965
gehuwd met Kenens Robert
Vaes Michaëla (Ella) º15/04/1911 Bree †15/11/1992 Bree 58765
VAES, Ella, geboren op 15-04-1911 te Bree, overleden op 15-11-1992 te Bree op 81-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1992 te Bree, echtgenote van Wilsens Marcel.
(bron: Het Belang van Limburg, 1992-11-16)
gehuwd met Wilsens 'Marcel' Maria Frederic Jan Cornelis
Vaes Michaëla Maria Philomena Louisa (Ella) º15/04/1911 Bree †15/11/1992 Bree 6300
geboorteakte nummer 46 dd. 15/04/1911 - burgerlijke stand Bree
godvruchtig overleden te Bree
bidprentje in mijn bezit
Vader Vaes Gerardus Edmondus (Gerard)
gehuwd met Wilsels Marcel te Bree
Vaes Paulina º1873 onbekend onbekend 45951
overleden vóór 1953
gehuwd met Vanderheijden Lodewijk
Vaes Pauline º13/03/1910 Zonhoven †22/02/1984 Zonhoven 61855
VAES, Pauline, geboren op 13-03-1910 te Zonhoven, overleden op 22-02-1984 te Zonhoven op 73-jarige leeftijd, begraven op 25-02-1984 te Zonhoven, echtgenote van Bielen Frans.
(bron: Het Belang van Limburg, 1984-02-24)
gehuwd met Bielen Franciscus (Frans)
Vaes 'Paul' Martinus Bernard º19/01/1913 Bree †04/08/1936 Bree 61857
geboorteakte nummer 9 dd. 20/01/1913 - burgerlijke stand Bree
VAES, Paul, geboren op 19-01-1913 te Bree, overleden op 04-08-1936 te Bree op 23-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
Vader Vaes Gerardus Edmondus (Gerard)
Vaes Petrus Hendrik º27/10/1896 Helchteren †30/12/1953 Brussel 57183
M.P.H. Vaes was ondermeer voorzitter van de Christelijke Centrale van Hout- en Bouwvakarbeiders van België, bestuurslid van het ACV, voorzitter van de Internationale Federatie, oud-volksvertegenwoordiger
geboren te Helchteren op 27 October 1896 en overleden te Brussel op 30 December 1953
-x-x-x-x-
Petrus Henricus Vaes (Helchteren, 27 oktober 1896 - Brussel, 30 december 1953) was een Belgisch volksvertegenwoordiger.

Levensloop
Hendrik Franssens, getrouwd met Maria-Theresia Franssens, doorliep een carrière als vakbondsleider van het Algemeen Christelijk Vakverbond als:
1920-1921: propagandist bij de mijnwerkers in Genk en in Sint-Truiden,
1921: secretaris in Sint-Truiden van de Christelijke Centrale voor Hout en Bouw, daarna in Hasselt,
1925: propagandist van het ACV in Beringen,
secretaris van de ACV-centrale in de Duitssprekende kantons Eupen-Malmedy,
nationaal secretaris van de Christelijke Centrale voor Hout en Bouw.
In 1932 werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Tongeren op de lijst van de katholieke partij. Hij vervulde dit mandaat tot in 1946 en werd opgevolgd door Louis Roppe.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Franssens Maria Theresia
Vaes 'Renatus' Maria Clotildis Luciaan º15/06/1914 Bree †15/03/2008 Bree 44729
geboorteakte nummer 56 dd. 16/06/1914 - burgerlijke stand Bree
weduwnaar sinds 05/01/2000
VAES, Renaat, geboren op 15-06-1914 te Bree, overleden op 15-03-2008 te Bree (Gerkenberg Rust-en Verzorgingstehuis) op 93-jarige leeftijd, gehuwd met Haanen Anna.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
Vader Vaes Gerardus Edmondus (Gerard)
gehuwd met Haanen Anna
Vaessen Adrianus Gerard Joseph Hendrik (Henri) º20/06/1914 Opitter †04/05/1918 Opitter 60331
uit het èzendröpke nummer 81, pagina 7
Vaessen 'Adrianus' Gerardus Joseph º22/03/1906 Opitter †25/02/1992 Lommel 60335
VAESSEN, Adrianus, geboren op 22-03-1906 te Opitter, overleden op 25-02-1992 te Lommel op 85-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
Vaessen Agnes º06/05/1869 Ophoven (?) †09/04/1951 Maaseik (?) 4808
Hubert Leon Dupont & Agnes Vaessen begonnen ruim 100 jaar geleden met de uitbating van het café dat thans bij iedereen gekend is onder de naan "De Beurs".
gehuwd met Dupont Leopold Hubertus (Leon)
Vaessen Anna Elisabeth º07/07/1859 Geistingen †28/10/1927 Maaseik 432
dochter van Leonardus Vaessen en van Helena Silkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dochez Louis 'Eugène' op 20/06/1882 te Maaseik
Vaessen Francis º06/03/1870 Vught (NL) †22/07/1950 Opitter 60333
VAESSEN, Frans, geboren op 06-03-1870 te Vucht Nl, overleden op 22-07-1950 te Opitter op 80-jarige leeftijd, echtgenoot van Martens Henriette.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Martens Maria Hendrika (Henriette)
Vaessen Hubert º1912 onbekend †1962 onbekend 45065
gehuwd met Venken Josephine
Vaessen Leonardus º1908 onbekend onbekend 27631
weduwnaar sinds 12/07/1991
gehuwd met Peymen Anna Maria Lucia
Vaessen Lucie º06/02/1865 Ophoven †07/01/1940 Maaseik 485
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Vaessen Maria 'Anna' Petronella Gerardina º11/07/1901 Opitter †15/12/1934 Opitter 16906
VAESSEN, Anna Maria, geboren op 11-07-1901 te Opitter, overleden op 15-12-1934 te Opitter op 33-jarige leeftijd, gehuwd met Braeken Johannes.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Braeken Joannes Wilhelmus Cornelius (Jan)
Vaessen 'Maria' Dora Gertrudis º23/06/1900 Opitter †12/12/1934 Hasselt 17212
VAESSEN, Maria-Theodora-Gertrude, geboren op 23-06-1900 te Opitter, overleden op 20-12-1934 te Hasselt op 34-jarige leeftijd, echtgenote van Schoolmeesters Alfons.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Schoolmeesters 'Alphons' Nicolaas in 1932
Valée Josephina (Josefine) º09/05/1919 Zutendaal †03/07/1997 Genk 61533
weduwe van Jan Awouters sinds 31/01/1974
levensgezel van Mathieu Daenen
VALÉE, Josefine, geboren op 09-05-1919 te Zutendaal, overleden op 03-07-1997 te Genk op 78-jarige leeftijd, begraven op 09-07-1997 te Zutendaal, weduwe van Awouters Jan, is levensgezellin van Daenen Mathieu.
(bron: Het Belang van Limburg, 1997-07-05/1997-07-07)
gehuwd met Awouters Jan
gehuwd met Daenen Mathieu te levensgezel
Valkenaars Mien º06/02/1923 Bergeyk (NL) †03/12/1995 Bree 16742
uitbaatster van 'recreatieoord De Luysen'
VALKENAARS, Mien, geboren op 06-02-1923 te Bergeyk (Nl), overleden op 03-12-1995 te Bree op 72-jarige leeftijd, begraven op 08-12-1995 te Bocholt, echtgenote van Michiels Jan.
(bron: Het Belang van Limburg, 1995-12-06)
gehuwd met Michiels Jan (uitbater De Luysen)
Valkenborgh Albert º20/11/1918 Peer †11/12/1974 Leuven 30302
oudstrijder 1940-1945
lid van de Kerkfabriek Sint-Trudo
voorzitter van het Comité der Mariafeesten in 1972
voorzitter van de Kristen Middenstand
oudvoorziter van de Parochieraad en lid van andere godsdienstige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden in de Sint-Rafaëlkliniek te Leuven
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bodvin Gaby
Valkenborgh Mia º04/08/1932 Heusden †18/12/2002 Herent 6948
gehuwd met Hons André op 28/04/1962
Valkenborgh Werner º01/01/1962 onbekend †30/04/1978 Bree 22170
Werner was een prachtkerel
in de morgen van 30 april drukten wij voor 't laatst zijn gezalfde handen; onze dank om zijn leven, onze droefheid om dit afscheid vinden geen woorden.
Jules en Alda Valkenborgh-Sevens
Frank, Inge en Sigrid
bidprentje in mijn bezit
Valkeneers Marie Rosalie º1906 onbekend onbekend 42162
weduwe sinds 12/12/1968
gehuwd met Steyvers Theodoor Hubert
Valkeneers Mart º07/12/1959 Genk †12/02/2021 Genk 25392
geboren te Genk op 7 december 1959 en aldaar overleden op 12 februari 2021
de families Valkeneers en Sleurs
gehuwd met Sleurs John
Valkeners Henri º1909 onbekend 20277
overleden vóór 1995
gehuwd met Brouwers Helena
Valk Marie-Louise º05/04/1907 Maaseik †24/08/1974 Bree 18640
geboren te Maaseik, op 5 april 1907 en godvruchtig overleden te Bree, op 24 augustus 1974, gesterkt door het sakrament der zieken
de families Valk, Schaepkens, Vandesande en Frencken
… Met welke zorg had moeder, samen met vader, hun nieuwe woning ingericht tot een gezellige thuis, waar kinderen en kleinkinderen zo welkom waren. Hun geluk was steeds de grote bekommernis van haar leven. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schaepkens Eugeen
Valk Michael Hubertus (Michel) º19/12/1869 onbekend †16/12/1936 Maaseik 27133
in 1910: schoen- en kledingwinkel M. Valk-Vandesande, Bosstraat 50, Maaseik
foto van postkaart in De Maaseikenaar, jaargang XLV, 2014, nr. 4 pagina 155
gehuwd met Vandesande 'Petronella' Maria Anna op 07/09/1902 te Maaseik
Vallé Dorothea Margaretha º04/08/1865 Bree †17/01/1944 Bree 35839
gehuwd met Bergmans Petrus Gerardus te Bree
Vallée Anna Barbara º27/09/1804 Bree †17/11/1878 Opitter 7746
weduwe sinds 28/06/1866
bron: burgerlijke stand Opitter
gehuwd met Fiten Adam op 21/02/1838 te Opitter
Vallé Jan Joseph º24/11/1901 Bree †01/11/1952 Bree 43019
weduwnaar sinds ?
geboren te Bree, de 24 November 1901 en aldaar godvruchtig overleden de 1 November 1952, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
de families Vallé en Bouchet
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bouchet Maria
Vallé Jozef º18/12/1910 Tongerlo †28/06/1965 Schulen 45497
overdracht-kantoorhouder van Posterijen te Schulen
geboren te Tongerlo op 18 december 1910 en godvruchtig overleden te Schulen op 28 juni 1965, voorzien van de laatste Heilige Sakramenten
de families Vallé en Klaps
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Klaps Elisa
Vallé Maria º30/06/1912 Zepperen †13/04/1995 Maaseik 8221
weduwe van de heer François Hansoul sinds ?
hertrouwd met Jean Knippenberg
de families Vallé, Knippenberg, Hansoul en Knuts
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Knippenberg Jean
gehuwd met Hansoul François
Vallé Maria Elisa º12/01/1863 Bree †30/10/1956 Genk 37990
weduwe sinds ?
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
zij werd geboren te Bree, de 12 januari 1863 en zeer godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk, de 30 october 1956, gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de families Vallé en Peeters
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Jan Mathieu
Vallé Mathieu º21/11/1934 Hasselt †10/10/2009 Genk 44922
oprichter dakwerken Vallé
lid van de koraalduikers Genk
geboren te Hasselt op 21 november 1934 en overleden te Genk op 10 oktober 2009
de families Vallé en Engelen
4 kinderen: Mieke, Johan, Christel en Raf Vallé
gehuwd met Engelen Melanie
Vallé Mathieu º05/04/1929 Bree †29/07/1994 Bree 15915
lid van de R.A.F. Escaping Society
lid van de Alfa Romeo Owners Club GT Veloce
gepensioneerd Ford werknemer
geboren te Bree op 5 april 1929 en plots in familiekring overleden op 29 juli 1994
5 kinderen: Diana, Monique, Nicole, Lambert en Paul Vallé
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Levaux Lucette in 1953
Vallé Nicolaas Jacobus Ludovicus º26/06/1898 Bree onbekend 48762
gehuwd met Mondelaers Maria Catharina op 17/05/1920 te Bree
Vallé Tony º13/10/1923 Bree †03/09/1998 Bree 7588
weerstander 1940 - 1945
voorzitter van de Yachtingclub Bree
vereerd met meerdere eretekens
in huiselijke kring overleden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Driesen Mia
Van Aanholt Antoinette Maria º25/01/1892 Maastricht (NL) †13/08/1975 Maaseik 9307
weduwe sinds ?
overleden in het bejaardentehuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hotterbeekx Jan op 26/07/1919 te Echt (NL)
Van Aanholt Jacques º03/06/1922 Maaseik †11/09/1944 Opglabbeek 48877
geboren te Maaseik, den 3 juni 1922 en gevallen te Opglabbeek, den 11 september 1944
gesneuveld in dienst van het Geheim Leger voor ons geliefd vaderland
bidprentje in mijn bezit
Vanaanholt Nicolaas º18/09/1887 Maastricht (NL) †20/12/1932 Maaseik 35458
ter nagedachtenis van Nicolaas Vanaanholt, echtgenoot van Maria Schepers, geboren te Maestricht op 18 September 1887 en overleden te Maeseyck op 20 december 1932
R.I.P.
grafsteen van Jenet - Bree
gehuwd met Schepers 'Anna' Maria Catharina in 1923 te Maaseik ?
Van Aanholt Petronella º06/06/1924 Maaseik †09/04/2012 Maaseik 9740
weduwe sinds 28/07/1994
geboren te Maaseik op 6 juni 1924 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 9 april 2012, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Van Aanholt, Ruttens, Schepers en Trines
6 kinderen: Nico, † Jacqueline, Irène, Georgette, Anita en Frans Ruttens
gehuwd met Ruttens Theodoor Cornelis Joseph (Theo)
Van Aanholt Theodore º20/01/1929 Maaseik †24/10/2013 Maaseik 9751
beroep: werktuigkundige
geboren te Maaseik op 20 januari 1929 en thuis te Maaseik overleden op 24 oktober 2013
de families Van Aanholt en Smeets
gehuwd met Smeets Maria
van Abroek Jan º01/01/1440 Beek †06/04/1510 Hoogcruts (Slenaken) (NL) 46629
aartsprior en provinciaal der Heilig Graforde
professie in 1467
priesterwijding wellicht in 1469
met veel vastberadenheid en wilskracht hervormde hij  de mannelijke tak van de Orde van het Heilig Graf en stichtte hij de vrouwelijke tak (1480)
gewijd tot aartsprior van zijn Orde op 9 december 1504 met de titel van abt met mijter, eigenlijk een eretitel; zijn leuze: Gods wil en eer !
artikel met foto's in het èzendröpke, jaargang 28, nr. 58, november 2010, pagina's 2-17
Van Accoleyen Karel Lodewijk º28/04/1867 Overmere †13/03/1953 Overmere 35122
godvruchtig overleden te Overmere de 13 Maart 1953, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Baere Maria Coleta
Van Acht (Agt) Joannes (Z.E.H.) º12/09/1872 Bree †20/06/1931 Beek 14421
op 12/02/1912 ingehuldigd als pastoor van Beek (1912-1931)
priester gewijd te Luik op 25/04/1897
professor aan het College te Sint-Truiden vanaf 1897
prefect van het externaat te Sint-Truiden vanaf 1910
pastoor te Beeck vanaf 12/02/1912
… Zijn groote wensch was, zijn geest te zien voortleven in zijn bemind petekind Jean. ...
diep godvruchtig, in volle onderwerping en rijk geloof overleden te Beeck den 20 Juni 1931
bidprentje in mijn bezit
Van Acht Jean Joseph (Z.E.H.) º25/03/1881 Bree †13/12/1945 Kleine-Spauwen 28392
priester gewijd te Luik op 25 Mei 1907
kapelaan benoemd te Sint-Lambrechts-Herk op 7 Juli 1907
pastoor benoemd te Kleine-Spauwen op 6 October 1926
aldaar zachtjes en overgelukkig in den Heer ontslapen den 13 December 1945, gesterkt door al de genademiddelen onze Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
Vanacht Jean Mathieu º1881 onbekend 25554
overleden vóór 1974
gehuwd met Geraets Maria Godefrida
Vanacken Maria Josephina (Zuster) º02/06/1909 Nieuwerkerken †31/08/1989 Neerpelt 30166
ingetreden te Berlaar op 31/10/1926
geprofest te Berlaar op 07/09/1928
overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt op 31/08/1989
uitvaart Gerkenberg Bree op woensdag 6 september 1989
begraven te Neerpelt
… Vele jaren is zij de stipte, maar in-goede en begrijpende lerares geweest voor honderden leerlingen in het basisonderwijs. …
de familie Vanacken-Celis
bidprentje in mijn bezit
Van Ackeren Suzy º07/01/1923 Antwerpen †07/02/1999 Molenbeersel 18642
weduwe sinds 1994
overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel
gehuwd met Antonis Frans
Van Acker Martha º31/05/1920 Gent †30/03/1986 Waterschei 49524
VAN ACKER, Martha, geboren op 31-05-1920 te Gent, overleden op 30-03-1986 te Waterschei op 65-jarige leeftijd, begraven op 03-04-1986 te Tollentiin, Niel-As, echtgenote van Leën Jaak.
(bron: Het Belang van Limburg, 1986-04-01)
gehuwd met Leën Jaak
Van Aerde Maria º1913 onbekend onbekend 36755
weduwe sinds 20/05/1984
gehuwd met Verheyden Henri
Van Aerschot Elisabeth Delphina º04/02/1916 Zichem †09/08/1995 Maaseik 8224
… Laten we proberen niets uit dit mensenleven verloren te laten gaan, haar eerlijkheid, rechtvaardigheid, eenvoudig maar groot, haar gewoon echt mens zijn. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bergen Alfonsus Cornelius Josephus op 26/08/1946 te Zichem
Vanagt Coralie Gertruda º05/03/1875 Bree †19/06/1953 Waterschei 24331
lid van de bond van het Heilig Hart
lid van de Congregatie en andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden in de kliniek te Waterschei
de families Vanagt, Vandeursen, Ballings, Vincken en Pauwels
bidprentje in mijn bezit
Van Agt Johannes (Z.E.H.) º12/09/1872 Bree †20/06/1931 Beek 62790
geboren te Bree den 12 September 1872
priester gewijd te Luik den 25 April 1897
professor aan het College te Sint-Truiden in 1897
prefect van 't externaat te Sint-Truiden in 1910
pastoor te Beeck den 20 Juni 1931, na voorzien te zijn geweest met de Heilige Sacramenten der stervenden
de familie Van Agt
zijn bemind petekind Jean
 
bidprentje in mijn bezit
Van Aken Albert º16/12/1917 Neeroeteren †19/06/2006 Maaseik 40240
geboren te Neeroeteren op 16 december 1917 en overleden te Maaseik op 19 juni 2006, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Van Aken en Palmen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Palmen José
Vanaken Albert Herman 'Jozef' º08/08/1917 Tongerlo †09/05/2006 Leut 20312
geboorteakte nummer 9 dd. 10/08/1917 - burgerlijke stand Tongerlo
-x-x-x-
weduwnaar sinds 03/02/1986
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945
erkend weerstander
lid van het Koninklijk Geheim Leger, sector Maaseik
lid van OKRA en Ziekenzorg
de families Vanaken en Clijsters
8 kinderen: Georges, Paul, Madeleine, Hilda, Rita, Lea, Chretien en Maurits Vanaken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Clijsters 'Maria' Elisabeth op 16/01/1947 te Bree
Vanaken Alda º09/10/1901 Beek †13/06/1994 Genk 48218
weduwe sinds ?
lid van K.A.V. en lid van de bond van gepensioneerden
lid van het Heilig Paterke
geboren te Beek op 9 oktober 1901 en godvruchtig overleden in het verpleegtehuis Heiderust te Genk op 13 juni 1994, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Vanaken en Truyers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Truyers Alphons
Vanaken Anna º27/11/1907 Gruitrode †13/01/1991 Tongerlo 44009
weduwe sinds 10/06/1985
VANAKEN, Anna, geboren op 27-11-1907 te Gruitrode, overleden op 13-01-1991 te Tongerlo op 83-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1991 te Tongerlo, parochiekerk, weduwe van Breemans Mathieu.
(bron: Het Belang van Limburg, 1991-01-15)
gehuwd met Breemans Mathieu
Van Aken Anna Maria º27/01/1771 Neeroeteren †30/06/1823 Neeroeteren 61000
gehuwd voor de kerk op 28‑07‑1795 te Neeroeteren (getuige(n): Van Aken Elisabeth en Pendris Ludovicus Jacobus) met Van AKEN, Anna Maria, 24 jaar oud, gedoopt op 27‑01‑1771 te Neeroeteren (getuige(n): Van Aken Lambertus en Hermans Agnes voor Nijs Helena (Beek)), overleden op 30‑06‑1823 te Neeroeteren op 52-jarige leeftijd (aangifte door: NN), begraven op 01‑07‑1823 te Neeroeteren, dochter van Van AKEN, Joannes en HERMANS, Elisabeth.
gehuwd met Neelen Jacobus op 28/07/1795 te Neeroeteren
Vanaken Anna Maria º1870 onbekend 15856
overleden vóór 1952
gehuwd met Timmermans August
Van Aken Christel Gaby º02/11/1965 Bree †27/12/1989 Bree 56789
VAN AKEN, Christel, geboren op 02-11-1965 te Bree, overleden op 27-12-1989 te Bree op 24-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1989 te Opitter.
(bron: Het Belang van Limburg, 1989-12-28)
Moeder Domanski Irena
Van Aken Dionies º16/06/1891 Neeroeteren †20/08/1966 Maaseik 36112
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart en het Marialegioen
godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 20 augustus 1966 voorzien van de laatste HH. Sakramenten
de families Van Aken, Fraikin, Neelen en Cox
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Aken Pieter 'Hermaan'
gehuwd met Fraikin Josephina
Vanaken Elisa º1924 onbekend onbekend 17399
gehuwd met Haels Paul
Vanaken Elisa Hermandina º14/02/1945 Bocholt †29/03/1946 Bocholt 14104
Tot zoet aandenken aan ons engeltje Elisa Hermandina Vanaken, geboren te Bocholt den 14 Februari 1945 en aldaar ten hemel teruggevlogen den 29 Maart 1946.
bidprentje in mijn bezit
Van Aken Guillaume Antoine Albert (Albert) º01/10/1923 Opitter †24/05/2012 Opitter 3826
weduwnaar sinds 29/03/2001
hij werd geboren te Opitter op 1 oktober 1923 en is aldaar thuis overleden op 24 mei 2012, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Van Aken, Domanski, Pletsers en Wietczykowski
6 kinderen: †Herman, Herman, Julien, Gaby, Arlette en †Christel Van Aken
gehuwd met Domanski Irena in 1946
Van Aken Helena º03/12/1912 Opitter †09/10/1975 Hasselt 16933
VAN AKEN, Helena, geboren op 03-12-1912 te Opitter, overleden op 09-10-1975 te Hasselt op 62-jarige leeftijd, begraven op 14-10-1975 te Genk-Winterslag, echtgenote van Bongaerts Jozef.
(bron: Het Belang van Limburg, 1975-10-11/1975-10-13)
gehuwd met Bongaerts 'Jozef' Hubert Leonard
Van Aken Hendrik º09/12/1922 Hamont Tambow 54918
zoon Rik was bij de granaatwerpers van de vierde kompagnie en stierf als gevangene in het kamp van Tambow
Van Aken Hubertina Gertrude 'Helena' º31/08/1924 Hamont †13/05/2012 Neeroeteren 46673
weduwe sinds 23/06/1984
VAN AKEN, Helena, geboren op 31-08-1924 te Hamont, overleden op 13-05-2012 te Neeroeteren op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-05-2012 te Hasselt, weduwe van Clysters Michaël.
(bron: Het Belang van Limburg, 2012-05-15)

7 kinderen
gehuwd met Clijsters Michael Jan Jacob (Michel) op 18/07/1951 te Neeroeteren
Vanaken Jaak º04/03/1910 Tongerlo †17/03/1979 Genk 8342
VANAKEN, Jaak, geboren op 04-03-1910 te Tongerlo, overleden op 17-03-1979 te Genk op 69-jarige leeftijd, begraven op 21-03-1979 te Bocholt, echtgenoot van Janssen Helena.
(bron: Het Belang van Limburg, 1979-03-19/1979-03-20)
gehuwd met Janssen Helena
Van Aken Jaak º17/09/1927 Hamont †06/03/2014 Maaseik 35886
VAN AKEN, Jaak, geboren op 17-09-1927 te Hamont, overleden op 06-03-2014 te Maaseik op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-03-2014, echtgenoot van Timmermans Elza.
(bron: Het Belang van Limburg, 2014-03-08)
4 kinderen: Ria, Marc, Herman en Hilde Van Aken
gehuwd met Timmermans Elza
Vanaken Jaak º03/04/1941 Bocholt †29/10/2006 Houthalen 16875
ambtenaar buitendienst Vlaamse Gemeenschap
thuis godvruchtig overleden op zondag 29 oktober 2006
gehuwd met Berben Helena
Van Aken Jacques º05/02/1894 Neeroeteren †04/12/1974 Sint-Truiden 48813
gepensioneerd adjudant 1ste klas
oudstrijder 1914-1918 en 1940-1945
Oorlogsinvalide - Vuurkruiser
geboren te Neeroeteren op 5 februari 1894 en godvruchtig overleden te Sint-Truiden op 4 december 1974, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken
de families Van Aken, Pletsers, Neelen en Bonneux
2 kinderen: Herman en Hélène Van Aken

zie artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het èzendröpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
rouwbrief in mijn bezit
Vader Van Aken Pieter 'Hermaan'
gehuwd met Pletsers Maria
Vanaken Jan º27/10/1920 Bree †19/05/1996 Bree 30907
beroep: autovoerder
weduwnaar sinds 12/05/1979
VANAKEN, Jan, geboren op 27-10-1920 te Bree, overleden op 19-05-1996 te Bree, RVT op 75-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1996 te Vostert-Bree, parochiekerk O.L.Vrouw v/h H.Hart, weduwnaar van Thora Christina.
(bron: Het Belang van Limburg, 1996-05-21)
gehuwd met Thora Christina
Van Aken Jan º18/02/1925 Sliedrecht †20/01/2010 Maaseik 45658
geboren te Sliedrecht op 18 februari 1925 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 20 januari 2010
de families Van Aken en Erismann
gehuwd met Erismann Elisabeth
Vanaken Jan º22/01/1900 Gruitrode †12/02/1988 Genk 44452
weduwnaar sinds 22/12/1970
VANAKEN, Jan, geboren op 22-01-1900 te Gruitrode, overleden op 12-02-1988 te Genk op 88-jarige leeftijd, begraven op 17-02-1988 te Gerdingen, weduwnaar van Ceyssens Josephine.
(bron: Het Belang van Limburg, 1988-02-15)
gehuwd met Ceyssens Jozefina Maria
Vanaken Jan º22/03/1933 Bocholt †26/07/2010 Maaseik 22727
weduwnaar sinds 28/03/2004
VANAKEN, Jan, geboren op 22-03-1933 te Bocholt, overleden op 26-07-2010 te Maaseik, 77 jaar oud, begraven op 30-07-2010 te Bocholt, weduwnaar van Henkens Gertrude.
(bron: Het Belang van Limburg, 2010-07-28)

Ik ben niet echt dood moet je weten. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Onverwacht ging van ons heen...
DE HEER Jan VANAKEN, Echtgenoot van wijlen mevrouw Gertrude Henkens
Ere-voorzitter duivenbond 'De Blauwe Duif' BocholtVereerder van het H. Paterke
° Bocholt, 22 maart 1933† Maaseik, 26 juli 2010
De uitvaartliturgie wordt opgedragen in de St.-Laurentiuskerk van Bocholt op vrijdag 30 juli 2010 om 10.30 uur. Hierna begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Bocholt.Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 10.00 uur.
Gebedswake donderdag 29 juli 2010 om 19.00 uur in de parochiekerk.
Begroeting in het funerarium Vanhove, Oude Kerkstraat 8, 3950 Bocholt, op donderdag na de gebedswake in het bijzijn van zijn familie.
Rouwadres: Fam. Klaps-Vanaken, Verlorenstraat 18, 3670 Gruitrode.
Dit bericht is een uitnodiging voor familie en vrienden die we vergeten zijn een rouwbrief te sturen.
Vanhove uitvaartverzorging, BocholtTel.(089)46.33.23
gehuwd met Henkens Gertrude
Vanaken Jan Mathijs º1835 onbekend Tongerlo 61344
overleden vóór 1916
gehuwd met Breemans Barbara
Vanaken Jeanne º14/10/1926 Tongerlo †19/09/2001 Neerglabbeek 4688
thuis te Neerglabbeek overleden
gehuwd met Tombal Jean
Van Aken Jos º07/08/1934 Bree †19/07/1960 Sake-Masisi (Congo) 27285
ten gevolge van een vliegtuigongeval overleden te Sake-Masisi in Belgisch Congo op 19 juli 1960
Moeder Verstraten Gertrude Sophia Maria
Vanaken Jozef º28/04/1929 Kortijs (Gingelom) †25/11/2008 Hasselt 42522
geboren te Kortijs op 28 april 1929 en overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 25 november2008
de families Vanaken en Delvaux
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Delvaux Elvire
Vanaken Jozef º24/02/1903 Gruitrode (Solt) †23/02/1982 Opitter 17195
weduwnaar sinds ?
voorzitter van het Kerkfabriek van Tongerlo
ere-ondervoorzitter van de zuivelfabriek Sint-Jozef Neeroeteren
lid van de bond van het Heilig Hart, de bond van gepensioneerden
vereerd met meerdere burgerlijke en kerkelijke eretekens
de families Vanaken, Van Dyck, Hulsbosch en Hollanders
godvruchtig in de Heer overleden te Opitter
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Dyck Elisabeth
Vanaken Jozef Christiaan Johannes (Jan) º03/12/1918 Tongerlo †23/07/1989 Hasselt 25052
geboorteakte nummer 14 dd. 04/12/1918 - burgerlijke stand Tongerlo
oudstrijder en weerstander 1940-1945
sergeant in het geheim leger
gepensioneerd zelfstandige
oud-gemeenteraadslid van Tongerlo
oud-voorzitter van Volleybalclub Tongerlo
vereerd met herinneringsmedaille 1940-1945 met 2 gekruiste sabels
burgerlijke medaille 1ste klas
zilveren palmen in de Kroonorde
geboren te Tongerlo op 3 december 1918 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op zondag 23 juli 1989, voorzien van de sakramenten der zieken
de families Van Aken en Clijsters
7 kinderen: Christiane, Robert, Elvire, Roger, Marita, Jos en Guido Vanaken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Clijsters Anna op 14/01/1946 te Bree
Vanaken Jozef Hubert Arnold º23/09/1880 Tongerlo onbekend 61345
gehuwd met Vreys Maria Catharina
Van Aken Karel Johannes º15/01/1903 Opitter onbekend 52087
zie artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het èzendröpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
Van Aken Lambertus Hendrikus º10/03/1895 Koersel †01/01/1969 onbekend 48259
molenaar op de kasteelmolen aan de Itter (watermolen)
oudstrijder 1914-1918
geboren te Koersel op 10 maart 1895 en overleden in 1969
militair bij het 11de Linieregiment met verschillende eervolle onderscheidingen
"De gebroeders Van Aken uit Opitter, vrijwilligers in De Groote Oorllog", zie het èzendröpke, jaargang 32 nr. 66, november 2014, pagina's 2 t/m 7
zie artikel met foto's over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het èzendröpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
Van Aken Lucia Henrica Helena E. º24/08/1930 Bree †13/04/2018 Maaseik 8864
weduwe sinds 15/01/2010
geboren te Bree op 24 augustus 1930 en overleden te Maaseik op 13 april 2018
de families Van Aken en Luysmans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Luysmans 'Joseph' Christiaan Louis A.P. op 03/04/1956 te Ophoven
Vanaken Maria º25/03/1904 Gruitrode †28/03/1984 Genk 3267
VANAKEN, Maria, geboren op 25-03-1904 te Gruitrode, overleden op 28-03-1984 te Genk op 80-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1984 te Gerdingen, echtgenote van Breemans Herman.
(bron: Het Belang van Limburg, 1984-03-29)
gehuwd met Breemans Herman
Van Aken Maria Chrsitina º30/03/1897 Opitter onbekend 52086
Van Aken Maria Elisabeth º13/02/1890 Neeroeteren †03/10/1960 Neeroeteren 56694
weduwe sinds 16/04/1951
VAN AKEN, Maria Elisabeth, geboren op 13-02-1890 te Neeroeteren, overleden op 03-10-1960 te Neeroeteren op 70-jarige leeftijd, begraven op 06-10-1960 te Neeroeteren, weduwe van Mergeay Albert.
(bron: Het Belang van Limburg, 1960-10-05)
Vader Van Aken Pieter 'Hermaan'
gehuwd met Mergeay Louis Constant Albert
Van Aken Maria Gertrudis º03/01/1899 Opitter †24/09/1991 Bree 48260
geboren in 1899 en overleden in 1991
VAN AKEN, Gertrude, geboren op 03-01-1899 te Opitter, overleden op 24-09-1991 te Bree op 92-jarige leeftijd, begraven op 28-09-1991 te Opitter, parochiezaal.
(bron: Het Belang van Limburg, 1991-09-25)
Van Aken Maria Gertrudis (Gertrude) º01/01/1834 Tongerlo †20/12/1899 Bree 43090
overleden te Bree op 20/12/1899
gehuwd met Boonen Arnold
Van Aken Maria Helena º17/08/1893 Koersel onbekend 52085
zie artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het èzendröpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
Vanaken Maria Helena º12/07/1901 Gruitrode †04/03/1972 Bree 43010
weduwe sinds 16/01/1968
foto op 11 september 1957 ter gelegenheid van het huwelijk Vrancken-Clijsters in het Èzendröpke nr. 57 (mei 2010), pagina 60
gehuwd met Clijsters 'Hendrik' Tilman (Henri) op 15/04/1925 te Gruitrode / Tongerlo
Van Aken Maria Hubertina º19/08/1896 Neeroeteren †27/04/1980 Genk 16103
VAN AKEN, Maria Hubertina, geboren op 19-08-1896 te Neeroeteren, overleden op 27-04-1980 te Genk op 83-jarige leeftijd, begraven op 30-04-1980 te Genk, echtgenote van Cuppens Leo.
(bron: Het Belang van Limburg, 1980-04-29)
-x-x-x-
dochter van Petrus Hermanus VANAKEN en Maria Helena NEELEN
Vader Van Aken Pieter 'Hermaan'
gehuwd met Cuppens Jacobus Leonardus (Leo) op 25/05/1918 te Neeroeteren
Vanaken Maria Ida º24/06/1876 Gerdingen †03/04/1967 Maaseik 13135
weduwe sinds 15/12/1960
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
zachtjes in de Heer ontsalpen in het Sint-Jozefrusthuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jegers Jacobus Mathias
Vanaken Maria Margaretha Jozefina º07/09/1920 Tongerlo onbekend 61356
geboorteakte nummer 16 dd. 09/09/1920 - burgerlijke stand Tongerlo
Vanaken Maria Philomena Elisabeth º19/05/1916 Tongerelo †11/12/1919 Tongerlo 61355
overlijdensakte nummer 11 dd. 12/12/1919 - burgerlijke stand Tongerlo
Van Aken Mathias º24/03/1890 Koersel †25/03/1890 Koersel 52084
zie artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het èzendröpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
Van Aken Mathias (Z.E.H.) º20/11/1891 Koersel †09/02/1918 De Panne 51932
"De gebroeders Van Aken uit Opitter, vrijwilligers in De Groote Oorllog", zie het èzendröpke, jaargang 32 nr. 66, november 2014, pagina's 2 t/m 7
kloosterling en leraar bij de Paters van het Heilig Hart in Tervuren
brancardier aan het Ijzerfront en op 15 november 1917 gekwetst door een bomscherf
overleden ten gevolge van een operatie om een bomscherf uit zijn long te verwijderen in het ziekenhuis Océan te De Panne op 9 februari 1918
zie ook artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het èzendröpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
zie ook "Wij herdenken onze helden van de eerste wereldoorlog uit Groot-Bree 1914-1918" pagina 39
Vanaken Mathieu º23/12/1906 Bree †12/05/1987 Bree 44162
lid van de bond van gepensioneerden en van de Derde Leeftijd
laureaat van de Arbeid
geboren te Bree op 23 december 1906 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen op 12 mei 1987, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Vanaken en Straetemans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Straetemans Antoinette
Van Aken Mathieu º20/01/1925 Opitter †14/04/2001 Hasselt 3991
ereleraar van het PHHI (Provinciaal Hoger Handels Instituut)
trainer van trunkring Sta Paraat
nationale trainer van K.V.T.
geboren te Opitter op 20 januari 1925 en godvruchtig in de Heer overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 14 april 2001, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beirnaert Marie-Jeanne
Vanaken Mathieu º25/05/1912 Tongerlo †07/03/1982 Tongerlo 16017
voorzitter van de B.G.J.G.
lid van de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden te Tongerlo
de families Vanaken, Vandersteegen, Vreys en Clijsters
10 kinderen: Hubert, Margaretha, Alice, Jozef, Jan, Maria, Irène, Maria, Irène en Godelieve
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandersteegen Margaretha op 11/09/1936 te Tongerlo
Van Aken Peter Joseph º04/02/1901 Opitter onbekend 40310
vroegtijdig overleden vóór 1990
Pieter Joseph Van Aken, geboren in Opitter op 4 februari 1901 en gehuwd met Gertrude Sofia Verstraeten, geboren op 23 oktober 1902 te Maaseik in 't Ven. Pieter werd molenaar op de windmolen De Korenbloem in Ophoven, waarvan de wieken in de Belgische driekleur waren geschilderd. Hij kocht de molen op 23 november 1934. Het gezin kreeg zes kinderen, van wie een zoon Jos in een vliegtuigcrash in het Congolese Sake-Masisi verongelukte. De molenactiviteiten werden in 1940 stopgezet omdat de herstelkosten te hoog opliepen. Vanaf toen gebeurde het malen op aandrijving met een mazoutmotor. Uiteindelijk raakte de molen volledig in verval, Pieter stopte met de maalderij en ging werken in het zinkfabriek van Rotem. Wat van de molen overbleef werd in 1974 geklasseerd en ligt er nu bij als getuige van een vergankelijke oude glorie.
Uit een artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het èzendröpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
gehuwd met Verstraten Gertrude Sophia Maria
Vanaken Petrus º1896 onbekend onbekend 29129
weduwnaar sinds 23/07/1925
gehuwd met Craeghs Anna Gertrudis
Van Aken Petrus Gerard (Pater) º22/06/1913 Ruisbroek †05/03/1999 Deurne 58538
VAN AKEN, Gerard, geboren op 22-06-1913 te Ruisbroek-Sauvegarde, overleden op 05-03-1999 te Deurne op 85-jarige leeftijd, begraven op 11-03-1999 te Borgerhout.
(bron: Het Belang van Limburg, 1999-03-09)
Vanaken Petrus Joannes º14/03/1921 Lommel †28/03/1984 Neerpelt 10668
lid van de mijnwerkers brancardiers, lid van de K.W.B., lid van het A.C.W., lid van de bond van gepensioneerden, lid van het Heilig Paterke
medewerker van Don Bosco en van andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Snoeks Elisabeth
Vanaken Pierre º13/08/1933 Bree †17/02/2004 Genk 18059
onverwacht overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
de families Vanaken, Vandewal, Straetemans en Lauwers
We zullen je missen elke dag,
in kleine, eenvoudige dingen,
maar in ons hart samen blijven,
want leven en dood zijn één,
zoals de rivier en de zee één zijn.
Kahlil Gibran
bidprentje in mijn bezit
Vader Vanaken Mathieu
gehuwd met Vandewal Joanna Josephina Maria te Bree
Van Aken Pieter 'Hermaan' º27/01/1859 Neeroeteren †28/02/1929 Neeroeteren 47268
weduwnaar sinds ?
geboren te Neeroeteren den 27 Januari 1859 en aldaar zacht in den Heer ontslapen den 28 Februari 1929, gesterkt door de genadelmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Neelen Maria Helena op 04/03/1889 te Neeroeteren
Van Aken Pieter Jan 'Theodorus' (Theodoor) º16/10/1892 Neeroeteren †21/03/1972 Maaseik 46674
brigadier-oudstrijder 1914-1918
lid van de Nationale Vuurkruisenbond
vereremerkt met Oorlogskruis met Palm, de Zege- en Herinneringsmedaille 1914-1918
ridder in de Orde van Leopold II met Zwaarden
geboren te Neeroeteren op 16 oktober 1892 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige kerk
de families Van Aken, Neelen, Franssen en Bierings
uit 'Berkenkruis' bloeimaand 1972, familieberichten:
Op de eerste lentedag overleed Theodoor Van Aken uit Neeroeteren. Hij was oudstrijder van '14-'18. Zijn zoon Rik was bij de granaatwerpers van de vierde kompagnie en stierf als gevangene in het kamp van Tambow. Aan moeder Van Aken en aan de ganse familie betuigt Berkenkruis zijn oprecht medevoelen.
rouwbrief in mijn bezit
Vader Van Aken Pieter 'Hermaan'
gehuwd met Franssen 'Maria' Ida Antoinette
Van Aken Robert º25/06/1940 Ophoven †30/09/2009 Helchteren 44969
geboren te Ophoven op 25 juni 1940 en overleden te Helchteren op 30 september 2009
de families Van Aken en Broos
"De gebroeders Van Aken uit Opitter, vrijwilligers in De Groote Oorllog", zie het èzendröpke, jaargang 32 nr. 66, november 2014, pagina's 2 t/m 7
Robert, zoon van Jef Van Aken, destijds molenaar op de windmolen in Ophoven
gehuwd met Broos Maria
Van Aken Theodoor º05/03/1860 onbekend †01/01/1930 Opitter 51933
Theodoor Van Aken en Lambert Heymans van Neeroeteren zijn in 1893 de nieuwe eigenaars van de kasteelmolen. …
ingeschreven in Opitter vanaf 1895
zie artikel over "De Kasteelmolen van Opitter" in "het èzendröpke", jaargang 33, nr. 67, mei 2015, pagina's 30 t/m 41
gehuwd met Heymans Maria Lucia op 05/11/1887 te Neeroeteren
Vanaken Xxxxxx º1903 onbekend onbekend 61904
gehuwd met Biesmans Maria Catharina
Van Alboom Maria º1892 onbekend onbekend 36596
weduwe sinds 17/08/1954
gehuwd met Vankan Mathieu
Van Alken Albert º06/04/1924 onbekend †10/08/1987 onbekend 23096
trouwe echtgenoot en trotse vader van een fijn gezin van 3 kinderen en voor 5 kleinkinderen hun dikste vriend. Voor de Lourdesgrot en de Schootsheide een harde en betrouwbare werker en voorzitter.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geraerts Elisa
Van Andernove Petrus Livinus º07/07/1875 Overmeire †25/01/1948 Kluizen 26156
ten gevolge van een ongeval overleden te Kluizen op 25/01/1948
gehuwd met Pernot Françoise Constance Eugénie op 13/05/1899 te Gent
Vananderoye Clement º1907 onbekend onbekend 43507
gehuwd met Van den Branden Emilienne
van Anraad Caroline º08/11/1913 Homberg (D) †20/06/1995 Ophoven 36327
weduwe sinds 11/01/1990
overleden te Ophoven op 20 juni 1995, gesterkt door het sakrament der zieken
de families van Anraad en Sleven
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Sleven Jacobus
Van Anraad Johan º19/02/1918 Schinnen (NL) †27/09/1996 Maaseik 4306
weduwnaar sinds 15/07/1964
kinderen en kleinkinderen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Klerkx Paula
Van Asbroeck Lodewijk º16/12/1848 Buggenhout †29/03/1927 Lanaken 45161
gepensioneerd adjudant der gendarmerie
vereerd met de militaire eeretekens van 1ste en 2de klas en de herinneringsmedaille der regeering van Leopold II
geboren te Buggenhout den 16 December 1848, welke na eene pijnlijke ziekte, bediend met de HH. Sacramenten der stervenden, zacht en gerust in den Heer overleed te Lanaeken den 29 Maart 1927
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hustinx Maria Johanna
Van Asten Gerard (pater) º08/03/1931 Sint-Huibrechts-Lille †10/06/2001 Ima Kafubu Congo 5137
Salesiaan - priester van Don Bosco en missionaris
geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 8 maart 1931
eerste religieuze geloften te Groot-Bijgaarden op 2 september 1952
eeuwige geloften te Elisabethstad op 2 augustus 1958
priesterwijding te Oud-Heverlee op 6 mei 1962
als missionaris werkzaam in Congo van 1962 tot 2001
plots overleden te Ima Kafubu op 10 juni 2001
begraven te Kafubu op 12 juni 2001
bidprentje in mijn bezit
Van Asten Helena Maria º1882 onbekend onbekend 45855
weduwe sinds 30/03/1958
gehuwd met Theunissen Peter Hendrik
Van Asten Jacqueline º22/06/1929 Overpelt †19/09/1984 Genk 62453
VAN ASTEN, Jacqueline, geboren op 22-06-1929 te Overpelt, overleden op 19-09-1984 te Genk op 55-jarige leeftijd, begraven op 24-09-1984 te Lanaken, echtgenote van Raets Martin.
(bron: Het Belang van Limburg, 1984-09-21/1984-09-22)
gehuwd met Raets Martin
van Asten Wim º21/11/1917 Leende (NL) †30/01/1987 Kessenich 44193
geboren te Leende (Ned.) op 21 november 1917 en overleden te Kessenich op 30 januari 1987
de families van Asten en Beckers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beckers Mia
Vanaubel Ludovicus Henricus º04/11/1895 Kontich †19/03/1977 Maaseik 38169
weduwnaar sinds ?
oudgediende van de NMVB, lid van de christelijke bond van gepensioneerden
geboren te Kontich op 4 november 1895 en in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 19 maart 1977, meermaals gesterkt door het sakrament van de zieken
de families Vanaubel en Hensels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hensels Maria Helena Anna op 18/08/1923 te Lanaken
van Baars Giel º19/07/1909 Bree †12/10/1991 Bree 15917
lid van de Derde Leeftijd en van Ziekenzorg
in de Heer ontslapen te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Stoffels Elisa
van Baars Jeanne º29/05/1912 Bree †25/06/1990 Bree 15919
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden
uit ons midden ontnomen te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Brusten 'Herman' Jozef
van Baars Karel Joseph º17/01/1940 Bree †20/12/2005 Bree 28032
beroep: technisch tekenaar
in huiselijke kring overleden te Bree op 20 december 2005, gesterkt door het sacrament van de zieken
bidprentje in mijn bezit
Vader van Baars Giel
Moeder Stoffels Elisa
gehuwd met Michiels Monique Sophie
van Baars Marc º16/07/1966 Bree †21/11/2006 Maastricht 36147
ploegleider Samonco nv
afgevaardigde en kantineverantwoordelijke Bocholt VV
door een noodlottig ongeval overleden in het Academisch ziekenhuis te Maasticht op 21 november 2006, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
Vader van Baars Karel Joseph
gehuwd met Pareyns Heidi
Vanbaelen Agnes º18/04/1873 Peer †13/02/1964 Hechtel 25769
weduwe sinds 1911
overleden te Hechtel de 13 februari 1964 in de gezegende ouderdom van bijna 91 jaar
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Winters Gerard
Van Baelen Albert º01/05/1916 Neerpelt †12/01/2007 Bree 34676
weggevoerde 1940-1945
hij werd geboren te Neerpelt op 1 mei 1916 en is onverwacht overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree op vrijdag 12 januari 2007, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de familie Van Baelen en Thora
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Thora Agnes
Van Baelen Anna º18/08/1912 Neerpelt †07/06/1996 Lommel 49616
weduwe sinds 03/04/1969
VAN BAELEN, Anna, geboren op 18-08-1912 te Neerpelt, overleden op 07-06-1996 te Lommel, Mariaziekenhuis N.-Limburg op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-06-1996 te Hasselt - de Tesch, weduwe van Coninx Jaak.
(bron: Het Belang van Limburg, 1996-06-08)
gehuwd met Coninx Peter Jaak
Vanbaelen Anna º1892 onbekend 15047
weduwe sinds 22/02/1966
gehuwd met Schreurs Renier
Vanbaelen Bertha º24/02/1927 Peer †30/04/2020 Meeuwen 29459
weduwe sinds 06/02/1990
VANBAELEN, Bertha, geboren op 24-02-1927 te Peer, overleden op 30-04-2020 te Meeuwen op 93-jarige leeftijd, begraven te Meeuwen, weduwe van Evens Pieter.
(bron: Het Belang van Limburg, 2020-05-05)
gehuwd met Evens Pieter
Van Baelen Elisabeth º04/11/1887 Gruitrode †10/07/1980 Gruitrode 57766
VAN BAELEN, Elisabeth, geboren op 04-11-1887 te Gruitrode, overleden op 10-07-1980 te Gruitrode op 92-jarige leeftijd, begraven op 15-07-1980 te Gruitrode.
(bron: Het Belang van Limburg, 1980-07-12)
-x-x-x-x-
bleef ongehuwd en woonde bij de familie Keenen-Van Baelen in Gruitrode
prachtige trouwfoto/familiefoto op het Kookshof in Gerdingen op huwelijksdatum van 5 september 1927, Charles Van Baelen uit Gruitrode huwde met Jeanne Schoolmeesters uit Gerdingen;
zie het èzendröpke nummer 79 van mei 2021 (jaargang 39), pagina's 70 t/m 73
Vader Van Baelen Jan Arnold
Van Baelen Frans º24/02/1929 onbekend †22/12/2003 onbekend 18505
Er zijn mensen die zo eenvoudig zijn
dat je je afvraagt waarom alles zo moeilijk is.
Er zijn mensen die zo goed zijn
dat je je afvraagt waarom alles niet beter is.
Er zijn mensen
die veel te zeldzaam zijn.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Ceulaer Maria
Van Baelen Helena º18/07/1896 Gruitrode †12/05/1992 Bree 48896
weduwe sinds 26/04/1970
VAN BAELEN, Helena, geboren op 18-07-1896 te Gruitrode, overleden op 12-05-1992 te Bree op 95-jarige leeftijd, begraven op 16-05-1992 te Gruitrode, weduwe van Keenen Mathieu.
(bron: Het Belang van Limburg, 1992-05-14)
gehuwd met Keenen J. Mathieu
Vanbaelen Henri º28/08/1926 Meeuwen †04/06/2009 Genk 43275
ere-bestuurslid van de Koninklijke Fanfare De Heibloem Meeuwen
lid van de Volkstuin
geboren te Meeuwen op 28 augustus 1926 en omringd door zijn familie zachtjes ingeslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 4 juni 2009, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken
de families Vanbaelen en Paesen
bidprentje in mijn bezit
Van Baelen Hubert º01/05/1896 Gruitrode †25/11/1977 Gruitrode 41954
ere-koster te Gruitrode
lid van de bond van het Heilig Hart, van de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Gruitrode, op 1 mei 1896 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Gruitrode, op 25 november 1977, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Van Baelen en Moors
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Moors Maria
Van Baelen Jacoba º1875 onbekend onbekend 36575
overleden vóór 1962
gehuwd met Hendrix Hubert Jozef
Van Baelen Jacques J. º05/11/1885 Gruitrode †01/04/1969 Lommel 57762
gemeentesecretaris van Gruitrode
VAN BAELEN, Jacques J., geboren op 05-11-1885 te Gruitrode, overleden op 01-04-1969 te Lommel op 83-jarige leeftijd, begraven op 07-04-1969 te Gruitrode, echtgenoot van Baeten Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1969-04-04/1969-04-05)
prachtige trouwfoto/familiefoto op het Kookshof in Gerdingen op huwelijksdatum van 5 september 1927, Charles Van Baelen uit Gruitrode huwde met Jeanne Schoolmeesters uit Gerdingen;
zie het èzendröpke nummer 79 van mei 2021 (jaargang 39), pagina's 70 t/m 73
Vader Van Baelen Jan Arnold
gehuwd met Baeten Maria (Marieke)
Van Baelen Jacques J. M. J. (Z.E.H.) º29/05/1928 Bree †10/11/1995 Neerpelt 15921
priester van het bisdom Hasselt
licentiaat toegepaste theologie
diocesaan begeleider godsdienst B.L.O.
ondervoorzitter Vereniging Vlaamse Letterkundigen
ridder in de Leopoldsorde

zie foto uit 1947 van een groep Hernieuwers van de Breese KSA 'Frisse Heikracht' op kamp aan de abdij van Postel, het èzendröpke nummer 77 - mei 2020 - pagina 59
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Baelen Peter Jan Charles (Charles)
Moeder Schoolmeesters Maria Joanna Elisa (Jeanne)
Van Baelen Jan º07/04/1908 Neerpelt †25/09/1990 Neerpelt 49782
VAN BAELEN, Jan, geboren op 07-04-1908 te Neerpelt, overleden op 25-09-1990 te Neerpelt op 82-jarige leeftijd, begraven op 28-09-1990 te Neerpelt, echtgenoot van Claes Anna.
(bron: Het Belang van Limburg, 1990-09-26)
gehuwd met Claes Anna
Van Baelen Jan Arnold º17/12/1846 Gruitrode †26/05/1926 Gruitrode 47340
koster aan de parochiekerk van Gruitrode
lid der commissie van openbare onderstand
geboren te Gruitrode, den 17 December 1846 en aldaar zeer godvruchtig in den Heer ontslapen den 26 Mei 1926, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Stienaers Maria Anna
Van Baelen Jan Jacob º23/08/1907 Gruitrode †24/05/1972 Gruitrode 23222
overleden vóór 1989
VAN BAELEN, Jan Jacob, geboren op 23-08-1907 te Gruitrode, overleden op 24-05-1972 te Gruitrode op 64-jarige leeftijd, begraven op 29-05-1972 te Gruitrode, echtgenoot van Eerdekens Catho.
(bron: Het Belang van Limburg, 1972-05-27)
gehuwd met Eerdekens Catho
Van Baelen Jan Mathijs Jozef (Z.E.H.) º29/01/1894 Gruitrode †09/12/1970 Neerpelt 15922
priester gewijd te Luik op 31 mei 1920
kapelaan te Seraing van 1920 tot 1926
kapelaan te Neerpelt van 1926 tot 1941
pastoor te Hasselt-Godsheide van 1941 tot 1946
pastoor te Bocholt van 1946 tot 1970
vroom in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Neerpelt
-x-x-x-x-x-
prachtige trouwfoto/familiefoto op het Kookshof in Gerdingen op huwelijksdatum van 5 september 1927, Charles Van Baelen uit Gruitrode huwde met Jeanne Schoolmeesters uit Gerdingen;
zie het èzendröpke nummer 79 van mei 2021 (jaargang 39), pagina's 70 t/m 73
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Baelen Jan Arnold
Vanbaelen Jean º05/12/1921 Meeuwen †11/03/2006 Genk 29709
weduwnaar sinds 22/03/2000
godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Zwakhoven Louisa
Van Baelen Jean Michel Marie Joseph º14/04/1930 Bree †15/05/1936 Bree 41945
broertje van pastoor Jaak Van Baelen
godvruchtig aandenken aan ons teergeliefd zoontje Jean Michel Marie Joseph Van Baelen, lid van de Heilige Kindsheid, geboren te Bree, den 14 April 1930, en aldaar aan de liefde zijner ouders ontrukt den 15 Mei 1936
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Baelen Peter Jan Charles (Charles)
Moeder Schoolmeesters Maria Joanna Elisa (Jeanne)
Vanbaelen Jean-Pierre º08/04/1949 Meeuwen †06/02/2022 Turnhout 59680
geboren te Meeuwen op 8 april 1949 en overleden te Turnhout op 6 februari 2022
de families Vanbaelen en Clerix
gehuwd met Clerix Alda
Van Baelen Jozefien º1903 onbekend onbekend 57141
weduwe sinds 16/06/1979
de families Brouwers, Van Baelen, Slootmakers en Meynen
gehuwd met Brouwers Mathieu
Van Baelen Leo º1931 onbekend onbekend 40833
overleden vóór 2008
gehuwd met Janssen Thoke
Van Baelen Leonard º1901 †1963 56896
gehuwd met Eerdekens Dora
Van Baelen Louis º08/12/1938 Bree †07/05/1992 Bree 52685
geboren te Bree op 8 december 1938 en aldaar in de Heer ontslapen op 7 mei 1992
de families Van Baelen en Engelen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Engelen Reinhilde
Van Baelen Louis º29/12/1910 Hamont †15/02/2000 Neerpelt 15496
weduwnaar van mevrouw Gertruda Bernaerts sinds ?
weduwnaar van mevrouw Louise Ignoul sinds 23/06/1987
ex-gemeenteraadslid (18 jaar lang)
lid van de voetbalvereniging Hamont-Lo
lid van de bond van gepensioneerden
overleden in het Mariaziekenhuis te Neerpelt
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bernaerts Gertruda
gehuwd met Ignoul Louisa Maria (Louise) in 1962
Vanbaelen Louis º07/12/1887 Meeuwen †26/04/1989 Zwijndrecht 33187
weduwnaar van mevrouw Elisabeth Kristus en van mevrouw Maria Stevens
ere-brigadier van Waters en Bossen
ere-voorzitter van het kerkfabriek Sint-Trudo Peer
lid van het Genootschap
de familie Vanbaelen-Stevens-Kristus
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Stevens Maria
gehuwd met Kristus Elisabeth
Van Baelen Lut º23/09/1957 Neerpelt †18/02/1997 Overpelt 18490
Je leven begon zo beloftevol. Als jonge opvoedster werkte je met veel praktisch talent en enthousiasme in Sint-Oda. Je hele leven ben je blijven houden van jouw gasten van huisje 1.
Pas getrouwd en moeder van twee kinderen, sloeg de ziekte - die gekende vijand - toe. Je hebt er bijna 10 jaar tegen gevochten. Het was een uitputtende strijd voor je, met korte rustpauzes, maar de kanker was niet te stoppen en heeft je stilaan verwoest.
Met ongelooflijke moed liet je tot op het laatste ogenblik het dagelijkse leven, vooral voor de kinderen, zoveel mogelijk verder gaan.
Je hield van de mensen en je kon met iedereen goed opschieten. Je hield zoveel van de natuur: hoeveel uren heb je niet in de tuin doorgebracht. Je hield van mooie dingen: wat jij aanraakte kreeg glans en kleur.
Nu is het allemaal voorbij en moeten we alleen verder met de herinneringen en de schoonheid, die je ons naliet.
Jaak, Hanne en Jeroen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geutjens Jaak
Van Baelen Marc º19/01/1967 Mol †24/07/2008 Maaaseik 41616
partner van Josy Laumen
geliefde gids van Dries Donné
Marc werd geboren te Mol op 19 januari 1967 en is over gegaan te Maaseik op 24 juli 2008
de afscheidsplechtigheid heeft plaats gehad te Turnhout op donderdag 31 juli 2008 om 11 uur
gehuwd met Laumen Josiane Alice Henriett te partners
Van Baelen Maria º1892 onbekend onbekend 62901
gehuwd met Scheelen Leonard Pieter
Van Baelen Maria º30/06/1899 Gruitrode †18/09/1986 Hasselt 57767
zij bleef ongehuwd en was huishoudster bij haar broer, pastoor Jan Van Baelen
prachtige trouwfoto/familiefoto op het Kookshof in Gerdingen op huwelijksdatum van 5 september 1927, Charles Van Baelen uit Gruitrode huwde met Jeanne Schoolmeesters uit Gerdingen;
zie het èzendröpke nummer 79 van mei 2021 (jaargang 39), pagina's 70 t/m 73
-x-x-x-x-x-
VAN BAELEN, Maria, geboren op 30-06-1899 te Gruitrode, overleden op 18-09-1986 te Hasselt op 87-jarige leeftijd, begraven op 23-09-1986 te Gruitrode.
(bron: Het Belang van Limburg, 1986-09-20/1986-09-22)
Vader Van Baelen Jan Arnold
Van Baelen Maria Francisca º10/03/1881 Neerpelt †18/06/1968 Bocholt 29014
weduwe sinds ?
lid van de Sint-Lutgardisbond en andere godvruchtige genootschappen
lid van de bond van gepensioneerden
zeer godvruchtig overleden in het rusthuis te Bocholt
de families Van Baelen, Rooyakkers, Schoemans en Verheyen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Rooyakkers Jan Antoon Maria Martinus
Van Baelen Maria Petronella º21/02/1889 Luik †24/01/1938 Leuven 53408
geboren te Luik den 21 Februari 1889, en na eene langdurige en pijnlijke ziekte, godvruchtig in den Heer ontslapen te Leuven in het Sint-Raphaëls Gesticht, den 24 Januari 1938, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden
de families Van Baelen en Walbers
… De overledene was een wijze en voorzichtige huismoeder, eene deugdzame vrouw. Zij hield immers een waakzaam oog over haar huisgezin en leerde hare kinderen van jongs af God vreezen. Veel heeft zij geleden, doch nooit gemord tegen den Heer, maar blijmoedig Hem haar leven gegeven als een voortdurend offer en eindelijk zag zij den dood naderen, niet als een schrikbeeld, maar als eene verlossing die haar aangenaam was. Zo leidde de Heer haar langs de veilige wegen van zaligend lijden. Dierbare echtgenoot en lieve kinderen, weest niet ontroostbaar …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Walbers Gerard
Van Baelen Mia º03/04/1914 Neerpelt †30/01/1999 Kaulille 19917
lid van de bond van gepensioneerden
omringd door ons allen in huiselijke kring overleden te Kaulille
de families Van Baelen, Bleyen, Thora, Housen en Deckers
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Bleyen Silvester
Van Baelen Peter Jan Charles (Charles) º02/04/1890 Gruitrode †20/02/1955 Bree 20114
lid van de Kerkfabriek, het Schoolcomité en de Commissie van Openbare Onderstand van Bree
ijveraar van de Bond van het Heilig Hart en lid van de Broederschap van het Heilig Sacrament
gewezen brigadier van Waters en Bossen en afgevaardigde bij het Nationaal Verbond der Aangestelden van Waters en Bossen
vereerd met de burgerlijke medaille 2de en 1ste klas, de zilveren medaille der Orde van Leopold II en de gouden palmen der Kroonorde
godvruchtig in de Heer overleden te Bree
… En gij mijn zoon, die binnenkort priester zult zijn, wees een heilige gezant van God bij de mensen. …
-x-x-x-x-x-
trouwfoto/familiefoto op het Kookshof in Gerdingen op huwelijksdatum van 5 september 1927, Charles Van Baelen uit Gruitrode huwde met Jeanne Schoolmeesters uit Gerdingen;
zie het èzendröpke nummer 79 van mei 2021 (jaargang 39) - pagina's 70 t/m 73
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Baelen Jan Arnold
gehuwd met Schoolmeesters Maria Joanna Elisa (Jeanne) op 05/09/1927 te Gerdingen
Vanbaelen Peter Jan Mathijs º15/08/1854 Gruitrode †18/05/1910 Gruitrode 49042
geboren te Gruitrode op 15 augustus 1854 en op 55-jarige leeftijd overleden te Gruitrode op 18 mei 1910
gehuwd met Creemers Maria Agnes op 12/07/1895 te Gruitrode
Van Baelen Petrus Johannes Mathijs (Jan) º17/07/1913 Neerpelt †14/07/1965 Hasselt 14533
VAN BAELEN, Petrus Johannes Mathijs, geboren op 17-07-1913 te Neerpelt, overleden op 14-07-1965 te Hasselt op 51-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1965 te Neerpelt, echtgenoot van Bergmans Bertha.
(bron: Het Belang van Limburg, 1965-07-16)
gehuwd met Bergmans Bertha
Van Baelen Pierre º09/04/1940 Hamont †30/05/1990 Bree 62106
VAN BAELEN, Pierre, geboren op 09-04-1940 te Hamont, overleden op 30-05-1990 te Bree op 50-jarige leeftijd, begraven op 04-06-1990 te Beek, weduwnaar (1) van Kuyken Marie-Louise, echtgenoot (2) van Dezeure Lieve.
(bron: Het Belang van Limburg, 1990-05-31)
gehuwd met Dezeure 'Godelieve' Dominique Jeanette J. (Lieve)
gehuwd met Kuyken Marie-Louise
Van Baerdwijck Maria Ida º22/06/1870 Budel (NL) †29/06/1940 Gruitrode 62385
Jonge Dochter
lid van den Wekelijkschen Kruisweg
geboren te Budel (Holland) den 22 Juni 1870 en godvruchtig overleden te Gruitrode den 29 Juni 1940, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk

… Gedurende heel haar ziekte en tot in de laatste oogenblikken werd ze zorgvol bijgestaan. …
bidprentje in mijn bezit
Van Balen Lambert (Bert) º14/04/1930 Hamont †14/03/2003 Antwerpen (Linkeroever) 63263
geboren te Hamont op 14 april 1930 en thuis te Antwerpen Linkeroever plotseling overleden op 14 maart 2003
de families Van Balen en Lemmens  
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lemmens Gusta
Van Becelaere Godelieve º09/08/1921 Ieper †25/01/2006 Turnhout 15601
weduwe van Willem Achten sinds 13/07/1977
weduwe van Albert Segers sinds 07/12/1987
VAN BECELAERE, Godelieve, geboren op 09-08-1921 te Ieper, overleden op 25-01-2006 te Turnhout op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-02-2006 te Turnhout, urne begraven te Turnhout, weduwe (1) van Achten Willem, weduwe (2) van Segers Albert.
(bron: Het Belang van Limburg, 2006-01-28)
gehuwd met Achten Willem
gehuwd met Segers Pieter Albert
Van Becelaere Michel º01/07/1956 Genk †05/07/1986 Maaseik 18644
door een pijnlijk ongeval plots uit ons midden weggerukt te Maaseik
Papa zal niet meer spelen met zijn kleine Kristof. De kleine kruiwagen staat daar nu eenzaam droevig bij. De sterke handen van de noeste werker zullen hem nooit meer spelend optillen om aan zijn kleine jongen te laten voelen hoe veel hij van hem hield. …
Ongewild nam hij klein neefje Dave mee in de dood. Zijn vlijtige handen had hij heel de dag in dienst gesteld van zus en haar gezin. …
de families Van Becelaere, Aengeveld, Dufrasne en Schouteden
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Aengeveld Christiane
van Beek Jasper Antonius Lucas º18/10/1923 Oegstgeest (NL) †12/03/2004 Zeist (NL) 18524
weduwnaar sinds 23/01/1976
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met van Velzen Bep
van België Albert I Leopold Clement Marie Meinrad º08/04/1875 Brussel †17/02/1934 Marche-les-Dames 35295
derde Koning der Belgen van 13/12/1909 tot 17/02/1934
Prins van België
geboren te Brussel den 8 April 1875
overleden te Marche-les-Dames den 17 Februari 1934
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met van België Elisabeth op 02/10/1900
van België Alexander Emanuel Hendrik Albert Maria Leopold º18/07/1942 Laken †29/11/2009 Sint-Genesius-Rode 11307
prins van België
Alexander Emanuel Hendrik Albert Maria Leopold, Prins van België, (Laken, 18 juli 1942 - Sint-Genesius-Rode, 29 november 2009) was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader koning Leopold III en Lilian Baels. De prins was een halfbroer van de koningen Boudewijn en Albert II en van groothertogin Josephine Charlotte. Josephine-Charlotte was overigens zijn doopmeter; zijn peter was zijn grootvader langs moeders zijde, de heer Hendrik Baels.
De eerste kinderjaren van de prins worden gekenmerkt door de Tweede Wereldoorlog, de gevangenschap van de koninklijke familie in het kasteel van Laken en de gedwongen deportatie naar Duitsland en Oostenrijk, respectievelijk in 1944 en 1945. Tot 1944 verkeerde de jonge Alexander met zijn ouders onder door de Duitsers gevorderd huisarrest. Na de invasie in Normandië werden de koning en zijn gezin verplaatst, eerst naar het Saksische Hirschstein, daarna naar Strobl in Oostenrijk. Na de bevrijding door Amerikaanse soldaten Amerikanen kan het gezin niet onmiddellijk naar België terug keren vanwege de Koningskwestie. Koning Leopold vestigt zich in villa Le Reposoir, nabij Prégny in Zwitserland. Daar gaat de prins ook naar school. In 1950 doet koning Leopold troonsafstand en wordt Boudewijn de vijfde koning der Belgen. Vanaf dan neemt prins Alexander met zijn ouders en broers regelmatig deel aan officiële representaties.
In 1957 ondergaat de prins in Boston (Verenigde Staten) een heelkundige ingreep aan de aorta. Deze gebeurtenis inspireert zijn moeder tot de oprichting van de Cardiologische Stichting Prinses Lilian; stichting die vandaag het statuut heeft van een academische leerstoel.
Na 1960 wonen koning Leopold III, prinses Lilian en hun drie kinderen op het koninklijk domein van Argenteuil.
Prins Alexander krijgt aanvankelijk thuisonderwijs. Zijn middelbare schoolopleiding krijgt hij in een college in Genève, waar hij de afdeling Latijn-Griekse volgt. Hij vangt vervolgens studies aan de Koninklijke Militaire School aan en vervult zijn dienstplicht. Met succes beëindigt hij de drie eerste jaren kandidatuur geneeskunde aan de Université Catholique de Louvain.
Later gaat hij in het buitenland werken en verschijnt nog maar zelden in het openbaar. Familiale gelegenheden, zoals de uitvaart van zijn grootmoeder (koningin Elisabeth), vader (koning Leopold III), broer (koning Boudewijn) of het huwelijk van zijn nicht (prinses Astrid), zijn hierop uitzonderingen.
In 1991 trouwde hij met Léa Wolman. Prinses Léa wordt geboren te Etterbeek op 2 december 1951. Léa Inge Dora Wolman is het enige kind van Sigismund Wolman en Lisa Bornstein. Haar ouders waren actief in de vastgoedsector. Zij heeft twee kinderen: een dochter, Laetitia Spetschinsky (1976) en een zoon, Renaud Bichara (1983). Prinses Léa heeft een kleinzoon, Charles Albert (2009), bij haar dochter. Hoewel het voor zijn huwelijk niet geheel duidelijk was of hij in de Belgische troonopvolging voorkwam, vroeg hij geen toestemming aan koning Boudewijn om te huwen, en maakte hij dus hoe dan ook geen deel meer uit van de Belgische troonopvolging. Het koppel bleef kinderloos.
Prins Alexander en Léa ontmoeten elkaar voor het eerst in Knokke, bij de liberale politicus Georges Mundeleer. Op 14 maart 1991 treden ze in Deben, Suffolk (Verenigd Koninkrijk) in het huwelijk. Het paar kiest ervoor het huwelijk niet meteen openbaar te maken. Slechts enkele ingewijden en getrouwen zijn op de hoogte. Het huwelijk krijgt later een kerkelijk inzegening in Montana (Zwitserland).
Wanneer in 1998 prinses Esmeralda haar huwelijk aankondigt met professor Salvador Moncada, wordt het nieuws alsnog bekend gemaakt. Tijdens een officiële receptie in het kasteel van Corroy-le-Grand, eigendom van markies de Trazegnies, maken de gasten kennis met de nieuwe prinses.
De echtgenote van prins Alexander draagt de titel Prinses van België, maar is gekend onder de naam Prinses Alexander van België. Zij is de laatste prinses die de titel gekregen heeft door het naakte feit van haar huwelijk. Eind 1991 worden de regels met betrekking tot de toepassing van de koninklijke titulatuur in België aangepast, maar als overgangsmaatregel blijven de bestaande titels wel behouden.
Prinses Léa spreekt naast haar moedertaal, het Duits, ook Nederlands, Frans, Engels en Spaans.
Prins en Prinses Alexander van België woonden in villa Landsrode, te Sint-Genesius-Rode.
Alhoewel er aanvankelijk sprake was van animositeit tussen de kinderen uit het eerste huwelijk van Leopold III en zijn jongste kinderen, was Alexander later vaak van de partij bij officiële gelegenheden. Zijn vrouw mag zich Prinses Léa noemen.
Alexander overleed op 29 november 2009 op 67-jarige leeftijd aan een acute longembolie.[1][2] Zijn dood werd door een communiqué van het hof bekend gemaakt. “Prinses Alexander van België, Prinses Esmerala en Prinses Marie-Christine, de Koning en de Koningin en de Leden van de Koninklijke Familie delen met droefheid het overlijden mee van Prins Alexander van België deze namiddag ten gevolge van een acute longembolie.”
De uitvaart van de prins heeft plaats op 4 december 2009 in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken. Hij wordt bijgezet in een kapel naast de Koninklijke Crypte.
van België Astrid Sophia Louisa Thyra º17/11/1905 Stockholm (Zweden) †29/08/1935 KŁssnacht (Zwitserland) 35297
Prinses van Zweden
Koningin der Belgen
echtgenote van Zijne Majesteit Leopold III
geboren te Stockholm den 17 November 1905 en schielijk overleden te Küssnacht (Zwitserland) den 29 Augustus 1935, voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
tot Koningin uitgeroepen den 23 Februari 1934
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met van België Leopold III op 04/11/1926 te Brussel
van België Boudewijn Leopold Filip Marie Karel Anton Joseph L º03/06/1869 Brussel †23/01/1891 Brussel 51930
Priez pour le reos de l'âme de Son Altesse-Royale Monseigneur Bauduin, Léopold, Philippe, Marie, Charles, Antoine, Jospeh, Louis
Prince de Saxe-Cobourg-Gotha
Capitaine Commandant au Régiment des Carabiniers
Grand Cordon de l'Ordre de Léopold
né à Bruxelles le 3 Juin 1869, y décédé le 23 Janvier 1891, muni des secours de Notre Mère la Sainte Eglise
Boudewijn van België (1869-1891)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Boudewijn van België 1869-1891
Vermoedelijke troonopvolger periode 1869-1891
Voorganger Leopold, prins van België
Opvolger Albert I, derde koning der Belgen
Vader Filips, graaf van Vlaanderen
Moeder Maria Gravin van Vlaanderen
Wapen als prins van België
Boudewijn Leopold Filips Marie Karel Anton Jozef Lodewijk (Brussel, 3 juni 1869 - aldaar, 23 januari 1891), prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg en Gotha, was de oudste zoon van prins Filips.
Na de dood van zijn enige zoon zag Leopold II in zijn broer Filips, de graaf van Vlaanderen, niet de geschikte troonopvolger: Filips was doof en had geen ambitie om te regeren. Daarom vestigde koning Leopold zijn hoop op Boudewijn, de zoon van Filips.
De jonge prins groeide op met zijn zusters en broer Albert in het paleis van Filips in de Regentschapsstraat in Brussel en werd voorbereid op zijn toekomstige taak. De jongste dochter van koning Leopold, prinses Clementine, was verliefd op haar neef, zo blijkt uit de correspondentie met haar zuster, aartshertogin Stefanie. Leopold zag in Clementine een goede koningin en was het idee van een huwelijk niet ongenegen, in tegenstelling tot Boudewijn zelf en zijn vader.
Levenseinde Begin 1891 wordt Boudewijns zuster Henriëtte zwaar ziek, een longontsteking. Boudewijn, die griep heeft, bleef bij haar in de koude gangen bidden voor haar spoedig herstel. Op 23 januari overleed Boudewijn aan een longoedeem.
De plotse dood zorgt voor wantrouwen; in de pers verschenen verhalen die naar het Mayerlingdrama verwezen. [1] In 1889 te Mayerling pleegde Leopolds II schoonzoon, man van zijn dochter Stefanie van België, de Oostenrijkse kroonprins Rudolf samen met zijn jeugdige maîtresse zelfmoord. Een gerucht is dat hij op 22 januari een nierbloeding heeft, een gevolg van een verwonding opgelopen in een duel met de echtgenoot van zijn maitresse in het kasteelpark van Bovelingen.
Boudewijn werd op 29 januari bijgezet in de Crypte van Laken.
bidprentje in mijn bezit
van België Elisabeth º25/07/1876 onbekend †23/11/1965 onbekend 35296
hertogin in Beieren
prinses van België
koningin der Belgen
gehuwd met van België Albert I Leopold Clement Marie Meinrad op 02/10/1900
van België Leopold III º03/11/1901 Brussel †25/09/1983 onbekend 35298
vierde Koning van België van 23/02/1934 tot 16/07/1951
Vader van BelgiŽ Albert I Leopold Clement Marie Meinrad
gehuwd met van België Astrid Sophia Louisa Thyra op 04/11/1926 te Brussel
gehuwd met Baels Mary Lilian Henriette Lucie Josephine Ghislaine op 06/12/1941 te Brussel/Laken
Van Belle Elisabeth º23/09/1877 onbekend †19/01/1973 Bree (?) 10857
gehuwd met Lommelaers Joannes Fredericus
Van Beneden Maria º17/07/1917 Kortenberg †18/12/1989 Nossegem 39121
weduwe sinds 30/05/1987
geboren te Kortenberg op 17 juli 1917 en godvruchtig overleden te Nossegem op 18 december 1989, gesterkt door het Heilig Sakrament van de zieken
de families Van Beneden, Peymen, Bellemans en Presiaux
gehuwd met Peymen André
Van Berckelaer Bert º08/05/1937 Neeroeteren †24/03/2008 Lanaken 40778
geboren te Neeroeteren op 8 maart 1937 en overleden in het Sint-Barbaraziekenhuis te Lanaken op 24 maart 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Van Berckelaer en Monnens
gehuwd met Monnens Mia
Van Berckelaer Constant º10/10/1930 Neeroeteren †29/10/1969 Antwerpen 15923
handelsingenieur - reserveluitenant
godvruchtig overleden in de Eeuwfeestkliniek te Antwerpen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Debbaudt Annie
Van Berckelaer Gust º28/09/1939 Neeroeteren †26/06/2010 Bree 46197
ere-directiesecretaris Technisch Instituut Sint-Jansberg
geboren te Neeroeteren op 28 september 1939 en omringd door zijn naaste familie overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Bree op 26 juni 2010, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Van Berckelaer en Verheijen
gehuwd met Verheijen Agnes
Van Berckelaer Josée º06/04/1925 Lier †21/08/2009 Maaseik 43991
weduwe sinds ?
geboren te Lier op 6 april 1925 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 21 augustus 2009
de families Van Berckelaer en Zoons
gehuwd met Zoons Jan
Vanbergen Florent º15/06/1940 Wellen †02/11/2007 Bree 38891
levensgezel van mevrouw Mia Berghs
hij werd geboren te Wellen op 15 juni 1940 en is plotseling overleden te Bree op Allerzielen, 2 november 2007, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Berghs Mia
Vanbergen Hubert º02/11/1907 Zepperen †14/01/1967 Maaseik 15748
overleden te Maaseik de 14de januari 1967 voorzien van de laatste heilige Sacramenten
… En gij mijn zoon, priester, bid voor mij aan het altaar. Bewaart allen dat eenvoudig Godsvertrouwen dat ik u heb voorgeleefd.
de families Vanbergen en Strijckers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Strijckers Jeanne
Vanbergen Johan (professor dr.) º28/03/1934 Maaseik †25/05/1993 Leuven 6810
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Rejhons Tineke
Van Berghen André º21/10/1941 Genk †18/03/2016 Heusden 55374
VAN BERGHEN, André, geboren op 21-10-1941 te Genk, overleden op 18-03-2016 te Heusden op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-03-2016 te Hasselt, echtgenoot van Schrooten Lisette.
(bron: Het Belang van Limburg, 2016-03-19)
gehuwd met Schrooten Lisette
Van Berkel Julien Victor º27/03/1939 Maaseik †05/08/1988 Pellenberg 3521
beroep: stadsbeambte
onderbureauchef dienst bevolking stad Maaseik
godvruchtig overleden in het U.Z. Pellenberg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Swennen Denise Wilhelmina Catharina op 29/07/1966 te Maaseik
Van Berkel Pierre Johan Adrianus º17/06/1901 Herpen (NL) †20/01/1965 Maaseik 11512
plotseling overleden te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ex Catharina Margareta
Van Berwaer Jeanine º1915 onbekend onbekend 34884
weduwe sinds 28/08/1990
gehuwd met Carlier Jean-Louis
Vanbeuren Helena º18/08/1885 Genk †23/06/1954 Genk 12531
lid van de Bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
na een langdurige ziekte zeer godvruchtig in den Heer overleden te Genk
… Daarvoor bidden wij allen, wij haar man en kinderen, vooral haar zoon-priester wanneer hij aan het altaar staat. …
de families Vanbeuren, Fréson, Diliën en Mary
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Freson Jozef
Vanbeuren Martha (Zuster) º11/07/1911 Genk †28/12/2003 Genk 16227
overleden in haar gemeenschap te Genk
Vanbever Angelina º1872 onbekend onbekend 28579
overleden vóór 1941
gehuwd met Vanderwegen Eugeen
Van Beygaerden Hélène Robertha A. M. º18/01/1915 Maaseik †12/11/1948 Horn (NL) 3414
geboren te Maaseik de 18 Januari 1915 en godvruchtig overleden te Horn (Holland) op 12 November 1948, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
de families Hendrix en Van Beygaerden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hendrix René Jacques Mathieu H.
Van Beygaerden Joannes Baptista Maria (John) º08/01/1879 Antwerpen †17/02/1950 Maaseik 64526
van BEYGAERDEN, John, geboren op 08-01-1879 te Antwerpen, overleden op 17-02-1950 te Maaseik op 71-jarige leeftijd, weduwnaar van Beelen Bertha.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Beelen 'Bertha' Hortensia Paulina
Van Beygaerden Martha Francisca Bertha Nathalie (Marthe) º25/10/1920 Maaseik †14/10/1988 Knokke 13634
geboorteakte nummer 111 dd. 25/10/1920 - burgerlijke stand Maaseik
godvruchtig overleden in de kliniek O.-L.-Vrouw ter Linden te Knokke
Haar hulpeloze kwaal aanvaardde geen genezing. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dumon George
Van Beygaerden Theofiel º15/02/1916 Maaseik †21/01/1941 Maaseik 5932
bidprentje in mijn bezit
Van Bilsen Jacobus Hubertus º1896 onbekend onbekend 40346
overleden vóór 1976
gehuwd met Kurvers Mechtildis Anna Catharina
Van Bilsen Maria Elisabeth º19/02/1857 Neeritter (NL) onbekend 63268
huwelijksakte nummer 17 dd. 06/06/1888 - burgerlijke stand Maaseik
dochter van Van BILSEN (Van Bilzen) Antonius en BEKKERS (Beckers) Maria Gertrudis
gehuwd met Simons Josephus op 06/06/1888 te Aldeneik
Van Bilsen Pierre º06/04/1922 Kessenich †26/03/2002 Maaseik 51630
VAN BILSEN, Pierre, geboren op 06-04-1922 te Kessenich, overleden op 26-03-2002 te Maaseik op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 30-03-2002 te Hasselt - de Tesch, urne begraven te Elen, echtgenoot van Grooten Anna.
(bron: Het Belang van Limburg, 2002-03-28)
gehuwd met Grooten Anna
Van Bilzen Maria Elisabeth º19/02/1857 Neeritter (NL) †06/03/1939 Maaseik 27413
Van Bilzen Maria 'Hubertina' º24/01/1878 Neeritter (NL) †03/10/1954 Kessenich 62757
Van BILZEN, Hubertina, geboren op 24-01-1878 te Neeritter, overleden op 03-10-1954 te Kessenich op 76-jarige leeftijd, echtgenote van Deben Willem.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Deben Wilhelmus Hubertus (Willem)
van Bockrijck Albert º1871 onbekend 24011
overleden vóór 1940
gehuwd met Gielen Marie-Joséphine Desirée Henriette Pauline Charlott
Vanbockrijck Alphonse º05/07/1912 Zonhoven †10/12/1998 Maaseik 1774
weduwnaar sinds 01/06/1986
geboren te Zonhoven op 5 juli 1912 en overleden te Maaseik op 10 december 1998, gesterkt door het gebed van de kerkgemeenschap
de families Vanbockrijck, Clerkx, Put en Verstappen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Clerkx Anna Hubert. Francisca op 08/08/1936 te Maaseik
Vanbockrijck Anna Maria º13/03/1861 Bree †09/09/1939 Opitter 39030
weduwe sinds 30/08/1930
steunend lid van 't Werk van Don Bosco en van 't Sint-Pieters-Liefdewerk
geboren te Bree den 13 Maart 1861 en godvruchtig overleden te Opitter den 9 September 1939, tijdig voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Houben Leonardus op 07/01/1885 te Gerdingen
Van Bockrijk Maria º1900 onbekend onbekend 30558
weduwe sinds 18/06/1966
gehuwd met Rutten Pierre
Vanbockryck Albert º1914 onbekend onbekend 26982
overleden vóór 2005
gehuwd met Driesen Christina
Vanbockryck Armand º29/09/1914 Zonhoven †24/08/1997 Hasselt 34463
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 24 augustus 1997
de families Vanbockryck en Switten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Switten Angeline
Vanbockryck Georgius º30/07/1927 Zonhoven †04/12/1995 Heusden 34465
godvruchtig overleden in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden op 4 december 1995
bidprentje in mijn bezit
Van Bockryck Karel º1900 onbekend onbekend 41531
gehuwd met Fichefet Isabelle
Vanbockryck Louis º1912 onbekend onbekend 4917
gehuwd met Coninx Alda
Van Boeckel Maria Joanna º01/01/1802 Bocholt †12/04/1845 Weert (NL) 21597
tussen 1835 en 1836 verhuisde het gezin Pernot-Van Boeckel naar Weert. Daar woonden ze in een huis met aanhorige gebouwen en tuinen aan de Beekpoort in de wijk "'t Morgat".
huwelijksvoorwaarden opgemaakt en verleden voor notaris Bloemarts te Weert op 4 september 1843
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 19-20
gehuwd met Purnot Jacobus op 17/10/1831 te Bocholt
gehuwd met Coenen Winandus Dominicus Jacobus in 1843 te Weert (NL)
Van Bogaert Ben º1925 onbekend onbekend 56742
overleden vóór 2017
gehuwd met Neyens Tilly
Van Bogget Agnes º30/07/1921 Bocholt †22/02/1997 Hasselt 43623
geboren te Bocholt op 30 juli 1921 en in de Heer ontslapen in het Salvatorziekenhuis te Hasselt op 22 februari 1997, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Van Bogget en Van Damme
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Damme Désiré
Vanbogget Albertine º29/01/1916 Bocholt †23/02/2009 Bocholt 43658
weduwe sinds ?
geboren te Bocholt op 29 januari 1916 en overleden in het woon- en zorgcentrum De Voorzienigheid te Bocholt op 23 februari 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vanbogget en Dreesen
Moeder Vrancken Aldegonda Josephine
gehuwd met Dreesen Henri
Van Bogget Bèrke º29/07/1935 Bocholt †25/07/2011 Overpelt 48179
lid van het Heilig Paterke van Hasselt en van Okra
geboren te Bocholt op 29 juli 1935 en geheel onverwachts zachtjes ingeslapen te Overpelt op 25 juli 2011
de families Van Bogget, Brands, Jans en Nouwen
gehuwd met Brands Paula
Vanbogget Catharina º1884 onbekend onbekend 57293
weduwe sinds 14/04/1940
gehuwd met Bloemen Matheus te Bocholt?
Van Bogget Cecilia º23/01/1919 Bocholt †06/12/1993 Bocholt 30093
weduwe sinds 12/01/1989
VAN BOGGET, Cecilia, geboren op 23-01-1919 te Bocholt, overleden op 06-12-1993 te Bocholt op 74-jarige leeftijd, begraven op 11-12-1993 te Bocholt, weduwe van Neyens Albert.
(bron: Het Belang van Limburg, 1993-12-09)
gehuwd met Neyens Albert
Van Bogget Giel º17/12/1919 Bocholt †02/03/1997 Bocholt 51005
weduwnaar sinds 30/01/1997
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Aegden An
Vanbogget Hendrik º1883 onbekend onbekend 53658
overleden vóór 1966
gehuwd met Vrancken Aldegonda Josephine
Van Bogget Herman (Mon) º08/07/1935 Bocholt †10/02/2020 Overpelt 57851
VAN BOGGET, Herman, geboren op 08-07-1935 te Bocholt, overleden op 10-02-2020 te Pelt op 84-jarige leeftijd, urne begraven te Bocholt, echtgenoot van Cardinaels Mariëtte.
(bron: Het Belang van Limburg, 2020-02-13)
gehuwd met Cardinaels Mariëtte
Vanbogget Jeanne º12/03/1919 Bocholt †22/01/2018 Achel 56814
weduwe sinds 04/06/1993
VANBOGGET, Jeanneke, geboren op 12-03-1919 te Bocholt, overleden op 22-01-2018 te Achel op 98-jarige leeftijd, begraven op 26-01-2018 te Kaulille, weduwe van Dewael Mathieu.
(bron: Het Belang van Limburg, 2018-01-24)
Moeder Vrancken Aldegonda Josephine
gehuwd met Dewael Mathieu
Van Bogget Leo º1912 onbekend onbekend 47945
overleden vóór 2011
gehuwd met Hamstra Adèle
Van Bogget Maria (Mia) º24/04/1940 Bocholt †04/04/2005 Genk 24484
ma van Marc ( † ), Anja en Veerle
omringd door haar naaste familie zachtjes ingeslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
gehuwd met Hollanders René
Van Bogget Maria Rosalia º26/09/1909 Bocholt †25/01/2000 Overpelt 55271
weduwe sinds 19/03/1988
VAN BOGGET, Maria Rosalia, geboren op 26-09-1909 te Bocholt, overleden op 25-01-2000 te Overpelt op 90-jarige leeftijd, begraven op 29-01-2000 te Bocholt, weduwe van Van Mierloo Antonius Joseph Godefridus.
(bron: Het Belang van Limburg, 2000-01-27)
gehuwd met Van Mierlo Antonius Joseph Godefridus
Vanbogget Miet º12/09/1910 Bocholt †13/09/2001 Bocholt 4875
weduwe sinds 28/10/1984
volksnaam: Miet van Twan Giebels
Moeder Vrancken Aldegonda Josephine
gehuwd met Dreesen Antoine
Van Bogget Rik º1920 onbekend †1949 onbekend 48009
gehuwd met Aegden Maria Helena te Bocholt
Van Bogget Rosalie Elisabeth º1913 onbekend onbekend 17809
weduwe sinds 27/05/1981
gehuwd met Thijs Petrus Jacobus
Van Brabant Alain º29/08/1960 Brussel †01/02/1961 Asse 38193
geboren te Brussel, de 29 augustus 1960 en ten gevolge van een smartelijk verkeersongeval overleden te Asse, de 1 februari 1961
de families Van Brabant en Steutelings
bidprentje in mijn bezit
Moeder Steutelings Maria Theresia
Vanbrabant Albert º21/01/1945 Sint-Truiden †07/11/2017 Hasselt 52853
geboren te Sint-Truiden op 21 januari 1945 en omringd door hen die hij liefhad van ons heengegaan te Hasselt, Jessa Ziekenhuis, op 7 november 2017
de families Vanbrabant en Peters
-x-x-x-
VANBRABANT, Albert, geboren op 21-01-1945 te Sint-Truiden, overleden op 07-11-2017 te Hasselt op 72-jarige leeftijd, gecremeerd te Hasselt, urne bewaard bij familie thuis, echtgenoot van Peters Annemie.
(bron: Het Belang van Limburg, 2017-11-09)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peters Annemie
Vanbrabant Jan (Dr.) º16/04/1938 Meerhout †23/04/2018 Hechtel 63706
huisdokter
lid van de Orde van den Prince
geboren te Meerhout op 16 april 1938 en samen met zijn echtgenote overleden te Hechtel op 23 april 2018
de families Vanbrabant-Rutten en Verbeeck-Blommaerts
4 kinderen: Els, Jan, Miek en Philip Vanbrabant
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Verbeeck Julienne
Van Brabant Julia Maria º1892 onbekend onbekend 28366
weduwe sinds 05/06/1967
gehuwd met Severijns Nicolas
Vanbrabant Lucien º1921 onbekend 19469
vroegtijdig overleden
gehuwd met Severijns Maria
Van Brabant Maria Rosalia Victorina (Victorine) º21/10/1903 Neerpelt †11/02/1996 Lommel 62945
weduwe sinds 25/09/1982
lid van het Heilig Paterke van Hasselt
lid van Ziekenzorg
geboren te Neerpelt op 21 oktober 1903 en godvruchtig overleden in het Maria Middelares ziekenhuis te Lommel op 11 februari 1996, voorzien van het Sacrament van de zieken
de families Van Brabant en Verdonck
-x-x-x-x-
VAN BRABANT, Victorine, geboren op 21-10-1903 te Neerpelt, overleden op 11-02-1996 te Lommel, Mariaziekenhuis N.-Limburg op 92-jarige leeftijd, begraven op 14-02-1996 te Lommel-Barrier, parochiekerk, weduwe van Verdonck Gerard.
(bron: Het Belang van Limburg, 1996-02-12)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verdonck Henricus Gerardus (Gerard)
Van Bree Adrianus º1868 Heeze (NL) Achel ? 63041
Heeze (BrabantsHéésj) is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het maakte tot de tijd van de Bataafse Republiek deel uit van de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten. Vanaf het begin van de 19e eeuw was het een zelfstandige gemeente, en sinds 1997 is Heeze een onderdeel van de gemeente Heeze-Leende.
Heeze wordt vanwege de vele natuur, waaronder de Herbertusbossen en de Strabrechtse Heide de Parel van Brabant genoemd.[2] In 2021 had het dorp 9.945 inwoners.[1] In Heeze ontstaat de Kleine Dommel uit een samenvloeiing van de Groote Aa en de Sterkselse Aa. Heeze is bekend vanwege zijn kasteel en de bossen daaromheen.
 
gehuwd met Van Otterdijk Joanna Maria te Achel ?
Van Bree Anna Maria Gerardina º31/05/1899 Hamont onbekend 63046
geboorteakte nummer 41 dd. 01/06/1899 - burgerlijke stand Hamont
Van Bree Coletta Barbara (Zuster) º03/01/1902 Hamont †26/11/1970 Hasselt 11516
geboorteakte nummer 1 dd. 03/01/1902 - burgerlijke stand Hamont
VAN BREE, Coleta, geboren op 02-01-1902 te Hamont, overleden op 26-11-1970 te Hasselt op 68-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1970 te Zonhoven.
(bron: Het Belang van Limburg, 1970-11-28/1970-11-30)
Vader Van Bree Peter 'Jan'
Moeder Segers Joanna of Anna Maria
Van Bree Elisa (Zuster Marie Christiane) º14/02/1904 Achel †30/04/1991 Sint-Niklaas 63040
VAN BREE, Elisa (Zr Marie Christiane), geboren op 14-02-1904 te Achel, overleden op xx-04-1991, begraven op 04-05-1991 te Sint-Niklaas, kapel van moederklooster.
(bron: Het Belang van Limburg, 1991-05-02)
Van Bree Emmanuel Joseph Maria Gerard º25/12/1898 Hamont 63043
geboorteakte nummer 117 dd. 27/12/1898 - burgerlijke stand Hamont
Vader Van Bree Peter 'Jan'
Moeder Segers Joanna of Anna Maria
Van Bree Hendrik º1825 onbekend onbekend 63044
gehuwd met Van der Wielen Joanna Elisabeth
Van Bree Jacobus Joannes (Jaak) º03/09/1903 Hamont †13/08/1978 Neerpelt 63038
geboorteakte nummer 66 dd. 04/09/1903 - burgerlijke stand Hamont
VAN BREE, Jaak, geboren op 03-09-1903 te Hamont, overleden op 13-08-1978 te Neerpelt op 74-jarige leeftijd, begraven op 17-08-1978 te Hamont, echtgenoot van Winkels Anna.
(bron: Het Belang van Limburg, 1978-08-14)
Vader Van Bree Peter 'Jan'
Moeder Segers Joanna of Anna Maria
gehuwd met Winkels Anna
Van Bree Johanna º1899 Hamont ? †27/06/1985 Zonhoven 63037
VAN BREE, Johanna, geboren op circa 1899, overleden op 27-06-1985 te Zonhoven, begraven op 02-07-1985 te Zonhoven.
(bron: Het Belang van Limburg, 1985-07-01)
 
Van Bree Maria Ida º08/01/1888 Hamont †09/09/1981 Hamont 63036
geboorteakte nummer 2 dd. 09/01/1888 - burgerlijke stand Hamont
VAN BREE, Maria Ida, geboren op 08-01-1888 te Hamont, overleden op 09-09-1981 te Hamont op 93-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1981 te Hamont.
(bron: Het Belang van Limburg, 1981-09-12)
Vader Van Bree Peter 'Jan'
Van Bree Maria Petronella Helena (Zuster) º29/12/1904 Hamont †12/05/1994 Zonhoven 11517
geboorteakte nummer 136 dd. 30/12/1904 - burgerlijke stand Hamont
VAN BREE, Petronella, geboren op 29-12-1904 te Hamont, overleden op 12-05-1994 te Zonhoven op 89-jarige leeftijd, begraven op 17-05-1994 te Zonhoven.
(bron: Het Belang van Limburg, 1994-05-14)
Vader Van Bree Peter 'Jan'
Moeder Segers Joanna of Anna Maria
Van Bree Maria (Zuster Marie-Godfrieda) º15/07/1907 Achel †15/10/1999 Sint-Niklaas 15925
geboorteakte nummer 26 dd. 16/07/1907 - burgerlijke stand Achel
dochter van Adrianus Van Bree, 39 jaar, landbouwer, geboren te Heeze (Holland), wonende te Achel en van Joanna Maria Van Otterdijk, zijne huisvrouw, 36 jaar, geboren te Achel
Zij koos op 10 oktober 1927 voor een leven in religieuze geloften bij de Congregatie van de Zusters Jozefienen te Sint-Niklaas
de Heer riep haar tot deelname aan Zijn eeuwige verrijzenisvreugde te Sint-Niklaas, klooster "Het Hof" op 15 oktober 1999
… Zuster Godfrieda, bedankt voor zoveel dienst aan de congregatie. We blijven de Heer danken voor je voldragen leven dat evangelische sporen naliet in Sint-Niklaas, Sint-Huibrechts-Lille, Opoeteren, Dorne, Eksel en Lindelhoeven. …
bidprentje in mijn bezit
Van Bree Peter 'Jan' º17/03/1850 Budel (NL) †08/01/1933 Hamont 25622
weduwnaar van Maria Segers sinds 22/01/1888
echtgenoot van Anna Maria Segers
lid van verschillende genootschappen
geboren te Budel (Holland), den 17 Maart 1850 en zeer godvruchtig overleden te Hamont, den 8 Januari 1933, meermalen gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de families Van Bree en Segers
De dierbare overledene, wiens heengaan we betreuren, was 'n man van geloof, 'n kristen van ouden stempel, een toonbeeld van godsvrucht. … De Heilige Kerk vond in hem 'n milden steun: van zijn talrijk kroost heeft hij vijf kinderen afgestaan voor den dienst des Heeren. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Segers Joanna of Anna Maria op 21/07/1891 te Molenbeersel
gehuwd met Segers Maria op 23/01/1887 te Molenbeersel
Van Bree Peter (Piet) Joannes Maria (Z.E.H.) º09/09/1908 Hamont †02/12/1979 Neerpelt 25635
geboorteakte nummer 88 dd. 10/09/1908 - burgerlijke stand Hamont
priester gewijd te Namen op 28/07/1935
kapelaan te Fairoul (Fraire, Namen) van 1935 tot 1939
kapelaan te Heppen van 1946 tot 1958
pastoor te Heppen van 1958 tot 1978
rustend pastoor te Hamont vanaf 01/10/1978
in godvruchtige overgave overleden in het Heilig Hartkliniek van Neerpelt
Nog een plechtige uitvaartdienst volgt in de parochiekerk van Sint-Blasius te Heppen op zaterdag 15 december 1979 om 11 uur.
de families Van Bree en Segers
-x-x-x-
VAN BREE, Pieter Johannes, geboren op 09-09-1908 te Hamont, overleden op 02-12-1979 te Neerpelt op 71-jarige leeftijd, begraven op 06-12-1979 te Hamont.
(bron: Het Belang van Limburg, 1979-12-04)
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Bree Peter 'Jan'
Moeder Segers Joanna of Anna Maria
Van Bree Robert º21/08/1936 Hamont †02/07/1980 Tel Aviv (IsraŽl) 63265
geboren te Hamont op 21 augustus 1936 en plotseling overleden te Tel Aviv (Israël) op 2 juli 1980
de families Van Bree en Adaams
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Adaams Vera
Van Bree Theresia Maria Josephina º11/11/1906 Hamont †24/09/1989 Hamont 63011
geboorteakte nummer 110 dd. 12/11/1906 - burgerlijke stand Hamont
geboren te Hamont op 11 november 1906 en in godvruchtige overgave overleden te Hamont op 24 september 1989, voorzien van de troostmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Van Bree en Segers
-x-x-x-
VAN BREE, Theresia Maria Josephina, geboren op 11-11-1906 te Hamont, overleden op 24-09-1989 te Hamont op 82-jarige leeftijd, begraven op 30-09-1989 te Hamont.
(bron: Het Belang van Limburg, 1989-09-28)
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Bree Peter 'Jan'
Moeder Segers Joanna of Anna Maria
Van Bree 'Wilhelmina' Hubertina Theresia Josephina º14/10/1895 Hamont †11/12/1983 Hamont 63012
geboorteakte nummer 88 dd. 15/10/1895 - burgerlijke stand Hamont
VAN BREE, Wilhelmine, geboren op 14-10-1895 te Hamont, overleden op 11-12-1983 te Hamont op 88-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1983 te Hamont-Boskerkhof.
(bron: Het Belang van Limburg, 1983-12-14)
Vader Van Bree Peter 'Jan'
Moeder Segers Joanna of Anna Maria
Van Bree Willem Joseph Alfons Bernardus Wilhelmus (Z.E.H.) º31/05/1900 Hamont †19/09/1980 Arendonk 27813
geboorteakte nummer 46 dd. 01/06/1900 - burgerlijke stand Hamont
voornamen: Willem Joseph Alfons Van Bree
Norbertijn van de Abdij van Postel
ere-pastoor Sint-Jozef-Voorheide (Arendonk)
ingekleed te Postel op 9 oktober 1922
professie gedaan op 9 oktober 1924
priester gewijd op 29 september 1928
onderpastoor te Dessel op  9 augustus 1929
onderpastoor te Willebroek op 2 februari 1939
kapelaan te Voorheide (Arendonk) op 26 december 1948
pastoor aldaar sedert 7 april 1960 tot 8 november 1976 toen hij op rust ging in Dessel
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Bree Peter 'Jan'
Moeder Segers Joanna of Anna Maria
Van Breugel Karel Willem Albert º16/08/1901 Lommel †18/07/1940 Lommel 38835
dokter in de geneeskunde
geboren te Lommel op 16 Augustus 1901 en aldaar godvruchtig overleden den 18 Juli 1940, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Neeckx Marthe
Van Briel Albert º04/06/1916 Helchteren †26/01/2002 Kortrijk (?) 6313
Vanbriel Alice º29/03/1933 Peer †11/11/2009 Grote-Brogel 45327
lid van Ziekenzorg
geboren te Peer op 29 maart 1933 en thuis overleden te Grote-Brogel op 11 november 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vanbriel en Reynders
gehuwd met Reynders Jozef
Vanbriel Anna º24/11/1926 Zwartberg †26/10/1942 Maaseik 16840
lid van de Heilige Kindsheid, Geloovige Zielen, Heilige Rozenkrans
godvruchtig overleden te Maaseik
De Heer had ze ons geschonken, de Heer heeft ze ons ontnomen: Zijnen heiligen Naam zij gezegend. Anna was een braaf en deugdzaam kind, een ware troost voor die goede grootouders, die zooveel van haar hielden. Haar goot verlangen was Jezus dikwijls te ontvangen in het Sacrament Zijner Liefde. Zij was dan ook zeer getrouw aan de maandelijksche Communie en het zal zeker eenen troost geweest zijn voor haar, bij haar plotseling overlijden te kunnen getuigen dat zij steeds eene groote godsvrucht gekoesterd heeft tot Jezus-Eucharistie.
Dierbare vader en grootouders, tantes, ooms, nichtjes en neefjes, weest niet ontroostbaar, want ik ben gegaan naar een plaats waar geen leed, geen kommer, geen lijden meer bestaan. Van uit den hemel zal ik steeds blijven waken over U allen en voor U ten beste spreken bij God.
bidprentje in mijn bezit
Van Briel Hendrikus Ludovicus º17/09/1918 Venlo (NL) †10/01/1981 Maaseik 15926
godvruchtig in de Heer ontslapen te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vangansewinkel Maria Helena op 22/04/1946 te Peer
Van Briel Hubert º15/01/1900 Peer †14/04/1968 Leuven 17306
lid van de Bond van het Heilig Hart, het werk van Don Bosco en andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden in de Sint-Rafaëlskliniek te Leuven op Paasmorgen 14/04/1968
de families Van Briel, Van de Cruys, Coninx en Hulsmans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van de Cruys Louisa
Van Briel Jozef º15/02/1908 Peer †21/02/1984 Genk 26530
ere-inspecteur der registratie en domeinen
officier in de Kroonorde, officier in de Orde van Leopold II, ridder in de Kroonorde
geboren te Peer op 15 februari 1908 en vredig in de Heer ontslapen te Genk op 21 februari 1984, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Van Briel, Nouwkens, Coninx en Leyssen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Nouwkens Annette in 1945
Van Briel Karel º onbekend 12364
gehuwd met Nijs Maria Elisabeth Sophia Irma op 18/08/1931 te Opitter
Van Briel Maria º1910 onbekend onbekend 58763
gehuwd met Wilsens 'Auguste' Marie Joseph Frederic Cornelius
Van Briel Maria Cornelius Joannes º19/11/1899 Peer onbekend 56518
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 31‑12‑1925 te Ophoven (getuige(n): Hignoul Arnoldus en Hignoul Gertrudis) met Maria Cornelius Joannes Van BRIEL, 26 jaar oud, geboren op 19‑11‑1899 te Peer, gedoopt op 19‑11‑1899, zoon van Petrus Van BRIEL en Elisabeth CONINX.
gehuwd met Ignoul Catharina te Ophoven
Van Briel Seraphine º03/02/1945 Helchteren †28/06/2008 Hechtel 41263
geboren te Helchteren op 3 februari 1945 en thuis, omringd door haar familie, zachtjes ingeslapen te Hechtel op 28 juni 2008
de families Van Briel en Linten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Linten Richard
van Brienen Caroline Marie Victorine º23/08/1855 Sint-Truiden †04/06/1927 Tongeren 41072
priez pour le repos de l'âme de Madame de Schaetzen, née Caroline Marie Victorine van Brienen
née à Saint-Trond, le 23 Aôut 1855, pieusement décédée à Tongres, le 4 Juin 1927, munie des Sacrements de Notre Mère la Sainte Eglise
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met de Schaetzen Ludovic
Van Broeck Anna Francisca Elisabeth º11/09/1915 Bree †17/01/2015 Bree 31435
weduwe sinds 22/04/2006
geboren te Bree op 11 september 1915 en is aldaar zachtjes van ons heengegaan op 17 januari 2015, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Van Broeck en Conings
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Conings Jan
Van Broeck Frans º1874 onbekend onbekend 33757
weduwnaar sinds 04/05/1963
gehuwd met Rouwet Anna
Vanbroeck Virginie º17/03/1908 Bree †22/06/2005 Bree 27514
weduwe sinds ?
overleden in het rusthuis residentie "De Boneput" te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanstreels Gerard
Van Broekhoven Jan Baptist º07/01/1902 Lommel †10/12/1952 Lommel 63597
voorzitter van bakkersbond en middenstand
geboren te Lommel de 7de Januari 1902 en ten gevolge van een smartelijk ongeval omgekomen de 10de December 1952, voorzien van de H.H. Sacramenten
de families Van Broekhoven en Jacobs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jacobs Albertine
Van Broekhoven Maria º03/06/1929 Neerpelt †05/10/2020 Bree 55844
gehuwd met Boonen Thieu
Van Brussel Emma º28/10/1921 Sint-Jans-Molenbeek †13/09/2009 Genk 44276
weduwe sinds 05/02/2001
echtgenote van de stichter van Garage Willems nv
lid van het Heilig Paterke van Hasselt
lid van de stem van Sint-Antonius
geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 28 oktober 1921 en overleden te Genk, thuis omringd door haar familie op zondag 13 september 2009, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Van Brussel, Willems, Ceunen en Schrijvers
3 kinderen: Paula, Marcel en Alice Willems
gehuwd met Willems Emiel
Van Brusselen Maria (Zuster Marie-Leonard) º05/02/1924 Betekom †19/06/2012 Maaseik 50373
Zuster Annuntiaat van Heverlee
geboren te Betekom op 5 februari 1924 en overleden te Maaseik op 19 juni 2012
God heeft haar inderdaad boven 't nameloze uitgetild. Die ervaring van Gods Liefde maakte zuster M. Leonard dankbaar en gelukkig. Dat hebben de haar toevertrouwde kleuters en collega's jarenlang mogen ervaren. Dat straalde zij uit bij haar medezusters, familie en vrienden. Dat weet men ook in Neeroeteren waar zij zich de helft van haar lang en vruchtbaar leven heeft ingezet voor haar gemeenschap, voor de parochie en voor de missies. Maria, onze hemelmoeder, was haar grote voorbeeld. De vanzelfsprekende vriendschap en gastvrijheid van zuster M. Leonard, haar belangeloze dienstbaarheid voor zieken, kleinen en zwakken, haar hoopvol geloof en haar nuchtere, humoristische kijk op mensen en dingen stemmen ons tot dankbaarheid.
De zusters Annuntiaten van Heverlee en de families Van Brusselen en Van Roosbroeck
bidprentje in mijn bezit
Vanbuel Bertha º1923 onbekend onbekend 28310
overleden vóór 2006
gehuwd met Verheyen Mathieu
Vanbuel Berthilia º15/10/1898 Peer †19/02/1982 Hasselt 62840
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden, K.A.V., het Heilig Paterke van Hasselt en meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Peer op 15 october 1898 en godvruchtig in de Heer overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 19 februari 1982, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen
de families Vrijsen, Vanbuel, Custers en Loos
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vrijsen Josephus
Vanbuel Helena º1860 onbekend onbekend 49622
weduwe sinds 13/12/1936
gehuwd met Moors Henricus
Vanbuel Hermine º12/12/1941 Wijchmaal †12/08/2007 Hasselt 37624
werkneemster RVA Hasselt
geboren in Wijchmaal op 12 december 1941 en overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 12 augustus 2007
de families Vanbuel en Haex
Vanbuel Hubertina Virginie º27/01/1884 Peer onbekend 64644
geboorteakte nummer 6 dd. 29/01/1884 - burgerlijke stand Peer
dochter van Jan Theodoor Vanbuel, landbouwer van beroep, oud 50 jaren, woonachtig te Peer, en van Maria Catharina Leenaerts, oud 33 jaren
weduwe sinds 05/09/1933
gehuwd met Rijken Leonardus (Leo) in 1910
Vanbuel Jaak º12/02/1934 Wijshagen †20/04/2021 Leuven 57545
weduwnaar sinds 20/11/2013
geboren te Wijshagen op 12 februari 1934 en overleden te Leuven op 20 april 2021
de families Vanbuel en Symons
4 kinderen: Agnes, Dominique, Monique en Anja Vanbuel
gehuwd met Symons Philomena
Vanbuel Jozef º1901 onbekend onbekend 44673
weduwnaar sinds 17/03/1976
gehuwd met Schepers Maria Helena in 1926
Vanbuel Maria Helena º28/12/1874 Peer †07/06/1962 Gerdingen 19692
weduwe sinds ?
lid van de Voortplanting van het Geloof, Sint-Pieters Liefdewerk, het Werk van Sint-Jozef, de Derde Orde en de Wekelijkse Kruisweg, medewerkster van Don Bosco
geboren te Peer, de 28 december 1874 en zacht in de Heer ontslapen te Gerdingen, de 7 juni 1962, voorzien van de troostmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke zegen "in articulo mortis"
de families Vanbuel en Reumers
… En gij mijn zoon priester,gedenk mij steeds aan het altaar des Heren. Gij waart steeds mijn grootste bekommernis maar ook mijn grootste fierheid. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Reumers Joannes 'Cornelis'
Vanbuel Maria (Zuster Jacoba) º05/04/1919 Peer †10/12/2013 Leuven 51264
zij werd geboren te Peer op 5 april 1919
zij trad in het klooster bij de Zusters van Maria te Leuven op 15 oktober 1935; verbleef in Betekom van 1941 tot 2007, en is heel vredig overleden in Leuven op 10 december 2013
de families Vanbuel en Snoks
Vanbuel Mathieu º09/05/1929 Meeuwen †11/05/1969 Meeuwen 59693
VANBUEL, Mathieu, geboren op 09-05-1929 te Meeuwen, overleden op 11-05-1969 te Meeuwen op 40-jarige leeftijd, begraven op 14-05-1969 te Meeuwen, echtgenoot van Gielen Catharina Hubertina.
(bron: Het Belang van Limburg, 1969-05-13)
5 kinderen: Jan, Jef, Theo, Elly en Carine Vanbuel
gehuwd met Gielen Catharina 'Hubertina'
Vanbuel Theodoor º1903 onbekend onbekend 32846
overleden vóór 1988
6 kinderen: Jaak, Hendrika, Alda, Maria, Madeleine en Josée Vanbuel
gehuwd met Clerix Catharina
Vanbuel Yvo º08/07/1959 Lommel †09/09/2023 Eksel 63095
zoon van Camiel en Anna Vanbuel-Antonissen
landbouwer, lid van JAG
geboren te Lommel op 8 juli 1959 en na een tragisch werkongeval op de boerderij overleden te Eksel op 9 september 2023
de families Vanbuel en Antonissen
Van Buggenum 'Anna' Maria Hubertina (An) º30/04/1887 Maaseik (Aldeneik) onbekend 10631
geboorteakte nummer 54 dd. 30/04/1887 - burgerlijke stand Maaseik
Anna Maria Hubertina, gedoopt op 30-04-1887 te Aldeneik, getuigen: Joannes Hubertus Van Buggenum (Pey) en Anna Maria Corstjens.
Van Buggenum Barbara º1890 onbekend †1957 Bree (?) 10825
gehuwd met Kessels Jan
Vanbuggenum Catharina Elisabeth º28/10/1839 Geistingen †02/09/1920 Ophoven 31456
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
gehuwd met Snijders Peter Mathias op 03/06/1867 te Ophoven
Van Buggenum Elisabeth Maria Hubertina (Lis) º01/02/1891 Maaseik (Aldeneik) onbekend 10628
Anno Domini 1891 die prima Februarii baptiza est Van Buggenum Elisabeth Maria Hubertina legitima Wilhelmi Huberti ac Damen Rosalia Anna Josephinae hic junctorum quam. Susceperunt Joannes Van Buggenum ex Echt et Elisabeth Damen ex hoc parochia. Quod attestor C. Willems
Elisabeth Maria Hubertina, geboren op 31-01-1891, gedoopt op 01-02-1891 te Aldeneik (getuige(n): Joannes Van Buggenum (Echt), Elisabeth Damen).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-04-1912 te Aldeneik (getuige(n): Constantinus Verdeyen, Clementina Delaet (Maaseik)) met Henricus DELAET, 24 jaar oud, geboren op 04-08-1887 te Brussel, zoon van Theresia DELAET.
gehuwd met Delaet Henri op 20/04/1912 te Aldeneik
Van Buggenum Hildegarde º29/05/1955 Genk †07/11/2008 Dilsen-Stokkem 42460
onthaalmoeder bij Kind en Gezin
geboren te Genk op 29 mei 1955 en thuis plots overleden op 7 november 2008
de families Van Buggenum, Demandt, Verbeemen en Ducheyne
VAN BUGGENUM, Hildegarde, geboren op 29-05-1955 te Genk, overleden op 07-11-2008 te Dilsen-Stokem op 53-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-11-2008 te Hasselt "de Tesch", urne in columbarium geplaatst te Stokkem, echtgenote van Demandt Frans.
(bron: Het Belang van Limburg, 2008-11-12)
gehuwd met Demandt Frans
Van Buggenum Jacques º14/09/1930 Kessenich †25/04/2016 Dilsen-Stokkem 52393
geboren te Kessenich op 14 september 1930 en overleden te Dilsen-Stokkem op 25 april 2016
de families Van Buggenum en Joosten
VAN BUGGENUM, Jacques, geboren op 14-09-1930 te Kessenich, overleden op 25-04-2016 te Dilsen-Stokkem op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-04-2016 te Hasselt, urne begraven te Stokkem, echtgenoot van Joosten Mia.
(bron: Het Belang van Limburg, 2016-04-27)
gehuwd met Joosten Mia
Vanbuggenum Lambertus º07/02/1794 Kessenich †19/12/1860 Ophoven 31459
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
gehuwd met Verstraten Anna Elisabeth op 08/04/1831 te Ophoven
Van Buggenum Liesje º02/05/1927 Kessenich †31/01/2015 Bocholt 52994
geboren te Kessenich op 2 mei 1927 en overleden in Woonzorgcentrum De Voorzienigheid te Bocholt op 31 januari 2015
de families Van Buggenum en Verstappen
VAN BUGGENUM, Liesje, geboren op 02-05-1927 te Kessenich, overleden op 31-01-2015 te Bocholt op 87-jarige leeftijd, gecremeerd te Stokkem.
(bron: Het Belang van Limburg, 2015-02-03/2015-02-04)
rouwbrief in mijn bezit
Van Buggenum Marcel º08/05/1928 Kessench †04/03/2011 Genk 52995
VAN BUGGENUM, Marcel, geboren op 08-05-1928 te Kessenich, overleden op 04-03-2011 te Genk op 82-jarige leeftijd, begraven op 10-03-2011 te Stokkem, echtgenoot van Verbeemen Marcelle.
(bron: Het Belang van Limburg, 2011-03-08)
gehuwd met Verbeemen Marcella
Van Buggenum Maria Agnes Ludovica (Louisa) (Neske) º21/03/1893 Maaseik (Aldeneik) onbekend 10630
Van Buggenum Maria Agnes Ludovica (Louisa), geboren op 21-03-1893, gedoopt op 22-03-1893 te Heppeneert, getuigen: Ludovicus Schreurs ex Maeseijck et Agnes Van Buggenum ex Echt; doopheer Froijen.
(gehuwd met 'n Nederlander afkomstig van Ohé en Laak)
gehuwd met Sleuters Hendricus Hubertus op 24/10/1919 te Ohť en Laak
Van Buggenum Maria Anna º29/07/1789 Stevensweert (NL) onbekend 62782
BUGGENEMS (van Buggenum, Buggenoems), Maria Anna, 29 jaar oud, zonder, geboren op 29071789 te Stevensweert, gedoopt op 29071789 te Stevensweert (getuige(n): Christianus Houben, hier wonend namens Joannes Jacobus Buggenems van Beegden en Anna Gertrudis Alberts van Ohé), dochter van Van BUGGENUM (Buggenems), Ignatius Antonius (Peter)
gehuwd met Vandepoel 'Wilhelmus' Carolus op 25/11/1818 te Ophoven
Van Buggenum Maria 'Helena' Herlindis (Leen) º14/09/1889 Maaseik (Aldeneik) onbekend 10632
Anno Domini 1889 mensio Septembris die decima quarta baptiza est Van Buggenum Maria Helena Herlindis legitima Wilhelmi Huberti ac Damen Rosalia Anna Josephinae hic junctorum quam. Susceperunt Maria Van Buggenum ex Pey et Winandus Damen ex hoc parochia. Quod attestor C. Willems
Maria Helena Herlindis, gedoopt op 14-09-1889 te Aldeneik (getuige(n): Maria Van Buggenum (Pey), Winandus Damen).
Van Buggenum Maria Johanna Hubertina (Marieke) º26/03/1897 Maaseik (Aldeneik) †21/05/1968 Maaseik 10627
Maria Anna Hubertina Van Buggenum, geboren op 26-03-1897, gedoopt op 27-03-1897 te Heppeneert, getuigen: Henricus Purnot ex Aldeneik et Anna Catharina Gielen ex Echt; doopheer Froijen.
huishoudster bij Schreurs op de Bosstraat
-x-x-x-
lid van de bond van het Heilig Hart, de Voortplanting des Geloofs, de Vrouwengilde, het werk van Sint-Jozef en van de verlaten zielen
geboren te Maaseik de 26 maart 1897 en aldaar vrij plots in de Heer overleden op 21 mei 1968, gesterkt door de regelmatig maandelijkse Kommunie der zieken en de troostende genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Van Buggenum en Damen
Zoals ze zelf zo dikwijls voorspelde is Marieke in een van de telkens terugkerende crisis-momenten gebleven. Ze leefde nog zo graag en toch was ze niet onvoorbereid op de grote ontmoeting met haar God en Heer, met wie ze zo graag en veelvulig converseerde. Een week zonder Mis, was een week zonder zon. "Ik ben geen heilige, ik heb Onze-Lieve-Heer groot nodig" herhaalde ze maar telkens opnieuw. Enigszins streng in haar oordeel over handel en wandel van wie met haar te doen had, was ze niet minder streng voor zichzelf om haar felheid te betreuren en haar opbruisend temperament weer binnen de goede banen te leiden. …
bidprentje in mijn bezit
Van Buggenum Petrus Jacobus Hubertus (Pierre) º17/02/1895 Maaseik (Aldeneik) †12/07/1973 Stokkem 10629
beroep: douanebeambte
Van BUGGENUM, Pieter Jacobus Hubertus, geboren op 17-02-1895 te Maaseik, overleden op 12-07-1973 te Stokkem op 78-jarige leeftijd, gehuwd met Verstappen Ida Gertrudis.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
-x-x-x-
VAN BUGGENUM, Pieter, geboren op 17-02-1895 te Maaseik, overleden op 12-07-1973 op 78-jarige leeftijd, begraven op 16-07-1973 te Stokkem, weduwnaar van Verstappen Ida.
(bron: Het Belang van Limburg, 1973-07-13)
Van Buggenum Petrus Jacobus Hubertus, geboren op 16-02-1895, gedoopt op 17-02-1895 te Heppeneert (getuige(n): Petrus Jacobus Hubertus Van Buggenum ex Echt et Mathildis Damen ex Alden-Eijck). Doopheer Froijen. Marge: Matrim junctus Mosaci cum Verstappen Ida die 26 Febr 1927. Get.: Poukens.
gehuwd met Verstappen 'Ida' Gertrudis op 26/02/1927 te Maaseik
Van Buggenum 'Willem' Hubert º08/12/1857 Echt (NL) †04/01/1935 Maaseik (Aldeneik) 10626
in 1887 woonachtig in het gehucht Gremelsloo, gemeente Maeseyck
huwelijksakte nummer 8 dd. 18/06/1886 - burgerlijke stand Maaseik
zoon van Joanes Hubertus Van Buggenum, landbouwer van beroep, woonachtig te Echt, en van Maria Helena Wolfs, landbouwster, mede te Echt woonachtig
-x-x-x-x-
Van BUGGENUM, Willem, geboren op 08-12-1857 te Echt, overleden op 04-01-1935 te Aldeneik op 77-jarige leeftijd, echtgenoot van Daemen Rosalia.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
-x-x-x-x-
Rosalia Anna Josephina DAMEN, gedoopt op 30-03-1856 te Aldeneik (getuige(n): Henricus Alexander Joseph Hubar, Rosalia Peeters), dochter van Petrus Adamus Hubertus DAMEN en Anna Margarita CORSTJENS; gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 23-06-1886 te Aldeneik (Pey) (getuige(n): Winandus Damen, Maria Van Buggenum (Pey)) met Wilhelmus Hubertus Van BUGGENUM, 28 jaar oud, geboren op 08-12-1857 te Echt, zoon van Joanes Hubertus Van BUGGENUM en Maria Helena WOLFS. Uit dit huwelijk:
1.  Anna Maria Hubertina, gedoopt op 30-04-1887 te Aldeneik (getuige(n): Joannes Hubertus Van Buggenum (Pey), Anna Maria Corstjens).
2.  Maria Helena Herlindis, gedoopt op 14-09-1889 te Aldeneik (getuige(n): Maria Van Buggenum (Pey), Winandus Damen).
3.  Elisabeth Maria Hubertina, geboren op 31-01-1891, gedoopt op 01-02-1891 te Aldeneik (getuige(n): Joannes Van Buggenum (Echt), Elisabeth Damen); gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-04-1912 te Aldeneik (getuige(n): Constantinus Verdeyen, Clementina Delaet (Maaseik)) met Henricus DELAET, 24 jaar oud, geboren op 04-08-1887 te Brussel, zoon van Theresia DELAET.
-x-x-x-x-x-
burgerlijke stand Maaseik - huwelijksakte dd. 18/06/1886 - rijksarchief digitale pagina 709 van 892
Van Buggenum Wilhelmus Hubertus, 28 jaar, landbouwer te Echt, geboren te Echt op 08/12/1856 zoon van Joannes Hubertus Van Buggenum, landbouwer te Echt, en van Maria Helena Wolfs, landbouwster te Echt.
gehuwd met Damen 'Rosalia' Anna Josephina op 18/06/1886 te Maaseik/Aldeneik
Van Bussel Christiaan º01/01/1923 Nederweert (NL) †13/10/2000 Genk 4934
Liefste pa en bompa,
stil en eenvoudig ben, je van ons heengegaan. Je leven was één en al goedheid en genegenheid voor iedereen. Je was eenvoudig, zelfvergeten, belangeloos hulpvaardig.

Van BUSSEL, Christiaan, geboren op 01-01-1923 te Nederweert, overleden op 13-10-2000 te Genk op 77-jarige leeftijd, gehuwd met Gerarts Jeanne.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gerarts Jeanne
Van Bussel Hubert º1924 onbekend 20095
weduwnaar sinds 21/12/1998
gehuwd met Hoogsteyns Julia
Vanbussel Ine º23/11/1988 Neerpelt †29/11/2010 Overpelt 49283
dochter van Luc en Liliane Vanbussel-Daemen
vriendin van Kristof Lammers
zus van Jente
geboren te Neerpelt op 23 november 1988 en overleden te Overpelt op 29 november 2010, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vanbussel en Daemen
bidprentje in mijn bezit
Vanbussel Jaak º19/12/1930 Kaulille †17/12/2007 Maaseik 39637
weduwnaar van mevrouw Alda Thora
partner van mevrouw Bertie Vranken
ere-schepen en gemeenteraadslid gemeente Maasmechelen
gewezen voorzitter OCMW Eisden
lid van het broederschap "Het Gulden Vlies" Brugge
ere-senator K.C. "De Zavelzekskes"
lid beheerraad "Eigen haard is goud waard"
lid biljartclub "Entree 2000"
lid van de bond van gepensioneerden Opgrimbie
geboren te Kaulille op 19 december 1930 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 17 december 2007
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vranken Bertie te partners
gehuwd met Thora Alda
Van Bussel Josette º05/10/1951 onbekend †11/09/2021 onbekend 59136
Vanbussel Leon º04/07/1953 Hamont †03/07/2008 Overpelt 41488
consulent christelijke mutualiteit
penningmeester heemkundige kring
secretaris kerkfabriek Sint-Monulfus en Gondulfus
hij werd geboren te Hamont op 4 juli 1953 en is onverwacht overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 3 juli 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vanbussel en Palmans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Palmans Anny
Van Bussel Margaretha º15/04/1930 Elen †24/06/2011 Maaseik 7383
weduwe van de heer Jef Savelkoul sinds 22/09/1989
zij werd geboren te Elen op 15 april 1930 en is plotseling overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 24 juni 2011
de families Van Bussel en Caris, Savelkoul en Haeldermans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Savelkoul Jozef
Vanbussel Maria º27/11/1922 Kaulille †26/10/2011 Overpelt 48621
weduwe sinds 12/11/1999
geboren te Kaulille op 27 november 1922 en vrij onverwacht overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 26 oktober 2011, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken
de families Vanbussel en Cox
gehuwd met Cox Jan
Vanbussel Maria º08/09/1921 Kaulille †29/03/2004 Sint-Huibrechts-Lille 18634
weduwe sinds ?
lid van K.B.G. en van Ziekenzorg
de families Vanbussel, Bloemen, Triki, Van Melis en Boonen
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Triki Henri
Vanbussel Norbert º11/10/1924 Kaulille †14/06/2008 Peer 41200
oud lid van K.W.B. Kaulille, Civiele Bescherming Kaulille, Bond G.J.G., Okra en Ziekenzorg
hij werd geboren te Kaulille op 11 oktober 1924 en is rustig van ons heengegaan in het woon- en zorgcentrum Sint-Antonius te Peer op 14 juni 2008, gesterkt door de gebeden van de heilige Kerk
de families Vanbussel en Theuwis
gehuwd met Theuwis Margriet
Van Bussel Peter º05/02/1960 Bree †26/02/1979 Bree 20129
na een smartelijk ongeval in de Heer overleden te Bree
de families Van Bussel-Caris en Gerarts-Snyckers
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Bussel Christiaan
Moeder Gerarts Jeanne
Vanbussel Theodoor º09/04/1929 Kaulille †05/04/2010 Peer 19736
weduwnaar sinds 04/07/2004
VANBUSSEL, Theodoor, geboren op 09-04-1929 te Kaulille, overleden op 05-04-2010 te Peer op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-04-2010, weduwnaar van Teppers Lieske.
(bron: Het Belang van Limburg, 2010-04-07)
gehuwd met Teppers Lieske
Vancampenhout Hubert º28/11/1924 Sint-Truiden †25/09/2008 Gellik 58465
VANCAMPENHOUT, Hubert, geboren op 28-11-1924 te Sint-Truiden, overleden op 25-09-2008 te Gellik op 83-jarige leeftijd, begraven op 02-10-2008 te Gellik, weduwnaar (1) van Massot Adeline, echtgenoot (2) van Craewinkels Alda.
(bron: Het Belang van Limburg, 2008-09-29)
gehuwd met Craewinkels Alda
gehuwd met Massot Adeline
Van Camp Hendrik º22/10/1907 Diest †30/11/1990 Sint-Truiden 57734
VAN CAMP, Hendrik, geboren op 22-10-1907 te Diest, overleden op 30-11-1990 te Sint-Truiden op 83-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1990 te Landen, weduwnaar van Sniekers Sofia.
(bron: Het Belang van Limburg, 1990-12-04)
gehuwd met Sniekers Sophia Hubertina Gerardina
Van Camp Maria º1892 onbekend onbekend 56702
overleden vóór 05/04/1964
gehuwd met Bakkers Godfried Mathijs Hubertus
Van Camp Maria Hubertina º09/05/1894 Gerdingen †20/12/1963 Maaseik 2576
lid van de Katholieke Vrouwengilde
in de Heer overleden te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ryelandt Marcel Joseph Alphonse
Vancan Elise º10/12/1916 Hasselt †11/10/2007 Hasselt 38499
geboren te Hasselt op 10 december 1916 en aldaar overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt op 11 oktober 2007, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
de families Quaedvlieg, Vancan, Corthouts en Cleeren
gehuwd met Quadvlieg Leon
Van Cann Aldegonda º26/02/1916 Melick en Herkenbosch (NL) †16/01/1995 Hassel 20553
VAN CANN, Aldegonda, geboren op 26-02-1916 te Melick en Herkenbosch (Nl), overleden op 16-01-1995 te Hasselt op 78-jarige leeftijd, begraven op 21-01-1995 te Zonhoven, echtgenoot van Segers Antoon.
(bron: Het Belang van Limburg, 1995-01-19)
gehuwd met Segers Antoon
Van Cann Ida º10/05/1926 Melick (NL) †02/08/2007 Kinrooi 4748
lid van Ziekenzorg, de bond van gepensioneerden en van het Heilig Paterke van Hasselt
geboren te Melick op 10 mei 1926 en in familiekring overleden te Kinrooi op 2 augustus 2007, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Van Cann-Willems en Theybers-Zoons
4 kinderen: Hub, Pierre, Willy en Jos Theybers
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Theijbers Jaak
Van Cann Jozef Hubert º06/10/1919 Melick (NL) †09/05/1951 Bree 15929
godvruchtig in de Heer overleden te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jurissen Anna Maria Margaretha
Van Cann Willy º1915 onbekend †1997 onbekend 39494
gehuwd met Bosmans Maria 'Helena'
van Casteren Cornelia Benedicta º11/10/1923 Hamont †31/08/1983 onbekend 62909
geboren te Hamont op 11 oktober 1923 en na het ontvangen van het Heilig Sacrament der zieken is zij ontslapen op 31 augustus 1983
de families van Casteren en Vlemminx
… Mijn lieve echtgenoot en kinderen, steeds was ik vol liefde en toewijding voor u allen en waren jullie het voor mij. Ik dank u voor de goede zorgen waarmede gij mij tijdens mijn ziekte omringd hebt. Mijn lijden is voorbij, maar troost u met de gedachte dat na dit aardse leven het eeuwig leven volgt waarin geen lijden en droefheid meer bestaat. De aarde, door mij gekoesterd en bewerkt is mijn rustplaats. ...
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vlemminx Bernardus Guillaume
Van Cauter Theo º1923 onbekend onbekend 47257
overleden vóór 2010
gehuwd met Klaps Kaatje
Van Cauwelaert Charles Marcel Joseph º31/08/1912 Herne †16/03/2002 Maaseik 895
weduwnaar sinds 08/03/1994
erenotaris, doctor in de rechten (notaris van 08/03/1947 tot 01/01/1981)
oudstrijder 1940-1945
ereplaatsvervangend vrederechter
ridder in de Leopoldsorde
ridder in de Kroonorde
godvruchtig overleden te Maaseik
de families Van Cauwelaert, Lambotte, Nerinckx en Gennotte
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Lambotte Gisèle Georgette Anne M. Gh. op 08/01/1943 te Dinant
Van Cauwelaert Frans º10/01/1880 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek †17/05/1961 Antwerpen 42106
weduwnaar van mevrouw Louisa Verschueren
geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek de 10e januari 1880 en godvruchtig overleden te Antwerpen, de 17e mei 1961, na de Troostmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk te hebben ontvangen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verschueren Louisa
Van Cauwenbergh Y º1880 onbekend onbekend 39945
gehuwd met Schotsmans X
Van Ceulen Antoon Jan º05/01/1904 Bree †14/03/1967 Antwerpen 38189
inspecteur der registratie en domeinen
vereerd met het burgerlijk kruis 1ste klas
ridder in de Leopoldsorde, officier in de Kroonorde, officier in de Orde van Leopold II
geboren te Bree op 5 januari 1904 en kortstondig overleden te Antwerpen op 14 maart 1967, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken
de families Van Ceulen, Galle, Baeten en Jamin
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Galle Henriette
Van Ceulen Clement º1910 onbekend onbekend 15366
gehuwd met Geelen Jeanne
Vanceulen Henri º16/12/1891 Eksel †25/01/1953 Eksel 38828
oudstrijder en invalide 1914-1918
ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden en andere eretekens
lid van de bond van het Heilig Hart
geboren te Eksel, de 16 December 1891 en aldaar godvruchtig overleden, de 25 Januari 1953, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der stervenden
de families Vanceulen en Booms
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Booms Elisa
Vanceulen Maria Constance º10/01/1895 Eksel †03/10/1965 Neerpelt 63258
weduwe sinds ?
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Eksel de 10 januari 1895 en godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt de 3 oktober 1965, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de families Vanceulen en Theuwissen
… Jarenlang is zij een trouwe huishoudster en zorgzame moeder geweest voor priesters. ...
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Theuwissen Michiel
Vanceulen Willem º1860 onbekend Eksel ? 63601
overleden vóór 1953
gehuwd met Jaenen Anna Maria
Vanchaze Maria Catharina º1885 onbekend onbekend 49262
weduwe sinds 24/04/1962
gehuwd met Schreurs Gerardus in 1906
Vanchaze Martha º01/09/1914 Gerdingen †26/09/1996 Bree 17876
weduwe sinds 03/04/1978
lid van de bond van de Derde Leeftijd en van Ziekenzorg
vereerster van het Heilig Paterke
oud-leerling van de Zusters van Don Bosco (Gerdingen)
geboren te Gerdingen op 1 september 1914 en overleden in het ziekenhuis te Bree op 26 september 1996, voorzien van de Sacramenten der zieken
de families Custers en Vanchaze
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Custers Silvester
Vancleef Anna Catharina Hubertina º27/10/1889 Maaseik †10/05/1982 Maaseik 1379
lid van de K.A.V. en van de K.B.G.
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Na een godvruchtig leven in dienst van haar medemensen en van innige verbondenheid met haar zuster, is deze goede vrouw zacht en kalm van ons heengegaan.
de families Vancleef en Vandamme
VAN CLEEF, Anna, geboren op 27-10-1889 te Maaseik, overleden op 10-05-1982 te Maaseik op 92-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1982 te Maaseik.
(bron: Het Belang van Limburg, 1982-05-12)
bidprentje in mijn bezit
Vancleef Catherina º16/09/1836 Maaseik †21/07/1925 Sint-Truiden 12858
weduwe sinds ?
godvruchtig in den Heer overleden te Sint-Truiden
Zij was een getrouwe echtgenoote, een tedere moeder, een bezorgde meesteres en de velen die haar van nabij  hebben gekend, weten hoe mild steeds hare hand voor de noodlijdenden open stond. Voor goede werken was zij altijd gereed en de eerste in ijver. …
Lieve kinderen, vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden, en gij vooral, mijn zoon, wees mijner aan het altaar des Heren gedachtig.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Nackom Alfons
Vancleef Catherine º25/11/1892 Maaseik †25/04/1986 Tongeren 15931
weduwe sinds 15/04/1975
In stille eenvoud en nederige werkzamheid is moeders leven voorbijgegaan. Ze heeft haar best gedaan, de zwaarste beproevingen heeft ze kalm en waardig gedragen en in alle oprechtheid heeft ze de Heer gediend.
Innige dank aan de Zusters van het rusthuis Sint-Jozef te Tongeren voor hun zorgen en genegenheid.
VAN CLEEF, Catharina, geboren op 25-11-1892 te Maaseik, overleden op 25-04-1986 te Tongeren op 93-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1986 te Maaseik, weduwe van Van Damme Jules Valère.
(bron: Het Belang van Limburg, 1986-04-28)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Damme Jules Valère
Vancleef Firmin Michel André º12/11/1939 Maaseik †29/05/2021 Genk 7120
stichtend lid TCM en supporter Mavoc & Noliko
geboren te Maaseik op 12 november 1939 en overleden te Genk op 29 mei 2021
de families Vancleef en Vos
3 kinderen: Alain, Dyan en Tilly Vancleef
Vader Vancleef 'Jacques' Michel Hubert
Moeder Vos Anna Maria Antoinetta
gehuwd met Coenen Lydia Anna Camilla Hubertina Gh. op 02/08/1965 te Dilsen
Vancleef Gertrudis Maria Christina (Zuster Maria Magdalena) º02/11/1893 Maaseik †29/11/1936 Maaseik 47261
geboren te Maaseik op 2 November 1893
in de Congregatie der Eerwaarde Zusters van Liefde getreden te Tilburg op 17 September 1915
geprofest op 22 September 1919
overleden te Maaseik op 29 November 1936
bidprentje in mijn bezit
Vancleef 'Jacky' Chretien Helene Antoine º11/11/1937 Hasselt †02/03/2022 Maaseik 4846
beroep: tekenaar
geboren te Hasselt op 11 november 1937 en overleden te Maaseik op 2 maart 2022
de familie Vancleef
Vader Vancleef 'Michel' Johannes Hubertus
Moeder Corstjens Maria Hubertina Gertrudis 'Antoinette'
gehuwd met Van Dinter Maria Engelberta Karel op 22/01/1960 te Maaseik
Vancleef 'Jacques' Michel Hubert º13/02/1906 Maaseik †16/03/1990 Maaseik 1383
geboorteakte nummer 22 dd. 13/02/1906 - burgerlijke stand Maaseik
weduwnaar sinds 24/04/1981
overleden te Maaseik op 16 maart 1990, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
kleinzoon Alain, stamhouder
… Al een paar weken miste men hem, zijn statige figuur op de schone markt onder de prachtige lindebomen. Zijn vaste plaats op de bank was 'leeg'. …
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Vos Anna Maria Antoinetta op 19/01/1932 te Lanaken
Vancleef 'Jan' Mathijs (Jean) º13/09/1880 Maaseik Maaseik ? 5968
huwelijksakte nummer 5 dd. 02/03/1905 - burgerlijke stand Maaseik
zoon van Michiel Vancleef, overleden te Maeseyck op 04/09/1895, en van Maria Gertrudis Mullenders, winkelierster, te Maeseyck woonachtig
gehuwd met Corstjens Mechtildis Anna Elisabeth (Mathilde) op 02/03/1905 te Maaseik
Vancleef Jean Hubert Michel º18/10/1867 Maaseik †12/02/1940 Maaseik 10776
oud-politiek gevangene 1914-1918
vereerd met de volgende eeretekens: Ridder in de Orde Leopold II, Engelsche Oorlogsmedaille, Overwinningsmedaille, Herinneringsmedaille en Medaille der Politieke Gevangenen
godvruchtig in den Heer overleden
zie De Maaseikenaar, jaargang XXXV, 2004, nr.1, pagina 42-43
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dirkx Helena
Vancleef Jean Lucien Hubert º06/03/1903 Maaseik †18/01/1959 Maaseik 371
koster der parochiekerk
voorzitter van de koster-organistenbond, dekenaat Maaseik
vereerd met de Sint-Lambertusmedaille
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Vader Vancleef Jean Hubert Michel
gehuwd met Schoofs Marie Josephine Pauline Mathilde te Maaseik
Vancleef Jeanne Josephine Marie G. º23/10/1909 Maaseik †29/05/1962 Maaseik 3226
wijkmeesteres van de K.A.V.
lid van de bond van het Heilig Hart en verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Maaseik op 23 oktober 1909 en aldaar godvruchtig overleden op 29 mei 1962, voorzien van de Heilige Sacramenten en de Pauselijke zegen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Colson Joseph Louis Henri
Vancleef Joseph º15/02/1851 Maaseik †09/11/1941 Maaseik 52099
geboren te Maaseik den 15 Februari 1851 en aldaar godvruchtig overleden den 9 November 1941, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der stervenden en van den Pauselijken zegen
de families Vancleef en Geelen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geelen Agnes
Vancleef 'Joseph' Jacques Michel Hubert º10/12/1912 Maaseik †11/05/1966 Maaseik 1086
kleermaker van beroep
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Monsieur Anna Maria Catharina
Vancleef Joseph Marie Hubert (Jef) º29/05/1899 Maaseik †29/12/1977 Maaseik 1135
beroep: stadssecretaris
weduwnaar sinds 23/01/1965
lid van de Bond van Gepensioneerden
bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Concordia
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
foto "uit de oude doos" in de Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 172
(afscheid van Directeur Neven op 15 juli 1934)
bidprentje in mijn bezit
Vader Vancleef Jean Hubert Michel
gehuwd met Dalemans Françoise Helena Marie op 30/06/1925 te Maaseik
Vancleef Josephus Hubertus º10/05/1876 Maaseik onbekend 62682
Van KLEEF (Vancleef), Josephus Hubertus, 44 jaar oud, geboren op 10‑05‑1876 om 14.00 uur te Maaseik, gedoopt op 11‑05‑1876 te Maaseik (getuige(n): Joseph van Kleef, Theresia Richard), zoon van VANCLEEF, Michael en MULLENDERS, Maria Gertrudis.}
gehuwd met Henkens Odilia op 16/06/1920 te Lint
Vancleef Jozef º10/05/1876 Maaseik †26/03/1961 Gerdingen 22492
weduwnaar sinds 21/03/1953
godvruchtig overleden te Gerdingen
… Langdurig is zijn kwaal geweest, …
Dierbare familie Lipkens, bij wie ik zo lange en aangename jaren heb mogen doorbrengen en beschouwd werd als kind van den huize, dank voor zoveel goedheid. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Henckens Odilia
Vancleef Julien º07/11/1931 Maaseik †18/08/2008 Heusden 4540
geboren te Maaseik op 7 november 1931 en overleden in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden op maandag 18 augustus 2008, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken
de families Vancleef-Schoofs en Schulpen-Raets
3 kinderen: Fernand, Jan en Jaak
Vader Vancleef Jean Lucien Hubert
Moeder Schoofs Marie Josephine Pauline Mathilde
gehuwd met Schulpen Alice te Maaseik
Vancleef Lambert º11/02/1895 Maaseik †18/03/1958 Maaseik 16395
geboren in de Lekkerstraat te Maaseik als oudste van 4 zonen
zie De Maaseikenaar, jaargang XXXV, 2004, nr.1, pagina 42-43
… Als 18-jarige tijdens de Duitse bezetting slaagde Lambert erin de levensgevaarlijke draadversperring bij de Maas te passeren om zich als soldaat aan te melden bij het Belgisch leger aan de Ijzer. Vancleef diende er in het 13de Linie Regiment. Ook was hij aan het front lid van "De Limburgsche Studentenbond". De man overleefde de oorlog en op 6 maart 1922 trouwde hij met Marie Gertrude Massy. Het gezin was gevestigd te Luik. …
VANCLEEF, Lambert, geboren op circa 1895 te Maaseik, overleden op 18-03-1958, begraven op 22-03-1958, echtgenoot van Massy Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1958-03-21)
Vader Vancleef Jean Hubert Michel
gehuwd met Massy Marie Gertrude op 06/03/1922
Vancleef 'Lambert' Julien Marie Ghislain º07/04/1940 Maaseik †24/11/1987 Maaseik 2574
beroep: griffiebeambte
vereerd met de burgerlijke medaille 1ste klas
overleden te Maaseik op 24 november 1987
zijn kinderen: Veerle, Sandra en Nadine
bidprentje in mijn bezit
Vader Vancleef Jean Lucien Hubert
Moeder Schoofs Marie Josephine Pauline Mathilde
gehuwd met Roloux 'Nicole' Julienne Marie op 30/10/1962 te Sint-Truiden
Vancleef Lucien º19/10/1928 Hasselt †24/04/2014 Tienen 51494
gewezen directiesecretaris van het Koninklijk Atheneum en het Koninklijk Lyceum te Tienen
geboren te Hasselt op 19 oktober 1928 en overleden in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart, campus Mariëndal, te Tienen op 24 april 2014
de families Vancleef, Ryelandt, Corstjens en Van Camp
2 kinderen: Ivo † en Luc Vancleef
Vader Vancleef 'Michel' Johannes Hubertus
Moeder Corstjens Maria Hubertina Gertrudis 'Antoinette'
gehuwd met Ryelandt Lianda
Vancleef Marcel º11/07/1953 Maaseik †09/08/1998 Maaseik 4539
geboren te Maaseik op 11 juli 1953 en overleden te Maaseik op 9 augustus 1998, gesterkt door het gebed van de kerkgemeenschap
de families Vancleef, Wijnen, Schoofs en Opdenkamp
Marcel,
dat we je gekend hebben en van je konden houden heeft en zal zeer veel voor ons betekenen.
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Vancleef Jean Lucien Hubert
Moeder Schoofs Marie Josephine Pauline Mathilde
gehuwd met Wijnen Lieve te Maaseik
Vancleef Maria Agnes Alphonsine º29/08/1898 Maaseik †29/01/1997 Maaseik 1380
VAN CLEEF, Maria, geboren op 29-08-1898 te Maaseik, overleden op 29-01-1997 te Maaseik op 98-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1997 te Maaseik.
(bron: Het Belang van Limburg, 1997-01-31)
bidprentje in mijn bezit
Vancleef Michel Hubert Joseph Winand º06/06/1907 Maaseik †25/04/1998 Lanaken 9059
overleden in het ziekenhuis Sint-Barbara te Lanaken op 25 april 1998, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vancleef, Colson, Corstjens en Beckers
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Colson Mariette Martha Beatrix op 10/09/1938 te Dilsen
Vancleef 'Michel' Johannes Hubertus º25/03/1897 Maaseik †10/10/1968 Maaseik 1537
rustend tekenaar van de dienst der rijksgebouwen
lid van de bond van het Heilig Hart en van de Erewacht van het Heilig Sakrament
godvruchtig in de Heer ontslapen te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Vader Vancleef Jean Hubert Michel
gehuwd met Corstjens Maria Hubertina Gertrudis 'Antoinette' op 26/09/1926 te Maaseik
Van Cleven Willy º09/12/1928 Hasselt †14/01/1992 Hasselt 11219
afgevaardigd bestuurder NV Van Cleven, Koeltechniek
afgevaardigd bestuurder NV Rewimmo
medestichter van NV C.D.H. Industries
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanharen Germaine
Vanclooster Godelieve º12/03/1920 Izenberge †18/04/1985 Maaseik 34736
godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik op 18 april 1985
de families Vanclooster en Hoogenberg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hoogenberg Herman
Vancluysen Catharina º16/08/1909 Hasselt †01/02/2009 Bocholt 42983
weduwe sinds 17/07/1986
zij werd geboren te Hasselt op 16 augustus 1909 en is overleden in het rust- en verzorgingstehuis De Voorzienigheid te Bocholt op 1 februari 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vancluysen en Smits
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Smits Gerard
Vancluysen Maria º18/09/1910 Hasselt †11/11/1988 Bree 7415
lid van de Bond van Gepensioneerden
vereerster van het Heilig Paterke
geboren te Hasselt op 18 september 1910 en godvruchtig overleden te Bree op 11 november 1988, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Meyssen en Vancluysen
na een lange, pijnlijke ziekte heeft de Heer haar in deze vroege morgen uit dit lijden verlost
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Meyssen Jozef
Vancluysen Marie-Louise º04/10/1915 Beringen †23/03/1967 Bree 5979
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
zachtjes in de Heer ontslapen te Bree op Witte Donderdag
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Didden Jacobus (Jaak)
Vancluysen Rosalie º21/12/1922 Bree †18/02/2010 Hasselt 11320
weduwe sinds 13/01/2003
vereerster van het Heilig Paterke
zij werd geboren te Bree op 21 december 1922 en is zachtjes van ons heengegaan in het Salvatorziekenhuis te Hasselt op 18 februari 2010, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vancluysen en Didden
Elly, Noël, Els, Gilbert, Jan, Nicole, Linde, Janik & Charlotte, Katja, Frank
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Didden Frits
Van Daal Anna Maria Elisabeth º14/01/1926 Ophoven †08/09/2004 Kessenich 30910
weduwe sinds 04/09/1999
lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en van de Fanfare De Vriendenkring Kessenich
geboren te Ophoven op 14 januari 1926 en overleden te Kessenich op 8 september 2004
de families Van Daal en Mooren
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Daal Arnold
gehuwd met Mooren Jacobus Joannes Hubertus
Van Daal Arnold º14/02/1889 Ophoven †25/05/1975 Ophoven 15940
weduwnaar sinds ?
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Ophoven op 14 februari 1889 en aldaar kalm in de Heer ontslapen op 25 mei 1975, gesterkt door het sakrament der zieken
de families Van Daal en Coolen
Een zeer eenvoudig, een lang en schoon leven is hier beëindigd. Onze vader hij was toch zo eenvoudig, bescheiden, zachtzinnig. Zijn ogen straalden goedheid uit en zijn eeuwige glimlachende mond weerspiegelde een groot Godsvertrouwen. Onze vader was een goed man. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Coolen Anna Maria
Van Daal Catharina Barbara º04/12/1926 Ophoven †31/07/1995 Maaseik 8227
de families Van Daal en Coolen
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Daal Arnold
Van Daal Gertrudis º07/12/1923 Ophoven †14/04/2006 Kessenich 29678
weduwe sinds 20/05/1997
lid van Ziekenzorg en van de bond van gepensioneerden
geboren te Ophoven op 7 december 1923 en thuis in familiekring overleden te Kessenich op 14 april 2006, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Van Daal en Mooren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Mooren Mathieu
Van Daal Jan º04/12/1931 Rotem †19/03/1990 Lanaken 8230
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Swennen José
Van Daal Jan º21/12/1953 Kessenich †14/08/2006 Maaseik 32932
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
de families Van Daal - Tilmans en Maas - Vranken
Vader Van Daal Joannes
gehuwd met Maas Marjo
Van Daal Joannes º25/09/1916 Ophoven †30/12/1979 Lanaken 24734
geboren te Ophoven op 25 september 1916 en in de Heer overleden in het Sint-Barbara Instituut te Lanaken op 30 december 1979, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Van Daal, Tilmans, Coolen en Vandebosch
… Alhoewel we wisten dat vader ernstig ziek was, werden we toch nog allen pijnlijk verrast door zijn plots heengaan. Maar vader was gereed voor de eeuwige ontmoeting met God. Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt en zich gans gegeven voor vrouw en kinderen. ...
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Daal Arnold
gehuwd met Tilmans Anna
Van Daal Josephina º02/12/1929 Ophoven †24/07/2002 Munsterbilzen 35409
geboren te Ophoven op 2 december 1929 en godvruchtig in de Heer overleden in het Medisch Centrum te Munsterbilzen op 24 juli 2002, gesterkt door het Sacrament der zieken
de familie Van Daal
haar kinderen: Jaak en Mia Truyen-Van Daal
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Van Daal Peter º14/04/1948 Kessenich †19/10/1994 Genk 8232
amper een jaar na de plotse dood van zijn zoon Wim is papa nu samen met hem bij de Heer
na een pijnlijke ziekte in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
dochter An
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Alice
Van Daal Theodorus º02/04/1934 Ophoven †21/06/2009 Ophoven 43330
lid van Ziekenzorg
geboren te Ophoven op 2 april 1934 en thuis in familiekring overleden te Ophoven op 21 juni 2009, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Van Daal en Vleeschouwers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vleeschouwers Maria
Van Daal Wim º04/07/1978 Maaseik †28/09/1993 Genk 8234
hij werd geboren te Maaseik op 4 juli 1978 en is in de Heer overleden te Genk op 28 september 1993, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Van Daal en Peeters
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Daal Peter
Vandael Albert º23/01/1917 Peer †13/06/1992 Meeuwen 39708
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Peer op 23 januari 1917 en godvruchtig overleden te Meeuwen op 13 juni 1992, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vandael, Vandyck, Smeets en Geusens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandyck Jeanne
Vandael Anna º05/07/1920 Ophoven †18/06/2004 Molenbeersel 9147
weduwe sinds 03/10/1983
godvruchtig overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel op 18 juni 2004, gesterkt door het Sacament van de zieken
de families Vandael, Coolen, Corstjens en Perebooms
6 kinderen: Mia, Tinny, Peter, Rob, Myriam en Petra Corstjens
rouwbrief in mijn bezit
Vader Van Daal Arnold
gehuwd met Corstjens Winand op 08/11/1946 te Ophoven
Vandael Anna Maria º1857 onbekend onbekend 38674
weduwe sinds 06/08/1938
gehuwd met Hermans Jan Mathijs
Vandael Antje º16/06/1927 Molenbeersel †21/10/2012 Maaseik 50216
weduwe sinds ?
jarenlange uitbaatster van café "In de gouden ster" te Elen
geboren te Molenbeersel op 16 juni 1927 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 21 oktober 2012, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vandael en Saelmans
gehuwd met Saelmans Theo
Vandael Antonius º04/08/1893 Stramproy (NL) †07/12/1966 Molenbeersel 25625
weduwnaar van Maria Catharina Elisabeth Vermeulen sinds ?
echtgenoot van Maria Jozefina Agnes Smits
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Smits Maria Jozefina Agnes
gehuwd met Vermeulen Maria Catharina Elisabeth
Vandael Antoon º1896 onbekend onbekend 45791
weduwnaar sinds 01/02/1961
gehuwd met Silkens Maria Christina
Vandael Cornelius º14/02/1836 Stramproy (NL) †06/09/1932 Molenbeersel 56103
weduwenaar sinds ?
geboren te Stramproy (NL) den 14 Februari 1836 en godvruchtig overleden te Molenbeersel den 6 september 1932, meermalen gesterkt door de Heilige Sacramenten
Van krachten uitgeput, stierf de dierbare overledene in den gezegenden ouderdom van 96 jaren en 7 maanden. Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, die God vreesde, en het kwaad vluchtte. … Dierbare kinderen en kleinkinderen, weest niet bedroefd over mijn afsterven; ik ben een beter leven ingetreden, daar zullen wij elkander wederzien. Mijn geliefde bloedverwanten gedenkt mijner in uwe gebeden.
gehuwd met Pleunis Elisabeth
van Dael Cornelus º20/06/1919 Weert (NL) †10/01/1991 Kessenich 35370
weduwnaar sinds ?
overleden te Kessenich op 10 januari 1991 in extremis voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families van Dael en van de Vorst
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met van de Vorst Hubertina
Vandael Dora º1907 onbekend onbekend 42263
weduwe sinds 09/06/1977
gehuwd met Maes Frans
Van Daele Désiré Theodoor º01/08/1902 Bocholt †25/09/1971 Genk 24266
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
de families Van Daele, Bussels, Kuypers en Van Heukelom
… Hij had een harde jeugd gekend, nauwelijks vijftien verloor hij zijn vader. Op zijn jonge schouders drukte de zware last van kostwinnende zoon. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kuypers Hortense
Vandaele Frans º1865 onbekend onbekend 39053
overleden vóór 1950
gehuwd met Bussels Maria Anna
Van Daele Gisèle Zenobie º06/09/1929 Drongen †14/04/1999 Maaseik 8473
weduwe sinds 05/10/1988
medestichter nv Bergoens
lid van K.V.L.V. en van Kind en Gezin
geboren te Drongen op 6 september 1929 en in familiekring overleden te Maaseik op 14 april 1999, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Van Daele, Bergoens, Muys en Keymis
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bergoens Jan Hubert op 21/06/1961 te Drongen
Vandael Elisabeth º14/07/1918 Ophoven 4249
weduwe sinds 29/06/1992
gehuwd met Hendrikx Willem Joseph Albert op 21/02/1941 te Ophoven
Vandaele Maria Christina º1882 onbekend onbekend 47659
vroegtijdig overleden
gehuwd met Wolfs Godfridus
Vandaele Oscar º1898 onbekend onbekend 36569
weduwnaar sinds 15/01/1972
gehuwd met Brulez Paulina
Vandael Gertrude º1921 onbekend onbekend 28785
overleden vóór 2006
gehuwd met Huijskens Mathieu
Vandael Gertrude º28/07/1878 onbekend †04/09/1960 Tongerlo? 59157
mooi houten grafkruis
gehuwd met Lemmens M.
Van Dael Ghislaine º1931 onbekend onbekend 39415
overleden vóór 2007
gehuwd met Dreessen Adriaan
Vandael Hendrika º13/07/1932 Molenbeersel †07/04/2004 Elen 18304
weduwe sinds 07/08/1980
lid van Ziekenzorg
geboren te Molenbeersel op 13 juli 1932 en in familiekring overleden te Elen op 7 april 2004, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandael en Dirkx
Petra, Truus
Jacky, Johan
An-Sofie, Machteld en Reine
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dirkx Gerard
Vandael Hendrika º22/02/1923 Molenbeersel †15/03/1932 Molenbeersel 56059
geboren te Molenbeersel den 22 Februari 1923 en aldaar aan de liefde harer ouders ontrukt den 15 Maart 1932
van Dael Henri º10/04/1922 Stramproy (NL) †06/02/2009 Weert (NL) 43007
weduwnaar van Lena Vliegen sinds 14/07/1980
geboren te Stramproy op 10 april 1922 en overleden te Weert op 6 februari 2009
de families van Dael en Vliegen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vliegen Helena
Van Dael Jaak º20/02/1935 Ophoven †24/12/2016 Maaseik 3776
schrijfwijze familienaam Van Daal
oud-mijnwerker
VAN DAEL, Jaak, geboren op 20-02-1935 te Ophoven, overleden op 24-12-2016 te Maaseik op 81-jarige leeftijd, echtgenoot van Vleeschouwers Lène.
(bron: Het Belang van Limburg, 2016-12-27)
Zoals de dag in de nacht verwelkt, zo stil ben je van ons heengegaan, met in je handen parels van eenvoud en liefde.
DE HEER Jaak VAN DAEL, echtgenoot van mevrouw Lène Vleeschouwers
De gebedswake, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Martinus, Grote Kerkstraat te 3640 Kinrooi op WOENSDAG 28 DECEMBER 2016 om 19.00 uur, waarna de familie uw deelneming ontvangt in het uitvaartcentrum Vancleef, Breeërsteenweg 333 te 3640 Kinrooi.De afscheidsplechtigheid heeft in besloten familiekring plaats.
Rouwadres: Zielderveld 11, 3640 Kinrooi
Begr. Vancleef, Kinrooi Tel. 089-70.46.14 - www.uitvaartvancleef.be
Geboren te Ophoven op 20 februari 1935 en overleden in het ZMK te Maaseik op 24 december 2016.
de families Van Dael, Vleeschouwers, Coolen en Vandewinkel
5 kinderen: Tinny, Jos, Carine, Danny en Sabine Van Dael
rouwbrief in mijn bezit
Vader Van Daal Arnold
gehuwd met Vleeschouwers Helena te Kinrooi
Vandael Jaak º05/01/1926 Molenbeersel †14/06/1992 Molenbeersel 15942
lid van de bond van Jonge en Grote Gezinnen en van meerdere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer ontslapen te Molenbeersel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Donders Nelly
Vandael Jacobus º17/01/1848 Molenbeersel †16/05/1937 Molenbeersel 56101
weduwnaar sinds ?
lid van de Voortplanting des Geloofs
geboren te Molenbeersel den 17 Januari 1848 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 16 Mei 1937, voorzien van de Heilige Sacramenten
gehuwd met Erlings Gertrudis
Van Dael Jan º05/04/1893 Genk †27/04/1917 onbekend 37115
begraven op de Belgische militaire begraafplaats van West-Vleteren
soldaat 2de linieregiment
geboren te Genck den 5 April 1893
stierf voor België den 27 April 1917
V., 14 (twee medailles)
Van Dael Jan º16/11/1897 Geistingen †10/02/1989 Geistingen 16033
lid van de katholieke bond van gepensioneerden
oudstrijder 1914-1918
… Negen kind'ren gaven vreugde van bestaan in wat hij deed. Toen twee zonen hem ontvielen ging hij zwaar gebukt door leed! ...
de families Van Dael, Vankrugten, Vandeweert en Borkelmans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandeweert Cornelia op 04/07/1928 te Ophoven
Van Dael Jan º05/03/1943 Geistingen †21/11/1974 Maaseik 36333
actief lid van de Brandweer Maaseik
geboren te Geistingen op 5 maart 1943 en na een smartelijk werkongeval overleden te Maaseik op 21 november 1974, in extremis voorzien van de Sacramenten der stervenden
de families Van Dael, Vandeweert, Nieskens en Thoolen
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Dael Jan
Moeder Vandeweert Cornelia
gehuwd met Nieskens Petronella
Vandael Jan Mathijs º15/04/1881 Molenbeersel †07/06/1974 Molenbeersel 20858
weduwnaar sinds 26/08/1970
Met Jan Mathijs Vandael, in zijn vierennegentigste levensjaar, verdwijnt een van de oudste inwoners van onze parochie. Evenals zijn broer Renier, een maand geleden, is ook hij op een eerste vrijdag van ons heengegaan. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Silkens Gertrudis Hubertina
Van Dael Jeanne º13/02/1941 Geistingen †29/03/2002 Genk 6882
gehuwd met Otten Pierre
Vandael Joannes º29/09/1876 Molenbeersel †03/06/1930 Molenbeersel 56173
VANDAEL, Joannes, geboren op 29-09-1876 te Molenbeersel, overleden op 03-06-1930 te Molenbeersel op 53-jarige leeftijd.
-rouwprentje heemkring Kinrooi-
Van Dael Joannes Hubertus º18/06/1843 Grathem (NL) onbekend 64379
woonachtig te Eygenbilsen, jager van beroep
huwelijksakte nummer 10 dd. 07/05/1885 - burgerlijke stand Maaseik
zoon van Wilhelmus Van Dael, overleden te Hunsel op 29/09/1872, en van Maria Verkoulen, overleden te Hunsel op 10/05/1869
gehuwd met Indenkleef Sebilla Hubertina op 07/05/1885 te Maaseik
Van Dael Joske º30/07/1964 Bree †19/05/2007 Wauberg Peer 36339
lid van Nierdialyse, Ziekenzorg en KVG
geheel onverwacht thuis overleden te Wauberg Peer op 19 mei 2007
bidprentje in mijn bezit
Van Dael Leo º1908 onbekend onbekend 41721
overleden vóór 2000
gehuwd met Hendriks Maria
Vandael Leopold º03/03/1884 Molenbeersel †04/12/1964 Molenbeersel 56172
VANDAEL, Leopold, geboren op 03-03-1884 te Molenbeersel, overleden op 04-12-1964 te Molenbeersel op 80-jarige leeftijd.
-rouwprentje heemkring Kinrooi-
Vandael Maria º1884 onbekend onbekend 38280
vroegtijdig overleden
gehuwd met Cuyvers Petrus Jacobus
Vandael Maria º30/04/1938 Geistingen †30/12/1961 Geistingen 36045
lid van de Voortplanting des Geloofs, de Levende Rozenkrans, het Sint-Jozefswerk en andere godvruchtige genootschappen
schielijk in de Heer overleden te Geistingen op 30 december 1961, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Schroyen en Vandael
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schroyen Mathieu
Van Dael Maria º19/03/1915 Ophoven †28/08/1988 Maaseik 15854
lid van de katholieke bond van gepensioneerden
geboren te Ophoven op 19 maart 1915 en in de Heer ontslapen te Maaseik op 28 augustus 1988, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Tilmans, Van Dael, Coolen en Vandebosch
Reeds 'n paar jaar sukkelde moeder met haar gezondheid, maar op korte tijd ging haar toestand verslechteren. Zo is haar heengaan voor ons veel te rap gebeurd. …
bidprentje in mijn bezit
Vader Van Daal Arnold
gehuwd met Tilmans Henri
Vandael Maria º1915 onbekend onbekend 39530
weduwe sinds 16/12/1985
gehuwd met Eerdekens Antoon
Vandael Maria Catharina º1830 onbekend †18/02/1872 Gerdingen 61186
gehuwd met Thora Willem
Vandael Maria Hubertina º1902 onbekend onbekend 48793
weduwe sinds 02/05/1956
gehuwd met Peeters Lambert Theodoor
Van Dael Mathieu º31/01/1926 Ophoven †01/05/1961 Hasselt 57827
Van DAEL, Matthieu, geboren op 31-01-1926 te Ophoven, overleden op 01-05-1961 te Hasselt Hosp op 35-jarige leeftijd, gehuwd met Dirkx Maria.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Vader Van Dael Jan
Moeder Vandeweert Cornelia
gehuwd met Dierkx Maria (Mia) te Ophoven
Vandael Mathieu º09/08/1946 Gruitrode †14/03/2009 Wijchmaal 43123
geboren te Gruitrode op 9 augustus 1946 en samen met zijn echtgenote ten gevolge van een verkeersongeval overleden te Wijchmaal Peer op zaterdag 14 maart 2009, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de families Vandael en Berrevoets
gehuwd met Berrevoets Gusta
Vandael Mia º23/05/1920 Molenbeersel †17/02/1992 Genk 36969
lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en het Heilig Paterke te Hasselt
geboren te Molenbeersel op 23 mei 1920 en godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 17 februari 1992, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Vandael en Princen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Princen Mathieu
Vandael Peter Gerard º05/04/1906 Neerpelt †09/05/1976 Forsbach (D) 17459
zie Familiekroniek "De stam Reulens" van Mathieu Daemen, o.a. pagina 83
gehuwd met Reulens Hubertina Jacoba Maria op 27/03/1937 te Maasek
Vandael Peter Jan Frans º23/01/1863 Neerpelt †28/09/1949 Neerpelt 35728
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart en van het Sint-Jozefwerk
godvruchtig overleden te Neerpelt de 28 September 1949, voorzien van de H. Genademiddelen der Heilige Kerk
de families Vandael en Thijs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Thijs Hendrika
Vandael Petronella º1887 onbekend onbekend 40169
weduwe sinds 20/11/1957
gehuwd met Lemkens Joannes Jacobus
Van Dael Pierre º31/05/1926 Molenbeersel †05/07/1985 Genk 60318
VAN DAEL, Pierre, geboren op 31-05-1926 te Molenbeersel, overleden op 05-07-1985 op 59-jarige leeftijd, begraven op 10-07-1985 te Molenbeersel, echtgenoot van Smeets Margriet.
(bron: Het Belang van Limburg, 1985-07-08)
-x-x-x-x-
van DAEL, Pierre, geboren op 31-05-1926 te Molenbeersel, overleden op 05-07-1985 te Genk op 59-jarige leeftijd, echtgenoot van Smeets Magriet.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Smeets Margriet
Vandael Pieter º20/09/1920 Grote-Brogel †01/07/1991 Overpelt 41722
gepensioneerd onderofficier
voorzitter van Ziekenzorg Overpelt-Centrum
lid van de oudstrijdersbond 1940-1945, weggevoerde en krijgsgevangene, vereremerkt met verschillende eretekens
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Grote-Brogel op 20 september 1920 en godvruchtig overleden te Overpelt op 1 juli 1991, voorzien van de Sacramenten der zieken
de families Vandael-Maesen en Gielen-Spooren
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gielen Aldegonda
Vandael Renier Hubert º13/10/1887 Molenbeersel †03/05/1974 Molenbeersel 20860
broer van Jan Mathijs Vandael-Silkens
VANDAEL, Renier Hubert, geboren op 13-10-1887 te Molenbeersel, overleden op 03-05-1974 te Molenbeersel op 86-jarige leeftijd.
-rouwprentje heemkring Kinrooi-
Vandael Shayenna º26/11/1999 onbekend †26/02/2000 onbekend 18062
zusje van Sarina Vandael
bidprentje in mijn bezit
Van Dale Lambert º05/05/1920 Eisden †16/02/2001 Tongeren 2386
priester gewijd te Luik op zondag 15/07/1945
leraar aan het Onze-Lieve)vrouw College te Tongeren
pastoor te Haren van 1960 tot 1961 en te Val-Meer van 1961 tot 1968
deken te Tessenderlo van 1968 tot 1979
deken te Tongeren van 1979 tot 1988
in de Heer ontslapen bij de Grauwzusters in het rusthuis Sint-Jozef
bidprentje in mijn bezit
Van Dam Elisabeth Joanna Catharina º06/12/1781 Maaseik 12699
Van Dam Henricus Carolus º09/10/1730 Roermond (NL) †29/04/1758 Maaseik 12695
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 165-167
gehuwd met Reynders Maria Catharina op 13/09/1754 te Beegden (NL)
Van Dam Henricus Franciscus º12/09/1792 Beegden (NL) 12706
Van Dam Henricus Franciscus º22/08/1755 Maaseik †29/07/1807 Weert (NL) 12691
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 165-167
gehuwd met Borret Jacoba Henrica te Bergen op Zoom (NL)
Van Dam Henrietta Catharina º27/06/1784 Beegden (NL) †18/04/1852 Beegden (NL) 12700
gehuwd met Cornelis Josephus
Van Dam Joanna Gertrudis º12/04/1757 Maaseik †02/08/1793 Roermond (NL) 12697
gehuwd met Simon Guilielmus Jacobus Josephus op 14/11/1780 te Weert
Van Dam Joannes Carolus º23/08/1789 Maaseik 12705
in 1830 fabrikant te Tilburg, in 1849 rentenier aldaar
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 165-167
Vandamme Josée º11/11/1943 Bilzen †03/09/2023 Hasselt 63020
weduwe sinds 13/12/1995
geboren te Bilzen op 11 november 1943 en overleden te Hasselt op 3 september 2023
de families Vandamme en Mebis
gehuwd met Mebis Jean
Van Damme Joseph º10/03/1922 Maaseik †14/04/2002 Tongeren 7167
weggevoerde 1940-1945
in de Heer ontslapen te Tongeren op 14 april 2002
in elkaar gestuikt tijdens de zondagsviering om 11.30 uur in de basiliek van Tongeren, met de MUG overgebracht naar het Vesaliusziekenhuis te Tongeren en ondanks reanimatie-pogingen even later overleden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Panis Irène
Van Damme Jules Valère º06/01/1892 Zele (Oost-Vlaanderen) †15/04/1975 Maaseik 15932
rustend onder-bureelhoofd van het ministerie van openbare werken en dienst der scheepvaart
ridder in de Orde van Leopold II en andere eervolle onderscheidingen
geboren te Zele (Oost-Vlaanderen), 6 januari 1892 en godvruchtig overleden te Maaseik, voorzien van het Sakrament der zieken, 15 april 1975
de families Van Damme en Van Cleef
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vancleef Catherine
Vandamme Maria º07/10/1924 Opgrimbie †06/02/2005 Genk 23545
weduwe sinds 1970
in de Heer overleden te Genk
gehuwd met Severijns Frans
Van Damme Pieter Jan º1830 Baasrode †07/09/1900 Baasrode 31725
zoon van Marcellus Van Damme en Maria Joanna Rubbens
lid van 't Allerheiligste, van de Voortplanting des Geloofs, van de Confreriën der H. Barbara van Onze-Lieve-Vrouw ter Nood Gods, enz.
geboren te Baesrode en aldaar schielijk overleden den 7 September 1900, oud 70 jaren, bediend van het Heilig Oliesel
bidprentje in mijn bezit
Van Dam Petrus Maximilianus º03/08/1780 Maaseik †09/10/1846 Oudenbosch (NL) 12689
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 165-167
geboren (gedoopt) te Maaseik op 03/10/1780 ???
burgemeester te Oudenbosch (NL) van 1810-1813
gemeente-ontvanger der rijksbelastingen
gehuwd met Kerstens Antonia Josepha op 14/05/1807 te Breda
Van Dam Philippus Franciscus º01/11/1786 Maaseik 12704
in 1830 fabrikant te Tilburg en in 1849 rentenier aldaar !
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIX - 1998 - 3 - pagina 165-167
Vandebeeck Catharina º18/10/1907 Munsterbilzen †01/11/1992 Hasselt (Virga Jesse) 7126
gehuwd met Machiels Louis te ?
Vandebeeck Theodoor Alfons (Z.E.H.) º11/02/1896 Munsterbilzen (Eik) †24/01/1961 Zutendaal 49557
geboren te Munsterbilzen (Eik) op 11 februari 1896
priester gewijd te Luik op 6 april 1920
leraar Sint-Lambertuscollege te Peer van 1919 tot 1924
leraar Klein Seminarie te Sint-Truiden van 1924 tot 1929
bestuurder Sint-Lambertuscollege te Peer van 1929 tot 1937
pastoor te Alt-Hoeselt van 1937 tot 1941
pastoor te Zutendaal van 1941 tot 1961
overleden de 24 januari 1961, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke zegen "In Articulo Mortis"
de familie Vandebeeck
bidprentje in mijn bezit
Van de Beek Chretien º25/02/1955 Stokkem †13/07/2001 Genk 25335
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Yyyyyyyyyy Yyyy
Vandebeek Helena º16/03/1911 DŁsseldorf (D) †17/12/1992 Maaseik 18645
weduwe sinds ?
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bergmans Frits
Van de Beek Henri º1914 onbekend onbekend 41019
weduwnaar sinds 06/03/1979
gehuwd met Linkens Maria
Vandebeek Jan º10/11/1905 Opglabbeek †27/06/1989 Bree 14077
VANDEBEEK, Jan, geboren op 10-11-1905 te Opglabbeek, overleden op 27-06-1989 te Bree op 83-jarige leeftijd, begraven op 01-07-1989 te Opglabbeek, echtgenoot van Peeters Gertrudis.
(bron: Het Belang van Limburg, 1989-06-29)
gehuwd met Peeters Gertrudis
Vandebeek Jozef (Pater) º26/08/1925 Houthalen †15/04/1988 Lanaken 51852
Priester van het Heilig Hart
aalmoezenier van het rusthuis Huize Sint-Anna te Lanaken
geboren te Houthalen op 26 augustus 1925
geprofest te Brugelette op 24 september 1945
priester gewijd te Leuven op 8 juli 1951
leraar aan het Heilig Hartcollege te Lanaken van 1956 tot 1985
plotseling overleden te Lanaken op 15 april 1988, in artiuculo mortis gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de familie Vandebeek
bidprentje in mijn bezit
Vandebeek Louisa º18/06/1914 Hasselt †08/10/2005 Hasselt 27207
weduwe sinds 25/06/1993
lid van de broederschap van Pater Valentinus
overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt
gehuwd met Ballings Michel
Vandebeek Louis (Dr.) º24/02/1933 Opglabbeek †24/10/1993 Leuven 39382
geboren te Opglabbeek op 24 februari 1933 en overleden te Leuven op 24 oktober 1993, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vandebeek en Timmermans
Voor ons blijft zijn foto een mooie herinnering, zijn eigen woorden een troost.
Ik ben een dokter soms klein soms groot
meestal bewust, doch soms onbewust van ieders nood.
Ik bracht verstrooiing, blijdschap en genezing,
doch ook dikwijls de droeve tijding van 'n nabije dood.
Maar wat ik uit dit alles heb begrepen, is dat dààr waar God het uur van afscheid kiest,
geen mensenhand, geen wonderdoener, geen dokter het middel van genezing ziet.
Louis Vandebeek, 12 februari 1988
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Timmermans Simone
Vandebeek Maria º13/12/1915 Opglabbeek †30/12/2007 Waterschei 28665
uit de rubriek "Van harte" van het Belang van Limburg dd. 10/12/2005
VANDEBEEK, Mia, geboren op 13-12-1915 te Opglabbeek, overleden op 30-12-2007 te Waterschei op 92-jarige leeftijd, begraven op 04-01-2008 te Opglabbeek, weduwe (1) van Vandenborn Robert, weduwe (2) van Coninx Alfons.
(bron: Het Belang van Limburg, 2008-01-02)
gehuwd met Coninx Alfons
Vandebeek Maria º04/07/1919 Stokkem †14/08/2003 Genk 30467
weduwe sinds 22/09/2000
VANDEBEEK, Maria, geboren op 04-07-1919 te Stokkem, overleden op 14-08-2003 te Genk op 84-jarige leeftijd, begraven op 20-08-2003 te Stokkem, weduwe van Jacobs Jan.
(bron: Het Belang van Limburg, 2003-08-18)
gehuwd met Jacobs Jan
Vandebeek Marie Louise Octavie º10/11/1929 Opglabbeek †22/01/2009 Lanklaar 45066
kunstschilder
leerlinge van Charel Wellens
lid van verschillende kunstverenigingen
geboren te Opglabbeek op 10 november 1929 en in familiekring overleden te Lanklaar op 22 januari 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandebeek-Moors en Hubrechts-Hubrechts
gehuwd met Hubrechts Arthur Hubert Jan
Vandebeek Paulina º10/07/1921 Genk †15/12/1998 Leuven 16482
lid van het Broederschap van het Heilig Paterke van Hasselt en van de bond van gepensioneerden
godvruchtig overleden in het Heilig Hartziekenhuis te Leuven
Een fiere, mooie en sterke vrouw, moeder en oma ging heen. Heel zacht is ze ingeslapen na een strijd van meer dan een jaar. Nooit was ze ziek of moe. …
Op jonge leeftijd verloor zij haar vader, later moest zij nog haar derde zoontje, Edgard, afgeven. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Leekens Albert
Vandebeek Valentinus º14/02/1874 Houthalen †22/02/1952 Opglabbeek 40158
lid van de bond van het Heilig Hart, de Derde Orde, de Wekelijkse Kruisweg en van verschillende verenigingen
geboren te Houthalen de 14 Februari 1874 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Opglabbeek de 22 Februari 1952, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Vandebeek en Cardeynaels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Cardeynaels Helena
Vandeberg Albert º03/03/1916 Maaseik †25/01/2003 Genk 30821
weduwnaar sinds 23/04/1983
godvruchtig overleden te Genk op 25 januari 2003
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Liberloo Maria Magdalena
Vandeberg Alfred º26/03/1949 Kinrooi †02/03/2007 Maaseik 35114
omringd door zijn kinderen overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op vrijdag 2 maart 2007, gesterkt door het Sacrament der zieken
Vandeberg Betty º13/02/1946 Maaseik †17/09/2022 Maaseik 63830
zij werd geboren te Maaseik op 13 februari 1946 en is aldaar zachtjes van ons heengegaan in het ziekenhuis Maas en Kempen op 17 september 2022
de families Vandeberg en Op 't Roodt
-x-x-x-
VANDEBERG, Betty, geboren op 13-02-1946 te Maaseik, overleden op 17-09-2022 te Maaseik op 76-jarige leeftijd, echtgenote van Op't Roodt Alois.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Op 't Roodt Aloïs
Vandeberg Christina º1910 onbekend 23840
vroegtijdig overleden
gehuwd met Soetens Emile Auguste Theophile in 1935 te Maaseik
Vandeberg Geertje º01/02/1984 Maaseik †04/05/2009 Waterschei 14480
VANDEBERGGeertje, geboren op 01-02-1984 te Maaseik, overleden op 04-05-2009 te Waterschei op 25-jarige leeftijd, gehuwd met Kunnen Luc.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Kunnen Luc
Vandeberg Guillaume º18/03/1910 Maaseik †11/11/1975 Maaseik 12154
oudstrijder 1940-1945
lid van de bond van Gebrekkigen en Verminkten
lid van de bond van het Heilig Hart en van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Maaseik op 18 maart 1910 en aldaar overleden in het Sint-Jozefziekenhuis op 11 november 1975, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Vandeberg en Roussard
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Roussard Maria
Vandeberg Helena Christina Elisabeth º17/01/1909 Maaseik †29/04/1983 Maaseik 8070
geboren te Maaseik op 17 januari 1909 en aldaar overleden in het Sint-Jozefziekenhuis op 29 april 1983, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families De Ruyter en Vandeberg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Ruyter Franciscus Paulus op 19/11/1932 te Maaseik
Vandeberg Henri º12/12/1942 Rotem †05/08/2007 Gruitrode 37493
gepensioneerd mijnwerker
weduwnaar sinds ?
geboren te Rotem op 12 december 1942 en plots overleden te Gruitrode op 5 augustus 2007
de families Vandeberg en Verstappen
gehuwd met Verstappen Magda
Vandeberg Henri º02/09/1943 Kinrooi †19/11/2023 Maaseik 14479
weduwnaar sinds 13/09/2003
hij werd geboren te Kinrooi op 2 september 1943 en is van ons heengegaan in het ziekenhuis Maas en Kempen te Maaseik op 19 november 2023
de families Vandeberg
 
gehuwd met Vandeberg Liesje
Vandeberg Henri Jean Leonard º19/09/1913 Maaseik †06/04/1966 Maaseik 6972
Vader Vandeberg Joannes 'Hendrikus' (Henri)
gehuwd met Neel Leonie Renée Agnes
Vandeberghs Maria Helena º1855 onbekend onbekend 62101
Pieter Renier Verwijlen, overleden te Elen op 28/10/1900, en Maria Helena Vandeberghs, landbouwster, te Eelen gehuisvest
gehuwd met Verwijlen Pieter Renier
Vandeberg Jaak º24/01/1920 Maaseik †24/06/1973 Maaseik 17851
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
de families Vandeberg, Vanham, Bams en Peeters
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandeberg Joannes 'Hendrikus' (Henri)
gehuwd met Vanham Gerda
Vandeberg Jean Hubert Theodoor º20/09/1906 Maaseik †02/11/1931 Maaseik 44052
jonkman
geboren te Maeseyck den 20 September 1906 en aldaar, na een treurig ongeval overleden den 2 November 1931
… Beminde ouders, broeders en zuster en gij allen, familieleden en vrienden, gedenkt mijner in uwe gebeden en H.H. Communies. …
bidprentje in mijn bezit
Vandeberg Joannes 'Hendrikus' (Henri) º29/12/1867 Maaseik †25/04/1942 Maaseik 7909
geboren te Maeseyck, den 29 December 1867 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 25 April 1942, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten der stervenden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bams Paulina
Van de berg Joannes Leonardus º30/03/1799 Susteren (NL) †27/03/1839 Maaseik 62783
Van de BERG (van de Bergh), Joannes Leonardus, geboren op 30031799 te Susteren, overleden op 27031839 om 10 uur te Maaseik op 39-jarige leeftijd (aangifte door: Theodoor Reynders, 50j. landbouwer, schoonbroer), zoon van Van de BERG, Theodorus en Van den BONGAERT, Maria Theresia; gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30041824 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 16051824 te Maaseik (getuige(n): Arnoldus Gielen, Elisabeth Lensen) met LEIJEN (Leyen, Lejen), Maria Catharina, 31 jaar oud, dienstmeid te Maaseik (1824), landbouwster te Maaseik (1857-1858), gedoopt op 18021793 te Aldeneik (getuige(n): Gerardus Hennen, Maria Catharina Franssen), overleden op 24111858 om 22.00 uur te Maaseik op 65-jarige leeftijd (aangifte door: Theodoor Vandenberg, 30j. zoon), dochter van LEIJEN (Leyen, Leën), Leonardus en POELMANS, Maria Gertrudis (Maria, Anna Maria).
Uit dit huwelijk:
1.
van de BERG, Gertrudis, geboren op 25041825 te Maaseik, gedoopt op 26041825 te Maaseik (getuige(n): Joannes Jacobs, Theodorus van den Berg, Maria Gertreudis Leijen).
 
 
2.
van de BERG, Theodorus Leonardus, geboren op 02081828 te Maaseik, gedoopt op 02081828 te Maaseik (getuige(n): Theodorus Leijen, Maria Josepha van de Berg).
 
 
3.
van den BERG (van de Bergh), Maria Theresia Hubertina, geboren op 22091830 om 19.00 uur te Maaseik, overleden op 15041858 om 13.00 uur te Maaseik op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24061857 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 24061857 te Maaseik (getuige(n): Theodorus van de Berg, Elisabeth Teelen) met TEELEN (Theelen), Joannes, 22 jaar oud.
 
 
4.
van de BERG, Maria Theresia Hubertina, geboren op 22091830 te Maaseik, gedoopt op 23091830 te Maaseik (getuige(n): Jois Reinerus van de Berg, Anna Margarita Opt End).
 
 
5.
van de BERG, Maria Aldegundis, geboren op 28111833 te Maaseik, gedoopt op 29111833 te Maaseik (getuige(n): Wilhelmus Antonius van de Berg, Maria Aldegundis Steijvers).
 
 
 
gehuwd met Leyen Maria Catharina op 30/04/1824 te Maaseik
Vandeberg Joseph Hubert Hendrik º21/02/1907 Maaseik †28/05/1950 Luik 37761
geboren te Maaseik, de 21 Februari 1907 en zeer godvruchtig in de Heer overleden in 't hospitaal van Bavière te Luik, de 28 Mei 1950, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
de families Vandeberg en Michels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Michels Joanna Maria Josephina
Vandeberg Liesje º28/02/1952 Maaseik †13/09/2003 Ophoven 14478
in familiekring overleden te Ophoven
gehuwd met Vandeberg Henri
Vandeberg Maria º26/03/1863 Maaseik †30/05/1954 Maaseik 15944
godvruchtig in de Heer ontslapen
… Dierbare Zusters en vrienden uit het hospitaal, dank om uw zorgen en kommer van de laatste dagen, het beste bewijs van uw genegenheid weze nu een vroom gebed voor mijn zielerust. …
bidprentje in mijn bezit
Vandeberg Maria Christina Helena º16/01/1909 Maaseik †30/03/1992 Maaseik 8197
weduwe sinds 06/10/1990
lid van de kristelijke bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en K.A.V.
geboren te Maaseik op 16 januari 1909 en aldaar overleden op 30 maart 1992, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Vandeberg, Roussard, Bams en Moonen
5 kinderen: Jaak †, Henri, Guillaume, Jean en Albert Roussard
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Vandeberg Joannes 'Hendrikus' (Henri)
gehuwd met Roussard Alfred Marie Peter Joannes op 30/12/1934 te Maaseik
Vandeberg Maria Elisabeth º01/02/1873 Maaseik Maaseik ? 62619
beroep: herbergierster
huwelijksakte nummer 4 dd. 22/01/1902 - burgerlijke stand Maaseik
gehuwd met Joossens Franciscus
Vandeberg Maria Theresia º11/05/1870 Maaseik †24/07/1960 Hemiksem 15945
weduwe sinds ?
lid van de Derde Orde van Sint-Franciscus en van de Bond van het Heilig Hart, biddend lid van het Marialegioen, lid van de Kristene Vrouwengilde en van andere godvruchtige genootschappen.
godvruchtig in de Heer ontslapen te Hemiksem
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanderostyne Karel Lodewijk
Vandeberg Maria Theresia Josefina º09/08/1846 Maaseik (Heppeneert) †24/09/1922 Kermt 25175
jongedochter
lid van de Derde Orde van den H. Franciscus, de H. Familie en verscheidene broederschappen
godvruchtig overleden te Kermt
… Beminde bloedverwanten, en gij Eerwaarde Meester, dien ik sinds 30 jaren getrouw heb gediend, treurt niet over mij …
bidprentje in mijn bezit
Vandeberg Mariette Josephine Hubertine º10/06/1920 Maaseik †19/07/2007 Molenbeersel 23870
weduwe sinds 13/09/1985
geboren te Maaseik op 18 juni 1920 en overleden in het rusthuis Zorgvlied te Molenbeersel op 19 juli 2007, gesterkt door het sarament der zieken
de families Vandeberg en Vanfloorop
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanfloorop Joannes Lambertus op 28/01/1949 te Maaseik
Vandeberg Mechtildis º01/06/1855 Elen †13/06/1906 Maaseik (Heppeneert) 63828
VANDEBERG, Mechtildis, geboren op 1855 te Elen, overleden op 13-06-1906 te Heppeneert, gehuwd met Peeters Joannes.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
dochter van Van den Bergh Petrus en Van de Weerd Maria
gehuwd met Peeters Joannes Hubertus of Joannes Henricus op 14/04/1884 te Maaseik
Vandeberg Pauline Albertina Elisabeth º05/08/1915 Maaseik †19/04/2003 Maaseik 2181
weduwe sinds 24/09/2001
geboren te Maaseik op 5 augustus 1915 en overleden te Maaseik op 19 april 2003, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Lenders en Vandeberg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lenders Mathieu Jean Hubert Albert op 12/08/1939 te Maaseik
Vandeberg Theo º16/10/1940 Kinrooi †18/08/2005 Kinrooi 25985
geboren te Kinrooi op 16 oktober 1940 en thuis te Kinrooi overleden op 18 augustus 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken
echtgenote Annie, zoon Patrick en schoondochter Annemiek
de families Vandeberg-Roussard en Vandaal-Tilmans
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Vandeberg Guillaume
gehuwd met Van Daal Annie
Vandeberg 'Theodore' Guillaume Jean (Theo) º02/05/1912 Maaseik †15/04/1987 Maaseik 1977
overleden te Maaseik op 15 apil 1987
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandeberg Joannes 'Hendrikus' (Henri)
gehuwd met Frenssen Hendrika Catharina Mathilda 'Elisa' op 20/06/1942 te Maaseik
Vandeberg Theodore Leonard º1845 onbekend †22/11/1891 Maaseik 62617
gehuwd met Janssen Marie Christine
van de Boel Annie º03/01/1925 Elen †04/08/2011 Genk 50982
kunstschilder
geboren te Elen op 3 januari 1925 en omringd door haar naaste familie overleden te Genk op 4 augustus 2011, gesterkt door de ziekenzalving
de familie van de Boel
VAN DE BOEL, Annie, geboren op 03-01-1925 te Elen, overleden op 04-08-2011 te Genk op 86-jarige leeftijd, begraven op 11-08-2011 te Elen.
(bron: Het Belang van Limburg, 2011-08-09)
Moeder Steyven Antoinette
Van de Boel Betty º01/10/1926 Elen †03/07/2018 Keerbergen 52974
weduwe sinds 2008
gegradueerde ziekenhuisverpleegster op rust
geboren te Elen op 1 oktober 1926 en omringd door haar kinderen overleden te Keerbergeb op 3 juli 2018, gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken
de families van de Boel en Bayen
2 kinderen: Rik en Lieve Bayen
Moeder Steyven Antoinette
gehuwd met Bayen Marcel
Van de Boel Clara º1901 onbekend onbekend 26647
vroegtijdig overleden
gehuwd met Driessen Petrus Johannes Joseph
van de Boel Elisabeth º29/04/1895 Thorn †26/08/1985 Maaseik 25704
weduwe sinds ?
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
… Heb dank, mijn beste kinderen, klein- en achterkleinkinderen, voor uw genegenheid en goede zorgen. Dank zij u mocht ik vrij van alle bekommernissen genieten van 'n gelukkige oude dag. Samen met Jeanne en vader zaliger blijf ik met u allen in liefde verbonden. ...
de families de Renet en van de Boel
VAN DE BOEL, Elisabeth, geboren op 29-04-1895 te Thorn (Nl), overleden op 26-08-1985 te Maaseik op 90-jarige leeftijd, begraven op 31-08-1985 te Elen, weduwe van de Renet Mathieu.
(bron: Het Belang van Limburg, 1985-08-29)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met de Renet Mathieu
Van de Boel Gertrude º29/06/1923 Elen †30/11/2011 Maaseik 13004
weduwe sinds 26/08/1972
onderscheiden met verschillende eretekens
zij werd geboren te Elen op 29 juni 1923 en is zacht ingeslapen te Maaseik op 30 november 2011
de families van de Boel en Coenen
VAN DE BOEL, Truus, geboren op 29-06-1923 te Elen, overleden op 30-11-2011 te Maaseik op 88-jarige leeftijd, begraven op 06-12-2011 te Rotem, weduwe van Coenen Albert.
(bron: Het Belang van Limburg, 2011-12-03)
bidprentje in mijn bezit
Moeder Steyven Antoinette
gehuwd met Coenen Albert Gerard
van de Boel Hélène º10/09/1908 Thorn (NL) †07/05/2000 Geel 37502
weduwe sinds 09/11/1987
VAN DE BOEL, Helene, geboren op 10-09-1908 te Thorn, overleden op 07-05-2000 te Geel op 91-jarige leeftijd, begraven op 12-05-2000 te Westerlo, weduwe van Medaer Pierre.
(bron: Het Belang van Limburg, 2000-05-10)
gehuwd met Medaer Pierre
van de Boel Lambert Henri º24/12/1892 Thorn (NL) †19/01/1956 Elen 7418
VAN DE BOEL, Lambert Henri, geboren op 24-12-1892 te Thorn Nl, overleden op 19-01-1956 te Elen op 63-jarige leeftijd, begraven op 24-01-1956 te Elen, echtgenoot van Steyven Maria Antoinette.
(bron: Het Belang van Limburg, 1956-01-22/1956-01-23)
gehuwd met Steyven Antoinette
Van de Boel Narda º07/12/1934 Elen †12/12/2006 Elen 34100
weduwe sinds ?
in familiekring godvruchtig overleden te Elen
de families Van de Boel, Ramos, Lyben en Dos Santos
gehuwd met Ramos José
van de Boel Rik º17/10/1933 Elen †23/10/2016 Heusden-Zolder 2661
VAN DE BOEL, Rik, geboren op 17-10-1933 te Elen, overleden op 23-10-2016 te Heusden-Zolder op 83-jarige leeftijd, begraven op 29-10-2016 te Berkenbos, echtgenoot van Eerens Anne-Marie.
(bron: Het Belang van Limburg, 2016-10-26)
gehuwd met Eerens Anne-Marie
Vandeboel Theo º26/08/1928 Elen †24/03/2021 Elen 57875
oprichter van nv van de Boel
ere-voorzitter van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elen
geboren te Elen op 26 augustus 1928 en thuis in familiekring overleden te Elen op 24 maart 2021
de families Vandeboel en Venken
4 kinderen: Bert, Noël, Eddy en Mariet Vandeboel
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Venken Mia
Vandeborne Johanna º18/10/1900 onbekend †06/09/1980 onbekend 11374
weduwe sinds 11/05/1971
gehuwd met Costens Jozef
Vandeborne Jozef Pieter Prosper º23/06/1938 Bilzen †23/02/1996 Genk 8236
na een ongeval overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
leraar aan het Technisch Instituut Sint-Jansberg te Maaseik
kinderen Werner, Rudy en Prosper Vandeborne
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hermans Lisette Maria Paula op 20/12/1967 te Neeroeteren
Vandebosch Albert º26/09/1915 Kinrooi †26/04/1982 Neeroeteren 15947
lid van de K.W.B.
oudstrijder en krijgsgevangene 1940 - 1945
godvruchtig overleden te Neeroeteren
Onze goede vader is plotseling van ons heengegaan naar de Heer, twee dagen voordat hij zou worden opgenomen in het ziekenhuis voor een hartoperatie. …
de families Vandebosch, Coenen, Segers en Clijsters
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandebosch Jan Mathijs
gehuwd met Coenen Gertrude
Vandebosch Albert º05/09/1916 Maaseik †29/09/1944 Maaseik 52050
geboren te Maaseik, den 5 September 1916 en aldaar door 'n ongelukkig toeval overleden, den 29 September 1944, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
de familie Vandebosch
Blij-gelukkig de vrijheidszon weer over ons land te zien stralen, werd hij plots, in dienst van dat land, door 'n kogel getroffen. Zoo moest ook hij, samen met zoovele anderen, het hoogste offer brengen, dat van zijn leven. … Dierbare ouders, 'k heb slechts mijn plicht gedaan, zoals gij zelf mij steeds hebt geleerd; vergeef me daarom 't verdriet dat ik u aandoe door mijn vroegtijdig heengaan en weest fier om mijn trouw-blijven tot 't uiterste. God in den hemel, die me onverwachts, maar niet onvoorbereid, tot Zich heeft geroepen, zal waken over u, broers en zusters, over al mijn dierbaren, over heel mijn land. ….
bidprentje in mijn bezit
Van de Bosch Anna º13/08/1811 Ophoven †12/01/1870 Neeritter (NL) 31464
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 1999, jaargang 18 - nr. 4 - pagina 149
gehuwd met Verstappen Joannes op 28/10/1837 te Neeritter
Vandebosch Anna º1875 onbekend onbekend 36026
overleden vóór 1957
gehuwd met Tilmans Peter Joannes
Vandebosch Anna Catharina Maria º18/09/1893 Neeroeteren †13/09/1969 Ophoven 37910
weduwe sinds 06/09/1961
Petrus VANDEWINKEL gehuwd voor de kerk op 28-01-1922 te Neeroeteren met Anna Catharina VANDEBOSCH, 28 jaar oud, gedoopt op 18-09-1893 te Neeroeteren (getuige(n): Jaeken Josephus en Vallée Maria Catharina), dochter van Joannes Mathias VANDEBOSCH (Vandenbosch) en Maria Elisabeth JAEKEN.
VANDEBOSCH, Anna Catharina Maria, geboren op 17-09-1893 te Neeroeteren, overleden op 13-09-1969 te Ophoven op 75-jarige leeftijd, echtgenote van Vandewinkel Peter Leonard.
rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Vandewinkel Peter Leonard op 28/01/1922 te Neeroeteren
Vandebosch Anna Maria º20/03/1880 Kinrooi †25/05/1962 Kinrooi 27450
weduwe sinds 05/11/1943
lid van de Voortplanting des Geloofs, Derde Orde, Sint-Jozefswerk en andere godvruchtige genootschappen
zeer godvruchtig overleden de 25 mei 1962, voorzien van de laatste HH. Sacramenten
de families Vandebosch en Henkens
zie Dao Raostj Get, jaargang 25 nummer 1 - 15 maart 2006, pagina's 30-34
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Henkens Hubert Jacob op 11/04/1910 te Kinrooi
Vandebosch Anna Maria º21/03/1903 Genk onbekend 2345
weduwe sinds 04/03/1970
gehuwd met Paspont Willem Hubertus op 24/08/1921 te Maaseik
Vandebosch Anna Maria Elisabeth º09/02/1883 Kinrooi †20/02/1964 Kinrooi 35634
lid van de Heilige Familie, van de Derde Orde en andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden te Kinrooi de 20 februari 1964, meermalen voorzien van de HH. Sacramenten
de families Kuypers en Vandebosch
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kuypers Jan Mathys
Vandebosch Anna Maria Margaretha º03/05/1872 Kinrooi †11/07/1920 Kinrooi 39538
gehuwd met Coolen Joannes Renier op 03/09/1907 te Kinrooi
Vandebosch Antoine Hubert º12/09/1909 Maaseik †07/12/1974 Maaseik 28931
jonkman
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Vandebosch Antoon º01/01/1939 Kinrooi †06/06/1997 Genk 30572
lid van Ziekenzorg en penningmeester van de wandelclub Inter Limburg
godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
de families Vandebosch-Vankerkom en Schouteden-Grooten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schouteden Irène
Vandebosch Catharina (Net) º31/05/1930 Maaseik †20/09/1998 Maaseik 6680
geboren te Maaseik op 31 mei 1930 en aldaar overleden op 20 september 1998, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Dubois en Vandebosch
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dubois Jean Baptiste
Vandebosch Cecilia Petronella Elisabeth º22/11/1898 Kinrooi †20/06/1976 Kinrooi 41168
weduwe sinds 03/02/1975
lid van de bond van het Heilig Hart en lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Kinrooi op 22 november 1898 en aldaar overleden op 20 juni 1976, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Sipers en Vandebosch
… Het verlies van haar dierbare echtgenoot was een zware slag, die ze moeilijk te boven kwam. Het afsterven, nu enkele dagen geleden van haar dierbare dochter-kloosterzuster kan ze nauwelijks nog beseffen. …
gehuwd met Sipers Mathieu op 21/01/1922 te Elen
Vandebosch David º01/05/1975 Maaseik †05/04/2004 Maasmechelen 29699
de families Stockmans en Vandebosch
rouwadres: Monseigneur Koningsstraat 2 i, 3680 Maaseik
bidprentje in mijn bezit
Vandebosch Egidius º10/09/1896 Kinrooi onbekend 53314
overleden vóór 1979
Maria Elisabeth, gedoopt op 24‑09‑1899 te Kessenich (getuige(n): Kuppens Wilhelmus uit Geistingen en Ramaeckers Elisabeth uit Ophoven).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 09‑02‑1923 te Kessenich (getuige(n): Van Kerkom Theodorus(Kessenich) en Vandebosch Petronella (Molenbeersel)) met Egidius Vandebosch, 26 jaar oud, geboren op 10‑09‑1896 om 1 uur te Kinrooi (aangifte door: de vader; Mathijs Vandebosch, landbouwer, 36 jaar en Leonardus Rosvelds, landbouwer, 32 jaar.). G. Bosmans, burgemeester. Zoon van Antonius Hubertus Vandebosch, werkman, en Maria Catharina Mechtildis Vandebosch (Vandebos), landbouwster.
gehuwd met Van Kerkom Maria Elisabeth op 09/02/1923 te Kessenich
Vandebosch Elisa º19/11/1931 Kinrooi †19/06/2000 Maaseik 20922
geboren te Kinrooi op 19 november 1931 en overleden te Maaseik op 19 juni 2000
de families Vandebosch en Rutten
Ma was een kranige vrouw. Ze was de spil van haar gezin. Haar leven was enkel geven Ze hield van de natuur, een bezoek van vrienden, een uitstap. Bloemen brachten haar gezelligheid.  …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Rutten Colla
Vandebosch Elisabeth º29/05/1938 Bocholt †03/06/2013 Maaseik 50723
zij werd geboren te Bocholt op 29 mei 1938 en is overleden in het woonzorgcentrum De Maaspoorte te Maaseik op 3 juni 2013, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandebosch en Creemers
gehuwd met Creemers Michiel
Vandebosch Elza º07/10/1939 Neeroeteren †11/04/2009 Overpelt 43214
weduwe sinds ?
Geboren te Neeroeteren op 7 oktober 1939 en zachtjes ingeslapen in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 11 april 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandebosch en Bakkers
gehuwd met Bakkers Thieu
Vandebosch Eugenia º17/05/1908 Geel †21/11/1982 Maaseik 19366
weduwe sinds 22/08/1966
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
de families Vandebosch, Deckx, Lynen en Cremers
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Deckx Wilhelm
Vandebosch Francine º12/01/1937 Maaseik †18/09/2007 Maaseik 39145
weduwe van de heer Jaak Colemont sinds 1967
echtgenote van de heer Roger Dottermans
geboren te Maaseik op 12 januari 1937 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 18 september 2007, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vandebosch, Colemont en Dottermans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dottermans Roger
gehuwd met Colemont Jaak
Vandebosch Gerardus º02/12/1889 Maaseik †27/05/1965 Beringen 22436
weduwnaar sinds ?
godvruchtig overleden in de Sint-Annakliniek te Beringen-Mijn
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Triekels Maria
Vandebosch Gertrude º1905 onbekend onbekend 35989
overleden nà 20/04/2001
gehuwd met Habets Godfried
Vandebosch Gertrudis Henrica º03/04/1881 Kinrooi †12/12/1944 Kinrooi 26818
zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina's 110-116
gehuwd met Terium Godfried op 25/05/1920 te Kinrooi
Vandebosch 'Helena' Maria Antoinetta º17/01/1927 Kinrooi †06/03/1980 Maaseik 4287
in de Heer overleden te Maaseik op 6 maart 1980, voorzien van de sakramenten der zieken
de families Paradis en Vandebosch
… Hoeveel temeer vinden wij kracht in ons geloof, waardoor wij weten dat deze goede moeder bij ons blijft en dat haar zorgzame hand rusten blijft op hen die zij zo node moest verlaten, haar Lambert, haar enige dochter Liesje en haar vier zonen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Paradis Lambert Mathieu op 21/05/1949 te Maaseik
Vandebosch Jaak º17/03/1940 Bocholt †20/04/1997 Genk 15949
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Kessel Maria
Vandebosch Jacobus º1916 onbekend onbekend 12743
gehuwd met Goossens Maria
Vandebosch Jan Mathijs º17/02/1871 Kinrooi †04/06/1957 Kinrooi 27422
lid van de bond van het Heilig Hart, van de Heilige Familie en andere godvruchtige genootschappen
zachtjes in de Heer ontslapen te Kinrooi de 4 juni 1957, meermalen gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Vandebosch, Segers, Dirkx en Renette
-x-x-x-x-x-x-
gehuwd op 23-04-1908 te Kinrooi (getuige(n): Tyskens Gerard, 50j. Landbouwer en Fiddelaers Lambert, 63j. Veldwachter) met Jan Mathijs VANDEBOSCH, 37 jaar oud, werkman, geboren op 17-02-1871 om 13 uur te Kinrooi, getuigen: Willm Vankessel, hoefsmid 51 jaar en Hendrik Moubax, veldwachtyer 69 jaar. Beide wonend te Kinrooi. L. Opdenkamp, burgemeester. Zoon van Peter VANDEBOSCH (Vandenbosch), landbouwer, en Maria Catharina DIRKX (Dierx), huishoudster landbouwster.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Segers Maria Catharina op 23/04/1908 te Kinrooi
Vandebosch Jan Renier º08/11/1876 Kinrooi †07/01/1918 Kinrooi 35786
VANDEBOSCH, Renier, geboren op 08-11-1876 te Kinrooi, overleden op 07-01-1918 te Kinrooi op 41-jarige leeftijd, gehuwd met Simons Catharina.
-> rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Simons Anna Catharina Elisabeth op 01/06/1908 te Kinrooi
Vandebosch Jean Albert º03/01/1932 Maaseik †19/02/2007 Maaseik 35080
beroep: werkman
lid van de bond van gepensioneerden en van het Heilig Paterke van Hasselt
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op maandag 19 februari 2007, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandebosch-Deckx en Hinoul-Schenkel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hinoul Jeanne op 28/08/1953 te Maaseik
Vandebosch Jeanne º20/06/1941 Bocholt †23/10/2020 Maaseik 55995
geboren te Bocholt op 20 juni 1941 en overleden te Maaseik op 23 oktober 2020
de families Vandebosch en Peters
Vandebosch Joanna Catharina º1867 onbekend Maaseik 63644
gehuwd met Slangen Leonardus Wilhelmus (Leo)
Vandebosch Joannes Leonardus º18/08/1920 Maaseik onbekend 15981
overleden vóór 2007
gehuwd met Snijkers Catharina Maria Cornelia op 02/03/1943 te Maaseik
Vandebosch Joannes Renier º29/08/1845 Kessenich †26/03/1920 Kinrooi 26819
weduwnaar sinds 22/07/1914
zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina 116
gehuwd met Christis Joanna Hubertina op 12/06/1879 te Kinrooi
Vandebosch Johanna 'Catharina' º04/02/1868 Kinrooi †21/08/1941 Kinrooi 46000
weduwe sinds 15/11/1928
VANDEBOSCH, Johanna Catharina, geboren op 04-02-1868 te Kinrooi, overleden op 21-08-1941 te Kinrooi op 73-jarige leeftijd, weduwe van Moors Sevrien.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Moors Severien
Vandebosch Josephine Antoinette º16/04/1913 Maaseik †10/11/1988 Maaseik 15954
weduwe sinds 22/02/1986
overleden te Maaseik op 10 november 1988
de families Sleven en Vandebosch
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Sleven Matheus Petrus Lambertus op 10/08/1935 te Maaseik
Vandebosch Jozef º03/05/1918 Bocholt †04/01/1999 Hasselt 25028
de families Vandebosch, Vandermaesen, Baens en Vanlooy
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandermaesen Maria
Van de Bosch Jozef P. º23/02/1893 Bocholt †03/04/1917 onbekend 37139
begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Adinkerke
korporaal 11de linieregiment
geboren te Bocholt den 23 Februari 1893
stierf voor België den 3 April 1917
V., Y., 14 (twee medailles)
Vandebosch Koen º16/08/1964 Bree †18/01/1991 Lanaken 38966
stichter en voorzitter van de zaalvoetbalclub Cité-Boys
speler bij voetbalclub Boorsem-Sport
speler bij tafeltennisclub Voorshoven
geboren te Bree op 16 augustus 1964 en na een smartelijk ongeval overleden in het ziekenhuis te Lanaken op 18 januari 1991, gesterkt door de ziekenzalving
de families Vandebosch en Meewis, Zoons en Brouwers
bidprentje in mijn bezit
Vandebosch Leo º1925 onbekend †1975 onbekend 49762
gehuwd met Vandersteegen Christine
Vandebosch Leonardus º05/07/1781 Kessenich †13/03/1854 Kinrooi 29378
gehuwd met Hennen Sibilla op 07/06/1807 te Ophoven
gehuwd met Verheyen Joanna Catharina op 12/01/1814 te Kessenich
Vandebosch Lies º11/06/1932 Bocholt †31/05/2022 Peer 60490
weduwe sinds 22/02/2020
schipperin op rust van de Kempenaar -JOËL-
geboren te Bocholt op 11 juni 1932 en overleden te Peer op 31 mei 2022
de families Vandebosch en Neefs
gehuwd met Neefs Jan
Vandebosch Margaretha º29/12/1916 Kinrooi †08/06/2008 Neeroeteren 831
weduwe sinds 07/02/1996
zij werd geboren te Kinrooi op 29 december 1916 en omringd door haar kinderen overleden in rusthuis Het Park te Neeroeteren op 8 juni 2008, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vandebosch, Everts, Segers en Oosterbos
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandebosch Jan Mathijs
gehuwd met Everts 'Pieter' Jan Hendrik (Pierre)
Vandebosch Maria º1925 onbekend †1997 21014
gehuwd met Blockx Fernand
Vandebosch Maria Catharina Mechtildis º14/03/1871 Kinrooi †13/03/1899 Kinrooi 60004
gehuwd op 16-11-1895 te Kinrooi (getuige(n): Mathijs Vandebosch, 36 jaar, landbouwer, broeder van de bruidegom, Lambertus Fiddelaers, 51 jaar, veldwachter, Joannes Mathijs Teuwen, 43 jaar, hoefsmid, Martinus Knippenberg, hoefsmid, 29 jaar. De laatste 3 kennissen van de huwenden. G. Bosmans, burgemeester.) met Maria Catharina Mechtildis VANDEBOSCH, 24 jaar oud, landbouwster, geboren op 14-03-1871 te Kinrooi, overleden op 13-03-1899 te Kinrooi op 27-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus VANDEBOSCH (Vandebos), akkerknecht, en Cornelia FRANSSEN, dienstmeid.
gehuwd met Vandenbosch Antonius Hubertus (Antoon) op 16/11/1895 te Kinrooi
Vandebosch Maria Helena Elisabeth º11/07/1914 Kinrooi †09/05/1985 Maaseik 9909
weduwe van de heer Henri Dirkx sinds ?
weduwe van de heer Jan Knevels sinds 27/06/1979
geboren te Kinrooi op 11 juli 1914 en godvruchtig overleden te Maaseik op 9 mei 1985, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Vandebosch-Segers, Dirckx-Houben en Knevels-Doumen
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandebosch Jan Mathijs
gehuwd met Knevels Joannes Everardus (Jan)
gehuwd met Dirkx Hendrik (Henri)
Vandebosch Maria Mechtildis º05/06/1884 Kinrooi †05/10/1978 Kinrooi 27702
weduwe sinds 10/03/1959
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
overleden te Kinrooi op 5 oktober 1978
de families Vandebosch, Bosmans, Christis en Thissen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Bosmans Hendrik (Henri) op 06/09/1910 te Kinrooi
Vandebosch Marie Antoinette (Katrien) º10/08/1952 Maaseik †17/06/2007 Brasschaat 36558
overleden in het A.Z. Klina te Brasschaat op zondag 17 juni 2007
de families Vandebosch, Appermont, Snykers en Cleuren
gehuwd met Appermont Henri
Vandebosch Mia º03/08/1927 Bocholt †04/04/2024 Bree 64707
weduwe sinds 20/11/1991
geboren te Bocholt op 3 augustus 1927 en overleden te Bree op 4 april 2024
de families Vandebosch en Aegden
gehuwd met Aegden Laurens
Vandebosch Nelly º21/11/1950 Maaseik †29/04/1977 Genk 33342
bediende bij het Provinciebestuur van Limburg, Militiecentrum
leidster Saenhoeve Jogema
lid van de parochieraad, van Ziekenzorg, van de Catechesegroep kring 12
verantwoordelijke van Milac
kernlid van J.K.V.G. en deelgenote in de groep van het Evangelisch Jaar
in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
de families Vandebosch en Eestermans
bidprentje in mijn bezit
Vandebosch Peter º22/08/1831 Ophoven †09/03/1901 Kinrooi 39539
geboren te Ophoven (Hagendoorn)
gehuwd met Dirkx Anna Maria Catharina op 16/09/1865 te Kinrooi
Vandebosch Petronella º1873 onbekend Maaseik ? 59949
gehuwd met Schepers Johannes Jacobus
Vandebosch Petronella Maria H. º17/01/1904 Maaseik †25/10/1993 Maaseik 2956
weduwe sinds 15/03/1971
lid van Ziekenzorg
overleden te Maaseik op 25 oktober 1993
de families Gielen en Vandebosch
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gielen Christiaan Mathijs op 10/09/1927 te Maaseik
Vandebosch Philomena º1910 onbekend onbekend 36722
weduwe sinds 06/05/1978
Moeder Baens Johanna Wilhelmina
gehuwd met Goossens Lambert
Vandebosch Philomène º29/06/1933 Bocholt †27/06/2006 Hamont 31665
weduwe sinds ?
in huiselijke kring overleden te Hamont
gehuwd met Janssen Lambertus
Vandebosch Pierre º15/11/1911 Kinrooi †10/03/1994 Maaseik 20924
lid van de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg
geboren te Kinrooi, op 15 november 1911 en godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik, op 10 maart 1994, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Vandebosch-Kalders
Nonk Pierre, we zullen u missen.
bidprentje in mijn bezit
Vandebosch Pierre º06/09/1928 Kinrooi †13/03/1990 Elen 15975
gepensioneerd mijnwerker en lid van het A.C.V.
na een smartelijk ongeval overleden te Elen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Broekmans Jeanne
Vandebosch Pieter º1917 onbekend onbekend 28281
overleden vóór 1995
gehuwd met Hilkens Helena
Vandebosch Theo º20/03/1927 Bocholt †23/06/2000 Genk 15977
lid van de bond van gepensioneerden
lid van Ziekenzorg
geboren te Bocholt op 20 maart 1927 en overleden in het ziekenhuis te Genk op 23 juni 2000, gesterkt door de Heilige Sacramenten van de zieken
families Vandebosch, Geunis en Geusens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandijck Elisa
Vandebosch Theodoor º03/11/1912 Kinrooi †21/02/1975 Maaseik 15979
lid van de bond van het Heilig Hart, de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
vereerd met het Militair Ereteken 2de klas voor Krijgsgevangenenkampen, het Militair Ereteken 1ste klas voor goede diensten, de gouden medaille in de Orde van Leopold II, de gouden palmen in de Kroonorde, het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II, de herinneringsmedaille van de regering van Z.M. Albert I, de bronzen medaille van erkentelijkheid van het N.V.O.K.
geboren te Kinrooi op 3 november 1912 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 21 februari 1975, gesterkt door het sakrament der zieken
de families Vandebosch en Kalders
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kalders Helena
Vandebosch Theodore Joseph º01/05/1922 Maaseik †26/11/1999 Maaseik 23449
weduwnaar sinds 20/01/1997
lid van de Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik
vereerd met het ereteken "In Veterani Honorem"
Pa, toen je elf was ging je leren muziek spelen. Muziek werd je leven. Met jouw muziek bracht je voor velen een beetje hemel op aarde. We geloven dat je nu muzikant voor God bent in de hemel. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Pareyn Maria Josephina Antoinetta op 09/09/1949 te Maaseik
Vandebosch Theodorus º08/07/1807 Kinrooi †13/01/1883 Kinrooi 26823
weduwnaar sinds 06/02/1849
zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, pagina 116
zie Dao Raostj Get, jaargang 25 nummer 1, pagina 34
gehuwd met Indenkleef Maria Anna op 20/11/1835 te Kessenich
Vandebosch Victor Eugène º01/03/1933 Maaseik †11/11/2003 Maaseik 15878
geboren te Maaseik op 1 maart 1933 en plots overleden te Maaseik op 11 november 2003
de familie Vandebosch
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanoppen Lucienne op 13/08/1960 te Maaseik
Vandebosch Wilhelmus Petrus º1893 onbekend onbekend 41789
weduwnaar sinds 30/04/1966
gehuwd met Baens Johanna Wilhelmina
Vandebosch Willem º1915 onbekend onbekend 28280
vroegtijdig overleden
gehuwd met Hilkens Helena
Vandebosch Wim º11/12/1930 Bocholt †07/11/1993 onbekend 35209
overleden op 7 november 1993
de families Vandebosch, Hens, Geunis en Kiggen
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Hens Mia
Vandebos Margaretha º05/03/1914 Opoeteren †03/06/1988 Lanaken 27920
geboren te Opoeteren op 5 maart 1914 en godvruchtig overleden te Lanaken op 3 juni 1988, voorzien van de Sakramenten der zieken
de families Vandebos, Reynders, Beerten, Schouten en Moors
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beerten Gerard
Vandebos Petrus Joannes º23/06/1886 Opoeteren †24/10/1914 Pervyse 34027
soldaat van het 1ste reg. Grenadiers
aangevallen rondom Pervyse in West-Vlaanderen viel hij als moedig soldaat tusschen 23 tot 24 October 1914 en werd te Pervyse in tegenwoordigheid zijner strijdmakkers begraven
… Mijne dierbare echtgenoote, mijn teerbemind kind, mijne geliefde ouders, broeder en zusters, familie en kennissen, zoo gaarne had ik in uw midden willen terugkeeren, maar Gods wil moest geschieden. …
bidprentje in mijn bezit
Vandebriel Jozef (Z.E.H.) º13/10/1917 Lommel †24/02/2003 Lommel 13356
priester gewijd te Heverlee op 26/04/1943
missionaris te Kongo van 1955 tot 1962
pastoor te Stal-Koersel van 1962 tot 1967
pastoor te Neeroeteren van 1967 tot 1973
pastoor te Halmaal en professor aan het Groot-Seminarie te Sint-Truiden van 1973 tot 1983
op rust gesteld en in dienst als kapelaan te Leopoldsburg
bidprentje in mijn bezit
Vandebril Cecile º20/03/1947 Tessenderlo †25/08/2008 Leuven 42002
geboren te Tessenderlo op 20 maart 1947 en overleden te Leuven op 25 augustus 2008
de families Vandebril en Koppers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Koppers Jacques
Van de Broeck Jaak º1915 onbekend †1943 onbekend 41101
gehuwd met Maas Anna
Vandebroek Alda º29/06/1911 Kaulille †19/07/2009 Overpelt 43566
weduwe sinds ?
lid van OKRA
zij werd geboren te Kaulille op 29 juni 1911 en is, omringd door ons allen, overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 19 juli 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandebroek en Bloemen
gehuwd met Bloemen Jules
Vandebroek Alfons º03/03/1894 Beverst onbekend 50182
Vandebroek Alphonsius Josephus º17/10/1878 Beverst †06/11/1918 Calais (F) 50176
zijn naam staat vermeld op het monument van de oudstrijders van 1914-1918 te Kuringen
Vandebroek André º26/12/1939 Dilsen †06/04/2008 Maaseik 41143
weduwnaar sinds 2005
lid van de mijnwerkers-brancardiers
geboren te Dilsen op 26 december 1939 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 6 april 2008, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vandebroek en Baldi
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Baldi Franca
Vandebroek Annie º04/01/1943 Elen †30/08/1992 As 30347
na een smartelijk ongeval overleden te As op 30 augustus 1992
de families Vandebroek-Kunnen en Mussen-Schouteden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Mussen Pierre
Vandebroek Antoine º1920 onbekend onbekend 14723
gehuwd met Rutten Anna Jeanne
Vandebroek Antonius º27/10/1898 Maaseik †09/04/1974 Herk-de-Stad 41060
geboren te Maaseik op 27 oktober 1898 en godvruchtig in de Heer overleden in de Sint-Ursulakliniek te Herk-de-Stad op dinsdag 9 april 1974, voorzien van de laatste Heilige Sakramenten
de families Vandebroek en Philips
… Hij is spoedig zijn zuster gevolgd in het ziek zijn en in 't sterven. Moge hij nu voor eeuwig gelukkig zijn in 't Vaderhuis. …
bidprentje in mijn bezit
Vandebroek Berthilia º24/05/1912 Hasselt †15/03/1945 Neeroeteren 43038
geboren te Hasselt, 24 Mei 1912 en te samen met haar echtgenoot gevallen te Neeroeteren, 15 Maart 1945, als slachtoffer van het barbaarsche oorlogsgeweld
Op 'n zonnige morgen van Maart, wanneer alles de menschen uitnoodigde tot nieuwe levensvreugde, kwam plots van uit de blauwe lucht een helsch oorlogstuig dood en vernieling zaaien. Met een slag werden twee jonge menschenlevens vernietigd, werd 'n stil werkmansgezin uit elkaar gerukt. Duidelijker dan ooit staat voor onze oogen deze vermaning van Christus: "Weest altijd bereid, want gij weet noch dag noch uur". Allen voelen wij diep medelijden met de ongelukkige slachtoffers, die den laatsten tijd toch reeds zoo zwaar getroffen werden. Wat hun overkomen is, kon ook met ieder van ons gebeurd zijn. Daarom is het ons aller plicht zooveel we kunnen den stoffelijke nood van de naastbestaanden der slachtoffers te helpen lenigen. Moge God, die in zijn wijze Voorzienigheid zulke harde slagen toelaat, sterkte en berusting geven aan de beproefde familie; moge Hij ook met vaderlijke goedheid waken over de twee weesjes die werden achtergelaten. Dat zij rusten in vrede ! Heilige Jozef, patroon van den goeden dood, bid voor ons.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hamers Arnold
Vandebroek Erik º03/12/1966 Maaseik †13/01/1991 Maaseik 8238
korporaal tijdelijk vrijwilliger 1ste Regiment Carabiniers Prins Boudewijn
geboren te Maaseik op 3 december 1966 en na een ongeval overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 13 januari 1991, gesterkt door de het Sakrament der zieken
de families Vandebroek en Lenssen
zus Anita
bidprentje in mijn bezit
Van de Broek Françoise º25/04/1921 Molenbeersel †18/12/2003 Hamont 18647
weduwe sinds 1998
overleden in het Sint-Jan Berchmanstehuis te Hamont
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Willekens Henri
Van de Broek Frans º1893 onbekend onbekend 36765
overleden vóór 1975
gehuwd met Op 't Roodt Aldegonde
Vandebroek Helena º12/07/1890 Neeroeteren †08/03/1953 Neeroeteren 61611
huwelijksakte nummer 11 dd. 15/09/1911 - burgerlijke stand Neeroeteren
dochter van Hendrik Vandebroek, oud 68 jaar, en van Maria Helena Noukens, 63 jaar, beiden landbouwers te Neeroeteren
weduwe sinds 13/03/1937
-> digitaal rouwprentje heemkundekring Neeroeteren
gehuwd met Liberloo Jozef Lodewijk (Louis) op 15/09/1911 te Neeroeteren
Vandebroek Hendrik º30/03/1894 Neeroeteren †31/08/1934 Neeroeteren 57139
Vandebroek Henri x Bossers Gertrudis °Neeroeteren 30/03/1894 †Neeroeteren 31/08/1934
-> digitaal rouwprentje heemkundekring Neeroeteren

de families Vandebroek, Bossers, Belemans en Reeskens
gehuwd met Bossers Maria Gertrudis
Vandebroek Irène º26/06/1959 Maaseik †29/08/2001 Genk 4984
mama van Bart, Stefanie en Kelly Welz
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Welz Rudolf
Vandebroek Jaak º19/11/1905 Neeroeteren †10/03/1942 Neeroeteren 63354
Vandebroek Jaak x Vastmans Maria Anna Catharina, °Neeroeteren 19/11/1905 †Neeroeteren 10/03/1942
-> digitaal rouwprentje heemkundekring Neeroeteren
 
 
gehuwd met Vastmans Maria Anna Catharina (Catho) te Neeroeteren
Vandebroek Jaak º1902 onbekend onbekend 39350
overleden vóór 1981
gehuwd met Kunnen Catharina
Vandebroek Jean º31/12/1925 Neeroeteren †31/12/1997 Stokkem 37429
lid van Ziekenzorg
geboren te Neeroeteren op 31 december 1925 en in de Heer overleden te Stokkem op 31 december 1997, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Vandebroek, Vandebroek en Bocken
bidprentje in mijn bezit
Vandebroek Joseph º22/06/1882 Hoeselt onbekend 50178
Vandebroek Joseph Nicolaas Frans º21/09/1887 Hoeselt onbekend 50180
Vandebroek Maarten º29/10/1983 Diest †11/12/2006 Tessenderlo 34105
na een verkeersongeval overleden te Tessenderlo op maandag 11 december 2006
bidprentje in mijn bezit
Vandebroek Maria º08/09/1900 Neeroeteren †22/06/1983 Genk 18649
weduwe sinds 17/02/1978
godvruchtig overleden in het rusthuis Heiderust te Genk
de families Vandebroek, Geurts, Sieborgs en Flipkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geurts Hendrik op 15/05/1926 te Neeroeteren
Vandebroek Maria º31/03/1921 Neeroeteren †06/02/1995 ? 15984
in familiekring overleden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Witting Leonard Theodoor
Vandebroek Maria º02/04/1890 Beverst onbekend 50181
Vandebroek Maria º16/05/1907 Kaulille †10/09/1997 Neerpelt 63014
weduwe sinds 10/11/1980
geboren te Kaulille op 16 mei 1907 en overleden in het ziekenhuis te Neerpelt op 10 september 1997, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandebroek en Vossen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vossen Jozef
Vandebroek Maria Helena º19/02/1924 Elen onbekend 38502
overleden vóór 2007
gehuwd met Monnens Wilhelmus op 27/05/1944 te Elen
Vandebroek Maria Hendrika º23/12/1885 Neeroeteren †08/11/1917 Molenbeersel 59148
scan rouwprentje en foto
geboren te Neeroeteren, den 23 December 1885 en schielijk overleden te Molenbeersel, den 8 November 1917
de families Vandebroek en Loos
geen kinderen
gehuwd met Loos Henri
Vandebroek Maria Josephina º18/04/1880 Hoeselt onbekend 50177
gehuwd met Driessen Leopold op 10/04/1913 te Kuringen
Vandebroek Marie-Rose º17/09/1959 Hasselt †23/09/2008 onbekend 42140
gewezen personeelslid van Don Bosco te Hechtel
geboren te Hasselt op 17 september 1959 en omringd door haar familie thuis overleden op 23 september 2008, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken
de families Vandebroek en Byloos
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Byloos Paul
Vandebroek Martin Alfons Victor º21/12/1884 Hoeselt onbekend 50179
Vandebroek Mathilde º30/07/1921 Neerpelt †07/05/2005 Achel 24875
weduwe sinds 23/03/1992
omringd door ons allen overleden in het rusthuis Aan de Beverdijk te Achel
gehuwd met Gijbels Peter
Vandebroek Pieter º12/04/1847 Vliermaal onbekend 50174
gehuwd met Philips Maria Nathalia op 05/02/1878 te Hoeselt
Vandebroek Pol º1926 onbekend onbekend 41099
vroegtijdig overleden
gehuwd met Roussard Anna
Vandebrouck Jozef (Z.E.H.) º04/11/1921 Heusden †03/12/1998 Hasselt 33059
priester gewijd te Luik op 04/07/1948
kapelaan te Herstal van 1948 tot 1957
kapelaan te Neeroeteren van 1957 tot 1966
pastoor te Kessenich van van 1966 tot 1971
pastoor te Hoeselt van 1971 tot 1986
meewerkend priester te Koersel van 1986 tot 1997
aalmoezenier van rusthuis Corsala te Koersel
overleden in het Virga Jesse Ziekenhuis te Hasselt op 3 december 1998
de families Vandebrouck en Claes
bidprentje in mijn bezit
Vandecasteele Yvonne º02/08/1907 Nieuwpoort †05/08/1995 Bree 22912
weduwe sinds ?
de families Seghers-Gagneux en Vanheyste-Seghers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Seghers Charles
Vande Craen Anna º28/04/1912 Neerpelt †15/02/2004 Opglabbeek 17540
weduwe sinds 24/05/1967
medestichtster van nv Transport Henri Essers en Zonen
de families Vande Craen, Essers, Huysmans, Geurts en Boonen
gehuwd met Essers Henri
Van de Craen Patrick º16/05/1967 Neerpelt †04/07/2005 Essen 34765
papa van Kelly (†), Ina en Evy
overleden te Essen op 4 juli 2005
bidprentje in mijn bezit
Van de Cruys Jan (Z.E.H.) º01/10/1914 Peer †07/06/1979 Peer 33060
priester-missionaris van de Witte Paters van Afrika
priester gewijd op 25 maart 1940
missionaris te Bunia (Zaïre) van 1940 tot 1972
om gezondheidsredenen op rust te Peer
rector van het rustoord Sint-Antonius
geboren te Peer op 1 oktober 1914 en schielijk overleden te Peer op 7 juni 1979, gesterkt door de gebeden van Onze Moeder de Heilige Kerk
de families Van de Cruys, Dewith en Vanderfeesten
bidprentje in mijn bezit
Van de Cruys Joanna º16/02/1901 Peer †24/05/1959 ? 59775
Van de CRUYS, Joanna, geboren op 16-02-1901 te Peer, overleden op 24-05-1959 op 58-jarige leeftijd, gehuwd met Hellings Jaak.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Hellings Jaak
Van de Cruys Louisa º1902 onbekend onbekend 17307
weduwe sinds 14/04/1968
gehuwd met Van Briel Hubert
Vande Goor Gertha º05/10/1940 Grote-Brogel †09/12/2009 Overpelt 45624
geboren te Grote-Brogel op 5 oktober 1940 en overleden te Overpelt op 9 december 2009
de families Vande Goor, Cornelissen, Gabriëls en Hensen
2 kinderen: Marc en Sandra Cornelissen
Moeder GabriŽls Elisa
gehuwd met Cornelissen Jean
Vande Goor Hubert º1913 onbekend onbekend 21766
vroegtijdig overleden
gehuwd met Gabriëls Elisa
Van de Goor Jan º14/07/1945 Bocholt †14/06/1980 Beringen 26910
in de vrede van de Heer heengegaan door een droevig verkeersongeval te Hechtel-Eksel op 14 juni 1980 gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Cox, Schrooten, Van de Goor, Teuwen, Schepers en Janssens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schrooten Gerda
Vandegoor Maria º04/03/1903 Bocholt †31/07/1993 Bocholt 37648
weduwe sinds 1976
lid van de bond van gepensioneerden
biddend lid van het Heilig Paterke
geboren te Bocholt op 4 maart 1903 en in huiselijke kring godvruchtig overleden op 31 juli 1993, voorzien van de Heilige Sacramenten
de families Vandegoor, Gielkens, Boonen en Custers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gielkens Mathijs
Vande Goor Petrus º1890 onbekend onbekend 44247
weduwnaar sinds 31/03/1957
gehuwd met Sensen Maria Petronella
Van de Gucht André Arthur º22/02/1903 Sint-Katelijne-Lombeek †29/08/1972 Maaseik 18651
plots in de Heer overleden te Maaseik
Geheel onverwachts werd deze goede man en vader uit ons midden weggerukt. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kunnen Marie Anna Madeleine op 31/05/1927 te Anderlecht
Vandekerckhove Gaby º1916 onbekend †1982 onbekend 30568
overleden in 1982
gehuwd met Bruynseraede Raymond
Vandekerckhove Gilbert º14/02/1916 onbekend †13/10/2002 onbekend 33300
weduwnaar sinds ?
deelde een intense vreugde samen met Mariette en hun acht kinderen: Ingrid, Christelle, Regine, Philippe, Mieke, Trees, Ann en Carl
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandendriessche Mariette
Vandekerckhove Rik º26/04/1932 Brugge †04/08/1990 Genk 52313
geboren te Brugge op 26 april 1932 en plots overleden te Genk op 4 augustus 1990, gezalfd met het Heilig Oliesel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Depestele Agnes
Vandekerkhof Anna Maria Elisabeth º07/12/1895 Peer †06/12/1967 Peer 17189
lid van de Sint-Lutgardisbond, Boerinnenbond, bond van de gepensioneerden
biddend lid van het Marialegioen
godvruchtig overleden te Peer
… Zolang de gezondheid het toeliet bezocht zij gaarne Ons Heer in de kerk of in de kapel te Maarlo …
bidprentje in mijn bezit
van de Kerkhof Herman º10/08/1911 Bree †15/11/1977 Genk 15986
oprustgesteld leraar aan het Technisch Instituut Sint-Lodewijk te Genk en de Provinciale Normaalleergangen
medestichter en bezieler van de S.B.O. diensten
erevoorzitter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Genk
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945
oud-voorzitter van de bond van het Heilig Hart en lid van andere godsdienstige verenigingen
vereremerkt met meerdere eretekens, o.a. de Bisschoppelijke onderscheiding "O.-L.-Vrouw, Oorzaak onzer Blijdschap".
geboren te Bree op 10 augustus 1911 en godvruchtig overleden te Genk op 15 november 1977, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families van de Kerkhof en Panis
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Panis Maria
Vandekerkhof Jacobus º1903 onbekend onbekend 20962
overleden vóór 1967
gehuwd met Bancken Anna Maria Catharina
Vandekerkhof Jan º27/04/1862 Grote-Brogel †31/03/1928 Overpelt 62319
lid van den bond van het Heilig Hart
geboren te Groote-Brogel, den 27 April 1862, en godvruchtig in den Heer overleden te Overpelt, den 31 Maart 1928
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Berben Elisabeth
Van de Kerkhof Josephina º29/04/1902 Bree †06/03/1990 Bree 15988
weduwe sinds 14/03/1940
Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen
en ik ben, van alle goede dingen voldaan
zachtjes ter Gode gegaan.
Stijn Streuvels
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Monnens 'Joseph' Gerardus Vincent op 24/08/1926 te Bree
van de Kerkhof Piet (Pater) º12/02/1917 Someren (NL) †14/02/1986 Antwerpen 51840
directeur van het Apostolaat van Eerherstel
directeur van het Werk der Daklozen
geboren op 12 februari 1917 te Someren (NL) deed hij zijn religieuze professie op 8 september 1939 in de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart
hij werd priester gewijd te Leuven op 24 augustus 1945
na een langdurige ziekte overleed hij te Antwerpen op 14 februari 1986, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de familie van de Kerkhof
bidprentje in mijn bezit
Vandekerkhof Thomas º1921 onbekend onbekend 42322
overleden vóór 2007
gehuwd met Vanderheyden Lisa
van de Klundert Jan Cornelis º30/08/1876 Breda †01/10/1925 Bochem 26155
gehuwd met Pernot Maria Anne Lucie
van de Konijnenburg Gerrit º28/09/1923 Geldrop (NL) †26/01/1988 Genk 22869
spelend lid van de Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden
lid van de derde leeftijd
ere-senator van de orde der Breese Stoepluipers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met van der Heijden Agnes
van de Konijnenburg Theo º24/10/1961 Bree †09/07/1994 Meeuwen-Gruitrode 22972
bidprentje in mijn bezit
Vader van de Konijnenburg Gerrit
Moeder van der Heijden Agnes
Van de Kruys Joanna Maria º1840 onbekend onbekend 54958
gehuwd met Janssen Joannes in 1865
van de Laak Jacobus Johannes º1865 onbekend onbekend 57325
weduwnaar sinds 20/01/1943
gehuwd met Bax Helena Maria in 1890
Van de Laar Maria Clara º onbekend 11333
gehuwd met Geelen Gerardus Hubertus
Vandelaer 'Johanna' Maria (Anna) º22/12/1871 Neeroeteren †03/07/1953 Neeroeteren 37453
weduwe sinds 12/09/1950
Vandelaer Johanna Maria x Theuwissen Pieter Hendrik ° Neeroeteren 22/12/1871 †Neeroeteren 0 3/07/1953
-> digitaal rouwprentje heemkundekring Neeroeteren
gehuwd met Theuwissen Pieter Hendrik
Van Delen Joanna º onbekend 9941
gehuwd met Leplat Henri
Vandeloo Anna Maria º19/04/1817 Neerpelt Luik 41861
overleden te Luik vóór 1868
bron: burgerlijke stand Gerdingen
gehuwd met Breemans Jan Michiel op 20/11/1840 te Neerpelt
Van de Meerendonk Henricus (Z.E.H.) (osc) º28/08/1875 Boxtel (NL) †02/10/1944 Leuven 18239
geprofest in de Orde van het Heilig Kruis op 13/10/1896
priester gewijd te Den Bosch op 01/06/1901
coadjutor te Paal op 19/01/1938
zeer godvruchtig overleden te Leuven in de Universiteitskliniek
… Vooral Paal, waar hij bijna ononderbroken 37 jaar lang den zieken Herder mocht bijstaan in zijn zwaar parochiewerk, genoot zijn bijzondere liefde. …
bidprentje in mijn bezit
Van de Merckt Veerle º26/07/1975 Maaseik †10/10/1990 Leut 41059
leerling R.M.S. Stokkem
spelend lid Koninklijke Fanfare Sint-Aloysius Leut
lid zeescouts de Pebbles Maaseik
lid parochiaal zangkoor
geboren te Maaseik op 26 juli 1975 en overleden te Leut op 10 oktober 1990, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Van de Merckt en Knevels
bidprentje in mijn bezit
Van den Akker Arthur Joannes Maria º30/10/1919 Sint-Huibrechts-Lille †21/09/2007 Maaseik 13107
erevoorzitter OKRA, oud-leraar Sint-Jansberg
weggevoerde 1943-1944, oud-militair
geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 30 oktober 1919 en plots thuis overleden op 21 september 2007, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Van den Akker en Brands
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Brands Gertrudis Wilhelmina Maria op 18/05/1946 te Luik
Van den Akker Gerardine º1913 onbekend onbekend 7037
vroegtijdig overleden
gehuwd met Schepers 'Louis' Henri
Van den Akkerveken Jozef (Jan??) º26/06/1937 Turnhout †04/06/2023 Maaseik 5364
oud-onderwijzer van het eerste leerjaar basisschool Kruisheren Maaseik sinds 1962 tot ?
ere-directeur van 't Schakeltje, Bijzonder Lager Onderwijs Dilsen
geboren te Turnhout op 26 juni 1937 en overleden te Maaseik op 4 juni 2023
de families Van den Akkerveken, Van Laer, Lemmens en Severijns
2 kinderen: Jan en Ann Van den Akkerveken
gehuwd met Lemmens Godelieve
Vandenbemden François º27/12/1917 Oudergem †02/05/1979 Bree 29477
VANDENBEMDEN, François, geboren op 27-12-1917 te Oudergem, overleden op 02-05-1979 te Bree op 61-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1979 te Bree, echtgenoot van Opdeweegh Albertine.
(bron: Het Belang van Limburg, 1979-05-03)
gehuwd met Opdeweegh Albertine
Vandenberck Maria Elisabeth º1855 onbekend onbekend 48593
vroegtijdig overleden
gehuwd met Steensels Jan Hendrik
Van den Berg Elza º09/01/1931 Dilsen †12/03/2006 Genk 29266
weduwe sinds ?
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
de families Van den Berg, Klingeleers, Kenzeler en Moers
gehuwd met Klingeleers Jean
Vandenbergen Henri º17/05/1909 Sint-Genesius-Rode †24/05/1990 Sint-Truiden 10566
bron: boek "Stam Daemen" van Mathieu Daemen, pag. 58
bloeiend vulkanisatiebedrijfje (vervaardigen van fietsenbanden) te Waterschei Bascule
rond 1950 verhuisde het gezin naar Brussel
meubelsculpteur voor een grote meubelfabriek
weduwnaar sinds 24/02/1962
gehuwd met Daemen Anna Maria 'Lucia' (Lucienne) in 1955 te ?
Van den Berg François º13/02/1932 Dilsen †30/08/1999 Dilsen-Stokkem 37370
oud-bediende O.P.C. Daelwezeth Rekem
lid van de vriendenkring Koninklijke Harmonie Sint-Elisabeth te Stokkem
geboren te Dilsen op 13 februari 1932 en plotseling in de Heer overleden te Dilsen-Stokkem op 30 augustus 1999, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Van den Berg, Grooten, Kenzeler en Van Haen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Grooten Josée
Van den Bergh Edward º09/04/1881 Niel-bij-As onbekend 13744
overleden vóór 1960
gehuwd met Theunissen Regina
Vanden Berghen Anna-Maria (Zuster Jeanne) º25/02/1868 Sint-Lambrechts-Woluwe †27/11/1947 Halen 49991
Eerwaarde Zuster Jeanne, in de wereld Anna-Maria Vanden Berghen,
geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe den 25 Februari 1868, overleden te Halen den 27 November 1947
kloosterlinge sedert 1888 en in Halen sedert 1892
bidprentje in mijn bezit
Van den Bergh 'Karel' Julius Antonia Hubr. º24/04/1924 Mechelen †19/11/2003 Maaseik 1216
plots thuis overleden te Maaseik
Wij wisten het … en toch …
Het moeizame hart, de ademloze adem,
waren zij het leven nog waard ?
En troost het ons …,
dat hij zonder zucht en zonder angstig hart
is weggegaan met alleen zijn stille liefde
voor ons allemaal ?
Want stil was pa geworden in woord en daad.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Raadschelders 'Paula' Francisca Mathilde op 08/10/1947 te Maaseik
Van Den Bergh Leo Joannes º25/06/1927 Kontich †08/05/2020 Maaseik 1385
weduwnaar sinds
gepensioneerd militair
geboren te Kontich op 25 juni 1927 en overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Maaseik op 8 mei 2020
de families Van den Bergh, Vanden Eertwegh, De Herdt en Vanvinckenroy
gehuwd met Vanden Eertwegh Godelieve Elise Hubert. op 23/07/1952 te Maaseik
Van den Bergh Paula Mariette Henriette Elise º05/06/1899 Maaseik †31/05/1923 Mechelen 11968
godvruchtig overleden te Mechelen den 31 Mei 1923
bidprentje in mijn bezit
Vandenbergh Paulina Hubertina Theresia Jozefina º17/02/1875 La Fertť Vidame (F) †24/02/1929 Maaseik 42532
geboren te La Ferté Vidame (Frankrijk) den 17 Februari 1875, kalm en godvruchtig overleden te Maeseyck (hospitaal) gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk, den 24 Februari 1929
… Helaas, een droevig ongeval kwam hare beslommerende bezigheden stuiten, en kluisterde haar maanden lang op een pijnlijke lijdenssponde. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Debilde Victor
Vanden Berk Frans º23/06/1922 Lommel †24/06/2002 Hechtel 10764
heel zijn priesterleven was hij actief in Don-Bosco Hechtel, 31 jaar als leraar-assistent (1951-1982), 36 jaar als propagandist (1966-2002)
bidprentje in mijn bezit
Vanden Berk Jozef (Z.E.H.) º20/06/1920 Lommel †08/05/2004 Rome, ItaliŽ 18143
coadjutor
gids in de catacomben te Rome
na een slepende ziekte overleden in het verzorgingstehuis Pius XI
hij trad in bij de Salesianen van Don Bosco en deed zijn eeuwige geloften op 02/09/1946
hij was werkzaam in Groot-Bijgaarden, in de nieuwe technische school van Halle
gedurende meerdere jaren was hij de verantwoordelijke van de lagere school in Kafubu (Congo) en werd daarna gids in de catacomben San Callisto in Rome, geduende 31 jaar, waar hij ondanks zijn ziekte nog vele jaren ten dienste stond van de bezoekers.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 10 mei 2004 in de kapel van Tarcisio in Rome.
Vanden Berk Theo (Z.E.H.) º22/04/1928 Lommel †18/01/2005 Heusden-Zolder 40669
Salesiaan-priester van Don Bosco
geboren te Lommel op 22 april 1928
toegetreden tot de salesiaanse congregatie op 2 september 1951
priester gewijd te Oud-Heverlee op 1 mei 1960
sinds 1962 wonend en werkend in Don Bosco Helchteren
overleden te Heusden-Zolder op 18 januari 2005, gesterkt door het sacrament van de zieken
de salesiaanse gemeenschap van Helchteren en de familie Vanden Berk
bidprentje in mijn bezit
Van den Beuken Elisabeth Maria (Zuster Majella) º01/02/1906 Horst-Meterik (NL) †01/01/2004 Zonhoven 16231
overleden in het rust- en verzorgingstehuis H. Catharina
zij was gedurende 75 jaar onze medezuster in de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
Van den Beuken Francisca (Zuster M. Victoriana) º1900 onbekend †12/06/1980 onbekend 34421
Zuster van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid
opgenomen in de eeuwige liefde van God op 12 juni 1980, in haar 80ste levensjaar en in het 58ste jaar van haar kloosterleven
bidprentje in mijn bezit
Van den Beuken Martha Gertruda Louisa (Zuster Trudia) º20/02/1911 Horst-Meterik (NL) †24/06/2004 Zonhoven 19543
overleden in het rust- en verzorgingstehuis H. Catharina
Van den Boer Maria Catharina º02/04/1872 onbekend †19/01/1950 Maaseik 49701
weduwe sinds 11/08/1937
gehuwd met Vanden Broek Wilhelmus Johannes
Vandenbogaard Gertrudis º24/05/1866 Bree †03/12/1954 Luik 20130
weduwe sinds 1924
geboren te Bree, op 24 Mei 1866 en godvruchtig overleden te Luik, op 3 December 1954, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Kesters en Vandenbogaard
… moeder van een groot gezin, heeft zij, met Gods hulp, al haar kinderen tot welstand , of tot een geestelijke levensstaat helpen opgaan: haar jongste dochter kloosterzuster, haar oudste kinderen priester. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kesters Renier
Vandenbogaerd Catharina Elisabeth º1848 onbekend onbekend 61364
woonachtig gehucht Muisven, huis genaamd 'In den bosch'
gehuwd met Schouteden Arnold
Van den Bogaert Catharina º31/10/1865 Gerdingen onbekend 46404
gehuwd met Damiaens Petrus Joannes op 29/01/1887 te Gerdingen
Vandenbogaert Helena º23/03/1868 Bree †16/05/1954 Bocholt 22416
weduwe sinds ?
geboren te Bree, de 23 Maart 1868 en zeer godvruchtig overleden te Bocholt, de 16 Mei 1954, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
de families Vandenbogaert en Veestraeten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Veestraeten Joannes Jacobus op 06/09/1898 te Bocholt
Vanden Bogaert Henri º01/01/1922 Bocholt †06/02/2006 Bocholt 28823
ere-schoolhoofd
geboren in Bocholt op 1 januari 1922 en in familiekring zacht ingeslapen op 6 februari 2006, gesterkt door de ziekenzalving
de families Vanden Bogaert, Geerits, Meus en Stienaers
6 dochters: Rina, Betty, Miet, Lieve, Lut en Magda Vanden Bogaert
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Geerits Eliza
Van den Bogaert Karel º08/04/1909 Merksplas †27/07/1994 Turnhout 25530
weduwnaar sinds ?
lid van de KBG Merksplas en van Vriendenkring Brepols Turnhout
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Turnhout
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Keuster Joanna
Van den Bogaert Marcella º17/03/1912 Dilsen †12/10/1988 Genk 33889
lid van de Derde Orde van de Heilige Franciscus, lid van het Marialegioen, lid van de Vrouwengilde en meerdere godsdienstige genootschappen
geboren te Dilsen op 17 maart 1912 en godvruchtig overleden te Genk op 12 oktober 1988, gesterkt door het Heilig Sakrament der zieken
de families Van den Bogaert en Langers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Langers Jacques
Vandenbogaert Maria º1872 Bree onbekend 62878
gehuwd met Straetemans Martinus te Bree ?
Vandenbongaerd Catharina º16/03/1870 onbekend †19/09/1942 Ophoven 27275
weduwe sinds 14/09/1934
gehuwd met Verlaak Lodewijk (Ludovicus) (Louis) in 1891 te Krefeld (D)
Vanden Bongard Theophile º11/12/1908 Hamont †25/11/1943 Hasselt 52244
Godvruchtig aandenken aan Theophile Vanden Bongard
kompagnie overste van het geheim leger (B.N.B.)
geboren te Hamont den 11 December 1908 en gefusilleerd te Hasselt den 25 November 1943
… Geliefden die ik achterliet, treurt om mijn verscheiden niet. Vader, moeder, broeders, zuster, kindje teer, eenmaal komen wij bij elkander weer, om gelukkig te leven hand in hand in ons aller, eeuwig Vaderland. ….
bidprentje in mijn bezit
Vandenboomgarde Julienne (Mère) º01/01/1860 onbekend †01/07/1903 Aire-sur-la-Lys 46834
souvenez-vous devant Dieu de la Mère Marie du Sacré-Coeur dans le siècle Julienne Vandenboomgarde
Religieuse Ursuline
décédée à Aire-sur-la-Lys, le 1er Juillet 1903, agée de 43 ans et 5 mois
bidprentje in mijn bezit
Van den Boorn Jozef º15/07/1935 Meerssen (NL) †09/07/1987 Bree 22981
in de Heer overleden in het ziekenhuis te Bree
de families Van den Boorn, Hulsbosch, Mulkens en Vliegen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hulsbosch Mia te Bree ??
Van den Boorn Petrus Hubertus (E.H.) º11/04/1824 Maastricht (NL) †16/04/1904 Maaseik 11969
geboren te Maestricht, 11 April 1824
priester gewijd te Luik in 1851
pastoor te Geistingen tot 1886
overleden te Maeseyck in het klooster der E.E. Kruisheeren, voorzien van de HH. Sacramenten, 16 April 1904
Plechtige lijkdienst, Dinsdag 19 April, ten 10 ure, in de Parochiekerk van Maeseyck, waarna begrafenis te Geystingen. Een tweede plechtige dienst in de Kerk der E.E. Kruisheeren, Dinsdag 26 April, ten 10 ure.
bidprentje in mijn bezit
Vandenborne Marie Antoinette Marguerite º18/12/1887 Niel (Sint-Truiden) 18654
gehuwd met Coolen Godefriedus Hubertus op 19/05/1921 te Niel bij Sint-Truiden
Van den Born Guillaume º24/06/1883 Alken †05/06/1959 Maaseik 6024
weduwnaar sinds 19/01/1957
geboren te Alken, op 24 juni 1883 en rustig in de Heer ontslapen te Maaseik, op 5 juni 1959, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
de families van den Born en Schreurs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schreurs Anna Maria Cornelia
Van den Born Henri Elise Hubert M. G. º25/06/1925 Maaseik †23/09/1972 Maaseik 465
heel onverwacht ging op 23 september 1972 ons voor naar de Vader, bij de andere familieleden, waar ook wij eens elkaar zullen weervinden
4 kinderen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hermans Godelieve Catharina Laura op 14/09/1959 te Maaseik
Van den Born Marie Rosalie Hubertine Je. º31/01/1923 Leut †23/08/2008 Maaseik 3441
regentes van opleiding
ere-lerares aan het Koninklijk Instituut Onze-Lieve-Vrouw Ter Engelen Maaseik
vereerd met het Burgerlijk Ereteken 1ste klas
geboren te Leut op 31 januari 1923 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 23 augustus 2008, gesterkt door het Sacrament der zieken
de familie Vanden Born
Van den Born René Catharina Agnes M. (Zuster Gonzague) º07/04/1921 Leut †02/05/1994 Herk-de-Stad 3440
Zuster Gonzague, Ursuline van het bisdom Hasselt
intrede te Maaseik op 08/12/1941
professie te Maaseik op 01/09/1945
bidprentje in mijn bezit
Vandenbosch Anna Catharina (Zuster Maria Monica) º06/01/1863 Kinrooi †25/02/1924 Maaseik 29126
geboren te Kinroy den 6 Januari 1863
legde hare plechtige geloften af in het klooster der Religieuzen Ursulinen te Maeseyck den 22 September 1887
ontsliep aldaar geheel overgegeven aan Gods Heilige Wil, 23 Februari 1924
bidprentje in mijn bezit
Vandenbosch Antonius Hubertus (Antoon) º14/02/1861 Molenbeersel onbekend 10602
overleden vóór 12/05/1953
gehuwd op 17-11-1899 te Kinrooi (getuige(n): Joannes Bosmans, 37 jaar, landbouwer, Hendrik Theijbers, 31 jaar, timmerman, Joannes Teeuwen, 48 jaar, hoefsmid, Jacob Steyvers, 28 jaar, landbouwer. G. Bosmans, burgemeester.) met Antonius Hubertus VANDEBOSCH (Vandenbosch), 38 jaar oud, werkman in 1909 Landbouwer, geboren op 14-02-1861 te Molenbeersel, zoon van Joannes VANDEBOSCH, dienstknecht, en Petronella GOEVERS (Govers), dienstmeid.
gehuwd met Vandebosch Maria Catharina Mechtildis op 16/11/1895 te Kinrooi
gehuwd met Geurts Catharina op 17/11/1899 te Kinrooi
Vandenbosch August Jozef º11/02/1893 Oostende †12/10/1944 Gerdingen 36568
geboren te Oostende, den 11 Februari 1893, en voorzien van de laatste H.H. Sacramenten godvruchtig in den Heer overleden te Gerdingen, den 12 October 1944
de families Vandenbosch en Brulez
Ofschoon reeds geruimen tijd ontsteld heeft hij zijne ziekte steeds met geduld en christelijke gelatenheid verdragen. De zoetste vertroosting die men meeneemt in het graf is de getuigenis, dat men een onberispelijke echtgenoot en een goed vader is geweest. Zalig zijn zij die de beproeving van het tijdelijke leven met geduld verdragen, na beproefd te zijn geworden zullen zij de kroon van het eeuwige leven verwerven. Dierbare echtgenoote, heb dank voor de teedere zorgen waarmede gij mij omringdet. Volgaarne had ik nog aan uwe zijde willen blijven; maar Gods Wil zij gezegend.Lieve kinderen, eert uwe moeder; vreest God, onderhoudt zijne geboden, en gedenkt dikwijls uwen vader in uwe gebeden.
Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.
geboorteakte 190
Heden dertienden february achttien honderd drie en negentig, ten tien uren en half 's morgens, voor ons, Augustus Liebaert, ridder van het order van den rooden arend van Pruissen, schepen gedelegeerden ambtenaar van den burgerstand der Stad Oostende is gecompareerd, Léon Josephus Vandenbosch, oud acht en twintig jaren, werkman, alhier wonende denwelke ons een kind aengeboden heeft van het mannelijk geslagt, Eergister ten acht uren 's morgens, alhier geboren van hem declarant en van zijne huisvrouwe Carolina Balliu, oud twee en twintig jaren, werkvrouw, alhier wonende, denwelk kind hij verklaerd heeft  de voornamen te geven van Augustus Josephus. Waervan akte opgemaekt ten Stadshuize te Oostende in de tegenwoordigheid van Gustavus Degraeve, oud twee en twintig jaren, stoker bij de buurtspoorwegen, en van Petrus Vandaele, oud negen en twintig jaren, schoenmaker, beide alhier wonende. En na gedane voorlezing aen de comparant en getuigen, zij hebben met ons geteekend.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Brulez Paulina
Vandenbosch Catharina Helena º1845 onbekend onbekend 60382
Catharina Helena VANDENBOSCH
gehuwd met Beckers Arnold
Vandenbosch Chris º19/04/1941 Molenbeersel †04/07/2007 Kinrooi 46110
geboren te Molenbeersel op 19 april 1941 en op 66-jarige leeftijd vredig heengegaan te Kinrooi op 4 juli 2007
papa en schoonpapa van Klara, Stijn en Markus
opa van Viola en Rosalie
de families Vandenbosch, Van Hoef en Broekx
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanhoef Christine
Vandenbosch Dirk º21/01/1967 onbekend †28/10/2000 onbekend 21688
gehuwd met Geebelen Nancy
Vandenbosch Emanuël º25/12/1928 Molenbeersel †12/10/2007 Maaseik 38455
lid van de Landelijke Gilde en van de Heemkundekring Molenbeersel-Kinrooi
geboren te Molenbeersel op 25 december 1928 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 12 oktober 2007
de families Vandenbosch en Houben
gehuwd met Houben Netty
Vandenbosch Gerda (Zuster) º28/10/1934 Molenbeersel †23/03/1999 Hasselt 15990
ze werd Zuster van de Kindsheid Jesu door het afleggen van de geloften op 10/03/1955
op weg naar Pasen opgenomen in de vrede en de vreugde van de verrezen Heer
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandenbosch Jan
Moeder Snijkers Maria
Vandenbosch Henri º26/11/1927 Oostende †07/10/2006 Bree 33283
lid van de brandweer en van SP.a
hij werd geboren te Oostende op 26 november 1927 en is onverwacht overleden te Bree op 7 oktober 2006, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de families Vandenbosch en Nouwen
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandenbosch August Jozef
Moeder Brulez Paulina
gehuwd met Nouwen Maria Theresia
van den Bosch Hub º1907 onbekend onbekend 40290
overleden vóór 1995
gehuwd met Meijssen Tilke
Vandenbosch Jan º08/02/1889 Molenbeersel †30/07/1973 Molenbeersel 449
rustend overdrachtkantoorhouder der posterijen
erevoorziiter van de Boerengilde
lid van de bond van het Heilig Hart en meerdere godvruchtige genootschappen
vereremerkt met verschillende eretekens
godvruchtig overleden te Molenbeersel
de families Vandenbosch, Snijkers, Hanssen en Gijsen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Snijkers Maria
Vandenbosch 'Jan' Joseph º25/04/1904 Kinrooi †04/11/1990 Kinrooi 15991
weduwnaar sinds 20/06/1982
lid van de bond van gepensioneerden en ziekenzorg
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
Pa, de stille kracht waarmee gij ons leerde wat leven is, waarmee gij ons hebt voorgeleefd, in eenvoud en rechtvaardigheid, in goedheid en blijheid voelden wij aan als liefde.
de families Vandenbosch en Hendrikx
-x-x-x-x-x-
Vandenbosch Jan Joseph, geboren op 25-04-1904 om 8 uur te Kinrooi (aangifte door: de vader; Vandenbosch Mathijs, 44j. Werkman en Coenen Jan, 35j. Dienstknecht).
bidprentje in mijn bezit
Moeder Geurts Catharina
gehuwd met Hendrikx Aldegonde
Vandenbosch Jean º23/02/1966 Maaseik †03/12/1996 Geistingen 18333
Verdriet, pijn en eenzaamheid maken plaats voor geluk, vrede en geborgenheid bij de Heer.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Tobben Mariet
Van den Bosch Joanna Christina º28/10/1848 Beek onbekend 13309
"Oud Jennen"
bron: burgerlijke stand Beek
gehuwd met Drees Lambertus op 24/05/1871 te Beek
Vandenbosch Joannes º23/05/1859 onbekend †09/12/1936 onbekend 35447
ter gedachtenis aan onze dierbaren echtgenoot en vader, Joannes Vandenbosch, weduwnaar van Elisabeth Geelen, echtgenoot van Catharina Lynen, geboren op 23 Mei 1859 en overleden op 9 December 1936
gehuwd met Lynen Catharina
gehuwd met Geelen Elisabeth
Vandenbosch Joannes 'Mathijs' º16/04/1859 Molenbeersel †09/08/1942 Kinrooi 60007
weduwnaar sinds 05/10/1926
VANDEBOSCH, Joannes Mathijs, geboren op 16-04-1859 te Molenbeersel, overleden op 09-08-1942 te Kinrooi op 83-jarige leeftijd, weduwnaar van Schaekers Maria Helena.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Schaekers Maria 'Helena'
Vandenbosch Joannes Mathijs º18/06/1902 Kinrooi 60006
Vandenbosch Joannes Mathijs, geboren op 18-06-1902 om 21 uur te Kinrooi (aangifte door: de vader; Vandebosch Mathijs, 42j. En Fiddelaers Lambert, 30j. Landbouwers te Kinrooi).
Moeder Geurts Catharina
Vandenbosch Josephina Clementina º1887 onbekend onbekend 46130
overleden vóór 1955
gehuwd met Clerx Joannes Hubertus
Vandenbosch Leon º1920 onbekend †1991 onbekend 24769
gehuwd met Dreesen Toke
Vandenbosch Léon Josephus º1865 Oostende onbekend 51937
gehuwd met Balliu Carolina
Vanden Bosch Maria º26/11/1891 Maaseik †08/07/1976 Borgloon 34928
overleden te Borgloon op 8 juli 1976
bidprentje in mijn bezit
Van denbosch Maria º26/11/1891 Maaseik †08/07/1976 Borgloon 24034
Vader,
wij danken U voor de stille, goeddoende aanwezigheid van deze vrouw in ons midden. …
bidprentje in mijn bezit
Vandenbosch Maria Augusta Mathea º23/07/1944 Bocholt †02/04/2001 Maaseik 3934
regentes van opleiding, oud-directrice van de middenschool G.O. van Eisden-Maasmechelen
geboren te Bocholt op 23 juli 1944 en overleden te Maaseik op 2 april 2001, trouw aan haar filosofische overtuiging
de families Vandenbosch, Cuyx, Dreesen en Latour
dochter Ann Cuyx
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Dreesen Toke
gehuwd met Cuyx Marcel Justin Marie Augustin op 13/12/1967 te Bree
Vandenbosch Maria Catharina º28/07/1906 Kinrooi †31/10/1921 Kinrooi 60009
Vandenbosch Maria Catharina, geboren op 28-07-1906 om 8 uur te Kinrooi (aangifte door: de vader; Vandenbosch Mathijs, 46j. Werkman en Rosvelds Leonard, 42j. Landbouwer).
-x-x-x-x-x-x-
VANDEBOSCH, Maria Catharina, geboren op 28-07-1906 te Kinrooi, overleden op 31-10-1921 te Kinrooi op 15-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Vandenbosch Maria Magdalena º1870 onbekend onbekend 25190
overleden vóór 1944
gehuwd met Coolen Pieter Jan
Vandenbosch Maria Petronella º24/05/1887 Molenbeersel †16/02/1956 Molenbeersel 55922
weduwe sinds 09/02/1935
lid van de Voortplanting des Geloofs, van het Sint-Franciscusgenootschap en 't Priesteruurgebed
godvruchtig in de Heer ontslapen te Molenbeersel
Mijn goede kinderen, ik droeg u alle drie diep in mijn hart. … Bijzonder dank ik u, mijn geliefde dochters, voor de zachtheid en de edelmoedigheid, waarmee gij hebt verzorgd. Mijn zoon priester, hier mochten wij elkaar niet meer ontmoeten. Treur niet, Leo, doe rustig uw missiewerk, uw roeping. … Piet, dank u voor uw priesterlijke hulp in mijn laatste uren.  …
de families Vandebosch, Vandewinkel, Hansen en Hendrikx
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van de Winkel Peter Joannes Hubert te Molenbeersel?
Vandenbosch Nelly º1945 Maaseik ??? 22447
weduwe sinds 18/09/2009
gehuwd met Geraedts Gerard
Vandenbosch N.N. (levenloos meisje) º21/04/1901 Kinrooi †21/04/1901 Kinrooi 60005
Vandenbosch N.N. geboren op 21-04-1901 te Kinrooi, overleden op 21-04-1901 om 19 uur te Kinrooi, 0 dagen oud (aangifte door: Vandenbosch Antonius Hubertus, 40 jaar werkman en vader van het doodgeboren kind en Vandenbosch Joannes Mathijs 42j.werkman en oom van het kind).
Moeder Geurts Catharina
Vanden Bosch Octave º11/10/1859 Landen †25/05/1939 Bree 34034
eere-hulpvrederechter van Bree
oud-burgemeester (1914-1916)
oud-gemeenteraadslid - oud politiek gevangene
ridder der Kroonorde en der Orde van Leopold II
vereerd met het burgerlijk kruis 1ste klas  (1914-1918), medalie van politiek gevangene
geboren te Landen, den 11 October 1859 en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen voorzien van de Genademiddelen der Heilige Kerk, te Bree, den 25 Mei 1939
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Missotten Charlotte
Vandenbosch 'Petronella' Maria º06/03/1909 Kinrooi †26/10/1998 Maaseik 37791
lid van Ziekenzorg
geboren te Kinrooi op 6 maart 1909 en overleden te Maaseik op 26 oktober 1998, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandenbosch en Geurts
-x-x-x-x-x-
Vandenbosch Petronella Maria, geboren op 06-03-1909 om 6 uur te Kinrooi (aangifte door: de vader (tekent Vandenbosch); Fiddelaers Lambert,37j. Landbouwer en Verlaak Jan, 33j. Handelaar).
bidprentje in mijn bezit
Moeder Geurts Catharina
Vandenbosch Pieter º28/07/1906 Kinrooi †29/01/1989 Kinrooi 15993
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Kinrooi op 28 juli 1906 en overleden te Kinrooi op 29 januari 1989, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Vandenbosch en Geurts
bidprentje in mijn bezit
Moeder Geurts Catharina
Vandenbosch Rina º15/01/1932 Molenbeersel †27/02/1971 Herk-de-Stad 20861
onderwijzeres van de B.L.O. klas te Hasselt
lid van verschillende godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden in de Sint-Ursulakliniek te Herk-de-Stad
de families Vandenbosch, Snijkers, Hanssen en Gijsen
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandenbosch Jan
Moeder Snijkers Maria
Van den Bosch Sibilla º01/12/1839 Kinrooi †03/07/1928 Maaseik (Aldeneik) 53285
geboren te Kinroy, den 1 December 1839, en godvruchtig overleden te Aldeneyck, den 3 Juli 1928, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Ratingen Adamus
Van den Bosch Willy º20/05/1959 Ekeren †07/05/2006 Maaseik 37334
lid van schutterij Sint-Trudo van Opitter, de folkloregroep Knapkoekers van Maaseik en meerdere verenigingen
geboren te Ekeren op 20 mei 1959 en omringd door ons allen overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 7 mei 2006, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Van den Bosch en Schoofs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schoofs Lieve
van den Bos Laurentius º08/02/1928 Eindhoven †16/07/1972 Eindhoven (NL) 15312
In de volle kracht van zijn leven overviel hem de dood, terwijl hij met zijn vrienden ontspanning zocht in de sporthal. …
begraven op de begraafplaats Sint-Severinus de 20e juli d.o.v.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met van Dorst Dimphina
Vandenbossche Lucien (Z.E.H.) º14/02/1931 Geraardsbergen †07/08/1996 Hamme 33295
pastoor-deken van Hamme
de families Vandenbossche en Marckx
bidprentje in mijn bezit
Vandenbossche Rosalie º1890 onbekend onbekend 36685
gehuwd met Lipkens Willem Henri
Van den Brande Bertha Catharina Ludovica º1878 onbekend onbekend 54392
weduwe sinds 02/08/1947
gehuwd met De Roeck Franciscus Petrus
Van den Brande Emiel º29/01/1922 Itegem (Heist-op-den-Berg) †23/10/2004 Mortsel 53729
gepensioneerd werknemer van Agfa-Gevaert
gehuwd met Van der Perre Gusta
Van den Brande Jozef Jan º23/09/1849 Itegem †14/09/1937 Wilrijk 54389
weduwnaar sinds ?
lid van den Bond van het Heilig Hart
geboren te Ithegem, den 23 September 1849 en overleden te Wilrijk, den 14 September 1937, voorzien van de H.H. Sacramenten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met De Ceuster Sophia
Van den Branden Emilienne º13/01/1909 Bree †09/06/2004 Hasselt 43506
weduwe sinds ?
geboren te Bree op 13 januari 1909 en overleden te Hasselt op 9 juni 2004
de families Van den Branden en Vananderoye
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vananderoye Clement
Van den Branden Franciscus º1883 onbekend onbekend 62343
weduwnaar sinds 05/08/1935
gehuwd met Van Dingenen Joanna te Wommelgem?
Van den Branden Jacobus º1852 onbekend onbekend 62345
overleden vóór 1926
gehuwd met Van Winckel Anna Catharina te Wommelgem ?
Vanden Briele Doris º1915 onbekend onbekend 39056
weduwe sinds 10/12/1988
gehuwd met Peeters Albert
Van den Broeck 'Clothilde' Henrica Maria º24/05/1875 Herentals †29/12/1960 Maaseik 9290
weduwe sinds 16/09/1954
VAN DEN BROECK, Clothilde Henrica Maria, geboren op 24-06-1875 te Herentals, overleden op 29-12-1960 te Maaseik op 85-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1961 te Maaseik, weduwe van Peeters Michel.
(bron: Het Belang van Limburg, 1960-12-31)
gehuwd met Peeters Theodoor Mathieu 'Michel' in 1900
Vanden Broecke Albert º1888 onbekend onbekend 40524
weduwnaar sinds 15/05/1961
gehuwd met Graux Maria Josephina Hendrina
Vanden Broecke (Graux) Marie Jeanne Josephina º10/06/1913 Maaseik onbekend 59109
geboorteakte nummer 62 dd. 10/06/1913 - burgerlijke stand Maaseik
aangifte door vroedvrouw Helena Thijssen, 40 jaar oud
Moeder Graux Maria Josephina Hendrina
Van den Broeck Ernest Maria Alphons Corneel º01/05/1915 Vorselaar †13/09/2002 Maaseik 37905
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dedroog Maria Franciska Joanna op 12/08/1947 te Eisden
Vandenbroeck Juliana Maria º26/10/1915 Korbeek-Lo †07/06/1992 Maaseik 14577
lid van de bond van gepensioneerden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Crama Joannes Franciscus op 14/09/1935 te Korbeek-Lo
Van den Broeck Lisa º1928 onbekend onbekend 47578
overleden vóór 2002
gehuwd met Van Roy Frans
Van den Broek Antoon º30/09/1929 Sint-Huibrects-Lille †1950 Leopoldsburg 45096
Antoon was gekazerneerd in Hasselt bij het 11de Linieregiment en is in 1950 bij het leger met een tank verongelukt in Leopoldsburg
foto in de Achterkrant van het Belang van Limburg dd. 07/02/2009
Vanden Broek Henri º1900 onbekend onbekend 41127
vroegtijdig overleden
gehuwd met Neel Maria
Vanden Broek Maria º31/03/1905 Bocholt †27/06/1996 Leuven 26911
weduwe sinds 06/12/1966
gewezen lerares aan het instituut van de Zusters van Liefde te Velm, het Heilig Hartinstituut te Heverlee en het Paridaensinstituut te Leuven
godvruchtig overleden in het rusthuis Sint-Carolus te Leuven
Onze moeder was een sterke vrouw met een grote dosis wilskracht en een mateloze energie. Dat was nodig in de harde repressietijd toen ze voor haar drie kinderen zowel vader als moeder, kostwinner en opvoeder moest zijn. ….
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Brauns Mathieu
Vanden Broek Wilhelmus Johannes º27/04/1862 Hamont †11/08/1937 Aldeneik, Maaseik 49700
gehuwd met Van den Boer Maria Catharina
Vanden Broek William (Ir.) º03/07/1927 Maaseik †18/07/1957 Terdonk (Gent) 44074
ingenieur
geboren te Maaseik, de 3 juli 1927 en op een tragische wijze aan de liefde van zijn dierbare familie ontrukt te Terdonk (Gent), de 18 juli 1957, voorzien van het Heilig Sacrament der stervenden
de families Vanden Broek, Neel, Brauns, Reuten, Teunissen, Van Wijck, Coppens, Vande Voorde
4 kinderen: William (ingenieur), Ludovic (Pater Jezuiet), Godelieve en Myriam Van den Broek
bidprentje in mijn bezit
Moeder Neel Maria
van den Broek Yvonne º09/11/1956 Neerpelt †29/01/2012 Neeroeteren 48960
zij werd geboren te Neerpelt op 9 november 1956 en is in familiekring overleden thuis te Neeroeteren op 29 januari 2012
de families van den Broek en Beenders
2 kinderen: Rob en Marc Beenders
gehuwd met Beenders Jean-Louis
Van den Bruel Fons º14/01/1945 Heist-op-den-Berg †03/11/2000 Genk 39788
geboren te Heist-op-den-Berg op 14 januari 1945 en overleden te Genk op vrijdag 3 november 2000, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Van den Bruel, Spits, Goossens en Verbraeken
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Spits Lydia
Vandenbulcke Marie-Louise º15/11/1923 Hasselt †27/09/1934 Leuven 44894
tot godvruchtig aandenken van ons lief engeltje Marie-Louise Vandenbulcke, geboren te Hasselt den 15 November 1923 en zeer godvruchtig in den Heer overleden te Leuven, den 27 September 1934, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
Teergeliefde ouders, grootouders, bloedverwanten en vriendinnetjes en gij, mijn lieve leeraressen, ik ging wel gauw naar Jezus toe, maar 't was om voor u allen véél, zeer véél en dichtbij te bidden. Weent niet om mij: ik ben zóó gelukkig. Tot ziens.
De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiekerk van Sint-Hubertus te Runxt (Hasselt), op Maandag 1 Oktober 1934, om 9.30 uur.
Men vergadert, Gaerveldstraat 6 om 9 uur. Andere diensten zullen later aangekondigd worden.
bidprentje in mijn bezit
Vandenbussche Claire º26/04/1959 Hasselt †06/10/2013 Genk 51114
geboren te Hasselt op 26 april 1959 en overleden te Genk op 6 oktober 2013
de families Vandenbussche en Op 't Roodt
gehuwd met Op 't Roodt Martin
Vandenbussche Henri º24/03/1939 Maaseik †27/06/2010 Genk 46190
geboren te Maaseik op 24 maart 1939 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 27 juni 2010
de families Vandenbussche, Feytons, Timmermans en Jolling
gehuwd met Feytons Anny
Vandenbussche Maurice º1920 onbekend †1968 onbekend 49329
gehuwd met Timmermans Elisa
Vandenbussche Pierre º31/07/1947 Ophoven †21/10/1980 Hasselt 40935
geboren te Ophoven op 31 juli 1947 en onverwacht in de Heer overleden te Hasselt op 21 oktober 1980
de families Vandenbussche en Timmermans
bidprentje in mijn bezit
Vandenbussche Theo º06/01/1941 Wilrijk †04/09/2002 Hasselt 49330
VANDENBUSSCHE, Theo, geboren op 06-01-1941 te Wilrijk, overleden op 04-09-2002 te Hasselt op 61-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-09-2002 te Hasselt - de Tesch, urne begraven te Diepenbeek, weduwnaar (1) van Broux Maria, echtgenoot (2) van Zimmer Anita.
(bron: Het Belang van Limburg, 2002-09-07)
gehuwd met Zimmer Anita
gehuwd met Broux Mia
Vandendijk Anna Elisabeth º22/04/1836 Wijer onbekend 61591
Anna Elisabeth Vandendijk
huwelijksakte nummer 24 dd. 28/09/1865 - burgerlijke stand Wijer
gehuwd met Vendrix Joannes Josephus op 28/09/1865 te Wijer
Vandendijk Anna Maria º1810 onbekend onbekend 60632
weduwe sinds 31/03/1887
gehuwd met Grosseels Martinus Sylvester
Vandendijk Anna Maria 'Veronica' Melania º17/05/1882 Wijer †22/08/1967 Hasselt 60603
geboorteakte nummer 17 dd. 19/05/1882 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Veronica, geboren op 17-05-1882 te Wijer, overleden op 22-08-1967 te Hasselt op 85-jarige leeftijd, begraven op 26-08-1967 te Hasselt, weduwe van Roggen Antoine.
-> rouwprentje Jean Buysmans
Vandendijk Arthuur Maciminus º20/09/1900 Wijer onbekend 61662
geboorteakte nummmer 9 dd. 20/09/1900 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Clement Vital º21/01/1923 Wijer †27/06/1990 Tongeren 61584
VANDENDIJK, Clement Vital, geboren op 21-01-1923 te Wijer, overleden op 27-06-1990 te Tongeren op 67-jarige leeftijd, begraven op 30-06-1990 te Tongeren, echtgenoot van Houbrechts Theresia.
(bron: Het Belang van Limburg, 1990-06-28)
gehuwd met Houbrechts Theresia
Vandendijk Coleta º05/05/1867 Wijer onbekend 61598
geboorteakte nummer 13 dd. 05/05/1867 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Edmond º01/04/1931 Alken †15/07/1983 Sint-Truiden 299
godvruchtig overleden in het tehuis voor zieken te Ziekeren, Sint-Truiden op 15 juli 1983, gesterkt door de sakramenten der zieken
de families Vandendijk en Esselen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Vandendijk Theodorus 'Hubertus' Henri
Moeder Esselen Joanna Gertrudis 'Mathildis' (Mathilde)
Vandendijk Els º11/08/1963 Bree †12/02/2017 Molenbeersel 32151
zaakvoerster Niva Construct en ELSVA
bestuurslid T.C. Op de Waal
geboren te Bree op 11 augustus 1963 en overleden te Molenbeersel op 12 februari 2017
de familie Vandendijk
6 kinderen (dochters): Kris, Esther en Nele Nies en Jens, Renée en Bo Janssen
Moeder Weytjens Gerda
gehuwd met Nies Frans
Vandendijk Emile º24/06/1899 Nieuwerkerken †30/07/1988 Nieuwerkerken 61580
VANDENDIJK, Emile, geboren op 24-06-1899 te Nieuwerkerken, overleden op 30-07-1988 te Nieuwerkerken op 89-jarige leeftijd, gehuwd met Buntinx Melanie.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Buntinx Melanie
Vandendijk 'Erik' Jozef º15/05/1965 Bree †23/07/1985 Genk 18937
amper 20 jaar oud ten gevolge van een verkeersongeval, thuis voor de deur, overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
Hij zag het levenslicht te Bree op 15 mei 1965 en is door een noodlottig ongeval overleden te Genk op 23 juli 1985
de families Vandendijk en Vermeulen
 
VANDENDIJK, Erik, geboren op 15-05-1965 te Bree, overleden op 23-07-1985 te Genk op 20-jarige leeftijd, begraven op 27-07-1985 te Bree.
(bron: Het Belang van Limburg, 1985-07-25)
rouwbrief in mijn bezit
Vandendijk Eugenia Hortensia º04/03/1874 Wijer onbekend 60623
geboorteakte nummer 4 dd. 05/03/1874 - burgerlijke stand Wijer
dochter van Louis Vandendijk, 29 jaar handwerker, en van Catharina Elisabeth Gijbels
getuige: Mathijs Vandendijk 72 jaar handwerker
Vandendijk 'Firmin' Gustaaf Ghislenus º06/07/1932 Alken †19/12/2020 Molenbeersel 143
landbouwer geweest op Woutershof Molenbeersel
installateur sanitair & C.V.
huwelijk op zaterdag 11 juli 1959 om 11.00 uur in de parochiekerk van de Heilige Anna te Aldeneik
lid van Okra en lid van Samana
penningmeester en buksmeester van de Koninklijke Schutterij Sint-Lambertus Molenbeersel
geboren te Alken op 6 juli 1932 en temidden van zijn geliefde gezin zachtjes van ons heengegaan te Molenbeersel op 19 december 2020, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandendijk-Esselen en Leyen-Damen
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandendijk Theodorus 'Hubertus' Henri
Moeder Esselen Joanna Gertrudis 'Mathildis' (Mathilde)
gehuwd met Leyen 'Josephina' Louisa Philomena (Fienie) op 11/07/1959 te Aldeneik Maaseik
Vandendijk Franciscus º01/01/1862 Herk-de-Stad †28/04/1864 Wijer 61594
geboorteakte nummer ?? dd. 00/00/1862 - burgerlijke stand Herk-de-Stad
overlijdensakte nummer 14 dd. 28/04/1864 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Franciscus Xaverius º27/06/1861 Wijer Wijer ? 60635
geboorteakte nummer 17 dd. 27/06/1861 - burgerlijke stand Wijer
beroep: handwerker (1894)
gehuwd met Jacobs Maria Catharina
Vandendijk Fulgentius º18/09/1868 Wijer onbekend 61599
geboorteakte nummer 22 dd. 19/09/1868 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Gabriëlle º14/03/1924 Alken †05/04/2011 Molenbeersel 7290
weduwe sinds 11/07/1997
lid van Ziekenzorg
geboren te Alken op 14 maart 1924 en thuis overleden in een serviceflat van Zorgvlied te Molenbeersel op 5 april 2011, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vandendijk en Akkermans
-x-x-x-x-
VANDENDIJK, Gabriëlle, geboren op 14-03-1924 te Alken, overleden op 05-04-2011 te Molenbeersel op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-04-2011, weduwe van Akkermans Jan.
(bron: Het Belang van Limburg, 2011-04-07)
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandendijk Theodorus 'Hubertus' Henri
Moeder Esselen Joanna Gertrudis 'Mathildis' (Mathilde)
gehuwd met Akkermans Jan
Vandendijk Irène º26/05/1930 onbekend †02/05/1976 onbekend 28781
overleden vóór 2006
geboren op 26/05/1930 en overleden op 02/05/1976, op 45-jarige leeftijd
-> rouwprentje Jean Buysmans
gehuwd met Leenen Frans
Vandendijk Isidorus º26/10/1863 Wijer onbekend 61592
geboorteakte nummer 27 dd. 27/10/1863 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Jan 'Frans' of Joannes Franciscus º26/04/1824 Sint-Truiden Wijer ? 60606
beroep: dagloner (1852), landbouwer en herbergier
overleden nà 1882
huwelijksakte nummer 3 dd. 11/09/1849 - burgerlijke stand Wijer
zoon van Matheus Vandendijk en van Anna Maria Baets, landbouwers te Wijer
huwelijksakte nummmer 8 dd. 05/11/1882 - burgerlijke stand Wijer
digitale pagina 317 van 1003 - rijksarchief
gehuwd met Vrancken Anna Maria op 05/11/1882 te Wijer
gehuwd met Leunen Anna Maria op 11/09/1849 te Wijer
Vandendijk Joannes Xaverius º05/04/1842 Wijer Wijer ? 61649
geboorteakte nummer 12 dd. 06/04/1842 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk 'Joseph' Ghislenis Emile (Jef) º24/02/1928 Alken †07/02/1996 Weert (NL) 18939
VANDENDIJK, Joseph, geboren op circa 1929, overleden op 07-02-1996 te Weert (NL) op 67-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1996 te Weert-Laar (NL), parochiekerk HH.Hieronymus & Antonius, echtgenoot van Dirckx Josephina.
(bron: Het Belang van Limburg, 1996-02-08)
Vader Vandendijk Theodorus 'Hubertus' Henri
Moeder Esselen Joanna Gertrudis 'Mathildis' (Mathilde)
gehuwd met Dirckx 'Josephina' Catharina (Fien)
Vandendijk Josephus º26/03/1840 Wijer onbekend 61586
geboorteakte nummer 13 dd. 27/03/1840 - burgerlijke stand Wijer
moeder Anna Christina Baers
Vandendijk Josephus Stephanus º25/12/1895 Wijer onbekend 60638
Vandendijk Leo º01/01/1830 Wijer ?? †03/12/1897 Wijer 60611
beroep: dagloner (1870)
beroep: landbouwer (1874)
weduwnaar sinds 14/09/1874
overlijdensakte nummer 12 dd. 03?/12/1887 - burgerlijke stand Wijer
gehuwd met Franssens Maria 'Elisabeth' in 1858
Vandendijk 'Leo' Hubertus º18/04/1964 Bree †08/03/1989 Bree 15994
door een noodlottig ongeval overleden te Bree
lid van Oklahoma's Pony Express
families Vandendijk, Vliegen, Boonen en Vliegen
VANDENDIJK, Leo, geboren op 18-04-1964 te Bree, overleden op 08-03-1989 te Bree op 24-jarige leeftijd, begraven op 14-03-1989 te Vostaert, Bree, echtgenoot van Vliegen Olga.
(bron: Het Belang van Limburg, 1989-03-11)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vliegen Olga
Vandendijk Leopold º05/12/1852 Wijer Wijer ? 60599
beroep: handwerker (1891)
geboorteakte nummer 27 dd. 06/12/1852 - burgerlijke stand Wijer
huwelijksakte nummer 5 dd. 02/08/1879 - burgerlijke stand Wijer
gehuwd met Beutjens 'Maria' Ludovica op 02/08/1879 te Wijer
Vandendijk Louis º12/12/1905 Nieuwerkerken †22/09/1973 Sint-Truiden 61582
VANDENDIJK, Louis, geboren op 12-12-1905 te Nieuwerkerken, overleden op 22-09-1973 te Sint-Truiden op 67-jarige leeftijd, gehuwd met Peeters Elisa.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Peeters Elisa
Vandendijk Ludovicus Josephus º23/08/1870 Wijer onbekend 60619
geboorteakte nummer 18 dd. 23/08/1870 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Ludovicus Leopoldus º16/12/1875 Wijer onbekend 60624
geboorteakte nummer 17 dd. 16/12/1875 - burgerlijke stand Wijer
zoon van Louis Vandendijk, 29 jaar handwerker, en van Catharina Elisabeth Gijbels
getuige: Mathijs Vandendijk 72 jaar handwerker
Vandendijk Ludovicus (Louis) º03/11/1845 Wijer onbekend 60625
beroep: handwerker (1875)
geboorteakte nummer 22 dd. 04/11/1845 - burgerlijke stand Wijer
Louis Vandendijk x Catharina Elisabeth Gijbels
gehuwd met Gijbels Catharina Elisabeth
Vandendijk Marga º19/08/1958 Weert NL †08/06/2012 Kinrooi 32140
zoon Yoeri Maessen

VANDENDIJK, Marga, geboren op 19-08-1958 te Weert (Ned.), overleden op 08-06-2012 te Kinrooi op 53-jarige leeftijd, echtgenote van Maessen Mathieu.
(bron: Het Belang van Limburg, 2012-06-12)
gehuwd met Maessen Mathieu
Vandendijk Maria º11/11/1924 Nieuwerkerken †11/04/2020 Herk-de-Stad 57442
weduwe sinds 1981
geboren te Nieuwerkerken op 11 november 1924 en overleden te Herk-de-Stad op 11 april 2020
de families Vandendijk en Mekers
5 kinderen: Omer, Romain, Eddy, Lutgarde en Luc Mekers
gehuwd met Mekers Remi
Vandendijk Maria Amelia º02/01/1873 Wijer onbekend 60621
geboorteakte nummer 2 dd. 03/01/1873 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Maria Elisabeth º24/10/1854 Wijer onbekend 60605
geboorteakte nummer 23 dd. 24/10/1854 - burgerlijke stand Wijer
huwelijksakte nummer 6 dd. 10/08/1882 - burgerlijke stand Wijer
dochter van Jan Frans Vandendijk, landbouwer en herbergier te Wijer en van Anna Maria Leunen, †Wijer 17/06/1881
gehuwd met Brems Franciscus op 10/08/1882 te Wijer
Vandendijk Maria Elisabeth Florentia º24/05/1880 Wijer onbekend 60627
geboorteakte nummer 10 dd. 25/05/1880 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Maria Lowies Blondina º28/06/1885 Wijer onbekend 60615
geboorteakte nummmer 15 dd. 30/06/1885 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Maria Ludovica º30/01/1866 Wijer †05/03/1866 Wijer 61596
geboorteakte nummer 1 dd. 30/01/1866 - burgerlijke stand Wijer
overlijdensakte nummer 8 dd. 06/03/1866 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Maria Ludovica º04/01/1857 Wijer onbekend 61587
geboorteakte nummer 2 dd. 05/01/1857 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Maria Magdalena º09/03/1859 Wijer †25/04/1859 Wijer 61589
geboorteakte nummer 7 dd. 09/03/1859 - burgerlijke stand Wijer
overlijdensakte nummer 10 dd. 25/04/1859 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Maria Martha º16/04/1889 Wijer onbekend 60617
geboorteakte nummmer 6 dd. 17/04/1889 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Maria Martha º10/03/1894 Wijer onbekend 60637
geboorteakte nummer 5 dd. 11/03/1894 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Maria (Mia) º15/07/1926 Alken †29/12/2010 Stevoort 18938
weduwe sinds 05/11/1980
geboren te Alken op 15 juli 1926 en overleden te Stevoort op 29 december 2010
de families Vandendijk, Trekels, Esselen en Thys
7 kinderen: Jos, Tilly, Nicole, Marc, Valentin, Dirk en Johan Trekels
-x-x-x-x-x-
VANDENDIJK, Maria, geboren op 15-07-1926 te Alken, overleden op 29-12-2010 te Stevoort op 84-jarige leeftijd, begraven op 06-01-2011 te Stevoort, weduwe van Trekels Jules.
(bron: Het Belang van Limburg, 2011-01-04)
Vader Vandendijk Theodorus 'Hubertus' Henri
Moeder Esselen Joanna Gertrudis 'Mathildis' (Mathilde)
gehuwd met Trekels Jules
Vandendijk Maria Nathalia º24/05/1887 Wijer †04/02/1955 onbekend 60616
geboorteakte nummmer 12 dd. 25/05/1887 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Maria Nathalie, geboren op 24/05/1887 en overleden op 04/02/1955, op 67-jarige leeftijd
-> rouwprentje Jean Buysmans
Vandendijk Maria Philomena º14/02/1863 Wijer †13/10/1863 Wijer 61590
geboorteakte nummer 5 dd. 14/02/1863 - burgerlijke stand Wijer
overlijdensakte nummer 18 dd. 13/10/1863 - burgerlijke stand Wijer
moeder is Anna Elisabeth Vandendijk, handwerkster
aangifte van de geboorte door grootvader Mathijs Vandendijk, oud zestig jaren, daglooner, alhier woonende Verlaerstraat
overleden in het huis van Mathijs Vandendijk aan de Verlaerstraat, sectie B nummer 98
Vandendijk Maria Philomena º26/10/1863 Wijer onbekend 61593
geboorteakte nummer 28 dd. 27/10/1863 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Maria Regina º06/03/1867 Wijer onbekend 61597
geboorteakte nummer 10 dd. 06/03/1867 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk Mathijs º01/01/1802 Donk †21/03/1883 Wijer 60610
beroep in 1843: dagloner
overlijdensakte nummer 2 dd. 22/03/1883 - burgerlijke stand Wijer
zoon van Petrus Vandendijk en van Joanna Maria Colemans
aangifte van het overlijden door Jan Frans Vandendijk, landbouwer 56 jaar, en door Leo Vandendijk, landbouwer 53 jaar, beiden woonachtig te Wijer en zonen van de overledene
gehuwd met Baerts Anna Maria Catharina in 1822 te Sint-Truiden ??
Vandendijk 'Maurice' Joseph º27/06/1925 Alken †2018 onbekend 2011
beroep: metaalbewerker (bij LAG Bree)
Vader Vandendijk Theodorus 'Hubertus' Henri
Moeder Esselen Joanna Gertrudis 'Mathildis' (Mathilde)
gehuwd met Vermeulen Maria 'Josephina' (Fin) in 1955 te Bree?
Vandendijk Melania º04/11/1858 Wijer onbekend 61588
geboorteakte nummer 37 dd. 05/11/1858 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk N.N. (meisje) º27/08/1874 Wijer †27/08/1874 Wijer 60622
overlijdensakte nummer 13 dd. 28/08/1874 - burgerlijke stand Wijer
Vandendijk 'Rosalia' Ludovica (Rosalie) º10/08/1898 Wijer †24/09/1985 Molenbeersel 60601
geboorteakte nummer 17 dd. 11/08/1898 - burgerlijke stand Wijer
VANDENDIJK, Rosalie, geboren op 10-08-1898 te Weyer, overleden op 24-09-1985 te Molenbeersel op 87-jarige leeftijd, weduwe van Geraerts Emile.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Geraerts Emile
Vandendijk Theodorus 'Hubertus' Henri º02/05/1891 Wijer †25/09/1973 Molenbeersel 303
in 1938 kwam hij met zijn gezin met kar en paard vanuit Alken naar Molenbeersel
-x-x-x-x-
VANDENDIJK, Hubert, geboren op 02-05-1891 te Weijer, overleden op 25-09-1973 te Molenbeersel op 82-jarige leeftijd, begraven op 29-09-1973 te Molenbeesel, echtgenoot van Esselen Mathilde.
(bron: Het Belang van Limburg, 1973-09-27)
-x-x-x-x-x-
geboorteakte nummer 5 dd. 04/05/1891 - burgerlijke stand Wijer
geboren op zaterdag 2 mei 1891 omstreeks 15u00
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Esselen Joanna Gertrudis 'Mathildis' (Mathilde) op 12/05/1923 te Alken
Vandendijk Virginie º15/11/1849 Wijer †06/12/1871 Wijer 60620
geboorteakte nummer 17 dd. 15/11/1849 - burgerlijke stand Wijer
overlijdensakte nummer 9 dd. 06/12/1871 - burgerlijke stand Wijer
beroep: handwerkster
Vandendijk Vitale º01/02/1884 Wijer †09/03/1884 Wijer 60613
geboorteakte nummmer 3 dd. 03/02/1884 - burgerlijke stand Wijer
digitale pagina 344 van 1003 - rijksarchief
overlijdensakte nummmer 1 dd. 09/03/1884 - burgerlijke stand Wijer
Vandendries Joseph º1908 onbekend onbekend 27404
overleden vóór 2005
gehuwd met Stroobants Marie
Vandendriessche Louise º31/08/1906 Vilvoorde †31/05/1945 Vilvoorde 46907
gehuwd met Clijsters Jacob Alexander Hubert Alfons op 04/11/1930 te Vilvoorde
Vandendriessche Mariette º1918 onbekend onbekend 33301
overleden vóór 2002
gehuwd met Vandekerckhove Gilbert
Vanden Ecker Anna Elisabeth º15/06/1917 Kinrooi †01/12/1917 Kinrooi 36872
ze leefde amper zes maanden
Vanden Ecker Anna Maria º30/04/1918 Kinrooi †26/11/1999 Maaseik 1600
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
Mam, bedankt voor uw eenvoudige goedheid, uw vriendschap, uw opgeruimdheid. Uw bekommernis voor klein- en achterkleinkinderen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Coolen Albert te Kinrooi
Vanden Ecker Anna Maria Catharina º30/04/1918 Kinrooi †18/03/1919 Kinrooi 36873
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 164
zij overleed na elf maanden
Vanden Ecker Harie º26/04/1942 Kinrooi †04/05/1999 Maaseik 10539
penningmeester en spelend lid van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elen
geboren te Kinrooi op 26 april 1942 en plots overleden te Maaseik op 4 mei 1999, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Vanden Ecker, Hilven, Corten en Drijkoningen
bidprentje in mijn bezit
Vader Vanden Ecker Joannes Leonardus
Moeder Corten Margaretha
gehuwd met Hilven Toke
Van den Ecker Helena º20/06/1905 Kinrooi †17/01/1921 Kinrooi 53309
geboren te Kinroy den 20 Juni 1905 en aldaar, bediend met de laatste Heilige Sacramenten, zeer godvruchtiglijk in den Heer overleden den 17 Januari 1921
… Met stichtend geduld en volkome overgeving aan Gods Heilige Wil, verdroeg ziij de pijnen en benauwdheden der ziekte die haar in den bloei der jaren is komen verrassen. …. Liefste bloedverwanten en vrienden, mijn vroegtijdig afsterven bedroeft u, maar stelt toch palen (perken) aan uwe droefheid door het gedacht: het is Gods Wil. …
bidprentje in mijn bezit
Vanden Ecker Helena Elisabeth Anna º14/05/1922 Kinrooi †24/02/1999 Antwerpen 36867
gehuwd met Roussard René
Vanden Ecker Helena Theodora Catharina º04/10/1927 Kinrooi †31/10/2003 Antwerpen 36877
gehuwd met Van Dyck François
Vanden Ecker Hendricus Leonardus º05/09/1919 Kinrooi †14/03/2011 Bree 36874
beroep: metaalbewerker bij de landbouwmachinefabriek Creemers-Hillen te Opitter en daarna bij L.A.G. te Bree
hij werd geboren te Kinrooi op 5 juli 1919 en is overleden in residentie Boneput te Bree op 14 maart 2011, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de families Vanden Ecker en Schoofs
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schoofs Alda
Vanden Ecker Hubertus Hendrikus º30/09/1923 Kinrooi †16/01/2005 Hasselt 10541
beroep: ijzervlechter, metaalbewerker (eerst bij landbouwmachinefabriek Cremers-Hillen te Opitter en later bij L.A.G. te Bree)
weduwnaar sinds 28/08/1979
levensgezel van mevrouw Maria Swinnen
lid van Ziekenzorg Zonhoven
overleden in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 16 januari 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vanden Ecker-Vandeweert en Swinnen
zie Dao Raostj Get, jaargang 24, nummer 3, foto op pagina 115
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Swinnen Maria te levensgezel
gehuwd met Vandeweert Elisa Maria Herlindis op 30/12/1952 te Maaseik
Vanden Ecker Jan º1780 onbekend onbekend 36898
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 169
gehuwd met Van Meyel Helena
Vanden Ecker Jan Mathijs º14/10/1914 Kinrooi †13/04/2002 Kinrooi 7219
grenswachter, gepensioneerd beroepsmilitair, oudstrijder 1940 - 1945
vereerd met de medaille van de Weerstand en met meerdere eretekens
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Kinrooi op 14 oktober 1914 en aldaar in familiekring overleden op 13 april 2002, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vanden Ecker en Kuypers
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Kuypers Anna op april 1951
Vanden Ecker Joannes Hubertus º13/06/1844 Ophoven †30/05/1889 Ophoven 36870
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 169
gehuwd met Teuwen Windelina Hubertina op 06/10/1881 te Kinrooi
Vanden Ecker Joannes Leonardus º10/08/1913 Kinrooi †13/05/2001 Kinrooi 3475
weduwnaar sinds 24/01/1995
oudstrijder 1940-1945
grenswachter
kinderen Leo, Harie, Lucie, Cor, Agnes, Bart en Frans Vanden Ecker
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Corten Margaretha
Vanden Ecker Josephus Lambertus º15/11/1928 Kinrooi †20/10/1929 Kinrooi 36876
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 164
Vanden Ecker Josephus Lambertus º21/05/1932 Kinrooi †09/02/2004 Maaseik 16713
beroep: metaalbewerker bij landbouwmachinefabriek Cremers-Hillen te Opitter en nadien bij L.A.G. te Bree
lid van Ziekenzorg
oudlid van wieleclub 't Vliegend Wiel Kinrooi
oudlid van wielertoeristenclub Rust Roest Kinrooi en 't Vliegend Wiel Opglabbeek
oudlid van voetbalclub F.C. Kinrooi
in familiekring in de Heer overleden te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Drykoningen Tilke
Vanden Ecker Leonardus Hubertus (Pater Albertus) º28/04/1912 Kinrooi †16/06/2000 Brussel 7218
ongeschoeide Karmeliet
priester gewijd te Brussel op 10 juli 1938
overleden te Brussel op 16 juni 2000 omringd door de E.H. Aalmoezenier en de Zusterkens der Armen
Geboren als oudste zoon uit overtuigde christelijke ouders, omringd door een grote schare van broers en zusters, volgde hij de roepstem van de Heer. Hij was vrolijk van aard en kon zingen als een nachtegaal. …
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina's 163-169
bidprentje in mijn bezit
Vanden Ecker Maria º25/07/1886 Ophoven †28/02/1962 onbekend 27452
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 163
Mieke werd ook Tentje (tanteke) genoemd
gehuwd met Houben Joannes Cornelius Hubertus op 07/05/1921
Vanden Ecker Maria Catharina º12/09/1920 Kinrooi †09/09/1938 Kinrooi 36869
overleden bij een aanval van vallende ziekte (epilepsie) toen ze alleen was
Vanden Ecker Peter Hendrik º1808 Wesel (D) †05/05/1856 Ophoven 36896
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina 169
oudste dochter werd in 1839 in Venlo geboren en daarna vestigde het echtpaar zich rond 1840 in Ophoven
beroep: gewezen militair en metselaar
gehuwd met Lemmen Joanna
Vanden Ecker Peter Mathijs Hendrikus º16/10/1882 Ophoven †01/11/1955 Kinrooi 36861
zie het tijdschrift "Dao raostj get" jaargang 25, nummer 4, 15 december 2006, pagina's 163-169
de naober of het buurtschap van de Lemmensmolen (Kessenichersteenweg, Dorpsplein en Maaseikersteenweg)
uit Dao Raostj Get - 12/2020 - pagina 129
gehuwd met Hanssen Maria Mechtildis Petronella op 11/05/1911 te Bocholt
Van den Eede Joanna Maria º1856 onbekend onbekend 43169
weduwe sinds 15/08/1945
gehuwd met Weltjens Jacobus Trudo
Vanden Eerenbeemd Yyyyyyyyy º1880 onbekend onbekend 56609
gehuwd met Didden Xxxxxxx
Vanden Eertwegh Anna Maria Wilhelmina º07/09/1920 Maaseik †31/07/1998 Maaseik 1389
Mijn laatste groet is voor hen, die mij in mijn onvolmaaktheid kenden en mij liefhadden.
Tagore
bidprentje in mijn bezit
Vanden Eertwegh Dorothea º14/03/1897 Ophoven †14/01/1992 Ophoven 9187
weduwe sinds 30/09/1973
meer dan 50 jaar getrouwd geweest
lid van Ziekenzorg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Franssen Joannes 'Mathijs' (Mathieu) op 05/07/1920 te Jette
Van den Eertwegh Elise (Elly) º08/10/1910 Maaseik †21/06/1989 Maaseik 40951
weduwe sinds 28/08/1964
geboren te Maaseik op 8 oktober 1910 en overleden te Maaseik op 21 juni 1989, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Hamaekers en Van den Eertwegh
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hamaekers Joannes Servatius (Jan)
Vanden Eertwegh Godelieve Elise Hubert. º06/01/1927 Maaseik onbekend 1386
gehuwd met Van Den Bergh Leo Joannes op 23/07/1952 te Maaseik
Vanden Eertwegh Helena º1904 onbekend onbekend 7474
weduwe sinds 21/07/1943
overleden nà 1943
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 december 2001, jaargang 20 - nr. 4 - pagina 123
gehuwd met Smeets Jozef Christiaan
Vanden Eertwegh Joannes º07/11/1885 Ophoven onbekend 1387
gehuwd met Vanvinckenroy Maria Anna
Vanden Eertwegh Lambert º29/05/1902 Ophoven †01/01/1974 Maaseik 24666
weduwnaar sinds ?
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Sleven Gertrudis
Vanden Eertwegh Maria (Zuster) º29/03/1912 Maaseik †08/04/1984 Sint-Truiden ? 9442
Zuster Maria Raphaëlle van de Zusters Clarissen
kloostergeloftes op 02 juli1933 te Sint-Truiden
geboren uit Gods liefde en die van haar ouders te Maaseik op 29 maart 1912
mocht voorgoed en tenvolle thuiskomen in de heerlijkheid van Gods liefde op 8 april 1984
de families Vanden Eertwegh en Vanvinckenroye
bidprentje in mijn bezit
Vanden Eertwegh Mia º25/02/1931 Ophoven †12/05/2013 Neeroeteren 20729
weduwe sinds 25/05/2000
lid van het Heilig Paterke van Hasselt
geboren te Ophoven op 25 februari 1931 en overleden in het woonzorgcentrum Het Park te Neeroeteren op 2 mei 2013, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vanden Eertwegh en Vanratingen
gehuwd met Vanratingen Paul
Vanden Eertwegh Sibilla Gertrude H. Jacqueline º08/06/1914 Maaseik †15/05/1997 Maaseik 1391
naaister van beroep
laureaat van de Arbeid - Meesteres
geboren te Maaseik op 8 juni 1914 en aldaar overleden op 15 mei 1997, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Kraewinkels, Van den Eertwegh, Kicken en Vanvinckenroy
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Kraewinkels Albert Isabelle Leon Emile op 26/06/1940 te Maaseik
Van den Eertwegh Sophie º20/01/1913 Grathem (NL) †03/06/2003 Maaseik 12898
lid van het Heilig Paterke van Hasselt
godvruchtig in de Heer overleden in het rusthuis te Maaseik
weduwe van Willem Verheggen sinds 1954
weduwe van Albert Dreezen sinds 1989
gehuwd met Dreezen Albert
gehuwd met Verheggen Willem
Van den Elsen Martinus (Z.E.H.) (osc) º24/02/1902 Uden (NL) †15/01/1960 Maaseik 6224
regulier kanunnik van de Orde van het Heilig Kruis
subprior van het klooster te Maaseik
oud-leraar aan het Kollege, godsdienstleraar aan de technische School der E.E. Zusters Ursulinen
stichter en oud-aalmoezenier van de kollege-scouts
proost van de missiesectie der kollegestudenten
gewestproost van de B.J.B
dekenale proost van de V.K.SJ. en K.A.J.
oud-proost van het Davidsfonds Maaseik
geboren te Uden (NL) op 24 februari 1902, in extremis voorzien van het Heilig Oliesel, en schielijk overleden te Maaseik op 15 januari 1960 in het 39ste jaar van zijn kloosterleven en het 33ste jaar van zijn priesterschap
bidprentje in mijn bezit
van den Elshoff Maria º1805 onbekend 22149
dochter van Johannes van den Elshoff, linnenwever, en Catharina van de Weerdt
uit het parenteel van Gerardus van Wijck (°1655) - pagina 10
gehuwd met Vanwijck Antonius op 10/09/1831 te Maaseik
Van den Ende Yyyyyyy (Zuster Liguoria) º1905 onbekend †06/12/1976 onbekend 34426
naar het Vaderhuis gegaan op 6 december 1976 in de leeftijd van 71 jaar en in het 48ste jaar van haar kloosterleven
de familie van den Ende
bidprentje in mijn bezit
Van den Eynde Eduard º1914 onbekend onbekend 15996
overleden vóór 1944
gehuwd met Van den Eynde Maria Josephina
Van den Eynde Livina º16/03/1934 Begijnendijk †26/08/1989 Maaseik 15997
bidprentje in mijn bezit
Moeder Van den Eynde Maria Josephina
gehuwd met Dubois August
Van den Eynde Maria º18/07/1930 Onze-Lieve-Vrouw-Waver †21/03/1999 Mechelen 18655
lid van de Vrienden van Lourdes
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verheyden René
Van den Eynde Maria º1885 onbekend onbekend 47365
weduwe sinds 22/12/1944
gehuwd met Lamberigts Jacobus (Jacques)
Van den Eynde 'Maria' Josephina º15/08/1921 Antwerpen †09/12/1985 Maaseik Aldeneik 16292
lid van de kristelijke bond van gepensioneerden
in de Heer overleden te Aldeneik Maaseik
… Gesproten uit een Antwerpse familie, waar de christelijke waarden steeds hoog in ere worden gehouden, vond ze in hare Thieu een levensgezel, waarmee ze in dezelfde gezindheid alle lief en leed graag samen deelden. Sinds het ongeluk, waarbij Mathieu ineens hulpbehoevend werd, werd zij zijn bezondere bewaarengel waarop hij zich in elke omstandigheid volledig kon verlaten. Door haar plots heengaan verliest hij als het ware voor de tweede maal zijn been, zijn steun, zijn toeverlaat, een deel van zich zelf. ...
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Knippenberg 'Mathijs' Hubertus (Mathieu) op 07/09/1967 te Schoten
Van den Eynde Maria Josephina º15/02/1916 Booischot †20/05/1996 Maaseik 7345
weduwe van de heer Eduard Van den Eynde sinds ?
echtgenote van de heer François Hinoul
de families Van den Eynde, Hinoul, Derboven en Thijssen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Van den Eynde Eduard
gehuwd met Hinoul François Lambert Jacques
Van den Eynde Peter º14/12/1962 Hasselt †08/03/2009 Vianden 43135
zoon van Alphonsus en (†) Elza Van den Eynde-Eersels
vader van Ilse en Ellen
geboren te Hasselt op 14 december 1962 en plots overleden te Vianden op 8 maart 2009
de plechtige afscheidsviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben in het crematorium Den Tesch te Hasselt op woensdag 18 maart 2009 om 10u00 gevolgd door de crematie en asverstrooiing aldaar.
Van den Hende Rachelle º24/09/1948 Maaseik †15/07/2007 Maaseik 37432
mama van Heidi, Walter en Sonja
moeke van Mitchell
geboren te Maaseik op 24 september 1948 en in familiekring overleden te Maaseik op 15 juli 2007
de families Van den Hende en Mertens
gehuwd met Mertens Rob
Vandenheuvel Anna Maria Catharina º30/05/1903 Maaseik †28/08/1979 Maaseik 3525
weduwe sinds 10/08/1950
lid van de KAV, lid van de kristene bond van gepensioneerden
overleden te Maaseik op 28 augustus 1979
de families Metten en Vandenheuvel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Metten Lambertus Johannes Jacobus te Maaseik
Vanden Heuvel Daniël (Julien) º30/03/1927 Houthalen †26/02/2005 Maaseik 25199
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
kleinkinderen Sabrina, Kenny, Amber en Mirthe
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verstappen Jeanne Gerardine op 13/08/1955 te Maaseik
Vandenheuvel Elisabeth Leontine Mathilde º26/03/1927 Maaseik †30/11/2005 Maaseik 8853
weduwe sinds 13/12/1989
geboren te Maaseik op 26 maart 1927 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 30 november 2005, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vandenheuvel, Vanderkracht, Gielen en Dalemans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vander Kracht Pierre Theodoor Hendrikus op 06/02/1948 te Maaseik
Vanden Heuvel Ferdinand º06/06/1890 Dordrecht (NL) †06/03/1967 Maaseik 17530
weduwnaar sinds 20/05/1937
Kalm waren zijn laatste levensjaren, kalm was zijn dood. De beste troost die men van het leven meeneemt is de getuigenis dat men steeds geleefd heeft als een goed mens: eenvoudig en oprecht. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Deckx Maria
Vanden Heuvel Francisca º12/06/1920 Hamont †17/10/2008 Hamont 42319
zij werd geboren te Hamont op 12 juni 1920 en is overleden in het Sint-Jan Berchmanstehuis te Hamont op 17 oktober 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vanden Heuvel, Custers, Goossens en Housen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Custers Frans
Van den Heuvel Henriette º28/07/1917 Hamont †10/11/1991 Neerpelt 60961
weduwe sinds 20/10/1976
VAN DEN HEUVEL, Henriette, geboren op 28-07-1917 te Hamont, overleden op 10-11-1991 te Neerpelt op 74-jarige leeftijd, begraven op 16-11-1991 te Achel-Dorp, parochiekerk, weduwe van Vliegen Leo.
(bron: Het Belang van Limburg, 1991-11-14)
gehuwd met Vliegen Leonardus (Leo)
Vandenheuvel Jean º03/08/1931 Maaseik †13/02/2001 Maaseik 15999
lid van de beugelclub "De Borg" en van het Heilig Paterke van Hasselt
geboren te Maaseik op 3 augustus 1931 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 13 februari 2001, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandenheuvel en Vossen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vossen Anna
Van den Heuvel Liza º16/01/1929 Vucht †23/09/2009 Tongeren 44944
weduwe van Guillaume Dedroog en van Valentin Vangronsveld
lid van Ziekenzorg
geboren te Vucht op 16 januari 1929 en overleden in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 23 september 2009, gesterkt door de Ziekenzalving
de families Van den Heuvel, Dedroog en Vangronsveld
gehuwd met Vangronsveld Valentin
gehuwd met Dedroog Guillaume
Vanden Heuvel Maria º25/10/1922 Lanaken onbekend 30342
vroegtijdig overleden
gehuwd met Gielen Theodoor op 04/06/1941 te Maaseik
Vandenheuvel Maria Catharina (Zuster) º13/01/1909 Vucht 3524
Vandenheuvel Maria Christina º25/12/1879 Maaseik †27/04/1961 Maaseik 17532
weduwe sinds ?
godvruchtig in de Heer overleden te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dalemans Pieter
Vandenheuvel Maria Elisabeth º23/03/1900 Maaseik †07/05/1985 Maaseik 3523
weduwe sinds 30/07/1968
godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
de families Vandenheuvel, Boonen, Telen en Graux
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Boonen Hendrik Frans Hubert te Maaseik
Vandenheuvel Maria Sophia º01/07/1903 Maaseik †15/01/1979 Maaseik 3527
weduwe sinds 18/02/1960
lid van de K.A.V. en van andere godvruchtige genootschappen
overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gielen Hubert Johanna Wilhelm te Maaseik
Vandenheuvel Maria Wilhelmina º1835 onbekend Bree ? 62416
Maria Wilhelmina Vandenheuvel, overleden nà 1886
gehuwd met Coninx Jacobus (Jacob) in 1875
Van den Heuvel Martha Lucia º17/01/1926 Kemmel †27/07/2005 Maaseik 26463
weduwe sinds 20/09/1987
omringd door ons allen overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Leurs Mathieu
Van den Heuvel Martinus º12/02/1905 Maaseik onbekend 2947
weduwnaar sinds 08/03/1970
gehuwd met Gielen Catharina Elisabeth op 20/12/1926 te Maaseik
Vandenheuvel Michel Leon Jean Martin º07/06/1937 Rotem †09/05/2011 Maaseik 47913
weduwnaar sinds 22/01/2003
geboren te Rotem op 7 juni 1937 en thuis overleden te Maaseik op 9 mei 2011, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vandenheuvel en Paspont
gehuwd met Paspont Melanie Hubertine Hendrika op 30/04/1959 te Maaseik
Van den Heuvel Theo º24/02/1939 Vucht †01/10/2020 Genk 55999
gewezen spelend lid Fanfare Sint-Cecilia Vucht
bediende bij de rekendienst van het Atelier Sint-Barbara Eisden (scheepswerf)
verzekeringsagent Boerenbond Leuven
bestuurslid en bode van het ACV
kantonnaal voorzitter CVP
OCMW-voorzitter gemeente Vucht
bediende bij de gemeente Vucht
bediende bij de pensioendienst van Mechelen a/d Maas
kabinetsmedewerker van voormalig burgemeester Georges Lenssen
bestuurslid van Open VLD
in de bloemen gezet door Adecco als oudste interimwerknemer
vereerd met de gouden medaille in de Kroonorde
ereburger van de gemeente Schröcken Oostenrijk
geboren te Vucht op 24 februari 1939 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 1 oktober 2020
de families Van den Heuvel-Claessens en Meyers-Milissen
gehuwd met Meyers Gerarda
Vandenheuvel Thily º11/12/1932 Maaseik †15/03/1933 Maaseik 35425
Vandenholt Josephine º02/02/1934 Diepenbeek †12/04/2016 Maaseik 52372
geboren te Diepenbeek op 2 februari 1934 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 12 april 2016, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandenholt, Langers, Auwerx en Wieërs
2 kinderen: Lutgarde en Anita Langers
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Langers Jozef
van den Hooff Hermina º1886 onbekend 17860
overleden vóór 1971
gehuwd met Teuwen Jan Mathijs
Vandenhoudt Jozef (Pater) º10/03/1892 Hasselt †30/06/1964 Genk 56693
Missionaris van Afrika, Witte Pater
geboren te Hasselt op 10 maart 1892
tot priester gewijd te Kartago op 29 juni 1915
oud-missionaris in Beni-Jenni
sinds 1919 missionaris in Kivu
sedert 1961 rector in 't Sint-Jozefsrustoord te Koersel
ontslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Genk en naar het Vaderhuis weergekeerd op 30 juni 1964, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandenhoudt en Geurden
rouwbrief in mijn bezit
Van den Houdt Maria Barbara º1840 onbekend 7897
overleden vóór 29/07/1906
gehuwd met Noris Petrus Joseph Hubert
Vandenhoutaer Maria º1912 onbekend onbekend 29153
gehuwd met Bossaert Frans
Van den Hout Pieter (Fr. M. Rupertus) º16/08/1859 Tilburg (NL) †27/01/1918 Rheinbach (D) 52070
Van den Hout, Pieter
in godsdienst Eerwaarde Frater M. Rupertus
bestuurder van het doofstommen- en blindengesticht te Maeseyck,
geboren te Tilburg den 16 Augustus 1859, in het gevang van Rheinbach overleden den 27 Januari 1918
bidprentje in mijn bezit
Vandenhove Bernardine º16/09/1928 Teuven †09/02/1998 Munsterbilzen 36359
mede-oprichtster van nv Autostuc
overleden te Munsterbilzen op 9 februari 1998
de families Goltstein en Vandenhove
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Goltstein Josef
Van den Hove Carl º1924 onbekend onbekend 40577
vroegtijdig overleden
gehuwd met Opgenhaffen Anna
Vandenhove Jean º1895 onbekend onbekend 13078
voornaam 'Frans' ????
gehuwd met Spitz Maria Ida Josephina (Josephine)
Van den Hoven Eugéne (Pater) º07/02/1900 Maaseik †20/02/1934 Chien-Ch'ang (China) 43532
missionaris van Scheut
geboren te Maeseyck 7 Februari 1900
strak zijn geloften uit 8 September 1920
werd priester gewijd 23 Oogst 1925
vetrok naar China 23 Oogst 1927
overleed godvruchtig in zijne missie 26 Februari 1934
de familie Van den Hoven
-x-x-x-x-
Pater Eugéne Van den Hoven werd geboren in Maaseik op 7 februari 1900 als zoon van Gabriël Van den Hoven (afkomstig uit Brussel) en van Hermine Decamps (afkomstig uit Réves, Henegouwen). Als ingenieur en controleur der scheepvaart reisde vader Gabriël met zijn 9 kinderen beroepshalve heel wat en kwam zo ook terecht in Maaseik. In het Maaseik archief vinden we de geboorteplaatsen van de kinderen: Jean François, ° St.-Gilles 1885; Julia ° St.-Gilles 1889; Edmond ° St.-Gilles 1891; Hubert, ° Ledeberg 1893; Armand, ° Ledeberg 1895; Henri, ° Bocholt 1897, Antonius, ° Bocholt 1898, Eugène, ° Maaseik 1900; Lidwine, ° Maaseik 1903. Gedurende de Maaseiker periode woonde de hele familie in 't Ven, Bosserhof 10, om dan op 4 november 1905 weer te verhuizen, deze keer naar Harelbeke. Vandaar dat Eugène Van den Hoven in de jaren 1912-1918 studeerde aan het College Broeders van de Christelijke Scholen te Kortrijk, waar ook een oudere broer-priester les gaf. Vanaf 1919 studeert hij te Scheut, waar hij in 1920 zijn eerste gelofte aflegt en er daarna 2 jaar filosofie studeert. In 1923 volgt een jaar legerdienst in Beverlo. Op 23 augustus 1925 wordt hij priester gewijd in Scheut en zijn eremis draagt hij op te Kortrijk op 1 september. Van 1925 tot 1927 studeert hij verder theologie in Leuven in afwachting van zijn vertrek naar de missie. Hij vertrekt naar China op 23 augustus 1927. Na een jaar taalstudie te Tientsin (een havenstad in de buurt van Peking) wordt hij vanaf 1928 in de parochiepastoraal te Jehol ingeschakeld. Hij is onderpastoor in het uitgestrekte missiegebied Chien-Ch'ang. Pater Eugène is een jonge maar ziekelijke missionaris. Hij kan de duizend christenen, die in meer dan tachtig dorpen verspreid wonen, moeilijk bedienen. De gezondheid van deze innemende man laat steeds meer te wensen over en hij sterft al op 20 februari 1934 in zijn missie te Chien-Ch'ang.
zie "De Maaseikenaar", jaargang XL, 2009, nr.3, pagina's 133-134 (met foto's)
bidprentje in mijn bezit
Vandeninden Albert º13/08/1915 Kessenich †02/06/1997 Genk 30590
oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945
overleden te Genk op 2 juni 1997
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wetzels Elise
Van den Inden Andre º05/09/1876 Kessenich †24/12/1951 Rotem 48790
geboren te Kessenich, de 5 September 1876, en godvruchtig in de Heer overleden te Rotem, de 24 December 1951, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Van den Inden, Haldermans, Stappers, Goyens, Bauduin en Ramaekers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Haldermans Anna
Vanden Inden Eliza º19/02/1924 Rotem †23/09/1985 Maaseik 8068
VANDENINDEN, Eliza, geboren op 19-02-1924 te Rotem, overleden op 23-09-1985 te St-Jozefziekenhuis Maaseik op 61-jarige leeftijd, gehuwd met Deckers Mathieu.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
 
Vader Van den Inden Andre
gehuwd met Deckers Mathieu
Vandeninden Helena º23/04/1950 Luik †11/06/2015 Genk 7270
weduwe van de heer Henri Trips sinds 07/10/1990
echtgenote van Pierre Fiddelaers
geboren te Luik op 23 april 1950 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 11 juni 2015
de families Vandeninden, Trips en Fiddelaers
Vader Vandeninden Albert
gehuwd met Trips Henri
Vandeninden Hélène º23/04/1950 onbekend †11/06/2015 onbekend 55475
Vandeninden Johannes º07/12/1890 Rotem †22/05/1945 Kessenich 41123
VANDENINDEN, Peter Joannes, geboren op 07-12-1890 te Rotem, overleden op 22-05-1945 te Kessenich op 54-jarige leeftijd, gehuwd met Konings Maria.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Konings 'Maria' Gertrudis
Vandeninden Jozef º23/01/1904 Kessenich †18/06/1981 Maaseik 63295
weduwnaar sinds 22/06/1969
VANDENINDEN, Jozef, geboren op 23-01-1904 te Kessenich, overleden op 18-06-1981 te Maaseik Hosp op 77-jarige leeftijd, weduwnaar van Konings Aldegonda.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Konings Aldegonda
Vandeninden Lambert º29/08/1902 Maaseik †19/02/1978 Genk 30863
weduwnaar sinds ?
geboren te Maaseik op 29 augustus 1905 en godvruchtig overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 19 februari 1978, voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen
de families Vandeninden, Allaerts, Hoedemaekers en Strijckers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Allaerts Maria
Vandeninden Louis º1903 onbekend onbekend 36020
weduwnaar sinds 09/02/1959
gehuwd met Coolen Maria Elisabeth
Vandeninden Maria º21/03/1909 Rotem †29/07/1998 Waterschei 27723
weduwe sinds 17/11/1992
godvruchtig overleden te Waterschei
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Borkelmans Peter
Vandeninden 'Maria' Josephina º31/03/1910 Kessenich †04/05/1989 Kinrooi 47335
weduwe sinds 01/12/1966
VANDENINDEN, Maria, geboren op 31-03-1910 te Kessenich, overleden op 04-05-1989 te Kinrooi op 79-jarige leeftijd, weduwe van Schulpen Theo.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Schulpen Theodoor Joannes Hubertus (Theo)
Vandeninden Nancy º26/02/1969 onbekend †26/03/1976 onbekend 23077
bidprentje in mijn bezit
Van den Inden of Van den Enden Sibilla º18/02/1823 Maaseik †26/05/1906 Maaseik 58559
Petrus Joannes DALEMANS, gedoopt te Maaseik; gehuwd voor de kerk op 31‑10‑1844 te Maaseik (getuige(n): Lambertus van den Inden, Barbara De Crae) met Sibilla van den ENDEN (van den Inden), gedoopt te Maaseik.
-x-x-x-
VANDENINDEN (van den Inden), Maria Sibilla, 21 jaar oud, geboren op 18‑02‑1823 om 18.00 uur te Maaseik, gedoopt op 19‑02‑1823 te Maaseik (getuige(n): Arnoldus Pereboems, Maria Sijbilla Schrijnen), overleden op 26‑05‑1906 om 01.00 uur te Maaseik op 83-jarige leeftijd (aangifte door: zoon Lambert Dalemans 48 j. metselaar en Hendrik Dalemans 49 j. houtzager, neef), dochter van VANDENINDEN (van den Inden), Joannes en NELISSEN, Maria Agnes.
gehuwd met Dalemans Petrus Joannes (Pieter) op 31/10/1844 te Maaseik
Vandeninden Philomène º20/08/1931 Kessenich †20/07/2006 Genk 20508
weduwe sinds 06/07/1997
geboren te Kessenich op 20 augustus 1931 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 20 juli 2006, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandeninden en Paulissen
op uitdrukkelijke wens van de overledene heeft de uitvaartplechtigheid plaatsgehad in beperkte familiekring op dinsdag 25 juli 2006
bidprentje in mijn bezit
Moeder Konings 'Maria' Gertrudis
gehuwd met Paulissen Theo
Vandeninden Renier º01/11/1936 Kessenich †16/01/1994 Kessenich 20594
oprustgesteld douanier
in familiekring overleden te Kessenich op 16 januari 1994, gesterkt door het Sakrament der zieken
de families Vandeninden en Van de Vorst
bidprentje in mijn bezit
Moeder Konings 'Maria' Gertrudis
gehuwd met Van de Vorst Catho
Vandeninden Theodorus Gerardus (Gerard) º06/05/1930 Kessenich †03/08/1976 Bree 8514
vertegenwoordiger H.G.H.
geboren te Kessenich, op 6 mei 1930, en schielijk in de Heer ontslapen in het ziekenhuis te Bree op 3 augustus 1976, gesterkt door het sakrament van de zieken
de families Vandeninden en Boonen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Boonen Françoise Hélèna Mathilde op 13/09/1957 te Maaseik
Vandeninden Treeske º18/09/1932 Kessenich †27/06/2004 Ophoven 19568
gewezen bestuurslid K.V.L.V.
thuis in familiekring overleden te Ophoven
na een langdurige ziekte is ma, oma héél zacht van ons heengegaan
de families Vandeninden, Jaeken, Konings en Segers
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Konings 'Maria' Gertrudis
gehuwd met Jaeken Lambert
Van den Meerssche Joseph Fidelis º23/08/1912 Lebbeke †17/05/1976 Maaseik 7069
oudstrijder 1940-1945, militair ereteken
gouden medaille Leopold II, zilveren medaille Leopold II, zilveren medaille in de Kroonorde
herinneringsmedaille 1940-1945
geboren te Lebbeke 23 augustus 1912 en in de Heer overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik, 17 mei 1976, gesterkt door het sakrament der zieken
de families Van Den Meersche en Schepers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schepers Petronella Alphonsina Anna M. op 27/03/1937 te Maaseik
Vanden Neste Maria Leontina º1887 onbekend onbekend 50084
weduwe sinds 26/11/1960
gehuwd met Snyckers Jan
Van den Nieuwenhof Petrus º1919 onbekend 20314
overleden vóór 2002
gehuwd met Oste Maria
Vandenreyt Eduard Joseph Albert º08/07/1918 Zoutleeuw †28/08/2006 Maaseik 29549
weduwnaar sinds 08/03/2006
rijkswachter op rust
vereerd met de medaille van Krijgsgevange, Oorlogsvrijwilliger-strijder, Militair strijder 1940-1945 en Medaille van de Weerstand
geboren te Zoutleeuw op 8 juli 1918 en overleden te Maaseik op 28 augustus 2006, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandenreyt en Verachtert
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verachtert Eléonore Louise op 22/12/1945 te Schaarbeek
Vandenreyt Luc º30/07/1964 Bree †08/04/1990 Genk 30131
3 kinderen: Yves, Nick en Sanne Vandenreyt
gehuwd met Evens Annemie
Vandenrijd Juliette (Zuster) º24/02/1907 Diepenbeek †26/10/2005 Genk 27315
Dochter van het Kruis
ere-directrice van Mater Dei Basisschool
overleden in haar gemeenschap te Genk
Vandenrijd Louise º08/02/1915 Hamont †16/03/2005 Hamont 24251
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden en vereerster van het Heilig Paterke
thuis in naaste familiekring overleden te Hamont
Moeder zijn is alles geven
blijdschap, vreugde, liefde, leven.
Moeder zijn is alles derven
alles … en tevreden sterven.
de families Vandenrijd, Theunis, Ieven en Kwanten
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Theunis Jaak
Vandenrijdt 'Maria' Anna Christina º06/01/1880 Dilsen onbekend 13624
weduwe sinds 05/05/1957
gehuwd met Schroé 'Willem' Hubert op 03/10/1908 te ?? / Heppeneert
Van den Rul Anna º01/02/1917 Achel †08/07/1998 Hamont 18657
weduwe sinds 21/01/1990
overleden in "de Kempkens" te Hamont
Ma, je was een heel lieve en zorgzame moeder. Je hebt altijd hard gewerkt. Het leven was niet altijd gemakkelijk. Het verlies van je moeder, op heel jonge leeftijd, gaf jouw leven een heel andere wending. Met wat een grote bezorgdheid heb jij je ingezet voor ons en je kleinkinderen, die zo belangrijk voor je waren. …
Ma, we zullen je heel erg missen en de liefde, die we van jou en onze pa kregen, zullen we nooit vergeten. Nu ben je weer bij onze pa, waar je 44 hele gelukkige jaren mee hebt gehad.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Goossens Jan
Van den Rul Elisa (Zuster Lisette) º01/11/1937 Waterschei †28/08/1992 Hasselt 55539
zij werd geboren te Genk Waterschei op 1 november 1937
legde geloften af in de Congregatie van de Zusters van Sint-Jozef te Clermond-Ferrand op 8 september 1958
zij is in vrede ontslapen te Hasselt op 28 augustus 1992, gesterkt door de Heilige Sakramenten
de families Van den Rul - Dilissen
de Zusters van Sint-Jozef, Munsterbilzen
bidprentje in mijn bezit
Van den Rul Francisca º28/04/1904 Hamont †16/11/1980 Neerpelt 63006
medestichtster van de plaatselijke K.A.V.
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Hamont op 28 april 1904 en ons voorgegaan naar de eeuwige thuis bij de Heer vanuit de Heilig Hartkliniek te Neerpelt op 16 november 1980
de families Van den Rul, Rutten, Geerlings en Van Vlierden
12 kleinkinderen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Rutten Jaak te Hamont
Van den Rul Marie-José º18/03/1947 Genk †01/09/2023 Genk 63022
weduwe sinds 06/09/2022
geboren te Genk op 18 maart 1947 en zachtjes van ons heengegaan op 1 september 2023
de families Van den Rul en Vangeneugden
3 kinderen: Tony, Patrick en Inge Vangeneuden
gehuwd met Vangeneugden Roger te Genk
Vanden Stock Constant º13/06/1914 Anderlecht †19/04/2008 Ukkel 43691
ere-voorzitter van R.S.C. Anderlecht
houder van Grootorde van Baron de Laveleye
eerste ere-ondervoorzitter van de KBVB
houder van de gouden medaille van de KBVB
commandeur in de orde van Leopold II
stichter van Brouwerij Belle-Vue
geboren te Anderlecht op 13 juni 1914 en thuis te Ukkel overleden op 19 april 2008
gehuwd met De Mey Claire
van den Vonder August º1931 onbekend onbekend 38417
overleden vóór 2007
gehuwd met Drögemüller Johanna
Van den Wijngaerd Gertrude Palmyre º02/07/1923 Eppegem †29/11/1980 Genk 18659
na een tragisch ongeval in de Heer ontslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bestuurslid C.M.B.V. Bree
lid van het Gewest Bureau C.M.B.V.
bestuurslid Gezinsraad Bree
bestuurslid Culturele Raad Bree
… Blijf samen met Erik, van bij de Heer, voor ons drieën zorgen.
de families Verhoeven, Van den Wijngaerd, Pepermans en Peters
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verhoeven Willy
van den Wildenberg Toos º31/08/1924 Hoogeloon (NL) †25/12/2003 Sint-Huibrechts-Lille 18522
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Gooskens Harrie
Van den Winkel Leonardus Mathias º13/03/1867 Maaseik (Aldeneik) onbekend 55973
Leonardus Mathias Van den WINKEL, gedoopt op 13-03-1867 te Aldeneik (getuige(n): Leonardus Mathias Raedschelders, Barbara Vandewinkel), zoon van Theodorus Van den WINKEL en Mechtildis Catharina RAEDSCHELDERS.
Van den Winkel Maria Elisabeth º01/02/1859 Maaseik (Aldeneik) †1874 onbekend 55972
Maria Elisabeth Van den WINKEL, gedoopt op 01-02-1859 te Aldeneik (getuige(n): Josephus Raedschelders, Maria Elisabeth Van de wal (Ophoven)), dochter van Theodorus Van den WINKEL en Mechtildis Catharina RAEDSCHELDERS
Vandepaer Maria º1896 onbekend onbekend 36166
weduwe sinds 03/09/1987
gehuwd met Schots Florent
Vandepoel Eduard º11/10/1921 Halen †15/12/2010 Halen 46877
mede-oprichter "Vandepoel, groenten en fruit"
erelid van de Koninklijke Harmonie de Koorgalmen, Halen
pa werd geboren te Halen op 11 oktober 1921 en is er, omringd door Paula en zijn kinderen, overleden op 15 december 2010
de families Vandepoel, Schepmans, Jacobs en Vandereycken
3 kinderen: Rosette, Alex en Myrèse Vandepoel
gehuwd met Schepmans Paula
Vandepoel Gerard Charles Mathieu º21/01/1808 Elen †29/01/1879 Elen 48376
Vandepoel Gerardus, schrijnwerker te Elen (1879), geboren ca 1808 te Maaseik, overleden op 29-01-1879 om 09.00 uur te Elen, in zijn huis gelegen langs de Langstraat. Aangifte door Leonard Brouwers 56 j. en Theodoor Kunnen 46 j. beide landbouwer en nabuur.
Gehuwd met Hendrica (Hendrijna) HANSSEN, geboren op 11-11-1817 om 07.00 uur te Elen. Aangifte door de vader, 35 j. Mark Vanoeteren, 479 j. en François Stegen, 45 j. wever. Overleden op 27-02-1886 om 07.00 uur te Elen op 68-jarige leeftijd, in het huis van Jean Schroyen gelegen in de Kromstraat, huis nr. 75. Aangifte door de eerst genoemde 56 j. kleermaker en neef van de overledene en Henri Nulens, 24 j. onderwijzer. Dochter van Joannes HANSSEN, akkerman (1808), en Elisabeth KLINGELHOETS (Clingelhoets), landbouwwster (1844).
gehuwd met Hanssen Hendrina op 29/10/1842 te Maaseik
Vandepoel Theodore º08/08/1844 Maaseik †28/09/1872 Elen 48378
op 28-jarige leeftijd overleden te Elen op 28 september 1872
Vandepoel 'Wilhelmus' Carolus º27/04/1776 Maaseik onbekend 48375
koster, schrijnmaker
gehuwd met Leyen Maria 'Helena' op 10/09/1807 te Maaseik
gehuwd met Van Buggenum Maria Anna op 25/11/1818 te Ophoven
Van de Port Maria º05/08/1916 Weert (NL) †14/07/1999 Molenbeersel 34937
weduwe sinds 03/08/1992
lid van Ziekenzorg, van de bond van gepensioneerden, van het Fusiekoor
vereerster van Broeder Isidoor en Onze-Lieve-Vrouw
overleden te Molenbeersel op 14 juli 1999, gesterkt door het Sacrament van de Zieken
de families Coenen en Van de Port
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Coenen Mathijs
Van de Port Maria Elisabeth º04/02/1883 Weert (Nl) †09/09/1962 Maaseik 60795
beroep: fabriekarbeidster
dochter van landbouwer Godfried vande Port, Nederweert, en van Aldegonda de Waal, overleden te Stramproy
-x-x-x-x-
VANDE PORT, Maria-Elisabeth, geboren op 04-02-1883 te Weert, overleden op 09-09-1962 te Maaseik op 79-jarige leeftijd, echtgenote van Conen Antoon.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Conen Antonius (Antoon) op 05/04/1907 te DŁlken 'D)
Vandeput Bertha º19/06/1915 Genk †12/03/2008 Genk 40794
huishoudster van pastoor Oosterbos
geboren te Genk op 19 juni 1915 en overleden in het RVT Heiderust te Genk op 12 maart 2008, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Vandeput en Libens
Van de Put Bertilia º18/07/1923 Gerdingen †08/04/2005 Balen 24348
weduwe sinds ?
lid van Onze-Lieve-Vrouw van de Reizigers
lid van de Kempische Vogelvrienden
thuis in familiekring zacht ingeslapen te Balen
gehuwd met Drutti Frans
Vandeput Fr. º1874 onbekend 25666
overleden vóór 1957
gehuwd met Raemen Maria Aldegonda
Van de Put Guillaume º12/01/1938 Bree †09/06/2009 Maaseik 43297
hij werd geboren te Bree op 12 januari 1938 en is plotseling overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 9 juni 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de familie Van de Put
bidprentje in mijn bezit
Van de Put Henri º08/03/1925 Bree †12/04/1998 Bree 3645
weduwnaar sinds 06/09/1996
in naaste familiekring overleden te Bree op Paasdag 12/04/1998
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vercauter Martha
Van de Put Jan º14/11/1899 Bouwel †15/03/1986 Bree 22823
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden
godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanlingen Sofie
Van de Put Josephine (Leentje) º14/11/1921 Bree †18/10/2001 Maasmechelen 4618
gehuwd met Kuypers Mathieu
Vandeput Lambert º20/04/1929 Houthalen †08/02/1989 Heusden 11101
gehuwd met Peeters Fina
Van de Put Lara º02/07/2009 Genk †06/08/2009 Genk 43777
geboren te Genk op 2 juli 2009 en zachtjes ingeslapen te Genk op 6 augustus 2009
de afscheidsplechtigheid vond plaats in het crematorium Den Tesch te Hasselt op donderdag 13 augustus 2009 om 11u00
Vandeput Sophie º08/01/1947 Bree †07/02/1947 Bree 22507
teeder aandenken aan ons dierbaar dochtertje Sophie Vandeput, dochtertje van Henri Vandeput en Magda Vercouteren
geboren te Bree, den 8 Januari 1947 en aldaar aan onze liefde ontnomen den 7 Februari 1947
bidprentje in mijn bezit
Vandeputte Bertha º20/11/1905 Lubbeek †16/02/2001 Bree (ziekenhuis) 2381
gehuwd met Ceunen Alfons
Vandeput Wilhelmus Joseph º14/08/1877 Zonhoven †12/01/1938 Mortsel 54401
geboren te Zonhoven (Limburg) den 14 Augustus 1877 en overleden te Mortsel den 12 Januari 1938, voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
… Vaartwel, beminde echtgenoote en dochter, vaartwel! Troost u, ik zal u daar wederzien waar noch dood noch scheiding meer zullen zijn. Vaartwel, gij welke ik zoo zeer bemind heb. In den hemel zal ik u beminnen, gelijk op aarde.
Beminde bloedverwanten, het eenige wat ik u vraag is dat gij mij in uwe gebeden zoudt indachtig wezen.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Puts Leontina Louisa
Vanderbeek Hermanus Lodewijk º12/03/1828 Vlodrop (NL) onbekend 56336
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-02-1875 te Kessenich (getuige(n): Deben Leonard, 59j. Veldwachter, Deben Jacob, 51j. Landbouwer, Deben Jacob, 29j. Landbouwer en Snijkers Jacob, 52j. Landbouwer en neef van de bruid) met Hermanus Lodewijk VANDERBEEK, 46 jaar oud, landbouwer, geboren op 12-03-1828 te Vlodrop, zoon van Joannes VANDERBEEK en Odilia PELZER.
gehuwd met Snijkers Delvina op 05/02/1875 te Kessenich
Vanderbeek Maria º1928 onbekend onbekend 63073
overleden vóór 1976
gehuwd met Vanhaen René
Vanderbeek Maria Josephina Paulina º16/03/1911 Leut †28/01/2001 Genk 1640
weduwe sinds 30/08/1972
overleden in het rusthuis Herfstvreugde te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Silkens 'Antoon' Jean Leonard op 30/09/1943 te Ophoven
Vander Blumen Jac. º01/01/1875 onbekend onbekend 60095
gehuwd voor de kerk op 12041910 te Straelen (Duitsland) met Vander BLUMEN, Jac.
gehuwd met Colen Antonia Maria Hubertina op 12/04/1910 te Straelen (D)
Vander Borcht Marie Josephe Jeanne Françoise º06/03/1785 Brussel †26/05/1851 Brussel 63335
huwelijksakte nummer 174 dd. 23/04/1813 - burgerlijke stand Brussel
dochter van François Joseph Vander Borcht, advocaat, en van Marie Thérèse Brinck, wonende te Anderlecht
gehuwd met Popelin Sebastien op 23/04/1813 te Brussel
Vander Borght Albert º1918 onbekend 7720
slechts één dochter, gehuwd met Karel Seldeslachts
gehuwd met Ceyssens Jozefina Catharina
Vanderborght Josette º06/05/1915 Scheveningen †14/09/2001 Mol 5057
thuis te Mol overleden op 14 september 2001
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Casteleyn Honoré
Vandercapellen Georges º12/10/1933 Sint-Truiden †05/08/2004 Waterschei 43376
erelid van Derbyclub van Opglabbeek
geboren te Sint-Truiden op 12 oktober 1933 en overleden te Waterschei op 5 augustus 2004, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandercapellen en Reynkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Reynkens Gertrude
Vandercruis Herlindis º1889 onbekend onbekend 4824
gehuwd met Simons Jean Hubert
Van der Donck Anny º04/11/1895 Maaseik †25/10/1944 Maaseik 5515
Moeder Robyns Alphonsine
gehuwd met Frantzen Dominique
Van der Donck Arnaud º1843 onbekend onbekend 35264
overleden vóór 1931
gehuwd met Smeets Marie Josephine Theodore
Vanderdonck Edmond (Dr.) º1880 onbekend onbekend 22410
dokter in de geneeskunde
weduwnaar sinds ?
questor van den Provincieraad van Limburg
eerste schepen der gemeente Peer
voorzitter der Koninklijke Harmonie van Peer
Officier in de Leopoldsorde
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Voets Aline
Van der Donck Emiel (Z.E.H.) º25/03/1902 Maaseik †14/05/1985 Hasselt 27087
kand. Germaanse filologie
priester gewijd te Luik op 11 april 1926
kanunnik emeritus sinds 28 februari 1965
bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
VAN DER DONCK, Emiel, geboren op 25-03-1902 te Maaseik, overleden op 14-05-1985 te Hasselt op 83-jarige leeftijd, begraven op 18-05-1985 te Maaseik.
(bron: Het Belang van Limburg, 1985-05-15)
Moeder Robyns Alphonsine
Vanderdonck Emile º11/04/1867 Maaseik †15/03/1940 Middelkerke 50074
Souvenez-vous dans vos prières l'âme de Monsieur Emile Vanderdonck, veuf de Dame Marie Verlinden, né à Maeseyck le 11 avril 1867 et pieusement décédé à Middelkerke, le 15 mars 1940, muni des Secours de Notre Mère la Sainte Eglise.
Il etait membre des confrèries du St.-Sacrement du Sacre-Coeur er de la Sainte Croix.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verlinden Marie
Van der Donck Francis º29/06/1924 Schaarbeek †18/06/2007 Bree 36335
VANDERDONCK, Francis, geboren op 29-06-1924 te Schaarbeek, overleden op 18-06-2007 te Bree op 82-jarige leeftijd, begraven op 23-06-2007 te Maaseik, echtgenoot van Van Dinter Thérèse.
(bron: Het Belang van Limburg, 2007-06-21)
Vader Van der Donck 'Henri' Marie Joseph
Moeder Huysmans Odile Lunegonde Sibille M.
gehuwd met Van Dinter Thérèse
Vanderdonck Henri º03/03/1933 Maaseik †14/02/2000 Brasschaat 28170
oud-leraar Sint-Lutgardisinstituut Brasschaat Antwerpen
overleden in het A.Z. Klina te Brasschaat
bidprentje in mijn bezit
Vader Van der Donck 'Henri' Marie Joseph
Moeder Huysmans Odile Lunegonde Sibille M.
gehuwd met Michiels Suzette
Vanderdonck Henricus Jacobus º29/07/1773 Bocholt †24/06/1846 Maaseik 39567
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIII, pagina's 124 t/m 128
VIP's van vroeger - Samen 100 jaar stadssecretaris: grootvader en kleinzoon Vanderdonck
Op 9 februari 1831 werd hij door de nieuwe Belgische gemeenteraad met eenparigheid van stemmen tot secretaris herbenoemd. Een herbenoeming vond nogmaals plaats bij K.B. van 7 april 1837, in uitvoering van de gemeentewet van 1836. Vanaf de zomer 1845 ging het bergaf met zijn gezondheid, zodat kleinzoon Henri hem als secretaris moest vervangen tijdens zijn aanslepende ziekte. …
gehuwd met Tulleners Maria Helena
Vanderdonck Henri Joseph Hubert º22/02/1823 Maastricht (NL) †23/01/1908 Maaseik 39564
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIII, pagina's 124 t/m 128
VIP's van vroeger - Samen 100 jaar stadssecretaris: grootvader en kleinzoon Vanderdonck
geboren te Maastricht op 22 februari 1823 als enige zoon van Pieter Jozef
zes kinderen uit het eerste huwelijk en vier kinderen uit het tweede huwelijk
gehuwd met Deyaert Marie Sophie
gehuwd met Briërs Marie Mélanie Josephine Hubertine op 03/03/1858 te Maaseik
Van der Donck 'Henri' Marie Joseph º29/07/1893 Maaseik †21/02/1980 Maaseik 1026
ereburgemeester van de stad Maaseik
oorlogskruis met twee palmen en Vuurkruis 1914-1918
overleden te Maaseik op 21 februari 1980
-x-x-x-x-
uit het Belang van Limburg dd. 01/03/1980
Ere-burgemeester Henri Van der Donck teraardebesteld te Maaseik(met foto)
bidprentje in mijn bezit
Moeder Robyns Alphonsine
gehuwd met Huysmans Odile Lunegonde Sibille M. op 11/09/1923 te Maaseik
Van der Donck Joannes Henricus Jacobus Hubertus (Dr.) º16/03/1834 Maaseik Maaseik ? 64431
Van der DONCK, Joannes Henricus Jacobus Hubertus, 31 jaar oud, dokter in de geneeskunde te Maaseik (1865), geboren op 16031834 te Maaseik, gedoopt op 16031834 te Maaseik (getuige(n): Henricus Jacobus van der Donck, Sijbilla Linsen), zoon van Van der DONCK (Vanderdonck), Joannes Livinus en LAUMEN, Anna Elisabeth.
gehuwd met Eijckholt Maria Elisabeth Hubertina op 24/10/1865 te Maaseik
Vanderdonck Johannes Petrus º16/03/1730 Kermt †13/07/1807 Maaseik (Aldeneik) 39568
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIII, pagina's 124 t/m 128
VIP's van vroeger - Samen 100 jaar stadssecretaris: grootvader en kleinzoon Vanderdonck
gehuwd met Gybelen Catharina Maria te Luik
Van der Donck Joseph º1862 onbekend onbekend 52009
overleden vóór 1930
gehuwd met Robyns Alphonsine
Vanderdonck Joseph Maria Theodoor Henri º30/08/1929 Maaseik †12/11/2010 Maaseik 1398
hij werd geboren te Maaseik op 30 augustus 1929 en is er in familiekring overleden op 12 november 2010
de families Vanderdonck, Conings, Huysmans en Ramaekers
4 kinderen: Ingrid, Hilde, Rik en Monique Vanderdonck
Vader Van der Donck 'Henri' Marie Joseph
Moeder Huysmans Odile Lunegonde Sibille M.
gehuwd met Conings Anna Helena Martha op 01/06/1960 te Genk
Vanderdonck Louise Marie º21/03/1878 Maaseik †18/08/1951 Maaseik 414
bidprentje in mijn bezit
Vanderdonck Louis Joseph François Hubert º11/03/1836 Maaseik †20/11/1893 Maaseik 61229
beroep: commis-chef der waterstaat
hoofdklerk in het bestuur der waterstaat
gedecoreerd met het Burgerkruis van eerste Klas en met het Herinneringskruis der IJzerenwegen te Maaseik (1893)
zoon van Joannes Livinus Van der Donck en van Anna Elisabeth Laumen
gehuwd met Wouters Maria Helena Jacoba op 27/02/1878 te Maaseik
Vanderdonck Louis 'Joseph' Lieven Hubert º12/03/1880 Maaseik †03/02/1939 Turnhout 46066
geboorteakte nummer 24 dd. 13/03/1880 - burgerlijke stand Maaseik
apotheker
geboren te Maeseyck den 12 Maart 1880 en overleden te Turnhout den 3 Februari 1939, voorzien van de Rechten onzer Moeder de Heilige Kerk
de families Vanderdonck en Wouters
Hij was een oprecht en trouwhartig man, vreedzaam en liefderijk voor zijn evenmensch. Zijn diep geloof, zijn christelijke levenswandel stichtten allen die met hem omgingen. ...
bidprentje in mijn bezit
Van der Donck Maria º17/03/1897 Maaseik †15/09/1976 Maaseik 6785
geboren te Maaseik op 17 maart 1897 en aldaar overleden in het home van de Ursulinen op de Bosstraat op 15 september 1976, voorzien van de Heilige Sacramenten
de families Van der Donck en Robyns
Zij heeft in eenvoud en kinderlijke oprechtheid haar leven in Gods handen gelegd. Christelijk opgevoed heeft zij tot op hoge ouderdom in gebed en naastenliefde haar stil geluk gevonden. Zeer gehecht aan haar familieleden, vriendinnen en kennissen, was haar grote voldoening mee te delen van haar schamel bezit, maar nog meer van haar goed hart. Haar wankele gezondheid heeft haar van haar prilste jeugd veel van het volle leven doen missen, dat anderen genieten. Maar zij was tevreden en zelfs dankbaar voor de minste attenties. Dank zij de toewijding van de goede zusters, eerst in het hospitaal, later nog lange jaren in de home der Ursulinen, heeft zij daar een schone, rustige levensavond mogen genieten temidden van vriendelijke mensen. Haar eind is nog plotseling gekomen. Maar zij zelf was steeds gereed, om voor de lieve Heer te verschijnen. Nu leeft zij daar waar eeuwig geluk bereid is voor hen die klein en liefdevol de Heer hebben gediend.
bidprentje in mijn bezit
Moeder Robyns Alphonsine
Van der Donck Maria Josephina Jacoba Hubertina º02/02/1845 Maaseik †25/07/1926 Maaseik 8817
na eene langdurige ziekte zeer godvruchtig overleden te Maaseyck
broer priester !!!
bidprentje in mijn bezit
Vanderdonck Marie Joseph Emilie Thérèse º25/05/1925 Schaarbeek †15/05/2007 Waterschei 1400
VAN DER DONCK, Marita, geboren op 25-05-1925 te Schaarbeek, overleden op 15-05-2007 te Waterschei op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-05-2007 te Hasselt, weduwe van Poelst Edouard.
(bron: Het Belang van Limburg, 2007-05-22)
Vader Van der Donck 'Henri' Marie Joseph
Moeder Huysmans Odile Lunegonde Sibille M.
gehuwd met Poelst Edouard op 14/02/1950 te Maaseik
Vanderdonck Marie Sophie Albertine Jos. º16/03/1897 Maaseik onbekend 1402
Vanderdonck Monique Marie Melanie Amedée º07/03/1927 Maaseik †28/05/2007 Leuven 1401
regentes van opleiding
van ons heengegaan in het Heilig Hartziekenhuis te Leuven op 28 mei 2007, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Van der Donck en Huysmans
zie "De Maaseikenaar", jaargang XXXVIII, 2007, nr. 3 pagina 109 (In memoriam van Jaak Bergers)
Vader Van der Donck 'Henri' Marie Joseph
Moeder Huysmans Odile Lunegonde Sibille M.
gehuwd met Westhovens Jacob Hendrik (Harie) te levenspartner
Vanderdonck Pieter Jozef º29/08/1799 Maaseik onbekend 39571
zie De Maaseikenaar, jaargang XXIII, pagina's 124 t/m 128
VIP's van vroeger - Samen 100 jaar stadssecretaris: grootvader en kleinzoon Vanderdonck
Toen de latere stadssecretaris geboren werd, had zijn vader net zijn militaire dienst volbracht als sergeant bij het elfde regiment infanterie te Maastricht. Daarna zijn we het spoor van de ouders bijster. Blijkbaar konden ze de kleine Henri niet meer zelf verzorgen, want hij werd opgenomen en opgevoed in het gezin van zijn grootvader, dat al tien kinderen telde. …
gehuwd met Janssen Catharina in 1799
Van der Donck Theo º19/10/1876 Maaseik †08/01/1941 Kortessem 17337
weduwnaar van Jeanne Vreven sinds
echtgenoot van Marguerite Notermans
gerijpt door een lange ziekte en meermaals gesterkt met de genademiddelen van Moeder de Kerk zijn eeuwige ziel teruggegeven aan zijn Schepper en Verlosser
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Notermans Marguerite
gehuwd met Vreven Jeanne
Vander Eecken Louis º11/06/1923 Bree †25/05/2004 Bree 15405
weduwnaar sinds 21/06/2003
oudstrijder en oorlogsvrijwilliger 1940 - 1945
groot officier van de Leopoldsorde
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vossen Elisabeth
Vander Eecken Maria Josée º15/12/1920 Bree †17/09/2020 Kermt 55806
weduwe sinds 30/07/1989
geboren te Bree op 15 december 1920 en overleden te Kermt op 17 september 2020
de families Vander Eecken en Vandevoorde
5 kinderen: René, Julien†, Julienne, Ludo en Dominique Vandevoorde
gehuwd met Vandevoorde Lambert
Vander Eeken Camiel º30/08/1899 Kaulille †15/05/1967 Hasselt 26544
weduwnaar van mevrouw Sophie Schumacher
echtgenoot van mevrouw Helena Flipkens
rustend tolbeambte, ere bode-kamerbewaarder van het kadaster
geboren te Kaulille op 30 augustus 1899 en godvruchtig in de Heer overleden in het Valentinusziekenhuis te Hasselt op 15 mei 1967, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen In Articulo Mortis
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Flipkens Helena
gehuwd met Schumacher Sophie
Vandereyken Dimitri º28/05/1970 Hasselt †15/07/1996 Eindhoven 17146
luitenant-piloot 15de Wing
tijdens 'n militaire opdracht met 'n C130 Hercules bij een smartelijk ongeval overleden te Eindhoven
bidprentje in mijn bezit
Vandereyt Philomena Stefanie Francisca (Zuster Amandina) º15/07/1924 Herk-de-Stad †03/12/2003 Hasselt 16272
zij was gedurende 57 jaar onze medezuster in de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw,  Moeder van Barmhartigheid
overleden in het Salvatorziekenhuis te Hasselt
Vanderfeesten Elisabeth º06/11/1905 Kaulille †28/02/1986 Reppel 18661
weduwe sinds ?
lid van de K.V.L.V., de bond van gepensioneerden en lid van verschillende godvruchtige genootschappen
godvruchtig overleden te Reppel
de families Vanderfeesten, Swennen, Clijsters en Huypkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Swennen Christiaan
Vanderfeesten Gertrudis º26/12/1902 Kaulille †21/05/1988 Bree 23231
weduwe sinds 05/09/1963
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Pierson Joannes Matthijs
Vanderfeesten Jaklien º01/11/1940 Overpelt †25/08/1973 Neerpelt 62926
geboren te Overpelt op 1 ovember 1940 en godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek te Neerpelt op 25 augustus 1973, voorzien van de Sacramenten der zieken
de families Vanderfeesten en Vandekerkhof
-x-x-x-
VANDERFEESTEN, Jaklien, geboren op 01-11-1940 te Overpelt, overleden op 25-08-1973 te Neerpelt op 32-jarige leeftijd, begraven op 29-08-1973 te Achel, echtgenote van Vandekerkhof Michel.
(bron: Het Belang van Limburg, 1973-08-27)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandekerkhof Michel
Vanderfeesten Willem º16/10/1908 Kaulille †03/01/1999 Neerpelt 17803
weduwnaar sinds 14/01/1987
lid van de bond van gepensioneerden
lid van Ziekenzorg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Truyens Anna
Vanderhaegen Jeanne º1919 onbekend 23771
overleden vóór 2005
gehuwd met Driesen Leo
Vanderhaegen Lambert º28/04/1952 Maasmechelen †27/11/2005 Maaseik 27976
adjudant op rust en benoemd in de Orde van Leopold II
in familiekring overleden te Maaseik
gehuwd met Verstappen Josée
Vanderhaegen Marcel º26/09/1949 Eisden †10/02/2008 Genk 40497
hij werd geboren te Eisden op 26 september 1949 en is in de Heer overleden te Genk op 10 februari 2008, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Vanderhaegen, Opdenacker, Mols en Warson
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Opdenacker Gaby
Vanderhallen Frank º10/06/1973 Maaseik †28/08/2013 Antwerpen 50981
hij werd geboren te Maaseik op 10 juni 1973 en is overleden te Antwerpen op 28 augustus 2013
de familie Vanderhallen
Vanderhallen Frans º14/08/1928 Opgrimbie †22/09/2002 Neerpelt 22351
lid van De Kempische Duif Bree
lid van de bond van gepensioneerden en van de Breese petanqueclub
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bemelmans Jeannette
Van der Hallen Gerard º30/07/1910 Mechelen a/d Maas †27/10/1973 Lanaken 54899
VAN DER HALLEN, Gerard, geboren op 30-07-1910 te Maasmechelen, overleden op 27-10-1973 te Lanaken op 63-jarige leeftijd, begraven op 31-10-1973 te Maasmechelen, echtgenoot van Deluyker Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1973-10-30)
gehuwd met Deluyker Maria
Vanderhallen Hubert º09/09/1923 Genk †07/10/2007 Lanaken 38478
vader van Eddy
geboren te Genk op 9 september 1923 en overleden in het Sint-Barbaraziekenhuis te Lanaken op 7 oktober 2007, gesterkt door het sacrament der zieken
de families Vanderhallen en Rymersdael
gehuwd met Rymersdael Agnes
Vanderhallen Hubert º29/01/1960 Bree †08/09/1997 Bree 3149
zaakvoerder "Merula", dierenspeciaalzaak
lid van aquariumverenigingen Maroni Maaseik, Black Molly Genk, Zilverhaai Beringen en Aqua Noord-Limburg, terrariumvereniging T.C.L. Limburg en Natuurhulpcentrum Opglabbeek
papa van Nicky
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Loix Sonja
Vanderhallen Jeanne º1913 onbekend onbekend 37347
overleden vóór 1999
gehuwd met Vastmans Michel
Van der Hallen Jef º18/07/1916 Mechelen a/d Maas †17/07/1991 Waterschei 18663
oud-provincieraadslid Volksunie
ere-voorzitter Volksunie, afdeling Maasmechelen
medestichter Vlaams Ziekenfonds Limburg
gouwvoorzitter Vlaams Verbond van Gepensioneerden
lid van de Provinciale Raad Derde Leeftijd
ere-voorzitter van het Vlaams Verbond van Gepensioneerden, federatie "Maas en Kempen"
oud-voorzitter voetbalclub Verbroedering Mechelen
in de Heer overleden te Waterschei
de families Van der Hallen, Heytenis, Houben en Deluyker
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Heytenis Philomène
Vanderheeren Julien º01/09/1922 Zarren (West-Vlaanderen) †20/04/2017 Genk 52607
weduwnaar sinds ?
Gewezen koster van parochiekerk Christus-Koning te Waterschei
lid van N.S.B. afdeling Genk
lid van OKRA
geboren te Zarren (West-Vlaanderen) op 1 september 1922 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 20 april 2017, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Vanderheeren en Hostens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hostens Marcella
Vanderheiden Jan º18/01/1916 Bocholt †10/12/1987 Neerpelt 19097
vereerd met de eretekend van de arbeid 1ste en 2de klas
laureaat van de arbeid
zilveren en bronzen ereteken van het A.C.V.
krijgsgevangene 1940-1945
lid van de bond van gepensioneerden januari
hij werd geboren te Bocholt op 18 januari 1916 en is godvruchtig overleden te Neerpelt op 10 december 1987
de families Vanderheiden, Custers, Peeters en Leyssen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Custers Catherina Alice
van der Heijden Agnes º20/01/1924 Geldrop (NL) †05/11/2011 Waterschei 22870
weduwe sinds 26/01/1988
zij werd geboren te Geldrop op 20 januari 1924 en is overleden in het André Dumontziekenhuis te Waterschei op 5 november 2011, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de families van der Heijden en van de Konijnenburg
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met van de Konijnenburg Gerrit
Vanderheijden Anna º06/06/1915 Overpelt †16/11/1989 Hasselt 37705
weduwe sinds ?
lid van K.A.V. en van de bond van gepensioneerden
geboren te Overpelt op 6 juni 1915 en godvruchtig overleden in de Salvatorkliniek te Hasselt op 16 november 1989
de families Theeuwen en Vanderheijden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Theeuwen Michel
Vanderheijden Anna º28/04/1914 Bocholtz (D) †31/07/1988 Maaseik 20011
weduwe sinds ?
de families Vanderheijden, Hofman, Hendriks en Crombach
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Hofman Franciscus
Van der Heijden H. M. L. º1898 onbekend onbekend 35535
weduwe sinds 11/03/1964
gehuwd met Evers Henricus Rudolph
Vanderheijden Josephina º1886 onbekend onbekend 53241
weduwe sinds 07/06/1964
gehuwd met Aegden Willem
Vanderheijden Lodewijk º07/11/1871 Meldert (Limburg) †30/11/1953 Zelem 45950
weduwnaar sinds ?
lid van de Levende Rozenkrans en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Meldert, de 7 November 1871, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zelem op 30 November 1953, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
De plechtige lijkdienst gevolgd door de teraardebestelling heeft plaats gehad in de parochiekerk van Zelem op Donderdag 3 December te 10 uren.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vaes Paulina
Vanderheijden Maria Helena º1868 Peer onbekend 61716
gehuwd met Heijmans Petrus
Vanderhenst Marcel º02/08/1939 Genk †07/09/1994 Genk Langerlo 18665
onverwacht maar niet onvoorbereid in de Heer overleden te Langerlo Genk in de morgen van  7 september 1994, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder, de Heilige Kerk.
… Iedere dag ging hij op het kerkhof zijn dochter Marie-Thérèse groeten. …
de families Vanderhenst, Westhovens, Vanderlinden en Pannemans
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Westhovens Hubertina
Vanderhenst Maria º18/05/1903 Peer †03/08/1978 Wilrijk 39700
lid van de christelijke vrouwengilde en van verscheidene andere christelijke broederschappen
geboren te Peer op 18 mei 1903 en overleden in het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk op 3 augustus 1978, bediend van de Heilige Sakramenten
de families Vanderhenst en Van Tilborgh
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Tilborgh August
Van der Heyden Adolphina º18/08/1900 Antwerpen onbekend 9851
gehuwd met Wieërs Hubert Antoon Mathieu Joseph
Van der Heyden Adriana Antonetta º27/10/1869 Tilburg (NL) †07/09/1949 Jambes 38820
weduwe sinds ?
lid van den bond van het Heilig Hart en van verschillende Broederschappen
geboren te Tilburg op 27 Oktober 1869 en godvruchtig overleden te Jambes op 7 September 1949, bediend van de H.H. Sacramenten
de familes Van der Heyden, Van den Dungen, Nuyts en Lauwers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Nuyts Constant
Vanderheyden Anna Margaretha º05/09/1808 Maaseik †11/01/1875 Maaseik 57491
dochter van Godefridus Vanderheijden en Elisabeth Crijns
gehuwd met Vanminsel Joannes (Jan) op 17/01/1842 te Maaseik
Vanderheyden Casimir º28/03/1921 Meldert †27/05/1988 Diest 3294
overleden in het ziekenhuis te Diest
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kumpen Margaretha
Vanderheyden Catharina Emilia (Anna Elisabeth) º28/05/1756 Maaseik †28/02/1837 Maaseik 59478
Catharina Emilia (Anna Elisabeth) Van der HEIJDEN (Vanderheyden), 53 jaar oud, naaister, geboren te Maaseik, gedoopt op 28‑05‑1756 te Maaseik (getuige(n): Joannes Cnop, Maria Elisabeth Jansens), overleden op 28‑02‑1837 om 8.30 uur te Maaseik op 80-jarige leeftijd, dochter van Antonius Henricus van der HEIJDEN (Vander Heyden) en Joanna Catharina ROMERS (Reumens, Reumers, Roomers).}
gehuwd met Delaruelle Joannes Baptist op 02/11/1809 te Maaseik
Vanderheyden Corneel º08/12/1880 Bocholt †14/01/1971 Achel 23595
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart en van andere godvruchtige genootschappen
lid van de bond van gepensioneerden
godvruchtig overleden te Achel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Lehaen Maria
Vanderheyden Cornelius (Z.E.H.) º12/06/1909 Paal †04/06/1969 Halen ? 56712
geboren te Paal de 12 juni 1909
priester gewijd te Luik de 29 juni 1935
kapelaan te Luik Lize Sint-Jozef tot 1939
kapelaan te Tessenderlo tot 1955
pastoor te Linkhout tot 1959
pastoor te Halen sinds 1959
na een liefdevol en toegewijd leven is hij ons op woensdag 4 juni 1969 voorgegaan in Gods liefde, gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Vanderheyden-Vandewijer en Huybrechts
rouwbrief in mijn bezit
Vanderheyden Emilie º21/12/1953 Sint-Huibrechts-Lille †15/12/2021 Overpelt 60485
geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 21 december 1953 en overleden te Overpelt op 15 december 2021
de families Vanderheyden en Luys
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Luys Jan
Vanderheyden Emmanuel º1890 Meldert onbekend 45955
weduwnaar sinds 29/01/1933
gehuwd met Peeters Maria Coleta Mathildis
Vanderheyden Emmanuel º11/12/1859 Meldert †16/06/1944 Meldert 45946
weduwnaar sinds ?
lid van den bond van het Heilig Hart, van het Werk van Sint-Jozef en het Priesterschap, enz.
geboren te Meldert den 11 December 1859 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 16 Juni 1944, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
De plechtige lijkdienst en de begrafenis zullen plaats hebben in de parochiekerk van Meldert, Maandag 19 Juni 1944 om 10 uur.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Loosen Maria Virginia
Vanderheyden Felix º27/09/1877 Meldert †05/11/1942 Koersel 45952
lid van den Bond van het Heilig Hart
geboren te Meldert den 27 September 1877 en godvruchtig overleden te Koersel den 5 November 1942, voorzien van de laatste HH. Sakramenten
gehuwd met Gijbels Maria Stefanie
Vanderheyden Hubert º1882 onbekend onbekend 35731
weduwnaar sinds 16/08/1955
gehuwd met Gijbels Leonie
Vanderheyden Jan F. º06/03/1903 Heverlee †09/10/1987 Leuven 38187
weduwnaar sinds ?
binnenlands erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
emeritus-professor Katholieke Universiteit te Leuven
eresecretaris-generaal van het Albert I Bibliotheekfonds
geboren te Heverlee op 6 maart 1903 en overleden te Leuven op 9 oktober 1987
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jolling Marie-Louise
Vanderheyden Leonard º21/07/1857 Meldert †21/03/1941 Meldert 45948
weduwnaar sinds ?
lid van den Bond van het Heilig Hart
geboren te Meldert den 21 Juli 1857 en aldaar godvruchtig overleden den 21 Maart 1941, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, heeft plaats in de parochiekerk van Meldert, Maandag 24 Maart te 11 uur (officieel uur).
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Veekmans Juliana
Vanderheyden Leon Pierre º10/03/1923 Peer †09/10/1974 Peer 28466
oudstrijder 1940-1945
oudleerling van Don Bosco
postman
schielijk in de Heer overleden
de families Vanderheyden, Kenens, Engelen en Vrolix
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Kenens Emelie
Vanderheyden Lisa º20/12/1923 Eksel †20/09/2007 Overpelt 42321
weduwe sinds ?
bestuurslid van buurtvereniging " 't Hoksent"
geboren te Eksel op 20 december 1923 en zachtjes ingeslapen in het Mariaziekenhuis Noord-Limburg te Overpelt op 20 september 2007, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken
de families Vanderheyden, Vandekerkhof, Habraken en Hertogs
2 kinderen: Pierre en Jean Vandekerkhof
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Vandekerkhof Thomas
Vanderheyden Margaretha º26/11/1924 Meldert †31/01/1945 Meldert 45945
lid van de Congregatie van de Onze-Lieve-Vrouw en den Jeugdbond
geboren te Meldert, den 26 November 1924 en aldaar in den Heer ontslapen, gesterkt door de genademiddelen der Heilige Kerk, den 31 Januari 1945
Geloofd zij den Heer omwille dergenen die met geduld ziekten en kwellingen onderstaan, gelukkig diegenen welke in vrede volharden, want he Heer zal hen kronen. … Te vroeg naar menschelijk inzicht is deze jonge dochter uit het leven gegaan, en aan hare dierbaren weggerukt, maar Gods wil was het en Hij weze gezegend. Lieve ouders, dierbare broeders en zuster, weent niet als degenen die geen hoop meer hebben, eenmaal zien we elkander weer. Ik dank u allen om al de genegenheid mij geschonken, ik bid voor u, bidt voor mij.
bidprentje in mijn bezit
Vanderheyden Maria º29/11/1893 onbekend †26/12/1970 onbekend 24216
weduwe sinds ?
gehuwd met Simons Joannes
Vanderheyden Maria º20/11/1936 Hamont †10/10/1986 Geel 35397
godvruchtig overleden te Geel op 10 oktober 1986
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Heynickx Leonardus
Vanderheyden Maria º1885 onbekend onbekend 54992
foto uit 1958 gouden bruiloft van het echtpaar Joannes Brebels en Maria Van der hijden, zie 'het èzendröpke' nummer 76 - november 2019 - pagina 61
gehuwd met Brebels Joannes in 1908
Vanderheyden Maria Florentina º27/10/1897 Zonhoven †26/11/1975 Zonhoven 50101
weduwe sinds 19/03/1955
VANDERHEYDEN, Maria Florentina, geboren op 27-10-1897 te Zonhoven, overleden op 26-11-1975 te Zonhoven op 78-jarige leeftijd, begraven op 29-11-1975 te Zonhoven-Halvenweg, weduwe van Van Heeswijck Jean.
(bron: Het Belang van Limburg, 1975-11-28)
gehuwd met Van Heeswyck Jean Mathijs
Vanderheyden Maria Johanna (Jeanne) º06/09/1932 Dilsen †08/06/2001 Neerglabbeek 5159
weduwe sinds 24/10/1993
geboren te Dilsen op 6 september 1932 en thuis overleden te Neerglabbeek op 8 juni 2001
gehuwd met Cober Robert Mathijs
Vanderheyden Mathieu º06/06/1928 Opglabbeek †06/11/2008 Neeroeteren 44647
lid van OKRA en van de mijnwerkers-brancardiers
hij werd geboren te Opglabbeek op 6 juni 1928 en is plots thuis overleden te Neeroeteren op 6 november 2008, voorzien van de Heilige Genademiddelen
de families Vanderheyden en Stijven
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Stijven Mia
Vanderheyden Mia º22/05/1929 Opglabbeek †27/01/2014 Niel-bij-As 23803
weduwe sinds 14/06/2003
geboren te Opglabbeek op 22 mei 1929 en overleden te Niel-bij-As op 27 januari 2014
de families Vandeheyden en Brouns
gehuwd met Brouns René
Vanderheyden Paul Antoon º23/03/1934 Beverlo †10/04/2020 Maaseik 57132
In memoriam Paul Vanderheyden - °23 maart 1934 †10 april 2020 - door Jaak Bergers
Dood laat pijn achter die niemand kan helen, liefde laat herinneringen achter die niemand kan stelen. Het leven komt, het leven gaat. Het mooiste aan vergankelijkheid is dat het moment niet terugkeert, maar de herinnering is onsterfelijk. Op 10 april 2020 wisselde Paul Vanderheyden voorlopigheid met eeuwigheid. Hij was jaren actief in het Gemeenschapsonderwijs als leraar Engels in Bree en als directeur van de Middenschool in Eisden. Hij woonde in Maaseik waar zijn echtgenote Lea Van Grieken ook in het onderwijs stond. De familie Vanderheyden, Kempenaren, was in Maaseik goed ingeburgerd in het socio-culturele en politieke verenigingsleven. Zo was Paul onder andere spelend lid van Speelgroep Van Eyck en een gerespecteerd amateurdichter. Hij publiceerde met succes verschillende bundels en ander literair werk onder het synoniem Paul Manderfelt. Zijn schuilnaam verwijst naar de plaats waar hij militaire dienst deed. Na zijn pensionering verhuisde hij naar Hasselt om korter bij zijn dochter te zijn. Opmerkelijk in 1992 was zijn uitgave 'Agnus Agnus', een schitterende interpretatie in verzen van Van Eycks meesterwerk Het Lam Gods. In zijn bekende dichtstijl met rijke beeldentaal en een gevarieerde rijmtechniek, analyseert hij haarfijn deeltje per deeltje van het wereldbekend veelluik. Die uitzonderlijke bundel van 65 pagina's kwam tot stand naar aanleiding van de viering van '600 jaar Jan Van Eyck' door de stad Maaseik. De overledene was een vriendelijk en waardig man, een echte gentleman, een sterke persoonlijkheid met grote woord- en daadkracht. Onvergetelijk!
Uit De Maaseikenaar, 2020 nummer 4 - pagina 194
gehuwd met Van Grieken Lea Maria Jean op 12/07/1961 te Heusden (Limburg)
Vanderhoedonck Aldegonda Theresia º07/10/1890 Peer †09/04/1978 Wijchmaal 49625
zie het boek "Grasduinen in Wijchmaal" uit 1982, pagina 10 (met foto)
VANDERHOEDONCK, Aldegonda Theresia, geboren op 07-10-1890 te Peer, overleden op 09-04-1978 te Wijchmaal op 87-jarige leeftijd, begraven op 13-04-1978 te Wijchmaal, weduwe van Ceyssens Pieter Joannes.
(bron: Het Belang van Limburg, 1978-04-12)
gehuwd met Ceyssens Pieter Johannes
Vanderhoeven Alice º13/11/1933 Ophoven †09/12/2004 Genk 22646
lid van de toneelkring Hand in Hand, Ophoven
geboren te ophoven op 13 november 1933 en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 9 december 2004, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Van Eygen-Vanderhoeven en Koopmans-Verlaek
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Vanderhoeven 'Leonard' Hubert
gehuwd met Van Eygen Emiel
Vander Hoeven Anna Helena º04/11/1842 Maaseik †19/04/1924 Maaseik 21953
uit het parenteel van Gerardus van Wijck (°1655) - pagina 13
gehuwd met Vanwijck Gerardus in 1870 te Maaseik
Van der Hoeven Françoise Maria Helena º09/07/1913 Maaseik †24/05/1942 Hasselt 10773
zeer godvruchtig in den Heer overleden te Hasselt op Sinxendag 1942 !
De plechtige lijkdienst zal plaats hebben in de Sint-Quintinuskerk te Hasselt op Woensdag 27/05/1942 om 9 1/2 uur. De teraardbestelling den zelfden dag te Maaseik.
Vaartwel, lieve ouders, zusters, broeder en al die mij goed hebt gedaan, …
bidprentje in mijn bezit
Vanderhoeven Guillaume º15/12/1940 Ophoven †03/04/1984 Leuven 26549
geboren te Ophoven op 15 december 1940 en godvruchtig overleden te Leuven op 3 april 1984, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
de families Vanderhoeven en Koopmans
Werkzaam vanaf zijn vroegste jaren, eenvoudig en oprecht van hart, is hij door het leven gegaan. Gedurende vele maanden heeft hij die harde pijn van de ziekte blijven dragen, nooit was er iets te veel voor hem. …
bidprentje in mijn bezit
Vader Vanderhoeven 'Leonard' Hubert
Vanderhoeven Hélène º22/03/1922 Maaseik †01/08/2003 Dilsen-Stokkem 15050
weduwe sinds 06/10/1981
bidprentje in mijn bezit
Vader Vanderhoeven 'Leonard' Hubert
gehuwd met Brouwers Hermanus Renier
Vanderhoeven Hubert º29/03/1940 Opgrimbie †20/03/1964 Elen 32280
VANDERHOEVEN, Hubert, geboren op 29-03-1940 te Opgrimbie, overleden op 20-03-1964 te Elen op 23-jarige leeftijd, gehuwd met Hornix Alphonsine.
gehuwd met Hornix Alfonsine
Vanderhoeven Jozef º02/03/1886 Rekem †11/04/1962 Hasselt 44025
weduwnaar sinds ?
oudstrijder en oorlogsinvalide 1914-1918, oud-veteraan van Leopold III, vereerd met verschillende eretekens
geboren te Rekem, de 2 maart 1886, en godvruchtig in de Heer overleden in de Salvatorkliniek te Hasselt, de 11 april 1962, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
de families Vanderhoeven en Bunkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Bunkens Ida
Vanderhoeven Jules º07/12/1919 Rekem †03/12/2002 Rekem 13872
lid van het Geheim Leger Sector Dilsen
in de Heer overleden in het O.P.Z. Daelwezeth te Rekem
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Vankan Marcella
Vanderhoeven 'Leonard' Hubert º02/01/1890 Maaseik †17/11/1972 Genk 16005
weduwnaar sinds 09/05/1962
lid van de bond van het Heilig Hart, de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Koopmans 'Maria' Elisabeth
Vanderhoeven Leonardus Martinus Josephus (Jozef) º31/03/1892 Maaseik †25/09/1920 Maaseik 11305
geboorteakte nummer 45 dd. 31/03/1892 - burgerlijke stand Maaseik
geboren te Maaseik op 31 maart 1892 en overleden te Maaseik op 25 september 1920
zoon van Pieter Franciscus Vanderhoeven, schrijnwerker, en van Maria Helena Steyvers
oorlogsvrijwilliger
lijkrede uitgesproken op het graf door Mijnheer Louis Goldsteyn, Voorzitter van de "Maeseycker Oud-Strijders".
Geachte Familie, mijne Heeren, Strijdmakkers,
Weer staan we geschaard rond het graf van een dergenen, die de vrucht van hunnen arbeid en van hun lijden niet mochten smaken. We komen vaarwel zeggen, aan onzen vriend en wapenbroeder Jozef Vanderhoeven …
"Vlamingen, gedenkt den Gulden sporenslag, en gij vrienden uit Wallonië, herinnert u den heldenmoed der Franchimonteezen".
Deze woorden uitgesproken door een vorst, wiens land laffelijk was aangevallen, deed onze jonge harten ontvlammen. Voor U, Jozef, was dit een beroep op uw trots, op uw mannenkracht, op uw leven. Gij begreept het en vloogt ten strijde. Gij toondet dat gij het erfdeel der vaderen, een erfdeel van onbuigzamen trots en nooit versaagde manhaftigheid ongeschonden en en ongeschokt kondt torschen in het aanschijn van den dood. Gij offerdet blijgezind uw jong leven om een rechtvaardigen krijg , om het ideaal van het recht staande te houden boven de menschen. Voor ons Soldaten, was hij geen onbekende; op het front kenden wij hem immer met den glimlach op het gelaat. In de gevaarlijkste oogenblikken  was zijn woord eene opbeuring, in de zwartste stonden was het een balsem, voor het gekwetste hart. Zijne openhartigheid, eenvoud en gedienstigheid deden hem hoog waardeeren. Vijanden waren hem onbekend, slechts degene die onrecht sprak, vluchtte hem.
Hij is ons ontrukt … De Voorzienigheid gedoogde niet dat aan zijne familie het geluk onttrokken wierd, hunnen lieven jongen weer te zien. Twee volle jaren heeft hij het huiselijk geluk nog gekend, doch geknakt door onmenschelijke moordtuigen is hij heengegaan, zacht en liefdevol gelijk wij hem altijd gekend hebben. Zijne herinnering zal bij ons in zegening blijven. Rust in vrede! Koene Ijzerheld. God loone U, ware Vaderlander, die glorievol sneefdet op 't bloedige slagveld, voor de vrijheid van ons dierbaar Vaderland.
bidprentje in mijn bezit
Vanderhoeven Leonie Maria Catharina º20/05/1901 Maaseik †03/08/1982 Maaseik 1395
overleden te Maaseik op 3 augustus 1982
Geheel onverwacht maar niet onvoorbereid is deze goede vrouw van ons heengegaan.
de families Van der Hoeven, Houben en Philips
bidprentje in mijn bezit
Vader Vanderhoeven Willem Hubert
Moeder Houben Cornelia
Vanderhoeven Louiza º1904 onbekend onbekend 30779
overleden vóór 1975
gehuwd met Cornips Lambert Henri
Vanderhoeven Maria º08/09/1910 Rekem †12/08/1986 Leut 13865
VANDERHOEVEN, Maria, geboren op 08-09-1910 te Rekem, overleden op 12-08-1986 te Leut op 75-jarige leeftijd, begraven op 16-08-1986 te Rekem, echtgenote van Stouten Louis.
(bron: Het Belang van Limburg, 1986-08-14)
gehuwd met Stouten Louis
Vanderhoeven Maria º22/09/1903 Maaseik †23/10/1984 Hasselt 26533
weduwe sinds ?
godvruchtig in de Heer overleden te Hasselt
de families Vanderhoeven, Philips, Houben en Bogaerts
bidprentje in mijn bezit
Vader Vanderhoeven Willem Hubert
Moeder Houben Cornelia
gehuwd met Philips Frans
Vanderhoeven Maria Cornelia º10/07/1829 Maaseik †15/08/1905 Maaseik 60436
VANDERHOEVEN Maria Cornelia
-x-x-x-
gehuwd voor de kerk op 20‑02‑1860 te Maaseik (getuige(n): Christianus Fiddelaers, Gertrudis van der Hoeven) met VANDERHOEVEN, Maria Cornelia, 30 jaar oud, geboren op 10‑07‑1829 om 05.00 uur te Maaseik, overleden op 15‑08‑1905 om 14.00 uur te Maaseik op 76-jarige leeftijd (aangifte door: zoon Gérard Fiddelaers 44 j. huisverver en Lambert Dirx 75 j. veldwachter en nabuur), dochter van Van der HOEVEN (Van der Hoven), Petrus en WIERS (Wijers), Anna Maria.
gehuwd met Fiddelaers Joannes Jacobus op 16/02/1860 te Maaseik
Van der Hoeven 'Maria' Elisa Cornelia º02/10/1895 Maaseik †22/04/1929 Maaseik 6199
geboren te Maeseyck den 2 October 1895 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 22 April 1929, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
God is de Heer van leven en dood, hij gaf het kind en nam de moeder
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Berghs Pieter Johannes 'Hubertus' (Hubert) op 22/10/1927 te Maaseik
Vanderhoeven Mariette º07/04/1947 Rekem †23/04/2004 onbekend 33759
thuis overleden op 23 april 2004
de families Vanderhoeven en Deluyker
bidprentje in mijn bezit
Vanderhoeven Petrus Franciscus (Pieter) º03/05/1859 Maaseik onbekend 49907
uit het parochieregister van Aldeneik
gehuwd met Steyvers Maria Helena op 06/02/1888 te onbekend / Aldeneik
Vanderhoeven Pierre Antoine Guillaume º11/10/1907 Maaseik †11/03/1993 Maaseik 1394
beroep: drogist
lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en de Gehandicaptenwerking
bidprentje in mijn bezit
Vader Vanderhoeven Willem Hubert
Moeder Houben Cornelia
Vanderhoeven Theo º30/09/1936 Maaseik †08/10/2010 Peer 46424
adjudant op rust bij het Belgisch leger
onderscheiden met meerdere militaire eretekens
geboren te Maaseik op 30 september 1936 en rustig van ons heengegaan in het woonzorgcentrum Sint-Antonius te Peer op 8 oktober 2010
de familie Vanderhoeven
Vanderhoeven Willem Hubert º19/09/1868 Maaseik †29/04/1951 Maaseik 16003
erevoorzitter en medestichter van de vereniging "De Noordmannen"
geboren te Maaseik de 19 September 1868 en aldaar schielijk overleden de 29 April 1951, voorzien van de laatste HH. Sacramenten
de families Van der Hoeven, Houben, Delau en Steyvers
… Dierbare echtgenote, God heeft ons huwelijk gezegend en toegelaten dat we met vreugde onze gouden bruiloft mochten vieren; samen hebben we lief en leed beleefd; ik dank u om uw trouwe genegenheid en steun; …
VAN DER HOEVEN, Willem Hubert, geboren op 19-09-1868 te Maaseik, overleden op 29-04-1951 te Maaseik op 82-jarige leeftijd, begraven op 02-05-1951 te Maaseik, echtgenoot van Houben Cornelia.
(bron: Het Belang van Limburg, 1951-05-01)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Houben Cornelia
Vanderhoven Anny º21/03/1930 Elen †14/10/2005 Herk-de-Stad 27083
godvruchtig overleden te Herk-de-Stad
de families Vanderhoven, Croes, Heuten en Pulinx
kinderen Betty, Erna en Eddy Croes
kleinkinderen: Clara en Sven Ruyloft, Jeroen Fosse en Donaat en Pauline Croes
gehuwd met Croes Jules
Vanderhoven Edouard º24/02/1892 Elen 61622
huwelijksakte nummer 1 dd. 16/04/1915 - burgerlijke stand Neeroeteren
zoon van Pieter Leonard Vanderhoven, overleden te Elen op 16/01/1912, en van Margaretha Schrooten, zonder beroep, te Eelen gehuisvest
gehuwd met Schrooten Maria 'Aldegondis' op 16/04/1915 te Neeroeteren
Vanderhoven Frank º17/02/1976 Bilzen †27/02/2000 Genk 23729
VANDERHOVEN, Frank, geboren op 17-02-1976 te Bilzen, overleden op 27-02-2000 te Genk op 24-jarige leeftijd, begraven op 03-03-2000 te Elen.
(bron: Het Belang van Limburg, 2000-03-01)
herdenkingsmis in de parochiekerk te Rotem op 5 maart 2005 om 19.00 uur
Vanderhoven Henri º24/03/1917 Elen †20/09/1999 Genk 12507
weduwnaar sinds 19/10/1991
ere-schoolhoofd en erelid van meerdere verenigingen
geboren te Elen op 24 maart 1917 en godvruchtig van ons heengegaan in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 20 september 1999, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Vanderhoven, Fincken, Heuten en Cuypers
5 kinderen: Jos, Marijke, Lutgart, Tonny en Peter Vanderhoven
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Fincken Alice
Vanderhoven Jean Henri Mathieu 'Eduard' º01/01/1920 Elen †18/03/1968 Elen 60240
VANDERHOVEN, Jean Henri Mathieu Eduard, geboren op 01-01-1920 te Elen, overleden op 18-03-1968 te Elen op 48-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1968 te Elen, echtgenoot van Vinken Sybilla.
(bron: Het Belang van Limburg, 1968-03-20)
gehuwd met Vinken 'Sibilla' Gertrudis Gerardina
Vanderhoven Jos º12/12/1944 onbekend †25/12/2002 onbekend 12022
stichter van de "Alphorn" te Elen
muziek was jouw lust en jouw leven, en aan de mensen heb je veel plezier gegeven.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schols Lisette
Vanderhoven Josephine º30/08/1927 Elen †07/12/2008 Sint-Truiden 42732
weduwe van de heer Jacques Vanthoor sinds ?
echtgenote van de heer Jozef Celis
geboren te Elen op 30 augustus 1927 en godvruchtig overleden in het R.Z. Sint-Trudo, campus Sint-Jozef te Sint-Truiden op 7 december 2008, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vanderhoven, Vanthoor en Celis
gehuwd met Celis Jozef
gehuwd met Vanthoor Jacques
Vanderhoven Leon º23/08/1932 Elen †13/01/2001 Genk 7976
godvruchtig in de Heer overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Lomm Josephine
Vanderhoven Leopold º1905 Elen ? onbekend 56353
gehuwd met Snijkers Maria Josephina op 16/04/1952 te Kinrooi
Vanderhoven Maria Gertrudis º21/08/1918 Elen †22/12/1987 Maaseik 4221
weduwe sinds 31/05/1979
overleden te Maaseik op 22 december 1987
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Aengeveld Jean Mathieu Hubert op 02/05/1942 te Elen
Vanderhoven Michel º24/05/1903 Rekem †27/02/1969 Maaseik 41024
gepensioneerd tolbeambte
lid van de bond van het Heilig Hart en van het kristelijk verbond van gepensioneerden
geboren te Rekem, de 24 mei 1903 en naar het Vaderhuis weergekeerd in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik, de 27 februari 1969, gesterkt door het Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen
de families Vanderhoven, Fraussen, Cardoes en Kortleven
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Fraussen Christina
Vanderhoven Peter º02/07/1957 Maaseik †03/08/2023 Dilsen-Stokkem 19041
geboren te Maaseik op 2 juli 1957 en plots overleden in woonzorgcentrum Huize Lieve Moenssens te Dilsen-Stokkem op 3 augustus 2023
de familie Vanderhoven
2 kinderen: Winke, Liesse
Vader Vanderhoven Henri
Moeder Fincken Alice
gehuwd met Deben Hilde
Vanderhoven Theo º1920 onbekend 23754
overleden vóór 2005
gehuwd met Hamers Guillemine
Vanderhoydonck Anna 'Catharina' º29/03/1908 Grote-Brogel †18/12/1991 Bree 18667
weduwe sinds 25/07/1986
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Haex Pieter Hendrik Leopold 'Leo'
Vanderhoydonck Louis º02/02/1907 Grote-Brogel †12/10/1976 Grote-Brogel 62816
lid van Kerk en Wereld, bond van gepensioneerden
bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia en meerdere godvruchtige genootschappen
hij werd geboren te Grote-Brogel op 2 februari 1907 en is aldaar godvruchtig overleden op 12 oktober 1976, voorzien van de Heilige Sakramenten der zieken
de families Vanderhoydonck en Ulenaers
 
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ulenaers Theresia
Vanderhoydonck Marthe º13/04/1900 Neerpelt †20/06/1981 Neerpelt 56894
weduwe sinds 07/06/1981
VANDERHOYDONCK, Marthe, geboren op 13-04-1900 te Neerpelt, overleden op 20-06-1981 te Neerpelt op 81-jarige leeftijd, begraven op 24-06-1981 te Neerpelt, weduwe van Moonen Alfons.
(bron: Het Belang van Limburg, 1981-06-22)
gehuwd met Moonen Alfons
Vanderhoydonck Pieter J. º09/06/1892 Peer †09/08/1973 Hasselt 46131
oudstrijder 1914-1918
geboren te Peer op 9 juni 1892 en overleden te Hasselt op 9 augustus 1973
gehuwd met Bielen Maria
Vanderhoydonckx Jaak º1900 Grote-Brogel 13657
Vader Vanderhoydonckx Wilhelmus
Vanderhoydonckx Wilhelmus º13/06/1874 Grote-Brogel †09/02/1964 Grote-Brogel 13655
weduwnaar sinds ?
voorzitter van de Kerkfabriek
lid van de bond van het Heilig Hart
medewerker van Don Bosco en vele andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden te Grote-Brogel
… Als een strak gespannen snaar zong zijn ziel van vreugde over de hemel als hij sprak over zijn priester Jaak, hem zo pijnlijk ontvallen in zijn oude dag. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Theunissen Ida Gertrudis
Vanderhoydonk Catharina (Toke) º1907 onbekend onbekend 24299
jong overleden
Vader Vanderhoydonk Joannes 'Michiel'
gehuwd met Brouwers Mathieu in 1930
Vanderhoydonk Joannes 'Michiel' º11/02/1870 Grote-Brogel †28/11/1949 Gerdingen 17752
Jubilarissen
lid van het werk van de Voortplanting des Geloofs en van het Sint-Jozefswerk
godvruchtig overleden te Gerdingen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Swinnen Gertrudis
Vanderhoydonk Joseph (Jefke) º30/07/1936 Grote-Brogel †11/12/2022 Zonhoven 63995
geboren te Grote-Brogel op 30 juli 1936 en thuis te Zonhoven zachtjes van ons heengegaan op 11 december 2020
de families Vanderhoydonk en Smeets
gehuwd met Smeets Roza (Rooske)
Vanderhoydonk Ludovicus Leonardus (Louis) º27/04/1940 Gerdingen †12/11/2019 Gerdingen 27392
landbouwhelper
zaakvoerder Aveve (Boerenbond)
oprichter Aveve Tuincentrum Gerdingen
hij werd geboren te Gerdingen op 27 april 1940 en is thuis, omringd door zijn gezin, zacht heengegaan op 12 november 2019
de families Vanderhoydonk-Geusens en Straetemans-Schouteden
Vader Vanderhoydonk Peter Joannes (Pieter)
Moeder Geusens Maria Elisabeth (Elisa)
gehuwd met Straetemans Clementina Wilhelmina
Vanderhoydonk Peter Joannes (Pieter) º22/03/1900 Opitter †04/06/1985 Gerdingen 3296
weduwnaar sinds 03/08/1954
lid van de bond van gepensioneerden
weldoener en vereerder van het Heilig Paterke van Hasselt
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Opitter op 22 maart 1900 en godvruchtig overleden te Gerdingen op 4 juni 1985, gesterkt door de Ziekenzalving en de Pauselijke Zegen
de families Vanderhoydonk en Geusens
Deze doorbrave mens leefde, na het vroeg heengaan van zijn geliefde echtgenote, met hart en ziel voor zijn groot gezin en talrijke kleinkinderen, die hij tederheid en liefde schonk. Door zijn noeste arbeid en inzet zag hij "Kessels" weelderig groeien en doorkruiste hij graag zijn vruchtbare akkers, waarop hij fier was en God voor dankte. …
bidprentje in mijn bezit
Vader Vanderhoydonk Joannes 'Michiel'
gehuwd met Geusens Maria Elisabeth (Elisa) te Bocholt
Vanderhoydonks Elisabeth (Zuster Valentine) º30/09/1900 Opitter †01/11/1975 Hasselt 36516
jubilares van de Grauwzusters-Franciscanessen van Hasselt
de Heer toegewijd door de kloostergeloften op 25 mei 1924
in de vrede van de verrezen Heer Jezus Christus opgenomen op 1 november 1975
… Gans haar kloosterleven 53 jaar stond zij in dienst van de zieken en bewaarde steeds de eenvoud en de hartelijkheid. ...
bidprentje in mijn bezit
Vanderhoydonks Harie º22/11/1937 Hasselt †22/07/2003 Neerpelt 14229
na een slepende, smartelijke ziekte overleden in het Heilig Hartziekenhuis te Neerpelt
lid van het zangkoor Singhet Scone en van verscheidene andere verenigingen
families Vanderhoydonks, Schrooten en Niesen
rouwbrief in mijn bezit
Vanderhoydonks Helena º05/09/1895 Bree †04/09/1990 Bree 18676
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Reynders Jan
Vanderhoydonks Lodewijk º29/08/1904 Opitter †28/10/1967 Grote-Brogel 40905
weduwnaar sinds ?
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen
geboren te Opitter, 29 augustus 1904 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Grote-Brogel, op 28 oktober 1967, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de pauselijke zegen "In articulo mortis"
de families Vanderhoydonks en Schrooten
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schrooten Catharina Jozefina
Vanderhoydonkx Cornelis º1881 onbekend onbekend 35543
vroegtijdig overleden
gehuwd met Lipkens Maria Elisabeth
Vanderhoydonkx Josephina º17/03/1891 Bree †13/05/1915 Bree 40644
jonge dochter
geboren te Bree, den 17 Maart 1897 en aldaar godvruchtig overleden, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk, den 13 Mei 1915
bidprentje in mijn bezit
Van der Jonckheyd Frans (Z.E.H.) º30/11/1884 Wuustwezel †27/08/1960 Kalmthout 33358
priester der Missie (Lazaristen)
houder van het ereteken Chevalier de Légion d'Honneur de France
in de Congregatie getreden op 18 september 1904
priester gewijd te Panningen (Hollands Limburg) op 16 juli 1911
missionaris in het Nabije Oosten, achtereenvolgens
te Zeitenlik Saloniki (Macedonië) tot 1921
te Constantinopel (Turkije) tot 1933
te Boekarest (Roemenië) tot 1957
aan de gevolgen van uitputtend gevangenisleven vredig in de Heer ontslapen in het Sint-Vincentiusrusthuis te Kalmthout, in het 50ste jaar van zijn priesterschap op 27 augustus 1960
bidprentje in mijn bezit
Van der Kallen Christine º17/10/1927 's Hertogenbosch (NL) †29/10/1998 Bree 18669
lid van de bond van gepensioneerden van Gerdingen
overleden in het ziekenhuis te Bree
bidprentje in mijn bezit
Vander Kracht Alberta Ghislaine W. º15/02/1928 Maaseik †03/11/2012 Maaseik 8849
e wilde zo graag bij ons blijven en vocht zolang je kon. Maar deze strijd was niet te winnen.Bedroefd nemen wij afscheid van MEVROUW Alberta VANDER KRACHT, echtgenote van wijlen de heer Henri Veugelers
Geboren te Maaseik op 15 februari 1928 en overleden thuis te Maaseik op 3 november 2012, gesterkt door het sacrament der zieken.
Dit melden u:Guido en Suzanne TRIPS-VEUGELERS, Audrey, Elfi
Jean-Louis en Anita VEUGELERS-DECKERS, Janice en Rudy, Julie, Jill
Peter en Lisette VEUGELERS-VERHEYEN
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Delen mee in dit verdriet haar zus, schoonbroer, neven en nichten van de families VANDER KRACHT, VEUGELERS, ERDTBRUGGEN en KESSELS.
Met dank aan dr. Baens, Chantal, Kristel en Kevin, het verplegend personeel,
Mia, haar buurvrouw en Monique van Pallion.
De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de St.-Catharinakerk, Waagstraat te Maaseik op WOENSDAG 7 NOVEMBER 2012 om 10.30 uur, gevolgd door de teraardebestelling.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum vanaf 9.45 uur.
De gebedswake heeft plaats in voornoemde kerk op DINSDAG 6 NOVEMBER 2012 om 19.00 uur, waarna de familie uw deelneming ontvangt in het uitvaartcentrum.
U kan afscheid nemen van Alberta in Uitvaartcentrum Vancleef, Mgr. Koningsstraat 4, 3680 Maaseik, maandag van 17.00 tot 19.00 uur en dinsdag na de gebedswake samen met de familie.
rouwadres: Bleumerstraat 3680 Maaseik.
Familie, vrienden en kennissen die geen overlijdensbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen.
Begr. Vancleef, Maaseik Tel. 089-56.43.59 - www.uitvaartvancleef.be
Moeder Erdbruggen Josephine
gehuwd met Veugelers Hendrikus op 16/04/1949 te Maaseik
Vander Kracht Alberte º30/03/1925 Maaseik †03/08/1978 Maaseik 9505
geboren te Maaseik op 30 maart 1925 en na een langdurige ziekte overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 3 augustus 1978, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Vander Kracht, Ponsen, Daelemans en Brouwers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ponsen 'Lambert' Nicolaas Theodoor
Vanderkracht Anna Mathildes Christiana (Annie) º20/05/1923 Maaseik †06/07/2014 Maaseik 8844
weduwe sinds 01/08/1983
geboren te Maaseik op 20 mei 1923 en overleden in het woonzorgcentrum Maaspoorte te Maaseik op 6 juli 2014, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vanderkracht en Busschots
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Busschots Henri Denis Leopold Auguste op 03/05/1957 te Maaseik
Vander Kracht Gertrudis Ghislaine H. º12/04/1924 Maaseik †26/10/2004 Maaseik 7319
weduwe sinds 31/07/1999
plots overleden te Maaseik
gehuwd met Dubois Lambertus op 21/11/1942 te Maaseik
Vanderkracht Hendrik º27/06/1856 Rheden (NL) †17/02/1943 Maaseik 47663
lid van de bond van het Heilig Hart en de Derde Orde
geboren te Rheden (Nederland) den 27 Juni 1856 en godvruchtig in den Heer overleden te Maaseik den 17 Februari 1943, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
Hij was een man van geloof; rechtschapen en eenvoudig in handel en wandel; vriendelijk en minzaam in zijn omgang; een man van den goeden ouden stempel. Daarom was hij door iedereen geacht en bemind. Hij vond het geluk in het bestieren van zijn huis en hij vond zijn vreugde in den christelijken levenswandel zijner kinderen. … Zijn trouwe echtgenoote, met wie hij bijna zestig volle jaren samen leefde, bidt nu met haar kinderen en dierbaren, dat God hem een zalige rust moge schenken. Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U over hem. Onze-Lieve-Vrouw van Banneux, bid voor hem.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hamminck Alberte in 1883
Vander Kracht Henri º12/04/1958 Maaseik †12/03/1984 Maaseik 34738
na een droevig ongeluk overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 12 maart 1984
de families Vander Kracht en Vandenheuvel
bidprentje in mijn bezit
Vader Vander Kracht Pierre Theodoor Hendrikus
Moeder Vandenheuvel Elisabeth Leontine Mathilde
Vander Kracht Jan º1897 onbekend onbekend 12456
gehuwd met Erdbruggen Josephine
Vanderkracht Johanna º21/12/1929 Maaseik †15/10/1973 Ludenscheid (D) 18670
in de Heer overleden te Ludenscheid
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beeckaert Maurits
Vander Kracht Pierre Theodoor Hendrikus º16/03/1926 Maaseik †13/12/1989 Maaseik 8852
beroep: metaalarbeider
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandenheuvel Elisabeth Leontine Mathilde op 06/02/1948 te Maaseik
Vander Kracht Valentine º16/07/1931 Maaseik †01/06/1995 Maaseik 30323
weduwe van de heer Antoine Debay sinds ?
levensgezellin van de heer André Jacobs
overleden te Maaseik op 1 juni 1995
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jacobs André te partners
gehuwd met Debay Antoine
Vanderkragt Bertha º1892 onbekend onbekend 44986
overleden vóór 1977
gehuwd met Thijs Jan
Vanderkragt Joseph Henri º16/01/1896 Mechelen a/d Maas †10/04/1956 Maaseik 36511
ontvanger der belastingen 1ste klasse, vereerd met de burgerlijke medaille 1ste klas, het burgerlijk kruis van 1ste rang en de gouden palmen der Kroonorde
plots, maar niet onvoorbereid, door God teruggeroepen om rekenschap af te leggen over zijn leven te Maaseik op 10 april 1956
de families Vanderkracht-Jansen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jansen Maria Julia Bertha
Vanderkruys Antonius Joannes Franciscus (Antoine) º02/02/1906 Maaseik †07/08/1976 Geel 592
VANDERKRUYS, Antonius Joannes Franciscus, geboren op 02‑02‑1906 om 11.00 uur te Maaseik
weduwnaar sinds 16/09/1957
VANDERKRUYS, Antoine, geboren op 02-02-1906 te Maaseik, overleden op 07-08-1976 te Geel op 70-jarige leeftijd, weduwnaar van Snijckers Leontine.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Moeder Metten Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Snijkers 'Leontine' Marie Jacqueline
Vanderkruys 'Elisabeth' Anna Helena º14/06/1907 Maaseik †02/05/2002 Maaseik 2715
weduwe sinds 22/08/1981
in het rusthuis te Maaseik
-x-x-x-x-
VANDERKRUYS, Elisabeth Anna Helena, geboren op 14‑06‑1907 om 01.00 uur te Maaseik.
bidprentje in mijn bezit
Moeder Metten Anna Maria Elisabeth
gehuwd met Schülmeesters Balthazar Joseph Henri op 01/03/1930 te Maaseik
Vanderkruys Ferdinand º28/02/1932 Maaseik †07/12/2003 Geel 22729
weduwnaar sinds 23/07/2000
VANDERKRUYS, Ferdinand, geboren op 28-02-1932 te Maaseik, overleden op 07-12-2003 te Geel op 71-jarige leeftijd, weduwnaar van Langers Hilda.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Moeder Snijkers 'Leontine' Marie Jacqueline
gehuwd met Langers Hilda
Vanderkruys Franciscus (Frans) º04/05/1881 Maaseik †09/12/1910 Maaseik 3435
VANDERKRUYS (van der Kruijs), Franciscus, sigarenmakersgast te Maaseik (1905), sigarenmaker te Maaseik (1907), sigarenmakersgast te Maaseik (1909), sigarenmaker te Maaseik (1910), geboren op 04‑05‑1881 om 09.00 uur te Maaseik, gedoopt op 04‑05‑1881 te Maaseik (getuige(n): Franciscus van der Kruijs, Harlindis Berben), overleden op 09‑12‑1910 om 21.00 uur te Maaseik op 29-jarige leeftijd (aangifte door: de schoonbroeders Jean Metten 51 j. sigarenmaker en Théodore Schadick 27 j. brouwersgast), zoon van VANDERKRUYS, Hubertus Antonius en BERBEN, Anna Maria Elisabeth.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑09‑1905 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 15‑09‑1905 te Maaseik (getuige(n): Arnoldus Laumen, Helena Metten) met METTEN, Anna Maria Elisabeth, 19 jaar oud, geboren op 01‑01‑1886 om 03.00 uur te Maaseik, dochter van METTEN, Joannes en FREDRIX, Helena Hubertina.
Uit dit huwelijk:
1.
VANDERKRUYS, Antonius Joannes Franciscus, geboren op 02‑02‑1906 om 11.00 uur te Maaseik.
2.
VANDERKRUYS, Elisabeth Anna Helena, geboren op 14‑06‑1907 om 01.00 uur te Maaseik.
3.
VANDERKRUYS, Margaretha Anna Maria, geboren op 03‑03‑1909 om 17.00 uur te Maaseik.
gehuwd met Metten Anna Maria Elisabeth op 15/09/1905 te Maaseik
Vanderkruys Gertrudis Herlindis º05/12/1886 Maaseik †16/01/1969 Wijnegem 52054
lid van de Kristelijke Ouderlingenbond, van de bond van het Heilig Hart en van het Marialegioen
geboren te Maaseik op 5 december 1886 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Wijnegem in het rustoord Kasteel Molenheide op 16 januari 1969, voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken
de families Vanderkruys en Gielen
dhr. en mevr. Henri Theelen-Gielen
dhr. en mevr. Jos Gielen-Kestens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Gielen Joseph
Vanderkruys Hubertus 'Antonius' of Antoon º04/07/1855 Maaseik Maaseik ? 61661
VANDERKRUYS, Hubertus Antonius, schoenmaker te Maaseik (1880), geboren op 04‑07‑1855 om 22.00 uur te Maaseik, gedoopt op 06‑07‑1855 te Maaseik (getuige(n): Antonius Berben, Catharina Graus), zoon van Van der KRUIJS (Vandecruijs), Franciscus en BERBEN, Gertrudis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑04‑1880 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 13‑04‑1880 te Maaseik (getuige(n): Joannes van der Kruijs, Harlindis Berben) met BERBEN, Anna Maria Elisabeth, 23 jaar oud, geboren op 09‑03‑1857 om 02.00 uur te Aldeneik, gedoopt op 09‑03‑1857 te Aldeneik (getuige(n): Theodorus Rooyen, Anna Maria Elisabeth Berben), overleden op 08‑09‑1911 om 21.00 uur te Maaseik op 54-jarige leeftijd (aangifte door: de echtgenoot 56 j. schoenmaker en Alfons Berben 45 j. landbouwer en neef van de overledene), dochter van BERBEN, Mathias en ROOIJEN (Rooyen), Anna Catharina.
Uit dit huwelijk:
1.
VANDERKRUYS (van der Kruijs), Franciscus, sigarenmakersgast te Maaseik (1905), sigarenmaker te Maaseik (1907), sigarenmakersgast te Maaseik (1909), sigarenmaker te Maaseik (1910), geboren op 04‑05‑1881 om 09.00 uur te Maaseik, gedoopt op 04‑05‑1881 te Maaseik (getuige(n): Franciscus van der Kruijs, Harlindis Berben), overleden op 09‑12‑1910 om 21.00 uur te Maaseik op 29-jarige leeftijd (aangifte door: de schoonbroeders Jean Metten 51 j. sigarenmaker en Théodore Schadick 27 j. brouwersgast); gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑09‑1905 te Maaseik, gehuwd voor de kerk op 15‑09‑1905 te Maaseik (getuige(n): Arnoldus Laumen, Helena Metten) met METTEN, Anna Maria Elisabeth, 19 jaar oud, geboren op 01‑01‑1886 om 03.00 uur te Maaseik, dochter van METTEN, Joannes en FREDRIX, Helena Hubertina.
gehuwd met Berben Anna Maria Elisabeth op 13/04/1880 te Maaseik
Vanderkruys Joannes (Jean) º1853 Maaseik ? Maaseik ? 61659
gehuwd met Grüls Maria Anna Elisabeth
Vanderkruys Johannes Antonius Ludovicus º25/10/1902 Maaseik Maaseik? 61666
geboorteakte nummer 109 dd. 27/10/1902 - burgerlijke stand Maaseik
Vanderkruys Louisa Harlindis º02/09/1896 Maaseik †22/02/1977 Hasselt 56768
weduwe sinds 18/04/1968
geboren te Maaseik op 2 september 1896 en godvruchtig overleden in de Salvatorkliniek te Hasselt op 22 februari 1977, voorzien van het Sakrament der zieken
de families Vanderkruys, Simons, Berben en Breuls
… Linda was een goede en vrome vrouw, geboren en geborgen in een talrijk gezin. Veel jaren volgde zij de Eucharistieviering bij de Zusters Clarissen te Genk. De laatste jaren, na de dood van haar man, vond zij een "thuis" in het rusthuis Vinkenhof te Houthalen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Simons Jan Hubert
Vanderkruys Margaretha Anna Maria º03/03/1909 Maaseik onbekend 62606
VANDERKRUYS, Margaretha Anna Maria, geboren op 03‑03‑1909 om 17.00 uur te Maaseik.
Moeder Metten Anna Maria Elisabeth
Van der Kruys Maria Herlindis º26/03/1862 Maaseik †01/03/1929 Maaseik 39045
lid der Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw, van het Werk van Sint-Jozef en van de Eerewacht van het Heilig Hart
geboren te Maeseyck, den 26 Maart 1862 en aldaar godvruchtig overleden, den 1 Maart 1929, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
Vanderkruys Maria Hubertina Antoinetta º15/12/1890 Maaseik †21/03/1891 Maaseik 9035
geboorteakte nummer 116 dd. 16/12/1890 - burgerlijke stand Maaseik
overlijdensakte nummer 67 dd. 23/03/1891 - burgerlijke stand Maaseik
Vanderkruys Relindis Antonia Josephina (Jozefine) º15/05/1894 Maaseik †18/11/1958 Maaseik 6503
VANDERKRUYS, Relindis Antonia Josephina, 26 jaar oud, geboren op 15‑05‑1894 om 10.30 uur te Maaseik, dochter van Van der KRUIJS (Vanderkruijs, Van der Kruys), Joannes en GRULS, Maria Anna Elisabeth.
VANDERKRUYS, Josephina Relindis Ant, geboren op 15-05-1894 te Maaseik, overleden op 18-11-1958 te Maaseik op 64-jarige leeftijd, gehuwd met Telen Josephus Petrus.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Telen Petrus Joannes Josephus (Jozef) op 25/05/1920 te Maaseik
Vanderlee Albert º1903 onbekend onbekend 14099
overleden vóór 1992
gehuwd met Martens Anna Maria Catharina (Anna) te Maaseik ?
Van der Lee Cor º20/11/1919 Beemster (NL) †10/11/2007 Overpelt 39434
hij werd geboren te Beemster (NL) op 20 november 1919 en is plotseling overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 10 november 2007, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
bidprentje in mijn bezit
Vanderleyden Jan (Z.E.H.) º25/10/1905 Hasselt †02/05/1993 Zonhoven 16007
priester gewijd te Heverlee op 04/04/1931
leraar aan het College te Sint-Truiden vanaf 1932
kapelaan te Maaseik vanaf 1939
provinciale proost V.K.S. en godsdienstleraar Urselinnen Hasselt vanaf 1942
geestelijk directeur van het Marialegioen Limburg vanaf 1954
ereleraar sinds 1972
biddend lid van het Marialegioen
lid van de Oecumenische beweging der Caterinaten van Siëna
hij werd geboren te Hasselt op 25 oktober 1905 en is in de Heer overleden te Zonhoven op 2 mei 1993
de familie Vanderleyden
bidprentje in mijn bezit
Vanderleyden Maria Victorina Melania º14/07/1923 Veulen (Heers) †23/12/2013 Bree 42037
weduwe sinds 13/07/1989
zij werd geboren te Veulen op 14 juli 1923 en is zachtjes van ons heengegaan in het woon- en zorgcentrum Gerkenberg te Bree op 23 december 2013, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vanderleyden, Vandewinkel, Roosen en Goossens
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Vandewinkel Jan Mathijs op 02/09/1944 te Veulen (Heers)
Vanderlinden Adolphine º31/03/1893 Zelem †23/09/1923 Zelem 46894
Vanderlinden Albert º1922 onbekend 20673
overleden vóór 2002
gehuwd met Daniels Elisa
Vanderlinden Anna Catharina º25/04/1894 Elen †10/09/1966 Elen 22488
Een goede moeder is teruggekeerd naar God. Zij heeft haar taak hier op aarde vervuld naar best vermogen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Deters André
Vanderlinden August º14/03/1905 Herent †02/07/1983 Bilzen 40323
weduwnaar sinds 10/07/1976
oprustgesteld rijkswachter
oudstrijder en oorlogsinvalide 1940-1945
vereremerkt met verschillende eretekens in de Kroonorde
geboren te Herent, op 14 maart 1905 en overleden te Bilzen, op 2 juli 1983, voorzien van de sakramenten der zieken
de families Vanderlinden, Smits, Versonnen en Pareyn
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Smits Anna Maria
Vanderlinden Camille º31/08/1898 Zelem onbekend 46897
bediende gemeente
geboren te Zelem op 31 augustus 1898
6 kinderen: Oswald, Suzanne, Hilda, Lieve, …  , Erik
gehuwd met Pierloz Antoine op 23/01/1922 te Hasselt
Vanderlinden Ceçile º05/04/1897 Zelem †24/10/1936 Hasselt 46896
geboren te Zelem op 5 april 1897 en overleden te Hasselt op 24 oktober 1936 (longziekte)
uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 73
Vanderlinden Christiaan º1840 Maaseik †1890 Zelem 46891
gehuwd met Brans Anna Elisabeth
Vanderlinden Edgard º25/06/1903 Zelem †01/06/1976 Antwerpen 46898
architect
geboren te Zelem op 25 juni 1903 en overleden te Antwerpen op ?? Juni 1976  (hart)
uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 73
Vanderlinden Elvire º18/03/1895 Zelem †17/03/1973 Berchem 46895
winkel in de Koning Albertstraat te Hasselt
geboren te Zelem op 18 maart 1895 en overleden te Berchem Antwerpen op 17 maart 1973 (hersenbloeding)
uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 73
Vanderlinden Firmin º19/04/1939 Kuringen †26/11/1995 As 18672
de families Vanderlinden-Weckx en Luysmans-Langers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Luysmans Annie te levensgezel
Vanderlinden Hubert º18/11/1904 Elen †24/11/1993 Elen 33892
in familiekring overleden te Elen op 24 november 1993 gesterkt door het Sacrament der Zieken
In de ouderdom van 89 jaar is een sterke en moedige man van ons heengegaan na een leven van hard werken als vrachtvoerder, klompenmaker, boer, gemeenteraadslid, duivenmelker en melkvoerder. De laatste jaren heeft genoten van een rustige oude dag. Heel eenvoudig en vol warmte kon hij vertellen over de tijd van toen. Hij hechtte veel waarde aan eerlijkheid en rechtvaardigheid. Zijn familie en vrienden mochten hem graag. We danken God voor alle vriendschap die van hem is uitgegaan.
de families Vanderlinden en Dalemans
bidprentje in mijn bezit
Vanderlinden Hubertina º1870 onbekend onbekend 52158
overleden vóór 1942
gehuwd met Severijns Theodorus Hubertus
Vanderlinden Irma º19/12/1891 Zelem †31/01/1937 Hasselt 46893
geboren te Zelem op 19 december 1891
peter: Peter Jacob Clijsters
meter: Elisabeth Brans
overleden te Hasselt op 31 januari 1937
5 kinderen: Simone, Jean, Christiane, Jaak en Marcel Pierloz
uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 72
gehuwd met Pierloz Frederik op 02/08/1919 te Hasselt
Vanderlinden Jaak º1920 onbekend 59278
gehuwd met Meurs Maria Catharina
Vanderlinden Jan º1877 onbekend onbekend 52473
weduwnaar sinds 17/02/1964
gehuwd met Dalemans Anna
Vanderlinden Jan º19/10/1895 Dorne Opoeteren †06/12/1988 Genk 30212
weduwnaar sinds 07/03/1985
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
overleden te Genk, Heiderust
de families Vanderlinden-Broekx en Derkoningen-Janssen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Derkoningen Anna
Vanderlinden Joannes Arnoldus º03/06/1906 Rotem †14/04/1968 Lanaken 30873
weduwnaar in het eerste huwelijk van mevrouw Aldegonda Segers
echtgenoot in het tweede huwelijk van mevrouw Wilhelmina Hoenink
oudstrijder 1940-1945
lid van de invaliedenbond en de bond van gepensioneerden
overleden in het Medisch Instituut te Lanaken
de families Vanderlinden, Gijsen, Segers, Hoenink, Egbers en Doenbeek
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hoenink Wilhelmina
gehuwd met Segers Aldegonda
Vanderlinden Lambert º27/02/1863 Maaseik †30/11/1921 Hasselt 46890
onderwijzer te Zelem
secretaris van Mgr. Broeckx, Tramstraat te Hasselt
hij is geboren te Maaseik op 27 februari 1863 en hij overleed te Hasselt aan de gevolgen van longkanker op 30 november 1921
6 kinderen: Irma, Adophine (Fina), Elvire, Ceçile, Camille en Edgard Vanderlinden
uit "De Stam Clijsters" van Leo en Jan Clijsters - 24 juni 1978, pagina 72
gehuwd met Clijsters Rosalie op 07/02/1891 te Zelem
Vanderlinden Louisa º1907 onbekend onbekend 15656
weduwe sinds 07/11/1986
gehuwd met Slangen Lambert
Vanderlinden Margarehtha º1899 onbekend onbekend 49526
weduwe sinds 11/11/1975
gehuwd met Derkoningen Balthazar
Vanderlinden Margaretha º03/10/1902 Elen onbekend 1414
werkvrouw
weduwe sinds 11/06/1951
gehuwd met Boonen Hubert François
Vanderlinden Maria Catharina º29/09/1824 Rotem †20/02/1905 Maaseik 60520
gehuwd op 09‑04‑1856 te Maaseik (getuige(n): Pieter Joannes Vanderlinden 76 j. landbouwer, oom van de bruid, Christiaan Vanderlinden 48 j. landbouwer neef van de bruid, Henri Kelleneers 53 j. houtdraaier en Engelbert Gilissen 31 j. huissier kennissen), gehuwd voor de kerk op 09‑04‑1856 te Aldeneik (getuige(n): Gulielmus Dirkx (Vissersweert), Petronella van Ratingen (Geistingen)) met Van der LINDEN (Vanderlinden), Maria Catharina, 31 jaar oud, geboren op 29‑09‑1824 om 08.00 uur te Rotem, overleden op 20‑02‑1905 om 03.00 uur te Maaseik op 80-jarige leeftijd (aangifte door: zoon Willem Dirkx 49 j. touwslager en Jean Vandewinkel 41 j. en nabuur), dochter van VANDERLINDEN, Jacobus en GONNISSEN, Anna Catharina.
gehuwd met Dirkx Joannes Laurentius op 09/04/1856 te Maaseik / Aldeneik
Vanderlinden Maria Hubertina º03/07/1906 Elen †30/01/1993 Maaseik 2392
weduwe sinds 25/02/1966
zij werd geboren te Elen op 3 juli 1906 en is overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 30 januari 1993, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Schulpen en Vanderlinden
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Schulpen Willem Gerard
Vanderlinden Michel º05/10/1928 Opoeteren †18/11/2005 Niel-bij-As 39288
lid van de Heideduif As
geboren te Opoeteren op 5 oktober 1928 en thuis in familiekring overleden te Niel-bij-As op 18 november 2005, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Vanderlinden en Berger
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Berger Maria
Vanderlinden Nicolaas º22/03/1910 Elen †12/02/1984 Elen 30503
… Dankbaar was hij voor zijn mooie en bezorgde thuis, waarvoor hij tot de laatste dag hard gewerkt heeft, en waar hij zich zo echt gelukkig kon voelen; dankbaar voor de kinderen en kleinkinderen, voor wie hij toch altijd zo bekommerd was en waarmee hij zo gelukkig was. …
de families Vanderlinden, Broens, Dalemans en Coolen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Broens Alice
Vanderlinden Petronella º14/01/1904 Elen †14/05/1990 Elen 30460
weduwe sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden, Ziekenzorg en van de Broederschap van het Heilig Paterke van Hasselt
na een langdurige ziekte overleden te Elen
de families Vanderlinden, Tiesters, Dalemans, Crijns en Severijns
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Tiesters Leon
Vanderlinden Raymond º24/02/1931 Parijs (FR) †16/09/2001 Rotem 4894
gehuwd met Dautzenberg Irma
Vanderlinden Theodoor º19/06/1932 Opoeteren †13/08/2021 Lanklaar 58013
weduwnaar sinds 20/11/2019
geboren te Opoeteren op 19 juni 1932 en overleden te Lanklaar op 13 augustus 2021
de families Vanderlinden en Steyven
gehuwd met Steyven Louisa
Vanderlocht Catharina º1894 onbekend onbekend 31423
gehuwd met Craeghs Mathijs
Van der Looy Guillaume º25/01/1914 Neerpelt †16/11/2006 Hamont 37361
weduwnaar sinds 2006
geboren te Neerpelt op 25 januari 1914 en overleden te Hamont op 16 november 2006
de families Van der Looy en Wynants
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wynants Clementine
Van der Looy Paul º11/05/1921 Neerpelt †23/12/2005 Neerpelt 28124
weduwnaar sinds ?
lid van K.B.G.
thuis godvruchtig overleden te Neerpelt
gehuwd met Thijs Cathje
Van der Looy Willem º11/02/1878 Neerpelt †22/11/1944 Hamont 57315
weduwnaar sinds 03/01/1940
lid van den bond van het Heilig Hart en van het genootschap van Sint-Jozef
oud-bediende aan de staatsspoorwegen
geboren te Neerpelt den 11en Februari 1878 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Hamont den 22en November 1944, gesterkt door de genademiddelen der Heilige Kerk
de families Van der Looy en Polmans
talrijke kroost
… Treurt dus niet, mijn lieve kinderen, maar blikt met hoop naar den hemel op waar ik samen met moeder op u wachten zal. En bidt voor mij, gij vooral mijn zoon, die den Heer uw leven gewijd hebt. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Polmans Maria
Vandermaesen Catharina º1875 onbekend onbekend 39998
overleden vóór 1946
gehuwd met Winters Pieter Jan Mathijs
Vandermaesen Julia º29/01/1902 Tessenderlo †25/03/1986 Bree 63850
VANDERMAESEN, Julia, geboren op 29-01-1902 te Tessenderlo, overleden op 25-03-1986 te Bree op 84-jarige leeftijd, gehuwd met Housen Jaak.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Housen Jaak
Vandermaesen Koen º19/04/1976 Turnhout †06/08/2005 Hoensbroek (NL) 26071
de plechtige uitvaartdienst zal in beperkte familiekring plaatshebben in de aula van het crematorium De Tesch, Prins Bisschopssingel 67 te 3500 Hasselt, op donderdag 11 augustus 2005 om 10.30 uur
Vandermaesen Marcel º01/07/1919 Kwaadmechelen †28/06/1961 Kwaadmechelen 34114
lid van het A.C.V.
lid van de mijnwerkers-brancardiers
godvruchtig overleden te Kwaadmechelen op 28 juni 1961
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Beets Carolina
Vandermaesen René º08/01/1927 Hechtel †24/03/2000 Hechtel 15692
weduwnaar sinds 11/01/1994
lid van de K.W.B.
in naaste familiekring godvruchtig overleden te Hechtel
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Smolders Maria
Vandermeeren Gerarda (Zuster Gerda) º15/08/1910 Bree †25/08/1985 Mechelen 28427
Zuster van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid
in het klooster getreden op 12 mei 1930
geprofest op 18 maart 1932
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Mechelen op 25 augustus 1985
de familie Vandermeeren-D'Exelle
bidprentje in mijn bezit
Vandermeeren Jef º31/01/1936 Wellen †08/04/2024 Bree 64625
directeur Air Liquide Limburg
geboren te Wellen op 31 januari 1936 en overleden te Bree op 8 april 2024
 
gehuwd met Donné Rina
van der Meer Nico (E.H.) (osc) º23/01/1931 Zoeterwoude (NL) †25/04/2019 Maaseik 46102
Kruisheer
briljanten kloosterjubilaris
trouw lid van Velt en van de Limburgse Imkersbond
geboren te Zoeterwoude op 23 januari 1931 en rustig overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Maaseik op 25 april 2019, voorzien van het Sacrament van de zieken
Alles is ritme, leert ons de natuur. Elke plant en elk dier heeft een eigen ritme. Ze doen het op hun eigen manier: ontkiemen of geboren worden, groeien, vrucht dragen en sterven. Zo gaat het ook met onze roeping, getuigde broeder Nico van der Meer. Hij was een zeer gelovig religieus, trouw in het gemeenschappelijk gebed, bezorgd om het welzijn van zijn confraters en nadrukkelijk gehecht aan de momenten van persoonlijke meditatie. 'Ik heb mij dikwijls afgevraagd', beweerde hij lang geleden, 'hoe het toch mogelijk is dat God ieder mens persoonlijk kent en liefheeft, zoveel miljarden mensen! Het antwoord vond ik in de zon. Als ik buiten in de zon ga staan, bevinden op datzelfde ogenblik miljoenen andere mensen zich in het licht en de warmte van dezelfde zon. Ik noem mij niet bevoorrecht omdat de zon voor mij geheel en al schijnt, omdat wij allemaal immers evenveel zon ontvangen. Ik noem het schijnen van de zon een beeld van Gods alomtegenwoordigheid.'
De grote verscheidenheid in de natuur bewonderde hij: zoveel vormen, kleuren, geuren en smaken en allemaal worden ze door die ene aarde gevoed. 's Morgens vroeg is de natuur op z'n mooist en alles is nog fris. Iedere dag stond broeder Nico voor dag en dauw op, verrichte alvast een karweitje en beluisterde in het fluisteren van de wind Gods uitnodiging om te bidden en te handelen zoals Jezus dat had voorgedaan. Hij mijmerde graag over de natuur die ons twee oren heeft gegeven en slechts één tong opdat we meer zouden luisteren naar dan praten over elkaar.
Broeder Nico leefde in harmonie met de natuur en dat maakte hem helder als water. Een appel met een rot plekje erin gooien veel mensen weg, maar hij sneed het rotte plekje weg en at de rest lekker op, in de hoop dat God dat met hem straks ook zou doen. 'Ik hoop', verzuchtte hij, 'dat Hij me niet zal verwerpen omdat ik niet helemaal zuiver ben, maar dat Hij het goede in mij zal behouden'.
Bijna een halve eeuw lang hielp hij in het internaat van het college en stond hij in voor de was van klooster en internaat. De leerlingen en zijn confraters waardeerden hem als een harde werker en hadden graag met hem te doen. Negenenzestig jaren van zijn leven was broeder Nico van der Meer tuinman. In de tuin en met uitbreiding in de natuur lagen volgens hem veel voorafbeeldingen van de grote werkelijkheid die achter dit leven schuil gaat. Alles wat wij hier op aarde kunnen zien of horen, proeven, ruiken of op welke manier ook kunnen waarnemen, was volgens hem maar een stipje van de grote werkelijkheid die God is. Daarom durfde hij ook zeggen: 'Ik hoop dat eens een dag zal komen waarop de Heer zal zeggen: Kom, Nico, hou nu maar eens op met dat schoffelen en peren plukken en kom wandelen in Mijn tuin en kijk maar eens goed rond, dan zal je alles beter begrijpen.
De Kruisheren en de families van der Meer en berg danken u voor uw gebed en medeleven.
De families van der Meer en Berg
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vandermeulen Adriaan Lambert 'Jan' º30/05/1905 Bree †08/05/1961 As 64236
geboorteakte nummer 40 dd. 30/05/1905 - burgerlijke stand Bree
pagina 436 van 924 Rijksarchief
-x-x-x-
VANDERMEULEN, Jan, geboren op 30-05-1905 te Bree, overleden op 08-05-1961 te As op 55-jarige leeftijd, gehuwd met Schrooten Anna.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Schrooten Anna
Vandermeulen 'Albert' Jan Willem º07/12/1913 Bree †28/02/1993 Bree 55190
geboorteakte nummer 132 dd. 09/12/1913 - burgerlijke stand Bree
lid van de bond van gepensioneerden
geboren te Bree op 7 december 1913 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree op 28 februari 1993, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandermeulen en Bosmans
-x-x-x-
VANDERMEULEN, Albert, geboren op 07-12-1913 te Bree, overleden op 28-02-1993 te Bree op 79-jarige leeftijd, begraven op 06-03-1993 te Gerdingen.
(bron: Het Belang van Limburg, 1993-03-03)
rouwbrief in mijn bezit
Vandermeulen Alida º29/03/1932 Bree †13/03/2021 Bree 57367
dochter van Jaak en Maria Vandermeulen-Dreezen
meter van Karen Vandermeulen
geboren te Bree op 29 maart 1932 en overleden te Bree op 13 maart 2021
de families Vandermeulen en Dreezen
Vandermeulen Anna Gertrudis º20/09/1906 Bree onbekend 64238
geboorteakte nummer 101 dd. 22/09/1906 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Anna Margaretha º07/03/1817 Bree †09/11/1885 Bree 64182
overlijdensakte nummer 132 dd. 09/11/1885 - burgerlijke stand Bree
dochter van Antoon Vandermeulen en Anna Maria Peeters, beiden te Bree overleden
aangifte van het overlijden door Antoon Hendrix, landbouwer, 41 jaar, zoon van de overledene; en door Theodoor Hendrikx, kleermaker, 38 jaar, schoonzoon van de overledene
overleden in hare woning te Bree in de Nieuwstad gelegen
gehuwd met Hendrix Pieter Jan te Bree ??
Vandermeulen Anna Maria Agatha º24/12/1827 Gerdingen †07/11/1888 Gerdingen 64187
overlijdensakte nummer 13 dd. 08/11/1888 - burgerlijke stand Gerdingen
dochter van Hendrik Frans Vandermeulen en van Gertrudis Flipkens, beiden te Gerdingen overleden
gehuwd met Stinkens Martinus
Vandermeulen Anna Maria (Anne-Marie) º27/02/1890 Bree †20/01/1973 Bocholt 570
geboorteakte nummer 30 dd. 27/02/1890 - burgerlijke stand Bree
weduwe van Jacques Goossens sinds ?
echtgenote van Lambert Drees
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Drees Lambert te Bree (?)
gehuwd met Goossens Jacobus (Jacques) op 23/07/1913 te Bree
Vandermeulen Antonius º18/07/1885 Gerdingen †10/02/1960 Bree 64184
geboorteakte nummer 8 dd. 18/07/1885 - burgerlijke stand Gerdingen
VANDERMEULEN, Antonius, geboren op 18-07-1885 te Gerdingen, overleden op 10-02-1960 te Bree op 74-jarige leeftijd, gehuwd met Neyens Maria, Helena.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Neyens Maria Helena
Vandermeulen Antoon º14/08/1850 Bree †15/01/1913 Bree 59711
landbouwer te Bree
overlijdensakte nummer 1 dd. 16/01/1913 - burgerlijke stand Bree
zoon van Jan Vandermeulen en van Maria Christina Hilkens, beiden overleden te Bree
aangifte van het overlijden door Jan Vandermeulen, 31 jaar, koperslager, zoon van de overledene; en door Hendrik Vandermeulen, landbouwer, 60 jaar, broeder van de overledene
-x-x-x-
VANDERMEULEN, Antoon, geboren op 14-08-1850 te Bree, overleden op 15-01-1913 te Bree, gehuwd met Driesen Anna Gertrudis.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Driesen Anna Gertrudis in 1875
Vandermeulen Antoon º1800 onbekend †21/11/1861 Bree 64288
zoon van Jan Vandermeulen, overleden te Bree op 15/10/1803
 
gehuwd met Peeters Anna Maria
Vandermeulen Antoon º1808 Bree ? †16/05/1893 Bree 52949
beroep: potbakker
gehuwd met Thielen Gertrudis
Vandermeulen 'Antoon' Theresia Godfried º01/06/1918 Bree †07/02/1957 Neerpelt 22558
geboorteakte nummer 34 dd. 03/06/1918 - burgerlijke stand Bree
reserve-luitenant, vereerd met het Kruis van Ridder in de Kroonorde
zeer godvruchtig in de Heer overleden in de kliniek te Neerpelt
bidprentje in mijn bezit
Moeder Vaesen Maria Catharina Helena
gehuwd met Ranschaert Godelieve
Vandermeulen 'Augusta' Maria Eliza Hubertina º06/11/1891 Bree †30/11/1978 Hasselt 11196
huwelijksakte nummer 11 dd. 29/06/1918 - burgerlijke stand Bree
weduwe sinds 24/07/1965
geboren te Bree op 6 november 1891 en godvruchtig overleden te Hasselt op 30 november 1978, voorzien van de Sakramenten der zieken
de families Vandermeulen, Martens, Goossens, Knoedgen en Hillen
5 kinderen
zij was een sterke en rechtschapen vrouw, die slechts woorden van redelijkheid, van oprechtheid en van waarheid sprak; zij was een goede en bezorgde moeder en de rijkdom van haar liefde kende kleinheid noch grenzen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Goossens 'Leonie' Wilhelmina Ferdinanda Hubertina
gehuwd met Martens Franciscus Albertus Jacobus (Frans) op 29/06/1918 te Bree
Vandermeulen 'Betsy' Josephina Eugenia Maria Hubertina º28/10/1894 Bree †14/08/1980 Antwerpen 60385
geboorteakte nummer 156 dd. 29/10/1894 - burgerlijke stand Bree
VANDERMEULEN, Betsy, geboren op 28-10-1894 te Bree, overleden op 14-08-1980 te Antwerpen op 85-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
Moeder Goossens 'Leonie' Wilhelmina Ferdinanda Hubertina
gehuwd met Ghyssaert Joris
Vandermeulen Catharina º10/03/1830 Bree onbekend 45959
akte van huwelijk dd. 22/09/1858 - burgerlijke stand Bree
weduwe sinds 19/03/1860
gehuwd met Dreesen Franciscus Hermanus Jacobus op 22/09/1858 te Bree
Vandermeulen Catho (Thoke) º07/12/1924 Bree †07/02/2003 Bree 11410
weduwe sinds 10/10/1996
omringd door ons allen overleden in het ziekenhuis te Bree
-x-x-x-x-x-x-
Jaak Janssen en Thoke Vandermeulen van café Jacobs op het Stift
Op 24 september 1946 werd in 't Hasselt het huwelijk voltrokken tussen Paulus Janssen en Mia Eerdekens en het bruiloftsfeest werd gevierd op het Paulussenhof in het Eppel. Na hun huwelijk vestigde het paar zich als landbouwers op het Cantenhof in de Panhovenstraat 5 te Bree en na hun pensioen gingen ze in de Brugstraat 56 wonen. Trouwfoto met heel wat familieleden.
Zie het èzendröpke nummer 79 van mei 2021 (jaargang 39), pagina 78
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Jaak
Vandermeulen Christiaan º01/07/1809 Gerdingen †10/10/1858 Gerdingen 49428
gehuwd met Jaeken Maria Elisabteh Catharina op 13/06/1842 te Gerdingen
Vandermeulen Christina Josefina º17/03/1897 Bree †14/04/1897 Bree 64278
geboorteakte nummer 27 dd. 18/03/1897 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 21 dd. 14/04/1897 - burgerlijke stand Bree
Van der Meulen Clementine º1906 onbekend onbekend 3479
gehuwd met De Vocht Karel
Vandermeulen Cor º29/12/1926 Bree †15/04/1999 Hasselt 51122
Vandermeulen Cor, geboren op 29-12-1926 te Bree, overleden op 15-04-1999 te Hasselt op 72-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1999 te Bree, echtgenoot van Vrancken Lène.
(bron: Het Belang van Limburg, 1999-04-19)
 
4 kinderen: Christiane, Marleen†, Michel† en Tony Vandermeulen
gehuwd met Vrancken Lène te Bree
Vandermeulen Cornelis º12/04/1884 Gerdingen †30/12/1959 Waterschei 26596
geboorteakte nummer 3 dd. 12/04/1884 - burgerlijke stand Gerdingen
weduwnaar sinds ?
oudstrijder 1914-1918
godvruchtig overleden in de kliniek André Dumont te Waterschei
de families Snoekx en Vandermeulen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Cardinaels Elisabeth
Vandermeulen Cornelis Margaretha º31/08/1920 Bree onbekend 64287
geboorteakte nummer 89 dd. 31/08/1920 - burgerlijke stand Bree
Moeder Vaesen Maria Catharina Helena
Vandermeulen Dirk º21/12/1966 Bree †03/10/1982 Leuven 29202
na een smartelijk ongeval overleden te Leuven
Een gans gezin is uit ons midden weggevallen. ...
de families Vandermeulen, Lipkens, Bongaerts en Brebels
Vader Vandermeulen Jaak
Vandermeulen Elisabeth º18/11/1865 Bree †23/06/1872 Bree 52948
burgerlijke stand Bree
nr. 129 akte van overlijden dd. 23 Juni 1872  (pagina 695)
Elisabeth Vandermeulen, 6 jaar oud
overleden te Bree op 23 juni 1872 omstreeks 01u00
vader: Antoon Vandermeulen, 63 jaar oud, potbakker
moeder: Gertrudis Thielen
Vandermeulen 'Elisa' Hendrika º13/04/1910 Bree †12/03/1964 Hasselt 44108
geboorteakte nummer 26 dd. 15/04/1910 - burgerlijke stand Bree
vroegtijdig overleden
gehuwd met Vanswijgenhoven Jules op 12/11/1935 te Bree
Vandermeulen Felix Alfons Marie Hubert º23/05/1899 Bree †11/05/1900 Bree 64223
geboorteakte nummer 48 dd. 24/05/1899 - burgerlijke stand Bree
geboren te 10 ure 's morgens
overlijdensakte nummer 29 dd. 12/05/1900 - burgerlijke stand Bree
Moeder Goossens 'Leonie' Wilhelmina Ferdinanda Hubertina
Vandermeulen Florent º27/08/1936 As †28/12/1991 Gruitrode 64699
lid van Don Bosco en van meerdere godvruchtige genootschappen
lid van de duivenbond
geboren te As op 27 augustus 1936 en in naaste familiekring overleden te Gruitrode op 28 december 1991, gesterkt door de Ziekenzalving
de families Vandermeulen, Hellinx, Schrooten en Vaesen
3 kinderen: Linda, Marleen en Viviane Vandermeulen
 
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Hellinx Elisa
Vandermeulen Franciscus (Frans) º19/09/1873 Gerdingen onbekend 52902
geboorteakte nummer 9 dd. 19/09/1873 - burgerlijke stand Gerdingen
huwelijksakte nummer 15 dd. 13/09/1899 - burgerlijke stand Bree
zoon van Simon Vandermeulen, landbouwer, 37 jaar oud, geboren en wonende te Gerdingen, gehugt De Nieuwstad, huis nummer 23, en van zijne echtgenoote, Maria Theresia Waelbers, geboortig van Gerdingen
 
getuige bij de aangifte van de geboorte van Joanna Josepha Betsy Stienissen op 19/03/1911
gehuwd met Gielen Maria Gertrudis op 13/09/1899 te Bree
Vandermeulen Frans Jacob º19/08/1839 Bree †21/07/1902 Bree 64232
overlijdensakte nummer 42 dd. 21/07/1902 - burgerlijke stand Bree
zoon van Hendrik Vandermeulen en van Maria Helena Paredis, beiden overleden te Bree
Vandermeulen 'Gerard' Louis Valère Marie Hubert º01/10/1901 Bree †03/01/1969 Mortsel 62125
geboorteakte nummer 90 dd. 01/10/1901 - burgerlijke stand Bree
VANDERMEULEN, Gerard, geboren op 01-10-1901 te Bree, overleden op 03-01-1969 te Mortsel op 67-jarige leeftijd, gehuwd met Quix Cecile.
-> bidprentje heemkundekring Bree
Moeder Goossens 'Leonie' Wilhelmina Ferdinanda Hubertina
gehuwd met Quix 'Cécile' Gérardine Isabelle Marie
Vandermeulen Gertrude (Truke) º17/03/1923 Bree †29/08/2013 Bree 21762
weduwe sinds 20/12/2002
vereerster van Broeder Isidoor
gewezen lid van het zangkoor Sint-Cecilia van Gerdingen
geboren te Bree op 17 maart 1923 en overleden te Bree op 29 augustus 2013, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandermeulen en Dreesen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Dreesen Willem in 1946
Vandermeulen Harry J. C. G. º27/11/1928 Bree †26/11/2022 Hasselt 44799
voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten van Limburg
gouverneur van de provincie Limburg van 1978 tot 1995
-x-x-x-
zie familiefoto op 23 juli 1951 (dag na priesterwijding broer Jan) in 't èzendröpke jaargang 40 nummer 80 november 2021 - pagina 60
-x-x-x-
uit het Belang van Limburg
Ere-gouverneur van Limburg Harry Vandermeulen (94) overleden
 
Harry Vandermeulen, van 1978 tot 1995 gouverneur van de Provincie Limburg, is op 94-jarige leeftijd overleden. Daarmee verliest onze provincie een groot staatsman, die veel heeft betekend voor het welzijn van alle Limburgers.
 
Harry J.C.G. Vandermeulen werd in Bree geboren op 27 november 1928 en is dus zondag 94 jaar geworden. De CVP’er volgde in 1978 Louis Roppe op als gouverneur, een functie die hij in 1995 overliet aan Hilde Houben-Bertrand. Als hoofd van de provinciale diensten wist Vandermeulen duidelijk zijn stempel te drukken op de socio-economische actualiteit. De sluiting van de Kempische Steenkoolmijnen (KS) en de daaropvolgende reconversie, was zonder meer zijn belangrijkste dossier. Vandermeulen wist een alliantie aan te gaan met de Vlaamse, Belgische én Europese instanties, om zo de transformatie van Limburg als een nieuwe, steenkool-onafhankelijke, en economisch florerende regio in de startblokken te zetten. Het is tevens tijdens zijn legislatuur dat Limburg een voorsprong nam in ondergrondse bekabelingswerken, en zo een technologische voorsprong op vlak van digitalisering wist uit te bouwen. En de realisatie van het huidige Provinciehuis gebeurde onder zijn auspiciën.
Naast zijn gouverneurschap nam Vandermeulen taken op in de uitbouw van landcommanderij Alden Biesen, de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij, de NMBS, Wit-Gele Kruis Limburg, de CM, het LUC (thans UHasselt) en het Dokter Willemsinstituut.
De eregouverneur laat een grote familie en uitgebreide vriendenkring na. De details over de uitvaartplechtigheid worden later bekendgemaakt.
-x-x-x-
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
 
Harry J.C.G. Vandermeulen Geboren27 november 1928
Harry J.C.G. Vandermeulen, (
Bree27 november 1928 – Hasselt26 november 2022) was gouverneur van de Belgische provincie Limburg, een functie die hij vervulde van 1978 tot 1995. Hij volgde in dit ambt Louis Roppe op en werd opgevolgd door Hilde Houben-Bertrand.
Vandermeulen studeerde rechten en economie aan de KU Leuven. Hij begon zijn loopbaan in de privésector in Antwerpen en Hasselt en vervulde vervolgens enkele mandaten in openbare instellingen. In 1978 volgde hij Louis Roppe op als gouverneur van de Belgische provincie Limburg.
Gouverneurschap[bewerken | brontekst bewerken]
Tijdens zijn gouverneurschap werd Vandermeulen geconfronteerd met de politieke moeilijkheden in de Voerstreek en met de problematiek van de sluiting van de steenkoolnijverheid. Hij leverde aanhoudende inspanningen voor een nieuwe economische ontwikkeling en tewerkstelling in de provincie. Dit mondde onder meer uit in het tot stand brengen van een Toekomstcontract voor Limburg, een samenwerkingsverband van de provincie Limburg met Europese, Belgische en Vlaamse instanties.
In de Limburgse reconversie speelde gouverneur Vandermeulen een rol als voorzitter van de financieringsmaatschappij Alinvest. Hij was ook een voortrekker in de samenwerking met de provincie Nederlands Limburg en de Euregio Maas-Rijn, teneinde grensoverschrijdende projecten te realiseren met Europese fondsen.
Tijdens zijn bestuur vond de bekabeling van de provincie Limburg plaats door Interelectra en de uitbouw van Lisec, het labo voor bosbouw en milieuproblemen. Van beide activiteiten nam hij het voorzitterschap op.
Het nieuwe provinciehuis in Hasselt werd gerealiseerd, waarin alle provinciale diensten werden gecentraliseerd.
In de laatste jaren van zijn mandaat vond onder zijn leiding de organisatie van de rampenbestrijding en de hervorming van de politie plaats.
Door de Vlaamse Regering werd hij belast met de oprichting en uitbouw van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij.
Hij was ook voorzitter van de bestuurscommissie Alden Biesen en van de commissie voor de restauratie van dit kasteel en domein.
Andere activiteiten[bewerken | brontekst bewerken]
Behalve het gouverneurschap vervulde hij de volgende taken:
   • 1964–1967: voorzitter van het Wit-Gele Kruis in Limburg
   • 1967–1978: voorzitter van de Christelijke Mutualiteit in Limburg en van aanverwante organisaties; lid van de Raad van Bestuur van de Landsbond Christelijke Mutualiteit.
   • 1968–1974: voorzitter van de CVP-Limburg en lid van het CVP-Hoofdbestuur.
   • 1969–1983: Lid van de Raad van Beheer en het Directiecomité van de NMBS.
   • 1974–1980: voorzitter van het Limburgs Universitair Centrum en betrokken bij de oprichting van de Economische Hogeschool Limburg 
   • 1977–1987 voorzitter van het Dokter Willemsinstituut.
Vandermeulen overleed een dag voor zijn 94e verjaardag.
 
 
 
 
Vader Vandermeulen Lodewijk Marie Josef Hubert (Louis)
Moeder Martens Maria 'Cornelia' Wilhelmina (Nelly)
gehuwd met Nicolaï Anne-Marie
gehuwd met Smeets Mimi
Vandermeulen Heidi º13/08/1969 Bree †02/10/1982 Bocholt 29203
na een smartelijk ongeval overleden te Bocholt
Een gans gezin is uit ons midden weggevallen. ...
de families Vandermeulen, Lipkens, Bongaerts en Brebels
Vader Vandermeulen Jaak
Vandermeulen Hendrik º1799 onbekend Bree 64247
beroep: pottenbakker
gehuwd met Paredis Marie Helene
Vandermeulen Hendrik º10/07/1900 Bree †19/11/1900 Bree 64221
geboorteakte nummer 54 dd. 11/07/1900 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 75 dd. 19/11/1900 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Hendrik Antoon º11/08/1907 Bree onbekend 64251
geboorteakte nummer 97 dd. 12/08/1907 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Hendrik (Henri) º08/10/1852 Bree †25/09/1927 Bree 49432
geboorteakte nummer 89 dd. 09/10/1852 - burgerlijke stand Bree
zoon van Jan Vandermeulen, landbouwer, 33 jaar oud, geboren en wonende te Bree, en van Maria Christina Hilkens, zijne huisvrouw, geboren en wonende te Bree
beroep in 1909: voerman
VANDERMEULEN, Hendrik, geboren op 08-11-1852 te Bree, overleden op 25-09-1927 te Bree op 74-jarige leeftijd, gehuwd met Paredis Elisabeth.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Paredis Maria 'Elisabeth' op 03/12/1883 te Bree
Vandermeulen Hendrik (Henri) º01/02/1922 Bree †19/05/1980 Sint-Truiden 13659
lid van de landelijke gilde en van verschillende godvruchtige genootschappen
geboren te Bree op 1 februari 1922 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Sint-Truiden op 19 mei 1980, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Vandermeulen en Dreezen
 
foto uit 1962 of 1963 ter gelegenheid van de jaarlijkse geitenmarkt op de Nieuwstad in het Èzendröpke nr. 57 (mei 2010), pagina 63
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vandermeulen 'Hendrik' Hubert º03/11/1879 Bree †16/12/1963 Gerdingen 31606
geboorteakte nummer 121 dd. 03/11/1879 - burgerlijke stand Bree
-x-x-x-x-
VANDERMEULEN, Hendrik, geboren op 03-11-1879 te Bree, overleden op 16-12-1963 te Gerdingen op 84-jarige leeftijd, gehuwd (1) met Heylen Catharina, gehuwd (2) met Bongaerts Helena.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Bongaerts Maria 'Helena' Christina
Vandermeulen Hendrik 'Jacobus' º17/11/1926 Bree †10/01/1927 Bree 64107
scan rouwprentje
Ter zalige gedachtenis aan ons dierbaar kind Hendrik Jacobus Vandermeulen
geboren te Bree, den 17 November 1926, en aan onze liefde ontrukt den 10 Januari 1927
 
 
Vandermeulen Hendrik Lambert º09/09/1901 Bree †09/01/1902 Bree 64226
geboorteakte nummer 78 dd. 10/09/1901 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 4 dd. 10/01/1902 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Herman Lambert Jozef º08/01/1915 Bree †04/06/1915 Bree 64213
geboorteakte nummer 6 dd. 08/01/1915 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 30 dd. 04/06/1915 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Hubert Matheus º03/12/1913 Bree †17/03/1978 Sint-Katelijne-Waver 64218
geboorteakte nummer 28 dd. 04/12/1913 - burgerlijke stand Bree
VANDERMEULEN, Hubert Matheus, geboren op 03-12-1913 te Bree, overleden op 17-03-1978 te St.-Katelijne-Waver op 64-jarige leeftijd, begraven op 21-03-1978 te ST.KATELIJNE-WAVER, echtgenoot van VERHOVERT FERNANDA.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
-x-x-x-
oud-krijgsgevange 1940-1945 - oorlogsinvalide
vereerd met verschillende eretekens
geboren te Bree op 3 december 1913 en godvruchtig overleden te Sint-Katelijne-Waver op 17 maart 1978, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken
de families Vandermeulen, Jansen, Verhovert en Verhamme
zoon Antoine Vandermeulen
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Verhovert Fernanda
Vandermeulen Hubert Pieter Jan Joseph 'Gerard' (Dr.) º12/04/1863 Bree †10/01/1901 Bree 33939
doctoor in genees- heel- en vroedkunde
geboorteakte nummer 57 dd. 13/04/1863 - burgerlijke stand Bree
digitale pagina 154 van 1233 - rijksarchief
overlijdensakte nummer 2 dd. 11/01/1901 - burgerlijke stand Bree
vroegtijdig overleden
gehuwd met Goossens 'Leonie' Wilhelmina Ferdinanda Hubertina in 1889
Vandermeulen Jaak º25/07/1940 Bocholt †03/10/1982 Leuven 29200
na een smartelijk ongeval overleden te Leuven
Een gans gezin is uit ons midden weggevallen. ...
de families Vandermeulen, Lipkens, Bongaerts en Brebels
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Lipkens Dora
Vandermeulen Jacob (Jaak) º07/12/1891 Bree †19/09/1970 Bree 57363
geboorteakte nummer 82 dd. 08/12/1891 - burgerlijke stand Bree
gepensioneerde van de NMBS
lid van de bond van het Heilig Hart
hij werd geboren te Bree op 7 december 1891 en na gesterkt te zijn door het Sacrament der zieken is hij zeer godvruchtig overleden in het ziekenhuis te Bree op 19 september 1970
de families Vandermeulen en Dreezen
-x-x-x-
VANDERMEULEN, Jacobus, geboren op 07-12-1891 te Bree, overleden op 19-09-1970 te Bree (ziekenhuis) op 78-jarige leeftijd, gehuwd met Dreezen Maria
-> rouwprentje heemkundekring Bree
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Dreezen 'Maria' Catherina
Vandermeulen Jacobus º10/12/1900 Bree onbekend 64220
geboorteakte nummer 99 dd. 10/12/1900 - burgerlijke stand Bree
echtgenote Loissen
 
Vandermeulen Jacobus Ghislenus Antoon (Toine) º09/10/1928 Bree †09/04/2023 Bree 55669
vereerd met het Arbeidsereteken 1ste klas en de Zilveren Palmen in de Kroonorde
gewezen kantoordirecteur KBC Hechtel (Toine van de bank) en gewezen schatbewaarder Kerkfabriek Sint-Lambertus Hechtel
weduwnaar sinds 11/01/2020
hij werd geboren te Bree op 9 oktober 1928 en is zachtjes van ons heengegaan in het woonzorgcentrum Gergkenberg te Bree op 9 april 2023, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandermeulen, Peeters, Dreezen en Das
3 kinderen: Dominique, Marita en Corrie Vandermeulen
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Peeters Marie-José
Vandermeulen Jacob Willem Antoon º17/05/1907 Bree †14/08/1918 Bree 52929
geboorteakte nummer 62 dd. 18/05/1907 - burgerlijke stand Bree
geboren te Bree op 17 mei 1907 omstreeks 05u00
overlijdensakte nummer 53 dd. 14/08/1918 - burgerlijke stand Bree
aangifte van het overlijden door de moeder
Vandermeulen Jan º1819 Bree Bree ? 64283
Jan Vandermeulen, landbouwer, 33 jaar oud, geboren en wonende te Bree, en van Maria Christina Hilkens, zijne huisvrouw, geboren en wonende te Bree
gehuwd met Hilkens Maria Christina te Bree
Vandermeulen Jan º10/08/1934 Bree †22/11/2022 Genk 57368
weduwnaar sinds 07/08/2019
gewezen voorzitter van KFC Winterslag
gewezen voorzitter van KRC Genk
gewezen voorzitter van Vrienden van Vincentius Genk
gewezen voorzitter van Mannenclub Golf Spiegelven Genk
geboren te Bree op 10 augustus 1934 en zachtjes ingeslapen omringd door zijn geliefden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op dinsdag 22 november 2022
de families Vandermeulen-Dreezen en Coonen-Roosen
2 kinderen: Marleen en Philip Vandermeulen
gehuwd met Coonen Annie te Bree
Vandermeulen Jan º1783 onbekend Bree ? 64249
Jan Vandermeulen, koopman, 51 jaar, en Marie Helene Stoffels, zijne huisvrouw
gehuwd met Stoffels Marie Helene
Vandermeulen Jan Frans º23/06/1926 Bree †12/10/1997 onbekend 64211
VANDERMEULEN, Jan Frans, geboren op 23-06-1926, overleden op 12-10-1997 op 71-jarige leeftijd, echtgenoot van Willems Maria Pauline.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
gehuwd met Willems Maria Pauline
Vandermeulen Jan Hendrik º1820 Bree ? Bree 64230
overleden vóór 1902
gehuwd met Goossens Catharina Elisabeth
Vandermeulen Jan Jacob º14/11/1828 Bree †29/09/1912 Bree 59863
Vandermeulen Jan Jacob
beroep: herbergier
huwelijksakte nummer 121 dd. 21/10/1884 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 45 dd. 30/09/1912 - burgerlijke stand Bree
zoon van Antoon Vandermeulen en van Anna Maria Peeters, beiden te Bree overleden
gehuwd met Voets Maria Helena op 21/10/1884 te Bree
Vandermeulen Jan Lambert º21/03/1903 Bree onbekend 64233
geboorteakte nummer 27 dd. 23/03/1903 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Jan Lambert (Jean) º1868 Gerdingen onbekend 64276
Vandermeulen 'Jan' Lodewijk º25/10/1920 Bree †02/12/1990 Bree 16008
geboorteakte nummer 109 dd. 25/10/1920 - burgerlijke stand Bree
onderwijzer op rust
lid van de derde leeftijd, lid van het Heilig Paterke, lid club 111
werkweigeraar 1940 - 1945
geboren te Bree op 25 oktober 1920 en godvruchtig in familiekring overleden te Bree op 2 december 1990, gesterkt door de zalving der zieken
de families Vandermeulen, Coenen, Dreezen en Coninx
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Coenen Maria Elisabeth 'Henrietta' in 1947
Vandermeulen 'Jan' Maria Hubert Joseph (Jean) º21/04/1864 Bree †04/03/1939 Bree 22385
geboorteakte nummer 52 dd. 22/04/1864 - digitale pagina 199 van 1233 - rijksarchief
ingenieur, officier in de Leopoldsorde, vereerd met het burgerlijk kruis eerste klas
eere-voorzitter van de Limburgse Unie der ingenieurs van Leuven
oud-directeur der Limburgse stoomtramwegmaatschappij
oud-provinciaal raadslid
voorzitter der Breesche werkmanswoningen
ondervoorzitter der handelskamer van Limburg
beheerder van het Discontokantoor van de Nationale Bank te Tongeren
godvruchtig in den Heer overleden te Bree den 4 Maart 1939
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Wilsens Maria Elisa 'Valeria'
Vandermeulen Jan 'Michiel' (Michel) º22/03/1887 Bree †14/09/1967 Bree 26672
geboorteakte nummer 19 dd. 23/03/1887 - burgerlijke stand Bree
huwelijksakte nummer 14 dd. 17/06/1911 - burgerlijke stand Bree
beroep in1911 en 1912: pijpenvormer - in 1920: fabriekwerker
VANDERMEULEN, Jan Michel, geboren op 22-03-1887 te Bree, overleden op 14-09-1967 te Bree op 80-jarige leeftijd, gehuwd met Vaesen Maria Catharina Helena.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
beroep in 1915: werkman
gehuwd met Vaesen Maria Catharina Helena op 17/06/1911 te Bree
Vandermeulen Jan Paul (John) º30/06/1926 Bree †15/09/2013 Overpelt 43763
beroep: grensarbeider; metaalbewerker
gepensioneerd vrijwilliger Brandweer Bree
hij werd geboren te Bree op 30 juni 1926 en is zachtjes van ons heengegaan in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 15 september 2013, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandermeulen, Follon, Vaesen en Craanen
7 kinderen: Michel, Rik, Paul, Peter, Eddy, Marc en Miet Vandermeulen
bidprentje in mijn bezit
Moeder Vaesen Maria Catharina Helena
gehuwd met Follon Catharina Joanna (Thoke)
Vandermeulen Jan (Z.E.H.) º05/03/1927 Bree †09/12/2009 Bree 44797
kand. wetenschappen
priester gewijd te Luik op 22 juli 1951
directeur Technisch Instituut Sint-Jozef, Dorpsstraat 73, 3900 Overpelt
bron: jaarboek 1977 van het bisdom Hasselt
-x-x-x-
zoon van Louis en Nelly Vandermeulen-Martens
priester van het Bisdom Hasselt
eredirecteur van de technische school van Overpelt en van Maasmechelen
hij werd geboren te Bree op 5 maart 1927 en is aldaar plotseling overleden op 9 december 2009, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de families Vandermeulen en Martens
-x-x-x-
zie foto uit 1947 van een groep Hernieuwers van de Breese KSA 'Frisse Heikracht' op kamp aan de abdij van Postel, het èzendröpke nummer 77 - mei 2020 - pagina 59
zie familiefoto op 23 juli 1951 (dag na zijn priesterwijding) in 't èzendröpke jaargang 40 nummer 80 november 2021 - pagina 60
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Vandermeulen Lodewijk Marie Josef Hubert (Louis)
Moeder Martens Maria 'Cornelia' Wilhelmina (Nelly)
Vandermeulen Joannes (Jan) º13/11/1881 Bree †03/12/1951 Bree 52955
geboorteakte nummer 152 dd. 13/11/1881 - burgerlijke stand Bree
Joannes Vandermeulen & Cornelia Josephina Jansen
huwelijksakte nummer 7 dd. 26/05/1906 - burgerlijke stand Bree
oudstrijder 1914-1918, oud-voorzitter N.V.I. afdeling Bree, vereerd met verschillende Eretekens
geboren te Bree, de 13 November 1884 ( juist is 1881 ) en na een langdurige ziekte, godvruchtig in de Heer overleden de 3 December 1951, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
de families Vandermeulen en Jansen
… De dierbare overledene was een vroom en christelijk man, die in diepe eenvoud des harten de Heer heeft gediend. Hij was bezield met een diepen geest van geloof en een ware godsdienstzin. Een zware beproeving heeft hem al te vroeg  gescheiden van zijn gezin, doch des te meer troostend zal het weerzien zijn in de hemel, waar zijn dierbare vrouw hem is voorgegaan. Gij mijn dierbare dochters en zoon, familie en vrienden, gedenkt mij in uwe gebeden. ….
gehuwd met Jansen Cornelia 'Josephina' op 26/05/1906 te Bree
Vandermeulen Joseph Antoon Lambert (Jef) º13/03/1902 Bree †27/12/1985 Bree 23065
geboorteakte nummer 26 dd. 15/03/1902 - burgerlijke stand Bree
weduwnaar van mevrouw Maria Winters sinds 20/02/1979
lid van de bond van gepensioneerden
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Bree op 13 maart 1902 en aldaar in de Heer ontslapen op 27 december 1985, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandermeulen, Winters en Jaeken
 
VANDERMEULEN, Jozef, geboren op 13-03-1902 te Bree, overleden op 27-12-1985 te Bree op 83-jarige leeftijd, gehuwd met Winters Maria.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Winters Maria
Vandermeulen Joseph Gerard Marie Hubert (Jos) º07/07/1890 Bree †01/09/1948 Hasselt 64259
geboorteakte nummer 89 dd. 08/07/1890 - burgerlijke stand Bree
VANDERMEULEN, Jos, geboren op 07-07-1890 te Bree, overleden op 01-09-1948 te Hasselt op 58-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
Moeder Goossens 'Leonie' Wilhelmina Ferdinanda Hubertina
Vandermeulen 'Joseph' Hubert º03/11/1887 Bree onbekend 64191
geboorteakte nummer 66 dd. 04/11/1887 - burgerlijke stand Bree
van beroep landbouwer, wonende te Bree, Bocholterkiezel
gehuwd met Dreezen Maria 'Ida'
Vandermeulen Jozef Leopold º25/04/1898 Bree onbekend 64277
geboorteakte nummer 41 dd. 26/04/1898 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Kurt º03/07/1972 Bree †02/10/1982 Bocholt 29204
na een smartelijk ongeval overleden te Bocholt
Een gans gezin is uit ons midden weggevallen. ...
de families Vandermeulen, Lipkens, Bongaerts en Brebels
Vader Vandermeulen Jaak
Vandermeulen Lambert Antoon º17/10/1904 Bree onbekend 64235
geboorteakte nummer 93 dd. 19/10/1904 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Lambertus Eucherius (Lambert) º19/02/1909 Bree †21/08/1985 Bree 55191
geboorteakte nummer 22 dd. 19/02/1909 - burgerlijke stand Bree
VANDERMEULEN, Lambert, geboren op 19-02-1909 te Bree, overleden op 21-08-1985 te Bree op 76-jarige leeftijd, begraven op 24-08-1985 te Gerdingen.
(bron: Het Belang van Limburg, 1985-08-23)
 
Vandermeulen Leon º12/05/1930 Bree †03/09/2005 Madrid (Spanje) 26610
keramist
lid van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
lid van de Orde van den Prince, Limburgse Kempen
zanger in het liturgisch kerkkoor
lid van C.R.M.
ere-voorzitter van de gezinsbond
geboren te Bree op 12 mei 1930 en plotseling overleden te Madrid (Spanje) op 3 september 2005
de families Vandermeulen-Martens en Vaes-Drieskens
4 kinderen: Lode, Joannes, Nele en Els Vandermeulen
-x-x-x-
zie foto uit 1947 van een groep Hernieuwers van de Breese KSA 'Frisse Heikracht' op kamp aan de abdij van Postel, het èzendröpke nummer 77 - mei 2020 - pagina 59
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Vandermeulen Lodewijk Marie Josef Hubert (Louis)
Moeder Martens Maria 'Cornelia' Wilhelmina (Nelly)
gehuwd met Vaes Gertje
Vandermeulen Leopold Theodoor º28/01/1894 Bree †05/07/1897 Bree 64279
geboorteakte nummer 26 dd. 28/01/1894 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 40 dd. 05/07/1897 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Lodewijk Marie Josef Hubert (Louis) º08/03/1897 Bree †16/05/1971 Bree 10984
geboorteakte nummer 21 dd. 09/03/1897 - burgerlijke stand Bree
directeur van de pannenfabriek Taxandria te Bree
geboorteakte nummer 21 dd. 09/03/1897 - burgerlijke stand Bree
geboren te Bree op 8 maart 1897 en er in Gods vrede overleden op 16 mei 1971
de families Vandermeulen, Martens, Goossens, Hillen, Theunissen en Goossens
zeven zonen
De dierbare overledene was door iedereen geacht en gewaardeerd. Naast de nauwgezette zorg voor zijn groot gezin heeft hij zich vele jaren belangeloos ingezet voor het goed van anderen: met inzicht en doorzettingsvermogen gaf hij raad en leiding in de talrijke verenigingen waar op zijn gaven en wijsheid beroep werd gedaan. …
-x-x-x-x-
zie familiefoto op 23 juli 1951 (dag na priesterwijding zoon Jan) in 't èzendröpke jaargang 40 nummer 80 november 2021 - pagina 60
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Goossens 'Leonie' Wilhelmina Ferdinanda Hubertina
gehuwd met Martens Maria 'Cornelia' Wilhelmina (Nelly)
Vandermeulen Louis º19/11/1885 Bree onbekend 64180
geboorteakte nummer 140 dd. 20/11/1885 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Lukas (E.H.) º22/11/1885 Bree †24/12/1973 Averbode 35965
VANDERMEULEN, Lukas (Eerw.Heer), geboren op 22-11-1885 te Bree, overleden op 24-12-1973 te Averbode op 88-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
Vandermeulen Maria Aldegonda º10/06/1853 Bree †27/12/1932 Bree 62034
geboren te Bree, den 10 Juni 1853, en aldaar zeer godvruchtig overleden den 27 December 1932, versterkt door al de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk
de families Vandermeulen en Eerlingen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Eerlingen Jacobus
Vandermeulen Maria Catharina º23/05/1826 Bree †09/03/1890 Bree 52964
echtgenote van Jacobus, leest Michiel, Coninx, landbouwer en wonende te Bree
dochter van Antoon Vandermeulen en van Anna Maria Peeters, beiden te Bree overleden
-x-x-x-
overlijdensakte nummer 38 dd. 09/03/1890 - burgerlijke stand Bree
gehuwd met Coninx Michiel op 11/02/1863 te Bree
Vandermeulen Maria Catharina º28/05/1899 Bree †01/06/1900 Bree 64224
geboorteakte nummer 52 dd. 30/05/1899 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 38 dd. 01/06/1900 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Maria Catharina Hendrika Elisabeth (Lies) º24/08/1921 Bree †07/12/2012 Maaseik 1106
weduwe sinds 14/10/1986
geboren te Bree op 24 augustus 1921 en overleden te Maaseik op 7 december 2012
de families Vandermeulen en Neyens
Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945, Juffrouw Lies Vandermeulen, zie De Maaseikenaar, jaargang XLIV, 2013, nr.3, pagina 166 (artikel met foto)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Neyens Jan 'Albert' op 27/10/1949 te Bree
Vandermeulen Maria 'Christina' º29/09/1878 Bree †09/02/1963 Neeroeteren 64229
huwelijksakte nummer 13 dd. 27/04/1901 - burgerlijke stand Bree
 
VANDERMEULEN, Antonius; relatie met DREESEN, Gertrudis.
Uit deze relatie:
VANDERMEULEN, Christina, gedoopt te Bree, dochter van VANDERMEULEN, Antonius en DREESEN, Gertrudis, woont te Bree.
Gehuwd voor de kerk op 30041901 te Bree (getuige(n): Hilkens Matheus en Vandermeulen Henricus).
29-04-1901?
Echtgenoot is HILKENS, Joannes Wilhelmus, 33 jaar oud.
 
 
 
gehuwd met Hilkens Joannes Wilhelmus (Willem) op 27/04/1901 te Bree
Vandermeulen Maria Christina (Christine) º24/01/1909 Bree onbekend 64252
geboorteakte nummer 10 dd. 25/01/1909 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Maria Elisabeth º19/08/1792 Bree †08/06/1876 Turnhout 45365
weduwe sinds ?
lid der congregatie van het 3e orde
geboren te Bree, den 19 Augustus 1792, en voorzien van de HH. Sacramenten, godvruchtiglijk te Turnhout overleden, den 8 Juni 1876
Zij was eenvoudig, rechtzinnig en verwijderd van het kwaad. Weduwe gebleven zijnde, leefde zij voort tot den ouderdom van vier en tachtig jaren, en diende den Heer door aanhoudende smeekingen.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Van Munster Martinus Antonius
Vandermeulen Maria 'Elisabeth' º02/02/1864 Gerdingen †10/02/1943 Bree 61192
VANDERMEULEN, Elisabeth, geboren op 02-02-1864 te Gerdingen, overleden op 10-02-1943 te Bree op 79-jarige leeftijd, gehuwd met Thora Jan.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Thora Pieter 'Jan' in 1895
Vandermeulen Maria Elisabeth º28/10/1787 Gerdingen Gerdingen 34024
overleden vóór 1902
ENGELEN, Godefried, schoenmaker, overleden voor 1820 te Peer.
Gehuwd met NIJS, Elisabeth, overleden voor 1820 te Peer.
Uit dit huwelijk:
1.  m  ENGELEN, Jan Hendrik Francis, geboren op 01-02-1776 te Peer, overleden op 04-09-1831 te Peer op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 14-11-1820 te Gerdingen met VANDERMEULEN, Maria Elisabeth, geboren circa 1787 te Gerdingen, dochter van VANDERMEULEN (Jan Vermeulen), Jan Jacob en THEUWISSEN (Theuwen, Teuwen, Tewen), Anna Maria.
gehuwd met Engelen Jan Hendrik Francis op 14/11/1820 te Gerdingen
gehuwd met Paredis Cornelis op 19/06/1866 te Bree
Vandermeulen Maria Elisabeth º05/04/1906 Bree †18/05/1907 Bree 64237
geboorteakte nummer 41 dd. 07/04/1906 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 41 dd. 19/05/1907 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen Maria Elisabeth (Elisa) º04/07/1927 Bree †15/06/2016 Bree 64208
lid van Okra
geboren te Bree op 4 juli 1927 en omringd door haar naaste familieleden overleden te Bree op 15 juni 2016, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de familie Vandermeulen
-x-x-x-
VANDERMEULEN, Elisa, geboren op 04-07-1927 te Bree, overleden op 15-06-2016 te Bree op 88-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Vandermeulen Maria 'Helena' º15/11/1876 Gerdingen †03/03/1948 Gerdingen 12297
zij werd geboren te Gerdingen, de 15 November 1876 en is godvruchtig in de Heer overleden de 3 Maart 1948
Op heden, de 3 Maart 1948, is te Gerdingen naar het Vaderhuis weergekeerd, gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk, mevrouw Helena Vandermeulen, echtgenote van mijnheer Frans Damiaens, zij werd geboren te Gerdingen, de 15 November 1876.
de families Vandermeulen en Damiaens
 
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Damiaens Joannes Franciscus (Frans) op 07/04/1907 te Gerdingen
Vandermeulen Maria 'Helena' º21/02/1895 Bree †20/07/1924 Bree 64282
geboorteakte nummer 20 dd. 21/02/1895 - burgerlijke stand Bree
VANDERMEULEN, Helena, geboren op 21-02-1895 te Bree, overleden op 20-07-1924 te Bree op 29-jarige leeftijd, gehuwd met Thora Frans.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Thora Frans te Bree
Vandermeulen Maria Josefina (José) º28/04/1925 Bree †03/02/2016 Bree 64216
weduwe sinds 15/09/1975
lid van Okra
geboren te Bree op 28 april 1925 en omringd door haar naaste familieleden overleden te Bree op 3 februari 2016, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de familie Vandermeulen
gehuwd met Jegers Jan
Vandermeulen Maria Lucia º1897 Bree †12/09/1900 Gruitrode (Solt) 64225
geboorteakte nummer 54 dd. 11/07/1897 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 63 dd. 19/09/1900 - burgerlijke stand Bree
overleden in de woning van Lambert Bosmans in het gehucht Gruitrode Solt
Vandermeulen 'Maria' Martha Godefrida (Mia) º18/06/1910 Bree †25/06/1985 Bree 11157
geboorteakte nummer 53 dd. 19/06/1910 - burgerlijke stand Bree
weduwe sinds 25/11/1982
geboren te Bree op 18 juni 1910 en aldaar zachtjes in de Heer ontslapen op 25 juni 1985, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandermeulen, Neyens, Bosmans en Gielen
5 kinderen: André, Liliane, Jean, Josée en Rob Neyens
-x-x-x-
VANDERMEULEN, Mia, geboren op 16-06-1910 te Bree, overleden op 25-06-1985 te Bree op 75-jarige leeftijd, gehuwd met Neyens Alexander.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Neyens Alexander (Zander)
Vandermeulen Maria 'Theresia' º17/06/1903 Bree †09/06/1981 Waterschei 19099
geboorteakte nummer 54 dd. 18/06/1903 - burgerlijke stand Bree
dochter van Frans Vandermeulen en van Maria Gertrudis Gielen
weduwe sinds 21/01/1977
lid van de bond van gepensioneerden
godvruchtig overleden in de André-Dumontkliniek te Waterschei
de families Vandermeulen-Gielen en Maenen-Dirckx
 
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Maenen Hendrik 'Theodoor' op 27/02/1933 te Bree
Vandermeulen Maria Valeria Louisa Hubertina º23/05/1899 Bree †29/04/1900 Bree 64222
geboorteakte nummer 47 dd. 24/05/1899 - burgerlijke stand Bree
geboren te zeven ure 's morgens
overlijdensakte nummer 22 dd. 30/04/1900 - burgerlijke stand Bree
Moeder Goossens 'Leonie' Wilhelmina Ferdinanda Hubertina
Vandermeulen Marie Aldegonde º15/04/1834 Bree onbekend 64246
geboorteakte nummer 35 dd. 15/04/1834 - burgerlijke stand Bree
dochter van Hendrik Vandermeulen, pottenbakker, 35 jaar oud, en van Marie Helene Paredis, zijne huisvrouw
Vandermeulen Marleen º08/05/1954 Maaseik †10/02/2010 Maaseik 64272
VANDERMEULEN, Marleen, geboren op 08-05-1954 te Maaseik, overleden op 10-02-2010 te Maaseik (ziekenhuis) op 55-jarige leeftijd, gehuwd met Crommen Hugo.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
-x-x-x-
zij werd geboren te Maaseik op 8 mei 1954 en is aldaar in het ziekenhuis Maas en Kempen onverwacht overleden op 10 februari 2010, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk
de families Vandermeulen, Crommen, Vrancken en Latet
mama van Karen
oma van Stefke
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Vrancken LŤne
gehuwd met Crommen Hugo
Vandermeulen Mathijs (Mathieu) º23/07/1883 Bree †15/10/1954 Bree 24092
weduwnaar sinds ?
oudstrijder 1914-1918
godvruchtig in de Heer overleden te Bree
-x-x-x-x-
geboorteakte nummer 105 dd. 23/07/1883 - burgerlijke stand Bree
zoon van Antoon Vandermeulen, landbouwer, en van Anna Gertrudis Driesen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Cremers Maria Helena
Vandermeulen Mia º10/01/1924 Bree †17/01/2024 Bree (Gerkenberg) 57366
uitbaatster wasserij Edelweiss te Bree, Stationswal (nu Gastro Cadeau)
weduwe sinds 19/10/1984
zij werd geboren te Bree op 10 januari 1924 en is aldaar zachtjes van ons heengegaan in het woonzorgcentrum Gerkenberg te Bree op 17 januari 2024
de families Vandermeulen en Goossens
2 kinderen: Jean en Miet Goossens
gehuwd met Goossens Jules te Bree?
Vandermeulen Michel º12/10/1956 Bree †03/01/2004 Bree 16355
vriend en rechterhand van Luc Hellings - Transport Hellings
vereerder van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart
hij werd geboren te Bree op 12 oktober 1956 en is thuis te Bree plotseling overleden op 3 januari 2004, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandermeulen, Theuwissen, Vrancken en Rijken
2 kinderen: Marijse en Gorik Vandermeulen
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Vrancken LŤne
gehuwd met Theuwissen Monique
Vandermeulen Nicolaas Joannes º11/12/1888 Bree †28/12/1950 Bree 64261
geboorteakte nummer 167 dd. 12/12/1888 - burgerlijke stand Bree
VANDERMEULEN, Nicolaas Joannes, geboren op 11-12-1888 te Bree, overleden op 28-12-1950 te Bree op 62-jarige leeftijd, gehuwd met Pepels Anna Maria.
-> rouwprentje heemkundekring Bree
gehuwd met Pepels Anna Maria
Vandermeulen Nicolaas Michiel º25/09/1904 Bree †23/12/1904 Bree 64234
geboorteakte nummer 83 dd. 26/09/1904 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 85 dd. 23/12/1904 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen N.N. (jongetje) º14/02/1872 Bree †14/02/1872 Bree 52945
burgerlijke stand Bree
nr. 26 akte van levenloos geboorte dd. 14 Februari 1872  
vader: Pieter Jan Joseph Vandermeulen, geboren en wonende te Bree, 36 jaar oud, negociant
moeder: Maria Elisabeth Hubertina Goossens, geboren en wonende te Bree
Vandermeulen N.N. (jongetje) º19/09/1909 Bree †19/09/1909 Bree 64253
overlijdensakte nummer 40 dd. 20/06/1909 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen 'Paul' Joannes Hubertus Josephus (Pater Lambertus) º02/03/1893 Bree †30/05/1975 Neerpelt 47311
'Paul' Joannes Hubertus Josephus (Pater Lambertus) Vandermeulen
monnik-priester van de Achelse Kluis
hij werd geboren te Bree op 2 maart 1893
priester gewijd voor het bisdom Luik te Chartres op 18 maart 1916
frontaalmoezenier van 1916 - 1918
is ingetreden in de Sint-Benedictusabdij te Achel (Trappisten) op 17 september 1932
overleden op 30 mei 1975 en begraven op het kloosterkerkhof aldaar
-x-x-x-x-
VANDERMEULEN, Lambertus Paul, geboren op 02-03-1893 te Bree, overleden op 30-05-1975 te Neerpelt op 82-jarige leeftijd, begraven op 04-06-1975 te Achel (Kluis).
(bron: Het Belang van Limburg, 1975-05-31/1975-06-03)
-x-x-x-x-
geboorteakte nummer 42 dd. 02/03/1893 - burgerlijke stand Bree
getuigen: Lodewijk Janssens, apotheker, 59 jaar, te Bree
Jean Vandermeulen, beheerder van den stoomtram, 28 jaar, te Bree
-x-x-x-
Pater Lambertusstraat te Bree met een gedenkplaat voor Pater Lambertus Vandermeulen
Pater Lambertus is de kloosternaam voor Paul Vandermeulen. Hij moest zijn priesteropleiding onderbreken omdat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hij meldde zich aan als vrijwilliger-brancardier. Pater Lambertus zette zich in voor de Vlaamse frontsoldaten en speelde daardoor een belangrijke rol in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. In 1919 werd hij tot priester gewijd en had hij de taak van legeraalmoezenier. Ook was hij een gevierd leider bij de studentenjeugd. In 1932 deed hij geheel onverwacht zijn intrede in het Trappistenklooster. Later richtte Pater Lambertus in het toenmalige Kongo een missiepost op.
 
 
bidprentje in mijn bezit
Moeder Goossens 'Leonie' Wilhelmina Ferdinanda Hubertina
Vandermeulen Peter Gerard (Pierre) º06/01/1915 Bree †05/12/1996 Bree 16010
geboorteakte nummer 5 dd. 07/01/1915 - burgerlijke stand Bree
weduwnaar sinds 22/10/1989
lid van de bond van gepensioneerden
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
hij werd geboren te Bree op 6 januari 1915 en is overleden te Bree op 5 december 1996, gesterkt door het Sakrament van de zieken
de families Vandermeulen, Damiaens, Vaesen en Vandermeulen
4 kinderen: Simonne, Lieve, Rik en Tony Vandermeulen
-x-x-x-
VANDERMEULEN, Pierre, geboren op 06-01-1915 te Bree, overleden op 05-12-1996 te Bree op 81-jarige leeftijd, weduwnaar van Damiaens Alda.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Vaesen Maria Catharina Helena
gehuwd met Damiaens Aldegonda Albertina (Alda)
Vandermeulen Pieter Jan Jozef º09/05/1834 Bree †21/09/1913 Bree 52946
geboorteakte nummer 49 dd. 10/05/1834 - burgerlijke stand Bree
overlijdensakte nummer 48 dd. 22/09/1913 - burgerlijke stand Bree
zoon van Jan Vandermeulen, koopman, 51 jaar, en van Marie Helene Stoffels, zijne huisvrouw
weduwnaar sinds ?
-x-x-x-
Bid voor de ziel van zaliger den Heer Pieter Jan Jozef Vander Meulen, weduwnaar van mevrouw Maria Elisa Hubertina Goossens, geboren te Bree den 9 Mei 1834 , en aldaar zeer godvruchtig overleden den 21 September 1913, meermalen gesterkt door de Heilige Sacramenten
Vol liefde en bezorgdheid was hij steeds voor de zijnen, ja, voor iedereen, in anderen gelukkig te maken zijn eigen genoegen vindend. Groot was zijne zorg en bevoegdheid voor zijne- en de gemeentezaken; maar ook een eereplaats gaf hij, eenvoudig, tevens stichtend en zonder menschelijk opzicht - velen tot voorbeeld, en de zijnen tot troost - aan zijn geestelijke belangen: "Zoek eerst het rijk Gods !"  Dagelijks de Heilige Mis bijwonen, was voor hem een troost en waar genoegen, al moest hij zijne eigene zwakheid voortslepen tot voor Gods altaar. … Zijn eigene woning stelde hij ten dienste voor goede werken ….
gehuwd met Goossens Maria Elisabeth Hubertina in 1860 te Bree
Vandermeulen Simon º1836 Gerdingen Gerdingen 64239
gehuwd met Waelbers Maria Theresia te Gerdingen ?
Vandermeulen Simon Louis º26/09/1901 Bree onbekend 64227
geboorteakte nummer 87 dd. 26/09/1901 - burgerlijke stand Bree
?? overlijdensakte nummer 22 dd. 30/04/1900 - burgerlijke stand Bree
Vandermeulen 'Stefan' Jacobus º06/07/1963 Bree †17/03/2015 Bocholt 55589
geboren te Bree op 6 juli 1963 en overleden te Bocholt op 17 maart 2015
de familie Vandermeulen
alles is heimwee
wolken en water
alles is heimwee
naar vroeger - naar later
vroeger is over
later - een ster
gisteren is oud
en morgen nog ver
VANDERMEULEN, Stefan, geboren op 06-07-1963 te Bree, overleden op 17-03-2015 te Bocholt op 51-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-03-2015 te Hasselt, as verstrooid te Gerdingen, is levensgezel van Coninx Lieve.
(bron: Het Belang van Limburg, 2015-03-19)
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vandermeulen Theodoor Hendrik (Henri) º16/06/1912 Bree †30/01/1986 Bree 10762
geboorteakte nummer 54 dd. 17/06/1912 - burgerlijke stand Bree
VANDERMEULEN, Henri, geboren op 16-06-1912 te Bree, overleden op 30-01-1986 te Bree op 73-jarige leeftijd, begraven op 04-02-1986 te Bree, echtgenoot van Maggen Elisa.
(bron: Het Belang van Limburg, 1986-02-01)
-x-x-x-
gepensioneerd werknemer van de Buurtspoorwegen
geboren te Bree op 16 juni 1912 en na een langdurige ziekte godvruchtig in de Heer overleden in het ziekenhuis te Bree op 30 januari 1986, voorzien van de Sakramenten der stervenden
de families Vandermeulen, Maggen, Vaesen en Willemse
4 kinderen: Elza, Jaak, Gerda en Mariette Vandermeulen
 
-x-x-x-
foto einde jaren vijftig of begin zestig van de Gerdingse geitenboeren op hun jaarlijkse geitenmarkt op de Nieuwstad, zie 'het èzendröpke' nummer 76 - november 2019 - pagina 63
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Vaesen Maria Catharina Helena
gehuwd met Maggen Elisa (Lieske)
Vandermeulen Willem 'Lambert' º28/01/1855 Bree onbekend 52927
beroep in 1900 daglooner - in 1915 werkman
huwelijksakte nummer 3 dd. 16/01/1900 - burgerlijke stand Bree
 
  • Gehuwd 16 januari 1900, Bree, met Joanna Elisabeth Bosmans 1871- en hun kinderen
   •   Maria Lucia Vandermeulen ( Bosmans ) ca 1897-1900
   •   Jacobus Vandermeulen 1900
   •   Jozef Antoon Lambert Vandermeulen 1902-1985
   •   Jan Lambert Vandermeulen 1903
   •   Lambert Antoon Vandermeulen 1904
   •   Maria Elisabeh Vandermeulen 1906
 
gehuwd met Bosmans Joanna 'Elisabeth' op 16/01/1900 te Bree
Vandermolen René (Z.E.H.) º13/05/1924 Stabroek †26/06/1998 Antwerpen 32592
priester gewijd te Mechelen op 25 juli 1948
bidprentje in mijn bezit
van der Noot de Moorsel Catherine Angèle E. º04/09/1875 Petaluma (Calif.) †04/07/1938 Tongeren 11856
gehuwd met de Schaetzen Arnould Hyacinthe M. op 21/10/1919 te Etterbeek
Vanderostyne Karel Lodewijk º1868 onbekend 15946
overleden vóór 1960
gehuwd met Vandeberg Maria Theresia
Van der Peet Theodoor (Pater) º17/03/1884 Limmen (NL) †01/09/1965 Brussel 51847
Priester van het Heilig Hart
aalmoezenier van de kliniek Solbosch te Elsene
geboren te Limmen (Noord-Holland) op 17 maart 1884
geprofest op 22 september 1905
priester gewijd op 14 juli 1912
godvruchtig in de Heer ontslapen te Brussel op woensdag 1 september 1965
bidprentje in mijn bezit
Van der Perre Gusta º22/08/1925 Boechout †23/11/2019 Boechout 53730
weduwe sinds 23/10/2004
lid van Okra, Sint-Jozef Mortsel
zij werd geboren te Boechout op 22 augustus 1925 en is er overleden in woonzorgcentrum Sint-Mathildis op 23 november 2019
de families Van der Perre, Van den Brande en Van Look
12 kinderen: Willy, Paul, Lydia, Arlette, Rudy, Ludo, Vera, Marc, Eric, Patrick, Gunter en Robert† Van den Brande
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Van den Brande Emiel
Vanderperre Guy º02/12/1937 onbekend †16/09/1984 Vilvoorde 9440
families Vanderperre, Van der Meulen, Van Meires, Trachez
zoon Boris
weduwnaar sinds 25/12/1982
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Louis Helga
Vanderputte Hubert º01/01/1927 Weert (NL) †08/08/1984 Maaseik 34739
weduwnaar sinds ?
overleden te Maaseik op 8 augustus 1984
de families Vanderputte en Vranken
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vranken Madeleine
van der Rijt Antoon º10/09/1919 Erp (NL) †16/10/1997 Maaseik 179
Kruisheer
gouden kloosterjubilaris
eregodsdienstleraar aan de basisschool Kruisheren te Maaseik
ereleraar aan het Heilig Kruiscollege
ere-aalmoezenier KSA-Maaseik
geboren te Erp (NL) op 10 september 1919 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 16 oktober 1997, voorzien van de Ziekenzalving
ingetreden bij de Kruisheren te Uden in 1942 en in 1948 priester gewijd door de eerste kruisheer-missiebisschop van Java (Indonesië), Mgr. Goumans
foto uit 1955 bij "weer 100 jaar Kruisheren in Maaseik", zie De Maaseikenaar, jaargang XXXI - 2000 nr. 4 - pagina's 162-163
bidprentje in mijn bezit
Vandersanden A. º1857 onbekend onbekend 38803
overleden vóór 1940
gehuwd met Vanormelingen Pieter Jan
Vandersanden Alexander º26/05/1894 Kessenich †11/03/1974 Maaseik 62739
VANDERSANDEN, Alexander, geboren op 26-05-1894 te Kessenich, overleden op 11-03-1974 te Maaseik hospitaal op 79-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
Vandersanden Christina º08/11/1899 Kessenich †17/11/1989 Kessenich 15005
weduwe van Karel Rutten sinds 21/12/1941 en van Jan Rutten sinds 14/08/1946
lid van K.V.L.V., de bond van gepensioneerden
erelid van de Koninklijke Fanfare Vriendenkring
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Kessenich op 8 november 1899 en zacht ontslapen in familiekring te Kessenich op 17 november 1989, voorzien van de sacramenten der zieken
de families Vandersanden, Rutten, Kuypers en Hawinkel
vijf kinderen: Pierre, Margriet, Anna, Jozef en Mia
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Rutten Jan te Kessenich
gehuwd met Rutten Karel op 19/04/1932 te Kessenich
Vandersanden Jacobus º06/09/1919 Grote-Brogel †07/12/1998 Molenbeersel 53022
weduwnaar sinds 26/06/1980
VANDERSANDEN, Jaak, geboren op 06-09-1919 te Grote-Brogel, overleden op 07-12-1998 te Molenbeersel op 79-jarige leeftijd, begraven op 11-12-1998 te Grote-Brogel, weduwnaar van Cornelissen Maria.
(bron: Het Belang van Limburg, 1998-12-09)
gehuwd met Cornelissen Maria
Vandersanden Jacobus Emmanuel Hubertus (Jacques) º25/12/1886 Kessenich †19/06/1964 Kleine-Spouwen 42576
beroep: douanebeambte
gedurende 20 jaar burgemeester van Kleine-Spouwen
lid van de bond van het Heilig Hart en andere godvruchtige genootschappen van de parochie
geboren te Kessenich, 25 december 1886, overleden te Kleine-Spouwen, 19 juni 1964
de families Vandersanden, Haesen, Kuypers en Judong
"Cecidit Corona Nostra" !  Hij, de trots en de roem van ons dorp is ons jammerlijk ontvallen ! Bij zijn gouden huwelijksjubileum liet niets vermoeden dat het einde zo nabij was. Doch de mens wikt en God beschikt ! Hoe hier naar waarde vertolken de verdiensten van iemand, die zulk een toonbeeld is geweest van de diepste eenvoud en de hoogste kristelijke zieleadel !  …..
-x-x-x-x-x-
Jacobus Emmanuel Hubertus VANDERSANDEN, tolbeambte, geboren op 25-12-1886 om 11 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Haldermans Lambert, 26j; schrijnwerker en Vandesande Jacobus, 35j. Secretaris), zoon van Joannes Josephus Hubertus VANDERSANDEN, landbouwer, en Maria Catharina Hubertina KUYPERS.
Gehuwd met Gertrudis HAESEN, geboren circa 1889.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna Josephina, geboren op 24-08-1914 om 7 uur te Kessenich (aangifte door: Thijssen Maria, Vroedvrouw, 45j.: Vangeneijgen Anna, 41j. Zonder beroep en Lamberigts Jacobus, 46j.secretaris), overleden op 18-10-1917 om 19 uur te Kessenich op 3-jarige leeftijd (aangifte door: Vandersanden Joseph, 26j. Landbouwer en oom van de overledene en Vangeneijgen Anna, 45j. Zonder beroep en buur), ouders wonen te Lanaken.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Haesen Gertrudis in 1914
Vandersanden Jean º02/10/1926 Kleine-Spouwen †17/06/2012 Tongeren 62898
VANDERSANDEN, Jean, geboren op 02-10-1926 te Kleine-Spouwen, overleden op 17-06-2012 te Tongeren op 85-jarige leeftijd, begraven op 23-06-2012 te Kleine-Spouwen, echtgenoot van Wouters Florentine.
(bron: Het Belang van Limburg, 2012-06-21)
Vader Vandersanden Jacobus Emmanuel Hubertus (Jacques)
gehuwd met Wouters Florentine in 1954
Vandersanden 'Joannes' Josephus Hubertus º08/01/1846 Kessenich †05/12/1914 Kessenich 56595
Joannes Josephus Hubertus VANDERSANDEN, landbouwer, geboren op 08-02-1846 om 16.30 uur te Kessenich (aangifte door: vader kan niet tekenen; Vandesande Jan, 37j. En Rutten J. Jacob, 37j.), overleden op 05-12-1914 om 22 uur te Kessenich op 68-jarige leeftijd (aangifte door: Vandersanden Josephus, 23j. Landbouwer en zoon van de overledene en Lamberigts Jacob, 46j. Secretaris en buur), zoon van Chretien VANDERSANDEN, landbouwer, en Sibille VANGENEIJGEN, landbouwster.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 19-09-1884 te Kessenich (getuige(n): Vandesande Jacobus, 32j. Secretaris, Peeters Theodorus, 37j. Bakker, Haldermans Lambert, 27j. Timmerman en neef van de bruidegom, en Roosée Antoon, 52j. Veldwachter) met Maria Catharina Hubertina KUYPERS, 22 jaar oud, geboren op 02-05-1862 te Ittervoort, dochter van Peter Mathijs KUYPERS, landbouwer, en Wilehlmina VERLAEK.
Uit dit huwelijk:
1. Josephina Maria Hubertina, zonder, geboren op 01-08-1885 om 6 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Haldermans Lambert, 25j. Timmerman en Aandenkerk Willem, 42j. Slachter).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-01-1920 te Kessenich (getuige(n): Verstraeten Hendrik, 29j. Landbouwer en broer van de bruidegom en Vandersanden Alexander, 25j. Landbouwer en broer van de bruid) met Jacobus Reinier VERSTRAETEN, 32 jaar oud, tolbeambte, geboren op 11-10-1887 om 10 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Verstraeten Hendrik, 36j. En Aandekerk Joannes, 40j. Landbouwers), zoon van Joannes VERSTRAETEN, landbouwer, en Petronella Gertrudis SNIJKERS.
2. Jacobus Emmanuel Hubertus, tolbeambte, geboren op 25-12-1886 om 11 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Haldermans Lambert, 26j; schrijnwerker en Vandesande Jacobus, 35j. Secretaris).
Gehuwd met Gertrudis HAESEN, geboren circa 1889.
3. Anna Sibilla Hubertina, zonder, geboren op 25-02-1889 om 14 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Vandesande Jacobus, 37j. Secretaris en Nelissen Willem, 53j. Landbouwer).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-05-1911 te Kessenich (getuige(n): Cox Pieter, 63j. Landbouwer en stiefvader van de bruidegom en Lamberigts Mathijs, 63j. Herbergier) met Constantinus Joannes COX, 30 jaar oud, ambtenaar douanen, geboren op 28-04-1881 te Kuringen, zoon van Paulus Joannes COX en Maria Christina DROOGMANS, landbouwster.
4. Kasper Joseph Hubertus, geboren op 02-03-1891 om 5 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Vandesande Jacobus, 39j. Secretaris en Willen Theodorus, 26j. Landbouwer).
5. Maria Catharina Hubertina, geboren op 23-05-1892 om 23 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Vandevin Hubert, 26j. Landbouwer en Vandesande Jacob, 40j secretaris).
6. Alexander Josephus Hubertus, geboren op 26-05-1894 om 15 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Gorissen Renier, 65j. Landbouwer en Vandesande Jacob, 42j. Secretaris).
7. Mathijs Joseph Hubert, geboren op 15-06-1895 om 2 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Verstraeten Hendrik, 44j. Landbouwer en Vandesande Jacobus, 43j. Secretaris), overleden op 01-10-1895 om 5 uur te Kessenich, 108 dagen oud (aangifte door: de vader en Vandesande Jacob, 44j. Secretaris).
8. Maria Isabella, geboren op 19-07-1896 om 1 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Roosée Antoon, 63j. Veldwachter en Vandesande Jacob, 44j. Secretaris).
9. Hendrikus Reinier, geboren op 12-06-1898 om 1 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Vandesande Jacob, 46j. Secretaris en Bouveroux Sylvester, 36j. Onerwijzer), overleden op 19-09-1898 om 19 uur te Kessenich, 99 dagen oud (aangifte door: de vader en Haldermans Lambert, 41j. Schrijnwerker en buur).
10. Christina Josepha Hubertina, geboren op 08-11-1899 om 6 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Rosée Antoon, 67j. Veldwachter en Gorissen Renier, 70j. Schrijnwerker).
11. Martinus Hubertus, geboren op 28-05-1902 om 1 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Vangeneijgen Godfried, 65j. Landbouwer en Willen Joannes, 44j. Veldwachter).
12. Lambertus Gerardus Josef, geboren op 16-05-1903 om 1 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Jegers Renier, 32j. Landbouwer en Bouevroux Sylvester, 40j. Onderwijzer), overleden op 12-08-1903 om 6 uur te Kessenich, 88 dagen oud (aangifte door: de vader en Vandesande Jacob, 51j. Secretaris).
13. Joannes Christiaan Gerardus, geboren op 03-06-1904 om 5 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Jegers Renier, 62j. En Deben Antoon, 37j. Landbouwers), overleden op 21-10-1904 om 16 uur te Kessenich, 140 dagen oud (aangifte door: de vader en Vandesande Jacob, 52j. Secretaris).
14. Jacobus Joannes Gerardus, geboren op 26-09-1907 om 3 uur te Kessenich (aangifte door: de vader; Willen Jean, 49j. Veldwachter en Vandesande Jacob, 55j.secretaris), overleden op 14-12-1907 om 10 uur te Kessenich, 79 dagen oud (aangifte door: de vader, 61j. En Willen Joannes, 50j. Veldwachter).
-x-x-x-x-x-
In Kessenich had Joannes Vandersanden, geboren te Kessenich op 8 januari 1846, gehuwd met Maria Catharina Hubertina Kuypers, geboren te Ittervoort op 2 mei 1862, vóór de W.O. I een brikkenoven opgericht te Kessenich. ….
-> zie pagina 19 van het boek "1850-1914 Maaslanders naar Duitsland en Amerika" door Mathieu Rutten
gehuwd met Kuypers Maria Catharina Hubertina op 19/09/1884 te Kessenich
Vandersanden Josée º06/12/1922 Vroenhoven †23/02/2009 Grote-Spouwen 43043
weduwe van eresenator Frans Vangronsveld sinds 05/09/2004
medestichtster en medebedrijfsleidster van autocarbedrijf "De Morgenstond"
geboren te Vroenhoven op 6 december 1922 en zachtjes ingeslapen, omringd door kinderen en kleinkinderen, in het rusthuis de Ark van Noë te Grote-Spouwen op 23 februari 2009, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Vangronsveld-Cuenen en Vandersanden-Haesen
gehuwd met Vangronsveld Frans
Vandersanden Josephina Maria Hubertina º01/08/1885 Kessenich †18/12/1968 Kessel-Lo 49900
dochter van Joannes Josephus Hubertus Vandersanden † Kessenich 05/12/1914 & Maria Catharina Kuypers (winkelierster)
dochter van Joannes Josephus Hubertus VANDERSANDEN (Vandesande), landbouwer, en Maria Catharina Hubertina KUYPERS (Cuypers).
-x-x-x-x-
VANDERSANDEN, Josephina, geboren op 01-08-1885 te Kessenich, overleden op 18-12-1968 te Kessel Lo op 83-jarige leeftijd, gehuwd met Verstraeten Jacobus.
-> rouwprentje heemkring Kinrooi
gehuwd met Verstraeten Jacobus Reinier op 12/01/1920 te Kessenich
Vandersanden Maria º23/05/1892 Kessenich †01/05/1978 Maaseik 3997
lid van de bond van gepensioneerden en van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Kessenich op 23 mei 1892 en godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 1 mei 1978, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Vandersanden en Kuypers
Zachtjes is haar leven uitgedoofd en na 'n ziekte van enkele maanden is zij teruggekeerd naar het hemels Vaderhuis. God had haar het geluk geschonken de eerbiedwaardige leeftijd van 86 jaar te bereiken als beloning voor 'n welbesteed leven. Vol liefde heeft zij steeds gezorgd voor haar twee ongetrouwde broers, Sander en Martin. Na hun heengaan naar de Heer verlangde zij er werkelijk naar terug met hen verenigd te zijn bij God. ...
bidprentje in mijn bezit
Vandersanden Maria Anna Josephina º24/08/1914 Kessenich †18/10/1917 Kessenich 56597
Vandersanden Maria Anna Josephina, geboren op 24-08-1914 om 7 uur te Kessenich (aangifte door: Thijssen Maria, Vroedvrouw, 45j.: Vangeneijgen Anna, 41j. Zonder beroep en Lamberigts Jacobus, 46j.secretaris), overleden op 18-10-1917 om 19 uur te Kessenich op 3-jarige leeftijd (aangifte door: Vandersanden Joseph, 26j. Landbouwer en oom van de overledene en Vangeneijgen Anna, 45j. Zonder beroep en buur), ouders wonen te Lanaken.
Vader Vandersanden Jacobus Emmanuel Hubertus (Jacques)
Vandersanden Martinus º27/05/1902 Kessenich †15/03/1977 Maaseik 62740
VANDERSANDENMartinus, geboren op 27-05-1902 te Kessenich, overleden op 15-03-1977 te Maaseik hospitaal op 74-jarige leeftijd.
-> rouwprentje heemkundekring Kinrooi
van der Schoot G. (osc) º1875 onbekend onbekend 21962
assistent in Kinrooi van 1905 tot 1915
zie pagina 28 van De Maaseikenaar, jaargang XLIII, 2012, nr.1
Vanderschoot Paula º1925 onbekend onbekend 64033
gehuwd met Loenders 'Jozef' Lambert
Vanderseypen Virginie º08/03/1890 Geetbets †02/01/1959 Tienen 56180
geboren te Geetbets, de 8 maart 1890 en godvruchtig overleden te Tienen, Heilig-Hartkliniek, de 2 januari 1959, voorzien van de H.H. Sakramenten en de Pauselijke zegen
de familiën Vanderseypen, Lambrechts, Dumon en Geboors
De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiekerk Sint-Paulus te Geetbets, op dinsdag 6 januari, te 10 uur. Afhaling aan de kerk.
gehuwd met Lambrechts Hubert te Geetbets
Vandersmissen Adriana Maria Emelia º15/06/1931 Diepenbeek †30/09/1997 Lommel 2071
verpleegster
geboren te Diepenbeek op 15 juni 1931 en overleden te Lommel op 30 september 1997
begraven te Bree
gehuwd met Gysen Jozef Maria Helena Hendrik op 08/08/1959 te Maaseik
Vandersmissen Anna Maria º1881 onbekend onbekend 46282
vroegtijdig overleden
gehuwd met Colemont Josephus
Vandersmissen Emilius º02/12/1886 Binderveld (Nieuwerkerken) †22/06/1941 Maaseik (Aldeneik) 16078
oorlogsinvalied
lid van den Maeseycker Oud-Strijdersbond
bestuurslid van den Ziekenkas "Zorg voor Morgen"
lid der Rafaëlsgilde, van den Bond van 't Heilig Hart en der Kroostrijke gezinnen
geboren te Binderveld, den 2 December 1886 en na eene kortstondige ziekte, godvruchtig overleden te Aldeneyck den 22 Juni 1941
de families Vandersmissen en Verstappen
… Hoog stond de dierbare overledene aangeschreven bij zijne medeburgers omdat hij in al wat goed is, vooraan stond en het voorbeeld gaf. Door zijnen diep-kristelijken levenswandel, zijn vriendelijken, gullen omgang, en zijn gouden hart wist hij aller genegenheid en achting te winnen en zijn aandenken zal bij de menschen in eere blijven. In eenvoudigheid en werk sleet hij zijn leven en daarom was hij bereid bij de komst des Heeren, en zag hij de dood te gemoet met blijde hoop en innige tevredenheid. Dierbare echtgenoote, lieve kinderen, familieleden en gij allen die mij gekend hebben, weest mij indachtig in uwe gebeden. H. Relindis en Herlindis, bid voor mij.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verstappen Maria Elisa
Vandersmissen Ferdinand Cornelius Joseph º18/12/1921 Maaseik †10/01/1974 Maaseik 39012
seingever N.M.B.S.
gewapend weerstander
burgerlijke medaille 2de klas
oorlogsvrijwilliger strijder
geboren te Maaseik 18 december 1921 en aldaar in de Heer overleden 12 januari 1974, in het Sint-Jozefziekenhuis, gesterkt door de sakramenten der zieken
de families Vandersmissen en Vandebosch
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vandebosch Maria Petronella op 10/08/1946 te Maaseik
Vandersmissen Herman Alfons François º21/01/1931 Maaseik †18/10/1994 Maaseik 7590
overleden te Maaseik op 18 oktober 1994
de families Vandersmissen en Verstappen
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandersmissen Emilius
Moeder Verstappen Maria Elisa
Vandersmissen Jean º06/05/1914 Hasselt †17/01/1979 Maaseik 18678
lid van het Nationaal Verbond van Bieren en Drinkwaters
lid van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg
lid van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel
secretaris-generaal v.z.w. Beheerraad Shopping-Center Genk
godvruchtig overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik
de families Vandersmissen, Driesen, Remy en Spreuwers
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Driesen Catharina
Vandersmissen Josephina Louisa A. F. º08/05/1914 Maaseik (Aldeneik) †22/11/1997 Maaseik 2472
weduwe sinds 26/06/1983
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Peeters Johannes (Jan) op 22/12/1934 te Maaseik
Vandersmissen Leopold Franciscus Alphonsus º17/07/1925 Maaseik †14/11/2000 Leuven 2391
gepensioneerd noteerder N.M.B.S.
gewapend weerstander
2de ondervoorzitter van de beheerraad van K.U.V.G.L. Limburg (Koninklijke Unie Verbroedering Geheim Leger)
drager van verschillende militaire en burgerlijke eretekens
afkomstig van Aldeneik !
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Cuypers Maria Petronella Josephina op 07/05/1948 te Maaseik
Vandersmissen Maria º1903 onbekend onbekend 46254
weduwe sinds 20/04/1945
gehuwd met Meys Hendrik Pieter
Vandersmissen Maria º1926 onbekend †1968 onbekend 26075
gehuwd met Luts Henri
Van der Span Lambert (Broeder) (osc) º24/09/1893 Barneveld (NL) †04/10/1974 Achel 18238
gouden jubilaris
oud-Kongomissionaris
geprofest te Diest op 14/09/1924
begraven te Achel op 09/10/1974
bidprentje in mijn bezit
van der Staak Maria º27/01/1832 Herpt (NL) †08/09/1862 Herpt (NL) 26185
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 42
gehuwd met Pernot Adrianus Ludovicus op 24/01/1861 te Herpt (NL)
Vanderstadt Jean º1937 onbekend onbekend 28626
gehuwd met Deupoor Hilda
van der Stay Johanna Lamberta Maria Christina º25/04/1875 Den Bosch (NL) †22/12/1939 Den Haag (NL) 26221
uit het boek "De familie Purnot en Pernot, geschiedenis van een Maasschippersgeslacht", van J.H. Strijkers, pagina 39-40
gehuwd met Pernot Josephus Alphonsus Johannes Maria
Vandersteegen Anna º29/01/1912 Neeroeteren †07/11/1995 Maaseik 16651
weduwe sinds 10/10/1989
VANDERSTEEGEN, Anna, geboren op 29-01-1912 te Neeroeteren, overleden op 07-11-1995 te Maaseik op 83-jarige leeftijd, begraven op 11-11-1995 te Neeroeteren, weduwe van Geelen Jan.
(bron: Het Belang van Limburg, 1995-11-09)
gehuwd met Geelen Jan
Vandersteegen Anna Elisabeth º1800 onbekend Opoeteren ? 63551
weduwe sinds 25/11/1854
gehuwd met Schrooten Leonardus Theodorus in 1825 te Opoeteren ?
Vandersteegen Catharina Elisabeth º10/07/1865 Opoeteren †24/08/1948 Bree 22495
huwelijksakte nummer 6 dd. 05/09/1886 - burgerlijke stand Opoeteren
dochter van Cornelius Vandersteegen, landbouwer, en van Maria Catharina Roex, overleden te Opoeteren op 19/03/1878
-x-x-x-
lid van de 3de Orde van de Heilige Franciscus, van de Wekelijkse Kruisweg en van de bond van het Heilig Hart
zeer godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree, de 24 Augustus 1948
… Gedenkt u mijner in uwe gebeden en H. H. Misoffers, gij vooral, die u als priester of als kloosterlingen, de Heer hebt toegewijd. Bij God spreek ik u allen ten beste.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Baeten Pieter Jan op 05/09/1886 te Opoeteren
Vandersteegen Christine º14/02/1927 Opoeteren †21/06/2012 Maaseik 49761
weduwe sinds 1975
geboren te Opoeteren op 14 februari 1927 en godvruchtig in de Heer overleden in het woon- en zorgcentrum van Maaseik op 21 juni 2012, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vandersteegen en Vandebosch
gehuwd met Vandebosch Leo
Vandersteegen Corneel º16/12/1912 Opoeteren †16/01/1977 Genk 18548
bestuurslid van de fanfare Sint-Dionysius
lid van de bakkersbond "Hand in Hand"
gelaten maar verlangend naar het eeuwig leven ontslapen in het Sint-Jansziekenhuis te Genk
de families Vandersteegen, Schreurs, Aerts en Geebelen
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandersteegen Jan 'Mathijs'
gehuwd met Schreurs Rosa
Vandersteegen Cornelius º1897 onbekend 16537
overleden vóór 1985
gehuwd met Coenen Catharina
Vandersteegen Elisabeth º22/06/1841 Opoeteren †11/06/1910 Molenbeersel 46940
dochter van Lambert VANDERSTEEGEN en Catharina STIENEN
gehuwd met Clijsters Jan 'Mathijs' op 20/08/1868 te Opoeteren
Vandersteegen Germaine (Zuster) º18/05/1908 Sint-Truiden †08/01/2011 Genk 47312
Dochter van het Kruis
geboren te Sint-Truiden op 18 mei 1908 en van ons heengegaan in haar kloostergemeenschap te Genk op 8 januari 2011
Vandersteegen Helena º1895 onbekend onbekend 53167
gehuwd met Creemers Lambert
Vandersteegen Helena º17/04/1930 Opoeteren †20/10/2013 Achel 51150
weduwe sinds ?
zij werd geboren te Opoeteren op 17 april 1930 en is overleden in het rusthuis Aan de Beverdijk te Achel op 20 oktober 2013
de families Vandersteegen, Cox, Conings en Koolen
gehuwd met Cox Jaak
Vandersteegen Hermanus Lambertus (Herman) º16/03/1923 Opoeteren †10/12/1970 Sint-Huibrechts-Lille 18680
uitbater van "De Bosuil"
oud-provinciaal ondervoorzitter van de mijnwerkers-brancardiers
gewestleider van de K.W.B.
gewestelijk verantwoordelijke van de mijnwerkers-brancardiers
bestuurslid van de mijnwerkers-brancardiers, A.C.W. en K.W.B.
lid van A.C.V., parochieraad, ouderkomité Chiro, bond van gepensioneerden en bond van het Heilig Hart
plotseling overleden te Sint-Huibrechts-Lille
-x-x-x-x-x-
Hubertus VANDERSTEEGEN, gehuwd voor de kerk te Vucht met Joanna Catharina CREEMERS.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus Lambertus, gedoopt op 16-03-1923 te Opoeteren (getuige(n): Conings Hermanus (Vucht) en Geyens Aldegondis (Opoeteren)), vormsel 16-06-1936; gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11-10-1947 te Achel met Christina ACHTEN.
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Achten Anna 'Christina' op 11/10/1947 te Achel
Vandersteegen Hilde º16/07/1966 Opoeteren †12/03/2009 Genk 43131
partner van Frank Leysen
regionaal sales manager bij Sanofi Pasteur MSD
geboren te Opoeteren op 16 juli 1966  en overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 12 maart 2009, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandersteegen en Snijkers
gehuwd met Vliegen Paul
Vandersteegen Jan º16/02/1935 Opoeteren †21/03/2007 Genk 40616
weduwnaar sinds 18/01/1998
herinnering en herdenkingsmis in de Sint-Dionysiuskerk te Opoeteren op zaterdag 8 maart 2008 om 19u00
Miet, Carine, Christel, Jan
gehuwd met Moors Anna
Vandersteegen Jan º04/05/1882 Opoeteren †05/11/1961 Opoeteren 18682
oudstrijder 1914-1918
lid van de bond van het Heilig Hart
godvruchtig overleden te Opoeteren
de families Vandersteegen en Geyens
bidprentje in mijn bezit
Vandersteegen Jan º29/01/1925 Opoeteren †05/08/1998 Hasselt 42171
gepensioneerd onderwijzer en gepensioneerd bibliothecaris
geboren te Opoeteren op 29 januari 1925 en godvruchtig overleden te Hasselt op 5 augustus 1998, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken
de families Vandersteegen en Max
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Max Mia
Vandersteegen Jan º1910 onbekend onbekend 16657
weduwnaar sinds 17/03/2000
gehuwd met Geerkens Gertrudis
Vandersteegen Jan 'Martin' º07/05/1920 Neeroeteren †03/07/1983 Neeroeteren 16012
ere-onderwijzer
schatbewaarder van de Kerkfabriek Sint-Lambertus Neeroeteren
lid van het C.O.V., erelid van de Koninklijke Harmonie "De Voortgang Sint-Cecilia" Neeroeteren
geboren te Neeroeteren op 7 mei 1920 en aldaar godvruchtig overleden op 3 juli 1983, gesterkt door de Zalving der zieken
de families Vandersteegen en Vankerkom
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandersteegen Jan Mathijs (Mathieu)
Moeder Jeunen Maria Helena
gehuwd met Vankerkom Nelly
Vandersteegen Jan 'Mathijs' º22/10/1879 Opoeteren †03/04/1965 Opoeteren 42169
lid van de bond van het Heilig Hart, medewerker van het Werk van Don Bosco en andere godvruchtige genootschappen
oudstrijder 1914-1918
medestichter van de plaatselijke fanfare
geboren te Opoeteren de 23 october 1879 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 3 april 1965, voorzien van alle genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Vandersteegen en Aerts
-x-x-x-x-
geboorteakte nummer 15 dd. 22/10/1879 - burgerlijke stand Opoeteren
huwelijksakte nummer 2 dd. 25/09/1909 - burgerlijke stand Opglabbeek
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Aerts Anna Maria op 25/09/1909 te Opglabbeek
Vandersteegen Jan Mathijs (Mathieu) º19/04/1888 Opoeteren †06/11/1956 Maaseik 10535
weduwnaar sinds 20/04/1948
oudstrijder 1914 - 1918
lid der Verbroedering Vaderlandse Verenigingen
na een smartelijk ongeval godvruchtig overleden te Maaseik
-x-x-x-x-x-
Vandersteegen Joannes Matheus, gedoopt op 19-04-1888 te Opoeteren (getuige(n): Cornelissen Joannes Matheus (Opoeteren) en Vandersteegen Maria Elisabeth (Molenbeersel)); gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 29-04-1911 te Neeroeteren met Maria Helena JENNEN (Jeunen).
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Jeunen Maria Helena op 29/04/1911 te Neeroeteren
Vandersteegen Jef º06/01/1928 Opoeteren †09/11/1997 Genk 32159
6 kinderen: Mathijs, Koen, Johan, Marleen, Hilde en Veerle Vandersteegen
VANDERSTEEGEN, Jefke, geboren op 06-01-1928 te Opoeteren, overleden op 09-11-1997 te Genk op 69-jarige leeftijd, begraven op 15-11-1997 te Opoeteren, echtgenoot van Snijkers Mariette.
(bron: Het Belang van Limburg, 1997-11-12)
gehuwd met Snijkers Mariette
Vandersteegen Johannes Mathieu º27/11/1913 Opoeteren †14/04/1956 Kinrooi 31348
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 maart 2002, jaargang 21 - nr. 1 - pagina 33
graf overgebracht na crematie naar het urneveld op het nieuw kerkhof aan de Kerkhofstraat op 30/06/2007
gehuwd met Craeghs Catharina Gertrudis Maria (Catho) op 09/12/1950 te Kinrooi
Vandersteegen Johannis (Jan) º13/10/1910 Opoeteren †06/05/2001 Maaseik 40568
weduwnaar sinds 21/03/1995
lid van de bond van gepensioneerden
gewezen spelend lid van de fanfare Sint-Dionysius
geboren te Opoeteren op 13 oktober 1910 en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis te Maaseik op 6 mei 2001, gesterkt door het sacrament van de zieken
de families Vandersteegen en Eerdekens
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandersteegen Jan 'Mathijs'
gehuwd met Eerdekens 'Elisabeth' Aldegondis (Lieske)
Vandersteegen Jos º21/05/1964 Bree †27/08/1984 Neeroeteren 25048
na een smartelijk ongeval overleden te Neeroeteren
de families Vandersteegen en Creemers
bidprentje in mijn bezit
Vandersteegen 'Jozef' Petrus º01/01/1934 Opoeteren †07/07/1997 Bree Beek 3137
beroep: schrijnwerker
gewezen houder-uitbater café "Centrum" Beek
lid van Verjonging Bree, Schutterij Sint-Catharina Beek, de bond van gepensioneerden van Beek en carnavalsvereniging Beek-Centrum
in familiekring overleden te Beek op 7 juli 1997
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Nullens 'Helena' Maria
Vandersteegen Lambert º25/11/1875 Tongerlo †30/10/1950 Tongerlo 47027
gehuwd met Clijsters Joanna 'Catharina' op 05/01/1905 te Tongerlo / Gerdingen
Vandersteegen Lambert º1825 onbekend †27/01/1876 Opoeteren 63524
weduwnaar sinds 10/04/1854
gehuwd met Styners (Stieners) Maria Catharina
Vandersteegen Lambert º11/10/1922 Opoeteren †17/01/1991 Neerglabbeek 42966
hij werd geboren te Opoeteren op 11 oktober 1922 en is godvruchtig in de Heer overleden te Neerglabbeek op 17 januari 1991, gesterkt door de Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen
de families Vandersteegen, Meysen, Aerts en Nijs
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandersteegen Jan 'Mathijs'
gehuwd met Meysen Lena
Vandersteegen Lambert 'Cornelis' º07/11/1881 Opoeteren †11/03/1973 Opoeteren 31398
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 maart 2002, jaargang 21 - nr. 1 - pagina 33
gehuwd met Wertelaers Helena op 29/08/1911 te Opglabbeek
Vandersteegen Louis Emmanuel º18/06/1914 Opoeteren †17/08/1971 Genk 27944
lid van het Montfortzangkoor en andere godvruchtige genootschappen
oudleerling en medewerker van Don Bosco
godvruchtig overleden te Genk
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Frederix Virginie
Vandersteegen Ludovicus (Louis) º09/05/1851 Opoeteren †03/01/1890 Opoeteren 60132
huwelijksakte nummer 1 dd. 10/01/1886 - burgerlijke stand Opoeteren
-x-x-x-
Ludovicus VANDERSTEEGEN, geboren circa 1851, gedoopt te Opoeteren, overleden op 03-01-1890 te Opoeteren, plots, zoon van Lambertus VANDERSTEEGEN en Maria Catharina STYNERS (Stieners); gehuwd voor de kerk op 12-01-1886 te Opoeteren (getuige(n): Vandersteegen Lambertus en Cornelissen Maria Lucia) met Anna Catharina CORNELISSEN, gedoopt te Opoeteren, dochter van Joannes Matheus CORNELISSEN en Maria Catharina ERENS.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes Matheus, gedoopt op 19-04-1888 te Opoeteren (getuige(n): Cornelissen Joannes Matheus (Opoeteren) en Vandersteegen Maria Elisabeth (Molenbeersel)); gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 29-04-1911 te Neeroeteren met Maria Helena JENNEN (Jeunen).
2.  Maria Catharina, gedoopt op 27-06-1890 te Opoeteren (getuige(n): Vandersteegen Joannes en Erens Maria Catharina (beide Opoeteren)); gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 31-03-1913 te Neeroeteren met Joannes Matheus DOUMEN.
gehuwd met Cornelissen Anna Catharina op 10/01/1886 te Opoeteren
Vandersteegen Margaretha º05/07/1910 Tongerlo (Bree) †29/06/1982 Tongerlo 16016
weduwe sinds 07/03/1982
lid van de K.V.L.V., de B.G.J.G., de bond van gepensioneerden en andere godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer overleden te Tongerlo
10 kinderen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Vanaken Mathieu op 11/09/1936 te Tongerlo
Vandersteegen Margriet º04/01/1925 Opoeteren †06/12/2000 Genk 13660
lid van de K.V.L.V., de K.A.V., de bond van gepensioneerden en van Ziekenzorg
zij werd geboren te Opoeteren op 4 januari 1925 en is in de Heer overleden te Genk op 6 december 2000, voorzien van de genademiddelen van de Heilige Kerk
de families Gonnissen, Vandersteegen, Aerts en Gonnissen
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandersteegen Jan 'Mathijs'
gehuwd met Gonnissen Cornelis
Vandersteegen Maria º27/09/1909 Neerglabbeek †04/06/2001 Opglabbeek 5214
weduwe van de heer Jan Creyns sinds ?
Weduwe van de heer Pieter Arnold Geerkens sinds ?
lid van de bond van gepensioneerden
vereerster van Don Bosco
geboren te Neerglabbeek op 27 september 1909 en in familiekring zacht overleden te Opglabbeek op 4 juni 2001, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandersteegen, Creyns en Geerkens
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Geerkens Pieter Arnold
gehuwd met Creyns Jan
Vandersteegen Maria Aldegonda º01/12/1845 Opoeteren Opoeteren ? 64170
huwelijksakte nummer 3 dd. 12/05/1878 - burgerlijke stand Opoeteren
dochter van Lambert Vandersteegen, landbouwer, overleden te Opoeteren op 27/01/1876 en van Maria Catharina Stijners, overleden alhier op 10/04/1854
 
gehuwd met Roex Wilhelmus Aloysius op 12/05/1878 te Opoeteren
Vandersteegen Maria Catharina º23/11/1936 Opoeteren †02/03/2019 Genk 56919
lid van KBG en van Blindenzorg Licht en Liefde
zij werd geboren te Opoeteren op 23 november 1936 en is overleden te Genk op 2 maart 2019
de familie Vandersteegen-Conings
bidprentje in mijn bezit
Vandersteegen Maria 'Catharina' º27/06/1890 Opoeteren †16/10/1972 onbekend 27952
weduwe sinds 01/04/1942
lid van de bond van het Heilig Hart, van de Erewacht van het Heilig Sacrament en van verschillende godvruchtige genootschappen
zij werd geboren te Opoeteren op 27 juni 1890 en keerde terug naar de Vader op 16 oktober 1972, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten
de families Doumen, Vandersteegen, Cornelissen en Berben
-x-x-x-x-x-x-
Maria Catharina, gedoopt op 27-06-1890 te Opoeteren (getuige(n): Vandersteegen Joannes en Erens Maria Catharina (beide Opoeteren)); gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 31-03-1913 te Neeroeteren met Joannes Matheus DOUMEN.
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Doumen Joannes Matheus (Mathieu) op 31/03/1917 te Neeroeteren
Vandersteegen Maria Catharina 'Sophia' º05/08/1922 Tongerlo onbekend 43643
overleden vóór 2009
gehuwd met Broekx Jan Jacob
Vandersteegen Maria Elisa º21/10/1915 Tongerlo (Bree) †24/12/1991 Kaulille 16014
zij werd geboren te Tongerlo (Bree) op 21 oktober 1915 en is overleden te Kaulille op 24 december 1991, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandersteegen en Braekers
Een doorgoede moeder is van ons heengegaan. …
zie het èzendröpke, jaargang 28 - nr. 57, mei 2010, pagina 29
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Braekers Jan
Vandersteegen Maria Gertruda º1903 onbekend †1965 onbekend 42639
gehuwd met Coenen Jozef Mathijs
Vandersteegen Mathieu º18/12/1953 Opoeteren †04/12/1970 Leuven 49150
leerling aan het Technisch Instituut Sint-Jansberg te Maaseik
spelend lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Dionysius
lid van de bond van het Heilig Hart
geboren te Opoeteren op 18 december 1953 en overleden te Leuven op 4 december 1970 als gevolg van de verwondingen opgelopen bij een droevig ongeval op het einde van de vakantie
de families Vandersteegen-Eerdekens
… Als enige zoon was hij een pronkstuk voor zijn ouders en zusters. Zij waren fier op hem, ook omdat hij een zon was in huis. …
bidprentje in mijn bezit
Vader Vandersteegen Johannis (Jan)
Vandersteegen Mathijs (Thijs) º12/03/1959 Opoeteren †21/10/2018 Maaseik 55568
geboren te Opoeteren op 12 maart 1959 en overleden in het ziekenhuis Maas en Kempen te Maaseik op 21 oktober 2018
de families Vandersteegen, Hermans, Snijkers en Venken
rouwbrief in mijn bezit
gehuwd met Hermans Diane te partners
Vandersteegen Mia º01/07/1925 Opoeteren †21/10/2013 Overpelt 51148
weduwe sinds ?
geboren te Opoeteren op 1 juli 1925 en zachtjes ingeslapen in het Mariaziekenhuis te Overpelt op 21 oktober 2013
de families Vandersteegen en Boonen
gehuwd met Boonen Andreas
Vandersteegen Pieter Jan º23/02/1848 Opoeteren †10/01/1907 Opoeteren 31400
zie het tijdschrift "Dao Raostj Get" van 15 maart 2002, jaargang 21 - nr. 1 - pagina 33
gehuwd met Drijkoningen Maria Anna op 05/01/1879 te Opoeteren
Vandersteegen Pieter Jan Renier º01/02/1914 Tongerlo onbekend 46560
gehuwd met Tielen Maria Catharina Elisa op 10/05/1946 te Beek
Vandersteegen Rob º09/05/1986 Bree †06/09/2002 Bree 12016
leerling T.I.S.M. Bree
lid van Opitter F.C.
geboren te Bree op 9 mei 1986 en na een smartelijk verkeersongeval overleden te Bree op 6 september 2002, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vandersteegen en Peeters
bidprentje in mijn bezit
Vandersteegen (Vanderstegen) Catharina º24/03/1887 Opoeteren †20/08/1919 Gruitrode 25830
vroegtijdig overleden
vijf kinderen: Jan, Maria, Catharina, Leon en Richard
gehuwd met Clijsters Victor 'Louis' op 28/08/1911 te Gruitrode
Vanderstegen Aldegondis º1775 onbekend 59153
overleden vóór 1861
gehuwd met Knoops Mathias
Vanderstegen Alfons º11/05/1925 Opitter †26/02/1993 Kinrooi 16018
gepensioneerd werknemer van de gemeente Kinrooi
godvruchtig in de Heer ontslapen te Kinrooi
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Christis Elisa
Vanderstegen Alfons º05/02/1957 Kinrooi †07/10/2012 Maaseik 17914
VANDERSTEGEN, Fons, geboren op 05-02-1957 te Kinrooi, overleden op 07-10-2012 te Maaseik op 55-jarige leeftijd, begraven op 11-10-2012 te Kinrooi, echtgenoot van Paumen Ghislaine.
(bron: Het Belang van Limburg, 2012-10-09)
Vader Vanderstegen Mathieu
Moeder Theybers Elisa
gehuwd met Paumen Ghislaine Maria
Vanderstegen Erik º07/08/1973 Maaseik †21/06/2000 Neeroeteren 17923
werkman Grispen Projects bvba
na een smartelijk ongeval overleden te Neeroeteren
de families Vanderstegen en Kastelijn
bidprentje in mijn bezit
Vanderstegen Helena º12/08/1843 Opoeteren Opoeteren ? 50859
gehuwd met Thijs Joannes Leonard te Opoeteren
Vanderstegen Jacobus º26/01/1949 Kinrooi †29/07/2019 Opitter 17912
beroep: lasser
geboren te Kinrooi op 26 januari 1949 en thuis te Opitter plots overleden op 29 juli 2019
de families Vanderstegen-Theybers en Drijkoningen-
1 dochter Renate
rouwbrief in mijn bezit
Vader Vanderstegen Mathieu
Moeder Theybers Elisa
gehuwd met Drijkoningen Helena Hilda Madeleine
Vanderstegen Jan º11/12/1919 Opitter †26/10/1994 Beek (Bree) 26023
oudstrijder en krijsgevangene 1940-1945
lid van de Landelijke Gilde - Beek
hij werd geboren te Opitter op 11 december 1919 en is plotseling overleden te Beek, in huiselijke kring, op 26 oktober 1994, gesterkt door het Sacrament van de zieken
de families Vanderstegen, Janssen, Geussens en Geerits
6 kinderen: Eliza, Henri, Mathieu, Mia, Jos en Dominique Vanderstegen
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Geussens Anna Maria
gehuwd met Janssen Alda
Vanderstegen Jan Mathijs º25/11/1875 Tongerlo †23/07/1942 Tongerlo 46557
zie het èzendröpke, jaargang 28 - nr. 57, mei 2010, pagina 29-30
de huidige eigenaar van de hoeve Jans is Jan Vandersteegen-Gielen
gehuwd met Geusens Maria Margaretha op 14/04/1913 te Gerdingen
gehuwd met Coninx Catharina Elisa op 22/01/1920 te Beek
Vanderstegen Jan Mathijs º02/10/1868 Opoeteren †25/12/1945 Maaseik 50001
Mathieu emigreerde in 1892 naar Amerika, Minnesota
zie het artikel "Mathieu en Madame" in De Maaseikenaar, jaargang XLIII, 2012, nr.4, pagina's 179 t/m 181
gehuwd met Callens Marie Hélène op 26/02/1906 te Maaseik
Vanderstegen Johannes Albert º18/10/1917 Neerglabbeek †15/11/1988 Opoeteren 18683
medestichter en secretaris van de beugelclub "Oud-Joppen"
stichtend lid van het Wies Moens Comité
stichtend lid en ere-voorzitter van V.V.V.G. Opoeteren-Neeroeteren
bestuurslid van de Oeterbij
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
… Je hebt een leven gekend, getekend door hard werken, liefde voor Vlaanderen, offervaardigheid voor je familie en dienstbaarheid voor je omgeving. Je genegenheid voor ma, Lieve, Jos, Carine en Roger was groot. Jouw lieve glimlach bij het zien van Lieke en Tineke staat in ons hart. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Budding Annie
Vanderstegen Jozef º30/04/1921 Opitter †09/08/1988 Tongerlo 39733
lid van de bond van gepensioneerden, van de landelijke gilde en van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Opitter op 30 april 1921 en overleden te Tongerlo op 9 augustus 1988
de families Vanderstegen en Hindrikx
groepsfoto uit 1981 van de 60-jarigen van Opitter in 'het èzendröpke' nummer 78 jaargang 39 november 2020, pagina 61
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hindrikx Jeanne
Vanderstegen Lambert º25/11/1875 Tongerlo onbekend 46556
zie het èzendröpke, jaargang 28 - nr. 57, mei 2010, pagina 28
Vanderstegen Maria Agnes º11/09/1871 Tongerlo †08/03/1912 Munsterbilzen 46554
Vanderstegen Maria Agnes º10/03/1916 Opitter †19/06/1984 Opitter 17312
weduwe sinds 16/11/1981
lid van meerdere godvruchtige genootschappen
geboren te Opitter op 10 maart 1916 en aldaar overleden op 19 juni 1984, in extremis voorzien van de zalving der zieken
de families Vanderstegen en Hindrikx
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Hindrikx Mathieu
Vanderstegen Maria Anna (Zuster Anna) º04/06/1902 Bree †28/04/1968 Herentals 62246
Eerwaarde Zuster Anna van Sint-Bartholomeus, ongeschoeide Karmelietes
geboren te Bree op 4 juni 1902
geprofest in de Karmel te Herentals op 11 januari 1935 en aldaar zacht in de Heer ontslapen op 28 april 1968, na zeer stichtend het Sacrament van de zieken te hebben ontvangen alsmede de Apostilische zegen
bidprentje in mijn bezit
Vanderstegen Maria Hendrina 'Elisabeth' (Zuster) º20/08/1900 Bree †23/02/1991 Bree 10744
ingetreden bij de Dochters van het Kruis op 14/10/1928
godvruchtig overleden in het klooster te Bree
in stille overgave en liefdevolle onderwerping aan Gods wil is Zuster Elisa na veel lijden van ons heengegaan !
families Vanderstegen en Paredis
bidprentje in mijn bezit
Moeder Paredis Hendrika Gertrudis
Vanderstegen Mathieu º13/06/1906 Bree †09/05/1984 Bree 17279
gepensioneerd mijnwerker
lid van het A.C.V. en van verschillende godvruchtige genootschappen
godvruchtig in de Heer ontslapen te Bree
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Verheyen Maria
Vanderstegen Mathieu º30/04/1949 Genk †16/04/2017 Maaseik 55595
geboren te Genk op 30 april 1949 en overleden te Maaseik op 16 april 2017
de families Vanderstegen en Janssen
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Gerarda
Vanderstegen Mathieu º11/12/1917 Opitter †05/05/2004 Genk 15804
weduwnaar sinds 03/01/1992
overleden in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 5 mei 2004, gesterkt door het Sacrament der zieken
de families Vanderstegen, Theybers, Geussens en Zoons
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Moeder Geussens Anna Maria
gehuwd met Theybers Elisa
Vanderstegen Pieter º1887 onbekend onbekend 26569
overleden vóór 1959
gehuwd met Geussens Anna Maria
Vanderstegen Pieter º23/07/1989 Kinrooi †18/07/2016 Kinrooi 17940
VANDERSTEGEN, Pieter, geboren op 23-07-1989 te Kinrooi, overleden op 18-07-2016 te Kinrooi op 26-jarige leeftijd.
(bron: Het Belang van Limburg, 2016-07-20)
Vanderstegen Renier º1867 onbekend onbekend 26450
weduwnaar sinds 19/12/1937
2 dochters kloosterzusters
gehuwd met Paredis Hendrika Gertrudis
Vanderstegen Renier º04/05/1829 Opoeteren †28/03/1907 Tongerlo 46552
oud-schepen der gemeente Tongerloo
lid van het gemeentebestuur, van de Sint-Jozefsvereeniging en van de genootschappen van den Heilige Franciscus en van den wekelijksche kruisweg
geboren te Opoeteren den 4 Mei 1829 en voorzien van de Heilige Sacramenten godvruchtig overleden te Tongerloo den 28 Maart 1907
foto in het èzendröpke, jaargang 28 - nr. 57, mei 2010, pagina 28
gehuwd met Braeken Anna Margaretha op 22/06/1870 te Tongerlo
Vanderstighelen Guillaume º08/03/1891 Antwerpen †10/12/1961 Antwerpen 34152
ten gevolge van een ongeval overleden te Antwerpen op 10 december 1961
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Darden Jeanne
Van der Stock Elise º1914 onbekend onbekend 53470
weduwe sinds 10/05/1940
gehuwd met Coppens Gaston Ghislain
Van der Stock Gustavus º1865 onbekend onbekend 33823
JANSSEN, Anna Maria, strijkster te Antwerpen (1890), geboren op 22‑11‑1866 om 06.00 uur te Maaseik, gedoopt op 22‑11‑1866 te Maaseik (getuige(n): Mathaeus Verstappen, Margaritha Roeijakkers); gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 23‑06‑1915 te Schaarbeek met Van der STOCK, Gustavus.
gehuwd met Janssen Anna Maria op 23/06/1915 te Schaarbeek
Vanderstraeten Georges º16/09/1914 Hasselt †03/11/1982 Bree 11004
geboren te Hasselt op 16 september 1914 en vredig in de Heer ontslapen te Bree op 3 november 1982, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk
de families Vanderstraeten, Dohmen, Ceyssens en Leen
… Zijn dienstbetoon, die hem zo eigen was, heeft hem nooit kunnen verlaten, zelfs niet toen hij wegens gezondheidsredenen op rust ging. Daarna bleef hij meer dan acht jaren met een herwonnen gezondheid ten dienste van de mensen, die zich tot hem wendden. …
bidprentje in mijn bezit
rouwbrief in mijn bezit
Vader Vanderstraeten Georges
gehuwd met Dohmen Simonne
Vanderstraeten Georges º08/03/1887 Kermt †07/04/1975 Hasselt 35356
weduwnaar sinds 23/06/1967
ere-bewaarder der hypotheken
overleden te Hasselt de 7 april 1975, voorzien van de Genademiddelen der Heilige Kerk
Onze dierbare overleden was een begaafd en aktieve ambtenaar; gedurende zijn lange administratieve loopbaan bleef hij zeer gunstig aangeschreven en werden hem dan ook voorname funkties toevertrouwd. Daarnevens heeft hij, als secretaris van de Nationale Bond der Registratie en als Afgevaardigde bij de Personeelsraad van het Ministerie van Financiën, tijdens verschillende jaren, de behartiging van de beroepsbelangen van het personeel der Registratie waargenomen. …
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Ceyssens Hélène
Vanderstraeten Jean º1908 onbekend onbekend 29464
overleden vóór 2006
gehuwd met Clauwers Jeanne
Vanderstraeten Marcel º1931 onbekend onbekend 34091
vroegtijdig overleden
gehuwd met Gabriels Mia
Vanderstraeten Marie Elisabeth º08/11/1898 onbekend †09/01/1981 Tongeren 42098
biddend lid van het Marialegioen
geboren op 8 november 1898 en overleden op 9 januari 1981

VANDERSTRAETEN, Elisabeth, geboren op circa 1898, overleden op 09-01-1981 op 83-jarige leeftijd, begraven op 14-01-1981 te Tongeren, echtgenote van Janssen Theo.
(bron: Het Belang van Limburg, 1981-01-13)
bidprentje in mijn bezit
gehuwd met Janssen Theo
Vanderstraeten Martine º14/06/1963 Etterbeek †26/06/2001 Wijshagen 5314
door een noodlottig verkeersongeval overleden te Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode)
mama van Wouter en Stijn